Etiologie

Verze z 10. 12. 2017, 18:52, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

etiologie – (z řec. aitiá = příčina) – v medicíně nauka o příčinách (zevních i vnitřních) vzniku nemocí, v s-gii termín pro označení každého zkoumání, které směřuje k odhalení příčiny nebo skupiny příčin určitého jevu. Klasickým příkladem tohoto typu zkoumání je nepochybně Durkheimova Sebevražda, v níž se zkoumá, do jaké míry může být příčinou sebevražednosti rodina, manželský stav, městský život, náboženství, pohlaví, příjmová skupina, válka apod. (viz sebevražda). Termín e. se používá velmi často v kontextu zkoumání deviantního chování (viz sociologie deviantního chování). S jistou mírou nepřesnosti lze e. pokládat za obecné označení pro kauzální analýzu.

etiology étiologie Ätiologie eziologia

Literatura: Halbwachs, M.: Les causes du suicide. Paris 1930.

-- Miloslav Petrusek