Demografie (časopis)

Demografie (časopis) (1959–)

Demografie 01.jpg

Tato encyklopedie obsahuje rovněž obecné heslo demografie.

Časopis s podtitulem „Revue pro výzkum populačního vývoje“ začal vycházet v roce 1959 péčí Státního úřadu statistického (v letech 1962–1966 Ústřední úřad státní kontroly a statistiky, později Federální statistický úřad), od rozdělení Československa (1993) je vydavatelem Český statistický úřad. Revue přitom navazuje na demograficky orientované studie dřívějšího Statistického obzoru, zatímco vlastní statistika (především ekonomická statistika) přešla do časopisu Statistika a kontrola / Statistika (od 1962, resp. 1964). Od svého založení Demografie vychází čtyřikrát ročně, prvním šéfredaktorem byl František Fajfr (1959–1961), následovaný Vladimírem Srbem (1962–1976), Ladislavem Mikušem, Jánem Kurillou a Jiřinou Růžkovou. Současnou předsedkyní redakční rady je Terezie Štyglerová.

Demografie je jediným českým demografickým časopisem, který přináší aktuální přehledy populačního vývoje (každoroční přehledy sňatečnosti, rozvodovosti, úmrtnosti, potratovosti, migračních pohybů a hlavní výsledky sčítání lidu) a odborné stati, recenze a zprávy. Většina příspěvků má ovšem tradičně spíše demografickopopisný než sociologickoanalytický charakter a svojí délkou nedosahuje zvyklostí běžných u odborných časopiseckých statí ve společenských vědách. Přestože metodické ukotvení časopisu zůstává v oblasti demografie, řada příspěvků má přinejmenším implicitní sociologickou relevanci, samotní sociologové ovšem do Demografie přispívají jen sporadicky (výrazněji v období před rokem 1989, kdy mnozí z nich měli omezené publikační možnosti v sociologických časopisech; do Demografie psali například Václav Lamser, Ivo Možný, Jiří Musil nebo Jiří Večerník, samozřejmě vedle představitelů vlastní demografické obce).

V letech 2007–2010 vycházel také anglickojazyčný výběr studií z příslušného ročníku jako elektronický časopis pod názvem Czech Demography.

V roce 2012 vydal Český statistický úřad elektronickou edici naskenovaných prvních 52 ročníků časopisu (1959–2010).

Zdeněk R. Nešpor