Česká akademie věd a umění

Česká akademie věd a umění (1891–1952)

Česká akademie věd a umění (ČAVU), založená v roce 1891 jako Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, byla jedinou předmarxistickou centrální vědeckou korporací, v níž se objevily snahy o zřízení samostatného veřejného sociologického pracoviště. Umožňovala to změna stanov z roku 1923, která vedle stávající organizace do čtyř vědeckých tříd (= korporací volených představitelů jednotlivých vědních směrů) dávala možnost zřizování vědeckých ústavů. Tato možnost zůstala ovšem až do roku 1945 nevyužita. Založení sociologického ústavu v rámci ČAVU navrhl v roce 1946 Josef Král. Získal pro něj sice podporu potenciálního zřizovatele a byla ustavena i příslušná vědecká komise, do února 1948 však k realizaci nedošlo a pak o ni již nikdo neusiloval. Sama Česká akademie věd a umění zanikla v roce 1952 inkorporací do Československé akademie věd. Uvedená snaha je přitom alespoň v případě sociologie jediným známým pokusem o celostátní organizaci vědy, který byl učiněn před nástupem komunistického režimu.

Zdeněk R. Nešpor