Hustota zalidnění

Verze z 10. 12. 2017, 18:53, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

hustota zalidnění – tradiční geogr. ukazatel charakterizující populační „zatížení“, přelidnění či nedolidnění určitého území. V hist. studiích slouží tento ukazatel často i jako míra či odhad „úživnosti“ oblasti. Podstatou ukazatele h.z. je poměr mezi počtem obyv. a rozlohou jimi obývaného území. Nejjednodušší tvar ukazatele uvažuje pouze celkovou, blíže nespecifikovanou rozlohu a označuje se jako obecná h.z.. Určité zdokonalení představují specif. h.z., které počet obyv. vztahují pouze k určité části daného území, např. k rozloze zemědělské, orné či obdělávatelné půdy, k zastavěné či obytné ploše, a také tzv. dynamická h.z., vážící, tj. násobící počet obyvatel mírou jejich prostorové mobility. Aplikabilita všech těchto ukazatelů, a zvl. obecné h.z., je vázána především na menší územní jednotky; pro velká území (státy, kontinenty), v nichž existuje značná časová (denní, sezónní) a prostorová variabilita v rozmístění obyv., mají pouze hrubě orientační význam.

population density densité de la population Bevölkerungsdichte densità della popolazione

Literatura: Clarke, J. I.: Population Geography. Oxford, New York 1972.

-- Eva Heřmanová