Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Verze z 11. 12. 2017, 18:04, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (1991–)

Jihočeská univerzita vznikla v roce 1991 z do té doby samostatné Pedagogické fakulty a z Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské sídlící v Českých Budějovicích. Mezi třemi nově založenými fakultami byly dvě s určitým vztahem k sociologii: Teologická a Zdravotně sociální. V rámci Teologické fakulty, která není konfesně zcela jednoznačně určena, vznikla katedra etiky a sociální práce, kde se sociálněteologickým a sociologickým otázkám věnují například Alois Křišťan, Ján Mišovič a Jindřich Šrajer. V rámci Zdravotně sociální fakulty vznikla katedra, později ústav sociálních a speciálněpedagogických věd. Sociologie je vyučována rovněž na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity, která vznikla v roce 2007.

Zdeněk R. Nešpor