Aritmetika politická

Verze z 10. 12. 2017, 18:52, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

aritmetika politická – (z řec. arithmetike = počtářské umění; z řec. politike = správa obce) – pod tímto názvem byly v 17. a 18. st. rozvíjeny zákl. otázky polit. ekonomie, s-gie a ekon. a soc. statistiky. Prvním systematikem a.p. byl W. Petty, který na její předmět aplikoval metody odvozené z T. Hobbesova a F. Baconova materialismu, věd. abstrakci a dedukci. Požadoval empir. přístup opřený o statist. zkoumání jevů (popis v řeči čísel, hmotností a měr), který mu byl nástrojem pronikání do světa podstat spol. jevů. Pojem a.p. se používal hluboko v 19. st., dnes má jen hist. význam, stejně jako ekvivalentní pojem anatomie politická.

political arithmetic arithmétique politique politische Arithmetik aritmetica politica

-- Jiří Linhart