HAKATA

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAKATA – ekon. a polit. koncepce realizovaná v 80. l. 19. st. jako hnutí, jehož název je odvozen ze jmen jeho zakladatelů Hansemanna, Koenemanna a Tiedemanna. Bylo iniciováno samotným Bismarkem a něm. stát je dotoval značnou částkou. Cílem bylo vykupování zemědělských usedlostí a živností v záp. části pol. pohraničí Němci. Zpočátku byla akce úspěšná, přeplácením se dařilo osidlovat záp. Polsko. Akce však skončila krachem. Noví usedlíci a majitelé živností na nich nepracovali, správci se stávali Poláci. Nakonec se němečtí majitelé vraceli zpět do Pruska a draze získané majetky prodávali lacino Polákům. Kolem r. 1910 bylo záp. pohraničí opět polské.

HAKATA HAKATA HAKATA HAKATA

Vladimír Struska