Etnosémantika

Verze z 21. 12. 2017, 15:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

etnosémantika – (z řec. ethnos = národ; semantikos = značící; od sema = znamení) – aplikace metod sémantiky na studium terminologických systémů, role a významů pojmů a kategorií v kognitivních systémech různých kultur. E. je subdisciplína am. kognitivní antropologie, volně rozvíjená v rámci směrů nové etnografie. Je úzce spjatá s etnovědou, ale ta klade důraz na výzkum nativních principů klasifikace, zatímco výzkumy e. zjišťují, jak příslušníci určité etnické skupiny vnímají, popisují a hodnotí přír. a soc. realitu, která je obklopuje. Na rozvoji etnosémantického přístupu ke studiu kultury se podíleli využitím různých metod lingvistiky, zejm. komponentní analýzy, mj. B. Berlin, R. Burling, F. G. Lounsbury, P. Kay, B. N. Celby.

ethnosemantics ethnosémantique Ethnosemantik etnosemantica

Literatura: Celby, B. N.: Ethnographic Semantics: A Preliminary Survey. Current Anthropology, 7, 1966, č. 1; Kay, P.: Some Theoretical Implications of Ethnographic Semantics. Current Directions in Anthropology, 3, 1970, č. 3.

Václav Soukup