Definice operacionální: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(Přidána poslední věta Viz též heslo definice operativní v sociologii v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
 
Řádek 14: Řádek 14:
 
[[Kategorie:Metodologie/obecná metodologie a logika]]
 
[[Kategorie:Metodologie/obecná metodologie a logika]]
 
[[Kategorie:Metodologie/metodologie empirického výzkumu]]
 
[[Kategorie:Metodologie/metodologie empirického výzkumu]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[definice operativní v sociologii (MSgS)|definice operativní v sociologii]] v historickém [[MSgS|Malém sociologickém slovníku (1970)]]</span>
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

definice operacionální – druh definice, kterou lze zjednodušeně charakterizovat takto: její definiens obsahuje termíny vyjadřující operace, které mohou jednoznačně prokázat či vyloučit existenci objektu, který je designátem pojmu v definiendu, resp. designátem defínienda je konečná množina jevů a definiens obsahuje takovou proceduru, event. konečný počet procedur, jejichž užitím lze o libovolném jevu rozhodnout, zda do množiny označené v definiendu patří či ne. Na d.o. bývá vztahován ještě silnější požadavek: aby operace v definiens byly izomorfní s operací měření. D.o. je součástí či spíše základem procesu operacionalizace v s-gii, přičemž poslední jmenovaný požadavek charakterizuje striktní operacionalismus jako obecný metodologicko-filozofický směr (v této souvislosti se někdy hovoří nikoliv o definici operacionální, ale o definici operacionalistické). Operacionalismus navíc vyžaduje, aby všechny užívané odborné pojmy byly buď aktuálně nebo potenciálně definovány uvedeným způsobem. To zužuje teoretickou i metodologickou bazi s-gie (příp. jiných spol. věd). Někdy se termín d.o. zaměňuje s „operativní definicí“, která představuje širší a „volnější“ způsob vyjasňování pojmů, bez velkých nároků na přesnost. Operativní definice vznikají často „ad hoc“, na základě běžné konvence nebo dohody výzkumného týmu, bývají jen pracovní, tzn. nevstupují do finálních výzkumných studií.

operational definition définition opérationnelle operational Definition definizione operazionale

Literatura: Bersodi, R.: The Definition of Definition. Boston 1967; Essler, W. K.: Wissenschafteorie I. Definition und Reduktion. Freiburg, Munchen 1970; viz též operacionalismus.

Vladimír Čechák


Viz též heslo definice operativní v sociologii v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)