Antropomaximologie

Verze z 10. 12. 2017, 18:52, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

antropomaximologie – (z řec. anthropos = člověk, logos = slovo, věda; lat. maximus = největší) – antropol. disciplína zkoumající fyzické rezervy zdravého lidského organismu a cesty k jejich uvolnění v podmínkách max. úsilí. Kromě biochemicky, fyziologicky, imunologicky a somaticky orientované a. se zvažovala i možnost a. zaměřené sociálně a kult., zkoumající soc. zdroje a soc. působení špičkových fyzických výkonů. Její součástí měla být kontestetika. A. je blízká sociologii sportu a sociologii tělesné výchovy. Tyto disciplíny jí také poskytují nejsnadněji dostupný empir. materiál. Její uplatnění leží však především v oblasti hygieny, fyziologie, psychologie a s-gie práce, ve vojenství apod. A. vznikla a pěstovala se zvl. v bývalém SSSR.

anthropomaximology anthropomaximologie Anthropomaximologie antropomaximologia

Literatura: Kuzněcov, V. V.: The Potentionalities of „Man“ and „Anthropomaximology“. International Social Science Journal, 1982, č. 2.

-- Jiří Linhart