KBCSg:Auerhan Jan

Verze z 4. 12. 2018, 00:20, kterou vytvořil imported>JD
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Auerhan JanKnižní bibliografii české sociologie

AUERHAN, Jan. Technika, kvalifikace, vzdělání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. 307 s.