Hygiena sociální

Verze z 10. 12. 2017, 18:53, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

hygiena sociální – (z řec. hygiena = zdraví) – 1. název pro obor sociální lékařství (v některých zemích, spec. v bývalé NDR a SSSR); 2. označení úrovně fyziologických, psych. a soc. podmínek pro zdraví obyv. V čes. zemích se těmito otázkami zabývají ze svých hledisek obory hygiena a epidemiologie, které mají též zařízení praxe s výkonnou pravomocí k sankcím, dále obor mentální hygiena, zatím provozovaný jako výzk. disciplína.

social hygiene hygiene sociale Sozialhygiene igiene sociale

Literatura: viz lékařství sociální.

-- Miroslav Purkrábek