KBCSg:Smetana Augustin

Smetana AugustinKnižní bibliografii české sociologie

SMETANA, Augustin. Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters. 1. Aufl. Prag: Friedrich Ehrlich, 1848. 80 s.
SMETANA, Augustin. Úvahy o budoucnosti lidstva: obrat ve vývoji filosofického myšlení a jeho konečný cíl. Přel. G. Tichý. Uprav. J. Glücklich a F. Krejčí. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1903. 348 s. Přel. z Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters.