Úroveň kulturní: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> viz [[antropologie kulturní]], [[kapitál kulturní]], [[kultura masová]], [[sociologie kultury]].
 
<span class="section_title">Literatura:</span> viz [[antropologie kulturní]], [[kapitál kulturní]], [[kultura masová]], [[sociologie kultury]].
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Hubáček Ondřej|Ondřej Hubáček]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Hubáček Ondřej|Ondřej Hubáček]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Hubáček Ondřej]]
 
[[Kategorie:Aut: Hubáček Ondřej]]
 
[[Kategorie:Terminologie/kultura, civilizace]]
 
[[Kategorie:Terminologie/kultura, civilizace]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:03

úroveň kulturní – běžně používaný pojem víceznačného významu, vztahující se ke společnosti jako celku, jejím částem nebo jednotlivcům; jeho význam je relativizován podle pojetí kultury, v jehož kontextu je použit. Ve vztahu k celé společnosti nebo společnostem označuje ú.k. v klasickém hodnotícím fil.-antropol. pojetí stupeň univerzálního vývoje lidstva spočívajícího v rozvoji vzdělanosti a ve všeobecném zdokonalování člověka (viz barbarství, divošství, civilizace). V relativistickém kult.-antropol. pojetí představuje ú.k. typické rysy kultury, resp. fázi specif., lineárního nebo cyklického kult. vývoje nebo kult. difúze. V kult. s-gickém pojetí se jako ú.k. často prezentuje stupeň integrace a rovina uspořádání sociokult. vrstev soc. reality (např. u P. A. Sorokina) a souladu nebo diskrepance mezi jednotlivými prvky vrstvy (viz kulturní mezera, sociologie kultury). Ú.k. může též vyjadřovat hodnocení specif. subkultury z hlediska konformity či konfliktnosti vůči dominantní kultuře společnosti a role, kterou sehrává v reprodukci spol. systému (viz kapitál kulturní), a z hlediska humanizačních a kultivačních aspektů jejího obsahu (viz masová kultura). Ve vztahu k malým skupinám či jednotlivcům postihuje ú.k. míru osvojení určité referenční, především dominantní kultury, tedy znalost, respektování a schopnost praktického použití spol. preferovaných soc. norem, vzorů chování, postupů, způsobů komunikace atd. V empir. s-gických výzkumech vystupuje ú.k. často jako souhrnný indikátor rozvinutosti kulturních potřeb a jejich saturace, intenzity kult. aktivit a vybavenosti kult. předměty u zkoumaných skupin či jednotlivců, a to převážně redukovaných na standardizované formy trávení volného času, víceméně spojené s percepcí umění (s návštěvami divadel, koncertů, výstav, četbou beletrie apod.).

cultural level (standard) niveau culturel Kulturniveau livello culturale

Literatura: viz antropologie kulturní, kapitál kulturní, kultura masová, sociologie kultury.

Ondřej Hubáček