Člověk organizační

Verze z 11. 12. 2017, 18:01, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

člověk organizační – s-gická konstrukce, jejímž účelem je popsat a kriticky reflektovat určité rysy lidského chování modelované tlaky moderní společnosti a zejm. organizace, které zajišťují její chod. Konstrukce tohoto typu mají navíc sloužit jako varování před jistými trendy spol. vývoje, nejedná se tedy nutně o popis faktického stavu. Model č.o. je reakcí na byrokratizaci moderních společností a na tercializaci jejich ekonomik. Popisuje osobnostní profil zaměstnanců velkých organizací, kteří beze zbytku podřizují svoji autonomii požadavkům zaměstnavatele. Především se učí kontrolovat dojem, kterým působí na druhé podle pokynů a požadavků organizace. Tyto vzory jednání přenášejí i do svého soukromí, tedy do života, jenž se odehrává ve vilových čtvrtích středních a velkých měst obývaných právě příslušníky nových středních vrstev. Také jejich aktivity ve volném čase slouží jen jako trénink dovedností odpovídajících požadavkům konformního očekávání. Kromě W. F. Whytea se k různým aspektům modelu č.o. vyjádřil např. R. K. Merton ve své analýze byrokratického intelektuála, D. Riesman v popisu člověka řízeného zvnějšku, dále R. Sennett, R. Collins a řada dalších sociologů.

organization man homme d'organisation Organisationsmensch uomo dell'organizzazione

Literatura: Whyte, W. F.: The Organization Man. New York 1956.

Jan Keller