Filozofie dějin

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo filosofie dějin v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))

filozofie dějin viz historiozofie, dějinnost