Etiologie: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Halbwachs, M.'': Les causes du suicide. Paris 1930.
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Halbwachs, M.'': Les causes du suicide. Paris 1930.
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Petrusek Miloslav|Miloslav Petrusek]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Petrusek Miloslav|Miloslav Petrusek]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Petrusek Miloslav]]
 
[[Kategorie:Aut: Petrusek Miloslav]]
 
[[Kategorie:Příbuzné společenskovědní oblasti a disciplíny a jejich základní směry]]
 
[[Kategorie:Příbuzné společenskovědní oblasti a disciplíny a jejich základní směry]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:02

etiologie – (z řec. aitiá = příčina) – v medicíně nauka o příčinách (zevních i vnitřních) vzniku nemocí, v s-gii termín pro označení každého zkoumání, které směřuje k odhalení příčiny nebo skupiny příčin určitého jevu. Klasickým příkladem tohoto typu zkoumání je nepochybně Durkheimova Sebevražda, v níž se zkoumá, do jaké míry může být příčinou sebevražednosti rodina, manželský stav, městský život, náboženství, pohlaví, příjmová skupina, válka apod. (viz sebevražda). Termín e. se používá velmi často v kontextu zkoumání deviantního chování (viz sociologie deviantního chování). S jistou mírou nepřesnosti lze e. pokládat za obecné označení pro kauzální analýzu.

etiology étiologie Ätiologie eziologia

Literatura: Halbwachs, M.: Les causes du suicide. Paris 1930.

Miloslav Petrusek