KBCSg: Porovnání verzí

m (vyznačen nadpis)
(obálka)
Řádek 1: Řádek 1:
<span id="entry">Knižní bibliografie české sociologie</span> vznikla v roce 2010 v rámci projektu Dějiny a současnost české sociologie péčí pracovníků knihovny Sociologického ústavu AV ČR Nely Hesové, Lumíra Gatnara, Evy Mikolášové a Radky Taucové. Obsahuje sociologické knihy vydané na českém území do roku 2009 a soupis recenzí těchto děl; v původním knižním vydání byla tato díla rozdělena do tří časových epoch vývoje české sociologie. Pro internetovou prezentaci v rámci Sociologické encyklopedie jsme toto rozdělení odstranili a Nela Hesová doplnila knižní bibliografii do konce roku 2017.  
+
<span id="entry">Knižní bibliografie české sociologie</span>  
 +
 
 +
<div id="photo">
 +
<div>[[Soubor:KBCSg_obalka_1.jpg|300px]]</div>
 +
 
 +
<div id="logos-row">[[Soubor:Logo_SOU_1.png|107px|link=https://www.soc.cas.cz/]]</div>
 +
</div>
 +
 
 +
vznikla v roce 2010 v rámci projektu Dějiny a současnost české sociologie péčí pracovníků knihovny Sociologického ústavu AV ČR Nely Hesové, Lumíra Gatnara, Evy Mikolášové a Radky Taucové. Obsahuje sociologické knihy vydané na českém území do roku 2009 a soupis recenzí těchto děl; v původním knižním vydání byla tato díla rozdělena do tří časových epoch vývoje české sociologie. Pro internetovou prezentaci v rámci Sociologické encyklopedie jsme toto rozdělení odstranili a Nela Hesová doplnila knižní bibliografii do konce roku 2017.  
  
 
Lektorovala: Alena Matuszková.
 
Lektorovala: Alena Matuszková.

Verze z 15. 11. 2018, 16:03

Knižní bibliografie české sociologie

KBCSg obalka 1.jpg
Logo SOU 1.png

vznikla v roce 2010 v rámci projektu Dějiny a současnost české sociologie péčí pracovníků knihovny Sociologického ústavu AV ČR Nely Hesové, Lumíra Gatnara, Evy Mikolášové a Radky Taucové. Obsahuje sociologické knihy vydané na českém území do roku 2009 a soupis recenzí těchto děl; v původním knižním vydání byla tato díla rozdělena do tří časových epoch vývoje české sociologie. Pro internetovou prezentaci v rámci Sociologické encyklopedie jsme toto rozdělení odstranili a Nela Hesová doplnila knižní bibliografii do konce roku 2017.

Lektorovala: Alena Matuszková.

Knižní vydání: Scriptorium, Praha 2010, 240 s. ISBN 978-80-87271-27-8.

Obsah

Více o Knižní bibliografii české sociologie