Chiliasmus

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

chiliasmus – (z řec. chilias = tisíc) – též milenarismus (z lat. millenium = tisíciletí) – modifikace křesťanského učení o druhém příchodu Krista spojeném s přeměnou stávajícího světa v představu o jeho tisíciletém kralování se spravedlivými na zemi, které údajně předpovídá Zjevení Sv. Jana (Apokalypsa). Ch. měl podobu náboženského hnutí zprostředkovaného různými sektami. Objevil se už v raném křesťanství a byl církví odmítnut mezi 2.–3. st. Jako hereze se pak objevoval v celém středověku (najdeme jej i v rámci husitství a protestantismu). Učení samo má podobu utopie a vyjadřuje touhu lidí po stavu blaženosti už na tomto světě a také po sociální spravedlnosti zajištěné vyšší mocností.

chiliasm chiliasme Chiliasmus chiliasmo

Alena Vodáková