Československá akademie zemědělská

Československá akademie zemědělská (1924–1952)

Československá (v letech 1939–45 pouze Česká) akademie zemědělská (ČAZ) byla založena 28. prosince 1924. Sídlila v Domě zemědělství v Praze na Vinohradech, kde disponovala především rozsáhlou knihovnou. Vydávala Věstník Československé/České akademie zemědělské. Brzy po založení ČAZ vznikla na půdě jejího 6. odboru pro literární a osvětové otázky venkova, který vedl Anton Štefánek, komise pro sociologii venkova. Předsedou této komise se stal I. Arnošt Bláha, dále v ní působili A. Boháč, T. Čep, V. Dědina, J. Dolanský, K. Galla, J. Húsek, E. Chalupný, J. Kose, J. Král, J. Lexa, F. Lom, J. Minstr, A. Nechleba, A. Paleček, V. Pártl, J. Pohl, A. Prokeš, E. Reich, V. Smetánka, J. Stěhule, A. Štefánek, J. Tauber a T. Trnka. Jejím hlavním cílem bylo organizování sociologických výzkumů na venkově, během třicátých let se podařilo zorganizovat několik takových výzkumů, z nichž vyšly monografie. Výzkumy obcí Dolní Roveň a Sány, provedené Karlem Gallou ve třicátých letech, byly silně poplatné tehdejší agrárnické ideologii a politickým zájmům, o dalších výzkumech to však již neplatilo.

Během druhé světové války byla činnost komise zastavena, poprvé se sešla 18. prosince 1947 za předsednictví Emanuela Chalupného. Po roce 1948 přestala fungovat a v roce 1952 byla (stejně jako celá ČAZ) zrušena zákonem o ČSAV. Většina pracovišť ČAZ však do ČSAV nebyla reálně včleněna a v prosinci téhož roku došlo k jisté institucionální obnově v podobě Československé akademie zemědělských věd (ČSAZV), trvající do roku 1962. Po vakuu v letech 1962–68 byla k 1. lednu 1969 nově zřízena Československá akademie zemědělská, v roce 1974 reorganizovaná a jako resortní instituce přičleněná k ministerstvu zemědělství a výživy. Na její činnost od roku 1993 navázala Česká akademie zemědělských věd (ČAZV). Všechny tyto organizace se s rozdílnými úspěchy snažily zaštiťovat a koordinovat zemědělský výzkum v českých zemích, resp. dříve v celém Československu; žádná z nich však již do tohoto výzkumu prakticky nezahrnovala otázky spojené se sociologií zemědělství a venkova.

Zdeněk R. Nešpor