KBCSg:Sociologická literatura 1949–1989: Porovnání verzí

imported>JD
(přesměrování na celou stránku bibliografie)
(Značka: Nové přesměrování)
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
+
#REDIRECT [[KBCSg:Bibliografie]]
<span id="entry">Knižní bibliografie české sociologie:<br/>Sociologická literatura 1949–1989</span>
 
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">1. konference marxistických průmyslových sociologů: sborník referátů, ČSSR, Liblice 22.-25. listopadu 1971</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Čsl. sociologická společnost při ČSAV, 1971. 425 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Aktuálne teoretické a metodologické problémy skúmania sociálnej dynamiky: konferencia Smolenice 16.-17. 6. 1988 – zborník</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Čs. sociologická společnost při ČSAV; <span class="bib-place">Bratislava</span>: Slov. sociologická spoločnosť pri SAV, 1988. 105 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Aktuální otázky tělesné kultury a sportu: sborník referátů a příspěvků z pracovního zasedání sekce Sociologie volného času a kultury</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost, 1976. 134 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b7d70aa"><span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-title">Příspěvky k sociologické analýze sociální diferenciace: sociologické studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1969. 214 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b7d70aa"><span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span> aj. <span class="bib-title">(eds.). Sociální a profesionální mobilita pracujícího obyvatelstva ČSSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Bratislava</span>: Československý výzkumný ústav práce, 1972. 308 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b7d70aa"><span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-title">Společnost, vzdělání, jedinec: kapitoly ze sociologie vzdělání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1974. 232 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b7d70aa"><span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-title">Budúcnosť vo svetle prognostiky alebo čo vieme a čo nevieme o budúcnosti</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Smena, 1983. 149 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b7d70aa"><span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-title">Sociodemografická teritoriální diferenciace v ČSSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1985. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b7d70aa"><span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-title">Etapy života očima sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Panorama, 1989. 439 s. ISBN 80-7038-044-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1990, roč. 26, č. 3, s. 223-225.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7f6d922d"><span class="bib-author" name="contrib-7f6d922d">ALBERT, Bohuslav</span> aj. <span class="bib-title">Sociální péče a ochrana zdraví lidu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství učebnic, 1950. 191 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d789e86d"><span class="bib-author" name="contrib-d789e86d">ALEXANDER, Pavel</span>. <span class="bib-title">Předpokládaný vývoj potřeb v oblasti kultury a jejich uspokojování</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ÚVTEI, 1976. 47 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be544d06"><span class="bib-author" name="contrib-be544d06">AMBROŽ, Josef</span>. <span class="bib-title">Průzkum sociálních poměrů důchodců</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní úřad sociálního zabezpečení, 1961. 131 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0c6e6e84"><span class="bib-author" name="contrib-0c6e6e84">ANDĚL, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Míra ekonomické aktivity osob v důchodovém věku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, 1986. 71 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eb06b4dc"><span class="bib-author" name="contrib-eb06b4dc">ANTOŠ, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Některé sociálně ekonomické aspekty československého zemědělství v letech 1949-1955</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická, 1971. 48 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Aplikovaná psychologie a sociologie: sympozium pracovníků báňského průmyslu</span>. <span class="bib-place">Příbram</span>: ČSVTS, 1969. 1 sv. [přerušované stránkování].</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eed35468"><span class="bib-author" name="contrib-eed35468">AUERHAN, Jan</span>. <span class="bib-title">Technika, kvalifikace, vzdělání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství politické literatury, 1965. 307 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1966, roč. 2, č. 3, s. 463-465.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eb56c858"><span class="bib-author" name="contrib-eb56c858">BAJGER, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Průmyslové oblasti Československa v období socialistické výstavby: hospodářský, demografický a sociální vývoj</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský Ústav Československé akademie věd, 1980. 97 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d16b9ee1"><span class="bib-author" name="contrib-d16b9ee1">BÁRTA, Vladimír</span> aj. <span class="bib-title">Mezinárodní vědecká konference: o otázkách výzkumu spotřebitelské poptávky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav obchodu, 1978. 337 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6fd47d9b"><span class="bib-author" name="contrib-6fd47d9b">BÁRTLOVÁ, Sylva</span>. <span class="bib-title">Některé sociologické aspekty pacienta</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1981. 44 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b7baebf0"><span class="bib-author" name="contrib-b7baebf0">BARTOŠ, Bohumír</span>. <span class="bib-title">Co víme sami o sobě: malá sociologie intrapersonálních vztahů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 195 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-72fa3e26"><span class="bib-author" name="contrib-72fa3e26">BARTOŠ, Milan</span>. <span class="bib-title">Zájmová činnost ve volném čase jako součást formování socialistického způsobu života</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1987. 153 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-775c524d"><span class="bib-author" name="contrib-775c524d">BARTOŠOVÁ, Milada</span>. <span class="bib-title">Výzkum veřejného mínění k otázkám populačního vývoje a populační politiky: příspěvek k metodice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí Bratislava, pracoviště Praha, 1976. 92 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2e17be4f"><span class="bib-author" name="contrib-2e17be4f">BÁRTOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Postavení a sociální participace ženy v různých sociálně ekonomických systémech: vývojová a komparativní analýza</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1977. 216 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5b8dcc52">ČÁKLOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1978, roč. 14, č. 4, s. 427-429.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-797caac5"><span class="bib-author" name="contrib-797caac5">BAUDYŠ, Otakar</span>. <span class="bib-title">Podmínky rozvoje lidské aktivity v socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1980. 123 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-797caac5"><span class="bib-author" name="contrib-797caac5">BAUDYŠ, Otakar</span>. <span class="bib-title">Vědecký světový názor a společenská aktivita</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1984. 95 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9b827836 contrib-02669607"><span class="bib-author" name="contrib-9b827836">BAUEROVÁ, Jaroslava</span>; <span class="bib-author" name="contrib-02669607">BERKA, Jaroslav</span> aj. <span class="bib-title">Problémy zaměstnaných žen</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Dům techniky ČVTS, 1971. 203 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9b827836"><span class="bib-author" name="contrib-9b827836">BAUEROVÁ, Jaroslava</span>. <span class="bib-title">Zaměstnaná žena a rodina</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1974. 161 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2e17be4f">BÁRTOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1975, roč. 11, č. 4, s. 401-405.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9b827836 contrib-b3e1672b"><span class="bib-author" name="contrib-9b827836">BAUEROVÁ, Jaroslava</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologie a psychologie v řízení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická, 1986. 92 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9b827836 contrib-2e17be4f"><span class="bib-author" name="contrib-9b827836">BAUEROVÁ, Jaroslava</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2e17be4f">BÁRTOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Proměny ženy v rodině, práci a ve veřejném životě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Svoboda, 1987. 306 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1988, roč. 24, č. 1, s. 102-104.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-070c4d52">PLÁVKOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1988, roč. 20, č. 3, s. 367-370.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e553f"><span class="bib-author" name="contrib-e96e553f">BĚLINOVÁ, Ludmila</span>. <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologie výchovy: rodina - výchova k rodičovství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 98 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3b1e6ee0 contrib-fd5a89fe"><span class="bib-author" name="contrib-3b1e6ee0">BENEŠ, Arnošt</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fd5a89fe">VÍTŮ, Květoslava</span>. <span class="bib-title">Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 1., Problematika věkové skupiny 55-62 let</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Útvar hlavního architekta, 1969. 24 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-249644bd"><span class="bib-author" name="contrib-249644bd">BENEŠ, Edvard</span>. <span class="bib-title">Deux conférences sur T.G. Masaryk</span>. <span class="bib-place">Melbourne</span>: D. Jakovenko, 1968. 24 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-21d79ade"><span class="bib-author" name="contrib-21d79ade">BENEŠ, Milan</span>. <span class="bib-title">Možnosti využití kvalitativních metod při výzkumu veřejného mínění</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum veřejného mínění, 1968. 52 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5561a5cd"><span class="bib-author" name="contrib-5561a5cd">BENEŠOVÁ, Marie</span> (ed.). <span class="bib-title">Film a divák: čtyři studie ze sociologie a psychologie filmu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filmový ústav, 1967. 87 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4340374b contrib-232948c5 contrib-66d965c6 contrib-feeac26f contrib-092040c0 contrib-a6c97b01"><span class="bib-author" name="contrib-4340374b">BERÁNEK, Miloslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>; <span class="bib-author" name="contrib-66d965c6">HRABĚ, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-feeac26f">KOLÍNEK, Alois</span>; <span class="bib-author" name="contrib-092040c0">PATERA, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a6c97b01">VAŠÍČEK, Miroslav</span> (eds.). <span class="bib-title">Bulletin č. 3: Vojenská sekce Československé sociologické společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1969. 220 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4340374b contrib-dc835d12"><span class="bib-author" name="contrib-4340374b">BERÁNEK, Miloslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dc835d12">VACEK, Lubomír</span> (eds.). <span class="bib-title">K výsledkům výzkumu veřejného mínění a uplatnění faktorové anylýzy: sborník materiálů ze semináře sekce sociologie veřejného mínění konaného v dubnu 1974 v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Liblicích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1975. 96 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4340374b"><span class="bib-author" name="contrib-4340374b">BERÁNEK, Miloslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Dotazník v sociologickém výzkumu: sborník referátů ze semináře konaného v květnu 1976 v Liblicích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 51 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4340374b contrib-dc835d12"><span class="bib-author" name="contrib-4340374b">BERÁNEK, Miloslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dc835d12">VACEK, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Tazatelé a tazatelské sítě: sborník ze semináře konaného 19.-21. 1. 1981 v Hrádku u Trhových Svinů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1982. 82 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4340374b"><span class="bib-author" name="contrib-4340374b">BERÁNEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Životní rytmus zemědělské populace v ČSR v podzimní sezóně</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumné oddělení Československého rozhlasu, 1986. 46 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-59fa1faf contrib-74ec6421"><span class="bib-author" name="contrib-59fa1faf">BERGL, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-74ec6421">POŠVÁŘ, Václav</span>. <span class="bib-title">Sociologie a právní normy. II, Právní normy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 160 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-65908031"><span class="bib-author" name="contrib-65908031">BERKA, Karel</span>. <span class="bib-title">Měření: pojmy, teorie, problémy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1977. 267 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f6c13024">ČECHÁK, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1979, roč. 15, č. 5, s. 505-508.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eea28f7d"><span class="bib-author" name="contrib-eea28f7d">BIČÍK, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Pracovní síly v zemědělství: sociologický průzkum a úvahy o úloze a postavení žen pracujících především v zemědělství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola zemědělská, 1971. 82 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-45fd2dee"><span class="bib-author" name="contrib-45fd2dee">BITTNER, Karel</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie pro posluchače 3. a 4. ročníku přírodovědecké fakulty University Palackého</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1968. 86 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Inocenc Arnošt</span>. <span class="bib-title">Jak se dívat sociologicky na život</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Vojenská akademie A. Zápotockého, 1968. 41 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Inocenc Arnošt</span>. <span class="bib-title">Sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1968. 433 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bf5fdc49"><span class="bib-author" name="contrib-bf5fdc49">BLÁHA, Karel</span> (ed.). <span class="bib-title">Čítanka československé sociologie: vybrané statě z děl českých a slovenských sociologů do roku 1945</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1968. 255 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-305fa1f6 contrib-8810a24d contrib-9af0f0c7"><span class="bib-author" name="contrib-305fa1f6">BLUCHA, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9af0f0c7">BUREŠ, Zbyněk</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu: studijní materiály</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1966. 133 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-305fa1f6 contrib-8810a24d contrib-9af0f0c7"><span class="bib-author" name="contrib-305fa1f6">BLUCHA, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9af0f0c7">BUREŠ, Zbyněk</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu: studijní materiály. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1966. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-305fa1f6 contrib-b66d2b90"><span class="bib-author" name="contrib-305fa1f6">BLUCHA, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b66d2b90">KUCHYŇKA, Zbyněk</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu: upravený záznam z celostátního semináře Čs. společnosti PVZ, Praha 1966. Díl 3</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1966. 26 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-305fa1f6 contrib-9c5bcfeb"><span class="bib-author" name="contrib-305fa1f6">BLUCHA, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9c5bcfeb">TOMÍŠKA, František</span>. <span class="bib-title">Sociologie v řídící praxi průmyslového podniku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1966. 70 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-011e8b82"><span class="bib-author" name="contrib-011e8b82">BOBEK, Pavel</span>. <span class="bib-title">Perspektivy tvorby životního prostředí ve městech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1971. 41 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fb5ef8f8"><span class="bib-author" name="contrib-fb5ef8f8">BOGUSZAK, Jiří</span> aj. <span class="bib-title">Základy teorie a sociologie státu a práva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1964. 254 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-604c5c88"><span class="bib-author" name="contrib-604c5c88">BRÄUNER, Vilém</span> (ed.). <span class="bib-title">Pedagogická sociologie: výběr z knižních publikací a časopiseckých článků</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Státní pedagogická knihovna v Brně, 1967. 20 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f519cc55"><span class="bib-author" name="contrib-f519cc55">BRŮŽEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Kultura v revolučních přeměnách společnosti 1945-1976</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1978. 125 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f519cc55"><span class="bib-author" name="contrib-f519cc55">BRŮŽEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Teorie kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 342 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f519cc55"><span class="bib-author" name="contrib-f519cc55">BRŮŽEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Vznik a vývoj marxisticko-leninské teorie kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Svoboda, 1984. 258 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f519cc55 contrib-7dfd1d77"><span class="bib-author" name="contrib-f519cc55">BRŮŽEK, Miloslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7dfd1d77">ORTOVÁ, Jitka</span>. <span class="bib-title">Kultura a životní prostředí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 389 s. ISBN 80-04-22838-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c432dae8"><span class="bib-author" name="contrib-c432dae8">BUČIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Výsledky sociologického průzkumu učitelů</span>. <span class="bib-place">Příbram</span>: Okresní pedagogické středisko, 1968. 17 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d72d39c7"><span class="bib-author" name="contrib-d72d39c7">BUDÍN, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Sedmá velmoc</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československý spisovatel, 1966. 195 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1c5471c6">OSVALD, Václav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1967, roč. 3, č. 3, s. 338-340.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0b48e06c"><span class="bib-author" name="contrib-0b48e06c">BUDINSKÝ, Václav</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro vedoucí pracovníky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut výchovy a vzdělávání MZVž ČSR, 1980. 219 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Bulletin výzkumného úkolu R-1 „Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možností diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš)“</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 1 sv.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4377c8ba"><span class="bib-author" name="contrib-4377c8ba">BURIAN, Antonín</span>. <span class="bib-title">Sociologické náhledy do problematiky řídící práce</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Organizační středisko federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, 1971. 158 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4377c8ba"><span class="bib-author" name="contrib-4377c8ba">BURIAN, Antonín</span>. <span class="bib-title">Osobnost studenta a motivace studia na VŠZ</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: VŠZ, 1973. 391 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4377c8ba"><span class="bib-author" name="contrib-4377c8ba">BURIAN, Antonín</span>. <span class="bib-title">Sociologické aspekty odměňování práce a potřeby určité hranice mzdy u pracovníků československého zemědělství: závěrečná zpráva podetapy výzkumného úkolu čís. E III-7/5.1-21.4</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav pro vědeckou soustavu hospodaření, 1974. 204 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4377c8ba"><span class="bib-author" name="contrib-4377c8ba">BURIAN, Antonín</span>. <span class="bib-title">Sociologické posouzení funkce jednotlivých typů forem odměn v hodnotovém systému pracovníků čs. zemědělství: závěrečná výzkumná práce dílčího úkolu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav racionalizace řízení a práce, 1980. 21 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4377c8ba"><span class="bib-author" name="contrib-4377c8ba">BURIAN, Antonín</span>. <span class="bib-title">Výzkum pracovní motivace a aktivizace jednotlivců a pracovních kolektivů k iniciativě a výkonnosti v čs. zemědělství: závěrečná výzkumná práce dílčího úkolu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav racionalizace řízení a práce, 1980. 17 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4377c8ba"><span class="bib-author" name="contrib-4377c8ba">BURIAN, Antonín</span>. <span class="bib-title">K sociologickým problémům řídící práce v československém zemědělství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výstavnictví zemědělství a výživy České Budějovice, 1984. 229 s. ve 2 sv.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-317ea82b">HÁJEK, Mojmír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 4, s. 424-425.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dfb25a55"><span class="bib-author" name="contrib-dfb25a55">BURIÁNEK, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Metody a techniky sociologického výzkumu. Díl 1, Principy, struktury a strategie empirického výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dfb25a55"><span class="bib-author" name="contrib-dfb25a55">BURIÁNEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Systémová sociologie: předpoklady, problémy, perspektivy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1983. 161 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9441aac5">DVOŘÁK, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1985, roč. 21, č. 4, s. 419-421.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-17a59cb6">SZOMOLÁNYIOVÁ, Soňa</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1985, roč. 17, č. 2, s. 228-231.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dfb25a55"><span class="bib-author" name="contrib-dfb25a55">BURIÁNEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Metody a techniky sociologického výzkumu. Díl 2, Průvodce empirickým výzkumem</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 137 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-57b1a280 contrib-2d7d8557"><span class="bib-author" name="contrib-57b1a280">CEJP, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2d7d8557">KADEŘÁBKOVÁ, Drahuše</span>. <span class="bib-title">Rozvoj odvětví kultury: závěrečná studie hlavního úkolu SPEV 906 334 604</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav kultury, 1966. 176 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-57b1a280"><span class="bib-author" name="contrib-57b1a280">CEJP, Martin</span>. <span class="bib-title">Postoje české veřejnosti k hodnotě, funkci a náplni volného času: závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1974. 245 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-57b1a280"><span class="bib-author" name="contrib-57b1a280">CEJP, Martin</span>. <span class="bib-title">Postoje české veřejnosti k některým otázkám kulturně výchovné funkce socialistického státu: závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 237 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-57b1a280"><span class="bib-author" name="contrib-57b1a280">CEJP, Martin</span>. <span class="bib-title">Prognóza rozvoje české kultury do roku 2000</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1982. 216 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-57b1a280 contrib-2d7d8557"><span class="bib-author" name="contrib-57b1a280">CEJP, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2d7d8557">KADEŘÁBKOVÁ, Drahuše</span>. <span class="bib-title">Rozvoj odvětví kultury: teoreticko-metodologická studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1984. 133 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-57b1a280"><span class="bib-author" name="contrib-57b1a280">CEJP, Martin</span>. <span class="bib-title">Sbližování kulturní úrovně městského a venkovského obyvatelstva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1986. 486 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Cesta vesnice k socialismu: čtvrté thema roku stranického školení 1950-1951</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Kulturně propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ, 1951. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1668f973"><span class="bib-author" name="contrib-1668f973">CIGÁNEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Nástin sociologie umění</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1972. 136 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1668f973"><span class="bib-author" name="contrib-1668f973">CIGÁNEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie umění</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Obelisk, 1972. 300 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9ff491f4"><span class="bib-author" name="contrib-9ff491f4">CÍGLER, Radovan</span>. <span class="bib-title">Úvod do hudební sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Pedagogická fakulta, 1984. 73 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3c728ff"><span class="bib-author" name="contrib-a3c728ff">CIKLER, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">K sociologii malých společenských skupin: sociometrická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1969. 108 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3c728ff"><span class="bib-author" name="contrib-a3c728ff">CIKLER, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie. 1., Vybrané problémy k úvodu do obecné sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1970. 155 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3c728ff"><span class="bib-author" name="contrib-a3c728ff">CIKLER, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie. 2., Vybrané otázky sociologie globální společnosti. 3., Vybrané problémy sociologie tělesné kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1970. 198 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3c728ff"><span class="bib-author" name="contrib-a3c728ff">CIKLER, Jaroslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Socialistické Československo dnes a v roce 2000: prognostický úkol na léta do 1975</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1974. 45 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8fecd19f"><span class="bib-author" name="contrib-8fecd19f">CVRČEK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Profesionální diferenciace a mobilita důstojníků ČSLA: sociologická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, katedra sociologie, 1969. 161 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7402ca93"><span class="bib-author" name="contrib-7402ca93">CZECHOSLOVAK ACADEMY OF SCIENCES</span>. <span class="bib-title">Planning and forecasting social proceses</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1978. 341 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d7a2ca1e"><span class="bib-author" name="contrib-d7a2ca1e">ČÁP, Václav</span>. <span class="bib-title">Fakta o sociálně ekonomickém rozvoji Československa po roce 1945</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1985. 213 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-968dc34d"><span class="bib-author" name="contrib-968dc34d">ČEDÍK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Hlavní směry a vývojové tendence v dějinách sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1986. 98 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-245230ca contrib-b8bc12ec contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír Herbert</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b8bc12ec">JUKL, Eduard</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu: upravený záznam z celostátního semináře Čs. společnosti PVZ, Praha 1966. Díl 1</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1966. 59 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-245230ca contrib-b8bc12ec"><span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír Herbert</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b8bc12ec">JUKL, Eduard</span>. <span class="bib-title">Sociologie v praxi Západočeského kraje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeské nakladatelství, 1966. 155 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-245230ca"><span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír Herbert</span>. <span class="bib-title">Psychologické a sociologické problémy řízení lidí v podniku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vysoká škola strojní a elektrotechnická, 1968. 117 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-245230ca contrib-b8bc12ec"><span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír Herbert</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b8bc12ec">JUKL, Eduard</span>. <span class="bib-title">Člověk v průmyslovém podniku: psychologie a sociologie v řídící práci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeské nakladatelství, 1970. 182 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1971, roč. 7, č. 2, s. 186-187.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-245230ca contrib-b8bc12ec"><span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír Herbert</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b8bc12ec">JUKL, Eduard</span>. <span class="bib-title">Inženýři v moderním průmyslovém podniku</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Institut pro sociální analýzu, 1970. 103 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-245230ca contrib-b8bc12ec"><span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b8bc12ec">JUKL, Eduard</span>. <span class="bib-title">Česká sociologie průmyslového podniku: ve světle svého vývoje a využití v řízení</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Česká vědeckotechniká společnost, 1971. 271 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a132b5fd">VEJVODA, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1974, roč. 10, č. 2, s. 213-216.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-245230ca"><span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír Herbert</span>. <span class="bib-title">Racionalizace jako společenský jev</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1971. 34 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-245230ca contrib-b8bc12ec"><span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír Herbert</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b8bc12ec">JUKL, Eduard</span>. <span class="bib-title">Organizace a řízení práce a pracovních kolektivů v podniku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vysoká škola strojní a elektrotechnická, 1981. 120 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-245230ca contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír Herbert</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Vědecké základy aktivizace pracujících: sociologické aspekty intenzifikace výroby</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1987. 58 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f6c13024"><span class="bib-author" name="contrib-f6c13024">ČECHÁK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Sborník referátů z mezinárodní konference „Teoretické a metodologické přístupy ke zkoumání socialistického společenského vědomí“: Praha 19.-21. dubna 1982. Část I. a II</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1983. 115, 154 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a6c7ce3d">VÁCLAVÍK, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 5, s. 543-544.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f6c13024 contrib-9dbedd9b"><span class="bib-author" name="contrib-f6c13024">ČECHÁK, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologie sportu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Olympia, 1986. 240 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e54b1304">HOLDA, Dalibor</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1987, roč. 23, č. 6, s. 649-652.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-38f3f008">PÁCL, Pavel</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1988, roč. 20, č. 1, s. 116-119.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f6c13024 contrib-31855bbe contrib-82e63193"><span class="bib-author" name="contrib-f6c13024">ČECHÁK, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-31855bbe">REZEK, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-82e63193">ŠTEFANKO, Milan</span>. <span class="bib-title">Úloha vědy v socialistické společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ústředního výboru KSČ, 1987. 72 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1cc3f7f3 contrib-4332dfef"><span class="bib-author" name="contrib-1cc3f7f3">ČELECHOVSKÝ, Gorazd</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4332dfef">ŠIPLER, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Města jako systémy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1983. 206 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-88d897ba"><span class="bib-author" name="contrib-88d897ba">ČERMÁK, Václav</span>. <span class="bib-title">Výběrové statistické zjišťování</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1980. 396 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-253bbd0f">TOMEK, Ivan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1982, roč. 18, č. 1, s. 96-98.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3d41e9 contrib-35b619f2 contrib-3be4e0e2"><span class="bib-author" name="contrib-ad3d41e9">ČERMÁKOVÁ, Zdena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-35b619f2">MEVALDOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3be4e0e2">STEHLÍKOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Hodnotové a socioprofesionální orientace vysokoškolských studentů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1984. 241 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d7ebab70"><span class="bib-author" name="contrib-d7ebab70">ČERNOUŠKOVÁ, Viola</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie: užití sociometrie v pedagogické praxi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Rektorát Univerzity Palackého, 1987. 69 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fccee950"><span class="bib-author" name="contrib-fccee950">ČERNÝ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Fotbal je hra: pokus o fenomenologii hry</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československý spisovatel, 1968. 161 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3a954b69"><span class="bib-author" name="contrib-3a954b69">ČERVINKA, Antonín</span>. <span class="bib-title">Práce a volný čas</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství politické literatury, 1966. 181 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7c27abf4"><span class="bib-author" name="contrib-7c27abf4">ČIHÁKOVÁ, Květa</span>. <span class="bib-title">Postavení kovozemědělců v sociální struktuře kapitalistické a socialistické společnosti: studijní zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav vědeckotechnických informací, 1968. 70 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-106823fd contrib-af6770b5"><span class="bib-author" name="contrib-106823fd">ČIHOVSKÝ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-af6770b5">SCHNEIDER, Milan</span>. <span class="bib-title">Úvod do základů sociologie výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1977. 110 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-106823fd contrib-af6770b5"><span class="bib-author" name="contrib-106823fd">ČIHOVSKÝ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-af6770b5">SCHNEIDER, Milan</span>. <span class="bib-title">Marxistická sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1984. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-106823fd"><span class="bib-author" name="contrib-106823fd">ČIHOVSKÝ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Vybrané problémy z marxistické sociologie</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Městské kulturní středisko, 1989. 19 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Čítanka k některým otázkám sociologie práce, průmyslu a podniku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1967. 204 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-423eec99 contrib-3f4b016a"><span class="bib-author" name="contrib-423eec99">ČMOLÍK, Otto</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3f4b016a">VARHOLÍK, Juraj</span>. <span class="bib-title">Pokolení: příspěvek k problematice posloupnosti generací a formování komunistického vědomí mládeže v socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Mladá fronta, 1974. 257 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-130553cf">KUNSTOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1975, roč. 11, č. 4, s. 405-406.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-158418e9"><span class="bib-author" name="contrib-158418e9">ČTVRTEČKA, Josef</span> (ed.). <span class="bib-title">Člověk v pracovním procesu: výběrová bibliografie z psychologické a sociologické literatury socialistických zemí z let 1971-1974</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1976. 101 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Další rozvoj socialismu a úkoly společenských věd</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství politické literatury, 1963. 449 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1123461c"><span class="bib-author" name="contrib-1123461c">DEYL, Zdeněk</span> aj. <span class="bib-title">K politickým a sociálně ekonomickým přeměnám v ČSR v letech 1948-1953</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1967. 185 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1123461c"><span class="bib-author" name="contrib-1123461c">DEYL, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Soupis literatury k sociálním dějinám ČSR 1918-1938. Díl 1., Sociální politika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav čs. a světových dějin ČSAV, 1973. 243 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1123461c"><span class="bib-author" name="contrib-1123461c">DEYL, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Soupis literatury k sociálním dějinám ČSR 1918-1938. Díl 2., Sociální poměry</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav čs. a světových dějin ČSAV, 1975. 410 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1123461c"><span class="bib-author" name="contrib-1123461c">DEYL, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Soupis literatury k sociálním dějinám ČSR 1918-1938. Díl 3., Sociální hnutí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav čs. a světových dějin ČSAV, 1979. 421 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1123461c"><span class="bib-author" name="contrib-1123461c">DEYL, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Sociální vývoj Československa 1918-1938</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1985. 321 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ee87614"><span class="bib-author" name="contrib-3ee87614">DISMAN, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Výzkum v osvětové praxi: metodika a technika společenského výzkumu osvěty ve venkovském prostředí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Osvětový ústav, 1963. 120 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ee87614 contrib-cf7a060d"><span class="bib-author" name="contrib-3ee87614">DISMAN, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Úvod do metod společenského výzkumu</span>. S dodatkem: <span class="bib-author" name="contrib-cf7a060d">PERGLEROVÁ, Zuzana</span>. Kvantitativní vyhodnocení výzkumu. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1964. 191 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-45554fa0">KAPR, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df75e802">ŠAFÁŘ, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1965, roč. 1, č. 3, s. 297-301.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ee87614"><span class="bib-author" name="contrib-3ee87614">DISMAN, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Funkce, metody a techniky sociologického výzkumu v osvětě: úvod do problematiky</span>. <span class="bib-place">Liberec</span>: Severočeské krajské nakladatelství, 1965. 40 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ee87614"><span class="bib-author" name="contrib-3ee87614">DISMAN, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Rozhodování v sociologickém výzkumu a výzkum kulturních zájmů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: UDA, 1966. 34 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ee87614"><span class="bib-author" name="contrib-3ee87614">DISMAN, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Terénní sběr informací</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, katedra sociologie, 1966. 304 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ee87614"><span class="bib-author" name="contrib-3ee87614">DISMAN, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Rozhodování v sociologickém výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1967. 55 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-41e74dd4"><span class="bib-author" name="contrib-41e74dd4">DOHNALOVÁ-SLÁMOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Sociální plánování a rozvoj ekonomiky: některé konkrétní problémy sociálního plánování v období přechodu k intenzívnímu rozvoji národního hospodářství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1988. 118 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8f48208f">SOPÓCI, Ján</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1989, roč. 21, č. 2, s. 243-244.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2b907544 contrib-b56d7141"><span class="bib-author" name="contrib-2b907544">DOJČÁK, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b56d7141">PRUSÁK, Jozef</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie práva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1976. 56 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Dokumenty o životě a boji zemědělského lidu: materiál z československých archivů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Archivní správa Ministerstva vnitra, 1957. 68 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a9540ed4"><span class="bib-author" name="contrib-a9540ed4">DRÁB, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Systémové inženýrství: racionalizace navrhování sociotechnických systémů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1981. 176 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1982, roč. 18, č. 4, s. 455-457.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a9540ed4"><span class="bib-author" name="contrib-a9540ed4">DRÁB, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Sociální projektování: teoreticko-analytický podklad</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 179 s. ISBN 80-7007-004-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-31bab141"><span class="bib-author" name="contrib-31bab141">DUBEN, Rostislav</span>. <span class="bib-title">Úvod do teorie a praxe sociálního plánování</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 218 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-31bab141 contrib-812a4656 contrib-8cea2ca9"><span class="bib-author" name="contrib-31bab141">DUBEN, Rostislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-812a4656">JÍROVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8cea2ca9">SOVA, Václav</span>. <span class="bib-title">Sociální rozvoj</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 335 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-543ece3d">KUTTA, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1989, roč. 25, č. 1, s. 104-105.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-31bab141"><span class="bib-author" name="contrib-31bab141">DUBEN, Rostislav</span>. <span class="bib-title">Socialistický způsob života</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1988. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-21f1006f"><span class="bib-author" name="contrib-21f1006f">DUBSKÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Auguste Comte a vytvoření sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá akademie věd, 1963. 83 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-21f1006f"><span class="bib-author" name="contrib-21f1006f">DUBSKÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Objevování Ameriky: příspěvek k otázkám „moderního člověka“</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československý spisovatel, 1964. 175 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1965, roč. 1, č. 1, s. 52-55.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a8d0db06"><span class="bib-author" name="contrib-a8d0db06">DUBSKÝ, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Pracující mládež v socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1983. 100 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9f234c53"><span class="bib-author" name="contrib-9f234c53">DUBSKÝ, Josef</span>. <span class="bib-title">Veřejné mínění a propagace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Dům techniky ČSVTS, 1989. 25 s. ISBN 80-02-99168-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e8d1c0e"><span class="bib-author" name="contrib-8e8d1c0e">DUFEK, Miroslav</span> (ed.). <span class="bib-title">K problematice sociálně patologických jevů v městě a velkoměstě: sborník prací ze semináře sekce sociální patologie ČSSS, konané ve dnech 4.-6. října 1978 v Liblicích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost, 1978. 96 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-36c22ef4"><span class="bib-author" name="contrib-36c22ef4">DUFFEK, Petr</span>. <span class="bib-title">Sociologie a životní prostředí. Díl 1., Věda, sociologie, životní prostředí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1986. 140 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-36c22ef4"><span class="bib-author" name="contrib-36c22ef4">DUFFEK, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">Vybrané otázky formování socialistického způsobu života: sborník</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1986. 159 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a5e0cdb4"><span class="bib-author" name="contrib-a5e0cdb4">DUFFKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Zkoumání budoucnosti: kritická analýza nemarxistických koncepcí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1988. 304 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1989, roč. 25, č. 4, s. 420-423.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-db996e9c contrib-9fd45e96"><span class="bib-author" name="contrib-db996e9c">DVOŘÁK, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9fd45e96">ŘEHÁK, Jan</span> (eds.). <span class="bib-title">Současný vývoj programů pro potřeby sociologie: seminář sekce metod a technik</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 113 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-db996e9c contrib-ef759c30"><span class="bib-author" name="contrib-db996e9c">DVOŘÁK, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ef759c30">TRUNDA, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Současný stav a vývoj programů pro společenské vědy: sborník příspěvků ze semináře sekce metod a technik sociologického výzkumu Čs. sociologické společnosti ČSAV, 19. 11. - 23. 11. 1984 Kosova Hora</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1984. 157 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-15fac3a4"><span class="bib-author" name="contrib-15fac3a4">DYTRYCH, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Mladé rizikové rodiny: psychická a sociální situace mladých rizikových rodin</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Novinář, 1987. 115 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b368d6b7 contrib-64ff0789"><span class="bib-author" name="contrib-b368d6b7">ELIÁŠ, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-64ff0789">NOVÝ, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie: vybrané kapitoly z obecné a sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 195 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-db1238bf"><span class="bib-author" name="contrib-db1238bf">ERBEN, Bohumil</span> aj. <span class="bib-title">Sociální bezpečnost, zdravotní péče, nemocenské pojištění, sociální zabezpečení v Československu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1960. 123 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Estetika a životní prostředí: k problematice estetické výchovy ve vztahu k životnímu prostředí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1984. 148 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb51df55"><span class="bib-author" name="contrib-bb51df55">FAJTA, Jan</span>. <span class="bib-title">Čítanka k některým otázkám sociologie venkova</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1966. 163 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b8acd66d"><span class="bib-author" name="contrib-b8acd66d">FANTA, Karel</span>. <span class="bib-title">Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 6, Bydlení starých lidí ve městě</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Útvar hlavního architekta, 1969. 70 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5 contrib-4f2f6520"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4f2f6520">MUCHA, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum postojů vojenské mládeže k vojenské službě a k některým stránkám vztahů ve vojenských skupinách</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda: Vojenský ústav sociálních výzkumů, 1966. 251 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5 contrib-856f21d2 contrib-4f2f6520"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>; <span class="bib-author" name="contrib-856f21d2">NAKONEČNÝ, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4f2f6520">MUCHA, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Mezilidské vztahy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1969. 144 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span> (ed.). <span class="bib-title">Aktuální otázky integrace věd o člověku: sborník prací</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost, 1974. 229 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-93fd693f">FREIOVÁ, Eliška</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1975, roč. 11, č. 4, s. 406-409.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>. <span class="bib-title">O lidském štěstí bez iluzí: pozvání do filosofie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Mladá fronta, 1974. 209 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-bf5fdc49">BLÁHA, Karel</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1975, roč. 11, č. 2, s. 184-185.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span> aj. <span class="bib-title">Mládež ve společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1977. 259 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dadb8537">FRANĚK, Rudolf</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1978, roč. 14, č. 4, s. 429-423.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>. <span class="bib-title">Dynamika sociálních procesů v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti: příspěvky k poznání zákonitosti vývoje socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1981. 113 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5 contrib-dc49462d"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dc49462d">HIMAL, Juraj</span>. <span class="bib-title">Mládež naše budoucnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1981. 167 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální svět vysokoškolského studenta</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Mladá fronta, 1983. 186 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d537e5f5">SIVÁKOVÁ, Danica</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1984, roč. 16, č. 4, s. 470-471.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5 contrib-f68d2fdd"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f68d2fdd">TOMŠÍK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Pracovní kolektiv a utváření osobnosti: sborník referátů a diskusních příspěvků přednesených na symposiu pořádaném ve dnech 25. - 27. 9. 1986 v Harrachově</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 281 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1988, roč. 24, č. 2, s. 216-218.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9b515d78 contrib-c8300917"><span class="bib-author" name="contrib-9b515d78">FETTER, Vojtěch</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c8300917">JUNEK, Václav</span>. <span class="bib-title">Rasy a rasismus</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1955. 58 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e021a7a7"><span class="bib-author" name="contrib-e021a7a7">FIBICH, Jindřich</span>. <span class="bib-title">K otázkám byrokracie a byrokratismu: vybrané kapitoly ze sociologie organizace a politiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1967. 114 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f0a267fc"><span class="bib-author" name="contrib-f0a267fc">FIDELIUS, Petr</span>. <span class="bib-title">Jazyk a moc</span>. <span class="bib-place">München</span>: Arkýř, 1983. 184 s. ISBN 3-922810-06-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Člověk, práce, volný čas</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1966. 155 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-aae1286c">RYCHTAŘÍK, Karel</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1967, roč. 3, č. 4, s. 487-488.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span> aj. <span class="bib-title">Výzkum volného času. 1., Úvodní informace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 83 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span> aj. <span class="bib-title">Výzkum volného času. 2., Časový snímek a modely dnů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 175 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span> aj. <span class="bib-title">Výzkum volného času. 3., Struktura volného času</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 118 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span> aj. <span class="bib-title">Výzkum volného času. 4., Jednotlivé oblasti aktivit volného času</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 173 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span> aj. <span class="bib-title">Výzkum volného času. 5., Představy o volném čase, rodina a volný čas</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 295 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span> aj. <span class="bib-title">Výzkum volného času. 6., Dovolená</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 266 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span> aj. <span class="bib-title">Výzkum volného času. 7., Weekend</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 533 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span> aj. <span class="bib-title">Volný čas a kultura v průmyslovém městě: současnost a perspektivy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1974. 124 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1977, roč. 13, č. 2, s. 198-200.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43 contrib-d4988740"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Různoběžky života: zápas o socialistický životní způsob</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1976. 424 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1976, roč. 12, č. 6, s. 643-646.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43 contrib-d4988740"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>. <span class="bib-title">L’Intelligentsia en Tchécoslovaquie et ses perspectives</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Orbis, 1986. 117 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab77d43 contrib-d4988740"><span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>. <span class="bib-title">The Position and Prospects of the Intelligentsia in Czechoslovakia</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Orbis, 1986. 119 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4988740"><span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Kapitoly o díle N.G. Černyševského: některé otázky filosofických a sociálně politických názorů N.G. Černyševského a kritika Masarykova poměru k ruské revoluční demokracii</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Rovnost, 1951. 99 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4988740"><span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Člověk v křivém zrcadle :(kritika některých sociologických teorií o postavení člověka v tzv. „industriální společnosti“)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1963. 202 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4988740"><span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span> aj. <span class="bib-title">Člověk a moderní doba</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1966. 209 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4988740"><span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Industriální společnost v sociologické diskusi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1967. 176 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4988740"><span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span> (ed.). <span class="bib-title">K aktuálním otázkám naší filosofie a sociologie: soubor příspěvků přednesených na celostátním semináři komunistů, pracovníků v oblasti filosofie a sociologie, konaném ve dnech 10. a 11. dubna 1973 v Solenici</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1973. 272 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4988740 contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Socialistický způsob života - skutečnost i program</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1980. 197 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 4, s. 432-433.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4988740 contrib-46471a35"><span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-46471a35">HRZAL, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Mládež a světový názor</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1986. 48 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4988740"><span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro novináře</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Novinář, 1987. 166 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4988740"><span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Ke kategoriálním a teoretickým otázkám společenského subjektu, jeho vědomí a jednání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 55 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6349ab04"><span class="bib-author" name="contrib-6349ab04">FISCHEL, Max</span>. <span class="bib-title">Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 4, Výzkum komunikace ve skupině starých lidí ve městě</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Útvar hlavního architekta, 1969. 21 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-26477d41"><span class="bib-author" name="contrib-26477d41">FORMÁNEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Buržoazní sociálně politické teorie úlohy vědeckotechnického rozvoje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1980. 350 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2e84868c">MOŠNER, Otakar</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1982, roč. 14, č. 4, s. 462-464.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-26477d41"><span class="bib-author" name="contrib-26477d41">FORMÁNEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Věda - třetí síla v politice?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1983. 215 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-26477d41"><span class="bib-author" name="contrib-26477d41">FORMÁNEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Ideologie a politika neokonzervatismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Svoboda, 1986. 200 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dd1aec95">SEDLÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1987, roč. 23, č. 3, s. 291-293.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dadb8537 contrib-e54b1304"><span class="bib-author" name="contrib-dadb8537">FRANĚK, Rudolf</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e54b1304">HOLDA, Dalibor</span>. <span class="bib-title">Sociologické výzkumy vysokoškolských studentů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1980. 112 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c3706ac0"><span class="bib-author" name="contrib-c3706ac0">FRIESOVÁ, Jana Renée</span>. <span class="bib-title">Vědeckotechnická revoluce a vzdělání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 159 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-622dd58d">GRULICH, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1977, roč. 13, č. 5, s. 526-527.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8912928d"><span class="bib-author" name="contrib-8912928d">FRIŠ, Jan</span>. <span class="bib-title">Cikáni ve starém Mostě: výsledky sociologického průzkumu</span>. <span class="bib-place">Most</span>: ONV v Mostě, 1975. 221 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8912928d"><span class="bib-author" name="contrib-8912928d">FRIŠ, Jan</span> aj. <span class="bib-title">Staří lidé ve městě: výsledky sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Útvar hlavního architekta, 1969. 415 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b84617bb contrib-846f40a8"><span class="bib-author" name="contrib-b84617bb">FRIŠOVÁ, Helena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-846f40a8">VRÁTNÝ, Jan</span>. <span class="bib-title">Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 2, Životní úroveň a styl starých lidí</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Útvar hlavního architekta, 1969. 56 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7998b778"><span class="bib-author" name="contrib-7998b778">FROLEC, Václav</span>. <span class="bib-title">Dítě a tradice lidové kultury: sborník</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Blok, 1980. 183 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7998b778"><span class="bib-author" name="contrib-7998b778">FROLEC, Václav</span>. <span class="bib-title">Horní Věstonice: společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1984. 626 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8f28b4f"><span class="bib-author" name="contrib-e8f28b4f">GABRIEL, Jiří </span> aj. <span class="bib-title">Sociologie náboženství: antologie sociologických textů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1974. 173 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-78f90cc1"><span class="bib-author" name="contrib-78f90cc1">GAĎOUREK, Ivan</span>. <span class="bib-title">The political control of Czechoslovakia: a study in social control of a soviet communist state</span>. <span class="bib-place">Leiden</span>: H. E. Stenfert Kroese, 1953. 285 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-78f90cc1"><span class="bib-author" name="contrib-78f90cc1">GAĎOUREK, Ivan</span>. <span class="bib-title">A Dutch community: social and cultural structure and process in a bulb-growing region in the Netherlands</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Leiden</span>: Stenfert Kroese, 1956. 555 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-78f90cc1"><span class="bib-author" name="contrib-78f90cc1">GAĎOUREK, Ivan</span>. <span class="bib-title">Riskante gewoonten en zorg voor eigen welzijn: een structureel-sociologische analyse van het roken en het drinken alsmede van enkele maatschappelijke aspecten van het zich psychisch wel-bevinden bij een steekproef uit de Nederlandse bevolking</span>. <span class="bib-place">Groningen</span>: J. B. Wolters, 1963. 516 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-78f90cc1"><span class="bib-author" name="contrib-78f90cc1">GAĎOUREK, Ivan</span>. <span class="bib-title">Social change as redefinition of roles: a study of structural and causal relationships in the Netherlands of the ,seventies‘</span>. <span class="bib-place">Assen</span>: Van Gorcum, 1982. 522 s. ISBN 90-232-1898-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c55626f1 contrib-1e27698c contrib-8b7d70aa"><span class="bib-author" name="contrib-c55626f1">GÁL, Fedor</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1e27698c">MAJTÁN, Michal</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-title">Systémové prognózovanie</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1976. 149 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c55626f1 contrib-8b7d70aa"><span class="bib-author" name="contrib-c55626f1">GÁL, Fedor</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-title">Spoločnosť vo svetle sociológie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Bratislava</span>: Smena, 1987. 227 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dd1aec95">SEDLÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1989, roč. 24, č. 6, s. 657-658.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-781af4ea"><span class="bib-author" name="contrib-781af4ea">GALLA, Karel</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie výchovy: její vznik, vývoj a problematika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 176 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1968, roč. 4, č. 6, s. 722-723.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4d68fae2">MACHÁČEK, Ladislav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1969, roč. 1, č. 2-3, s. 284-286.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-781af4ea"><span class="bib-author" name="contrib-781af4ea">GALLA, Karel</span>. <span class="bib-title">Úvod do obecné teorie komunistické výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1980. 199 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-781af4ea"><span class="bib-author" name="contrib-781af4ea">GALLA, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie výchovy: její vývoj a problémy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 194 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b9f11317 contrib-022bc0db"><span class="bib-author" name="contrib-b9f11317">GARDAVSKÝ, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-022bc0db">KŘÍŽ, Vladislav</span> (eds.). <span class="bib-title">Kulturní krajiny v průmyslových oblastech: sborník referátů k 17. sjezdu Československé geografické společnosti v Ostravě ve dnech 6. - 10. 7. 1987</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Československá geografická společnost při ČSAV, 1987. 685 s. ve 4 svazcích.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0be0aa54"><span class="bib-author" name="contrib-0be0aa54">GEMBALA, Rudolf</span>. <span class="bib-title">Práce a kultura: k dialektice objektivních a subjektivních stránek vývoje společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 226 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e12bfca4 contrib-9fd45e96"><span class="bib-author" name="contrib-e12bfca4">GREGOR, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9fd45e96">ŘEHÁK, Jan</span>. <span class="bib-title">Matematika pro sociology</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 113 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e12bfca4"><span class="bib-author" name="contrib-e12bfca4">GREGOR, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 115 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e12bfca4 contrib-d03dd320 contrib-500d6f8d"><span class="bib-author" name="contrib-e12bfca4">GREGOR, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d03dd320">PŘADKOVÁ, Svatomíra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-500d6f8d">SPĚŠNÁ, Daniela</span>. <span class="bib-title">Statistika pro sociology</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1988. 141 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-622dd58d"><span class="bib-author" name="contrib-622dd58d">GRULICH, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Osobnost a její společenský rozvoj</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Panorama, 1983. 343 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4cfc4b4d contrib-3c12b3fb contrib-6c4c5dcb"><span class="bib-author" name="contrib-4cfc4b4d">GRÜNTHALOVÁ, Pavla</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3c12b3fb">RYŠKA, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6c4c5dcb">RAŠEK, Antonín</span> (eds.). <span class="bib-title">Rok před nástupem: sociologická a sociálně psychologická studie o procesu přípravy branců k vojenským rolím</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1969. 183 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6dc3eeb1 contrib-dbf80048"><span class="bib-author" name="contrib-6dc3eeb1">HÁJEK, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dbf80048">NÁRTA, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie výchovy, vzdělání a vědy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1970. 96 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6dc3eeb1"><span class="bib-author" name="contrib-6dc3eeb1">HÁJEK, František</span>. <span class="bib-title">Soudobé problémy americké a západoevropské školy: pedagogickosociologická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1971. 148 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6dc3eeb1"><span class="bib-author" name="contrib-6dc3eeb1">HÁJEK, František</span>. <span class="bib-title">Sociologie a filosofie výchovy a vzdělání: historická genese</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1973. 157 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6dc3eeb1"><span class="bib-author" name="contrib-6dc3eeb1">HÁJEK, František</span>. <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologie výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 228 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-410f9918">HUDEČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1976, roč. 12, č. 5, s. 527-528.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6dc3eeb1 contrib-93c8da1d"><span class="bib-author" name="contrib-6dc3eeb1">HÁJEK, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-93c8da1d">MANOVÁ, Milena</span>. <span class="bib-title">Soudobá sociologie v SSSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 125 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6dc3eeb1 contrib-93c8da1d"><span class="bib-author" name="contrib-6dc3eeb1">HÁJEK, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-93c8da1d">MANOVÁ, Milena</span>. <span class="bib-title">Současná sovětská sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1980. 237 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6dc3eeb1 contrib-41e8a28f"><span class="bib-author" name="contrib-6dc3eeb1">HÁJEK, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-41e8a28f">KRAUS, Blahoslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Pedagogická fakulta, 1983. 253 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-317ea82b contrib-e12bfca4 contrib-20b652ac"><span class="bib-author" name="contrib-317ea82b">HÁJEK, Mojmír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e12bfca4">GREGOR, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-20b652ac">TOMÁŠEK, Pavel</span>. <span class="bib-title">Přehled základů sociologie pro profesory středních odborných škol. Část 1-3</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Krajský pedagogický ústav, 1969. 30 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-317ea82b"><span class="bib-author" name="contrib-317ea82b">HÁJEK, Mojmír</span>. <span class="bib-title">Kompletní sociologická bibliografie: původně sociologické pracoviště FF UJEP v Brně</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 1982. 74 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-015e5881"><span class="bib-author" name="contrib-015e5881">HÁJKOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Mládež, práce, společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1981. 93 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-015e5881"><span class="bib-author" name="contrib-015e5881">HÁJKOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Žena a ekonomika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont: Nakladatelství Svoboda, 1983. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9a9dda9"><span class="bib-author" name="contrib-c9a9dda9">HAJN, Petr</span>. <span class="bib-title">Sociologické problémy hospodářského práva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1979. 133 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e1f56afb"><span class="bib-author" name="contrib-e1f56afb">HÁKOVÁ, Libuše</span> aj. <span class="bib-title">Identifikace pracujících se závodem: výsledky sociologického průzkumu v potravinářském závodu Central</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ČSAV. Sociologický ústav, 1969. 299 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02dee889 contrib-f872e1f3 contrib-ba111382"><span class="bib-author" name="contrib-02dee889">HAMPL, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f872e1f3">JEŽEK, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ba111382">KÜHNL, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociálně geografická rajonizace ČSR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá demografická společnost při ČSAV, 1978. 301 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6cd595de">PRINCOVÁ, Bohumila</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1980, roč. 16, č. 5, s. 549-550.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02dee889 contrib-b9f11317 contrib-ba111382"><span class="bib-author" name="contrib-02dee889">HAMPL, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b9f11317">GARDAVSKÝ, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ba111382">KÜHNL, Karel</span>. <span class="bib-title">Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1987. 255 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02dee889"><span class="bib-author" name="contrib-02dee889">HAMPL, Martin</span>. <span class="bib-title">Hierarchie reality a studium sociálněgeografických systémů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1989. 76 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0ce25d73">PAVLÍK, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1991, roč. 27, č. 2, s. 225-226.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-499b4d44"><span class="bib-author" name="contrib-499b4d44">HANZL, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Úcinnost propagace a její hodnocení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 253 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f84cb1b3 contrib-5e6ba8aa"><span class="bib-author" name="contrib-f84cb1b3">HÁTLE, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5e6ba8aa">NOVÁK, Ilja</span>. <span class="bib-title">Štatistické metódy v sociologickom výskume</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Bratislava</span>: Československý výskumný ústav práce, 1968. 218 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9913fb59">ŠALÁT, Marián</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1969, roč. 1, č. 4, s. 392.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4d7c15f1"><span class="bib-author" name="contrib-4d7c15f1">HAVELKA, Oldřich</span> (ed.). <span class="bib-title">Problémy marxistické sociologie armády: ze sympozia k sociologii armády</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1967. 208 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-89c441ce contrib-fd98aaf6 contrib-16cf541a"><span class="bib-author" name="contrib-89c441ce">HAVLÍK, Radomír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fd98aaf6">ZÁVADA, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-16cf541a">ŠINDELÁŘ, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1968. 144 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4e9c025b"><span class="bib-author" name="contrib-4e9c025b">HAVLÍNOVÁ-HORVÁTHOVÁ, Miluše</span>. <span class="bib-title">Co je osobnost: příspěvek k hledání podstaty osobnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1969. 76 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-16e034e6"><span class="bib-author" name="contrib-16e034e6">HEJL, Vilém</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie vodníka</span>. <span class="bib-place">Curych</span>: Konfrontace, 1979. 158 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7afed04d"><span class="bib-author" name="contrib-7afed04d">HELUS, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Psychologické problémy socializace osobnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 259 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-76d18a7e contrib-f4f42294"><span class="bib-author" name="contrib-76d18a7e">HEMERKOVÁ, Karolina</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f4f42294">DOBRÁ, Adéla</span>. <span class="bib-title">Sociologie ve vztahu k tělesné výchově a sportu. Část 3, Informativní bibliografie z domácí i zahraniční časopisecké literatury z let 1965-1967</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 1967. 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02883df5"><span class="bib-author" name="contrib-02883df5">HEPNER, Vladimír</span> aj. <span class="bib-title">Průzkum postojů české veřejnosti ke knize a jejímu šíření</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1975. 171 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02883df5 contrib-adfcce71 contrib-c958223b"><span class="bib-author" name="contrib-02883df5">HEPNER, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-adfcce71">ADAMEC, Čeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c958223b">VAŇKOVÁ, L.</span> <span class="bib-title">Postoje české veřejnosti k problematice výchovy k manželství a rodičovství: zpráva o výzkumu veřejného mínění</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1980. 55 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6e258868 contrib-ca24398d contrib-b3e1672b"><span class="bib-author" name="contrib-6e258868">HLADKÝ, Aleš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ca24398d">MATOUŠEK, Oldřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Člověk a práce: psychologické aspekty pracovní činnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1972. 298 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-507411a3">VLÁČIL, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1973, roč. 9, č. 5, s. 540-544.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-feff9639"><span class="bib-author" name="contrib-feff9639">HNÍZDO, Bohumil</span>. <span class="bib-title">Válka, mír a křesťanství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1981. 131 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e05a314c"><span class="bib-author" name="contrib-e05a314c">HODOVSKÝ, Ivan</span>. <span class="bib-title">Svět a náboženství: ke kritice současných forem apologetiky křesťanství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1983. 250 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-09c03597">FORET, Miroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1984, roč. 20, č. 6, s. 646-648.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e54b1304"><span class="bib-author" name="contrib-e54b1304">HOLDA, Dalibor</span>. <span class="bib-title">Problematika metodik a technik sociologického výzkumu mládeže</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1976. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e54b1304 contrib-ad3d41e9"><span class="bib-author" name="contrib-e54b1304">HOLDA, Dalibor</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ad3d41e9">ČERMÁKOVÁ, Zdena</span>. <span class="bib-title">Formování hodnotových orientací socialistické inteligence</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1986. 194 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1988, roč. 24, č. 4, s. 432-435.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e54b1304"><span class="bib-author" name="contrib-e54b1304">HOLDA, Dalibor</span>. <span class="bib-title">Hodnoty a perspektivy mládeže v ČSSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Mladá fronta, 1988. 187 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dd1aec95">SEDLÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1989, roč. 25, č. 3, s. 312-315.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a6a55a79"><span class="bib-author" name="contrib-a6a55a79">HOLLMANN, František</span>. <span class="bib-title">Sociologická sonda Ostrava - Přívoz: závěrečná zpráva</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Dům techniky ČSVTS - odbor sociálního plánování, 1982. 90 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3760e117"><span class="bib-author" name="contrib-3760e117">HOLMANOVÁ, Helena</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie a psychologie: výběrová bibliografie z fondu Okresní lidové knihovny Semily</span>. <span class="bib-place">Semily</span>: Okresní lidová knihovna, 1972. 15 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9b0601e7 contrib-f3058b61"><span class="bib-author" name="contrib-9b0601e7">HOLUBÁŘ, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f3058b61">SOUČEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociální psychologie pro učitele</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 134 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b09973e6 contrib-6f641c39 contrib-c138281e"><span class="bib-author" name="contrib-b09973e6">HOLÝ, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6f641c39">NEDVĚD, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c138281e">WEINER, Bedřich</span> (eds.). <span class="bib-title">Inteligence za kapitalismu a socialismu: sborník statí pracovníků kateder marxismu-leninismu na vysokých školách</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výuku a vědeckou práci kateder marxismu-leninismu, 1962. 162 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b09973e6"><span class="bib-author" name="contrib-b09973e6">HOLÝ, Karel</span> aj. <span class="bib-title">Problems of Social Development of Contemporary Society. 1. [díl], 2. [díl]</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1967. 139, 358 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-51657a6b contrib-c3253594 contrib-109bd18e"><span class="bib-author" name="contrib-51657a6b">HOMOLA, Miloslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c3253594">ROZSYPAL, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-109bd18e">MĚCHUROVÁ, Albína</span>. <span class="bib-title">Učeň a jeho svět</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 194 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-53d6ccd9"><span class="bib-author" name="contrib-53d6ccd9">HONZÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Co je životní sloh</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československý spisovatel, 1958. 101 s .</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cb671c90"><span class="bib-author" name="contrib-cb671c90">HONZÍK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Politická aktivita dělnické třídy v ČSSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1984. 144 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cb6b254f">ČUKAN, Karol</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1985, roč. 17, č. 2, s. 231-233.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cdb5d3cb"><span class="bib-author" name="contrib-cdb5d3cb">HORÁKOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Sociologická analýza pracovní situace: studijní zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá akademie zemědělská. Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu - Ústav vědeckotechnických informací, 1969. 84 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cdb5d3cb"><span class="bib-author" name="contrib-cdb5d3cb">HORÁKOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Sociologická analýza zemědělského výrobního družstva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1969. 56 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-75c7486a"><span class="bib-author" name="contrib-75c7486a">HORINA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Člověk a mzda</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Institut pro sociální analýzu, 1970. 123 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-84f357a8 contrib-c7cfe538 contrib-dca58223"><span class="bib-author" name="contrib-84f357a8">HOROVÁ, Jarmila</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c7cfe538">KLIMEŠ, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dca58223">MYNÁŘ, Jan</span>. <span class="bib-title">Vývoj družstevního bydlení v ČSSR: rozborová a prognostická podkladová studie</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Drupos, 1986. 134 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3229daa4 contrib-8f87a07f"><span class="bib-author" name="contrib-3229daa4">HOŠEK, Květoslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8f87a07f">FUKALA, Zbigněv</span> (eds.). <span class="bib-title">Zpráva o výsledcích sociologického výzkumu sociální struktury podniku</span>. <span class="bib-place">Třinec</span>: Třinecké železárny, 1967. 175 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5d65e89f"><span class="bib-author" name="contrib-5d65e89f">HOTÁREK, Miroslav</span> aj. <span class="bib-title">Individuální přístup ke studentům a učňům: sborník</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Krajský pedagogický ústav, 1975. 153 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6d8a3aed"><span class="bib-author" name="contrib-6d8a3aed">HOUŠKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Základní problémy teorie sociální revoluce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ČSAV. Filosofický ústav, 1960. 190 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6d8a3aed"><span class="bib-author" name="contrib-6d8a3aed">HOUŠKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Společenská struktura a revoluce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1974. 320 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6d8a3aed"><span class="bib-author" name="contrib-6d8a3aed">HOUŠKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociální revoluce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1974. 137 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6d8a3aed"><span class="bib-author" name="contrib-6d8a3aed">HOUŠKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociální revoluce v ideologické konfrontaci: příručka pro učitele a aspiranty vědeckého komunismu</span>. <span class="bib-edition">2., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1977. 298 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-afdc199a">SASKA, Stanislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1978, roč. 14, č. 2, s. 194-197.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6d8a3aed"><span class="bib-author" name="contrib-6d8a3aed">HOUŠKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Tvorba společenského vědomí: teoreticko-metodologické aspekty</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1989. 168 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66d965c6"><span class="bib-author" name="contrib-66d965c6">HRABĚ, Josef</span>. <span class="bib-title">Armády soudobého imperialismu: sociální charakteristika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1977. 148 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3c12b3fb">RYŠKA, Miroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1978, roč. 14, č. 5, s. 515-518.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66d965c6"><span class="bib-author" name="contrib-66d965c6">HRABĚ, Josef</span>. <span class="bib-title">Antikomunismus a soudobá buržoazní sociologie armády</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1983. 169 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-abcd9001">STOJAN Antonín</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1984, roč. 20, č. 4, s. 426-430.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b1799a95">ŠKVRNDA, František</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1985, roč. 17, č. 2, s. 234-236.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66d965c6"><span class="bib-author" name="contrib-66d965c6">HRABĚ, Josef</span>. <span class="bib-title">Kritika soudobé buržoazní sociologie armády</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1985. 174 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-abcd9001">STOJAN Antonín</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 4, s. 419-424.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b16f2b6b">FRIESSE, Leoš</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1986, roč. 18, č. 2, s. 224-227.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b4b8efb0"><span class="bib-author" name="contrib-b4b8efb0">HRADÍLKOVÁ, Alžběta</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie: bibliografický leták</span>. <span class="bib-place">Cheb</span>: Knihovna Ladislava Zápotockého, 1968. 11 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b2ea8ac1"><span class="bib-author" name="contrib-b2ea8ac1">HRDÝ, Ladislav</span> aj. <span class="bib-title">Leisture[sic] in Czechoslovakia: set of socio-economic data and cultural statistics</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: CAS, Astronomical Institute, 1969. 197 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b2ea8ac1"><span class="bib-author" name="contrib-b2ea8ac1">HRDÝ, Ladislav</span> aj. <span class="bib-title">Volný čas v ČSSR: soubor sociálně-ekonomických údajů a kulturních statistik. Díl I</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ČSAV, Sociologický ústav, 1969. 446 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b2ea8ac1"><span class="bib-author" name="contrib-b2ea8ac1">HRDÝ, Ladislav</span> aj. <span class="bib-title">Volný čas v ČSSR: soubor sociálně-ekonomických údajů a kulturních statistik. Díl II</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ČSAV, Sociologický ústav, 1969, s. 447-816.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b2ea8ac1"><span class="bib-author" name="contrib-b2ea8ac1">HRDÝ, Ladislav</span> aj. <span class="bib-title">Volný čas v ČSSR: soubor sociálně-ekonomických údajů a kulturních statistik. Díl III</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ČSAV, Sociologický ústav, 1969, s. 817-1102.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49141373"><span class="bib-author" name="contrib-49141373">HROMÁDKA, Milan</span>. <span class="bib-title">Vědecký výzkum v odvětví kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1981. 212 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fde37d33"><span class="bib-author" name="contrib-fde37d33">HRŮZA, Ivan</span>. <span class="bib-title">Společnost, člověk, politika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1975. 129 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a3bc5b8c">ZIFČÁK, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1976, roč. 12, č. 3, s. 324-325.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fde37d33 contrib-39ef02fc contrib-5cce029b contrib-3f4b016a contrib-6ab77d43"><span class="bib-author" name="contrib-fde37d33">HRŮZA, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3f4b016a">VARHOLÍK, Juraj</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6ab77d43">FILIPCOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Vybrané otázky sociologického zkoumání vývoje sociálně třídní struktury socialistické společnosti: materiály ze semináře „Sociálně třídní struktura v etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti a sociologické problémy jejího zkoumání“, který se konal ve dnech 4. a 5. dubna 1977 v Hradci Králové</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1978. 182 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-46471a35"><span class="bib-author" name="contrib-46471a35">HRZAL, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Kritika soudobých sociologických a sociálně filosofických teorií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1973. 209 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3f4471ed">ROHAN, René</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1974, roč. 10, č. 2, s. 210-211.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-46471a35"><span class="bib-author" name="contrib-46471a35">HRZAL, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Krize buržoazního vědomí jako součást všeobecné krize kapitalismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1982. 223 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-46471a35"><span class="bib-author" name="contrib-46471a35">HRZAL, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Politika, revoluce a úloha násilí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1985. 156 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-05b23283">ČÁPOVÁ, Štěpánka</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 3, s. 282-284.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-46471a35"><span class="bib-author" name="contrib-46471a35">HRZAL, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Morálka, smysl života, svoboda</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1986. 134 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b0c76e48">ĎURINOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 6, s. 644-646.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0ded64f9 contrib-49bc9157 contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-0ded64f9">HUBÍK, Stanislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-49bc9157">KAROLA, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Náboženství a globální problémy: křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1987. 105 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-35d71c20"><span class="bib-author" name="contrib-35d71c20">HUDEČEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Výzkum mezi čtenáři Rudého práva v Českých zemích: závěrečná zpráva. 1., Složení čtenářské obce, vztah čtenářů k obsahovým prvkům, návyky a představy čtenářů Rudého práva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1968. 172 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-35d71c20"><span class="bib-author" name="contrib-35d71c20">HUDEČEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Výzkum mezi čtenáři Rudého práva v Českých zemích 2., Přílohová část</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1968. 172 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-648b6b27"><span class="bib-author" name="contrib-648b6b27">HULÁKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">O kultuře a kulturní revoluci: příspěvek k řešení teoretických otázek kulturní revoluce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství politické literatury, 1963. 280 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-648b6b27"><span class="bib-author" name="contrib-648b6b27">HULÁKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Životní způsob a problém hodnot</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1980. 265 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-514d1a9b">DRAŽILOVÁ, Marika</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1982, roč. 18, č. 6, s. 645-650.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f78a4ce5"><span class="bib-author" name="contrib-f78a4ce5">HUNGR, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro právníky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 107 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca62562b"><span class="bib-author" name="contrib-ca62562b">HUTAR, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologická čítanka</span>. <span class="bib-edition">2., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1968. 210 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8285f7c1"><span class="bib-author" name="contrib-8285f7c1">HYHLÍK, František</span>. <span class="bib-title">Pedagogicko psychologické a sociálně psychologické aspekty vzdělávání dospělých</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1969. 48 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3726822e"><span class="bib-author" name="contrib-3726822e">CHALOUPKA, Luboš</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociální patologie. Díl 7., Toxikománie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 54 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-39ef02fc"><span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální struktura ČSSR a její vývoj v 60. letech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1972. 104 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1974, roč. 10, č. 1, s. 93-94.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-39ef02fc contrib-9dbedd9b contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Some theoretical remarks to the scanning of the principles and results of the studies on status inconsistency effects</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Toronto</span>: Institute for Philosophy and Sociology, 1974. 12 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-39ef02fc"><span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span> aj. <span class="bib-title">Sociální plán města České Budějovice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologická společnost ČSAV, 1975. 129 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-39ef02fc"><span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>. <span class="bib-title">Teorie sociální struktury a struktura sociálních teorií: k vybraným problémům teorie a empirie výzkumu sociální struktury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1975. 320 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-24744f36">BAUCH, Vlastislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-85c49e60">KARÁSEK, Jozef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b8ecdeab">ROŠKO, Róbert</span>; <span class="bib-author" name="contrib-693a818b">ALIJEVOVÁ, Dilbar</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1977, roč. 13, č. 5, s. 522-526.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-39ef02fc"><span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>. <span class="bib-title">Dělnická třída a rozvoj kultury v podmínkách výstavby rozvinuté socialistické společnosti: Studijní a podkladový materiál k výzkumnému úkolu státního plánu základního výzkumu VIII-5-8/2-2</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1977. 103 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-39ef02fc contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Třídy a vrstvy v buržoazní sociologii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1978. 249 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-34467d30">KOŠTA, Jozef</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1979, roč. 11, č. 5, s. 456-459.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-39ef02fc contrib-9dbedd9b contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociálně třídní struktura Československa: vývoj, data, srovnání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1978. 217 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1979, roč. 15, č. 1, s. 120-121.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-39ef02fc"><span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>. <span class="bib-title">Sociální struktura socialistické společnosti a její vývoj v Československu: srovnávací analýza, reprodukce, perspektivy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1980. 250 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66474741"><span class="bib-author" name="contrib-66474741">CHLUPÁČ, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Propaganda jako společenský jev</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1978. 284 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2e84868c">MOŠNER, Otakar</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1978, roč. 10, č. 5, s. 461-463.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66474741"><span class="bib-author" name="contrib-66474741">CHLUPÁČ, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Propaganda jako společenský jev</span>. <span class="bib-edition">2., dopln. a rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1982. 356 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-fa62a445">PAVLŮ, Dušan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1984, roč. 20, č. 2, s. 197-199 .</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-93ea6b42"><span class="bib-author" name="contrib-93ea6b42">CHOUTKA, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Sport a společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Olympia, 1978. 195 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e658b3c"><span class="bib-author" name="contrib-0e658b3c">CHROMÝ, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie duševních poruch</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotních pracovníků, 1984. 41 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-29030fab"><span class="bib-author" name="contrib-29030fab">CHYBA, Miloš</span> (ed.). <span class="bib-title">Výzkum kulturního života dělnické třídy. Část I. - projekt</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1976. 117 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-29030fab"><span class="bib-author" name="contrib-29030fab">CHYBA, Miloš</span> (ed.). <span class="bib-title">Marxisticko-leninská estetika a vědecká kritéria uměleckých hodnot rozvinutého kapitalismu: sborník příspěvků ze semináře konaného 16. června 1982</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1982. 83 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a56a576 contrib-09c03597"><span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">ILLNER, Michal</span>; <span class="bib-author" name="contrib-09c03597">FORET, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Sociální ukazatele: metodologie, zdroje, využití</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Svoboda, 1980. 374 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 1, s. 89-90.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f705c0b2">PISCA, Ladislav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1981, roč. 13, č. 4, s. 474-477.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a56a576 contrib-6ae4d4ce"><span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">ILLNER, Michal</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6ae4d4ce">JUNGMANN, Bohumil</span>. <span class="bib-title">Výzkum názorů a postojů obyvatel ve vybraných obcích okresu Trutnov: podkladový materiál pro sestavení plánu sociálního rozvoje</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Česká vědeckotechnická společnost, 1977. 214 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Informační bulletin: formování sociálního vývoje a aktivity československé mládeže při budování rozvinuté socialistické společnosti. Č. 1</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1979. 32 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Informační bulletin: formování sociálního vývoje a aktivity československé mládeže při budování rozvinuté socialistické společnosti. Č. 2</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1979. 48 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Informatika v sociologii: sborník referátů a volných sdělení ze semináře, který se konal dne 25. března 1982 v Praze</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Dům techniky ČSVTS, 1982. 153 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Inteligence v soudobé industriální společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1968. 177 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2b6a0b60 contrib-2a81bd11 contrib-b9280e1b"><span class="bib-author" name="contrib-2b6a0b60">JANČAROVÁ, Pavla</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2a81bd11">ŠEDOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b9280e1b">VALENTOVÁ, Gabriela</span>. <span class="bib-title">Kulturní činnosti ve vztahu k rozvoji osobnosti a životnímu způsobu: závěrečná zpráva reprezentativního výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1989. 188 s. ISBN 80-7069-003-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed1fcbfd"><span class="bib-author" name="contrib-ed1fcbfd">JANOUŠEK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Sociální komunikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1968. 172 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed1fcbfd contrib-21eb0879"><span class="bib-author" name="contrib-ed1fcbfd">JANOUŠEK, Jaromír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-21eb0879">BOKOROVÁ, Věra</span> aj. <span class="bib-title">Motivace a civilizační proměny</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1971. 280 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-507411a3">VLÁČIL, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1972, roč. 8, č. 6, s. 651-653.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed1fcbfd"><span class="bib-author" name="contrib-ed1fcbfd">JANOUŠEK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie. Sv. 1</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 135 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed1fcbfd"><span class="bib-author" name="contrib-ed1fcbfd">JANOUŠEK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie. Sv. 2</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 130 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed1fcbfd"><span class="bib-author" name="contrib-ed1fcbfd">JANOUŠEK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Společná činnost a komunikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1984. 242 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed1fcbfd"><span class="bib-author" name="contrib-ed1fcbfd">JANOUŠEK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Metody sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 256 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed1fcbfd"><span class="bib-author" name="contrib-ed1fcbfd">JANOUŠEK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 185 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-81d4efc7"><span class="bib-author" name="contrib-81d4efc7">JAVŮREK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Clausewitz a buržoasní sociologie války</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut společenských věd při ÚV KSČ, Katedra filosofie, 1961. 305 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f66cd3de"><span class="bib-author" name="contrib-f66cd3de">JAVŮREK, Zdeněk</span> (ed.). <span class="bib-title">Filosofie a ideologie frankfurtské školy: kritika některých koncepcí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1976. 447 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span> aj. <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologických metod a technik. II, Vybrané úlohy analýzy dat</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 109 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span> (ed.). <span class="bib-title">Teoretické a metodologické základy metod a technik sociologického výzkumu: sborník tezí referátů: Kosova Hora 5.5.-7.5.1986</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 37 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>. <span class="bib-title">Metoda měření v sociologii a její využití ve výzkumu reprodukce sociální struktury mládeže</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1987. 151 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>. <span class="bib-title">Měření ve společenských vědách: sborník statí k filozofickým východiskům a koncepcím měření v literatuře SSSR a NDR </span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5a07665a"><span class="bib-author" name="contrib-5a07665a">JINDRA, Eduard</span>. <span class="bib-title">Uplatnění vědecko-technického pokroku v kultuře</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1986. 90 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-90e87887"><span class="bib-author" name="contrib-90e87887">JIRÁSEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Naše společnost v kontextu globálního rozvoje</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1984. 235 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77c81267"><span class="bib-author" name="contrib-77c81267">JIRAVA, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Hmotná a kulturní úroveň obyvatelstva ČSSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1985. 86 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-52dcd2a8"><span class="bib-author" name="contrib-52dcd2a8">JIRKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Buržoazní sociálně filozofické a sociologické teorie: příspěvek ke kritice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 115 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-52dcd2a8"><span class="bib-author" name="contrib-52dcd2a8">JIRKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Vzdělání a emancipace ženy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 162 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-01b9e493">ZEMAN, Svätopluk</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1984, roč. 16, č. 5, s. 584-585.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5b846b7f"><span class="bib-author" name="contrib-5b846b7f">JIŘÍKOVIC, Karel</span>. <span class="bib-title">Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 3, Výzkum sociální pathologie ve skupině starých lidí</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Útvar hlavního architekta, 1969. 28 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-12ce4067"><span class="bib-author" name="contrib-12ce4067">JODL, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Teorie elity a problém elity: příspěvek k dějinám a problematice politické sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1968. 226 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b5c1cdbe"><span class="bib-author" name="contrib-b5c1cdbe">JOHÁNEK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Hlediska novodobého konstruování: řešení strojírenských výrobků z hlediska požadavků ekonomiky, ergonomiky, technické estetiky a sociologie</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Dům techniky ČSVTS, 1969. 23 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e186754"><span class="bib-author" name="contrib-8e186754">JOCHMANN, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologie výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1969. 54 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e186754"><span class="bib-author" name="contrib-8e186754">JOCHMANN, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie. 1</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Krajský pedagogický ústav v Olomouci, 1969. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e186754"><span class="bib-author" name="contrib-8e186754">JOCHMANN, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie</span>. <span class="bib-place">Most</span>: SHD, 1970. 308 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b8bc12ec contrib-7c73394a"><span class="bib-author" name="contrib-b8bc12ec">JUKL, Eduard</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7c73394a">KUBA, Jaroslav</span> aj. <span class="bib-title">(eds.). Sociologie: interní služební pomůcka pro politické pracovníky Západočeského kraje</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Státní vědecká knihovna, 1965. 17 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b8bc12ec"><span class="bib-author" name="contrib-b8bc12ec">JUKL, Eduard</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie průmyslového podniku: vybrané kapitoly</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vysoká škola strojní a elektrotechnická, 1967. 106 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a833da59 contrib-f68d2fdd contrib-9b827836"><span class="bib-author" name="contrib-a833da59">JÜNGER, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f68d2fdd">TOMŠÍK, Miloslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9b827836">BAUEROVÁ, Jaroslava</span>. <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská, 1983. 129 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4aa84d80"><span class="bib-author" name="contrib-4aa84d80">JUNKOVÁ, Lydie</span>. <span class="bib-title">Sociální situace neúplné rodiny: výsledky empirického výzkumu sociální situace neúplné rodiny, rozvedené ženy s dětmi do 15 let</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1975. 181 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4aa84d80 contrib-9dbedd9b contrib-90d2c321"><span class="bib-author" name="contrib-4aa84d80">JUNKOVÁ, Lydie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-90d2c321">UCHYTIL, Aleš</span>. <span class="bib-title">Typologie okresů z hlediska sociální problematiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1976. 109 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d88b7ce6"><span class="bib-author" name="contrib-d88b7ce6">JUŘÍK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Místo a pojetí sociologie kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Krajské kulturní středisko, 1969. 512 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">K metodologické problematice soudobé sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1973. 131 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">K problematice sociologie jazyka: sborník textů k semináři konanému v Alšovicích v listopadu 1985</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost, 1985. 152 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">K vybraným sociologickým a psychologickým aspektům sociální patologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1983. 387 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f47111e0"><span class="bib-author" name="contrib-f47111e0">KABÁTEK, Aleš</span> aj. <span class="bib-title">Sociologický výzkum v práci SSM</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední výbor SSM, 1980. 287 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a48f4245">RADOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1982, roč. 18, č. 5, s. 570-572.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f47111e0"><span class="bib-author" name="contrib-f47111e0">KABÁTEK, Aleš</span>. <span class="bib-title">Mládež a malé sociální skupiny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, 1989. 269 s. ISBN 80-7007-000-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>. <span class="bib-title">Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace. 1. část, Obsahová analýza výstřižků - empirická studie V2B</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 44 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>. <span class="bib-title">Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace. 2. část, Obsahová analýza výstřižků - empirická studie V2B</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 62 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503 contrib-c91b3835"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c91b3835">BLAŽEK, Bohuslav</span>. <span class="bib-title">Problémy čs. tělesné kultury 1981: zpráva o empirickém šetření problémů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sportpropag, 1982. 47 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503 contrib-b340ec92 contrib-df6c6ba7"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df6c6ba7">VĚTROVSKÝ, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Případ skupiny turistů: zpráva ze sondy výzkumu skupin</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sportpropag, 1982. 53 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503 contrib-b340ec92 contrib-df6c6ba7"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df6c6ba7">VĚTROVSKÝ, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Případ skupiny veslařů: zpráva ze sondy výzkumu skupin</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sportpropag, 1982. 48 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>. <span class="bib-title">Případ městského „plácku“</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sportpropag, 1983. 25 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503 contrib-e1331d83"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e1331d83">VOVSOVÁ, Alexandra</span>. <span class="bib-title">Případ žákovského družstva kopané: dílčí zpráva z výzkumu skupin prováděného v rámci DÚ SPEV 909-104-02 „Analýza potřeb, hodnot, norem a cílů ve vztahu k systému řízení tělesné kultury“</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sportpropag, 1983. 39 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19563360 contrib-d7377722 contrib-77b08094"><span class="bib-author" name="contrib-19563360">KACR, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d7377722">GABRHELÍK, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>. <span class="bib-title">Ekonomická psychologie a sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Vysoké učení technické, 1980. 152 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2d7d8557 contrib-c9d4034d"><span class="bib-author" name="contrib-2d7d8557">KADEŘÁBKOVÁ, Drahuše</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c9d4034d">MAKOVEC, František</span>. <span class="bib-title">Sociálně ekonomické aspekty rozvoje odvětví kultury</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1986. 216 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0c387be1"><span class="bib-author" name="contrib-0c387be1">KADLEC, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: [s.n.], 1968.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c4e1c904"><span class="bib-author" name="contrib-c4e1c904">KADLEC, Vratislav</span>. <span class="bib-title">Sociologie města</span>. <span class="bib-place">Gottwaldov</span>: Socialistická akademie, 1968. 14 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c4e1c904"><span class="bib-author" name="contrib-c4e1c904">KADLEC, Vratislav</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie průmyslu a průmyslového podniku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1968. 49 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3036963f"><span class="bib-author" name="contrib-3036963f">KADLECOVÁ, Erika</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum religiosity dospělého obyvatelstva v Severomoravském kraji a jeho význam pro ateistickou výchovu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1965. 41 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3036963f"><span class="bib-author" name="contrib-3036963f">KADLECOVÁ, Erika</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum religiozity Severomoravského kraje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1967. 263 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span>. <span class="bib-title">Výzkumné metody v sociologii: teorie a praxe sociologických výzkumů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 389 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span>. <span class="bib-title">Výzkumné metody v sociologii: teorie a praxe sociologických výzkumů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1966. 389 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Mládež a společnost: bulletin teoretických, metodických a informačních prací. 1/1968</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1969. 191 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1971, roč. 3, č. 3, s. 297-301.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Mládež a společnost: bulletin teoretických, metodických a informačních prací. [Sv.] 3/1970</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1970. 117 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník vědeckých prací Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství. [Sv.] 2/1970</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1970. 155 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Mládež a společnost: bulletin teoretických, metodických a informačních prací. [Sv.] 2/1969</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1971. 131 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník vědeckých prací Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství na Pedagogické fakultě University Karlovy. Roč. 3/1971</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1971. 148 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span>. <span class="bib-title">Úvod do teorie sociálních výzkumů: učební text pro výběrový seminář na pedagogických fakultách</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1971. 55 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Mládež a společnost: bulletin teoretických, metodických a informačních prací. [Sv.] 4/1971</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1972. 139 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Mládež a společnost: bulletin teoretických, metodických a informačních prací. [Sv.] 5/1972</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1973. 119 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span>. <span class="bib-title">Úvod do teorie sociálních výzkumů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 53 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0e47a33"><span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Bulletin teoretických, metodických a informačních prací. [Sv.] 6/1973</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1975. 111 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dcbaf84b"><span class="bib-author" name="contrib-dcbaf84b">KALABIS, František</span>. <span class="bib-title">Sociální dimenze osobnosti vedoucího a pracovní kolektiv</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1989. 136 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2d2ce57"><span class="bib-author" name="contrib-f2d2ce57">KALENSKÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Sociální politika a kádrový, personální a sociální rozvoj pracovních kolektivů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav státní správy, 1983. 207 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a2f440f0"><span class="bib-author" name="contrib-a2f440f0">KALINOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Zaměstnanost, vzdělání a intenzifikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1986. 190 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a2f440f0 contrib-8cea2ca9"><span class="bib-author" name="contrib-a2f440f0">KALINOVÁ, Lenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8cea2ca9">SOVA, Václav</span>. <span class="bib-title">Lidský potenciál v podmínkách přestavby</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1989. 244 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba823699 contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-ba823699">KÁN, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Vybrané otázky sociológie v straníckej činnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VŠP ÚV KSČ, 1980. 128 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba823699"><span class="bib-author" name="contrib-ba823699">KÁN, František</span>. <span class="bib-title">Základy marxisticko-leninské sociologie. Díl I</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1985. 168 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba823699"><span class="bib-author" name="contrib-ba823699">KÁN, František</span>. <span class="bib-title">Základy marxisticko-leninské sociologie. 4. díl, Sociologie v řídící a stranické práci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1987. 185 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-45554fa0 contrib-df75e802"><span class="bib-author" name="contrib-45554fa0">KAPR, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df75e802">ŠAFÁŘ, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Sociologie nebo zdravý rozum?: praxe sociologického průzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Mladá fronta, 1969. 237 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-45554fa0 contrib-df75e802"><span class="bib-author" name="contrib-45554fa0">KAPR, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df75e802">ŠAFÁŘ, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Základy sociologického výzkumu v oblasti školství a pedagogiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav školských informací při MŠ ČSR, 1973. 94 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0f793b95 contrib-0d7d5f76"><span class="bib-author" name="contrib-0f793b95">KAPRAS, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0d7d5f76">PROKOPEC, Jiří</span>. <span class="bib-title">Rodina a její změny v současných podmínkách</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: UVTEI, 1971. 189 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2753232e contrib-2e0e7e88 contrib-92c5e350"><span class="bib-author" name="contrib-2753232e">KARBUSICKÝ, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2e0e7e88">MOKRÝ, Ladislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-92c5e350">VONDRA, Přemysl</span>. <span class="bib-title">Otázky hudební sociologie: sborník příspěvků z hudebně sociologického semináře Svazu československých skladatelů 6. - 8. dubna 1966</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Osvětový ústav, 1967. 310 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2753232e"><span class="bib-author" name="contrib-2753232e">KARBUSICKÝ, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Podstata umění: sociologický příspěvek do diskuse o gnoseologismu v estetice a teorii umění</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1969. 103 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b44597cb"><span class="bib-author" name="contrib-b44597cb">KASALICKÝ, Václav</span>. <span class="bib-title">Teorie životního prostředí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: České vysoké učení technické, 1980. 65 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-63fed594"><span class="bib-author" name="contrib-63fed594">KASALOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Postoje české veřejnosti k dramatickému umění</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 232 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-74b11702 contrib-af23fa11"><span class="bib-author" name="contrib-74b11702">KAUFMAN, Bohdan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-af23fa11">PRCHLÍK, Miloš</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum ve dvou domovech důchodců</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav sociálního zabezpečení v Praze, 1968. 109 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-91d655c2">LANGMEIEROVÁ, Dana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1969, roč. 5, č. 4, s. 427-429.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-524090e7"><span class="bib-author" name="contrib-524090e7">KAZIMOUR, Jan</span> aj. <span class="bib-title">Vývoj společnosti ČSSR: podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1970</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Federální statistický úřad, 1975. 487 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8d90c50a contrib-6d78c42a contrib-bbe79cde"><span class="bib-author" name="contrib-8d90c50a">KEBORT, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6d78c42a">NOVÁKOVÁ, Helena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bbe79cde">STRNAD, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství a sociologie zdravotnictví</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1966. 113 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Systém vybraných odvětvových sociologií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1986. 110 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">O povaze sociální reality: soubor textů ke kritice nemarxistické sociologické teorie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 128 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociální jednání z hlediska marxistické sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 111 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie organizace a byrokracie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 89 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Současná francouzská sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 88 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1e0259ca"><span class="bib-author" name="contrib-1e0259ca">KHOL, Josef</span>. <span class="bib-title">Rozhodování v každodenní životní a řídící praxi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1987. 267 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-98c1ca66">HAŇDIAK, Michal</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1988, roč. 20, č. 2, s. 237-239 .</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d1c5062f"><span class="bib-author" name="contrib-d1c5062f">KLEGA, Vilém</span>. <span class="bib-title">Základní problémy výchovy a vzdělávání dospělých</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1977. 65 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e79b0012"><span class="bib-author" name="contrib-e79b0012">KLÍMOVÁ, Marta</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník vědeckých prací Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství. Ročník 7, 1976</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1977. 141 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e79b0012"><span class="bib-author" name="contrib-e79b0012">KLÍMOVÁ, Marta</span>. <span class="bib-title">Studenti pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v pohledu dlouholetého výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1986. 214 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da331500 contrib-f6fc8ef0"><span class="bib-author" name="contrib-da331500">KLOFÁČ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f6fc8ef0">TLUSTÝ, Vojtěch</span>. <span class="bib-title">Současná empirická sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1959. 231 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da331500"><span class="bib-author" name="contrib-da331500">KLOFÁČ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">O rozporech ve společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství politické literatury, 1962. 270 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da331500"><span class="bib-author" name="contrib-da331500">KLOFÁČ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Úvod do marxistické sociologie. Část 1</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká stranická škola, 1964. 64 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da331500 contrib-f6fc8ef0"><span class="bib-author" name="contrib-da331500">KLOFÁČ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f6fc8ef0">TLUSTÝ, Vojtěch</span>. <span class="bib-title">Soudobá sociologie I </span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství politické literatury, 1965. 514 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-45554fa0">KAPR, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1967, roč. 3, č. 1, s. 64-67.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da331500"><span class="bib-author" name="contrib-da331500">KLOFÁČ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Úvod do marxistické sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Novinářský studijní ústav, 1965. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da331500 contrib-f6fc8ef0"><span class="bib-author" name="contrib-da331500">KLOFÁČ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f6fc8ef0">TLUSTÝ, Vojtěch</span>. <span class="bib-title">Soudobá sociologie II.: teorie průmyslových společností</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1967. 480 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2d543141">MACKŮ, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1968, roč. 4, č. 4, s. 487-489.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da331500 contrib-f6fc8ef0"><span class="bib-author" name="contrib-da331500">KLOFÁČ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f6fc8ef0">TLUSTÝ, Vojtěch</span>. <span class="bib-title">Moc a autorita: základní kategorie sociologie politiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1968. 50 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da331500 contrib-f6fc8ef0"><span class="bib-author" name="contrib-da331500">KLOFÁČ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f6fc8ef0">TLUSTÝ, Vojtěch</span>. <span class="bib-title">Politická věda a sociologie politiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1968. 44 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-08249dd1 contrib-35f0fd33"><span class="bib-author" name="contrib-08249dd1">KMOCHOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-35f0fd33">KLÚS, Pavel</span>. <span class="bib-title">Znalosti o umění ve všeobecném vzdělání obyvatel ČSR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1987. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-804ad5fa"><span class="bib-author" name="contrib-804ad5fa">KOCURA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sociologicko ekonomický průzkum JZD: závěrečná zpráva ke státnímu výzkumnému úkolu X-5-1/13</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Česká vědecko-technická společnost pro zemědělství, 1969. 334 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-425dc0be"><span class="bib-author" name="contrib-425dc0be">KOHÁKOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Estetická výchova a rozvoj tvořivosti: závěrečná zpráva orientačního výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1987. 53 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-224cefc9"><span class="bib-author" name="contrib-224cefc9">KÖHLER-WAGNEROVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Die Frau im Sozialismus: Beispiel ČSSR</span>. <span class="bib-place">Hamburg</span>: Hoffmann und Campe, 1974. 177 s. ISBN 3455090931.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-20b652ac">TOMÁŠEK, Pavel</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1978, roč. 10, č. 4, s. 372-374.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c6b757d8 contrib-cdb5d3cb contrib-6901a1ec"><span class="bib-author" name="contrib-c6b757d8">KOHN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-cdb5d3cb">HORÁKOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6901a1ec">PŘIKRYLOVÁ, A.</span> <span class="bib-title">Vliv změn v technologii a v charakteru práce na sociologické a sociálně-psychologické znaky pracovních rolí u vybraných profesí v živočišné výrobě. 1. sv., Závěrečná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1970. 135 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c6b757d8 contrib-cdb5d3cb contrib-6901a1ec"><span class="bib-author" name="contrib-c6b757d8">KOHN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-cdb5d3cb">HORÁKOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6901a1ec">PŘIKRYLOVÁ, A.</span> <span class="bib-title">Vliv změn v technologii a v charakteru práce na sociologické a sociálně-psychologické znaky pracovních rolí u vybraných profesí v živočišné výrobě. 2. sv., Přílohy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1970. 1 sv. (nestr.).</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Inteligence a soudobá buržoazní sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství politické literatury, 1962. 169 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie a psychologie v hospodářské praxi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství politické literatury, 1966. 163 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1967, roč. 3, č. 2, s. 196-199.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie a řízení ekonomiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1967. 153 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0 contrib-8b0eff95"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8b0eff95">KOLÁŘ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1967. 219 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0 contrib-8c0f697e contrib-b3e1672b"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8c0f697e">MALANIUK, Bohdan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Pracovní prostředí</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Institut pro sociální analýzu, 1970. 274 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0 contrib-8c0f697e contrib-b3e1672b"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8c0f697e">MALANIUK, Bohdan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Člověk v pracovním prostředí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1971. 158 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie spotřebitelů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická, 1973. 55 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0 contrib-edef7736"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-edef7736">KUČERA, Jan</span>. <span class="bib-title">Marxistická sociologie a psychologie v řízení pracovních skupin</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1975. 81 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociální analýza a řízení socialistického podniku: vznik - pojetí - aplikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1976. 286 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-543ece3d">KUTTA, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1977, roč. 13, č. 3, s. 309-311.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1978, roč. 10, č. 5, s. 457-459.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0 contrib-ee49f774"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ee49f774">ČERKASOV, Gelij Nikolajevič</span>. <span class="bib-title">Sociální aspekty řízení pracovních kolektivů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1979. 248 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-543ece3d">KUTTA, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1979, roč. 15, č. 6, s. 639-642.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1980, roč. 12, č. 2, s. 182-185.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Řízení pracovních kolektivů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce: Svoboda: Horizont, 1982. 85 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1b9c69ca">MIHALIK, Josef</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1983, roč. 19, č. 5, s. 555.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociální aspekty řízení pracovních kolektivů </span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1982. 23 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociální analýza a prognóza rozvoje pracovních kolektivů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1983. 120 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c2dcf7d6">PERNICA, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1985, roč. 21, č. 2, s. 205-206.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cf89a0"><span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie a psychologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1985. 213 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b0eff95"><span class="bib-author" name="contrib-8b0eff95">KOLÁŘ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie podniku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1968. 141 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b0eff95"><span class="bib-author" name="contrib-8b0eff95">KOLÁŘ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie a řízení</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Dům techniky ČSVTS, 1969. 110 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b0eff95"><span class="bib-author" name="contrib-8b0eff95">KOLÁŘ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b0eff95 contrib-468e74a0"><span class="bib-author" name="contrib-8b0eff95">KOLÁŘ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-468e74a0">VELEHRADSKÝ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Sociologie a psychologie v řízení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1981. 165 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6c5fa2e8 contrib-851ff27e contrib-8657d30d"><span class="bib-author" name="contrib-6c5fa2e8">KOLÁŘ, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-851ff27e">PLAČEK, Antonín</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8657d30d">POLÁNSKÝ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Ke kritice některých filozofických a sociálních teorií soudobého kapitalismu: sborník vědeckých prací</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1981. 67 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6c5fa2e8"><span class="bib-author" name="contrib-6c5fa2e8">KOLÁŘ, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Hodnocení komunistické výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1983. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7efc2b41"><span class="bib-author" name="contrib-7efc2b41">KOLAJA, Jiří</span>. <span class="bib-title">A Polish factory: a case study of workers‘ participation in decision making</span>. <span class="bib-place">Lexington</span>: University of Kentucky Press, 1960. xviii, 157 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1968, roč. 4, č. 5, s. 735-738.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2e1ccb6"><span class="bib-author" name="contrib-f2e1ccb6">KOLEJKA, Josef</span>. <span class="bib-title">Národ - nacionalismus - národnostní otázka: mechanismus vzniku novodobé podoby národů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1967. 114 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9fc299f8"><span class="bib-author" name="contrib-9fc299f8">KOLEJKOVÁ, Alžběta</span>. <span class="bib-title">Problematika sociální blízkosti 16letých se zvláštním zřetelem k některým determinantám rodinného prostředí a profesionální orientaci</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Psychologická laboratoř ČSAV, 1981. 61 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-996e3eac contrib-8782f8dc contrib-3186774d"><span class="bib-author" name="contrib-996e3eac">KOMÁRKOVÁ, Růžena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8782f8dc">ŠTĚPOVÁ, Vlasta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3186774d">VANÍČKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Ekonomické aspekty druhého bydlení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav obchodu, 1987. 28 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b2234ade"><span class="bib-author" name="contrib-b2234ade">KOMENDA, Josef</span>. <span class="bib-title">Sociologický průzkum zájmů mládeže v mimoškolní a mimopracovní činnosti</span>. <span class="bib-place">Kroměříž</span>: [s.n.], 1966. 43 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Komunistická strana, politická organizace socialistické společnosti a společenské řízení: materiály ze stejnojmenného semináře, pořádaného vědeckometodickou radou vědeckého komunismu a sociologie ÚV Socialistické akademie ČSR, 10. a 11. května 1976 v Hradci Králové</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1976. 235 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-54e9e988"><span class="bib-author" name="contrib-54e9e988">KOŠŤÁL, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Úloha potřeb a zájmů v rozvoji člověka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1987. 261 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4943c97"><span class="bib-author" name="contrib-f4943c97">KOTEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Hudební šlágr a jeho apercepce v Československu 1949-1966</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1968. 166 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4943c97"><span class="bib-author" name="contrib-f4943c97">KOTEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Šlágrový trh v Československu v letech 1949-1966</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Supraphon, 1969. 37 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6c6d5f42"><span class="bib-author" name="contrib-6c6d5f42">KÖTTNER, Mojmír</span>. <span class="bib-title">Kritika nemarxistické sociologie morálky a mravnosti: vybrané kapitoly</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1974. 78 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6c6d5f42"><span class="bib-author" name="contrib-6c6d5f42">KÖTTNER, Mojmír</span>. <span class="bib-title">Úvod do marxistické sociologické teorie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Rektorát UJEP, 1978. 161 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6c6d5f42"><span class="bib-author" name="contrib-6c6d5f42">KÖTTNER, Mojmír</span>. <span class="bib-title">Marxistická sociologie: systém marxistické sociologické teorie pro neoborové studium</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1981. 169 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6c6d5f42"><span class="bib-author" name="contrib-6c6d5f42">KÖTTNER, Mojmír</span>. <span class="bib-title">Vývoj sociologie v českých zemích a na Slovensku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1981. 123 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1486853f"><span class="bib-author" name="contrib-1486853f">KOUDELKA, Ferdinand</span> (ed.). <span class="bib-title">Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: materiály z I. sociologického semináře, pořádaného pedagogickou fakultou University Palackého ve spolupráci se sekcí sociologie mládeže Čs. sociologické společnosti a odbočkou Čs. pedagogické společnosti v Olomouci: 6.-7. dubna 1965 Olomouc</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Pedagogická fakulta University Palackého, 1965. 191 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1486853f"><span class="bib-author" name="contrib-1486853f">KOUDELKA, Ferdinand</span> (ed.). <span class="bib-title">Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: materiály z II. sociologického semináře, pořádaného pedagogickou fakultou University Palackého ve spolupráci se sekcí sociologie mládeže Čs. sociologické společnosti a odbočkou Čs. pedagogické společnosti v Olomouci :[? dubna 1966]</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Pedagogická fakulta University Palackého, 1967. 332 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1486853f"><span class="bib-author" name="contrib-1486853f">KOUDELKA, Ferdinand</span> (ed.). <span class="bib-title">Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: materiály z III. sociologického semináře pořádaného pedagogickou fakultou University Palackého ve spolupráci s odbočkou Čs. sociologické společnosti a s odbočkou Čs. pedagogické společnosti v Olomouci 12.-14. dubna 1967. 1. díl, 2. díl</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Pedagogická fakulta University Palackého, 1967. 441 s., 257 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1486853f"><span class="bib-author" name="contrib-1486853f">KOUDELKA, Ferdinand</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník prací pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci: sociologie 1968</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 105 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1486853f"><span class="bib-author" name="contrib-1486853f">KOUDELKA, Ferdinand</span> aj. <span class="bib-title">Stručný přehled sociologie pro studující pedagogických fakult</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1968. 234 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2418ff18 contrib-d4c6c114"><span class="bib-author" name="contrib-2418ff18">KOZELEK, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d4c6c114">ZATLOUKAL, Čeněk</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie: přehled české a slovenské a výběr ze zahraniční literatury</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSSR, 1965. 45 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d1d7f186"><span class="bib-author" name="contrib-d1d7f186">KOŽÍŠEK, Vladimír</span> aj. <span class="bib-title">Poznatky o vývoji tělesné výchovy v ČSSR: informativní materiál pro delegáty IV. sjezdu ČSTV</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ÚV ČSTV - kabinet organizace a řízení, 1973. 46 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2385f30f"><span class="bib-author" name="contrib-2385f30f">KRÁL, Miloslav</span> aj. <span class="bib-title">Věda a řízení společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1967. 499 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">ILLNER, Michal</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1968, roč. 4, č. 2, s. 194-197.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2385f30f"><span class="bib-author" name="contrib-2385f30f">KRÁL, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Věda a civilizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1968. 168 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0d465f95"><span class="bib-author" name="contrib-0d465f95">KRÁLOVÁ, Anežka</span>. <span class="bib-title">Sociologie: výběrová bibliografie literatury z fondů obvodní knihovny Praha 10</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Obvodní knihovna Praha 10, 1967. 8 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-41e8a28f"><span class="bib-author" name="contrib-41e8a28f">KRAUS, Blahoslav</span>. <span class="bib-title">Sociologické problémy výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Pedagogická fakulta, 1978. 134 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-41e8a28f"><span class="bib-author" name="contrib-41e8a28f">KRAUS, Blahoslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Pedagogická fakulta, 1984. 253 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0a64a261"><span class="bib-author" name="contrib-0a64a261">KRBEC, Miloslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci: sociologie-historie. [R.] 1966</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1966. 74 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0a64a261"><span class="bib-author" name="contrib-0a64a261">KRBEC, Miloslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci: Sociologie-historie. 1967</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1967. 83 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-88166d96"><span class="bib-author" name="contrib-88166d96">KREIPL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Pohybová aktivita obyvatelstva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1973. 154 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9e844116 contrib-3ee87614 contrib-16b5301b"><span class="bib-author" name="contrib-9e844116">KREJČA, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3ee87614">DISMAN, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-16b5301b">MACHÁČKOVÁ, Dagmar</span>. <span class="bib-title">Vliv televize na kulturní život vesnice: individuální příjem. Část 1</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Osvětový ústav, 1961. 74 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Aktuální problémy sociologie mládeže</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1965. 323 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23 contrib-77cf89a0 contrib-4fed653d"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4fed653d">KREJČOVÁ, Anna</span>. <span class="bib-title">Gesellschaftliche Formationen der Gegenwart, ihre historische Voraussetzungen und Entwicklungestendenzen</span>. <span class="bib-place">Wien</span>: Inst. für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung, 1968. 67 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Informace o výsledcích obecně orientačního sociologického průzkumu některých komponentů světového názoru posluchačů Pedagogické fakulty v Ostravě: Říjen 1967</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Pedagogická fakulta, 1969. 124 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Social change and stratification in postwar Czechoslovakia</span>. <span class="bib-place">New York</span>: Columbia University Press, 1972. 207 s. ISBN 0-231-03685-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Social structure in divided Germany</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">London</span>: Croom Helm, 1977. 262 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23 contrib-a239b8ff"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a239b8ff">VELÍMSKÝ, Vítězslav</span>. <span class="bib-title">Ethnic and political nations in Europe</span>. <span class="bib-place">London</span>: Croom Helm, 1981. 279 s. ISBN 0-85664-988-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Great revolutions compared: the search for a theory</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Brighton</span>: John Spiers, 1983. 251 s. ISBN 0-7108-0476-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-87d1813a"><span class="bib-author" name="contrib-87d1813a">KROHA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologický fragment bydlení: instruktážní a fotomontážní dokumentace cyklu z roku 1932/33, knižně zpracováno 1968-70</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1973. [asi 200] s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85ba06f2"><span class="bib-author" name="contrib-85ba06f2">KRPATA, Miroslav</span>. <span class="bib-title">(úvod). Aktuální otázky marxistické sociologie po 15. sjezdu KSČ: materiály pro lektory Socialistické akademie ČSR ze semináře, konaného 14. a 15. 12. 1976 v Chrudimi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1977. 162 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85ba06f2 contrib-dadb8537"><span class="bib-author" name="contrib-85ba06f2">KRPATA, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dadb8537">FRANĚK, Rudolf</span>. <span class="bib-title">Základní problémy metodiky sociálních průzkumů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ČVUT, 1974. 129 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-14a55fad contrib-e05b4a73"><span class="bib-author" name="contrib-14a55fad">KRŮČEK, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e05b4a73">ŠÍMA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociálně ekonomický rozvoj vesnice při výstavbě rozvinuté socialistické společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1982. 134 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-14a55fad contrib-25001310"><span class="bib-author" name="contrib-14a55fad">KRŮČEK, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Formování sociální struktury pracovníků v zemědělství: sborník referátů ze semináře pořádaného sekcí sociologie venkova a zemědělství Čs. sociologické společnosti při ČSAV 21.-23. 3. 1984 v DVP Alšovicích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1984. 185 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-14a55fad contrib-25001310"><span class="bib-author" name="contrib-14a55fad">KRŮČEK, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Aktuální sociologické otázky rozvoje venkova a města</span>. <span class="bib-place">Kosova Hora</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1985. 212 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-44375a3f"><span class="bib-author" name="contrib-44375a3f">KRUŽEJ, Emil</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie mládeže: sborník. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Lidová univerzita pracujících, 1967. 141 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-44375a3f contrib-63dccf5d"><span class="bib-author" name="contrib-44375a3f">KRUŽEJ, Emil</span>; <span class="bib-author" name="contrib-63dccf5d">ŠABACKÝ, Lubor</span>. <span class="bib-title">Seminární texty ke studiu sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 182 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2743db10"><span class="bib-author" name="contrib-2743db10">KŘENEK, František</span> aj. <span class="bib-title">Úvod do sociologie vesnice a zemědělství. 1. část</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Vysoká škola zemědělská, 1966. 166 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2743db10"><span class="bib-author" name="contrib-2743db10">KŘENEK, František</span> aj. <span class="bib-title">Úvod do sociologie vesnice a zemědělství. 2. část</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Vysoká škola zemědělská, 1966, s. 167-379.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2743db10"><span class="bib-author" name="contrib-2743db10">KŘENEK, František</span>. <span class="bib-title">Sociologie vesnice a zemědělství</span>. <span class="bib-place">Gottwaldov</span>: Socialistická akademie, 1968. 11 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2743db10"><span class="bib-author" name="contrib-2743db10">KŘENEK, František</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie zemědělství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Vysoká škola zemědělská, 1968. 290 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2743db10"><span class="bib-author" name="contrib-2743db10">KŘENEK, František</span>. <span class="bib-title">Sociologie zemědělského podniku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1969. 187 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2743db10 contrib-d4a7510c contrib-94dc62d9"><span class="bib-author" name="contrib-2743db10">KŘENEK, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d4a7510c">PAVLÍN, Antonín</span>; <span class="bib-author" name="contrib-94dc62d9">ŠINDLÁŘOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Společenské uplatnění a postavení zemědělských inženýrů: absolventi provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: VŠZ, 1969. 181 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2743db10"><span class="bib-author" name="contrib-2743db10">KŘENEK, František</span>. <span class="bib-title">Od náboženství k ateismu v zemědělských kolektivech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1980. 162 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a450d7c3">PODVESKÁ, Zdeňka</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 3, s. 320-323.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-97b7e3d6"><span class="bib-author" name="contrib-97b7e3d6">KŘÍHOVÁ, Šárka</span> (ed.). <span class="bib-title">Průmyslová sociologie: vybrané kapitoly: sborník přednášek ze semináře o průmyslové sociologii. II. část</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Dům techniky ČSVTS, 1966. 72 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-643d120f"><span class="bib-author" name="contrib-643d120f">KŘIVOHLAVÝ, Jaro</span>. <span class="bib-title">Spolupráce v podniku: sociálně psychologický pohled na vztahy lidí v podnikové praxi: příručka pro cyklickou průpravu vedoucích pracovníků 4. okruhu funkcí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu ČSR, 1978. 71 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-238e24d3"><span class="bib-author" name="contrib-238e24d3">KŘÍŽEK, Jurij</span>. <span class="bib-title">T.G. Masaryk a naše dělnická třída: Masarykův boj proti revolučnímu dělnickému hnutí před světovou imperialistickou válkou</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko - SPB, 1955. 92 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b33f0913 contrib-49e75a14"><span class="bib-author" name="contrib-b33f0913">KUBÍČKOVÁ, Miluše</span>; <span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">ŠIKLOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Studenti a ideologie na Západě: dokumenty</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1969. 225 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b33f0913"><span class="bib-author" name="contrib-b33f0913">KUBÍČKOVÁ, Miluše</span>. <span class="bib-title">Typologická metoda v sociologii a společenských vědách</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1969. 72 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f7542742">JECH, Miroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1970, roč. 6, č. 1, s. 73-74.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4690a567"><span class="bib-author" name="contrib-4690a567">KUČERA, Milan</span>. <span class="bib-title">Populační vývoj v ČSSR, jeho podmínky a následky: podkladový materiál pro jednání pracovní skupiny pro vypracování uceleného ideového sociálně ekonomického programu aktivní podpory rodin s dětmi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní statistický úřad, 1967. 54 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e92a247e"><span class="bib-author" name="contrib-e92a247e">KUČERA, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Úvod do studia marxistické sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1982. 178 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b902673f"><span class="bib-author" name="contrib-b902673f">KULAŠÍK, Peter</span>. <span class="bib-title">Dějiny společenských teorií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 156 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Kultura, způsob života a volný čas: sborník příspěvků ze semináře sekce sociologie kultury a volného času, konaného 8.-12. září 1980 v Alšovicích. Díl I</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1982. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Kulturní aktivity a zájmy dělnické mládeže</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 164 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-410f9918">HUDEČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Kulturní život dnešní vesnice: sborník z česko-sovětského semináře konaného 22. listopadu 1978 v Praze</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1980. 80 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-543ece3d contrib-5789aea4"><span class="bib-author" name="contrib-543ece3d">KUTTA, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5789aea4">SOUKUP, Miroslav</span> aj. <span class="bib-title">Řízení v období vědeckotechnické revoluce: principy socioekonomického řízení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1973. 338 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a7cd5ec1">LIŠKOVÁ, Libuše</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1973, roč. 9, č. 6, s. 655-659.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f705c0b2">PISCA, Ladislav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1974, roč. 6, č. 4, s. 391-394.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-543ece3d"><span class="bib-author" name="contrib-543ece3d">KUTTA, František</span>. <span class="bib-title">Systém řízení sociálních procesů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1976. 166 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b0eff95">KOLÁŘ, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1977, roč. 13, č. 3, s. 317-318.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-543ece3d"><span class="bib-author" name="contrib-543ece3d">KUTTA, František</span>. <span class="bib-title">Teorie a praxe sociálního plánování a programování v ČSSR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1980. 405 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2817808c">KONEČNÝ, Stanislav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1983, roč. 15, č. 1, s. 109-112.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Kvalifikační struktura učitelů marxismu-leninismu vysokých škol ČSSR: závěrečná zpráva o průzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1967. 287 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Laboratoř sociologického výzkumu 1965-1970</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně, 1971. 92 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2df7b3c6"><span class="bib-author" name="contrib-2df7b3c6">LAMSER, Václav</span>. <span class="bib-title">Základy sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1966. 239 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2df7b3c6 contrib-2dbebd60 contrib-ec8f2876"><span class="bib-author" name="contrib-2df7b3c6">LAMSER, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2dbebd60">KRATĚNOVÁ, Taťána</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ec8f2876">VODÁKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Ekologická analýza: teoreticko-metodologický úvod</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1967. 70 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2df7b3c6"><span class="bib-author" name="contrib-2df7b3c6">LAMSER, Václav</span>. <span class="bib-title">Komunikace a společnost: úvod do teorie společenské komunikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1969. 298 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2df7b3c6"><span class="bib-author" name="contrib-2df7b3c6">LAMSER, Václav</span>. <span class="bib-title">Kulturně výchovná práce z hlediska sociální komunikace: učební text pro střední knihovnické školy, obor kulturně výchovné práce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Osvětový ústav, 1970. 53 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2df7b3c6"><span class="bib-author" name="contrib-2df7b3c6">LAMSER, Václav</span>. <span class="bib-title">Využívání společenských výzkumů pro praktické řízení kulturně výchovné práce: učební text pro střední knihovnické školy, obor kulturně výchovné práce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1970. 19 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2df7b3c6 contrib-2acf5bf1"><span class="bib-author" name="contrib-2df7b3c6">LAMSER, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2acf5bf1">RŮŽIČKA, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Základy statistiky pro sociology</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1970. 424 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2df7b3c6"><span class="bib-author" name="contrib-2df7b3c6">LAMSER, Václav</span>. <span class="bib-title">Životní běh a sociální situace člověka: úvod do sociální diagnostiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR, 1972. 209 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2d77068b"><span class="bib-author" name="contrib-2d77068b">LAMSER, Zdeněk</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální aspekty rozvoje zemědělské výroby a bydlení na venkově: sborník materiálů ze symposia konaného ve dnech 12.-14. prosince 1977 v Ládví u Prahy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 202 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2d77068b contrib-66ad391b"><span class="bib-author" name="contrib-2d77068b">LAMSER, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-66ad391b">MĚSÍČEK, Libor</span>. <span class="bib-title">Přírodní prostředí a životní úroveň</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ekonomický ústav ČSAV, 1989. 105 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a170f36"><span class="bib-author" name="contrib-7a170f36">LEGÁTOVÁ, Božena</span>. <span class="bib-title">Sociologie práce a průmyslu: výběrová bibliografie: 1952-1955</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Státní vědecká knihovna, 1965. 32 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a170f36"><span class="bib-author" name="contrib-7a170f36">LEGÁTOVÁ, Božena</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie práce v průmyslu: časové rozmezí: 1965-1968</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Státní vědecká knihovna, 1968. 50 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-65778341"><span class="bib-author" name="contrib-65778341">LÉROVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Bydlení a ekonomika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1981. 240 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-65778341"><span class="bib-author" name="contrib-65778341">LÉROVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Úloha bydlení v sociálně ekonomickém rozvoji</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1983. 233 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f3b5054 contrib-da331500 contrib-ed7c059b"><span class="bib-author" name="contrib-5f3b5054">LIBROVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-da331500">KLOFÁČ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ed7c059b">BRIX, Karel</span>. <span class="bib-title">Jak bydlet: zkušenosti z průzkumu nových sídlišť</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1961. 152 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1965, roč. 1, č. 1, s. 59.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f3b5054 contrib-7204d430"><span class="bib-author" name="contrib-5f3b5054">LIBROVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7204d430">VESELÁ, Anna</span>. <span class="bib-title">Režim dne různých skupin obyvatelstva ve vztahu k řešení bytu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav normování ve stavebnictví, 1966. 85, [16] s...</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f3b5054"><span class="bib-author" name="contrib-5f3b5054">LIBROVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Výzkum chat a chataření na Ostravsku: textová část</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1969. 135 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f3b5054"><span class="bib-author" name="contrib-5f3b5054">LIBROVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Volný čas obyvatel sídlišť v ČSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1986. 168 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ba06349 contrib-0ce25d73"><span class="bib-author" name="contrib-1ba06349">LIBROVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0ce25d73">PAVLÍK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Vybrané kapitoly z demografie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1981. 158 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ba06349"><span class="bib-author" name="contrib-1ba06349">LIBROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Sociální potřeba a hodnota krajiny</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a0659455">ROTTOVÁ, Marta</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1989, roč. 25, č. 2, s. 208-210.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ba06349"><span class="bib-author" name="contrib-1ba06349">LIBROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Láska ke krajině?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Blok, 1988. 165 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-44c7542d contrib-a1c0df02 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-44c7542d">LIČKOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a1c0df02">ŠIMEK, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Kulturní obsah televizního programu a jeho vztah k tradičním kulturním a uměleckým aktivitám</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1983. 81 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9dbedd9b"><span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span> aj. <span class="bib-title">Tábor: sociologická studie obnovy historického jádra města Tábora. 2/1, Hlavní závěry z průzkumu</span>. <span class="bib-place">Tábor</span>: Městský národní výbor, 1973. 76 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Literatura politická a odborná 1979: marxismus-leninismus, výstavba strany, ekonomie, historie, filozofie, sociologie, mezinárodní politika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1979. 44 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5ed8be8a contrib-d4951119"><span class="bib-author" name="contrib-5ed8be8a">LOKAJÍČEK, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d4951119">CVEKL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Iluze soukromí v moderní společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1969. 130 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5b11b4fe contrib-df907e18 contrib-a17021c6"><span class="bib-author" name="contrib-5b11b4fe">LUTKA, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df907e18">PYTLOVÁ, Helena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a17021c6">SOVOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Sociálně ekonomické aspekty rozvoje odvětví kultury</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1981. 41 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2d543141"><span class="bib-author" name="contrib-2d543141">MACKŮ, Jan</span>. <span class="bib-title">Repetitorium vybraných otázek z filosofie dějin a obecné sociologie pro mediky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1967. 77 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2d543141"><span class="bib-author" name="contrib-2d543141">MACKŮ, Jan</span>. <span class="bib-title">Vybrané kapitoly z dějin československé sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1968. 75 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-15a24d42"><span class="bib-author" name="contrib-15a24d42">MADĚROVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Některé poznatky z průzkumu mezi učni a mladými dělníky ve strojírenství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav školských informací, 1974. 49 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a1fa0a7d"><span class="bib-author" name="contrib-a1fa0a7d">MÁCHA, Karel</span>. <span class="bib-title">Ke kritice buržoazního individualismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 231 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a1fa0a7d"><span class="bib-author" name="contrib-a1fa0a7d">MÁCHA, Karel</span>. <span class="bib-title">Mladá generace známá i neznámá: fakta, názory, analýzy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 126 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a1fa0a7d"><span class="bib-author" name="contrib-a1fa0a7d">MÁCHA, Karel</span>. <span class="bib-title">Medziľudské vzťahy v modernej spoločnosti: teória ľudských vzťahov</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Bratislava</span>: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1967. 408 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4f2f6520">MUCHA, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1968, roč. 4, č. 5, s. 589-594.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-16b5301b"><span class="bib-author" name="contrib-16b5301b">MACHÁČKOVÁ, Dagmar</span>. <span class="bib-title">Metody sociologického výzkumu - bibliografie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Osvětový ústav, 1968. 119 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Cesty k beztřídní společnosti: třídní vztahy v období výstavby socialismu a komunismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 168 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span> aj. <span class="bib-title">Sociální struktura socialistické společnosti: sociologické problémy soudobé československé společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1966. 672 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2d543141">MACKŮ, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1967, roč. 3, č. 4, s. 484-487.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span> aj. <span class="bib-title">Československá společnost: sociologická analýza sociální stratifikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Bratislava</span>: Epocha, 1969. 619 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9faea6c7"><span class="bib-author" name="contrib-9faea6c7">MACHONINOVÁ, Olga</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie kultury: bulletin hlavního úkolu státního plánu badatelského výzkumu X - 0 - 10</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd a publicistiky University Karlovy, 1969. 187 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-914cb96f"><span class="bib-author" name="contrib-914cb96f">MACHOTKA, Otakar</span>. <span class="bib-title">The unconscious in social relations: An analysis of unconscious processes in personality, society and culture</span>. <span class="bib-place">New York</span>: Philosophical Library, 1964. xxiii, 321 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7afed04d">HELUS, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1969, roč. 5, č. 2, s. 226-229.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-04c5dbcb"><span class="bib-author" name="contrib-04c5dbcb">MÁCHOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Sociologie rodiny: základní problémy</span>. <span class="bib-place">Jihlava</span>: Ústřední vědecko metodická rada pro základy marxisticko-leninské výchovy, 1966. 38 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-04c5dbcb"><span class="bib-author" name="contrib-04c5dbcb">MÁCHOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Spor o rodinu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Mladá fronta, 1970. 127 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-04c5dbcb contrib-19dd1c1d"><span class="bib-author" name="contrib-04c5dbcb">MÁCHOVÁ, Jiřina</span>; <span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Mýtus elit</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1973. 209 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-04c5dbcb"><span class="bib-author" name="contrib-04c5dbcb">MÁCHOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Úloha rodiny v socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 100 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-62ea4dc1">KOLCUNOVÁ, Mária</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1980, roč. 12, č. 1, s. 91-92.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Aktuální sociologické otázky stabilizace pracovníků v zemědělství z hlediska motivačních a hodnotových faktorů: soubor statí ze semináře konaného ve dnech 5.-7. 5. 1986 v Alšovicích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost, 1986. 153 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Sociologické aspekty ekologické problematiky na venkově a v zemědělství</span>. <span class="bib-place">Alšovice</span>: Československá sociologická společnost, 1988. 77 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-798fcc23"><span class="bib-author" name="contrib-798fcc23">MALÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Výchova, vzdělávání a biologický vývoj cikánských dětí a mládeže v ČSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1984. 81 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Malé společenské skupiny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav bezpečnosti práce ROH, 1967. 75 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-93c8da1d"><span class="bib-author" name="contrib-93c8da1d">MANOVÁ, Milena</span> (ed.). <span class="bib-title">Antologie textů ze sovětské sociologické metodologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1975. 140 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-93c8da1d"><span class="bib-author" name="contrib-93c8da1d">MANOVÁ, Milena</span>. <span class="bib-title">Dialektické vztahy člověka a společnosti: nástin filozofické a sociologické problematiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1978. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-93c8da1d"><span class="bib-author" name="contrib-93c8da1d">MANOVÁ, Milena</span>. <span class="bib-title">Kritika soudobé německé buržoazní sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 204 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b4e93ba6"><span class="bib-author" name="contrib-b4e93ba6">MAREK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Některé metodické zásady a postupy při zkoumání vlivu technického pokroku na pracovní síly a zaměstnanost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, úsek UTEIN, 1975. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d7a3484c"><span class="bib-author" name="contrib-d7a3484c">MAREŠ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Pijáci a nepijáci u nás a jinde: Příspěvek k sociologické otázce alkoholismu: referát ústředního tajemníka Českého abstinentního svazu Antonína Mareše na městské konferenci ČAS 12. října a krajské konferenci ČAS Středočeského kraje 14. října 1972</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Český abstinentní svaz, 1972. 12 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094 contrib-45ed7b0f"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-45ed7b0f">NEZDAŘIL, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Antologie z personalistiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně v Brně. Fakulta filosofická, 1982. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d26911c4"><span class="bib-author" name="contrib-d26911c4">MARKVART, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Dějiny společenských teorií: otrokářská společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Pedagogická fakulta, 1986. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df5e3984"><span class="bib-author" name="contrib-df5e3984">MARTIN, Rudolf</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie kultury ve výboru přeložených textů: sborník statí o problémech soudobé kultury. Díl 4</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 104 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df5e3984"><span class="bib-author" name="contrib-df5e3984">MARTIN, Rudolf</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologický výzkum kultury - některé výsledky a problémy: sborník statí k otázkám soudobé kultury - V</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 208 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c0e60491"><span class="bib-author" name="contrib-c0e60491">MARUŠIAK, Martin</span>. <span class="bib-title">O manželství a rodině</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNPL, 1957. 81 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d58c67cd contrib-aae1286c"><span class="bib-author" name="contrib-d58c67cd">MARVAN, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-aae1286c">RYCHTAŘÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie a armáda</span>. <span class="bib-place">[S.l.]</span>: [s.n.], 1968. 95 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a776568d"><span class="bib-author" name="contrib-a776568d">MAŘÍKOVÁ, Iva</span>. <span class="bib-title">Rodina a kulturní život společnosti: závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 135 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-410f9918">HUDEČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-af4e1788 contrib-fa7fd38e"><span class="bib-author" name="contrib-af4e1788">MATĚJOVSKÝ, Antonín</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fa7fd38e">NĚMEC, Václav</span> (eds.). <span class="bib-title">Práce - mládež - kultura: sborník statí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 171 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-410f9918">HUDEČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b9b93a96"><span class="bib-author" name="contrib-b9b93a96">MATĚJŮ, Martin</span>. <span class="bib-title">Sociologie kultury. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1989. 114 s. ISBN 80-7066-072-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Family effect on educational attainment in Czechoslovakia, Hungary and the Netherlands: cultural and economic resources of inequality in comparative perspective</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1989. 18 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca24398d contrib-b3e1672b"><span class="bib-author" name="contrib-ca24398d">MATOUŠEK, Oldřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Psychologie práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1963. 311 s. <span class="bib-edition">2. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství politické literatury, 1965. 286 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-91d655c2">LANGMEIEROVÁ, Dana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1967, roč. 3, č. 1, s. 68-69.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a0494f7f"><span class="bib-author" name="contrib-a0494f7f">MATOUŠEK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociální patologie. Díl 3., Delikvence a desintegrovaná rodina</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1980. 28 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a0494f7f"><span class="bib-author" name="contrib-a0494f7f">MATOUŠEK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociální patologie. Díl 4., Delikvence a škola</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1981. 36 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7f92ef92"><span class="bib-author" name="contrib-7f92ef92">MAYDL, Přemysl</span>. <span class="bib-title">Psychologie a sociologie divadla: nástin problematiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1978. 128 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da04bd1c"><span class="bib-author" name="contrib-da04bd1c">MEJZLÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Strukturně funkcionální analýza sociálních systémů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1966. 79 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2cb416b contrib-6955ba5c contrib-f6c13024"><span class="bib-author" name="contrib-d2cb416b">MERHAUTOVÁ, Jarmila</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6955ba5c">JOACHIMSTHALER, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f6c13024">ČECHÁK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Tělesná kultura v procesu tvorby socialistického způsobu života</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Olympia, 1980. 78 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Metodologické otázky výzkumu politického vědomí lidí v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti: sborník</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická Ústředního výboru KSČ, Katedra marxisticko-leninské sociologie, 1983. 272 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9755273b"><span class="bib-author" name="contrib-9755273b">MÍCHAL, Jožka</span>. <span class="bib-title">Zájmy jak je neznáme: Sociologická studie o náplni volného času vojáků</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ÚDA, 1966. 65 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f94bbfc"><span class="bib-author" name="contrib-5f94bbfc">MICHŇÁK, Karel</span>. <span class="bib-title">Individuum a společnost: příspěvek k problematice depersonalizačních účinků zbožně kapitalistických vztahů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1966. 219 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4e9c025b">HAVLÍNOVÁ, Miluše</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1966, roč. 2, č. 4, s. 605-606.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-52094bc2"><span class="bib-author" name="contrib-52094bc2">MINAŘÍK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologická technika rozhovoru, možnost a nutnost její aplikace v kontrolní činnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut kontroly, 1967. 208 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Mínění o Cikánech a o řešení cikánské otázky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ČSAV. Ústav pro výzkum veřejného mínění, 1971. 152 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-048f09a5"><span class="bib-author" name="contrib-048f09a5">MLÁDEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologické aspekty práva: vybrané kapitoly ze sociologie práva</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1974. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Mládež a zájmová umělecká činnost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 213 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-410f9918">HUDEČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-afd11e21"><span class="bib-author" name="contrib-afd11e21">MORAVA, Karel</span>. <span class="bib-title">Filmové obecenstvo dnes a zítra</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filmový ústav, 1967. 159 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0806b6fe"><span class="bib-author" name="contrib-0806b6fe">MORAVCOVÁ, Věnceslava</span>. <span class="bib-title">Metodická příručka pro průzkumy informačních potřeb</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: UVTEI, 1971. 59 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fb3fb170"><span class="bib-author" name="contrib-fb3fb170">MOŠNOVÁ, Eva</span> (ed.). <span class="bib-title">Studie ze sociologie průmyslu a organizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1975. 109 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie kultury: antologie z děl západních autorů</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Krajské kulturní středisko v Brně, 1967. 152 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee contrib-38f3f008 contrib-d03dd320"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-38f3f008">PÁCL, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d03dd320">PŘADKOVÁ, Svatomíra</span>. <span class="bib-title">Laboratoř sociologického výzkumu: 1971-1972</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Laboratoř sociologického výzkumu při sociologickém oddělení katedry filosofie, logiky a sociologie na filosofické fakultě UJEP, 1973. 141 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Úvod do strojového zpracování dat pro sociology</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1979. 71 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1983. 189 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-27506f21">SLOBODA, Marcel</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1984, roč. 16, č. 5, s. 585-587.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Základy strojového zpracování dat pro sociology</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 176 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee contrib-5370ad61"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5370ad61">RABUŠIC, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Vybrané kapitoly z úvodu do metodologie vědy pro sociology</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1985. 84 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologie rodiny</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 143 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Úvod do metodologie vědy pro sociology</span>. <span class="bib-edition">2., přeprac. a rozšíř. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1989. 158 s. ISBN 80-210-0028-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c733aa5f"><span class="bib-author" name="contrib-c733aa5f">MRUZEK, Oldřich</span>. <span class="bib-title">Nástin marxistické sociologie hromadného sdělování: výtah z oponované studie k hlavnímu úkolu VIII-2-9/6-1</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav teorie a praxe žurnalistiky při fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, 1979. 100 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dee622cd"><span class="bib-author" name="contrib-dee622cd">MUKAŘOVSKÝ, Jan</span>. <span class="bib-title">La funzione, la norma e il valore estètico come fatti sociali</span>. <span class="bib-place">Torino</span>: G. Einaudi, 1971. 193 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-420fd23a"><span class="bib-author" name="contrib-420fd23a">MUNK, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologické aspekty životního způsobu vysokoškolských studentů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1981. 143 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-420fd23a contrib-e54b1304 contrib-af4e1788"><span class="bib-author" name="contrib-420fd23a">MUNK, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e54b1304">HOLDA, Dalibor</span>; <span class="bib-author" name="contrib-af4e1788">MATĚJOVSKÝ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Studenti vysokých škol: formování ideově politického profilu mladé socialistické inteligence</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1983. 227 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Housing needs and policy in Great Britain and Czechoslovakia</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Edinburgh and London</span>: Oliver and Boyd, 1966. 140 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9f309fe0">PAGE, Benjamin</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1967, roč. 3, č. 2, s. 199-200.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b contrib-e0d72655"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e0d72655">PAZDEROVÁ, Miluše</span>. <span class="bib-title">Sociologické problémy asanačních čtvrtí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav normování ve stavebnictví, 1966. 204 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b contrib-8f27f225 contrib-ebf51585"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8f27f225">KOTAČKA, Lubomír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ebf51585">HRUBÁ, Květa</span>. <span class="bib-title">Průmyslové město v názorech jeho obyvatel: sociologická anketa v Ostravě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1967. 105 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologie soudobého města</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1967. 320 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-afce16e4">GOTTLIEB, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e58a5d15">VIDLÁKOVÁ, Olga</span>; <span class="bib-author" name="contrib-715088d1">ČERNÝ, Miloš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1969, roč. 5, č. 1, s. 110-117.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologie bydlení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1971. 303 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologické stránky urbanizace a společenské výhody a nevýhody různých typů měst: přílohy k závěrečné zprávě úkolu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1973. 64 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Otázky urbanizace: sborník výzkumných prací kabinetu sociologie. Sv. 1</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1976. 161 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Urbanizace v socialistických zemích</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1977. 360 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1978, roč. 14, č. 4, s. 419-432.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro architekty a urbanisty. I. díl</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ČVUT, 1982. 146 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Problémy osídlení a migrace: sborník referátů semináře pořádaného sekcí sociologie města Československé sociologické společnosti při ČSAV a odbornou skupinou pro rozmístění obyvatelstva a migraci Československé demografické společnosti při ČSAV, Praha 1983</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Čs. sociologická společnost při ČSAV, 1984. 130 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Lidé a sídliště</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1985. 333 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 3, s. 289-292.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-09f156ea">FRANCŮ, Dušan</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1985, roč. 17, č. 6, s. 690-693.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b contrib-595221b8 contrib-6c66f3ac"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-595221b8">RYŠAVÝ, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6c66f3ac">VELÍŠKOVÁ, Libuše</span>. <span class="bib-title">Dlouhodobý vývoj aglomerací v ČSR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1985. 146 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b5fd69cc"><span class="bib-author" name="contrib-b5fd69cc">MUŽÍK, Josef</span> aj. <span class="bib-title">Věda a ideologie: sborník prací</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1975. 241 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1976, roč. 12, č. 2, s. 190-196.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b5fd69cc contrib-6c5fa2e8"><span class="bib-author" name="contrib-b5fd69cc">MUŽÍK, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6c5fa2e8">KOLÁŘ, Zdeněk</span> aj. <span class="bib-title">Metodologické otázky společenských věd. [Díl] 1, Filozofické problémy pedagogiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1984. 100 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-856f21d2"><span class="bib-author" name="contrib-856f21d2">NAKONEČNÝ, Milan</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociální psychologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Osvětový ústav, 1966. 153, [12 obr. přil.] s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-856f21d2"><span class="bib-author" name="contrib-856f21d2">NAKONEČNÝ, Milan</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociální psychologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 373 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-856f21d2"><span class="bib-author" name="contrib-856f21d2">NAKONEČNÝ, Milan</span>. <span class="bib-title">Přehled metod sociální psychologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Osvětový ústav, 1968. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-856f21d2"><span class="bib-author" name="contrib-856f21d2">NAKONEČNÝ, Milan</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1970. 394 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dbf80048"><span class="bib-author" name="contrib-dbf80048">NÁRTA, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Teorie elit a politika: ke kritice elitářství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1975. 172 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d011cc7d"><span class="bib-author" name="contrib-d011cc7d">NAVRÁTIL, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Instituti studiorum marxismi-leninismi. Vol. 9., R. 1987. Studia sociologica</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1987. 136 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d011cc7d"><span class="bib-author" name="contrib-d011cc7d">NAVRÁTIL, Jan</span>. <span class="bib-title">Některé aktuální otázky sociologie umění, zvláště literatury: Václavkova Olomouc 29.-30. září 1986</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1987. 215 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d011cc7d"><span class="bib-author" name="contrib-d011cc7d">NAVRÁTIL, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie pomáhá společenské praxi: sborník z výzkumných prací katedry aplikované sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 145 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Názory pracovníků v zemědělské výrobě na některé otázky pracovního prostředí: pracovní podmínky, pracovní režimy, pracovní kolektivy, sezónnost práce atd</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy, oddělení sociologie zemědělství, 1971. 14 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cc9a349e"><span class="bib-author" name="contrib-cc9a349e">NEBESKÝ, Miloš</span>. <span class="bib-title">Efektivnost sociálního rozvoje pracovních kolektivů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1980. 126 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c8496161"><span class="bib-author" name="contrib-c8496161">NEHNĚVAJSA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologický základ plánu „Camelot“ [překlad z argentinského časopisu Política International, čís. 86/1967]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1968. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6fbb8de6"><span class="bib-author" name="contrib-6fbb8de6">NEJEZCHLEB, Ivo</span>. <span class="bib-title">Sociologie a výchova: informativní studie o některých problémech sociologického přístupu k výchovné skutečnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro učitelské vzdělání na UK, 1967. 50 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8198ce45 contrib-e05b4a73 contrib-ed74e39f"><span class="bib-author" name="contrib-8198ce45">NĚMCOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e05b4a73">ŠÍMA, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ed74e39f">VANĚČEK, Petr</span>. <span class="bib-title">Sociologie a zemědělec</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SZN, 1966. 94 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8198ce45"><span class="bib-author" name="contrib-8198ce45">NĚMCOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Sociologické a sociálně psychologické aspekty způsobu jednání vedoucích pracovníků v zemědělských podnicích (JZD)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy, 1969. 372 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8198ce45 contrib-df825025 contrib-f9bebf67"><span class="bib-author" name="contrib-8198ce45">NĚMCOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df825025">KLAČER, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f9bebf67">ŠÍDLO, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologické aspekty řízení pracovních skupin v zemědělství: stimulace pracovníků k výkonu: závěrečná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkum. ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1970. 183, [45 příl.] s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-93908d10"><span class="bib-author" name="contrib-93908d10">NĚMCOVÁ, Gargí</span>. <span class="bib-title">Příspěvek k percepci sociální situace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1978. 87 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17afdda8 contrib-e54b1304"><span class="bib-author" name="contrib-17afdda8">NĚMEC, Bohumil</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e54b1304">HOLDA, Dalibor</span>. <span class="bib-title">Rozvoj osobnosti v podmínkách budování rozvinuté socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1986. 177 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dadb8537">FRANĚK, Rudolf</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1987, roč. 23, č. 4, s. 385-386.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2e84868c">MOŠNER, Otakar</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1987, roč. 19, č. 2, s. 212-214.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d030674e"><span class="bib-author" name="contrib-d030674e">NERUDOVÁ, Liliana</span>. <span class="bib-title">Vybrané problémy sociální politiky v ČSSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 229 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d030674e"><span class="bib-author" name="contrib-d030674e">NERUDOVÁ, Liliana</span>. <span class="bib-title">Vybrané problémy psychologie a sociologie práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1985. 102 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d030674e"><span class="bib-author" name="contrib-d030674e">NERUDOVÁ, Liliana</span>. <span class="bib-title">Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1987. 161 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d030674e"><span class="bib-author" name="contrib-d030674e">NERUDOVÁ, Liliana</span>. <span class="bib-title">Vybrané problémy sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1989. 64 s. ISBN 80-210-0155-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-567104c5 contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-567104c5">NETÍK, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>. <span class="bib-title">K některým aktuálním otázkám kriminologického výzkumu v ČSSR</span>. <span class="bib-place">Kosova Hora</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1984. 161 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37804574 contrib-f6c13024 contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-37804574">NETOPILÍK, Jakub</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f6c13024">ČECHÁK, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Vybrané aspekty metodologie společenských věd</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ústředního výboru KSČ, 1981. 175 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6707ec09"><span class="bib-author" name="contrib-6707ec09">NEUFUSSOVÁ, Ludmila</span>. <span class="bib-title">Sociologické aspekty fluktuace a stabilizace pracovníků v maloobchodním provozu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav obchodu, 1978. 41 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c0307ecc"><span class="bib-author" name="contrib-c0307ecc">NEZKUSIL, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Dějiny společenských teorií. Cast 1</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Pedagogická fakulta, 1983. 201 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ac55ccf"><span class="bib-author" name="contrib-1ac55ccf">NEZVALOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Analýza ideově politického profilu vysokoškolské mládeže z hlediska sociologie mládeže s aspektem na zájmovou činnost a zájmové zaměření vysokoškolských studentů v ČSSR: příspěvek k poznání zájmů a zájmové struktury vysokoškolsky studující mládeže v ČSSR</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: [s.n.], 1970. 2 sv. Část 1. Díl 1., Část 1. Díl 1. Příl.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4c249e68"><span class="bib-author" name="contrib-4c249e68">NOVÁK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Osobnost a její začlenění do společenských vztahů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 126 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b3917900"><span class="bib-author" name="contrib-b3917900">NOVÁK, Zdeněk</span> aj. <span class="bib-title">Sociální souvislosti vědeckotechnické revoluce ve vojenství [informační bulletin 1. komplexního výzkumného úkolu]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1968. 171 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b3917900"><span class="bib-author" name="contrib-b3917900">NOVÁK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Věda a armáda: sociální funkce vědy a sociální role vědce v soudobé vojenské organizaci: sociologická studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1969. 239 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6d78c42a contrib-ff2032c1 contrib-5789b976"><span class="bib-author" name="contrib-6d78c42a">NOVÁKOVÁ, Helena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ff2032c1">SKALSKÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5789b976">TRUHLÁŘOVÁ, Jevgenia</span>. <span class="bib-title">Staří lidé v domovech důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné: (zdravotní a sociální aspekty)</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Univerzita Karlova, 1987. 82 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d9f4d70"><span class="bib-author" name="contrib-3d9f4d70">NOVOTNÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Etika sociální práce a nové poznatky v péči o defektní děti a mládež a staré občany</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR, 1981. 86 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9ab13dd"><span class="bib-author" name="contrib-c9ab13dd">NOVOTNÝ, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Plánování sociálních stránek rozvoje územních celků: sborník příspěvků ze semináře 12.-14. 11. 1979 v Ústí nad Labem</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Ústav filosofie a sociologie ČSAV, 1980. 206 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5e5f725a"><span class="bib-author" name="contrib-5e5f725a">NOVOTNÝ, Pavel</span>. <span class="bib-title">Dějiny společenských teorií. Část 2</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Pedagogická fakulta, 1985. 129 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-241cdd0c"><span class="bib-author" name="contrib-241cdd0c">NOVÝ, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Vývoj marxistického sociologického myšlení po Říjnové revoluci: výběr textů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1989. 135 s. ISBN 80-210-0077-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-241cdd0c"><span class="bib-author" name="contrib-241cdd0c">NOVÝ, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Životní dráha jako sociologický problém</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1989. 150 s. ISBN 80-210-0187-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d9d10cf"><span class="bib-author" name="contrib-3d9d10cf">NOVÝ, Otakar</span>. <span class="bib-title">Velkoměsto včera, dnes a zítra</span>. <span class="bib-edition">Nové, přepracované a doplněné vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1978. 462 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8db2aefd"><span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span> (ed.). <span class="bib-title">Brněnská sociologická škola</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Katedra sociologie filosofické fakulty UJEP; Městský výbor Socialistické akademie; Československá sociologická společnost, 1967. 124 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1968, roč. 4, č. 2, s. 197-198.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-317ea82b">HÁJEK, Mojmír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1968, roč. 4, č. 6, s. 738-739.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2e84868c">MOŠNER, Otakar</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1969, roč. 1, č. 1, s. 108-109.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8db2aefd contrib-9dd928e7"><span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9dd928e7">SLÁVIK, Dušan</span> (eds.). <span class="bib-title">Sociologická čítanka. Díl III.: ukázky z děl československých sociologů</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Universita J. E. Purkyně, 1968. 187 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8db2aefd contrib-9dd928e7 contrib-8747055b"><span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9dd928e7">SLÁVIK, Dušan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8747055b">SOLAŘ, Josef</span> (eds.). <span class="bib-title">O koncepci dějin československé sociologie: sborník materiálů ze symposia konaného v Brně ve dnech 19.-20. června 1967</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední výbor Socialistické akademie; <span class="bib-place">Brno</span>: Městský výbor Socialistické akademie, 1968. 361 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1cce6356">GAŠPAREC, Ignác</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1970, roč. 2, č. 1, s. 106-109.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8db2aefd"><span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum domovů důchodců v Ostravě. Část 1</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1970. 37 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8db2aefd"><span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum domovů důchodců v Ostravě. Část 2. Výzkum potřeb ostravských starých lidí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1970. 86 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ae3f553a"><span class="bib-author" name="contrib-ae3f553a">OŠANEC, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník vědeckých prací Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Ev. Purkyně v Hradci Králové. Sv. 22. [Část] 1</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Ev. Purkyně, 1967. 250 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ae3f553a"><span class="bib-author" name="contrib-ae3f553a">OŠANEC, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník vědeckých prací Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Ev. Purkyně v Hradci Králové. Sv. 22. [Část] 2</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Ev. Purkyně, 1967. 124 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6c941f02"><span class="bib-author" name="contrib-6c941f02">OŠŤÁDAL, Vlastimil</span> (ed.). <span class="bib-title">Studia sociologica</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 136 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-38f3f008"><span class="bib-author" name="contrib-38f3f008">PÁCL, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sociální a sociologické koncepce práce a volného času</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1978. 122 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-38f3f008"><span class="bib-author" name="contrib-38f3f008">PÁCL, Pavel</span>. <span class="bib-title">Socialistický způsob života v časové dimenzi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1980. 154 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-38f3f008"><span class="bib-author" name="contrib-38f3f008">PÁCL, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sociologie životního způsobu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 209 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-78a147be contrib-da331500 contrib-42c5fe0e"><span class="bib-author" name="contrib-78a147be">PALOUŠ, Radim</span>; <span class="bib-author" name="contrib-da331500">KLOFÁČ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-42c5fe0e">KŘEN, Jan</span>. <span class="bib-title">Historické a sociologické studie: sborník</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Samizdat, 1982. 189 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-158cc044"><span class="bib-author" name="contrib-158cc044">PAPICA, Jan</span>. <span class="bib-title">Metody sociálně psychologického výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 205 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a1eb4bd9"><span class="bib-author" name="contrib-a1eb4bd9">PAPÍRNÍK, Miloš</span>. <span class="bib-title">Novější zahraniční sociologická literatura ve fondech Universitní knihovny v Brně</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Universitní knihovna, 1964. 4 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a1eb4bd9"><span class="bib-author" name="contrib-a1eb4bd9">PAPÍRNÍK, Miloš</span> (ed.). <span class="bib-title">Metody a technika sociologického výzkumu: výběr literatury ke kursu Brněnské lidové university vědy, techniky a umění</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Universitní knihovna, 1965. 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-092040c0"><span class="bib-author" name="contrib-092040c0">PATERA, Josef</span>. <span class="bib-title">Sociologie: studijní materiály pro potřeby večerních universit marxismu-leninismu. Část 1</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Východočeský Krajský výbor KSČ, 1969. 304 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0ce25d73 contrib-bef057a5 contrib-d3cbc697"><span class="bib-author" name="contrib-0ce25d73">PAVLÍK, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bef057a5">RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d3cbc697">ŠUBRTOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Základy demografie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1986. 732 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ec8f2876">VODÁKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1987, roč. 23, č. 3, s. 293-295.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f0bfabea">KUCHÁR, Ivan</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1987, roč. 19, č. 4, s. 461-467.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4b839caf"><span class="bib-author" name="contrib-4b839caf">PAVLIS, Jiří</span>. <span class="bib-title">Mýtus nebo skutečnost?: soudobá problematika středních tříd</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1968. 175 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b677494"><span class="bib-author" name="contrib-8b677494">PAVLOK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Uplatnění sociologie v sociálním zabezpečení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1968. 45 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fa62a445"><span class="bib-author" name="contrib-fa62a445">PAVLŮ, Dušan</span>. <span class="bib-title">Propagace - kulturně výchovný nástroj socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1981. 142 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1983, roč. 19, č. 3, s. 333-336.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fa62a445"><span class="bib-author" name="contrib-fa62a445">PAVLŮ, Dušan</span>. <span class="bib-title">Základní otázky teorie socialistické propagace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1983. 317 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fa62a445"><span class="bib-author" name="contrib-fa62a445">PAVLŮ, Dušan</span>. <span class="bib-title">Propagace - specifická forma sociální komunikace: k některým základním otázkám propagačního působení v socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Novinář, 1984. 206 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0d72655"><span class="bib-author" name="contrib-e0d72655">PAZDEROVÁ, Miluše</span>. <span class="bib-title">Sociologické problémy městského centra: výsledky průzkumu v Ostravě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1972. 192 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a1f3baa contrib-07d5da7e"><span class="bib-author" name="contrib-6a1f3baa">PECKA, Emanuel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-07d5da7e">VOŠOHLÍD, Václav</span>. <span class="bib-title">Teorie elity a postavení katolické elity v americké společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1969, sv 1. 91 s., sv. 2., s. 99-251.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a1f3baa"><span class="bib-author" name="contrib-6a1f3baa">PECKA, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1970. 230 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be2e7368"><span class="bib-author" name="contrib-be2e7368">PEJSKAR, Jožka</span>. <span class="bib-title">Pronásledovaní vlastenci: perzekuce čs. národních socialistů 1897-1980</span>. <span class="bib-place">New York</span>: Ústředí československé strany národně-sociální v exilu, 1987. 278 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2ce1ebb8"><span class="bib-author" name="contrib-2ce1ebb8">PELÁN, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie mládeže: sborník materiálů z celostátního semináře, konaného ve dnech 13.-15. března 1967 v Jihlavě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1967. 156 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2ce1ebb8"><span class="bib-author" name="contrib-2ce1ebb8">PELÁN, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Historie a sociologie zemědělství: materiály přednesené na konferencích v Mariánských Lázních, Praze a Senohrabech. 1. díl</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Česká socialistická akademie, 1969. 222 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2ce1ebb8"><span class="bib-author" name="contrib-2ce1ebb8">PELÁN, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Historie a sociologie zemědělství: materiály přednesené na konferencích v Mariánských Lázních, Praze a Senohrabech. 2. díl</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Česká socialistická akademie, 1969. 172 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0fc91b08"><span class="bib-author" name="contrib-0fc91b08">PERGLER, Přemysl</span> aj. <span class="bib-title">Vybrané techniky sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1969. 767 s. (Jednotlivé kapitoly: Sledování společenských jevů a jejich souvislostí (P. Pergler), Terénní sběr informací (M. Disman), Škálování (Z. Safář), Statistika (I. Novák, J. Hátle, J. Kozák, J. Likeš, E. Souček), Strategie sociologického výzkumu (Z. Perglerová))</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e12bfca4">GREGOR, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1969, roč. 5, č. 4, s. 407-412.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dc29cc36"><span class="bib-author" name="contrib-dc29cc36">PEŠEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Dialektika dělby práce, sebedestrukce a perspektivnost člověka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1966. 157 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8a983979"><span class="bib-author" name="contrib-8a983979">PEŠINOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie a propagandistická činnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1980. 51 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0f7aab0a"><span class="bib-author" name="contrib-0f7aab0a">PETR, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologické, psychologické a pedagogické základy hudební výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 87 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-20952e6e"><span class="bib-author" name="contrib-20952e6e">PETRÁK, Bořivoj</span>. <span class="bib-title">Sociologie a tělesná kultura: úvod do sociologie tělesné kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1967. 193 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0740a2b1"><span class="bib-author" name="contrib-0740a2b1">PETRUSEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Teoretické a metodologické předpoklady sociologické analýzy sociometrických dat</span>. [strojopis] <span class="bib-place">[S.l.]</span>: [s.n.], [mezi 1955 a 1967]. 181 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Sociometrie: teorie, metoda, techniky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1969. 262 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1970, roč. 6, č. 1, s. 71-73.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-320ea3a5">ČEČETKA, Juraj</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1970, roč. 2, č. 3, s. 316-320.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Úvod do studia sociologie. 1, Předmět, struktura a sociální funkce sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 162 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Úvod do obecné sociologie. Část I</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Institut VHJ Vítkovice, 1985. 185 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Úvod do obecné sociologie. Část II</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Institut VHJ Vítkovice, 1985, s. 186-353.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-90f74c46"><span class="bib-author" name="contrib-90f74c46">PIFFLOVÁ, Milena</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie: soupis literatury z informačních pramenů Vědecké knihovny VHÚ [za léta 1968-1972]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenský historický ústav, 1973. 41 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-edd90f83 contrib-5f948494"><span class="bib-author" name="contrib-edd90f83">PITHART, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5f948494">CEPL, Vojtěch</span> <span class="bib-title">(sestavili). Vybrané otázky sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1966. 41 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-085c5955"><span class="bib-author" name="contrib-085c5955">PITRONOVÁ, Blanka</span> (ed.). <span class="bib-title">Vznik a vývoj průmyslových oblastí: teorie a metody výzkumu: sympozium Opava 15.-16. listopadu 1966. [1], Ostravská průmyslová oblast ve 20. století</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský ústav ČSAV, 1967. 467 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ab50616c"><span class="bib-author" name="contrib-ab50616c">PITTNER, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Regulace-řízení-vedení: příspěvek k marxisticko-leninské analýze sociální podstaty řízení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1984. 238 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3d908fe3">KUZÍN, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 3, s. 292-294.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Podíl rodinného prostředí na vzniku sociálně patologických jevů: aktuální otázky rodiny a boje s negativními jevy: sborník referátů z celostátního vědeckého semináře s mezinárodní účastí</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Krajský pedagogický ústav, 1986. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Podmínky výchovy mládeže v průmyslových oblastech: referáty ze semináře, který se konal 18. a 19. května 1967 v Ostravě</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1967. 83 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5b160093"><span class="bib-author" name="contrib-5b160093">POKORNÁ, Lucie</span>. <span class="bib-title">Sociálně psychologická analýza dopisů mladých lidí hromadným sdělovacím prostředkům :(závěrečná zpráva)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1980. 190 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-697e27e4"><span class="bib-author" name="contrib-697e27e4">POMAIZL, Karel</span>. <span class="bib-title">Rozvoj a sbližování národů a národností za socialismu jako obecně teoretický problém. Problém vyřešení národnostní otázky v ČSSR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1987. 111 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-697e27e4"><span class="bib-author" name="contrib-697e27e4">POMAIZL, Karel</span>. <span class="bib-title">Socialismus a nacionální vztahy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1984. 141 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Pomocný učební text pro semináře ze sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: UJEP, 1969. 148 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1c7be40f contrib-afd11e21"><span class="bib-author" name="contrib-1c7be40f">PONDĚLÍČEK, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-afd11e21">MORAVA, Karel</span>. <span class="bib-title">Metamorphoses in Czech movie-goers (1966-1969): an empiric sociological research</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Czech Film Institute, 1969. 108 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1c7be40f contrib-afd11e21 contrib-deb1f9ae"><span class="bib-author" name="contrib-1c7be40f">PONDĚLÍČEK, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-afd11e21">MORAVA, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-deb1f9ae">VESELÁ, Jaroslava</span>. <span class="bib-title">Proměny filmového hlediště v ČSR (1966-1968): empirický sociologický výzkum</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Český filmový ústav, 1969. 97 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-42c2fefd"><span class="bib-author" name="contrib-42c2fefd">PORKET, Josef L.</span> <span class="bib-title">Úvod do sociologie práce a sociologického výzkumu: se zaměřením ke komplexním racionalizačním studiím ve stavebnictví</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo stavebnictví, 1966. 79 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-42c2fefd"><span class="bib-author" name="contrib-42c2fefd">PORKET, Josef L.</span> <span class="bib-title">Podnik jako sociální systém</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, 1967. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0dd7a7bb"><span class="bib-author" name="contrib-0dd7a7bb">POSPÍŠIL, Radomír</span>. <span class="bib-title">Volný čas: literatura a její propagace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Památník národního písemnictví, 1982. 103 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Postavení odvětví rozvoje člověka ve společenském reprodukčním procesu: sborník statí z mezinárodního teoretického semináře konaného ve dnech 23.-24. 10. v Brně</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Právnická fakulta, 1985. 417 s. ve 2 sv.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Postoje české veřejnosti k ochraně přírodního prostředí: závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1975. 138 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Práce vojenské politické akademie Klementa Gottwalda: Sociologie a armáda</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1965. 168 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Pracovní kolektiv a utváření osobnosti: sborník referátů a diskusních příspěvků přednesených na symposiu pořádaném ve dnech 25. - 27. 9. 1986 v Harrachově</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 281 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f6296477">KUSÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1989, roč. 21, č. 1, s. 120-123.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Pracující diabetici a léčebný režim: klinika, sociologie, psychologie: Poznatky z výzkumu, který byl konán mezi zaměstnanými diabetiky okresu Ústí nad Labem</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: KÚNZ, 1976. 57 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Pracující mládež v etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti v ČSSR: sborník přednášek z celostátního vědeckého semináře</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Socialistická akademie: Pobočka čs. sociologické společnosti ČSAV v Olomouci, 1978. 101 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Pracující mládež v etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti v ČSSR: sborník referátů z celostátního vědeckého semináře</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV v Olomouci. 1982. 178 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Právo a sociologie: schváleno výnosem ministerstva školství ČSN čj. 25756/77-31 ze dne 1. února 1978 jako učebnice pro právnické fakulty</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Panorama, 1978. 277 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fd1af668"><span class="bib-author" name="contrib-fd1af668">PRCHLÍK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Úvod do normální psychologické gerontologie: příspěvek k psychologické a sociálně psychologické problematice starých občanů. 2. část, Poznatky z průzkumu postojů jak starých občanů, tak veřejného mínění o stáří</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav sociálního zabezpečení, 1971. 123 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Problematika rozvoje pracovní a společenské angažovanosti zemědělské populace v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti: sborník materiálů ze sympozia konaného ve dnech 13.-15. 10. 1980 v Alšovicích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1981. 94 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Problémy pracující mládeže: sborník referátů z celostátního vědeckého semináře v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 26.-29. 5. 1980</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Socialistická akademie: Sekce sociologie mládeže Čs. sociologické společnosti při ČSAV, 1980. 85 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Problémy řízení sociálních procesů: sborník: II. celostátní seminář</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Dům techniky ČSVTS, 1978. Různé stránkování.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Problémy soudobé sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1968. 127 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: materiály ze IV. sociologického semináře pořádaného pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem marxismu-leninismu pro vysoké školy v Praze, pobočkou Čs. sociologické společnosti a pobočkou Čs. pedagogické společnosti v Olomouci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Universita Palackého v Olomouci, 1968. 446 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Programové otázky rozvoje estetické výchovy: sborník příspěvků ze semináře</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1981. 45 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f0755bd"><span class="bib-author" name="contrib-6f0755bd">PROCHÁZKA, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologické aspekty vědeckotechnické revoluce: nástin kursu. Část 3</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1968. 78 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cc591a57"><span class="bib-author" name="contrib-cc591a57">PROCHOVNÍK, Štěpán</span>. <span class="bib-title">Sociologické problémy fluktuace pracovních sil</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská, 1969. 140 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba534e72"><span class="bib-author" name="contrib-ba534e72">PROVAZNÍK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Studie bydlení starých lidí</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Útvar hlavního architekta, 1969. 80 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-51a0e8cc"><span class="bib-author" name="contrib-51a0e8cc">PRŮCHA, Jan</span>. <span class="bib-title">Perspektivy vzdělání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 109 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-51a0e8cc"><span class="bib-author" name="contrib-51a0e8cc">PRŮCHA, Jan</span>. <span class="bib-title">Potřeby socialistické společnosti a vzdělání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1983. 167 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f6433dd"><span class="bib-author" name="contrib-3f6433dd">PRŮCHA, Milan</span>. <span class="bib-title">Kult člověka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1966. 60 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca2cb350"><span class="bib-author" name="contrib-ca2cb350">PŘADKA, Milan</span>. <span class="bib-title">Vybrané problémy vztahu výchovy a prostředí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1983. 173 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca2cb350 contrib-d03dd320"><span class="bib-author" name="contrib-ca2cb350">PŘADKA, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d03dd320">PŘADKOVÁ, Svatomíra</span>. <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologie výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1985. 110 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d03dd320"><span class="bib-author" name="contrib-d03dd320">PŘADKOVÁ, Svatomíra</span>. <span class="bib-title">Statistika pro sociology</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1983. 143 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d03dd320 contrib-e12bfca4"><span class="bib-author" name="contrib-d03dd320">PŘADKOVÁ, Svatomíra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e12bfca4">GREGOR, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Statistika pro sociology</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 141 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Přehled zahraničních a československých sociologů venkova</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologie venkova a historie zeměd. při Výzkum. ústavu ekonomiky zeměd. a výživy, 1966. 25 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f91ee643"><span class="bib-author" name="contrib-f91ee643">PŘÍHODOVÁ, Růžena</span>. <span class="bib-title">Bibliografie výzkumných prací z oblasti sociálních věcí 1957-1987</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1987. 71 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Přílohová část ke studiu sociologické sekce ÚFS ČSAV o společenské integraci Cikánů v ČSSR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ÚFS ČSAV, 1975. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Příspěvky k dějinám sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1970. 120 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Příspěvky k otázkám soužití pracovníků v závodech</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Dům techniky ČVTS, 1973. 221 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Příspěvky k sociologii města a bydlení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1966. 171 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Příspěvky k sociologii venkova</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1966. 188 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Psychologické a sociologické faktory rozhodování ve VHJ a podnicích. 3. etapa. Přílohy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut československého komitétu pro vědecké řízení, 1973. 145 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7e406432"><span class="bib-author" name="contrib-7e406432">PURŠOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Vývoj systémových teorií společnosti: ke kritice buržoazní filozofie a sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1984. 284 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-65908031">BERKA, Karel</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1985, roč. 21, č. 2, s. 206-210.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-251ccb1f contrib-6d897964"><span class="bib-author" name="contrib-251ccb1f">RÁB, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6d897964">DOROTÍKOVÁ, Soňa</span> (eds.). <span class="bib-title">Všestranný rozvoj socialistické osobnosti: sborník</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1984. 105 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-203a726e"><span class="bib-author" name="contrib-203a726e">RADVANOVÁ, Senta</span>. <span class="bib-title">Manželství a rodina v ČSSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1964. 158 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-203a726e"><span class="bib-author" name="contrib-203a726e">RADVANOVÁ, Senta</span>. <span class="bib-title">O rodině, manželství a dětech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Panorama, 1978. 167 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9cb315e5">ZUKALOVÁ, Oľga</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1979, roč. 11, č. 2, s. 184-185.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b825d97c contrib-a776568d contrib-5b160093"><span class="bib-author" name="contrib-b825d97c">RANDLÍKOVÁ, Anna</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a776568d">MAŘÍKOVÁ, Iva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5b160093">POKORNÁ, Lucie</span>. <span class="bib-title">Výzkum kulturního života mládeže: tematický úkol VIII-5-8/2-3: projekt</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 200 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-410f9918">HUDEČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b825d97c contrib-fa7fd38e"><span class="bib-author" name="contrib-b825d97c">RANDLÍKOVÁ, Anna</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fa7fd38e">NĚMEC, Václav</span> (eds.). <span class="bib-title">Hromadné sdělovací prostředky - mládež - kultura</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 280 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-410f9918">HUDEČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b825d97c"><span class="bib-author" name="contrib-b825d97c">RANDLÍKOVÁ, Anna</span>. <span class="bib-title">Zájmová umělecká činnost učňovské a dělnické mládeže: výzkumná sonda</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 156 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-410f9918">HUDEČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b825d97c"><span class="bib-author" name="contrib-b825d97c">RANDLÍKOVÁ, Anna</span>. <span class="bib-title">Kulturní život mládeže: tematický úkol státního programu základního výzkumu: závěrečná studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1980. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b825d97c"><span class="bib-author" name="contrib-b825d97c">RANDLÍKOVÁ, Anna</span> (ed.). <span class="bib-title">Umění jako prostředek ideologické a estetické výchovy mládeže: sborník statí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1988. 160 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ef509b77"><span class="bib-author" name="contrib-ef509b77">RAUSCHEROVÁ, Marie</span> (ed.). <span class="bib-title">Průmyslová psychologie a sociologie: výběr knih a článků</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1966. 28 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ef509b77"><span class="bib-author" name="contrib-ef509b77">RAUSCHEROVÁ, Marie</span> (ed.). <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie: výběr literatury z r. 1966</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1967. 8 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ef509b77"><span class="bib-author" name="contrib-ef509b77">RAUSCHEROVÁ, Marie</span> (ed.). <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie: Výběr literatury z r. 1967</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1968. 15 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0d35fc1"><span class="bib-author" name="contrib-d0d35fc1">RECHCÍGL, Miloslav</span>. <span class="bib-title">The Czechoslovak Contribution to World Culture</span>. <span class="bib-place">The Hague</span>: Mouton & Co, 1964. 682 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0d35fc1"><span class="bib-author" name="contrib-d0d35fc1">RECHCÍGL, Miloslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Czechoslovakia past and present. Vol 1, Political, international, social, and economic aspects</span>. <span class="bib-place">The Hague</span>: Mouton, 1968. 885 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0d35fc1"><span class="bib-author" name="contrib-d0d35fc1">RECHCÍGL, Miloslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Czechoslovakia past and present. Vol. 2, Essays on the Arts and Sciences</span>. <span class="bib-place">The Hague</span>: Mouton, 1968, s. 886-1889.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-24f378bd"><span class="bib-author" name="contrib-24f378bd">REICHEL, Jiří</span>. <span class="bib-title">K některým možnostem aplikace sociologie v defektologii</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 1976. 112 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae99b42"><span class="bib-author" name="contrib-fae99b42">RICHTA, Radovan</span>. <span class="bib-title">Člověk a technika v revoluci našich dnů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Čs. společnost PVZ, 1963. 85 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-34a44c92">BAREŠ, Gustav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1965, roč. 1, č. 4, s. 451-454.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae99b42"><span class="bib-author" name="contrib-fae99b42">RICHTA, Radovan</span>. <span class="bib-title">Komunismus a proměny lidského života: k povaze humanismu naší doby</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1963. 54 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-34a44c92">BAREŠ, Gustav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1965, roč. 1, č. 4, s. 451-454.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae99b42"><span class="bib-author" name="contrib-fae99b42">RICHTA, Radovan</span>. <span class="bib-title">Civilizace na rozcestí: společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1966. 236 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Rodina-mládež-kultura</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 223 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-410f9918">HUDEČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8dae764c"><span class="bib-author" name="contrib-8dae764c">ROLLOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Vybrané skupiny rodin z hlediska zvýšené potřeby péče společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1983. 115 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6d420d34 contrib-17acb8a0"><span class="bib-author" name="contrib-6d420d34">ROTTEROVÁ, Božena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-17acb8a0">ČÁP, Jan</span>. <span class="bib-title">Výchova aktivity mládeže ve volném čase: pedagogické a psychologické otázky volného času žáků základních devítiletých škol, výběrových škol a učňů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1976. 158 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-574e9a45 contrib-xx2394a8"><span class="bib-author" name="contrib-574e9a45">ROUČEK, Josef S.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-xx2394a8">PATTERSON, N. J.</span> (eds.). <span class="bib-title">Readings in contemporary American sociology</span>. <span class="bib-place">[S.l.]</span>: Littlefield, Adams & Co., 1961. 716 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Rozvoj marxistické sociologické teorie a cesty jejího vstupu do praxe (na příkladu zkoumání problematiky potřeb, zájmů a hodnot): sborník příspěvků</span>. <span class="bib-place">Harrachov</span>: Čs. sociologická společnost při ČSAV, 1983. 94 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7ad85092 contrib-b5fd69cc"><span class="bib-author" name="contrib-7ad85092">RUML, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b5fd69cc">MUŽÍK, Josef</span> aj. <span class="bib-title">Empirie, teorie a praxe ve společenských vědách</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1979. 180 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dadb8537">FRANĚK, Rudolf</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e54b1304">HOLDA, Dalibor</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1979, roč. 15, č. 5, s. 502-505.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-20a105ec"><span class="bib-author" name="contrib-20a105ec">RUSŇÁK, Josef</span>. <span class="bib-title">Teorie řízení. 1. část, Vybrané statě k marxistické sociologii práce v zemědělském podniku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Vysoká škola zemědělská, 1976. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b3e1672b contrib-f68d2fdd"><span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f68d2fdd">TOMŠÍK, Miloslav</span> aj. <span class="bib-title">Psychologie a sociologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1976. 278 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b3e1672b"><span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie práce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu ČSR, 1976. 101 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b3e1672b"><span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Psychologie v práci s lidmi: sociálně psychologický rozbor</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1978. 232 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-507411a3">VLÁČIL, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1978, roč. 14, č. 5, s. 519-521.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b3e1672b"><span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span> aj. <span class="bib-title">Rukověť ke skriptu psychologie a sociologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 192 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2acf5bf1"><span class="bib-author" name="contrib-2acf5bf1">RŮŽIČKA, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Sebevražednost v Československu z hlediska demografického a sociologického: studie ČSAV č. 1/1968</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1968. 155 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-91d655c2">LANGMEIEROVÁ, Dana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1969, roč. 5, č. 3, s. 345-348.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e9fa5bbc"><span class="bib-author" name="contrib-e9fa5bbc">RŮŽIČKA, Richard</span> (ed.). <span class="bib-title">Územní aspekty životního způsobu v současné etapě vývoje ČSSR: sborník příspěvků ze semináře konaného ve dnech 1. až 3. června 1987 v Mikulově na Moravě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1988. 169 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e9fa5bbc"><span class="bib-author" name="contrib-e9fa5bbc">RŮŽIČKA, Richard</span>. <span class="bib-title">Základy marxisticko-leninské sociologie. 3. díl</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1989. 107 s. ISBN 80-7081-018-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aae1286c"><span class="bib-author" name="contrib-aae1286c">RYCHTAŘÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Čas náš vezdejší</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1968. 163 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aae1286c"><span class="bib-author" name="contrib-aae1286c">RYCHTAŘÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociální svět armády</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1971. 235 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aae1286c"><span class="bib-author" name="contrib-aae1286c">RYCHTAŘÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie na cestách poznání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1978. 273 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dd1aec95">SEDLÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1979, roč. 15, č. 1, s. 117-120.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aae1286c"><span class="bib-author" name="contrib-aae1286c">RYCHTAŘÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie a ideologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Rudé právo, 1982. 8 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aae1286c"><span class="bib-author" name="contrib-aae1286c">RYCHTAŘÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie poznání a přeměny světa</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1985. 275 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dd1aec95">SEDLÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 2, s. 178-182.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-fad3a20b">SUCHÝ, Juraj</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1987, roč. 19, č. 1, s. 112-116.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aae1286c"><span class="bib-author" name="contrib-aae1286c">RYCHTAŘÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie znepokojujících otázek</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1987. 110 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-595221b8"><span class="bib-author" name="contrib-595221b8">RYŠAVÝ, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Prostorové uspořádání ostravské vybavenosti: geografický rozbor obchodní sítě a sítě služeb. I. díl, Postavení Ostravy, vývoj vybavenosti a její dostupnost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1970. 92 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-595221b8"><span class="bib-author" name="contrib-595221b8">RYŠAVÝ, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Prostorové uspořádání ostravské vybavenosti: geografický rozbor obchodní sítě a sítě služeb. II. díl, Síť středisek a jejich poloha, zhodnocení úrovně vybavenosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1971. 189 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-595221b8 contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-595221b8">RYŠAVÝ, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Komplexní zhodnocení poválečné sídlištní výstavby v ČSR Nové obytné soubory v ČSR 1946-1970: rozbor skladby a polohy nových sídlišť ve světle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1970 a typologie nových sídlišť. 2. sv., Tabulky a grafy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1980. 63 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-62246915 contrib-a7cd5ec1"><span class="bib-author" name="contrib-62246915">RÝZNAR, Ladislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a7cd5ec1">LIŠKOVÁ, Libuše</span>. <span class="bib-title">Úkoly sociologie a sociální psychologie v plánování a řízení sociálních procesů: sborník referátů z konference ČSVTS a Čs. sociologické společnosti při ČSAV, Praha 28.-29. března 1984</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Dům techniky ČSVTS, 1984. 167 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-62246915 contrib-7a56a576 contrib-6ae4d4ce"><span class="bib-author" name="contrib-62246915">RÝZNAR, Ladislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">ILLNER, Michal</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6ae4d4ce">JUNGMANN, Bohumil</span>. <span class="bib-title">Výzkum městských národních výborů I. a II. kategorie: závěrečná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav státní správy; <span class="bib-place">Pardubice</span>: Dům techniky ČSVTS, 1988. 239 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9fd45e96"><span class="bib-author" name="contrib-9fd45e96">ŘEHÁK, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologických metod a technik. III., Statistická analýza dat a kauzální závěry: sborník ze semináře Živohošt 1980</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1980. 163 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9fd45e96"><span class="bib-author" name="contrib-9fd45e96">ŘEHÁK, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologických metod a technik. IV., Škálování a kvantifikace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1981. 122 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9fd45e96"><span class="bib-author" name="contrib-9fd45e96">ŘEHÁK, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologických metod a technik. V., Typy, typologie a metody jejich vytvářeni: Cikháj 10.10.-14.10.1983</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1983. 213 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9fd45e96 contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-9fd45e96">ŘEHÁK, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Analýza kategorizovaných dat v sociologii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1986. 397 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-101cafae">FABIAN František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1987, roč. 23, č. 4, s. 388-390.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-88cafc46">SCHENK, Juraj</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1987, roč. 19, č. 2, s. 214-218.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-86dc6c08"><span class="bib-author" name="contrib-86dc6c08">ŘEHÁKOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">O předmětu zkoumání sociologické vědy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ediční středisko Vysoké školy báňské, 1969. 36 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bc5033b"><span class="bib-author" name="contrib-7bc5033b">SAK, Petr</span>. <span class="bib-title">Sociální vývoj mládeže</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 105 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f47111e0">KABÁTEK, Aleš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 4, s. 415-419.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bc5033b contrib-f47111e0 contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-7bc5033b">SAK, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f47111e0">KABÁTEK, Aleš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>. <span class="bib-title">On theoretical and methodological problems of youth research</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Czechoslovak Academy of Sciences, Institute for Philosophy and Sociology,1988. 158 s. ISBN 80-7007-001-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bc5033b contrib-262c615d contrib-410f9918"><span class="bib-author" name="contrib-7bc5033b">SAK, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-410f9918">HUDEČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Mládež v procesu společenské reprodukce a její podíl na intenzifikaci sociálně ekonomického rozvoje</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, 1989. 176 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b2ff910a"><span class="bib-author" name="contrib-b2ff910a">SALAJKA, Milan</span>. <span class="bib-title">Rasy a rasismus ve světě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Lidová demokracie, 1967. 70 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a79d9a3 contrib-5c99278f"><span class="bib-author" name="contrib-1a79d9a3">SALZMANN, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5c99278f">SCHEUFLER, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Komárov: a Czech farming village</span>. <span class="bib-place">New York</span>: Holt, 1974. x, 150 s. Case studies in cultural anthropology. ISBN 0-03-086290-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-40676f81"><span class="bib-author" name="contrib-40676f81">SAVICKÝ, Ivan</span> (ed.). <span class="bib-title">International selective bibliography on leisure. Part two, Europe (1969-1973)</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: European Centre for Leisure and Education, 1974. 73 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník materiálů z celostátního semináře „Sociologie práva“.: Socialistická akademie v prosinci 1966 v Liblicích u Mělníka. 1. část</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1967. 66 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník materiálů z celostátního semináře „Sociologie práva“.: Socialistická akademie v prosinci 1966 v Liblicích u Mělníka. 2. část</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1967, s. 67-95.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě. Řada B. 4, K otázkám sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 77 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě. Řada B. 7, K otázkám sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 21 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník příspěvků ze semináře sekce sociologie rodiny a sekce sociologie kultury a volného času: rodina a kulturní rozvoj v současné československé společnosti. Mladá rodina v současném Československu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1988. 154 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník referátů přednesených na vědecké konferenci k problémům vědeckého řízení a sociologie zdravotnictví: Hrubá Skála, listopad 1967</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Krajský ústav národního zdraví, 1968. 288 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník referátů ze semináře „Prevence rozvodovosti“, pořádaného sekcí sociologie rodiny Československé sociologické společnosti při ČSAV v Chotěboři dne 27. - 28. září 1977</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1978. 234 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník sociologických průzkumů studentů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1966. 163 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník statí ze seminářů sekce sociální patologie od roku 1979 až 1981</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1982. 203 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd1aec95"><span class="bib-author" name="contrib-dd1aec95">SEDLÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Pojem inteligence v sociologii: analýza a kritika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1969. 125 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd1aec95"><span class="bib-author" name="contrib-dd1aec95">SEDLÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Východiska Durkheimovy sociologie: analýza a kritika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1979. 147 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-43da61d5">SKŘÍTECKÝ, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1984, roč. 20, č. 5, s. 550-553.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9dd49bb1 contrib-18f8f7b9"><span class="bib-author" name="contrib-9dd49bb1">SEDLÁČEK, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-18f8f7b9">HOLMAN, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Sociologický průzkum migrace z pohraničí</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Český statistický úřad - krajské oddělení, 1971. 114, [24] s. Obálkový název: Sociologický průzkum pohraničí.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-82e850d4"><span class="bib-author" name="contrib-82e850d4">SEDLÁČEK, Otto</span>. <span class="bib-title">Sociologická problematika malých pracovních skupin</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro výchovu vedoucích pracovníků chemického průmyslu, 1968. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e53b8831"><span class="bib-author" name="contrib-e53b8831">SEDLÁK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Marxisticko-leninská teorie tříd a třídního boje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNPL, 1959. 110 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e53b8831"><span class="bib-author" name="contrib-e53b8831">SEDLÁK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Globální problémy lidstva: ke konstituování a perspektivám marxisticko-leninské a ke kritice nemarxistické globalistiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1985. 303 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7a787435">PAVLÍK, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1987, roč. 23, č. 2, s. 195-196.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25719277"><span class="bib-author" name="contrib-25719277">SEDLÁK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Otázky sociálního učení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Universita J. E. Purkyně v Brně, 1984. 357 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25719277"><span class="bib-author" name="contrib-25719277">SEDLÁK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Metody aktivního sociálního učení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 160 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a9359963"><span class="bib-author" name="contrib-a9359963">SEDLÁŘ, Richard</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník k 70. narozeninám univ. prof. PhDr. Karla Gally, DrSc</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1971. 19 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Světonázorová a hodnotová orientace studentek Pedagogických škol ve vztahu k religiozitě</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav vědeckého ateismu ČSAV, 1981. 159 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Světonázorová a hodnotová orientace studujících Ekonomických škol Jihomoravského kraje ve vztahu k religiozitě</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav vědeckého ateismu ČSAV, 1981. 208 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Světonázorová a hodnotová orientace studujících středních škol uměleckého typu Jihomoravského kraje ve vztahu k religiozitě</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav vědeckého ateismu ČSAV, 1981. 159 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sociologické problémy náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1981. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sociologické problémy náboženství a sekularizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sekretariát pro věci církevní ministerstva kultury ČSR, 1981. 133 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sociologie náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1985. 362 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1987, roč. 23, č. 1, s. 104-106.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-001a5ec7">KVASNIČKA, Bohumír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0259d66d">TOPOĽSKÁ, Daniela</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1986, roč. 18, č. 6, s. 703-704.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Formy a metody světonázorové výchovy: zkušenosti s vědeckoateistickou výchovou mládeže</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986. 103 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2e093a87"><span class="bib-author" name="contrib-2e093a87">SELUCKÝ, Radoslav</span>. <span class="bib-title">Člověk a jeho volný čas: pokus o ekonomickou formulaci problému</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československý spisovatel, 1966. 203 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7dd92b18"><span class="bib-author" name="contrib-7dd92b18">SCHIMMERLING, Hanuš</span> aj. <span class="bib-title">Sociologické a sociálně-psychologické aspekty řídící činnosti vedoucích pracovníků v JZD: sociální role vedoucího pracovníka v JZD. Závěrečná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1969. 154 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9d810416"><span class="bib-author" name="contrib-9d810416">SCHIMMERLINGOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Výzkum života a potřeb starých lidí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí Bratislava, pracoviště Praha, 1982. 252 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bc7abcc3"><span class="bib-author" name="contrib-bc7abcc3">SCHMALZOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Veřejné mínění a propaganda: přehled základní problematiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1976. 60 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bc7abcc3"><span class="bib-author" name="contrib-bc7abcc3">SCHMALZOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Buržoazní sociologie v NSR po 2. světové válce. Díl 1</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 75 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-af6770b5"><span class="bib-author" name="contrib-af6770b5">SCHNEIDER, Milan</span>. <span class="bib-title">Úvod do základů sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1974. 158 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed2ba2ea contrib-aae1286c"><span class="bib-author" name="contrib-ed2ba2ea">SIRÁCKY, Andrej</span>; <span class="bib-author" name="contrib-aae1286c">RYCHTAŘÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociológia myslenia a činu: príspevok k aktuálnym otázkam rozvoja marxistickej sociológie v Československu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Bratislava</span>: Pravda, 1976. 138 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d1a79054">HELÍK, Adam</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1976, roč. 12, č. 5, s. 520-523.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ed4b74e"><span class="bib-author" name="contrib-6ed4b74e">SLÁDKOVÁ, Stáňa</span>. <span class="bib-title">Postoje severočeské veřejnosti ke kultuře - k některým kulturním hodnotám a kulturním institucím</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Krajské kulturní středisko, 1972. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>. <span class="bib-title">O vývoji společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1953. 22 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>. <span class="bib-title">Společenská podstata ethiky: úloha náboženské a positivistické ethiky u nás</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství politické literatury, 1956. 299 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>. <span class="bib-title">Sociometrické studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1965. 162 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-75d86bb4">BATTĚK, Rudolf</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1967, roč. 3, č. 3, s. 327-330.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 1</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1966. 24, 27, [1] s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 2</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1966. [33] s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 3</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1966. [72] s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 4</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1966. [56] s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span> aj. <span class="bib-title">Závod a člověk: význam institucionálních a pospolitostních vztahů v procesu identifikace pracovníků se závodem: teoretický projekt výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1967. 135 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span> aj. <span class="bib-title">Člověk v závodě: výsledky sociologického výzkumu v závodě Prachovické cementárny a vápenice n.p</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1968. 256 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>. <span class="bib-title">Sociometrické výzkumy pracovních skupin</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Institut pro sociální analýzu, 1970. 221 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dbf79c1d"><span class="bib-author" name="contrib-dbf79c1d">SLEPIČKA, Alois</span>. <span class="bib-title">Venkov a/nebo město: lidé/sídla/krajina</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1981. 367 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7f1cdc81">PATOČKA, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1984, roč. 20, č. 2, s. 194-197.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d8f4fca2">MAJERČÁKOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1984, roč. 16, č. 2, s. 257-261.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dbf79c1d"><span class="bib-author" name="contrib-dbf79c1d">SLEPIČKA, Alois</span>. <span class="bib-title">Přeměny venkova: venkov našeho věku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Svoboda, 1989. 387 s. ISBN 80-205-0019-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-35ea80d9"><span class="bib-author" name="contrib-35ea80d9">SLEPIČKA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sociální interakce ve sportovní činnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1982. 127 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ce86e54a"><span class="bib-author" name="contrib-ce86e54a">SLEZÁK, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Združstevněná vesnice: k historii socialistické přestavby zemědělství brněnského kraje v letech 1949-1959</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Blok, 1981. 183 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a2fbe758"><span class="bib-author" name="contrib-a2fbe758">SLUNÉČKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Právní vědomí: vybrané problémy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1985. 100 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e92a247e">KUČERA, Stanislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 5, s. 540-542.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2751b869"><span class="bib-author" name="contrib-2751b869">SMOLKA, František</span>. <span class="bib-title">Teze pro funkční školení ředitelů a zástupců ředitelů ZDŠ: I. úvod do studia psychologie; II. úvod do sociologie výchovy</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Krajský pedagogický ústav, 1971. 26 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8ee959d4"><span class="bib-author" name="contrib-8ee959d4">SMRČKA, Ferdinand</span>. <span class="bib-title">Rozhovory s rodiči: úvahy nad dopisy posluchačů rozhlasového cyklu Hovoříme s rodiči</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1966. 150 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb1e066b"><span class="bib-author" name="contrib-bb1e066b">SMRČKA, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Procedury a techniky sociologie průmyslu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky, 1966. 129 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9518d558"><span class="bib-author" name="contrib-9518d558">SMUTNÁ, R.</span> <span class="bib-title">Zdravotní a sociální stav občanů vyššího věku: (studie z jednoho pražského obvodu)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Novinář, 1987. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-52b2c2cd contrib-52dcd2a8"><span class="bib-author" name="contrib-52b2c2cd">SOBOTKA, Ladislav M.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-52dcd2a8">JIRKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Demokratizace vzdělání v socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 427 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-622dd58d">GRULICH, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1979, roč. 15, č. 5, s. 508-511.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1c6a597e">HORANSKÝ, Maxmilián</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1979, roč. 11, č. 2, s. 182-184.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Socialistický způsob života: sborník referátů z panelové diskuse k výsledkům konkrétních sociologických výzkumů</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Socialistická akademie, 1978. 82 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Socialistický způsob života jako sociální realita: pracovní texty sympozia. I</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Katedra marxisticko-leninské sociologie Filozofické fakulty UJEP, 1982. 228 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Socialistický způsob života jako sociální realita: pracovní texty sympozia. II</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Katedra marxisticko-leninské sociologie Filozofické fakulty UJEP, 1984. 246 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Socialistický způsob života jako sociální realita: pracovní texty sympozia. III</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Katedra marxisticko-leninské sociologie Filozofické fakulty UJEP, 1986. 226 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Socialistický způsob života jako sociální realita: pracovní texty symposia. IV</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Katedra marxisticko-leninské sociologie Filozofické fakulty UJEP, 1988. 217 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociálně politická funkce potřeb a zájmů v budování rozvinuté socialistické společnosti: sborník materiálů ze semináře uspořádaného v Táboře 24. a 25. listopadu 1978</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1979. 111 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociálně politické rysy dnešní mladé generace ČSSR a některé příčiny protispolečenských jevů v této oblasti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Studijní a analytická skupina ministra vnitra, 1965.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-60fcbcb0">NAVAROVÁ, Růžena</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1967, roč. 3, č. 5, s. 605-609.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociální plánování v zemědělství: sborník materiálů ze sympozia konaného ve dnech 6. - 8. 1. 1975 v Domě vědeckých pracovníků v Liblicích u Mělníka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1975. 219 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociální psychologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1965. 190 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociální skupiny: Materiály z celostátního semináře v Brně, [který se konal ve dnech 10.-11. listopadu 1965]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1966. 51 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociolog v hospodářské organizaci a příprava 7. pětiletky: sborník tezí referátů ze semináře konaného v Brně ve dnech 13.-15. října 1980</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, pobočka v Brně: Sociologická akademie ČSR, městský výbor Brno, 1981. 99 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologická čítanka: antologie z děl význačných sociologů 19. a 20. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká stranická škola, 1965. 165 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologická čítanka I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Universita J. E. Purkyně, 1967. 77 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologická čítanka 2. díl. Texty z autorů 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1967. 187 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologické a psychologické problémy při rozvoji automatizace a robotizace: sborník přednášek z konference Komise ČR ČSVTS pro automatizaci a robotizaci, Pardubice 11.-12. 2. 1987</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Dům techniky ČSVTS, 1987. 93 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologické aspekty kooperace a integrace v zemědělství: sborník materiálů ze sympozia konaného ve dnech 28. a 29. září 1973 v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Liblicích u Mělníka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1975. 139 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologické faktory ovlivňující rozhodování ve VHJ a podnicích (předvýzkum). [5. etapa řešení úkolu E-2-1.2.3]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut českoslov. komitétu pro vědecké řízení, 1973. 106 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologické problémy organizace a řízení práce zemědělských podniků v podmínkách VTR a z toho vyplývající vliv na pracující v zemědělství: sborník materiálů ze sympozia konaného ve dnech 19. - 21. září 1979 v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Alšovicích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 80 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologický výzkum filmového hrdiny. 2. Kódovací příručka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československý filmový ústav, 1967, s. 98-219.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologický výzkum sociální diferenciace osazenstva průmyslového závodu. II. díl</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav sociálně politických věd University Karlovy, oddělení sociologických výzkumů, 1968. 249 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologie: soupis sociologické literatury z fondu věd. odd. Krajské knihovny v Českých Budějovicích</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Krajská knihovna, 1967. 21 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologie: určeno pro posluchače PGS</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ČVUT, 1973. 74 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologie a armáda</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1965. 168 s., [82 s. příl.].</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1965, roč. 1, č. 6, s. 723-726.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologie a vědecký komunismus: vědecké informace ústavu marxismu leninismu pro vysoké školy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1966. 411 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologie armády</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1968. 236 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4de3494a"><span class="bib-author" name="contrib-4de3494a">SOKOLOVÁ, Gabriela</span> (ed.). <span class="bib-title">Závěrečná zpráva z výzkumu soudobých národnostních vztahů na Ostravsku</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský ústav ČSAV, 1972. 361 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4de3494a"><span class="bib-author" name="contrib-4de3494a">SOKOLOVÁ, Gabriela</span> aj. <span class="bib-title">Současný rozvoj národnostních kultur na Ostravsku: výsledky sociologického výzkumu v okresech Frýdek-Místek a Karviná</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Profil, 1978. 333 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4de3494a"><span class="bib-author" name="contrib-4de3494a">SOKOLOVÁ, Gabriela</span>. <span class="bib-title">Společenské proměny současného Třinecka: (na základě sociologického výzkumu)</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský ústav ČSAV, 1985. 136 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4de3494a"><span class="bib-author" name="contrib-4de3494a">SOKOLOVÁ, Gabriela</span>. <span class="bib-title">Soudobé tendence vývoje národností v ČSSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1987. 216 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8747055b"><span class="bib-author" name="contrib-8747055b">SOLAŘ, Josef</span>. <span class="bib-title">Průmyslová sociologie: vybrané kapitoly: sborník přednášek ze semináře o průmyslové sociologii</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Dům techniky ČSVTS, 1966. 72 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8747055b contrib-d9d33373 contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-8747055b">SOLAŘ, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d9d33373">OSECKÝ, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Jak se máte?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Čs. televize, 1967. 76 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8747055b"><span class="bib-author" name="contrib-8747055b">SOLAŘ, Josef</span>. <span class="bib-title">Úvod do dějin sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1968. 63 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8747055b"><span class="bib-author" name="contrib-8747055b">SOLAŘ, Josef</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie politiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1969. 102 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c8b3b39a"><span class="bib-author" name="contrib-c8b3b39a">SOLDAN, Fedor</span>. <span class="bib-title">Sociální umění: sociální malířství a sochařství dvacátých a třicátých let</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1980. 124 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f3058b61"><span class="bib-author" name="contrib-f3058b61">SOUČEK, Jan</span> aj. <span class="bib-title">Sociální psychologie mládeže: vybrané kapitoly</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 144 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f3058b61 contrib-a3802135 contrib-185ad29d"><span class="bib-author" name="contrib-f3058b61">SOUČEK, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a3802135">HRABAL, Vl.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-185ad29d">WÁGNEROVÁ, J.</span> <span class="bib-title">Sociometrie: pracovní text pro potřeby škol</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Krajský pedagogický ústav, 1969. 50 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Soudobá teoretická sociologie na západě: příspěvky ke kritické analýze</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 238 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5789aea4"><span class="bib-author" name="contrib-5789aea4">SOUKUP, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Strategie pro rozvoj zemské civilizace: reprodukce globálního antropoekologického komplexu v procesu sebeorganizace lidstva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1984. 406 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9b3a99e3">PECEN, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 2, s. 177-178.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Společenský význam a metodika výzkumu veřejného mínění: sborník materiálů ze semináře v Měříně</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1973. 141 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Společenský význam výzkumů veřejného mínění: referát a diskusní příspěvky ze semináře konaného dne 5. - 6. 5. 1972: sborník</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1972. 110 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e581c413"><span class="bib-author" name="contrib-e581c413">SRB, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Metody a techniky sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická, 1965. 96 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e581c413"><span class="bib-author" name="contrib-e581c413">SRB, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Úvod do demografie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1965. 225 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e581c413 contrib-4690a567 contrib-2acf5bf1"><span class="bib-author" name="contrib-e581c413">SRB, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4690a567">KUČERA, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2acf5bf1">RŮŽIČKA, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Demografie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1971. 611 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a68d755f">VOJTKO, Daniel</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1972, roč. 4, č. 3, s. 262-265.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e581c413 contrib-4690a567"><span class="bib-author" name="contrib-e581c413">SRB, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4690a567">KUČERA, Milan</span>. <span class="bib-title">Tendence demografického vývoje ve světě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. 1984. 135 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-275f48e4"><span class="bib-author" name="contrib-275f48e4">SROVNAL, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Kam kráčí lidstvo? Royaumontská konference o kritériích a ideálech pokroku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československý spisovatel, 1962. 143 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-30199a33"><span class="bib-author" name="contrib-30199a33">STANÍČKOVÁ, Radoslava</span>. <span class="bib-title">Sociologie kultury. Díl I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1982. 195 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-30199a33"><span class="bib-author" name="contrib-30199a33">STANÍČKOVÁ, Radoslava</span>. <span class="bib-title">Sociologie kultury. Díl II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1983. 200 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-30199a33"><span class="bib-author" name="contrib-30199a33">STANÍČKOVÁ, Radoslava</span>. <span class="bib-title">Sociologie kultury. Díl III</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1989. 127 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-43fdcb7f"><span class="bib-author" name="contrib-43fdcb7f">STAŇKOVÁ, Olga</span> aj. <span class="bib-title">Sociologicko-antropologické vazby medicíny. 1</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, 1969. 77 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a76f0838"><span class="bib-author" name="contrib-a76f0838">STEIN, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Techniky průzkumu veřejného mínění</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Krajské kulturní středisko, 1968. 177 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-385020b2 contrib-2ff5ea0c contrib-5bb4f106"><span class="bib-author" name="contrib-385020b2">STEJSKAL, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2ff5ea0c">FILIP, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5bb4f106">HAVLÍKOVÁ, Libuše</span>. <span class="bib-title">Sociologie v ČSSR 1983: bibliografická ročenka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 131 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-385020b2"><span class="bib-author" name="contrib-385020b2">STEJSKAL, Karel</span>. <span class="bib-title">Prameny k úkolům státního plánu základního výzkumu: soupis časopiseckých článků, recenzí, zpráv a významných citovaných pramenů k problematice sociálního plánování, způsobu života a sociální struktury se zvláštním zřetelem k rozvoji dělnické třídy v časopisech Sociologičeskije issledovanija, Sociologický časopis, Sociológia a Sociologičeski problemi za léta 1976-1981</span>. <span class="bib-place">Liberec</span>: Knihovna Václava Kopeckého, 1982. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-385020b2 contrib-d2baa7b6"><span class="bib-author" name="contrib-385020b2">STEJSKAL, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d2baa7b6">ČUMPL, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Prameny k úkolům státního plánu základního výzkumu: soupis časopiseckých článků, recenzí, zpráv a významných citovaných pramenů k problematice sociálního plánování, způsobu života a sociální struktury se zvláštním zřetelem k rozvoji dělnické třídy v časopisech Sociologičeskije issledovanija, Sociologický časopis, Sociológia a Sociologičeski problemi za léta 1980-1984</span>. <span class="bib-place">Liberec</span>: Knihovna Václava Kopeckého, 1985. 175 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-385020b2 contrib-2ff5ea0c"><span class="bib-author" name="contrib-385020b2">STEJSKAL, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2ff5ea0c">FILIP, Petr</span>. <span class="bib-title">Sociologie v ČSSR 1984: bibliografická ročenka</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Sociálně ekonomický ústav ČSAV; <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV; <span class="bib-place">Liberec</span>: Vědecká knihovna V. Kopeckého, 1987. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6bedce64"><span class="bib-author" name="contrib-6bedce64">STOKLASA, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Společenský rozvoj a životní prostředí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Svoboda, 1983. 108 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Stranické vzdělávání v Severomoravském kraji - studijní rok 1972-1973: závěrečná zpráva sociologického průzkumu</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Severomoravský krajský výbor KSČ, 1973. 254 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ee913ae3"><span class="bib-author" name="contrib-ee913ae3">STRMISKA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Současné teorie společenské struktury: materiál z celostátního semináře v Brně</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1966. 74 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ee913ae3"><span class="bib-author" name="contrib-ee913ae3">STRMISKA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Otázky marxistické sociologie: prvá část teoretického projektu: „Společenská skutečnost jako systém a struktura“</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1967. 163 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ee913ae3"><span class="bib-author" name="contrib-ee913ae3">STRMISKA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Sociální systém a strukturální rozpory společností sovětského typu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Köln</span>: Index - Společnost pro českou a slovenskou literaturu v zahraničí, 1983. 315 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ee913ae3"><span class="bib-author" name="contrib-ee913ae3">STRMISKA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Change and stagnation in Soviet-type societies: a theorethical framework for analysis</span>. <span class="bib-place">Köln</span>: Index, 1989. 115 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-07160b3a"><span class="bib-author" name="contrib-07160b3a">STRNAD, Miroslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie: seznam publikací z fondu Vědecké a lidové knihovny v Liberci</span>. <span class="bib-place">Liberec</span>: Vědecká a lidová knihovna, 1969. 22 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Studie o vývoji průmyslu a průmyslových oblastí. 3: závěrečná zpráva z výzkumu soudobých národnostních vztahů na Ostravsku</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský ústav AV ČR, 1972. 359 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Studie ze sociologie průmyslu a organizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1975. 109 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-087056d5"><span class="bib-author" name="contrib-087056d5">SUDA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">La division internationale socialiste du travail: le système communiste face à l'integration</span>. <span class="bib-place">Leyden</span>: A. W. Sijthoff, 1967. 181 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fb572639 contrib-2eddf041"><span class="bib-author" name="contrib-fb572639">SUCHÝ, Oldřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2eddf041">ŠVANCAR, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Mládež a kriminalita</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1972. 272 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-27506f21">SLOBODA, Marcel</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1973, roč. 5, č. 5, s. 477-479.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e088976"><span class="bib-author" name="contrib-8e088976">SVĚTLÝ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Hodnoty a hodnocení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 204 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8d7f917b"><span class="bib-author" name="contrib-8d7f917b">SVITÁK, Ivan</span>. <span class="bib-title">Sociologie filmu: slovníková hesla</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filmový ústav, 1967. 103 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Symposion o koncepci dějin československé sociologie: teze přednášek a referátů: Brno 19. a 20. červen 1967</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Universita J. E. Purkyně, 1967. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df75e802"><span class="bib-author" name="contrib-df75e802">ŠAFÁŘ, Zdeněk</span> (ed.). <span class="bib-title">K některým otázkám kritiky současných buržoasně filosofických, politických a sociologických teorií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1975. 137 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2c23ec3"><span class="bib-author" name="contrib-f2c23ec3">ŠAMALÍK, František</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie práva a politiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1964. 46 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2c23ec3"><span class="bib-author" name="contrib-f2c23ec3">ŠAMALÍK, František</span>. <span class="bib-title">Právo a společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1965. 370 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2c23ec3"><span class="bib-author" name="contrib-f2c23ec3">ŠAMALÍK, František</span>. <span class="bib-title">Nárys problémů sociologie organizace: určeno pro posluchače právnické fakulty</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1966. 70 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2c23ec3"><span class="bib-author" name="contrib-f2c23ec3">ŠAMALÍK, František</span>. <span class="bib-title">Člověk a instituce: antinomie moderní demokracie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1967. 355 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2c23ec3"><span class="bib-author" name="contrib-f2c23ec3">ŠAMALÍK, František</span> <span class="bib-title">(pod pseudonymem A. Ostrý). Československý problém</span>. <span class="bib-place">Köln</span>: Index, 1972. 355 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9febf5b2"><span class="bib-author" name="contrib-9febf5b2">ŠANDERA, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Výzkum rodiny. I, Semináře o rodině, Praha 1986-1987</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1987. 113 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9febf5b2"><span class="bib-author" name="contrib-9febf5b2">ŠANDERA, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Výzkum rodiny. II, Semináře o rodině, Praha 1987</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1988. 77 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9febf5b2"><span class="bib-author" name="contrib-9febf5b2">ŠANDERA, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Výzkum rodiny. III, Semináře o rodině, Praha 1988</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1988. 83 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9febf5b2"><span class="bib-author" name="contrib-9febf5b2">ŠANDERA, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Výzkum rodiny. V, Semináře o rodině, Praha 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1989. 88 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a9d6afa6"><span class="bib-author" name="contrib-a9d6afa6">ŠEDA, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Hudební umění a jeho podíl na šíření kulturních hodnot</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, Divadelní ústav, 1986. 202 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3e32dcf8"><span class="bib-author" name="contrib-3e32dcf8">ŠEMRINEC, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologická typizace lesních závodů ČSR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: VN MON, 1986. 38 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49e75a14 contrib-49e75a14"><span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">ŠIKLOVÁ, Jiřina</span> (pod pseudonymem <span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">MATULOVÁ, Nina</span>). <span class="bib-title">Deník staré paní</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: MONA, 1986. 95 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e05b4a73"><span class="bib-author" name="contrib-e05b4a73">ŠÍMA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologické aspekty profesní a geografické mobility pracovních sil v zemědělství USA a západoevropských zemí: Studijní zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu - Ústav vědeckotechnických informací, 1968. 93 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e05b4a73"><span class="bib-author" name="contrib-e05b4a73">ŠÍMA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Výzkum názorů a postojů pracujících v zemědělství: závěrečná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkum. ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1970. 62 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e05b4a73 contrib-ed74e39f"><span class="bib-author" name="contrib-e05b4a73">ŠÍMA, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ed74e39f">VANĚČEK, Petr</span>. <span class="bib-title">Názory zemědělského a venkovského obyvatelstva na vybrané otázky pracovního a životního prostředí na vesnici</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1970. 82 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e69cc047 contrib-a1477bb6"><span class="bib-author" name="contrib-e69cc047">ŠIMÁČKOVÁ, Božena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a1477bb6">BRŮHA, J.</span> (eds.). <span class="bib-title">Přehled sociologické literatury 1960-1965</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSSR, 1965. 16, 319 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a1c0df02"><span class="bib-author" name="contrib-a1c0df02">ŠIMEK, Milan</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologický výzkum v osvětě: Sborník překladů ze zahr. tisku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Osvětový ústav, 1964. 66 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a1c0df02"><span class="bib-author" name="contrib-a1c0df02">ŠIMEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Kulturní život dnešní vesnice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury v Praze, 1981. 158 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a1c0df02"><span class="bib-author" name="contrib-a1c0df02">ŠIMEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Kultura - socialistická společnost - osobnost: sborník z mezinárodní konference konané v květnu 1987 v Praze</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1988. 232 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca737712"><span class="bib-author" name="contrib-ca737712">ŠMAHEL, František</span>. <span class="bib-title">Pražské universitní studentstvo v předrevolučním období 1399-1419: statistickosociologická studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1967. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-353ebaa9"><span class="bib-author" name="contrib-353ebaa9">ŠMAJS, Josef</span>. <span class="bib-title">Sociální funkce vědy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1988. 136 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b235167f">HORYNA, Břetislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1988, roč. 24, č. 6, s. 658-661.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3e4d8185"><span class="bib-author" name="contrib-3e4d8185">ŠMAUS, Gerlinda</span>. <span class="bib-title">Der Kulturarbeiter der ČSSR: Versuch einer Berufsrolleanalyse</span>. <span class="bib-place">Bern</span>: Herbert Lang, 1974. iv, 207 s. Europäische Hochschulschriften; Reihe XXII; Bd. 12. ISBN 3-261-01429-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-775e0fa8 contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-775e0fa8">ŠOLC, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span> (eds.). <span class="bib-title">K problematice metodiky propagandy: využívání poznatků pedagogiky, psychologie, logiky a sociologie v propagandě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1978. 87 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2e76070"><span class="bib-author" name="contrib-f2e76070">ŠOLCOVÁ, Miroslava</span>. <span class="bib-title">K některým otázkám sociologie rodiny</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Universita J. E. Purkyně, 1976. 143 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2e76070"><span class="bib-author" name="contrib-f2e76070">ŠOLCOVÁ, Miroslava</span>. <span class="bib-title">Rodina jak ji neznáte</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Krajské kulturní středisko, 1976. 63 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2e76070"><span class="bib-author" name="contrib-f2e76070">ŠOLCOVÁ, Miroslava</span>. <span class="bib-title">Rodina a její funkce v socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1976. 152 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1979, roč. 15, č. 3-4, s. 413-415.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-20b652ac">TOMÁŠEK, Pavel</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1978, roč. 10, č. 3, s. 294-295.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2e76070"><span class="bib-author" name="contrib-f2e76070">ŠOLCOVÁ, Miroslava</span>. <span class="bib-title">Socialistický způsob života a jeho formování v rodině</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1979. 203 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4b53f1c4">MRKOSOVÁ, Milada</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1980, roč. 16, č. 5, s. 546-548.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2e76070"><span class="bib-author" name="contrib-f2e76070">ŠOLCOVÁ, Miroslava</span>. <span class="bib-title">Socialistický způsob života</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1979. 183 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6e83008b">VÍTEČKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1980, roč. 16, č. 3, s. 324-327.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2e76070"><span class="bib-author" name="contrib-f2e76070">ŠOLCOVÁ, Miroslava</span>. <span class="bib-title">Postavení ženy v socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1984. 154 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-070c4d52">PLÁVKOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1985, roč. 17, č. 3, s. 337-339.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2e76070"><span class="bib-author" name="contrib-f2e76070">ŠOLCOVÁ, Miroslava</span>. <span class="bib-title">Sociální politika KSČ</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1984. 434 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2e84868c">MOŠNER, Otakar</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1984, roč. 16, č. 5, s. 583-584.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3000d600"><span class="bib-author" name="contrib-3000d600">ŠORM, František</span>. <span class="bib-title">Věda v socialistické společnosti: k otázkám společenské funkce vědy, řízení a organizace vědecké práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1967. 85 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c763422b">TONDL, Ladislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1967, roč. 3, č. 5, s. 591-592.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7156c249"><span class="bib-author" name="contrib-7156c249">ŠPAČEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Sociologie rozvojových zemí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1968. 77 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-135029cb"><span class="bib-author" name="contrib-135029cb">ŠPAČKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie: výběrová bibliografie: knihy a časopisecké články publikované v letech 1974-1975</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1977. 111 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-135029cb"><span class="bib-author" name="contrib-135029cb">ŠPAČKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie: výběrová bibliografie: pokračující a doplňující soupis knih a článků podle stavu k 31. 12. 1976</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1978. 76 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-135029cb"><span class="bib-author" name="contrib-135029cb">ŠPAČKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie: výběrová bibliografie: pokračující a doplňující soupis knih a článků podle stavu k 31. 12. 1977</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1979. 60 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77cd834a contrib-f2e76070 contrib-d146493d"><span class="bib-author" name="contrib-77cd834a">ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f2e76070">ŠOLCOVÁ, Miroslava</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d146493d">ZLOMEK, Stanislav</span> (eds.). <span class="bib-title">Studijní materiály pro kurs vybrané kapitoly ze sociologie. Díl 1</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1969. 239 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66996b00"><span class="bib-author" name="contrib-66996b00">ŠTÍPEK, Jaroslav</span> (ed.). <span class="bib-title">K sociálním výzkumům dětí a mládeže</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1976. 203 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66996b00"><span class="bib-author" name="contrib-66996b00">ŠTÍPEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Pedagogická sociologie. Díl 1, Teorie a praxe sociologických výzkumů mládeže</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1982. 35 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66996b00 contrib-3726822e"><span class="bib-author" name="contrib-66996b00">ŠTÍPEK, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3726822e">CHALOUPKA, Luboš</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociální patologie. Díl 6., Sebevražednost dětí a mládeže</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 57 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66996b00 contrib-3726822e"><span class="bib-author" name="contrib-66996b00">ŠTÍPEK, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3726822e">CHALOUPKA, Luboš</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociální patologie. Díl 5., Volný čas, parta a zájmová sféra obtížně vychovatelných dětí a mládeže</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 70 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e7f4a18"><span class="bib-author" name="contrib-8e7f4a18">ŠTRÁCHAL, Miroslav</span> aj. <span class="bib-title">Dokumentační přehled: společná bibliografie pobočky Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV, Ústí nad Labem a Knihovny Václava Kopeckého Liberec</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: ÚFS ČSAV, 1978. 34 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d3cbc697 contrib-77a09531"><span class="bib-author" name="contrib-d3cbc697">ŠUBRTOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77a09531">PURŠ, Jaroslav</span> (eds.). <span class="bib-title">Dějiny populačního myšlení a populačních teorií</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1989. 691 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e581c413">SRB, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1990, roč. 26, č. 3, s. 225-227.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-433423ec"><span class="bib-author" name="contrib-433423ec">ŠUBRTOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Veřejné mínění a jeho výzkum: výběrová bibliografie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum veřejného mínění při FSÚ, 1986. 37 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-91f4bcb5"><span class="bib-author" name="contrib-91f4bcb5">ŠUMBERA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Základní otázky efektivnosti prostředků masové informace a propagandy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Novinář, 1982. 205 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d4988740">FILIPEC, Jindřich</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1983, roč. 19, č. 4, s. 448-449.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cb02292a contrib-a3802135 contrib-232948c5"><span class="bib-author" name="contrib-cb02292a">ŠVANDA, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a3802135">HRABAL, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>. <span class="bib-title">Učeň 1978</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1980. 140 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-23b3c356"><span class="bib-author" name="contrib-23b3c356">ŠVIGOVÁ, Milada</span>. <span class="bib-title">Sociální chování individua a skupin</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1969. 84 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f5bd52ec"><span class="bib-author" name="contrib-f5bd52ec">TALPA, Boleslav</span>. <span class="bib-title">Kapitoly z marxistické pedagogické sociologie</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Krajská pedagogicko-psychologická poradna, 1977. 55 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-709a9901"><span class="bib-author" name="contrib-709a9901">TAUBER, Jan B.</span> (ed.). <span class="bib-title">Otázky zemědělské mládeže: dílčí (předběžná) studie k výzkumnému úkolu „Výzkum základních problémů rozvoje kulturní činnosti na vesnici se zvláštním zřetelem k pohraničí“</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ČSAZV, 1958. 408, 16, 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-709a9901"><span class="bib-author" name="contrib-709a9901">TAUBER, Jan</span>. <span class="bib-title">Kdo žije na vesnici: sociologická rozprava</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Nakladatelství České Budějovice, 1965. 187 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1966, roč. 2, č. 1, s. 85-88.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-709a9901"><span class="bib-author" name="contrib-709a9901">TAUBER, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie venkova: některé kapitoly</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 200 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-709a9901 contrib-c39de6df"><span class="bib-author" name="contrib-709a9901">TAUBER, Jan B.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c39de6df">TAUBEROVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Cesta sociologů venkova do Anglie, Irska a Skotska: zpráva o účasti Jana a Věry Tauberových na kongresu sociologů venkova v Maynooth u Dublina (21. - 26. 8. 1966) a o pobytu v Anglii, Irsku a Skotsku ve dnech 10. 8. - 5. 9. 1966</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologie venkova a historie zemědělství, 1966. 24 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-709a9901"><span class="bib-author" name="contrib-709a9901">TAUBER, Jan B.</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie zemědělství a venkova. 1. díl, Část všeobecná</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1968. 278 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-709a9901"><span class="bib-author" name="contrib-709a9901">TAUBER, Jan B.</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie zemědělství a venkova. 2. díl, Část speciální</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1968. 313 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-709a9901 contrib-6e16cb0a"><span class="bib-author" name="contrib-709a9901">TAUBER, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6e16cb0a">KOLAŘÍK, Josef</span> (eds.). <span class="bib-title">Historie české a slovenské sociologie venkova</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá akademie zemědělská v Praze, 1969. 368 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c39de6df"><span class="bib-author" name="contrib-c39de6df">TAUBEROVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Předmět marxisticko-leninské sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1989. 130 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Teoretické a metodologické otázky výzkumu mládeže: sborník referátů ze semináře pořádaného sekcí sociologie mládeže Československé sociologické společnosti při ČSAV</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1987. 119 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5ff472e6 contrib-adfcce71"><span class="bib-author" name="contrib-5ff472e6">TEPLÝ, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-adfcce71">ADAMEC, Čeněk</span>. <span class="bib-title">Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace v životě občanů ČSR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1977. Nestr.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Texty ke studiu sociální psychologie. I. část</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká stranická škola, 1965. 93 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Texty ke studiu sociální psychologie. II. část</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká stranická škola, 1965. 127 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Texty ke studiu sociální psychologie. III. část</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1966. 137 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Texty ke studiu sociální struktury a stratifikace. Díl I</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 117 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Texty ke studiu sociální struktury a stratifikace. Díl II</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 136 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Texty ke studiu sociologie průmyslu. I. díl</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 149 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Texty ke studiu sociologie průmyslu. II. díl</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Texty ke studiu sociologie rodiny. I</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 181 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Texty ke studiu sociologie rodiny. II</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f6fc8ef0"><span class="bib-author" name="contrib-f6fc8ef0">TLUSTÝ, Vojtěch</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie pro studenty medicíny 1</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1968. 208 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f6fc8ef0"><span class="bib-author" name="contrib-f6fc8ef0">TLUSTÝ, Vojtěch</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie pro studenty medicíny 2. O lékařské sociologii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1968. 196 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c5bcfeb"><span class="bib-author" name="contrib-9c5bcfeb">TOMÍŠKA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie: pokračovací a doplňující výběr z literatury podle stavu k 30. 6. 1970</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední ekonomická knihovna, 1971. 65 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c5bcfeb"><span class="bib-author" name="contrib-9c5bcfeb">TOMÍŠKA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie: pokračovací a doplňující výběr z literatury za 2. pololetí 1970 a rok 1971</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSR. Ústřední ekonomická knihovna, 1972. 78 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c5bcfeb"><span class="bib-author" name="contrib-9c5bcfeb">TOMÍŠKA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie: pokračující a doplňující výběr z literatury podle stavu k 31. 12. 1972</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSR. Ústřední ekonomická knihovna, 1973. 69 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c5bcfeb"><span class="bib-author" name="contrib-9c5bcfeb">TOMÍŠKA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie: pokračující a doplňující výběr z literatury podle stavu k 31. 12. 1973</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSR. Ústřední ekonomická knihovna, 1974. 69 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c5bcfeb"><span class="bib-author" name="contrib-9c5bcfeb">TOMÍŠKA, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Ekonomická sociologie a psychologie: výběr literatury podle stavu k 31. 12. 1974</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní knihovna ČSR. Ústřední ekonomická knihovna, 1975. 50 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f68d2fdd contrib-b3e1672b"><span class="bib-author" name="contrib-f68d2fdd">TOMŠÍK, Miloslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Psychologie a sociologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 278 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f68d2fdd"><span class="bib-author" name="contrib-f68d2fdd">TOMŠÍK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Řízení sociálních procesů v pracovních kolektivech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1980. 157 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f68d2fdd contrib-468e74a0"><span class="bib-author" name="contrib-f68d2fdd">TOMŠÍK, Miloslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-468e74a0">VELEHRADSKÝ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Sociologie a psychologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 213 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f68d2fdd"><span class="bib-author" name="contrib-f68d2fdd">TOMŠÍK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslového podniku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro výchovu vedoucích pracovníků Ministerstva průmyslu. ČSR, 1985. 67 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f68d2fdd"><span class="bib-author" name="contrib-f68d2fdd">TOMŠÍK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie a psychologie práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická, 1989. 284 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c763422b"><span class="bib-author" name="contrib-c763422b">TONDL, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Člověk a věda</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1969. 103 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-403987cf">HORÁK, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1970, roč. 6, č. 2, s. 205-206.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7b14139b"><span class="bib-author" name="contrib-7b14139b">TREMLOVÁ, Naděžda</span>. <span class="bib-title">Estetický vztah člověka k přírodě: závěrečná zpráva výzkumné sondy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1987. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Třídění sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Středisko společenských věd, 1966. 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Úloha subjektu v urychlování sociálně ekonomického rozvoje</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1988. 266 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e3318704"><span class="bib-author" name="contrib-e3318704">TURČÍN, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum řízení a kázně v železniční dopravě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nadas, 1969. 41 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7458411b"><span class="bib-author" name="contrib-7458411b">TUREK, Josef</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologie '66: sborník z 1. celostátní konference československých sociologů, konané ve dnech 22. - 26. listopadu 1966 ve Špindlerově Mlýně</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1968. 252 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7458411b contrib-c065e7aa"><span class="bib-author" name="contrib-7458411b">TUREK, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c065e7aa">OBORSKÁ, Jarmila</span> (eds.). <span class="bib-title">Malý sociologický slovník</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1970. 614 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Úloha kultury ve využívání volného času: sborník příspěvků ze semináře</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1983. 73 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Umění a život: sociologie a umění</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1968. 123 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3173988"><span class="bib-author" name="contrib-a3173988">UNGR, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Filosofie a člověk</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1964. 48 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3173988 contrib-ddd4f348 contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-a3173988">UNGR, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ddd4f348">VOTAVA, B.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Postavení důlního dozorce v těžebním provozu uranových dolů: závěrečná zpráva výzkumu</span>. <span class="bib-place">Příbram</span>: Československý uranový průmysl, 1970. 149, 7 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3173988"><span class="bib-author" name="contrib-a3173988">UNGR, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Metodologické problémy výzkumu diváků v Čs. televizi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Čs. televize, 1984. 281 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3173988"><span class="bib-author" name="contrib-a3173988">UNGR, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Úloha televize v rozvoji kultury</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1989. 108 s. ISBN 80-7069-002-X.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Uplatňování poznatků socialistické pedagogiky, sociologie a psychologie v politickovýchovné práci kateder tělesné výchovy na vysokých školách v ČSR: seminář, 28.-29. září 1972</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universita 17. listopadu, 1972. 156 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Struktura a dynamika třídní společnosti: příspěvek k teorii a metodologii analýzy třídní společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1966. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5 contrib-966cf068"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>; <span class="bib-author" name="contrib-966cf068">BAUMANN, Bedřich</span> (eds.). <span class="bib-title">Antologie textů ze současné sociologické teorie ve Spojených státech amerických</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 119 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span> (ed.). <span class="bib-title">Antologie textů z díla Maxe Webera</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 76 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span> (ed.). <span class="bib-title">Antologie z německé sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 81 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">K pojetí obecné sociologie: studijní materiál pro profesory filosofie a společenských nauk na výběrových školách</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Krajský pedagogický ústav, 1969. 18 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Lenin a sociologie: studijní materiál pro profesory společenských nauk na středních školách a pro učitele občanské výchovy</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Krajský pedagogický ústav, 1970. 7 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Dějiny marxistického sociologického myšlení v období 2. internacionály</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1978. 153 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Marxismus v konfrontaci s buržoazní koncepcí sociální role: role, masky, charaktery</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1979. 150 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Systém marxistické sociologie: teorie a metody v soudobé sociologii: konfrontace marxistické sociologie s buržoazní sociologií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1981. 176 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Bedřich Engels a aktuální problémy marxisticko-leninské sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1985. 129 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Aktuální otázky sociologické metodologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1986. 114 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Kapitoly z marxistické sociologické teorie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1987. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Kapitoly z marxistické sociologické teorie. Díl II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1988. 133 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Kritika fenomenologické sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1989. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-title">Rozvoj marxisticko-leninské sociologie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vydavatelství novinářů MON, 1989. 238 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dc835d12"><span class="bib-author" name="contrib-dc835d12">VACEK, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Sociologická pracoviště v ČSSR: informační přehled k roku 1981</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1981. 75 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dc835d12"><span class="bib-author" name="contrib-dc835d12">VACEK, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Závěrečné zprávy ze sociologických výzkumů: sborník příspěvků ze semináře konaného 18.-19.4.1985 v Liblicích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1985. 123 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a5a6e5a"><span class="bib-author" name="contrib-7a5a6e5a">VALENTA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Fyzická a duševní práce za socialismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství politické literatury, 1965. 295 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-54161bcf"><span class="bib-author" name="contrib-54161bcf">VALTROVÁ, Olga</span>. <span class="bib-title">Studentská manželství z pohledu výchovy studentů LF UJEP Brno k manželství a rodičovství</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Krajský ústav národního zdraví, 1982. 147 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19dd1c1d"><span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Příznaky krize manželské rodiny</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 357 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1972, roč. 8, č. 4, s. 445-446.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19dd1c1d"><span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Sociální struktura: kritika buržoazní a revizionistické teorie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1975. 366 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d23d37ea">ERNEKER, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1975, roč. 11, č. 5, s. 530-533.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19dd1c1d"><span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Studenti a společnost. Kritika antikomunistického a revizionistického působení na mládež</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1976. 231 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d23d37ea">ERNEKER, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1977, roč. 13, č. 2, s. 200-203.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c185f8f9">HÁBA, Rostislav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1977, roč. 9, č. 1, s. 93-94.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19dd1c1d contrib-2c80ac4a"><span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2c80ac4a">SLUŠNÁ, Nataša</span>. <span class="bib-title">Antologie vybraných textů z děl klasiků marxismu-leninismu k vývoji marxistického sociologického myšlení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1981. 161 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19dd1c1d"><span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Kapitoly z dějin buržoazní sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1981. 161 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19dd1c1d"><span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Úvod do dějin marxistického sociologického myšlení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1981. 175 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19dd1c1d"><span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Přehled dějin české a slovenské sociologie: od nejstarších dob až do roku 1945</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1981. 238 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19dd1c1d"><span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Přehled dějin české a slovenské sociologie od roku 1945 do současnosti: vznik, vývoj a formování marxistické sociologie v Československu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 172 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19dd1c1d"><span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Kapitoly z dějin české a slovenské sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1985. 134 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 2, s. 284-286.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-19dd1c1d"><span class="bib-author" name="contrib-19dd1c1d">VANĚK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Slovník českých a slovenských sociálně politických myslitelů a sociologů: autoři, časopisy, instituce, společnosti: 1848-1980</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1986. 211 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1987, roč. 23, č. 6, s. 648-649.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80366b02"><span class="bib-author" name="contrib-80366b02">VANĚK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Psychologie sportu: rozbor psychických složek sportovního výkonu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Olympia, 1984. 202 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1984, roč. 20, č. 6, s. 648-652.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f4b016a contrib-a2f9de27"><span class="bib-author" name="contrib-3f4b016a">VARHOLÍK, Juraj</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a2f9de27">COŇK, František</span>. <span class="bib-title">Dělnické pokolení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Mladá fronta, 1976. 147 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c185f8f9">HÁBA, Rostislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1977, roč. 13, č. 4, s. 419-420.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a6c97b01 contrib-3c87da1f contrib-d5526150"><span class="bib-author" name="contrib-a6c97b01">VAŠÍČEK, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3c87da1f">ŠPAČEK, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d5526150">SLÁDEK, Aleš</span>. <span class="bib-title">Vztah mládeže k vojenské službě: sociologická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Politická správa, 1966. 198 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2e3e9c6a"><span class="bib-author" name="contrib-2e3e9c6a">VÁVRA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Tendence v dlouhodobém vývoji reprodukce obyvatelstva českých zemí (léta 1870-1944)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 148 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e contrib-71b0a492"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-71b0a492">ŠTĚCHOVÁ, Markéta</span> (eds.). <span class="bib-title">Příčiny, podmínky a možnosti prevence sociálně patologických jevů u romské populace v ČSSR: sborník referátů ze semináře, pořádaného sekcí sociální patologie Čs. sociologické společnosti při ČSAV v Českém Krumlově ve dnech 11.-12.11.1986</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 177 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální aspekty drogové problematiky: sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1989. 155 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální maladaptace: její příčiny, rozpoznání, předcházení a náprava</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost, 1989. 144 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Problémy sociologie spotřeby</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, 1971. 204 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0740a2b1">PETRUSEK, Milan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1972, roč. 8, č. 3, s. 345-346.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vědecké informace Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1965. 402 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vědecké informace Ústavu marxismu leninismu pro vysoké školy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1967. 344 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vědeckotechnická revoluce ve vojenství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1969. 394 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vědecký komunismus a obecná sociologie: vybrané problémy</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská, 1967. 179 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-468e74a0"><span class="bib-author" name="contrib-468e74a0">VELEHRADSKÝ, Antonín</span> aj. <span class="bib-title">Hodnocení a hodnoty v činnosti člověka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1978. 182 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fd88e7c1 contrib-59e0b7b9"><span class="bib-author" name="contrib-fd88e7c1">VÍŠEK, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-59e0b7b9">NOVÝ, Karel</span>. <span class="bib-title">Společenská péče o staré občany</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1988. 149 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6e83008b contrib-30d5d81c contrib-eb3f3911"><span class="bib-author" name="contrib-6e83008b">VÍTEČKOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-30d5d81c">ŽALOUDEK, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-eb3f3911">UHLÍŘ, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Zpráva o výsledcích výzkumu názorů mládeže na organizaci mládeže: reprezentativní vzorek mládeže okresu Kolín</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické pracoviště ÚV ČSM, 1968. 77 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-01a329b3"><span class="bib-author" name="contrib-01a329b3">VÍTEK, Karel</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie pomáhá společenské praxi: sborník z výzkumných prací katedry aplikované sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1978. 143 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-01a329b3"><span class="bib-author" name="contrib-01a329b3">VÍTEK, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologické poznatky o současných manželstvích a o problémech pracujících žen</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 140 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-01a329b3"><span class="bib-author" name="contrib-01a329b3">VÍTEK, Karel</span>. <span class="bib-title">K aktuálním otázkám sociologie rodiny a předmanželské a rodičovské výchovy mládeže</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Městské pedagogické středisko, 1985. 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-01a329b3"><span class="bib-author" name="contrib-01a329b3">VÍTEK, Karel</span>. <span class="bib-title">Problémy manželské rovnováhy: východiska rozvodové prevence</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1985. 277 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4d69ece9"><span class="bib-author" name="contrib-4d69ece9">VLACHOVÁ, Bohumila</span>. <span class="bib-title">Nástin vědy o vědě pro posluchače lékařské a přírodovědecké fakulty</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 1969. 92 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9d488875"><span class="bib-author" name="contrib-9d488875">VODÁK, Pavel</span> aj. <span class="bib-title">Problémy osvojení dětí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SZdN, 1967. 243 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d0e47a33">KAHUDA, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1968, roč. 4, č. 2, s. 211-214.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vojáci o ČSM: Sociologická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1967. 150 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a87e0a79"><span class="bib-author" name="contrib-a87e0a79">VOJNA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Kriminalita - skutečnost a právní vědomí: kriminologické studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav kriminologický při Generální prokuratuře ČSSR, 1984. 397 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e11dd06f">TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1986, roč. 22, č. 1, s. 86-88.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-831fe922"><span class="bib-author" name="contrib-831fe922">VORÁČEK, František</span>. <span class="bib-title">Možnost života: otázky kolem sebevražd</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1967. 245 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-75f216c5"><span class="bib-author" name="contrib-75f216c5">VOTRUBEC, Ctibor</span>. <span class="bib-title">Lidská sídla, jejich typy a rozmístění ve světě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1980. 393 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vybrané kapitoly ze sociologie průmyslu. 1. díl</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1967. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vybrané otázky životního způsobu pracovníků v socialistickém zemědělství: sborník statí ze semináře konaného ve dnech 6.-8. dubna 1983 v Alšovicích </span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost, sekce sociologie venkova, sekce výzkumu socialistického způsobu života. 1983. 238 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d9716aa2 contrib-9eb79208"><span class="bib-author" name="contrib-d9716aa2">VYHLÍDAL, Vlastimil</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9eb79208">PÁTEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie v pedagogické praxi na SOŠ</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Krajský pedagogický ústav, 1966. 143 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-56b8ab02 contrib-9a3bf64c"><span class="bib-author" name="contrib-56b8ab02">VYMĚTAL, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-9a3bf64c">NUSSBERGER, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Prostředky masového sdělování a kultura</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Novinář, 1981. 298 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vývoj způsobu života v souvislosti s perspektivním rozvojem společnosti. I. svazek</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1973. 171 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vývoj způsobu života v souvislosti s perspektivním rozvojem společnosti. II. svazek, Přílohy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1973. 143 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Výzkum rodiny ve společenských vědách v 6. pětiletce a předběžný plán pro 7. pětiletku: sborník referátů ze semináře, Zásada u Kadaně 4.-5. 1980</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1981. 123 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Výzkum volného času. II., Časový snímek a modely dnů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky,1967-1970. 175 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vztah Čechů a Slováků k dějinám: 1918-1968</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV, 1968. 51 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-06936913"><span class="bib-author" name="contrib-06936913">WAGNEROVÁ, Alena K.</span> <span class="bib-title">Mutter Kind Beruf: Erfahrungsberichte Überlegungen Ratschläge zur Lősung eines vitalen Konflikts</span>. <span class="bib-place">Hamburg</span>: Rowohlt, 1976. 156 s. ISBN 3-499-16965-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c138281e contrib-515eb751 contrib-b66d2b90"><span class="bib-author" name="contrib-c138281e">WEINER, Bedřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-515eb751">BÁRTA, Miloš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b66d2b90">KUCHYŇKA, Zbyněk</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu: studijní materiály I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1966. 92 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c138281e contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-c138281e">WEINER, Bedřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu: upravený záznam z celostátního semináře Čs. společnosti PVZ, Praha 1966. 2. [díl]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1966. 27 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c138281e"><span class="bib-author" name="contrib-c138281e">WEINER, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1967. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c138281e"><span class="bib-author" name="contrib-c138281e">WEINER, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu. II</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1968. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c138281e"><span class="bib-author" name="contrib-c138281e">WEINER, Bedřich</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu. III, studijní materiály</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SNTL, 1968. 222 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4f1342d4"><span class="bib-author" name="contrib-4f1342d4">WOLF, Josef</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník prací k otázkám integrální antropologie. Sv. I</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Čs. sociologická společnost při ČSAV, 1968. 148 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4f1342d4"><span class="bib-author" name="contrib-4f1342d4">WOLF, Josef</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník prací k otázkám integrální antropologie. Sv. 2</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Čs. sociologická společnost při ČSAV, 1968, s. 149-251.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4f1342d4"><span class="bib-author" name="contrib-4f1342d4">WOLF, Josef</span> aj. <span class="bib-title">Kulturní a sociální antropologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1971. 354 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-81c9c7da"><span class="bib-author" name="contrib-81c9c7da">ZÁHORSKÁ, Taťjana</span>. <span class="bib-title">Průzkum života a potřeb invalidních občanů</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1983. 247 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0819e922"><span class="bib-author" name="contrib-0819e922">ZAJÍČEK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Hypotéza vývoje pracovního profilu odborného dělníka a středního odborného pracovníka v odvětví strojírenství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VÚOŠ, 1964. 131 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1966, roč. 2, č. 6, s. 819-822.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0819e922 contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-0819e922">ZAJÍČEK, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, J. L.</span> <span class="bib-title">Struktura pracujících ve strojírenství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkum. ústav odborného školství, 1965. 103 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Dragoslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1966, roč. 2, č. 6, s. 819-822.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Základní kurs sociologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1965. 121 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Základní kurs sociologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní ústav pro racionalizaci ve spotřebním průmyslu, 1968. 181 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Základní otázky sociologie: Materiály celostátního semináře konaného 17. a 18. března 1965</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistická akademie, 1965. 119 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3aa8534f contrib-29030fab"><span class="bib-author" name="contrib-3aa8534f">ZENKL, Luděk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-29030fab">CHYBA, Miloš</span>. <span class="bib-title">Hudební sociologie a hudební výchova: materiály ze semináře o využití hudební sociologie v rámci přípravy učitelů hudební výchovy na pedagogických fakultách, který se konal 10. září 1981 v Ostravě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká hudební společnost, 1982. 210 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Metody a techniky sociologického výzkumu. 1.: škálovací techniky v sociologickém výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1968. 273 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b contrib-a3173988"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a3173988">UNGR, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 5, Sociální a politická participace starých lidí ve městě</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Útvar hlavního architekta, 1969. 44 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Obecné metodologické problémy marxistických sociologických výzkumů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1972. 201 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1976. 267 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9fd45e96">ŘEHÁK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1977, roč. 13, č. 4, s. 416-419.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-402ae70d">WOLEKOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1978, roč. 10, č. 2, s. 196-197.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span> aj. <span class="bib-title">Význam sociologických výzkumů pro řídící práci: referáty a diskusní příspěvky ze semináře konaného 30. a 31. 10. 1975 v Karlových Varech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1976. 230 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Co s volným časem?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Pressfoto, 1978. 166 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1979, roč. 15, č. 5, s. 511-513.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span> aj. <span class="bib-title">Co víte o současné sociologii: základní pojmy současné marxistické sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1979. 286 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dd1aec95">SEDLÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1980, roč. 16, č. 6, s. 641-645.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span> aj. <span class="bib-title">Sociologie: pro střední školy sociálně právní</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 169 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span> (ed.). <span class="bib-title">Metodologie marxisticko-leninských sociologických výzkumů: příspěvky k prohloubení marxisticko-leninské sociologie a ke kritice empirismu: sborník referátů ze semináře konaného 8.-9. července 1978 v Liberci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1980. 148 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Význam rozvoje politické aktivity dělníků v procesu formování socialistického způsobu života</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1981. 117 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-648b6b27">HULÁKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1983, roč. 19, č. 1, s. 113-115.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Pracovní kolektiv a socialistická společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1983. 188 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f68d2fdd">TOMŠÍK, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1985, roč. 21, č. 1, s. 87-90.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Úloha vědeckotechnického rozvoje při budování rozvinuté socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1985. 74 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">An introduction to marxist sociology: anthology</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Political College of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia, 1986. 137 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Sociální procesy: metodologické otázky zkoumání dialektiky společenského vývoje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1986. 273 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-39ef02fc">CHARVÁT, František</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1987, roč. 23, č. 4, s. 383-385.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7f909ea6">STENA, Ján</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1988, roč. 20, č. 1, s. 113-116.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Základy marxisticko-leninské sociologie. 2., Sociologický výzkum</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1986. 205 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Sociologie v socialistické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1986. 78 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Vztah sociální a kulturní sféry</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1988. 104 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Změny v hodnotovém systému venkovské populace: sborník materiálů ze sympozia konaného ve dnech 30. 10. - 1. 11. 1978 v Alšovicích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1978. 151 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Změny v sociální struktuře Československa a dynamika sociálně politického vývoje</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1967. 93 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2651be1e contrib-a1eb4bd9"><span class="bib-author" name="contrib-2651be1e">ZYKMUNDOVÁ, Anna</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a1eb4bd9">PAPÍRNÍK, Miloš</span> (eds.). <span class="bib-title">Soupis zahraničních periodik z oblasti sociologie v československých knihovnách</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Universitní knihovna, 1967. 11 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bcb2a1b7"><span class="bib-author" name="contrib-bcb2a1b7">ŽDÍMAL, Milan</span>. <span class="bib-title">Marxistická sociologie soudobé války</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, katedra sociologie, 1969. 147 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Životní způsob v zemědělství: sborník materiálů ze sympózia konaného ve dnech 22. - 24. 9. 1975 v Liblicích u Mělníka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1977. 254 s.</div>
 
 
 
[[Kategorie:KBCSg]]
 

Aktuální verze z 21. 11. 2018, 08:09

Přesměrování na: