KBCSg:Smetana Augustin

Verze z 4. 12. 2018, 00:20, kterou vytvořil imported>JD
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Smetana AugustinKnižní bibliografii české sociologie

SMETANA, Augustin. Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters. 1. Aufl. Prag: Friedrich Ehrlich, 1848. 80 s.
SMETANA, Augustin. Úvahy o budoucnosti lidstva: obrat ve vývoji filosofického myšlení a jeho konečný cíl. Přel. G. Tichý. Uprav. J. Glücklich a F. Krejčí. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1903. 348 s. Přel. z Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters.