Ekonomika druhá: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 5: Řádek 5:
 
<span lang="fr">second économie</span>
 
<span lang="fr">second économie</span>
 
<span lang="de">Schattenwirtschaft, Parallelwirtschaft</span>
 
<span lang="de">Schattenwirtschaft, Parallelwirtschaft</span>
<span lang="it">economia ….</span>
+
<span lang="it">economia sommersa</span>
 
</div>
 
</div>
  

Aktuální verze z 21. 12. 2017, 14:35

ekonomika druhá – pojem používaný buď v stejně širokém a neurčitém smyslu jako ekonomika neformální, resp. ekonomika šedá, stínová, nebo označující jen část neoficiálních ekon. procesů, nezahrnující tzv. domácí ekonomiku. V tomto užším pojetí se e.d. v rámci kap. tržní ekonomiky projevuje trojím způsobem: 1. neplacením daní (tax evasion); 2. neoprávněným pobíráním soc. dávek (benefit fraud), např. podpory v nezaměstnanosti při nepřiznaném zaměstnání; 3. kriminálními aktivitami, jako je prodej drog, krádeže apod. Míra tolerance veřejnosti k jednotlivým druhům uvedených aktivit se pohybuje od tichého souhlasu až po příkré zavržení. Podobně jako domácí ekonomie se e.d. neobjevuje v HDP a její rozsah je tedy jen předmětem odhadů (v současné době se v záp. kap. státech tyto odhady pohybují mezi 2 % a 30 %). Zatímco v kap. tržním hospodářství má e.d. v podstatě vždy nelegální charakter, v social. hospodářství, postaveném na příkazové ekonomii a centrálním plánování, může mít i legální formy. Do e.d. zde totiž spadá všechno, co není zahrnuto do centrálního plánování ani do domácí ekonomie, tj. např. drobné soukromé hospodaření i záhumenkové hospodaření. Mezi typické formy nelegální social. e.d. patří zejm. tzv. melouchaření, rozkrádání státního vlastnictví, resp. jeho používání pro osobní účely, korupce apod. I v tomto případě se velmi liší míra tolerance veřejnosti vůči jednotlivým druhům e.d.

second economy second économie Schattenwirtschaft, Parallelwirtschaft economia sommersa

Josef Ludvík Porket