KBCSg:Korčák Jaromír

Korčák JaromírKnižní bibliografii české sociologie

KORČÁK, Jaromír. Bytové poměry ve větších městech republiky československé na základě sčítání lidu ze dne 15. února 1921. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1929. 78 s.