Fakt sociální

fakt sociální – ve všeobecném, poněkud vágním smyslu je to fakt vztažený k sociálnímu jevu či k sociální realitě, resp. údaj, který je dostatečně průkazným postižením (nebo vyjádřením) určitých stránek, rysů, vlastností soc. jevu nebo vztahů mezi jevy. Specif. pojetí f.s. se váže k Durkheimově koncepci předmětu a metody s-gie a k tradici, která na něj navazuje. F.s. v tomto pojetí je (adekvátním) zachycením spol. jevů, schopných vykonávat vnější tlak na jedince, anebo takových, které v rámci dané společnosti mají svůj vlastní život, nezávislý na individ. projevech, a které lze zkoumat jako „věci“. É. Durkheim de facto podtrhuje „objektivní“ stránku f.s. Někteří autoři, kteří na něj bezprostředně navazují, ale i někteří novější (např. P. A. Sorokin, Sczepański aj.), ztotožňují spol. jev a f.s., což je stejný zkrat jako mezi empir. údajem či výzk. datem a faktem.

social fact fait social soziale Tatsache fatto sociale

Literatura: Durkheim, É.: Pravidla sociologické metody. Praha 1926.

Vladimír Čechák