Frenologie

frenologie – (z řec. frén = rozum; logos = nauka, slovo) – nauka o souvislostech mezi tvarem lebky a duševními vlastnostmi člověka, rozšířená na počátku 19. st. Rozvoj f. je spojen se jménem rak. lékaře F. J. Galla, který se snažil nalézt vztah mezi psych. projevy, mozkovou hmotou a jejím uložením v lebce. Předpokládal, že lidské schopnosti a dispozice k určitému chování mají základ v mozku a že z tvaru lebky lze tyto psych. vlastnosti rozpoznat. Své závěry vyvozoval ze srovnávání lebek osob různého charakteru a duševních schopností a zejm. lebek zvířat a lidí. Např. srovnával lebky šelem a pachatelů násilných činů a ve vypuklině nad uchem spatřoval sídlo vražednosti. Obdobně určil 27 přesně ohraničených míst na povrchu lebky, o kterých tvrdil, že odrážejí určité duševní vlastnosti. F. měla mnoho stoupenců po celé Evropě a zásluhou Ch. Caldwela i v USA. Frenologové ohledáním lebky určovali intelektuální schopnosti, rozumové a citové předpoklady, vlohy k povolání, zločinecké sklony. I když f. vycházela z předpokladu lokalizace mozkových funkcí, s rozvojem přírodovědních disciplín, psychologie i s-gie převládl již v průběhu 19. st. názor, že f. nemá věd. základ.

phrenology phrénologie Phrenologie frenologia

Literatura: Gall, F. J.: Neue Psychologie des Gehirns. Nürnberg 1829; Lesky, E.: Franz Joseph Gall 1758–1828. Naturforscher und Antropologe. Hubers Klassiker der Medizin und der Naturwissenschaften. Sv. 15. Bern 1979.

Zdeněk Karabec