KBCSg:Sociologická literatura 1990–2009: Porovnání verzí

imported>JD
(přesměrování na celou stránku bibliografie)
(Značka: Nové přesměrování)
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
+
#REDIRECT [[KBCSg:Bibliografie]]
<span id="entry">Knižní bibliografie české sociologie:<br/>Sociologická literatura 1990–2009</span>
 
 
<div class="bib-work" name="contrib-9f26e22b contrib-7437daed contrib-9f879fa8"><span class="bib-author" name="contrib-9f26e22b">ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7437daed">KUČEROVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9f879fa8">ŠMÍDOVÁ, Michaela</span>. <span class="bib-title">Periferie zblízka: studie tří periferních obcí a jejich sousedů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: CESES FSV UK, 2008. 100 s. ISBN 978-80-904138-0-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-adfcce71"><span class="bib-author" name="contrib-adfcce71">ADAMEC, Čeněk</span>. <span class="bib-title">Počátky výzkumu veřejného mínění v českých zemích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 113 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5833ff4e contrib-fa53c109"><span class="bib-author" name="contrib-5833ff4e">ADAMUSOVÁ Marcela</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fa53c109">HEJZLAROVÁ, Eva M.</span> (eds.). <span class="bib-title">Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích - jak začít?: sborník z konference</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Fórum 50%, 2009. 72 s. ISBN 978-80-904447-0-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b7d70aa contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Jak se rodí sociologický výzkum: k problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1992. 187 s. ISBN 80-7066-660-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b7d70aa"><span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-title">Dialogy o občanské společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1995. 254 s. ISBN 80-85850-07-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b7d70aa contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie, literatura a politika: literatura jako sociologické sdělení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-034-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b7d70aa"><span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span> aj. <span class="bib-title">Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945-1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 610 s. ISBN 80-7106-449-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b47f009c">TÍŽIK, Miroslav</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2003, č. 30, s. 95-100.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ebc24724 contrib-378c1a25"><span class="bib-author" name="contrib-ebc24724">ANDĚL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-378c1a25">BALEJ, Martin</span> (eds.). <span class="bib-title">Současné sociogeografické procesy: sborník tematického okruhu FG</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Česká geografická společnost, 2002. 101 s. ISBN 80-7044-408-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b7b0fd20"><span class="bib-author" name="contrib-b7b0fd20">ANDRLE, Alois</span>. <span class="bib-title">Koncepce a výhledy bydlení, bytová politika a sociální diferenciace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Foundation START, 1995. 61 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dfa48630"><span class="bib-author" name="contrib-dfa48630">BABANOVÁ, Anna</span> aj. <span class="bib-title">Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém: sborník textů kolektivu autorek k problematice genderových aspektů školství v ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gender Studies, 2008. 57 s. ISBN 978-80-86520-28-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-14876153"><span class="bib-author" name="contrib-14876153">BABOUČEK, Ivan</span>. <span class="bib-title">Kapitoly z dějin sociálního myšlení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Aleko, 1991. 93 s. ISBN 80-85341-15-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1aa2397a"><span class="bib-author" name="contrib-1aa2397a">BAČUVČÍK, Radim</span>. <span class="bib-title">Kultura a my: vztahy na poptávkové straně trhů kulturních produktů. Radim Bačuvčík</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Zlín</span>: VeRBuM, 2009. 200 s. ISBN 978-80-904273-2-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-927520f8"><span class="bib-author" name="contrib-927520f8">BAHBOUH, Radvan</span>. <span class="bib-title">Sociomapování</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gema Art, 1994. 53 s. ISBN 80-901425-0-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a47b0863"><span class="bib-author" name="contrib-a47b0863">BAHENSKÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Libri: SLON, 2005. 175 s. ISBN 80-7277-241-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1cad57df"><span class="bib-author" name="contrib-1cad57df">BAHOUNEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Křesťanská sociologie pro každého</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Třebíč</span>: Arca JiMfa, 1997. 375 s. ISBN 80-85766-95-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1cad57df"><span class="bib-author" name="contrib-1cad57df">BAHOUNEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologický systém sociální nauky Církve</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Brněnské Angelicum, 2001. 398 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1cad57df"><span class="bib-author" name="contrib-1cad57df">BAHOUNEK, Tomáš Jiří</span>. <span class="bib-title">Křesťanská sociologie</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Mcm, 1991. 169 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1cad57df"><span class="bib-author" name="contrib-1cad57df">BAHOUNEK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Sociologie politiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Matice cyrilometodějská, 1992. 136 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f1f70d58"><span class="bib-author" name="contrib-f1f70d58">BAKALÁŘ, Petr</span>. <span class="bib-title">Tabu v sociálních vědách</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Votobia, 2003. 343 s. ISBN 80-7220-135-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f1f70d58"><span class="bib-author" name="contrib-f1f70d58">BAKALÁŘ, Petr</span>. <span class="bib-title">Psychologie Romů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Votobia, 2004. 179 s. ISBN 80-7220-180-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f1f70d58"><span class="bib-author" name="contrib-f1f70d58">BAKALÁŘ, Petr</span> aj. <span class="bib-title">Dluhy české politiky</span>. <span class="bib-place">Vimperk</span>: Lucie, 2006. 200 s. ISBN 80-903639-4-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f1f70d58"><span class="bib-author" name="contrib-f1f70d58">BAKALÁŘ, Petr</span>. <span class="bib-title">Bůh jako psychický virus</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Beta Books, 2008. 221 s. ISBN 978-80-87197-14-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f8f5012"><span class="bib-author" name="contrib-6f8f5012">BALABÁN, Miloš</span> aj. <span class="bib-title">Zpráva o stavu země: strategické volby, před nimiž stojí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: UK FSV CESES, 2004. 36 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span> (ed.). <span class="bib-title">Komunální volby v České republice v roce 2002</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav, 2003. 143 s. ISBN 80-210-3211-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností :koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 387 s. ISBN 978-80-7325-144-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Okresy na severu: komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 198 s. ISBN 978-80-7325-174-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179 contrib-3a761bc4"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3a761bc4">KYLOUŠEK, Jakub</span> (eds.). <span class="bib-title">Krajské volby v České republice 2004</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 235 s. ISBN 80-210-3880-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a792b438 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-a792b438">BALON, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span> (eds.). <span class="bib-title">Chaos a řád ve společnosti a v sociologii: sborník textů k životnímu jubileu prof. Miloslava Petruska</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 2006. 184 s. ISBN 80-239-9418-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a792b438"><span class="bib-author" name="contrib-a792b438">BALON, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologická teorie: příběh krize a fragmentace - projekt obnovy a rekonstrukce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2007. 164 s. ISBN 978-80-86429-72-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37e9e772"><span class="bib-author" name="contrib-37e9e772">BAREŠ, Pavel</span> aj. <span class="bib-title">Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2009. 104, 8 s. ISBN 978-80-7416-037-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54a5974"><span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">BARŠA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Politická teorie multikulturalismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 347 s. ISBN 80-85959-47-X.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">HRUBEC, Marek</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2001, roč. 37, č. 2, s. 261-263.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54a5974"><span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">BARŠA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Panství člověka a touha ženy: feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2002. 323 s. ISBN 80-86429-06-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-edf2e8a6">FULKA, Josef</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 4, s. 583-585.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54a5974 contrib-edf2e8a6"><span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">BARŠA, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-edf2e8a6">FULKA, Josef</span>. <span class="bib-title">Michel Foucault - politika a estetika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2005. 198 s. ISBN 80-7363-020-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0b583ff1">SVOBODOVÁ, Marta</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 4, s. 807-809.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4307fd1b contrib-0a6d5a9e"><span class="bib-author" name="contrib-4307fd1b">BARTLOVÁ, Milena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0a6d5a9e">PACHMANOVÁ, Martina</span> (eds.). <span class="bib-title">Artemis a Dr. Faust: ženy v českých a slovenských dějinách umění</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2008. 264 s. ISBN 978-80-200-1607-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6fd47d9b"><span class="bib-author" name="contrib-6fd47d9b">BÁRTLOVÁ, Sylva</span>. <span class="bib-title">Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993. 73 s. ISBN 80-7013-152-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6fd47d9b"><span class="bib-author" name="contrib-6fd47d9b">BÁRTLOVÁ, Sylva</span>. <span class="bib-title">Sociální patologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 53 s. ISBN 80-7013-259-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6fd47d9b"><span class="bib-author" name="contrib-6fd47d9b">BÁRTLOVÁ, Sylva</span>. <span class="bib-title">Sociologie medicíny a zdravotnictví</span>. <span class="bib-edition">4., přeprac. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. 167 s. ISBN 80-7013-355-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6fd47d9b contrib-a55e3577"><span class="bib-author" name="contrib-6fd47d9b">BÁRTLOVÁ, Sylva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a55e3577">MATULAY, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Sociologie zdraví, nemoci a rodiny</span>. <span class="bib-place">Martin</span>: Osveta, 2009. 141 s. ISBN 978-80-8063-306-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02510640"><span class="bib-author" name="contrib-02510640">BARTOŠEK, Karel</span>. <span class="bib-title">Český vězeň: svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> Praha; <span class="bib-place">Litomyšl</span>: Paseka, 2001. 317 s. ISBN 80-7185-363-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cafd6f82">PAVLIŠTÍKOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2002, č. 27, s. 137-141.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ea4d414d"><span class="bib-author" name="contrib-ea4d414d">BÁRTOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-title">Hromadné sdělovací prostředky a kultura: závěrečná zpráva z reprezentativního výzkumu k podkladovému úkolu „Podíl filmu, televize a rozhlasu na masovém šíření uměleckých a kulturních hodnot a dlouhodobém formování socialistického způsobu života“</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 211 s. ISBN 80-7069-010-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-42591633"><span class="bib-author" name="contrib-42591633">BARTŮŇKOVÁ, Alena</span> (ed.). <span class="bib-title">Životy „těch druhých“, aneb Osudy cizinek žijících v ČR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Evropská kontaktní skupina v České republice, 2008. 72 s. ISBN 978-80-254-2768-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-20f78394"><span class="bib-author" name="contrib-20f78394">BAYER, Ivo</span>. <span class="bib-title">Průvodce inteligentního občana volebním bludištěm</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1992. 36 s. ISBN 80-901059-5-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-20f78394 contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-20f78394">BAYER, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>. <span class="bib-title">Politische Kultur der Tschechischen Republik und ihre Transformation</span>. <span class="bib-place">Köln</span>: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1996. 30 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-20f78394 contrib-13d5597e contrib-563c972d"><span class="bib-author" name="contrib-20f78394">BAYER, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-13d5597e">ŠAFR, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-563c972d">VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Přístupy k sociologickému zkoumání kultury a stratifikace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: CESES FSV UK, 2007. 75 s. ISBN 978-80-254-5035-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-20f78394"><span class="bib-author" name="contrib-20f78394">BAYER, Ivo</span> aj. <span class="bib-title">Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 127 s. ISBN 978-80-7330-172-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66ef0496"><span class="bib-author" name="contrib-66ef0496">BEDNAŘÍK, Aleš</span>. <span class="bib-title">Internetoví Češi na cestě za vlastní budoucností</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: UK FSV CESES, 2003. 23 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8a70fbc4"><span class="bib-author" name="contrib-8a70fbc4">BEDRNOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Psychologie a sociologie v řízení firmy: cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Prospektrum, 1994. 411 s. ISBN 80-7175-010-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8a70fbc4 contrib-aa1aaaca"><span class="bib-author" name="contrib-8a70fbc4">BEDRNOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-aa1aaaca">NOVÝ, Ivan</span> aj. <span class="bib-title">Psychologie a sociologie řízení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Management Press, 1998. 559 s. ISBN 80-85943-57-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8a70fbc4 contrib-aa1aaaca"><span class="bib-author" name="contrib-8a70fbc4">BEDRNOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-aa1aaaca">NOVÝ, Ivan</span>. <span class="bib-title">Moc, vliv, autorita</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Management Press, 2001. 126 s. ISBN 80-7261-053-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9da22873"><span class="bib-author" name="contrib-9da22873">BEK, Mikuláš</span>. <span class="bib-title">Vybrané problémy hudební sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 95 s. ISBN 80-7067-318-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9da22873"><span class="bib-author" name="contrib-9da22873">BEK, Mikuláš</span>. <span class="bib-title">Konzervatoř Evropy?: k sociologii české hudebnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. ISBN 80-85917-99-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a87a0dca"><span class="bib-author" name="contrib-a87a0dca">BĚLÍČEK, Pavel</span>. <span class="bib-title">Teoretické základy sociálních a politických věd</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Urania, 2001. 376 s. ISBN 80-86580-00-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3723757a"><span class="bib-author" name="contrib-3723757a">BELLING, Vojtěch</span>. <span class="bib-title">Legitimita moci v postmoderní době: proč potřebuje Evropská unie členské státy?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2009. 211 s. ISBN 978-80-210-5081-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fea779be"><span class="bib-author" name="contrib-fea779be">BĚLOHOUBEK, Miloš</span>. <span class="bib-title">Sociální ekologie. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, 2002. 89 s. ISBN 80-213-0845-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a34e0d0"><span class="bib-author" name="contrib-1a34e0d0">BĚLOHRADSKÝ, Václav</span>. <span class="bib-title">Kapitalismus a občanské ctnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československý spisovatel, 1992. 142 s. ISBN 80-202-0368-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a34e0d0"><span class="bib-author" name="contrib-1a34e0d0">BĚLOHRADSKÝ, Václav</span> aj. <span class="bib-title">Eseje o nedavné minulosti a blízké budoucnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: G plus G, 1999. 163 s. ISBN 80-86103-28-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a34e0d0"><span class="bib-author" name="contrib-1a34e0d0">BĚLOHRADSKÝ, Václav</span>. <span class="bib-title">Společnost nevolnosti: eseje z pozdější doby</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. 301 s. ISBN 978-80-86429-80-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5af0846b">KRAS, Čeněk</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 2, s. 448-450.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c2aacb65"><span class="bib-author" name="contrib-c2aacb65">BĚLONOŽNÍK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Vzdělávací systém SSSR v procesu „směřování k beztřídní společnosti“ (20. - 80. léta). Pohled sovětské sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta UK: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 28 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aa120780"><span class="bib-author" name="contrib-aa120780">BENDA, Jan</span> aj. <span class="bib-title">Česká vize: hledání identity 21. století</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Dialog centrum, 2009. 269 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ac65b79"><span class="bib-author" name="contrib-4ac65b79">BERAN, Ladislav Josef</span>. <span class="bib-title">Odepřená integrace: systémová analýza sudetoněmecké politiky v Československé republice 1918-1938</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Pulchra, 2009. 438 s. ISBN 978-80-87377-02-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-51a0f35d contrib-87fe6b3d"><span class="bib-author" name="contrib-51a0f35d">BEZDÍČEK, Viktor</span>; <span class="bib-author" name="contrib-87fe6b3d">ŽANTOVSKÝ, Petr</span> (eds.). <span class="bib-title">Média a moc</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Votobia, 2000. 151 s. ISBN 80-7220-085-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2ccb22a1"><span class="bib-author" name="contrib-2ccb22a1">BIČÍK, Ivan</span> aj. <span class="bib-title">Druhé bydlení v Česku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2001. 167 s. ISBN 80-238-7002-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9c60b9e4">BARVÍKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 2, s. 332-334.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b87ee27e"><span class="bib-author" name="contrib-b87ee27e">BINEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Venkovský prostor a jeho oživení</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Georgetown, 2007. 137 s. ISBN 978-80-86251-19-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-56f32407"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-56f32407">MORAVCOVÁ, Mirjam</span> aj. <span class="bib-title">Kdo jsem a kam patřím?: identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sofis, 2005. 459 s. ISBN 80-902785-8-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-56f32407"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-56f32407">MORAVCOVÁ, Mirjam</span> (eds.). <span class="bib-title">Etnické komunity v kulturním kontextu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ermat, 2008. 267 s. ISBN 978-80-87178-01-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-27e4e32a"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-27e4e32a">HEŘMANSKÝ, Martin</span> (eds.). <span class="bib-title">Kultura českého prostoru, prostor české kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ermat, 2008. 325 s. ISBN 978-80-87178-03-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-56f32407"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-56f32407">MORAVCOVÁ, Mirjam</span> (eds.). <span class="bib-title">Etnické komunity: elity - instituce - stát </span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: FHS UK, 2009. 359 s. ISBN 978-80-87398-03-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Československá sociologie: od svého vzniku do roku 1948</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 1997. 126 s. ISBN 80-85765-86-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0c0b25c1">KŘÍŽOVÁ-FRÝDOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1998, roč. 30, č. 5, s. 546-548.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d67ab4d5"><span class="bib-author" name="contrib-d67ab4d5">BLÁHOVÁ, Kateřina</span> (ed.). <span class="bib-title">Komunikace a izolace v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 8.-10. března 2001</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: KLP-Koniasch Latin Press, 2002. 475 s. ISBN 80-85917-88-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d67ab4d5 contrib-c0d3928d"><span class="bib-author" name="contrib-d67ab4d5">BLÁHOVÁ, Kateřina</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c0d3928d">PETRBOK, Václav</span> (eds.). <span class="bib-title">Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice v české kultuře 19. století: Plzeň, 22.-24. února 2007</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2008. 521 s. ISBN 978-80-200-1584-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17bbf271 contrib-47187689"><span class="bib-author" name="contrib-17bbf271">BLÁHOVÁ, Libuše</span>; <span class="bib-author" name="contrib-47187689">DUŠKOVÁ, Anna</span>. <span class="bib-title">Psychologie a sociologie v ekonomice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská, 1994. 86 s. ISBN 80-7078-222-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0d58f78a"><span class="bib-author" name="contrib-0d58f78a">BLATNÍKOVÁ, Šárka</span>. <span class="bib-title">Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 140 s. ISBN 978-80-7338-091-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c91b3835 contrib-8034df45"><span class="bib-author" name="contrib-c91b3835">BLAŽEK, Bohuslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8034df45">BLAŽEK, Kryštof</span>. <span class="bib-title">Tváří v tvář obrazovce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1995. 199 s. ISBN 80-85850-11-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c91b3835"><span class="bib-author" name="contrib-c91b3835">BLAŽEK, Bohuslav</span>. <span class="bib-title">Venkov, města, média</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1998. 362 s. ISBN 80-85850-59-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b7b0fd20">ANDRLE, Alois</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1999, roč. 35, č. 4, s. 480-481.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c91b3835"><span class="bib-author" name="contrib-c91b3835">BLAŽEK, Bohuslav</span>. <span class="bib-title">Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: ERA,  2004. 184 s. ISBN 80-86517-90-X.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9c60b9e4">BARVÍKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2007, roč. 43, č. 5, s. 1058-1060.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-234e2d69">KLVAČ, Pavel</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2005, č. 36, s. 131-135.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c91b3835 contrib-4f4a1426"><span class="bib-author" name="contrib-c91b3835">BLAŽEK, Bohuslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4f4a1426">OLMROVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Zvrácená pyramida: sociálně-ekologická studie konfliktu mezi pyramidovým schématem a občanskou společností</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2006. 191 s. ISBN 80-86429-54-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6a0a4f52">KAISEROVÁ, Ida</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2008, č. 47, s. 121-126.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aa98c062 contrib-29faa679"><span class="bib-author" name="contrib-aa98c062">BLAŽEK, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-29faa679">UHLÍŘ, David</span>. <span class="bib-title">Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2002. 211 s. ISBN 80-246-0384-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-140704ef">MORAVANSKÁ, Katarína</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2004, roč. 36, č. 4, s. 410-412.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fb9dfd46 contrib-9ebe434e"><span class="bib-author" name="contrib-fb9dfd46">BLAŽEK, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9ebe434e">KUBÁLEK, Michal</span> (eds.). <span class="bib-title">Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2008. 359 s. ISBN 978-80-7363-226-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-afbf7822 contrib-2d029179 contrib-a2cabeb8"><span class="bib-author" name="contrib-afbf7822">BOBEK, Michal</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2d029179">BOUČKOVÁ, Pavla</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a2cabeb8">KÜHN, Zdeněk</span> (eds.). <span class="bib-title">Rovnost a diskriminace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: C. H. Beck, 2007. 471 s. ISBN 978-80-7179-584-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-831bf29f contrib-1105c868 contrib-3c7c76a0"><span class="bib-author" name="contrib-831bf29f">BOGUSZAK, Marek</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1105c868">GABAL, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3c7c76a0">RAK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Československo - květen 1990: zpráva z výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AISA. Skupina pro nezávislou sociální analýzu, 1990. 33 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c92bf19 contrib-5ac9efb1"><span class="bib-author" name="contrib-9c92bf19">BORSKÝ, Vilém</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5ac9efb1">KOŠAŘ, Josef</span>. <span class="bib-title">Sociální dimenze transformace československé ekonomiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední ústav národohospodářského výzkumu, 1992. 79 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77291a3b contrib-172028f2"><span class="bib-author" name="contrib-77291a3b">BOŠTÍK, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-172028f2">VÁCHOVÁ, Jana</span> (eds.). <span class="bib-title">Kronika kolektivizace malé vesnice: zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945-1959</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 131 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-485ce33e"><span class="bib-author" name="contrib-485ce33e">BRADOVÁ, Eva</span> aj. <span class="bib-title">Negativní kampaně a politická reklama ve volbách</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Periplum, 2008. 134 s. ISBN 978-80-86624-44-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-539489e6"><span class="bib-author" name="contrib-539489e6">BRAUN KOHLOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-title">Mobilita a individuální dopravní chování jako sociologický problém</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 24 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aa7c28b7"><span class="bib-author" name="contrib-aa7c28b7">BRÁZDIL, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie zdravotního postižení: teze</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro další vzdělávání učitelů MU v Brně, 1994. 49 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c58f140a contrib-c170f8e8"><span class="bib-author" name="contrib-c58f140a">BROKL, Lubomír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-title">Česká republika v roce 1993: politická ročenka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 95 s. ISBN 80-901674-8-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c58f140a contrib-c170f8e8 contrib-d0ad1632"><span class="bib-author" name="contrib-c58f140a">BROKL, Lubomír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d0ad1632">KROUPA, Aleš</span>. <span class="bib-title">Česká republika v roce 1994: politická ročenka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 80 s. ISBN 80-85950-06-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c58f140a"><span class="bib-author" name="contrib-c58f140a">BROKL, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1997. 210 s. ISBN 80-85850-48-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-de845639">ČAMBÁLIKOVÁ, Monika</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1998, roč. 30, č. 4, s. 427-430.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c58f140a contrib-c170f8e8 contrib-d0ad1632"><span class="bib-author" name="contrib-c58f140a">BROKL, Lubomír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d0ad1632">KROUPA, Aleš</span>. <span class="bib-title">Poslanci prvního českého parlamentu (1992-96)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 89 s. ISBN 80-85950-49-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c58f140a"><span class="bib-author" name="contrib-c58f140a">BROKL, Lubomír</span> aj. <span class="bib-title">Postoje československých občanů k demokracii v roce 1968</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 87 s. ISBN 80-85950-73-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed2b329f"><span class="bib-author" name="contrib-ed2b329f">BROKLOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938 </span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1999. 144 s. ISBN 80-7184-760-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed2b329f"><span class="bib-author" name="contrib-ed2b329f">BROKLOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Československá demokracie: politický systém ČSR 1918-1938</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 1992. 168 s. ISBN 80-901059-6-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1735eec0">HAVELKA, Miloš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1993, roč. 29, s. 105-109.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed2b329f contrib-d7483f3c contrib-27da4582"><span class="bib-author" name="contrib-ed2b329f">BROKLOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d7483f3c">TOMEŠ, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-27da4582">PEHR, Michal</span>. <span class="bib-title">Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2008. 267 s. ISBN 978-80-86495-47-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7f967f64"><span class="bib-author" name="contrib-7f967f64">BROUČEK, Stanislav</span> (ed.). <span class="bib-title">Český pohled na Vietnamce: (mediální obraz Vietnamu, Vietnamců a vietnamství)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Etnologický ústav, 2003. 478 s. ISBN 80-85010-46-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8ddaecdb"><span class="bib-author" name="contrib-8ddaecdb">BROŽOVÁ, Dagmar</span>. <span class="bib-title">Společenské souvislosti trhu práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span> <span class="bib-title">Mýtus, jazyk a kulturní antropologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 1992. 167 s. ISBN 80-900904-5-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span> <span class="bib-title">Za obzor Západu: proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2001. 793 s. ISBN 80-7254-163-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span> <span class="bib-title">Od prvotního jazyka k rase: utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2002. 278 s. ISBN 80-200-0987-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c contrib-148316c8"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span>, <span class="bib-author" name="contrib-148316c8">ZÍKOVÁ, Tereza</span> (eds.). <span class="bib-title">Totalitarismus 2: zkušenost Střední a Východní Evropy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2006. 147 s. ISBN 80-87025-03-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span> aj. <span class="bib-title">Střet civilizací?: dominance Západu, nebo dialog světových kultur: žhavé sondy deseti autorů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Evropský literární klub, 2002. 186 s. ISBN 80-86316-31-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c contrib-83f5a179"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span> aj. <span class="bib-title">Totalitarismus: interdisciplinární pohled</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2005. 115 s. ISBN 80-903412-3-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c contrib-148316c8"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-148316c8">ZÍKOVÁ, Tereza</span> (eds.). <span class="bib-title">Totalitarismus 3: totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007. 187 s. ISBN 978-80-87025-15-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span> <span class="bib-title">Zakladatelé Západu a poslední člověk: esej o zrodu a zániku západní civilizace</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Dryada, 2007. 183 s. ISBN 978-80-87025-08-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c contrib-148316c8"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span>, <span class="bib-author" name="contrib-148316c8">ZÍKOVÁ, Tereza</span> (eds.). <span class="bib-title">Totalitarismus 4: interdisciplinární pohled</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Katedra antropologických a historických věd, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2008. 195 s. ISBN 978-80-87025-20-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c contrib-148316c8"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span>, <span class="bib-author" name="contrib-148316c8">ZÍKOVÁ, Tereza</span> (eds.). <span class="bib-title">Totalitarismus. 5: Podoby politické ideologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Rymaně</span>: Dryada, 2009. 117 s. ISBN 978-80-87025-24-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2cadfcc2 contrib-ad3aa580"><span class="bib-author" name="contrib-2cadfcc2">BUDILOVÁ, Lenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>. <span class="bib-title">Cikánská rodina a příbuzenství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Dryada, 2007. 207 s. ISBN 978-80-87025-11-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-223a48dd">SVOBODA, Michal</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2008, roč. 40, č. 4, s. 375-380.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9ad9c02f"><span class="bib-author" name="contrib-9ad9c02f">BUCHTOVÁ, Božena</span> aj. <span class="bib-title">Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2002. 236 s. ISBN 80-247-9006-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 4, s. 588-590.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ce83055"><span class="bib-author" name="contrib-6ce83055">BUREŠOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 2001. 506 s. ISBN 80-244-0248-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dfb25a55"><span class="bib-author" name="contrib-dfb25a55">BURIÁNEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Systémová sociologie: problém operacionalizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universita Karlova, 1993. 135 s. ISBN 80-7066-842-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1996, roč. 32, č. 1, s. 101-103.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dfb25a55"><span class="bib-author" name="contrib-dfb25a55">BURIÁNEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologie: pro střední školy a vyšší odborné školy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Fortuna, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-304-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2a3ef093"><span class="bib-author" name="contrib-2a3ef093">BUŠTÍKOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Známosti osobností lokální politiky </span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 65 s. ISBN 80-85950-66-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be7b7398"><span class="bib-author" name="contrib-be7b7398">BYSTŘICKÝ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Elektronická kultura a medialita</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vydavatelství 999, 2007. 95 s. ISBN 978-80-86391-28-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be7b7398 contrib-efe33f8d"><span class="bib-author" name="contrib-be7b7398">BYSTŘICKÝ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-efe33f8d">MUCHA, Ivan</span>. <span class="bib-title">K filozofii médií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vydavatelství 999, 2007. 167 s. ISBN 978-80-86391-23-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be7b7398"><span class="bib-author" name="contrib-be7b7398">BYSTŘICKÝ, Jiří</span> aj. <span class="bib-title">Média, komunikace a kultura: texty k problematice kulturních technik I</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Aleš Čeněk, 2008. 94 s. ISBN 978-80-7380-117-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9081a2ab contrib-bab3f9be"><span class="bib-author" name="contrib-9081a2ab">CABADA, Ladislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bab3f9be">KUBÁT, Michal</span>. <span class="bib-title">Úvod do studia politické vědy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Eurolex Bohemia, 2002. 445 s. ISBN 80-86432-41-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-eb39b073">HLOUŠEK, Vít</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 5, s. 737-740.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9081a2ab"><span class="bib-author" name="contrib-9081a2ab">CABADA, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Aleš Čeněk, 2005. 198 s. ISBN 80-86898-32-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9081a2ab"><span class="bib-author" name="contrib-9081a2ab">CABADA, Ladislav</span> aj. <span class="bib-title">Evropa regionů</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Aleš Čeněk, 2009. 223 s. ISBN 978-80-7380-163-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-57b1a280"><span class="bib-author" name="contrib-57b1a280">CEJP, Martin</span>. <span class="bib-title">Společenské příčiny a důsledky organizovaného zločinu: dílčí závěrečná studie úkolu „Výzkum organizovaného zločinu v České republice II“</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999. 120 s. ISBN 80-86008-68-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33a46fa8 contrib-0ded64f9 contrib-353ebaa9"><span class="bib-author" name="contrib-33a46fa8">CETL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0ded64f9">HUBÍK, Stanislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-353ebaa9">ŠMAJS, Josef</span>. <span class="bib-title">Příroda a kultura</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1990. 273 s. ISBN 80-205-0087-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1ba06349">LIBROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1990, roč. 26, č. 5, s. 456-458.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-794f1efe"><span class="bib-author" name="contrib-794f1efe">CIBULKOVÁ, Pavla</span> aj. <span class="bib-title">Genderová ročenka školství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2009. 153 s. + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-211-0588-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49ea8ffb contrib-d4e1b10a"><span class="bib-author" name="contrib-49ea8ffb">CÍSAŘ Ondřej</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d4e1b10a">FIALA, Petr</span> (eds.). <span class="bib-title">Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2004. 197 s. ISBN 80-210-3519-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fc7ecd55"><span class="bib-author" name="contrib-fc7ecd55">CÍSAŘ, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Transnacionální politické síte: jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 181 s. ISBN 80-210-3591-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fc7ecd55"><span class="bib-author" name="contrib-fc7ecd55">CÍSAŘ, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 187 s. ISBN 978-80-7325-168-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4479be86">POSPÍŠILOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 4, s. 852-854.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3c016f9 contrib-cd132e14 contrib-937f459e"><span class="bib-author" name="contrib-a3c016f9">CSÉMY, Ladislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-cd132e14">CHOMYNOVÁ Pavla</span>; <span class="bib-author" name="contrib-937f459e">SADÍLEK, Petr</span>. <span class="bib-title">Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD): výsledky průzkumu v České republice v roce 2007</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Úřad vlády České republiky, 2009. 171 s. ISBN 978-80-87041-94-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b4d3ef7b contrib-0672a253"><span class="bib-author" name="contrib-b4d3ef7b">CVIKLOVÁ, Lucie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0672a253">KRÝSL, Šimon</span> (eds.). <span class="bib-title">Autonomie a solidarita: čítanka kritické teorie. I. díl, Rozhovory s Jürgenem Habermasem</span>. <span class="bib-place">Česko</span>: [s.n.], 1999. 102 s. ISBN 80-238-4738-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b4d3ef7b"><span class="bib-author" name="contrib-b4d3ef7b">CVIKLOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-title">Politické a společenské postavení bývalým [sic] československých nomenklaturních elit v období tzv. normalizace: okolnosti jejich rozkladu a vybrané aspekty jejich adaptace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. 59 s. ISBN 80-86729-41-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8fecd19f"><span class="bib-author" name="contrib-8fecd19f">CVRČEK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Vzájemné vztahy společnosti a armády: (teoreticko-empirická studie)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Magnet-Press, 1992. 160 s. ISBN 80-85469-32-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-03fcb4f5"><span class="bib-author" name="contrib-03fcb4f5">ČABANOVÁ, Bohumila</span> aj. <span class="bib-title">Sborník teoretických konceptů k problematice násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách: sociální spravedlnost a solidarita, sociální soudržnost, sociální vyloučení, diskriminace</span>. <span class="bib-place">Kostelec nad Černými lesy</span>: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2005. 79 s. ISBN 80-86625-47-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-393c20e3"><span class="bib-author" name="contrib-393c20e3">ČADA, Karel</span> aj. <span class="bib-title">Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 75 s. ISBN 80-7330-099-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ee69bf3f contrib-7d1c8103 contrib-9b539360"><span class="bib-author" name="contrib-ee69bf3f">ČADKOVÁ Kateřina</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7d1c8103">LENDEROVÁ Milena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9b539360">STRÁNÍKOVÁ, Jana</span> (eds.). <span class="bib-title">Dějiny žen, aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie: (sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27.-28. dubna 2006)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Pardubice</span>: Univerzita Pardubice, 2006. 601 s. ISBN 80-7194-920-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bbe8aed0 contrib-fc83f588"><span class="bib-author" name="contrib-bbe8aed0">ČADOVÁ, Naděžda</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fc83f588">PALEČEK Miloš</span> (eds.). <span class="bib-title">Jak je v Česku vnímána práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. 228 s. ISBN 80-7330-103-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-245230ca"><span class="bib-author" name="contrib-245230ca">ČECH, Vladimír H.</span> <span class="bib-title">Sociologie pro psychologické poradenství a sociální výzkum</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 167 s. ISBN 80-7082-503-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7fe8e7c8 contrib-ced5ad2c"><span class="bib-author" name="contrib-7fe8e7c8">ČEJKA, Marek</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Křesťané a socialismus: čítanka textů: 1945-1989. Díl 1</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 178 s. ISBN 978-80-7325-157-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7fe8e7c8 contrib-ced5ad2c"><span class="bib-author" name="contrib-7fe8e7c8">ČEJKA, Marek</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Křesťané a socialismus: čítanka textů: 1945-1989. Díl 2</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 210 s. ISBN 978-80-7325-199-4</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a16b4c33"><span class="bib-author" name="contrib-a16b4c33">ČEPELKA, Oldřich</span>. <span class="bib-title">Místní akční skupiny v roce pět: zpráva ze sociologického půzkumu s komentáři a doplňky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Liberec</span>: Tima, 2008. 82 s. + 1 CD-ROM.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-58e78f9b"><span class="bib-author" name="contrib-58e78f9b">ČEREŠŇÁK, Bedřich</span> aj. <span class="bib-title">Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky</span>. <span class="bib-place">Strážnice</span>: Ústav lidové kultury ve Strážnici, 2002. 208 s. ISBN 80-86156-50-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2004, roč. 40, č. 1-2, s. 219-221.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2dacfd2e"><span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">ČERMÁK, Daniel</span> (ed.). <span class="bib-title">Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 99 s. ISBN 978-80-7330-167-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5b1aabea"><span class="bib-author" name="contrib-5b1aabea">ČERMÁK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Otázka demokracie. Díl 1., Demokracie a totalitarismus</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1992. 221 s. ISBN 80-200-0379-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5b1aabea"><span class="bib-author" name="contrib-5b1aabea">ČERMÁK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Otázka demokracie. Díl 2., Člověk</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1993. 370 s. ISBN 80-200-0460-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5b1aabea"><span class="bib-author" name="contrib-5b1aabea">ČERMÁK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Otázka demokracie. Díl 3., Společnost a stát</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Nakladatelství Olomouc, 1997. 254 s. ISBN 80-7182-041-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d contrib-31b0e005"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-31b0e005">NAVAROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Ženy a volby '90</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1990. 25 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Gender and the employment of higher education graduates in Czechoslovakia</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 13 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d contrib-bf9ebd31 contrib-31b0e005"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bf9ebd31">HRADECKÁ, Irena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-31b0e005">NAVAROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">K postavení žen v československé společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 29 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d contrib-0570fb3a"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0570fb3a">GATNAR, Lumír</span>. <span class="bib-title">Typologická analýza uplatnění absolventů vysokých škol 1990 na trhu práce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Centrum pro studium vysokého školství, 1991. 15 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d contrib-0570fb3a"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0570fb3a">GATNAR, Lumír</span>. <span class="bib-title">Zpráva o vybraných výsledcích výzkumu absolventů vysokých škol - ročník 1990</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Centrum pro studium vysokého školství, 1991. 29 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d contrib-0570fb3a"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0570fb3a">GATNAR, Lumír</span>. <span class="bib-title">Ženy v sociální struktuře 1991: výzkum pracovních a životních podmínek žen v České republice a Slovenské republice. 1. část, Základní data</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1992. 83 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Sociální postavení rodiny jako základního činitele a adresáta sociální pomoci: výzkumná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 108 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Women, work and society</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 78 s. ISBN 80-85950-02-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Rodina a měnící se gender role: sociální analýza české rodiny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 116 s. ISBN 80-85950-42-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d contrib-c88d1ca1"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c88d1ca1">MAŘÍKOVÁ, Hana</span> (eds.). <span class="bib-title">Proměny současné české rodiny: (rodina-gender-stratifikace)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 170 s. ISBN 80-85850-93-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7ce0ea79">SÝKOROVÁ, Dana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2002, roč. 38, č. 5, s. 641-644.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span> aj. <span class="bib-title">Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Sociologický ústav, 2000. 145 s. ISBN 80-85950-83-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span> aj. <span class="bib-title">Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 141 s. ISBN 80-7330-013-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-262c615d"><span class="bib-author" name="contrib-262c615d">ČERMÁKOVÁ, Marie</span> aj. <span class="bib-title">Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 115 s. ISBN 80-7330-026-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb70b535 contrib-e54b1304"><span class="bib-author" name="contrib-bb70b535">ČERMÁKOVÁ, Zdeňka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e54b1304">HOLDA, Dalibor</span>. <span class="bib-title">Sociální portrét vysokoškolských studentů v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Centrum pro studium vysokého školství, 1996. 75 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4858947f"><span class="bib-author" name="contrib-4858947f">ČERNOCH, Felix</span>. <span class="bib-title">Šikaně stop</span>. <span class="bib-place">Praha</span>:  Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 1997. 94 s. ISBN 80-86049-14-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fccee950 contrib-5dff3183 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-fccee950">ČERNÝ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5dff3183">SEDLÁČKOVÁ, Markéta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Zdroje utváření skupinových mentalit v České republice po roce 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 101 s. ISBN 80-7330-069-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b0b7a002"><span class="bib-author" name="contrib-b0b7a002">ČERNÝ, Karel</span>. <span class="bib-title">Vzdělanostní společnost po česku?: rozhovory o životě a škole pro 21. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Lidové noviny. 2009. 213 s. ISBN 978-80-7106-582-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d0013c9"><span class="bib-author" name="contrib-3d0013c9">ČERNÝ, Pavel</span> (ed.). <span class="bib-title">Sondy do světa skautů: sociologické průzkumy Junáka 2000-2003</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. 64 s. ISBN 80-86109-96-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-36e89806 contrib-63ce1cd4"><span class="bib-author" name="contrib-36e89806">ČERNÝ, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-63ce1cd4">KOMÁRKOVÁ, Květoslava</span>. <span class="bib-title">Rasismus, jeho základy a vývoj</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Votobia, 1995. 90 s. ISBN 80-85885-69-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-88629665"><span class="bib-author" name="contrib-88629665">ČERVINKA, František</span>. <span class="bib-title">Česká kultura a okupace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Torst, 2002. 153 s. ISBN 80-7215-180-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-98a42d9f contrib-29222895"><span class="bib-author" name="contrib-98a42d9f">ČERVINKOVÁ, Alice</span>; <span class="bib-author" name="contrib-29222895">SMETÁČKOVÁ, Irena</span> (eds.). <span class="bib-title">Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni: výzkumná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav, 2005. 228 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-98a42d9f contrib-ed97d6ee"><span class="bib-author" name="contrib-98a42d9f">ČERVINKOVÁ, Alice</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ed97d6ee">FELT, Ulrike</span> (eds.). <span class="bib-title">Knowing and living in academic research: convergences and heterogeneity in research cultures in the European context</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. 242 s. ISBN 978-80-7330-156-9.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">České pohraničí v procesu evropské integrace: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1992. 110 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Československo - listopad 1990: postoje české a slovenské veřejnosti k politickému, ekonomickému a sociálnímu vývoji: zpráva z výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AISA. Skupina pro nezávislou sociální analýzu, 1992. 37 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Český spotřebitel 2000: společný projekt společnosti STEM/MARK a vydavatelství Strategie Praha</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Strategie, 2000. 139 s. + 1 CD-ROM.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-106823fd contrib-dd070f29"><span class="bib-author" name="contrib-106823fd">ČIHOVSKÝ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dd070f29">KOUDELKA, František</span>. <span class="bib-title">Vybrané kapitoly ze sociologie práce a podniku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1992. 59 s. ISBN 80-7067-142-4.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Člověk v etapě sociálních změn v procesech přestavby: sborník referátů ze sympozia konaného v Liblicích 22.-24. listopadu 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost při ČSAV, 1990. 163 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f7cc17b"><span class="bib-author" name="contrib-5f7cc17b">ČMEJREK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Obce a regiony</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Alfa nakladatelství, 2008. 165 s. ISBN 978-80-87197-00-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0ae6cd88 contrib-b4e9de3d"><span class="bib-author" name="contrib-0ae6cd88">ČMEJRKOVÁ, Světla</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b4e9de3d">HOFFMANNOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Jazyk, média, politika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2003. 258 s. ISBN 80-200-1034-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c5251161">MACEK, Jakub</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b196f8e3">ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2004, č. 34, s. 175-177.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dece9f0a contrib-66dafe93 contrib-ca37dfb5"><span class="bib-author" name="contrib-dece9f0a">ČORNEJOVÁ, Ivana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-66dafe93">KUCHAŘOVÁ, Hedvika</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ca37dfb5">VALENTOVÁ, Kateřina</span> (eds.). <span class="bib-title">Locus pietatis et vitae: sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova: Scriptorium, 2008. 535 s. ISBN 978-80-86197-39-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-311f4075"><span class="bib-author" name="contrib-311f4075">ČURDOVÁ, Anna</span> aj. <span class="bib-title">Rovné příležitosti žen a mužů: stanovisko expertní skupiny Evropsko-českého fóra</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Euro-Czech Forum, 2003. 55 s. ISBN 80-239-1890-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8aa98e28"><span class="bib-author" name="contrib-8aa98e28">DAVIDOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Romano drom = Cesty Romů: 1945-1990: změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 245 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e581c413">SRB, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1996, roč. 32, č. 2, s. 239-242.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8aa98e28"><span class="bib-author" name="contrib-8aa98e28">DAVIDOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Romové a česká společnost: hledání domova, porozumění a vzájemného soužití</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. 89 s. ISBN 80-238-7739-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-61346124"><span class="bib-author" name="contrib-61346124">DĚKANOVSKÝ, Jan</span>. <span class="bib-title">Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2008. 183 s. ISBN 978-80-7363-131-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-26a54dd4"><span class="bib-author" name="contrib-26a54dd4">DIAMANT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Psychologické problémy emigrace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Matice cyrilometodějská, 1995. 208 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ee87614"><span class="bib-author" name="contrib-3ee87614">DISMAN, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7184-141-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-45554fa0">KAPR, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1994, roč. 30, č. 3, s. 394.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e992a836"><span class="bib-author" name="contrib-e992a836">DOČKAL, Jan</span>. <span class="bib-title">Člověk v současném světě: než začneme studovat sociální práci</span>. <span class="bib-place">Středokluky</span>: Zdeněk Susa, 2008. 158 s. ISBN 978-80-86057-53-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-540e512a contrib-9c654b96 contrib-98244fd5"><span class="bib-author" name="contrib-540e512a">DOLEŽALOVÁ, Iva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9c654b96">HAMAR, Eleonóra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-98244fd5">BĚLKA, Luboš</span> (eds.). <span class="bib-title">Náboženství a tělo</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita; <span class="bib-place">Praha</span>: Malvern, 2006. 272 s. ISBN 80-210-4115-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-deca9381 contrib-7b20d929"><span class="bib-author" name="contrib-deca9381">DOPITA, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7b20d929">BOURDIEU, Pierre</span>. <span class="bib-title">Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti: reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 183 s. ISBN 978-80-244-1650-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7c097b48">IVANOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2010, roč. 46, č. 1, s. 168-172.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4f79a9ff contrib-02dee889 contrib-63f93029"><span class="bib-author" name="contrib-4f79a9ff">DOSTÁL, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-02dee889">HAMPL, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-63f93029">BARLOV, Max</span> (eds.). <span class="bib-title">Territory, society and administration: the Czech republic and the industrial region of Liberec</span>. <span class="bib-place">Amsterdam</span>: Universiteit van Amsterdam, 1994. 230 s. ISBN 90-6993-087-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0de39dd"><span class="bib-author" name="contrib-e0de39dd">DOUŠEK, Roman</span>. <span class="bib-title">Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761): vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2009. 289 s. ISBN 978-80-210-4966-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-195c3ae6"><span class="bib-author" name="contrib-195c3ae6">DRBAL, Ctibor</span>. <span class="bib-title">Budoucnost zdraví a zdravotnictví</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. 65 s. ISBN 80-86729-39-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca64116a"><span class="bib-author" name="contrib-ca64116a">DRBOHLAV, Dušan</span> (ed.). <span class="bib-title">Nelegální ekonomické aktivity migrantů: (Česko v ekonomickém kontextu)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2008. 311 s. ISBN 978-80-246-1552-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d66c0884"><span class="bib-author" name="contrib-d66c0884">DROBNÍK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Biotechnologie a společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2008. 213 s. ISBN 978-80-246-1484-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3207dc44"><span class="bib-author" name="contrib-3207dc44">DUBEN, Přemysl</span>. <span class="bib-title">K výsledkům výzkumu názorů občanů České republiky na veřejnou politiku: přehledová analytická studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologických studií FSV UK, 1995. 99 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9f234c53 contrib-5f2c7b33 contrib-d8604b9b"><span class="bib-author" name="contrib-9f234c53">DUBSKÝ, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5f2c7b33">MURDZA, Karol</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d8604b9b">URBAN, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Sociologie médií a veřejného mínění</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Policejní akademie České republiky, 2006. 129 s. ISBN 80-7251-234-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6affa576 contrib-79181ee0 contrib-77c1e45e"><span class="bib-author" name="contrib-6affa576">DUDOVÁ, Radka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77c1e45e">FISCHLOVÁ, Drahomíra</span>. <span class="bib-title">Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2006. 120 s. ISBN 80-87007-32-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6affa576 contrib-06cf1510"><span class="bib-author" name="contrib-6affa576">DUDOVÁ, Radka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-06cf1510">HASTRMANOVÁ, Šárka</span>. <span class="bib-title">Otcové, matky a porozvodová péče o děti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7330-124-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6affa576"><span class="bib-author" name="contrib-6affa576">DUDOVÁ, Radka</span> (ed.). <span class="bib-title">Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 166 s. ISBN 978-80-7330-119-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6affa576"><span class="bib-author" name="contrib-6affa576">DUDOVÁ, Radka</span> (ed.). <span class="bib-title">Nové šance a rizika: flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-15a89b3e">BARTOŠOVÁ, Michaela</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 4, s. 839-843.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6affa576"><span class="bib-author" name="contrib-6affa576">DUDOVÁ, Radka</span>. <span class="bib-title">Otcovství po rozchodu rodičovského páru</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 234 s. ISBN 978-80-7330-136-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a5e0cdb4 contrib-d8604b9b contrib-9f234c53"><span class="bib-author" name="contrib-a5e0cdb4">DUFFKOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d8604b9b">URBAN, Lukáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9f234c53">DUBSKÝ, Josef</span>. <span class="bib-title">Sociologie životního stylu</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7380-123-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-958a1e5d"><span class="bib-author" name="contrib-958a1e5d">DURDOVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. 59 s. ISBN 80-7078-691-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8fb72775 contrib-162f69e2 contrib-e6e67606"><span class="bib-author" name="contrib-8fb72775">DUŠÁNKOVÁ, Olga</span>; <span class="bib-author" name="contrib-162f69e2">PŘIBYL, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e6e67606">ŘÍHA, Jan</span>. <span class="bib-title">Cizinci a trh práce v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 1995. 125 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-08b4090c"><span class="bib-author" name="contrib-08b4090c">DVOŘÁK, František</span>. <span class="bib-title">Kdo vládne světu: máme ještě šanci?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Bratislava</span>: Eko-konzult, 2004. 200 s. ISBN 80-8079-019-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-049723ca"><span class="bib-author" name="contrib-049723ca">DVOŘÁK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2009. 173 s. ISBN 978-80-7007-304-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5d74fd20">ŠIMŮNEK, Michal</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2009, č. 50, s. 95-114.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7851a391 contrib-1ceec53e"><span class="bib-author" name="contrib-7851a391">DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1ceec53e">KUNC, Jiří</span>. <span class="bib-title">O přechodech k demokracii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1994. 156 s. ISBN 80-901424-8-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1995, roč. 31, č. 3, s. 275-377.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9146b06d"><span class="bib-author" name="contrib-9146b06d">DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra</span>. <span class="bib-title">Lidé a jídlo</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ISV nakladatelství, 1999. 182 s. ISBN 80-85866-41-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f1503c6a contrib-a7f01328 contrib-cd5e2fb4"><span class="bib-author" name="contrib-f1503c6a">DZÚROVÁ, Dagmar</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a7f01328">SMOLOVÁ, Edita</span>; <span class="bib-author" name="contrib-cd5e2fb4">DRAGOMIRECKÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Duševní zdraví v sociodemografických souvislostech: výsledky výběrového šetření v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 106 s. ISBN 80-238-6038-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49df6b54"><span class="bib-author" name="contrib-49df6b54">EHL, Martin</span>. <span class="bib-title">Globalizace pro a proti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2001. 185 s. ISBN 80-200-0897-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6e088a69"><span class="bib-author" name="contrib-6e088a69">EICHLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Terorismus a války na počátku 21. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2007. 352 s. ISBN 978-80-246-1317-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6c4c5dcb">RAŠEK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 2, s. 438-441.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6e088a69"><span class="bib-author" name="contrib-6e088a69">EICHLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Mezinárodní bezpečnost v době globalizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2009. 327 s. ISBN 978-80-7367-540-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6c4c5dcb">RAŠEK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2010, roč. 46, č. 2, s. 327-330.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a34ffef2">LOUŽEK, Marek</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2010, roč. 42, č. 2, s. 185-188.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-795975a0"><span class="bib-author" name="contrib-795975a0">ETTLEROVÁ, Sylva</span>. <span class="bib-title">Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny: (vybrané souvislosti s natalitním chováním)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 49 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Extremismus mládeže v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996. 123 s. ISBN 80-86008-31-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77771625"><span class="bib-author" name="contrib-77771625">FAFEJTA, Martin</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie pohlaví a sexuality</span>. <span class="bib-place">Věrovany</span>: Jan Piszkiewicz, 2004. 159 s. ISBN 80-86768-06-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-156353d0">MARKOVÁ, Dagmar</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, č. 4, s. 817-820.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b493ada7"><span class="bib-author" name="contrib-b493ada7">FANEL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Gay historie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dauphin, 2000. 527 s. ISBN 80-7272-010-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5d0934d8"><span class="bib-author" name="contrib-5d0934d8">FÁREK, Martin</span>. <span class="bib-title">Hnutí Haré Kršna: institucionalizace alternativního náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2008. 208 s. ISBN 978-80-246-1579-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c1a8bada"><span class="bib-author" name="contrib-c1a8bada">FARKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Dospělost a její variabilita</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2009. 136 s. ISBN 978-80-247-2480-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ccf1ccb6 contrib-ced5ad2c contrib-2d099000"><span class="bib-author" name="contrib-ccf1ccb6">FASORA, Lukáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2d099000">MALÍŘ, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Sekularizace venkovského prostoru v 19. století</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Matice moravská: Historický ústav, 2009. 266 s. ISBN 978-80-86488-55-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ccf1ccb6 contrib-ced5ad2c contrib-2d099000"><span class="bib-author" name="contrib-ccf1ccb6">FASORA, Lukáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2d099000">MALÍŘ, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 139 s. ISBN 978-80-7325-117-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ccf1ccb6 contrib-ced5ad2c contrib-2d099000"><span class="bib-author" name="contrib-ccf1ccb6">FASORA, Lukáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2d099000">MALÍŘ, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 387 s. ISBN 80-7325-091-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5 contrib-b9b93a96"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b9b93a96">MATĚJŮ, Martin</span> (eds.). <span class="bib-title">Aktuální problémy životního stylu: sborník referátů a příspěvků ze semináře sekce Sociologie integrálního zkoumání člověka a sekce Sociologie kultury a volného času: Praha 6.10.2005</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta pro Masarykovu českou sociologickou společnost při AV ČR, [2006]. 136 s. ISBN 80-7308-131-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-15c6d0e4"><span class="bib-author" name="contrib-15c6d0e4">FERENČUHOVÁ, Slavomíra</span> aj. <span class="bib-title">Město: proměnlivá ne/samozřejmost</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart; <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2009. 252 s. ISBN 978-80-86818-86-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-61b34f22"><span class="bib-author" name="contrib-61b34f22">FIALA, Josef</span>. <span class="bib-title">Máme ještě šanci?, nebo, Kam kráčí naše civilizace?</span> <span class="bib-place">Bratislava</span>: Eko-konzult, 2005. 127 s. ISBN 80-8079-038-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4e1b10a contrib-ced5ad2c"><span class="bib-author" name="contrib-d4e1b10a">FIALA, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Katolická církev a totalitarismus v českých zemích</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 217 s. ISBN 80-85959-98-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4e1b10a"><span class="bib-author" name="contrib-d4e1b10a">FIALA, Petr</span> aj. <span class="bib-title">Český politický katolicismus 1848-2005</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 535 s. ISBN 978-80-7325-155-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4e1b10a"><span class="bib-author" name="contrib-d4e1b10a">FIALA, Petr</span>. <span class="bib-title">Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7325-141-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a34ffef2">LOUŽEK, Marek</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2010, roč. 42, č. 1, s. 80-84.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-58842e7f contrib-5f9f9e7a contrib-7ccd35fb"><span class="bib-author" name="contrib-58842e7f">FIALOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5f9f9e7a">SPOUSTOVÁ, Ivana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7ccd35fb">HAVELKOVÁ, Barbara</span>. <span class="bib-title">Diskriminace a právo: [diskriminace na základě pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gender Studies, 2007. 46 s. ISBN 978-80-86520-20-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-09333531"><span class="bib-author" name="contrib-09333531">FIALOVÁ, Ludmila</span> aj. <span class="bib-title">Představy mladých lidí o manželství a rodičovství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 163 s. ISBN 80-85850-87-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c049c8d1">BAUSOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2001, roč. 33, s. 230-232.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-09333531 contrib-5f5ed923 contrib-4690a567"><span class="bib-author" name="contrib-09333531">FIALOVÁ, Ludmila</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5f5ed923">HORSKÁ, Pavla</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4690a567">KUČERA, Milan</span>. <span class="bib-title">Současné a perspektivní proměny rodiny, manželství a rodičovství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nadace pro výzkum sociální transformace START, 1995. 64 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Filipov - I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Katedra sociologie, UK-FSV v Praze, 1998. 97 s. ISBN 80-238-3610-2.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Filipov - II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 1999. 264 s. ISBN 80-238-5397-X.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8d65c0ac">STACHOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 2, s. 287-288.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">Osobnost, dílo, myšlenky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1990. 124 s. ISBN 80-7067-924-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6 contrib-1c98d513 contrib-e3ee3fd7"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1c98d513">FISCHEROVÁ, Sylva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e3ee3fd7">ŠULC, Jan</span> (eds.). <span class="bib-title">Výbor z díla. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2007. 805 s. ISBN 978-80-200-1580-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0a3dc8a"><span class="bib-author" name="contrib-e0a3dc8a">FISCHER, Petr</span>. <span class="bib-title">Veřejné osvětlení: postmoderní morálka, postmoderní politika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 198 s. ISBN 978-80-86429-91-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6824198a contrib-f756b46e"><span class="bib-author" name="contrib-6824198a">FISCHER, Slavomil</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f756b46e">ŠKODA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2009. 218 s. ISBN 978-80-247-2781-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77c1e45e"><span class="bib-author" name="contrib-77c1e45e">FISCHLOVÁ, Drahomíra</span>. <span class="bib-title">Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen - navržení modelového postupu zjišťováni podílu diskriminace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 63, 14 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-09c03597"><span class="bib-author" name="contrib-09c03597">FORET, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Jak dopadnou volby?: poznatky z domácích i zahraničních výzkumů volebního chování a rozhodování</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Mezinárodní politologický ústav, 1992. 72 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-09c03597"><span class="bib-author" name="contrib-09c03597">FORET, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Komunikace s veřejností</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1994. 206 s. ISBN 80-210-1034-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-45554fa0">KAPR, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1996, roč. 32, č. 1, s. 109-110.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f5eb9d6d contrib-09c03597"><span class="bib-author" name="contrib-f5eb9d6d">FORETOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-09c03597">FORET, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Komunikující město</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita Brno, 1996. 107 s. ISBN 80-210-1287-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dadb8537"><span class="bib-author" name="contrib-dadb8537">FRANĚK, Rudolf</span>. <span class="bib-title">Příprava technické inteligence na vysokých školách v České republice: výsledky sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav školských informací, 1990. 83 s. ISBN 80-211-0054-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-486c6498"><span class="bib-author" name="contrib-486c6498">FREIOVÁ, Michaela</span>. <span class="bib-title">Meze sociální politiky státu: sborník příspěvků z konference, Praha říjen 1996</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Občanský institut, 1996. 88 s. ISBN 80-901659-8-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae0817f"><span class="bib-author" name="contrib-fae0817f">FRIČ, Pavol</span> aj. <span class="bib-title">Češi na cestě za svojí budoucností: budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních obyvatelstva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2003. 233 s. ISBN 80-86103-71-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae0817f"><span class="bib-author" name="contrib-fae0817f">FRIČ, Pavol</span> aj. <span class="bib-title">Vůdcovství českých elit</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2008. 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae0817f"><span class="bib-author" name="contrib-fae0817f">FRIČ, Pavol</span> aj. <span class="bib-title">Dárcovství a dobrovolnictví v České republice: výsledky výzkumu NROS a AGNES</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: AGNES - Agentura neziskového sektoru, 2001. 115 s. ISBN 80-902633-7-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae0817f"><span class="bib-author" name="contrib-fae0817f">FRIČ, Pavol</span>. <span class="bib-title">Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky: rozhovory o neziskovém sektoru II</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AGNES - Agentura neziskového sektoru, 2000. 113 s. ISBN 80-902633-6-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e16b1147"><span class="bib-author" name="contrib-e16b1147">FRÝDLOVÁ, Pavla</span> (ed.). <span class="bib-title">Všechny naše včerejšky: paměť žen</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nadace Gender Studies, 1998. 207 s. ISBN 80-902367-0-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e16b1147"><span class="bib-author" name="contrib-e16b1147">FRÝDLOVÁ, Pavla</span> (ed.). <span class="bib-title">Všechny naše včerejšky II: paměť žen</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nadace Gender Studies, 1998. 239 s. ISBN 80-902367-5-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1105c868"><span class="bib-author" name="contrib-1105c868">GABAL, Ivan</span> (ed.). <span class="bib-title">The 1990 election to the Czechoslovakian Federal Assembly: analyses, documents and data</span>. <span class="bib-place">Berlin</span>: Sigma, 1996. 198 s. ISBN 3-89404-158-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dfa70449">VLACHOVÁ, Klára</span>. <span class="bib-journal">Czech Sociological Review</span>. 1998, roč. 6, č. 1, s. 123-125.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1105c868"><span class="bib-author" name="contrib-1105c868">GABAL, Ivan</span> aj. <span class="bib-title">Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: G plus G, 1999. 341 s. ISBN 80-86103-23-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1105c868 contrib-996ad221"><span class="bib-author" name="contrib-1105c868">GABAL, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-996ad221">VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Jak čtou české děti: analýza výsledků sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gabal, Analysis & Consulting, 2003. 54 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1105c868 contrib-393c20e3 contrib-f3d6b57d"><span class="bib-author" name="contrib-1105c868">GABAL, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-393c20e3">ČADA, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f3d6b57d">SNOPEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Klíč k posílení integrační politiky obcí: sociální vyloučení Romů a česká společnost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Otevřená společnost, 2008. 56 s. ISBN 978-80-87110-07-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-78f90cc1 contrib-c8496161"><span class="bib-author" name="contrib-78f90cc1">GAĎOUREK, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c8496161">NEHNĚVAJSA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Žalářování, pronásledování a zneuznaní: svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1997. 129 s. ISBN 80-210-1718-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-78f90cc1"><span class="bib-author" name="contrib-78f90cc1">GAĎOUREK, Ivan</span>. <span class="bib-title">On the variability of social life: a few empirical studies</span>. <span class="bib-place">Groningen</span>: Institute of Sociology, 1998. 152 s. ISBN 90-367-0884-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c55626f1"><span class="bib-author" name="contrib-c55626f1">GÁL, Fedor</span>. <span class="bib-title">Dnešní krize česko-slovenských vztahů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1992. 112 s. ISBN 80-901059-4-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0570fb3a"><span class="bib-author" name="contrib-0570fb3a">GATNAR, Lumír</span> (ed.). <span class="bib-title">Teoretická východiska a zkušenost výzkumu nových českých elit: sborník ze semináře k výzkumnému projektu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 84 s. ISBN 80-7330-016-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9b8ec617 contrib-f96ff965"><span class="bib-author" name="contrib-9b8ec617">GEBHART, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f96ff965">ŠEDIVÝ, Ivan</span> (eds.). <span class="bib-title">Česká společnost za velkých válek 20. století: (pokus o komparaci)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2003. 312 s. ISBN 80-246-0742-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5afc9ddf"><span class="bib-author" name="contrib-5afc9ddf">GEIST, Bohumil</span>. <span class="bib-title">Sociologický slovník</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Victoria Publishing, 1992. 647 s. ISBN 80-85605-28-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dc6e747b contrib-d50c9c29"><span class="bib-author" name="contrib-dc6e747b">GERLOCH, Aleš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d50c9c29">ŠIMÍČEK, Vojtěch</span>. <span class="bib-title">Volby v demokracii: soubor přednášek</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Mezinárodní politologický ústav, 1995. 154 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c6f1347d contrib-b560fb5b"><span class="bib-author" name="contrib-c6f1347d">GJURIČOVÁ, Adéla</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b560fb5b">KOPEČEK, Michal</span> (eds.). <span class="bib-title">Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> Praha; <span class="bib-place">Litomyšl</span>: Paseka, 2008. 320 s. ISBN 978-80-7185-876-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5939c8a6">KUNŠTÁT, Daniel</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 2, s. 440-444.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-086c84a9"><span class="bib-author" name="contrib-086c84a9">GLOSOVÁ, Dagmar</span> aj. <span class="bib-title">Bydlení pro seniory</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: ERA, 2006. 179 s. ISBN 80-7366-057-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7c965cf7 contrib-036db3d8"><span class="bib-author" name="contrib-7c965cf7">GREZLOVÁ, Otilie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-036db3d8">KUZNĚCOV, Gennadij</span>. <span class="bib-title">Mládež a důsledky sociálně-ekonomické transformace: výsledky terénního šetření</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1992. 103 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-99809c49"><span class="bib-author" name="contrib-99809c49">GRONSKÝ, Libor</span>. <span class="bib-title">Racionální protidrogová politika: uživatelé drog do rukou policie nebo lékařů?</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Votobia, 1997. 119 s. ISBN 80-7198-250-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e485dcab"><span class="bib-author" name="contrib-e485dcab">GRULICH, Josef</span>. <span class="bib-title">Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Jihočeská univerzita, 2008. 474 s. ISBN 978-80-7394-091-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c99028ea"><span class="bib-author" name="contrib-c99028ea">HAISOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Quo Vadis, femina ?: vize žen o trvale udržitelném životě</span>. <span class="bib-place">Tábor</span>: Gimli, 2007. 277 s. ISBN 978-80-903966-0-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c99028ea contrib-f68dd844"><span class="bib-author" name="contrib-c99028ea">HAISOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f68dd844">HAUSEROVÁ, Eva</span> (eds.). <span class="bib-title">Peníze nebo život?: kudy ven z pasti konzumerismu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Agentura Gaia, 1998. 71 s. ISBN 80-238-3431-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2dfd6046"><span class="bib-author" name="contrib-2dfd6046">HÁJEK, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Gaudeamus, 1991. 91 s. ISBN 80-7041-396-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628da5d0"><span class="bib-author" name="contrib-628da5d0">HÁJEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Vývoj vybraných oborů vzdělání z hlediska genderu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 56 s. ISBN 80-85950-31-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628da5d0"><span class="bib-author" name="contrib-628da5d0">HÁJEK, Martin</span> aj. <span class="bib-title">Kdo se bojí hierarchií?: dědictví komunistické vlády</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 99 s. ISBN 80-7330-006-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628da5d0"><span class="bib-author" name="contrib-628da5d0">HÁJEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Svět hierarchií a reálný socialismus: dědictví komunistické vlády. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 97 s. ISBN 80-7330-020-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628da5d0"><span class="bib-author" name="contrib-628da5d0">HÁJEK, Martin</span> (ed.). <span class="bib-title">Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí: dědictví komunistické vlády IV: sborník příspěvků ze semináře konaného 11. a 12. září 2003 v Praze</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 112 s. ISBN 80-7330-045-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628da5d0"><span class="bib-author" name="contrib-628da5d0">HÁJEK, Martin</span> (ed.). <span class="bib-title">Hierarchy as the strength and weakness of communist rule: the legacy of communist rule IV: a volume of papers from the Seminar held in Prague on September 11-12, 2003</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 167 s. ISBN 80-7330-051-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628da5d0"><span class="bib-author" name="contrib-628da5d0">HÁJEK, Martin</span> aj. <span class="bib-title">Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Matfyzpress, 2007. 249 s. ISBN 978-80-7378-035-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628da5d0 contrib-20f78394"><span class="bib-author" name="contrib-628da5d0">HÁJEK, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-20f78394">BAYER, Ivo</span>. <span class="bib-title">Diskurzivní stabilita „ne/spravedlivého“ - kvantitativní obsahová analýza českých deníků z let 1996-2006</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 36 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3202d4f6"><span class="bib-author" name="contrib-3202d4f6">HÁLA, Jaroslav</span> aj. <span class="bib-title">Development of social dialogue in the Czech republic</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 83 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02dee889"><span class="bib-author" name="contrib-02dee889">HAMPL, Martin</span>. <span class="bib-title">Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: DemoArt, 1996. 395 s. ISBN 80-902154-2-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02dee889"><span class="bib-author" name="contrib-02dee889">HAMPL, Martin</span>. <span class="bib-title">Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Demoart, 1998. 110 s. ISBN 80-902154-7-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ca64116a">DRBOHLAV, Dušan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2000, roč. 36, č. 2, s. 240-242.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02dee889"><span class="bib-author" name="contrib-02dee889">HAMPL, Martin</span> aj. <span class="bib-title">Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2001. 328 s. ISBN 80-902686-6-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 4, s. 580-583.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti: mezinárodní srovnání na základě emirického výzkumu ISSP (International Social Survey Programme)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. 60 s. ISBN 80-85950-79-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a contrib-bef057a5 contrib-7be484d6"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bef057a5">RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7be484d6">PIKÁLKOVÁ, Simona</span>. <span class="bib-title">České ženy: vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 108 s. ISBN 80-7330-040-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Vstup do manželství a nesezdaného soužití v České republice po roce 1989 v souvislosti se vzděláním</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 52 s. ISBN 80-7330-029-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 43 s. ISBN 80-7330-063-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span> aj. <span class="bib-title">Nemanželská plodnost: její rizika a sociální podmínky: informační bulletin z projektu Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti v České republice po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 27 s. ISBN 80-7330-105-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span> (ed.). <span class="bib-title">Mimomanželská plodnost v České republice po roce 1989: sociální a ekonomické souvislosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav, 2006. 92 s. ISBN 80-7330-093-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a contrib-9609ec2e contrib-5edc4c7d"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9609ec2e">ŠALAMOUNOVÁ, Petra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5edc4c7d">ŠAMANOVÁ, Gabriela</span> (eds.). <span class="bib-title">Životní cyklus: sociologické a demografické perspektivy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a contrib-df7801e8"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df7801e8">CHALOUPKOVÁ, Jana</span> aj. <span class="bib-title">Děti na psí knížku?: mimomanželská plodnost v ČR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i., 2007. 155 s. ISBN 978-80-7330-128-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí: výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 - Náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 139 s. ISBN 978-80-7330-163-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f473badb"><span class="bib-author" name="contrib-f473badb">HANÁK, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Hippies: slepé rameno mrtvé řeky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 1992. 135 s. ISBN 80-901198-4-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f384c2c3 contrib-ccfd4dc4 contrib-e3f1687b"><span class="bib-author" name="contrib-f384c2c3">HANÁKOVÁ, Petra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ccfd4dc4">HECZKOVÁ, Libuše</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e3f1687b">KALIVODOVÁ, Eva</span> (eds.). <span class="bib-title">V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SLON, 2006. 437 s. ISBN 80-86429-49-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a47b0863">BAHENSKÁ, Marie</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 1, s. 210-214.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0007d569"><span class="bib-author" name="contrib-0007d569">HANKUSOVÁ, Veronika</span>. <span class="bib-title">Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2006. 152 s. ISBN 80-246-1092-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c25b4ced"><span class="bib-author" name="contrib-c25b4ced">HANŠPACH, Daniel</span>. <span class="bib-title">Political, organizational and policy transformation at the municipal level: the case of Liberec</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 40 s. ISBN 80-85950-23-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ced5ad2c"><span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Dějiny kultury a civilizace západu v 19. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2002. 248 s. ISBN 80-7325-006-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ced5ad2c contrib-c08f653a"><span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c08f653a">VYBÍRAL, Jan</span> (eds.). <span class="bib-title">Evropa a její duchovní tvář: eseje - komentáře - diskuse</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ced5ad2c"><span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Tradice českého katolicismu ve 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2005. 295 s. ISBN 80-7325-036-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ced5ad2c contrib-c08f653a"><span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c08f653a">VYBÍRAL, Jan</span> (eds.). <span class="bib-title">Náboženství v globální občanské společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 182 s. ISBN 978-80-7325-140-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b428cc0a contrib-a3719587 contrib-29f7b4f3"><span class="bib-author" name="contrib-b428cc0a">HARTL, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a3719587">HUK, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-29f7b4f3">HABERLOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Česká společnost 1998</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Management Press, 1999. 103 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-75291275"><span class="bib-author" name="contrib-75291275">HARTL, Pavel</span>. <span class="bib-title">Komunita občanská a komunita terapeutická</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 53 s. ISBN 80-85950-97-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span> aj. <span class="bib-title">Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny?</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 111 s. ISBN 80-7330-048-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span> aj. <span class="bib-title">Women´s civic and political participation in the Czech Republic and the role of European Union gender equality and accession policies</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Sociologický ústav, 2003. 97 s. ISBN 80-7330-042-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span> (ed.). <span class="bib-title">Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 153 s. ISBN 80-7330-092-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-778140ab">SLEPIČKOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2007, roč. 43, č. 2, s. 456-459.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span> (ed.). <span class="bib-title">Rodičovství a bezdětnost ve vybraných časopisech pro ženy a pro muže</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 107 s. ISBN 80-7330-111-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d contrib-79181ee0 contrib-c6fefc34"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c6fefc34">LINKOVÁ, Marcela</span> (eds.). <span class="bib-title">Mnohohlasem: vyjednávání ženských prostorů po roce 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4e6a8a2f">JARKOVSKÁ, Lucie</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, č. 5, s. 1077-1080.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Fenomén bezdětnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 264 s. ISBN 978-80-7419-020-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d contrib-c815bef4"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c815bef4">UHDE, Zuzana</span> (eds.). <span class="bib-title">Women and social citizenship in Czech society: continuity and change</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. 245 s. ISBN 978-80-7330-150-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-59f372a6"><span class="bib-author" name="contrib-59f372a6">HAŠKOVCOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Fenomén stáří</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Panorama, 1990. 407 s. ISBN 80-7038-158-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d1cd9656"><span class="bib-author" name="contrib-d1cd9656">HÁŠOVÁ TRUHELKOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-title">Rozhovory o matkách a mateřství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7367-456-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-32d5192f"><span class="bib-author" name="contrib-32d5192f">HAUSER, Michal</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální stát a kapitalismus</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda Servis, 2007. 306 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f68dd844"><span class="bib-author" name="contrib-f68dd844">HAUSEROVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Jsi přece ženská ...: malý, lehce feministický rádce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 1998. 115 s. ISBN 80-7169-690-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2772b128"><span class="bib-author" name="contrib-2772b128">HAVEL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Chování subjektů v transformaci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. 76 s. ISBN 80-238-1690-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1735eec0 contrib-9081a2ab"><span class="bib-author" name="contrib-1735eec0">HAVELKA, Miloš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9081a2ab">CABADA, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita, 2000. 147 s. ISBN 80-7082-706-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1735eec0"><span class="bib-author" name="contrib-1735eec0">HAVELKA, Miloš</span>. <span class="bib-title">Dějiny a smysl: obsahy, akcenty a posuny „české otázky“ 1895-1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Lidové noviny, 2001. 203 s. ISBN 80-7106-424-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1735eec0"><span class="bib-author" name="contrib-1735eec0">HAVELKA, Miloš</span> aj. <span class="bib-title">Skupinové mentality</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 85 s. ISBN 80-7330-034-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7ccd35fb"><span class="bib-author" name="contrib-7ccd35fb">HAVELKOVÁ, Barbara</span>. <span class="bib-title">Rovnost v odměňování žen a mužů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2007. 157 s. ISBN 978-80-903786-2-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed8a0dd2 contrib-95dafe66"><span class="bib-author" name="contrib-ed8a0dd2">HAVELKOVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-95dafe66">VODRÁŽKA, Mirek</span> (eds.). <span class="bib-title">Žena a muž v mediích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nadace Gender Studies, 1998. 50 s. ISBN 80-902367-2-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed8a0dd2 contrib-c6fefc34"><span class="bib-author" name="contrib-ed8a0dd2">HAVELKOVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c6fefc34">LINKOVÁ, Marcela</span> aj. <span class="bib-title">Trans/formace: gender, věda a společnost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2007. 62 s. ISBN 978-80-7330-118-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-89c441ce"><span class="bib-author" name="contrib-89c441ce">HAVLÍK, Radomír</span>. <span class="bib-title">Učitelské povolání z pohledu sociálních věd</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 146 s. ISBN 80-86039-72-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-89c441ce"><span class="bib-author" name="contrib-89c441ce">HAVLÍK, Radomír</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1992. 131 s. ISBN 80-7066-615-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-89c441ce contrib-ac065086 contrib-0ccc7775"><span class="bib-author" name="contrib-89c441ce">HAVLÍK, Radomír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ac065086">NOVOTNÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0ccc7775">PROKOP, Jiří</span>. <span class="bib-title">Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy a vzdělávání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1993. 66 s. ISBN 80-7066-781-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-89c441ce contrib-49d154b1 contrib-0ccc7775"><span class="bib-author" name="contrib-89c441ce">HAVLÍK, Radomír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-49d154b1">HALÁSZOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0ccc7775">PROKOP, Jiří</span>. <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologie výchovy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1996. 109 s. ISBN 80-86039-10-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-89c441ce contrib-7bf76f39"><span class="bib-author" name="contrib-89c441ce">HAVLÍK, Radomír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7bf76f39">KOŤA, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie výchovy a školy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-635-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5c9a3060">ONDREJKOVIČ, Peter</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2003, roč. 35, s. 182-185.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f32c4acb"><span class="bib-author" name="contrib-f32c4acb">HAVLOVÁ, Radka</span> aj. <span class="bib-title">Kulturní pluralita současného světa. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 189 s. ISBN 80-245-0405-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ccfd4dc4"><span class="bib-author" name="contrib-ccfd4dc4">HECZKOVÁ, Libuše</span> (ed.). <span class="bib-title">Vztahy, jazyky, těla: texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ermat pro FHS UK v Praze, 2007. 430 s. ISBN 978-80-903086-6-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1bef42ad contrib-4cc40d6c"><span class="bib-author" name="contrib-1bef42ad">HEITLINGER, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4cc40d6c">TRNKOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Životy mladých pražských žen</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1998. 207 s. ISBN 80-85850-56-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-85a9a620">KUBÁTOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1999, roč. 35, č. 4, s. 485-487.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cca8d77b">ŠMÍDOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2000, č. 22, s. 83-92.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ac088bd3 contrib-c2d41878"><span class="bib-author" name="contrib-ac088bd3">HELLER, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c2d41878">NEUŽIL František</span> (eds.). <span class="bib-title">Bojíte se socialismu?</span> <span class="bib-place">Příbram</span>: Periskop, 2007. 196 s. ISBN 978-80-87077-01-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-280cde2e"><span class="bib-author" name="contrib-280cde2e">HENDL, Jan</span>. <span class="bib-title">Úvod do kvalitativního výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cca8d77b">ŠMÍDOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 1998, č. 13, s. 71-76.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-280cde2e"><span class="bib-author" name="contrib-280cde2e">HENDL, Jan</span>. <span class="bib-title">Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9f5bbaeb contrib-4de3494a contrib-0b9ae222"><span class="bib-author" name="contrib-9f5bbaeb">HERNOVÁ, Šárka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4de3494a">SOKOLOVÁ, Gabriela</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0b9ae222">MALÁ, E.</span> <span class="bib-title">Základní výsledky sociologických výzkumů národnostní problematiky ostravské oblasti. 2, Tabulkové přehledy</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský ústav zemského muzea v Opavě, 1997. 65 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9f5bbaeb contrib-4de3494a"><span class="bib-author" name="contrib-9f5bbaeb">HERNOVÁ, Šárka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4de3494a">SOKOLOVÁ, Gabriela</span>. <span class="bib-title">Národně jazykové vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České republiky</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2000. 171 s. ISBN 80-86224-17-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6bfb1797 contrib-c49cb0cf"><span class="bib-author" name="contrib-6bfb1797">HEŘMANOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c49cb0cf">PATOČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Oeconomica, 2007. 142 s. ISBN 978-80-245-1304-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6bfb1797 contrib-51e8767c"><span class="bib-author" name="contrib-6bfb1797">HEŘMANOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-51e8767c">CHROMÝ, Pavel</span> aj. <span class="bib-title">Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ASPI, 2009. 348 s. ISBN 978-80-7357-339-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-344475b8"><span class="bib-author" name="contrib-344475b8">HIML, Pavel</span>. <span class="bib-title">Zrození vagabunda: neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2007. 371 s. ISBN 978-80-7203-917-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f7083c7b"><span class="bib-author" name="contrib-f7083c7b">HIRŠL, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Analýza struktury chudého obyvatelstva v Československu v roce 1988</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1992. 168 s. ISBN 80-7138-060-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f9cf7d2a contrib-ad3aa580"><span class="bib-author" name="contrib-f9cf7d2a">HIRT, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span> (eds.). <span class="bib-title">„Romové“ v osidlech sociálního vyloučení</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 414 s. ISBN 80-86898-76-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c237b653"><span class="bib-author" name="contrib-c237b653">HLADÍK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Společenské vědy v kostce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Havlíčkův Brod</span>: Fragment, 1996. 108 s. ISBN 80-7200-044-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f35b89a"><span class="bib-author" name="contrib-5f35b89a">HLAVÁČOVÁ, Simona</span>. <span class="bib-title">Islám ve Spojených státech amerických</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 129 s. ISBN 978-80-210-4669-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b4ead81b contrib-ba03cf98"><span class="bib-author" name="contrib-b4ead81b">HLAVIČKOVÁ, Zora</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ba03cf98">MASLOWSKI, Nicolas</span> (eds.). <span class="bib-title">Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě: středoevropské studie v sociálních vědách</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: CES, 2005. 118 s. ISBN 80-239-4456-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b4ead81b contrib-ba03cf98"><span class="bib-author" name="contrib-b4ead81b">HLAVIČKOVÁ, Zora</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ba03cf98">MASLOWSKI, Nicolas</span> (eds.). <span class="bib-title">The weight of history in Central European Societies of the 20th century: central European studies in social sciences</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: CES, 2005. 187 s. ISBN 80-239-4457-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4613382 contrib-d0ad1632 contrib-2635c3bd"><span class="bib-author" name="contrib-d4613382">HNILICA, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d0ad1632">KROUPA, Aleš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2635c3bd">VAŠKOVÁ, Renáta</span>. <span class="bib-title">Subjektivní pocit zdraví a pracovní podmínky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 57 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b9f411db"><span class="bib-author" name="contrib-b9f411db">HNILICOVÁ, Helena</span> (ed.). <span class="bib-title">Kvalita života: sborník příspěvků z konference, konané dne 25.10.2004 v Třeboni</span>. <span class="bib-place">Kostelec nad Černými lesy</span>: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. 120 s. ISBN 80-86625-20-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-625efb97"><span class="bib-author" name="contrib-625efb97">HNILIČKA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: ERA, 2005. 131 s. ISBN 80-7366-028-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-76552e9c"><span class="bib-author" name="contrib-76552e9c">HODAŇ, Bohuslav</span>. <span class="bib-title">Sociokulturní kinantropologie I: úvod do problematiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2006. 213 s. ISBN 80-210-4064-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-76552e9c"><span class="bib-author" name="contrib-76552e9c">HODAŇ, Bohuslav</span>. <span class="bib-title">Sociokulturní kinantropologie. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 190 s. ISBN 978-80-244-1826-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e05a314c contrib-9f173b34"><span class="bib-author" name="contrib-e05a314c">HODOVSKÝ, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9f173b34">ZIMA, Petr</span>. <span class="bib-title">Svobodná společnost - svobodná morálka: pluralismus hodnot a etická odpovědnost: sborník příspěvků z mezinárodní konference Svobodná společnost - svobodná morálka, konané ve dnech 26. až 28. září 1995 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Pedagogická fakulta UP Olomouc, 1995. 233 s. ISBN 80-900189-9-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b4e9de3d contrib-dfbe5e7f"><span class="bib-author" name="contrib-b4e9de3d">HOFFMANNOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dfbe5e7f">MÜLLEROVÁ, Olga</span>. <span class="bib-title">Jak vedeme dialog s institucemi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2000. 188 s. ISBN 80-200-0446-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ba558289">VODOCHODSKÝ, Ivan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2002, roč. 38, č. 4, s. 511-513.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1b34d69b contrib-dc4dc412 contrib-c3906e8b"><span class="bib-author" name="contrib-1b34d69b">HOJDA, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dc4dc412">OTTLOVÁ, Marta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c3906e8b">PRAHL, Roman</span> (eds.). <span class="bib-title">Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?: sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února - 1. března 2008</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2009. 325 s. ISBN 978-80-200-1691-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-81587c20"><span class="bib-author" name="contrib-81587c20">HOLEČKOVÁ, Marta Edith</span>. <span class="bib-title">Cesta českého katolického samizdatu 80. let</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšehrad, 2009. 217 s. ISBN 978-80-7021-983-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-61d713ad"><span class="bib-author" name="contrib-61d713ad">HOLUBEC, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Výměna elit: sociologické aspekty tzv. sametové revoluce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Futura, 2002. 32 s. ISBN 80-85523-84-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-61d713ad"><span class="bib-author" name="contrib-61d713ad">HOLUBEC, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita, 2009. 329 s. ISBN 978-80-7043-834-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-61d713ad"><span class="bib-author" name="contrib-61d713ad">HOLUBEC, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 206 s. ISBN 978-80-7419-014-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b2d99482"><span class="bib-author" name="contrib-b2d99482">HOLÝ, Ivan</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1994. 65 s. ISBN 80-210-0985-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a6098651 contrib-c9d49cda"><span class="bib-author" name="contrib-a6098651">HOLÝ, Ladislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c9d49cda">UHEREK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2001. 209 s. ISBN 80-85850-97-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-323f1f11">SKALNÍK, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 4, s. 585-587.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-65969c19"><span class="bib-author" name="contrib-65969c19">HOLZBACHOVÁ, Ivana</span>. <span class="bib-title">Dějiny společenských teorií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1996. 96 s. ISBN 80-210-1318-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b3722625 contrib-15b3a325 contrib-834a9549"><span class="bib-author" name="contrib-b3722625">HOMOLÁČ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-15b3a325">KARHANOVÁ, Kamila</span>; <span class="bib-author" name="contrib-834a9549">NEKVAPIL, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2003. 183 s. ISBN 80-7239-137-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f2d4b389">KANDERKA, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 1, s. 175-178.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f1094094"><span class="bib-author" name="contrib-f1094094">HORA, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: (souhrnná zpráva z výzkumu)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008. 154, 8 s. ISBN 978-80-87007-98-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d5eb1700"><span class="bib-author" name="contrib-d5eb1700">HORÁK, Svatopluk</span> (ed.). <span class="bib-title">Filozoficko-sociologická dimenze tělesné kultury: sborník z česko-polského sympozia</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, 1993. 172 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5a4ff155"><span class="bib-author" name="contrib-5a4ff155">HORÁKOVÁ, Milada</span>. <span class="bib-title">Mezinárodní migrace a migrace cizí pracovní síly</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2003. 97, 247 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5a4ff155"><span class="bib-author" name="contrib-5a4ff155">HORÁKOVÁ, Milada</span>. <span class="bib-title">Postoje veřejnosti k běžencům a přesídlencům</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 14 s. ISBN 80-7138-012-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5a4ff155 contrib-0918d01d contrib-e32cd7bf"><span class="bib-author" name="contrib-5a4ff155">HORÁKOVÁ, Milada</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0918d01d">KRAUSE, Danica</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e32cd7bf">POLÍVKA, Milan</span>. <span class="bib-title">Zjištění možností kontinuálního sledování ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 36 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f5ed923"><span class="bib-author" name="contrib-5f5ed923">HORSKÁ, Pavla</span>. <span class="bib-title">Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Panorama, 1990. 474 s. ISBN 80-7038-011-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f5ed923"><span class="bib-author" name="contrib-5f5ed923">HORSKÁ, Pavla</span>. <span class="bib-title">Naše prababičky feministky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Lidové noviny, 1999. 124 s. ISBN 80-7106-380-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f5ed923 contrib-d4051556 contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5f5ed923">HORSKÁ, Pavla</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d4051556">MAUR, Eduard</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Paseka, 2002. 352 s. ISBN 80-7185-409-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-09333531">FIALOVÁ, Ludmila</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 2, s. 275-277.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-001975f4"><span class="bib-author" name="contrib-001975f4">HORSKÝ, Jan</span>. <span class="bib-title">Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2009. 339 s. ISBN 978-80-257-0124-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-001975f4 contrib-08aa4239"><span class="bib-author" name="contrib-001975f4">HORSKÝ, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-08aa4239">SELIGOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-title">Rodina našich předků</span>. <span class="bib-place">Praha</span>:  Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 143 s. ISBN 80-7106-195-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-42c01cf9"><span class="bib-author" name="contrib-42c01cf9">HORVÁTHOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Kapitoly z dějin Romů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Společenství Romů na Moravě a Muzeum romské kultury v nakladatelství Lidové noviny, 2002. 84 s. ISBN 80-7106-615-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b235167f"><span class="bib-author" name="contrib-b235167f">HORYNA, Břetislav</span>. <span class="bib-title">Druhá moderna: (Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2001. 70 s. ISBN 80-210-2677-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b235167f"><span class="bib-author" name="contrib-b235167f">HORYNA, Břetislav</span>. <span class="bib-title">Idea Evropy: pohledy do filosofie dějin</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2001. 212 s. ISBN 80-86598-32-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2002, roč. 38, č. 5, s. 670-671.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbe9db2a"><span class="bib-author" name="contrib-fbe9db2a">HOUŽVIČKA, Václav</span>. <span class="bib-title">Sudetoněmecká otázka v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1996. 38 s. ISBN 80-85950-08-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbe9db2a contrib-5cce029b contrib-8e0101bb"><span class="bib-author" name="contrib-fbe9db2a">HOUŽVIČKA, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8e0101bb">JEŘÁBEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Reflexe sudetoněmecké otázky: a postoje obyvatelstva českého pohraničí k Německu</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 94 s. ISBN 80-85950-27-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbe9db2a"><span class="bib-author" name="contrib-fbe9db2a">HOUŽVIČKA, Václav</span>. <span class="bib-title">Návraty sudetské otázky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, 2005. 546 s. ISBN 80-246-1007-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbe9db2a contrib-ebcff4ba"><span class="bib-author" name="contrib-fbe9db2a">HOUŽVIČKA, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ebcff4ba">NOVOTNÝ, Lukáš</span> (eds.). <span class="bib-title">Otisky historie v regionálnich identitách obyvatel pohraničí: sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 170 s. ISBN 978-80-7330-109-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ec3e933 contrib-ecc508bc contrib-f550264d"><span class="bib-author" name="contrib-3ec3e933">HRABA, Joseph</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ecc508bc">PECHAČOVÁ Zdeňka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f550264d">LORENZ, Frederick O.</span> <span class="bib-title">Deset rodin po 10 letech: 1989-1999</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1999. 134 s. ISBN 80-200-0731-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7ce0ea79">SÝKOROVÁ, Dana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2000, roč. 36, č. 3, s. 365-367.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8d2f176a">JUSTIANOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2000, č. 21, s. 119-122.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-00042f85"><span class="bib-author" name="contrib-00042f85">HRČKA, Michal</span>. <span class="bib-title">Sociální deviace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2001. 302 s. ISBN 80-85850-68-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3e4d8185">ŠMAUSOVÁ, Gerlinda</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2002, roč. 38, č. 5, s. 651-655.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b2ea8ac1 contrib-d8df8907 contrib-ec8f2876"><span class="bib-author" name="contrib-b2ea8ac1">HRDÝ, Ladislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d8df8907">SOUKUP, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ec8f2876">VODÁKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Sociální a kulturní antropologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1993. 157 s. ISBN 80-901424-1-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-742092a8">KANDERT, Josef</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1995, roč. 31, č. 3, s. 382-384.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-416b199c"><span class="bib-author" name="contrib-416b199c">HREŠANOVÁ, Ema</span>. <span class="bib-title">Kultury dvou porodnic: etnografická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7043-749-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6affa576">DUDOVÁ, Radka</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2009, č. 50, s. 121-129.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e1065910"><span class="bib-author" name="contrib-e1065910">HROCH, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Comparative studies in modern European history: nation, nationalism, social change</span>. <span class="bib-place">Aldershot</span>: Ashgate, 2007. 282 s. ISBN 978-0-7546-5935-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e1065910"><span class="bib-author" name="contrib-e1065910">HROCH, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Národy nejsou dílem náhody: příčiny a utváření moderních evropských národů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 314 s. ISBN 978-80-7419-010-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d6dabaa0">HAVLÍČEK, Jakub</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2010, roč. 46, č. 2, s. 323-327.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-363a2c69"><span class="bib-author" name="contrib-363a2c69">HRUBÁ, Drahoslava</span>. <span class="bib-title">Životní podmínky a zdravotní stav populace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: KPK, 1993. 135 s. ISBN 80-85267-43-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">HRUBEC, Marek</span> (ed.). <span class="bib-title">Demokracie, veřejnost a občanská společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2004. 268 s. ISBN 80-7007-211-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7210a436">ŠTĚCH, Ondřej</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, č. 1, s. 232-236.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">HRUBEC, Marek</span>. <span class="bib-title">Globální spravedlnost a demokracie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2004. 355 s. ISBN 80-7007-210-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-366644ef">BRABEC, Martin</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, č. 4, s. 820-823.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">HRUBEC, Marek</span> (ed.). <span class="bib-title">Interkulturní dialog o lidských právech: západní, islámské a konfuciánské perpektivy [sic]</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2008. 490 s. ISBN 978-80-7007-282-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">HRUBEC, Marek</span> aj. <span class="bib-title">Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2008. 479 s. ISBN 978-80-7007-286-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-61d713ad">HOLUBEC, Stanislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 1, s. 216-218.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-951c8482 contrib-7f967f64"><span class="bib-author" name="contrib-951c8482">HRUBÝ, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7f967f64">BROUČEK, Stanislav</span> (eds.). <span class="bib-title">Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29.-30. června 1998</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum: Etnologický ústav AV ČR, 2000. 339 s. ISBN 80-7184-932-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-59939b10 contrib-753632aa contrib-b9b93a96"><span class="bib-author" name="contrib-59939b10">HUBÁČEK, Ondřej</span>; <span class="bib-author" name="contrib-753632aa">OPLETALOVÁ, Lenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b9b93a96">MATĚJŮ, Martin</span>. <span class="bib-title">Sociokulturní adaptace malých měst: kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofická fakulta University Karlovy, 2009. 133 s. ISBN 978-80-7308-281-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0ded64f9"><span class="bib-author" name="contrib-0ded64f9">HUBÍK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Postmoderní kultura: úvod do problematiky</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Mladé umění k lidem, 1991. 55 s. ISBN 80-900604-9-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0ded64f9"><span class="bib-author" name="contrib-0ded64f9">HUBÍK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Sociologie vědění: základní koncepce a paradigmata</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. 224 s. ISBN 80-85850-58-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0ded64f9"><span class="bib-author" name="contrib-0ded64f9">HUBÍK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Sociální rekonstrukce regionu: teoretická a metodologická východiska</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: MSD, 2006. 102 s. ISBN 808663373.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f1c12db3"><span class="bib-author" name="contrib-f1c12db3">HUBINKOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Psychologie a sociologie ekonomického chování</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická, 2002. 126 s. ISBN 80-245-0284-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-92f93b10 contrib-f45951c1"><span class="bib-author" name="contrib-92f93b10">HUDEČKOVÁ, Helena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f45951c1">ZAGATA, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Sociologie a její aplikace ve veřejné správě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, 2007. 143 s. ISBN 978-80-213-1637-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3719587"><span class="bib-author" name="contrib-a3719587">HUK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Mediální publikum a výzkum veřejného mínění</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola Jana Amose Komenského, 2007. 112 s. ISBN 978-80-86723-24-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f78a4ce5"><span class="bib-author" name="contrib-f78a4ce5">HUNGR, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sociologie práva: systémově teoretický přístup k modernímu právu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1992. 152 s. ISBN 80-210-0527-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f78a4ce5 contrib-10a5939e"><span class="bib-author" name="contrib-f78a4ce5">HUNGR, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-10a5939e">DOBROVIČOVÁ, Gabriela</span>. <span class="bib-title">Sociologie práva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1990. 141 s. ISBN 80-210-0192-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f78a4ce5 contrib-ab5bbd01"><span class="bib-author" name="contrib-f78a4ce5">HUNGR, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ab5bbd01">URBANOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Prameny ke studiu sociologie práva. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1992. 121 s. ISBN 80-210-0421-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ffa6104e contrib-3ac95770"><span class="bib-author" name="contrib-ffa6104e">HÜBL, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3ac95770">SKŘENKOVÁ, Eliška</span>. <span class="bib-title">Češi, Slováci a jejich sousedé: úvahy, studie a polemiky z let 1979-1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Naše vojsko, 1990. 192 s. ISBN 80-206-0279-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed17f50d"><span class="bib-author" name="contrib-ed17f50d">HYTYCH, Roman</span>. <span class="bib-title">Smrt a nesmrtelnost: sociální reprezentace smrti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2008. 227 s. ISBN 978-80-7387-092-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-99aaef58"><span class="bib-author" name="contrib-99aaef58">CHÁB, Milan</span>. <span class="bib-title">Svět bez ústavů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: QUIP - Společnost pro změnu, 2004. 83 s. ISBN 80-239-4772-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df7801e8 contrib-9609ec2e"><span class="bib-author" name="contrib-df7801e8">CHALOUPKOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9609ec2e">ŠALAMOUNOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80-7330-062-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df7801e8"><span class="bib-author" name="contrib-df7801e8">CHALOUPKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Rozdělení domácí práce: ekonomická racionalita, mocenské zdroje a symbolické významy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 28 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df7801e8"><span class="bib-author" name="contrib-df7801e8">CHALOUPKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7330-169-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c20169b contrib-83bd4ca1 contrib-90e7cbc5"><span class="bib-author" name="contrib-2c20169b">CHALUPECKÝ, Jindřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-83bd4ca1">ČERVENKA, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-90e7cbc5">HAUKOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Tíha doby: stati o časových souvislostech a situacích kultury, 1968-1988</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Votobia, 1997. 180 s. ISBN 80-7198-175-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5eaeca62"><span class="bib-author" name="contrib-5eaeca62">CHARVÁT, Jan</span>. <span class="bib-title">Současný politický extremismus a radikalismus</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7367-098-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4fefda3e"><span class="bib-author" name="contrib-4fefda3e">CHARVÁT, Michal</span>. <span class="bib-title">Sociální aspekty sportovních aktivit</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Paido, 2002. 52 s. ISBN 80-7315-029-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7776c9be"><span class="bib-author" name="contrib-7776c9be">CHMELÍK, Jan</span> aj. <span class="bib-title">Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2003. 201 s. ISBN 80-7178-739-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7776c9be"><span class="bib-author" name="contrib-7776c9be">CHMELÍK, Jan</span>. <span class="bib-title">Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Linde, 2001. 172 s. ISBN 80-7201-265-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-71154bf1"><span class="bib-author" name="contrib-71154bf1">CHOVANČÍKOVÁ, Irena</span> (ed.). <span class="bib-title">Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie: sborník příspěvků z 2. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 18. listopadu 1993</span>. <span class="bib-place">Hodonín</span>: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1994. 117 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e658b3c"><span class="bib-author" name="contrib-0e658b3c">CHROMÝ, Karel</span>. <span class="bib-title">Duševní nemoc: sociologický a sociálněpsychologický pohled</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Avicenum, 1990. 82 s. ISBN 80-201-0050-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-589fccf4 contrib-4559fd94 contrib-81c30937"><span class="bib-author" name="contrib-589fccf4">CHŘIBKOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4559fd94">CHUCHMA Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-81c30937">KLIMENTOVÁ, Eva</span> (eds.). <span class="bib-title">Feminismus devadesátých let českýma očima</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Marie Chřibková, 1999. 278 s. ISBN 80-902443-6-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bbbd8110"><span class="bib-author" name="contrib-bbbd8110">ILLICH, Ivan</span>. <span class="bib-title">Odškolnění společnosti: (polemický spis)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 109 s. ISBN 80-85850-96-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a56a576"><span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">ILLNER, Michal</span>. <span class="bib-title">The territorial dimension of public administration reforms in East Central Europe</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 61 s. ISBN 80-85950-37-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a56a576 contrib-bac6725d contrib-35e1664c"><span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">ILLNER, Michal</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bac6725d">BALDERSHEIM, Harald</span>; <span class="bib-author" name="contrib-35e1664c">WOLLMANN, Hellmut</span> (eds.). <span class="bib-title">Local democracy in post-communist Europe</span>. <span class="bib-place">Opladen</span>: Leske + Budrich, 2003. 338 s. ISBN 3-8100-3192-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-99622bbd">RYŠAVÝ, Dan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2004, roč. 40, č. 4, s. 532-535.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Integrace cizinců v Evropě: sborník z mezinárodní konference: Praha 27.-28.11.2003 = Integration of immigrants in Europe: proceedings of an international conference: Prague, November 2003</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Slovo 21, 2004. 89, 96 s. ISBN 80-239-3924-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-07197432"><span class="bib-author" name="contrib-07197432">IRMANOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Albis International, 2005. 316 s. ISBN 80-86067-67-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8a77bf60"><span class="bib-author" name="contrib-8a77bf60">JAKLOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Národnostní a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006. 171 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-926cc57c contrib-916c8210"><span class="bib-author" name="contrib-926cc57c">JAKLOVÁ, Halka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-916c8210">ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina</span> (eds.). <span class="bib-title">Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Aperio, 2005. 39 s. ISBN 80-903087-4-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580 contrib-14381d5e"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>; <span class="bib-author" name="contrib-14381d5e">PODUŠKA, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Romské osady v kulturologické perspektivě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2003. 174 s. ISBN 80-7239-140-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-journal">SČ</span>. 2004, roč. 40, č. 4, s. 544-547.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-97ece035">JANKŮ, Kateřina</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2004, roč. 1, č. 1, s. 132-136.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>. <span class="bib-title">Romové - konec (ne)jednoho mýtu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Socioklub: BMSS-Start, 2004. 317 s. ISBN 80-86140-21-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580 contrib-f9cf7d2a"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f9cf7d2a">HIRT, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Romové: kulturologické etudy: (etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace)</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Aleš Čeněk, 2004. 383 s. ISBN 80-86473-83-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span> (ed.). <span class="bib-title">Cikáni a etnicita</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2008. 403 s. ISBN 978-80-7387-105-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f9cf7d2a">HIRT, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2009, roč. 41, č. 1, s. 92-96.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580 contrib-2cadfcc2"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2cadfcc2">BUDILOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Romové a cikáni - neznámí i známí: interdisciplinární pohled</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Voznice</span>: Leda, 2008. 342 s. ISBN 978-80-7335-119-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-04739b16">HEJNAL, Ondřej</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1111-1114.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580 contrib-2cadfcc2"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2cadfcc2">BUDILOVÁ, Lenka</span> (eds.). <span class="bib-title">Cikánské skupiny a jejich sociální organizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 359 s. ISBN 978-80-7325-178-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49b07080"><span class="bib-author" name="contrib-49b07080">JANÁK, Dušan</span>. <span class="bib-title">Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy: studie z dějin klasické české sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 228 s. ISBN 978-80-210-5038-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7717c17e"><span class="bib-author" name="contrib-7717c17e">JANATA, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Agrese tolerance a intolerance</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 1999. 220 s. ISBN 80-7169-889-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5042034"><span class="bib-author" name="contrib-e5042034">JANDOUREK, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologický slovník</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2001. 285 s. ISBN 80-7178-535-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5042034"><span class="bib-author" name="contrib-e5042034">JANDOUREK, Jan</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2003. 231 s. ISBN 80-7178-749-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5042034"><span class="bib-author" name="contrib-e5042034">JANDOUREK, Jan</span>. <span class="bib-title">Průvodce sociologií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2397-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-22f15809"><span class="bib-author" name="contrib-22f15809">JANIŠOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Zdeněk Ullrich: příspěvek k dějinám československé sociologie let 1945-1949</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1998. 139 s. ISBN 80-85850-43-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2000, roč. 36, č. 2, s. 233-235.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f730842a"><span class="bib-author" name="contrib-f730842a">JANOŠOVÁ, Pavlína</span>. <span class="bib-title">Homosexualita v názorech současné společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2000. 218 s. ISBN 80-7184-954-5.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Jedinec a společnost: sborník k 65. narozeninám doc. PhDr. Jana Sedláčka, CSc</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Katedra sociologie FF UK, 2000. 161 s. ISBN 80-85899-91-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-16ddc0f9"><span class="bib-author" name="contrib-16ddc0f9">JECH, Karel</span>. <span class="bib-title">Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšehrad, 2008. 331 s. ISBN 978-80-7021-902-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4d92054a"><span class="bib-author" name="contrib-4d92054a">JENÍK, Zdeněk</span> (ed.). <span class="bib-title">Fenomén štěstí v životě mladých lidí: výsledky výzkumu fenoménu štěstí v roce 1995: sborník příspěvků ze semináře konaného dne 10. dubna 1996 v Krnově</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Krnov</span>: Retis, 1996. 109 s. ISBN 80-238-0860-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4d92054a contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-4d92054a">JENÍK, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span> (eds.). <span class="bib-title">Člověk a česká společnost na prahu 21. století: sborník statí z mezioborového kolokvia k 10. výročí demokratické revoluce v Československu a z filosofického semináře o fenoménu štěstí u mladých lidí</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Open Education & Sciences, [1999?]. 260 s. ISBN 80-901974-7-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1992. 162 s. ISBN 80-7066-662-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d contrib-3d4e7bca"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3d4e7bca">REMR, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Klasické sociologické výzkumy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologických studií FSV UK, 1993. 143 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>. <span class="bib-title">Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1997. 183 s. ISBN 80-7184-342-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0e5b1112">VAJDOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1998, roč. 34, č. 4, s. 501-503.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>. <span class="bib-title">Vlivní lidé a názoroví vůdci v malém městě: výzkumná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologických studií, 1997. 73 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span> aj. <span class="bib-title">Utváření postojů obyvatel českého města: lidé s vlivem a osobní mezilidská komunikace při utváření politických postojů v lokální komunitě: (rozpracování projektu a metodika výzkumu)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 85 s. ISBN 80-85950-71-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d contrib-292f9e50"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>; <span class="bib-author" name="contrib-292f9e50">VEISOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">11th September: mezinárodní internetový komunikační výzkum: international on-line communication research</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 60 s. ISBN 80-7330-005-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d contrib-f1078a15"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f1078a15">SOUKUP, Petr</span> (eds.). <span class="bib-title">Advanced Lazarsfeldian methodology</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Karolinum, 2008. 250 s. ISBN 978-80-246-1521-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6f878f84">KATRŇÁK, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2010, roč. 46, č. 3, s. 491-492.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>. <span class="bib-title">Paul Lazarsfeld's research methodology: biography, methods, famous projects</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Charles University, Karolinum Press, 2006. 136 s. ISBN 80-246-1098-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-119e9898">HÄUBERER, Julia</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 3, s. 600-601.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-99875c71">LAIFEROVÁ, Eva</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2007, roč. 39, č. 1, s. 85-90.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e0101bb"><span class="bib-author" name="contrib-8e0101bb">JEŘÁBEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Individuální kontakty obyvatel na česko-německé hranici</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1996. 46 s. ISBN 80-85950-17-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e0101bb contrib-909b39e8 contrib-7308295a"><span class="bib-author" name="contrib-8e0101bb">JEŘÁBEK, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-909b39e8">JEŽEK, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7308295a">ŠINDELÁŘOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Průmyslové podniky se zahraničním kapitálem v česko-německém pohraničí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 52 s. ISBN 80-85950-26-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e0101bb"><span class="bib-author" name="contrib-8e0101bb">JEŘÁBEK, Milan</span> (ed.). <span class="bib-title">Geografická analýza pohraničí České republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 180 s. ISBN 80-85950-76-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e0101bb"><span class="bib-author" name="contrib-8e0101bb">JEŘÁBEK, Milan</span> (ed.). <span class="bib-title">Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Sociologický ústav, 2001. 107 s. ISBN 80-85950-85-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e0101bb contrib-e166b8d7 contrib-03a03912"><span class="bib-author" name="contrib-8e0101bb">JEŘÁBEK, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e166b8d7">DOKOUPIL, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-03a03912">HAVLÍČEK, Tomáš</span> aj. <span class="bib-title">České pohraničí: bariéra nebo prostor zprostředkování?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2004. 296 s. ISBN 80-200-1051-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7d429a22 contrib-1294f2d2"><span class="bib-author" name="contrib-7d429a22">JIRÁK, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1294f2d2">KÖPPLOVÁ, Barbara</span>. <span class="bib-title">Média a společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 1, s. 160-162.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7d429a22 contrib-1294f2d2"><span class="bib-author" name="contrib-7d429a22">JIRÁK, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1294f2d2">KÖPPLOVÁ, Barbara</span>. <span class="bib-title">Masová média</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-466-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7d429a22 contrib-1294f2d2 contrib-33713409"><span class="bib-author" name="contrib-7d429a22">JIRÁK, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1294f2d2">KÖPPLOVÁ, Barbara</span>; <span class="bib-author" name="contrib-33713409">KASL KOLLMANOVÁ, Denisa</span> (eds.). <span class="bib-title">Média dvacet let poté</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2009. 383 s. ISBN 978-80-7367-446-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-407e8a4f contrib-c1d74d04"><span class="bib-author" name="contrib-407e8a4f">JIRÁNEK, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c1d74d04">KUBEŠ, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Dítě a dětství napříč staletími: 2. Pardubické bienále: 4. až 5. dubna 2002, Pardubice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Pardubice</span>: Univerzita Pardubice, 2003. 259 s. ISBN 80-7194-515-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c39622a"><span class="bib-author" name="contrib-2c39622a">JIRÁSKOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Občan v demokratické společnosti: učebnice pro střední školy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. 311 s. ISBN 80-85850-78-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c39622a"><span class="bib-author" name="contrib-2c39622a">JIRÁSKOVÁ, Věra</span> aj. <span class="bib-title">Mezigenerační porozumění a komunikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Eurolex Bohemia, 2005. 198 s. ISBN 80-86861-80-5.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Jsme přece lidé, ne? = We're all people, no?</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Slovo 21, 2007. 89, 91 s. ISBN 978-80-239-8605-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-238d02b7"><span class="bib-author" name="contrib-238d02b7">JUNG, Richard</span>. <span class="bib-title">Experience and action: selected items in systems theorie</span>. <span class="bib-place">Wien</span>: Wisdom - edition echoraum, 2007. 308 s. ISBN 978-3-901941-13-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 2, s. 435-437.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-693a818b">ALIEVA, Dilbar</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2009, roč. 41, č. 4, s. 401-408.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb346469 contrib-e96e69e6 contrib-871c41c7"><span class="bib-author" name="contrib-bb346469">JUST, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-871c41c7">MATĚJKA, Ondřej</span> aj. <span class="bib-title">Luteráni v českých zemích v proměnách staletí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Lutherova společnost, 2009. 395 s. ISBN 978-80-903632-8-1.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">K sociologické reflexi modernizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1998. 153 s. ISBN 80-246-0843-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f47111e0"><span class="bib-author" name="contrib-f47111e0">KABÁTEK, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sociologické výzkumy mladé generace: (aktuální poznatky a výsledky)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav školských informací (ÚŠI), 1991. 40 s. ISBN 80-211-0061-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f47111e0"><span class="bib-author" name="contrib-f47111e0">KABÁTEK, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sociologické texty. I., Základy obecné sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1994. 182 s. ISBN 80-7066-890-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f47111e0"><span class="bib-author" name="contrib-f47111e0">KABÁTEK, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sociologické texty. II., Speciální a aplikovaná sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1995. 225 s. ISBN 80-7066-962-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>. <span class="bib-title">Přerody: principy sociálního konstruování</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1998. 394 s. ISBN 80-7184-359-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503 contrib-1dcc01e2"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1dcc01e2">MLČOCH, Lubomír</span> (eds.). <span class="bib-title">Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. 2, Proměna české společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2001. 549 s.ISBN 80-246-0431-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span> aj. <span class="bib-title">Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let: dědictví komunistické vlády V.: sborník popisů komunistického vládnutí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 202 s. ISBN 80-7330-047-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Rozvoj české společnosti v Evropské unii: (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Matfyzpress, 2004. 433 s. ISBN 80-86732-35-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Výklady vládnutí v reálném socialismu: (dědictví VI)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Matfyzpress, 2004. 122 s. ISBN 80-86732-31-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>. <span class="bib-title">Z kapitalismu do socialismu a zpět: teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2005. 582 s. ISBN 80-246-1127-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>. <span class="bib-title">Strategické vyvažování, koordinace a spravedlnost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 60 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e481d503 contrib-628da5d0"><span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-628da5d0">HÁJEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Jak vládli?: průvodce hierarchiemi reálného socialismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2008. 213 s. ISBN 978-80-7239-213-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8068b9cf"><span class="bib-author" name="contrib-8068b9cf">KADLECOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Dívky a girls podle českých dívčích časopisů: jazyk, ideologie, publikum a jeho přístup</span>. <span class="bib-place">Liberec</span>: Nakladatelství Bor, 2007. 190 s. ISBN 978-80-86807-57-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e20f8c5f contrib-0ce25d73 contrib-ec8f2876"><span class="bib-author" name="contrib-e20f8c5f">KALIBOVÁ, Květa</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0ce25d73">PAVLÍK, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ec8f2876">VODÁKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Demografie (nejen) pro demografy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1993. 125 s. ISBN 80-901424-2-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a2f440f0 contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-a2f440f0">KALINOVÁ, Lenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1993. 221 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a2f440f0"><span class="bib-author" name="contrib-a2f440f0">KALINOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Základní podmínky a charakteristika vývoje sociální struktury československé společnosti v 70. a 80. letech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1993. 59 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a2f440f0"><span class="bib-author" name="contrib-a2f440f0">KALINOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním dějinám v letech 1945-1969</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2007. 363 s. ISBN 978-80-200-1536-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 4, s. 813-817.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8bebca8f"><span class="bib-author" name="contrib-8bebca8f">KALNICKÁ, Zdeňka</span>. <span class="bib-title">Úvod do gender studies: otázky rodové identity</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Opava</span>: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7248-528-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37c55f0c contrib-e82d8711"><span class="bib-author" name="contrib-37c55f0c">KALOUS, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e82d8711">VESELÝ, Arnošt</span> (eds.). <span class="bib-title">Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2006. 181 s. ISBN 80-246-1262-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-58a9489b"><span class="bib-author" name="contrib-58a9489b">KALVAS, František</span>. <span class="bib-title">Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7043-805-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-58c87201 contrib-12069952"><span class="bib-author" name="contrib-58c87201">KAMÍN, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-12069952">MACHALOVÁ, Tatiana</span>. <span class="bib-title">Kritika rasy a rasismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2003. 173 s. ISBN 80-210-3275-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-742092a8"><span class="bib-author" name="contrib-742092a8">KANDERT, Josef</span> (ed.). <span class="bib-title">Jihomoravský venkov po socialismu: Filipovsko na konci devadesátých let 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Matfyzpress, 2004. 317 s. ISBN 80-86732-26-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-742092a8"><span class="bib-author" name="contrib-742092a8">KANDERT, Josef</span>. <span class="bib-title">Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2004. 258 s. ISBN 80-246-0782-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-bc2af794">PODOBA, Juraj</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2007, roč. 43, č. 1, s. 235-238.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-742092a8"><span class="bib-author" name="contrib-742092a8">KANDERT, Josef</span>. <span class="bib-title">Chápání spravedlnosti v různých kulturních kontextech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 32 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-45554fa0"><span class="bib-author" name="contrib-45554fa0">KAPR, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Co je to demokracie: učební pomůcka o demokracii jako způsobu rozhodování</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1991. 97 s. ISBN 80-901059-2-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-45554fa0"><span class="bib-author" name="contrib-45554fa0">KAPR, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1991. 115 s. ISBN 80-85850-03-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-53e8039e"><span class="bib-author" name="contrib-53e8039e">KARLAS, Jan</span>. <span class="bib-title">Forma mezinárodních institucí: teoretická analýza</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008. 206 s. ISBN 978-80-246-1433-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-63fed594"><span class="bib-author" name="contrib-63fed594">KASALOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Problémy starých občanů se sníženou soběstačností: (Sonda)</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 78 s. ISBN 80-7138-046-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9b2bf195"><span class="bib-author" name="contrib-9b2bf195">KASTNER, Quido</span>. <span class="bib-title">Osidlování českého pohraničí od května 1945</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 67 s. ISBN 80-85950-19-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e581c413">SRB, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1997, roč. 33, č. 4, s. 501-502.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9b2bf195"><span class="bib-author" name="contrib-9b2bf195">KASTNER, Quido</span>. <span class="bib-title">Osidlování českého pohraničí od května 1945: (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). Díl II</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Sociologický ústav AV ČR Praha, detašovaný tým v Ústí n. Labem, 1999. 334 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cb837ece contrib-00f8eef7 contrib-e3939965"><span class="bib-author" name="contrib-cb837ece">KAŠPAROVÁ, Irena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-00f8eef7">RIPKA, Štěpán</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e3939965">SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina</span> (eds.). <span class="bib-title">Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice - moravské lokality</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity; <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2008. 374 s. ISBN 978-80-87041-56-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f878f84"><span class="bib-author" name="contrib-6f878f84">KATRŇÁK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SLON, 2004. 190 s. ISBN 80-86429-29-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c088e55b">SIMONOVÁ, Natalie</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 1, s. 156-160.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b2206f2b">BÚZIK, Bohumil</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2005, roč. 37, č. 5, s. 481-484.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f878f84"><span class="bib-author" name="contrib-6f878f84">KATRŇÁK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Třídní analýza a sociální mobilita</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: CDK, 2005. 211 s. ISBN 80-7325-067-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b2206f2b">BÚZIK, Bohumil</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2006, roč. 38, č. 5, s. 477-480.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f878f84"><span class="bib-author" name="contrib-6f878f84">KATRŇÁK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Spříznění volbou?: homogamie a heterogamie manželských párů v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Slon, 2008. 239 s. ISBN 978-80-86429-98-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-33e6de3c">BAHNA, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2010, roč. 42, č. 1, s. 68-70.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fdf3dab8"><span class="bib-author" name="contrib-fdf3dab8">KEBZA, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Psychosociální determinanty zdraví</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2005. 263 s. ISBN 80-200-1307-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie konfliktu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1990. 119 s. ISBN 80-210-0193-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Kvalitativní přístupy v sociologii: sborník ze semináře sekce metod a technik ČSSS Alšovice 23.-25.10.1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost při ČSAV, 1991. 90 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Nedomyšlená společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 1992. 125 s. ISBN 80-901102-0-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1992. 186 s. ISBN 80-901059-3-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dd1aec95">SEDLÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1992, roč. 28, č. 3, s. 412-416.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Až na dno blahobytu: ke společenským kořenům ekologické krize</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Hnutí Duha, 1993. 127 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-84f5cb9b">KAMARÝT, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4d7e5020">ŠEVČÍK, Oldřich</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1994, roč. 30, č. 3, s. 392-393.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Přemýšlení s Josefem Vavrouškem</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: G plus G, 1995. 175 s. ISBN 80-901896-1-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Dvanáct omylů sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1995. 167 s. ISBN 80-85850-09-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0ded64f9">HUBÍK, Stanislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1996, roč. 32, č. 2, s. 223-226.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b2206f2b">BÚZIK, Bohumil</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1995, roč. 27, č. 5-6, s. 461-463.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 1995, č. 5, s. 30-33.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-91438a4b">NOHEJL, Marek</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 1996, č. 6, s. 33-36.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb contrib-c55626f1 contrib-fae0817f"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c55626f1">GÁL, Fedor</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fae0817f">FRIČ, Pavol</span>. <span class="bib-title">Hodnoty pro budoucnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: G plus G, 1996. 94 s. ISBN 80-901896-4-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie byrokracie a organizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Šok z ekologie, aneb, Politické systémy v rozpacích</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Český spisovatel, 1996. 52 s. ISBN 80-202-0606-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Abeceda prosperity</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 1997. 160 s. ISBN 80-85765-98-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie a ekologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1997. 232 s. ISBN 80-85850-42-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Naše cesta do prvohor: o povaze automobilové kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1998. 170 s. ISBN 80-85850-64-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Vzestup a pád středních vrstev</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 123 s. ISBN 80-85850-95-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2001, roč. 37, č. 3, s. 385-388.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Politika s ručením omezeným: proměny moci na prahu 21. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Evropský literární klub, 2001. 139 s. ISBN 80-86316-27-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie byrokracie a organizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 191 s. ISBN 80-85850-15-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span> aj. <span class="bib-title">O hypermarketech veřejně: sborník</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Nesehnutí, 2002. 116 s. ISBN 80-238-6832-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Dějiny klasické sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2004. 529 s. ISBN 80-86429-34-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-97ba7438">MARADA, Radim</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, s. 211-216.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, s. 217-220.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, s. 221-222.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-99875c71">LAIFEROVÁ, Eva</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2005, roč. 37, č. 4, s. 373-379.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Soumrak sociálního státu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 158 s. ISBN 80-86429-41-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 5, s. 931-935.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Teorie modernizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2007. 194 s. ISBN 978-80-86429-66-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Teď, když máme, co jsme chtěli: články z let 1998-2008</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: EarthSave, 2008. 141 s. ISBN 978-80-86916-07-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb contrib-ec442b04"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ec442b04">TVRDÝ, Lubor</span>. <span class="bib-title">Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SLON, 2008. 183 s. ISBN 978-80-86429-78-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f1078a15">SOUKUP, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 2, s. 435-438.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 173 s. ISBN 978-80-7419-002-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c0f16435">TOUŠEK, Laco</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2010, roč. 46, č. 2, s. 313-315.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-04cb10d9"><span class="bib-author" name="contrib-04cb10d9">KLÍMA, Michal</span>. <span class="bib-title">Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Radix, 2001. 179 s. ISBN 80-86031-29-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-234e2d69"><span class="bib-author" name="contrib-234e2d69">KLVAČ, Pavel</span> (ed.). <span class="bib-title">Na tom našem dvoře = in our back yard</span>. <span class="bib-place">Drnovice</span>: Občanské sdružení Drnka, 2007. 73 s.: fot. ISBN 978-80-254-0882-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-08249dd1 contrib-42569349"><span class="bib-author" name="contrib-08249dd1">KMOCHOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-42569349">TREMLOVÁ, Naďa</span>. <span class="bib-title">Význam umění v rozvoji člověka: prognostická studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 63 s. ISBN 80-7069-014-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-801c49f5"><span class="bib-author" name="contrib-801c49f5">KMONÍČEK, Leoš</span>. <span class="bib-title">Sociální potřebnost a struktura čs. domácností</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ekonomický ústav ČSAV, 1991. 40 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-01c57eb8"><span class="bib-author" name="contrib-01c57eb8">KNAPÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948-1950</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Libri, 2004. 359 s. ISBN 80-7277-212-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ac89cd9a"><span class="bib-author" name="contrib-ac89cd9a">KOBES, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Nastartovali nás jako motorky: činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7043-823-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33b04ab9"><span class="bib-author" name="contrib-33b04ab9">KOCOURKOVÁ, Jiřina</span> aj. <span class="bib-title">Propopulační politika - ano či ne: sborník textů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. 73 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33b04ab9 contrib-5370ad61"><span class="bib-author" name="contrib-33b04ab9">KOCOURKOVÁ, Jiřina</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5370ad61">RABUŠIC, Ladislav</span> (eds.). <span class="bib-title">Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?: proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky z hlediska postojů české veřejnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, 2006. 158 s. ISBN 80-86561-93-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7d80b91f"><span class="bib-author" name="contrib-7d80b91f">KOHÁK, Erazim</span>. <span class="bib-title">Průvodce po demokracii: vzpomínky z amerického života, naděje z pražského návratu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1997. 156 s. ISBN 80-85850-23-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ec8f2876">VODÁKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1998, roč. 34, č. 1, s. 112-113.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cab4a666"><span class="bib-author" name="contrib-cab4a666">KOHOUTEK, Rudolf</span> aj. <span class="bib-title">Základy sociální psychologie</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 181 s. ISBN 80-7204-064-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1e7b3f84 contrib-17901f92 contrib-a34c9045"><span class="bib-author" name="contrib-1e7b3f84">KOLÁŘ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-17901f92">PECHÁČEK, Štěpán</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a34c9045">SYLLOVÁ, Jindřiška</span>. <span class="bib-title">Parlament České republiky: 1993-2001</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Linde, 2002. 296 s. ISBN 80-7201-325-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005. roč. 41, č. 3, s. 511-512.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1dade352"><span class="bib-author" name="contrib-1dade352">KOLÁŘOVÁ, Marta</span>. <span class="bib-title">Globální a české „anti-globalizační“ hnutí: kolektivní identita a difúze</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 20 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1dade352 contrib-563c972d"><span class="bib-author" name="contrib-1dade352">KOLÁŘOVÁ, Marta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-563c972d">VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Vnímání a utváření sociálních distancí a třídních nerovností v české společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 101 s. ISBN 978-80-7330-155-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1dade352"><span class="bib-author" name="contrib-1dade352">KOLÁŘOVÁ, Marta</span>. <span class="bib-title">Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 253 s. ISBN 978-80-86429-96-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8228ea06">KOBOVÁ, Ľubica</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2010, roč. 42, č. 2, s. 177-181.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0a153eba"><span class="bib-author" name="contrib-0a153eba">KOMÁRKOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-title">Genderové stereotypy v reklamních textech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006. 214 s. ISBN 80-7308-148-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ea1075bf"><span class="bib-author" name="contrib-ea1075bf">KOMENDA, Antonín</span>. <span class="bib-title">Sociální deviace: historická východiska a základní teoretické přístupy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1999. 313 s. ISBN 80-244-0019-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ea1075bf contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-ea1075bf">KOMENDA, Antonín</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie pro právníky: (sociální kontrola a deviace)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1993. 171 s. ISBN 80-7067-317-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2c95f9e contrib-1294f2d2 contrib-831ff75d"><span class="bib-author" name="contrib-d2c95f9e">KONČELÍK, Jakub</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1294f2d2">KÖPPLOVÁ, Barbara</span>; <span class="bib-author" name="contrib-831ff75d">PRÁZOVÁ, Irena</span> (eds.). <span class="bib-title">Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii: (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Matfyzpress, 2002. 407 s. ISBN 80-86732-00-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7945e22e contrib-814aece4"><span class="bib-author" name="contrib-7945e22e">KONOPÁSEK, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-814aece4">TUTTEROVÁ, Jitka</span>. <span class="bib-title">Sociální politika, sociální pomoc a sociální příjmy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1990. 163 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7945e22e"><span class="bib-author" name="contrib-7945e22e">KONOPÁSEK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Auto/biografie a sociologie: druhá verze</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologických studií FSV UK, 1994. 90 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7945e22e"><span class="bib-author" name="contrib-7945e22e">KONOPÁSEK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Estetika sociálního státu: o krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: G plus G, 1998. 341 s. ISBN 80-86103-14-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7945e22e"><span class="bib-author" name="contrib-7945e22e">KONOPÁSEK, Zdeněk</span> (ed.). <span class="bib-title">Otevřená minulost: autobiografická sociologie státního socialismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1999. 371 s. ISBN 80-7184-755-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7945e22e contrib-612e39ae"><span class="bib-author" name="contrib-7945e22e">KONOPÁSEK, Zdeněk</span> (ed.); <span class="bib-author" name="contrib-612e39ae">HAWKER, Andrew</span> (transl.). <span class="bib-title">Our lives as database: doing a sociology of ourselves: Czech social transitions in autobiographical research dialogues</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> in English. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2000. 302 s. ISBN 80-246-0120-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cae2ac4c"><span class="bib-author" name="contrib-cae2ac4c">KOPECKÝ, Martin</span>. <span class="bib-title">Sociální hnutí a vzdělávání dospělých: aktivní občanství jako cíl pro celoživotní učení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Eurolex Bohemia, 2004. 131 s. ISBN 80-86432-96-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1294f2d2 contrib-efcf763c"><span class="bib-author" name="contrib-1294f2d2">KÖPPLOVÁ, Barbara</span>; <span class="bib-author" name="contrib-efcf763c">WOLÁK, Radim</span> (eds.). <span class="bib-title">Česká média a česká společnost v 60. letech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Radioservis, 2008. 170 s. ISBN 978-80-86212-94-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-23c158c6"><span class="bib-author" name="contrib-23c158c6">KOSEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Člověk je (ne)tvor společenský: kapitoly ze sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2004. 253 s. ISBN 80-7203-591-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1b80834d"><span class="bib-author" name="contrib-1b80834d">KOSÍK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Pospojovaný svět</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Prostor, 1997. 132 s. ISBN 80-85190-55-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f92d4f23 contrib-87140c11 contrib-310cb300"><span class="bib-author" name="contrib-f92d4f23">KOSTELECKÁ, Yvona</span>; <span class="bib-author" name="contrib-87140c11">BERNARD, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Zahraniční migrace vědců a výzkumníků a nástroje k jejímu ovlivnění</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 117 s. ISBN 978-80-7330-134-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Regionální diferenciace sociálních problémů v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 107 s. ISBN 80-901674-3-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Rozdíly v chování regionálních populací a jejich příčiny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 88 s. ISBN 80-85950-03-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300 contrib-eb78a61f contrib-0e5b1112"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-eb78a61f">NEDOMOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0e5b1112">VAJDOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-title">Trh s bydlením a jeho sociální souvislosti - situace v Praze a Brně</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 45 s. ISBN 80-85950-43-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Vzestup nebo pád politického regionalismu? Změny na politické mapě v letech 1992 až 1998 - srovnání České a Slovenské republiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 100 s. ISBN 80-7330-003-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Political parties after communism: developments in East-Central Europe</span>. <span class="bib-place">Washington</span>: Woodrow Wilson Center Press, 2002. 213 s. ISBN 0-8018-6851-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c58f140a">BROKL, Lubomír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 3, s. 432-435.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300 contrib-8d65c0ac contrib-2dacfd2e"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8d65c0ac">STACHOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">ČERMÁK, Daniel</span>. <span class="bib-title">Region a politika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 76 s. ISBN 80-7330-030-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300 contrib-2dacfd2e"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">ČERMÁK, Daniel</span>. <span class="bib-title">Metropolitan areas in the Czech Republic - Defensions, basic characteristics, patterns of suburbanisation and their impact on political bahaviour</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 57 s. ISBN 80-7330-064-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300 contrib-6e2405c8"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6e2405c8">VOBECKÁ, Jana</span> (eds.). <span class="bib-title">Regionální elity 2004</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 152 s. ISBN 80-7330-074-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Political behavior in metropolitan areas in the Czech Republic between 1990 and 2002 - patterns, trends, and the relation to suburbanization and its socio-spatial patterns</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. 104 s. ISBN 80-7330-073-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300 contrib-87140c11 contrib-a8bb1cbb"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-87140c11">BERNARD, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a8bb1cbb">PATOČKOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Jak změnit „brain drain“ v „drain gain“: politiky k ovlivňování migrace vysoce vzdělaných: výzkumná zpráva pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 42 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300 contrib-a8bb1cbb contrib-7a56a576"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a8bb1cbb">PATOČKOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">ILLNER, Michal</span>. <span class="bib-title">Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případová studie Prahy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 108 s. ISBN 978-80-7330-164-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b97daf19"><span class="bib-author" name="contrib-b97daf19">KOTOUS, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociální politika v evropských zemích: sborník učebních textů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1995. 143 s. ISBN 80-7184-099-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eadb84da contrib-74b11475 contrib-17c88cda"><span class="bib-author" name="contrib-eadb84da">KOUKOLÍK, František</span>; <span class="bib-author" name="contrib-74b11475">DRTILOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-17c88cda">HOUDEK, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Makropulos, 1996. 303 s. ISBN 80-901776-8-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-65a4c8f3">VIDOVÁ, Denisa</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1996, roč. 28, č. 4, s. 382-384.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3fd0338a contrib-d1d07243"><span class="bib-author" name="contrib-3fd0338a">KOUTSKÁ, Ivana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d1d07243">SVÁTEK, František</span> (eds.). <span class="bib-title">Politické elity v Československu 1918-1948: sborník</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 1994. 259 s. ISBN 80-85270-35-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7e1e7d6e"><span class="bib-author" name="contrib-7e1e7d6e">KOVÁČ, Dušan</span> aj. <span class="bib-title">Kultura jako nositel a oponent politických záměrů: německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti</span>. <span class="bib-place">Ústí n. L.</span>: Albis international, 2009. 545 s. ISBN 978-80-86971-90-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1f575a06"><span class="bib-author" name="contrib-1f575a06">KOVTUN, Jiří</span>. <span class="bib-title">Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sefer, 1994. 574 s. ISBN 80-900895-9-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1996, roč. 32, č. 3, s. 370-372.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-426ecab9"><span class="bib-author" name="contrib-426ecab9">KOZLÍKOVÁ, Daniela</span>. <span class="bib-title">Romská otázka - překážka vstupu České republiky do Evropské unie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 59 s. ISBN 80-7330-001-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c44c0d17"><span class="bib-author" name="contrib-c44c0d17">KRÁMSKÝ, David</span>. <span class="bib-title">O povaze humanitních věd: k etickým a metodologickým východiskům humanitněvědního poznávání</span>. <span class="bib-place">Liberec</span>: Bor, 2008. 172 s. ISBN 978-80-86807-75-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-41e8a28f"><span class="bib-author" name="contrib-41e8a28f">KRAUS, Blahoslav</span>. <span class="bib-title">K současným problémům mládeže</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Horizont, 1990. 93 s. ISBN 80-7012-027-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-41e8a28f"><span class="bib-author" name="contrib-41e8a28f">KRAUS, Blahoslav</span>. <span class="bib-title">Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století: výzkum v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2003</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Gaudeamus, 2004. 171 s. ISBN 80-7041-738-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ff9bfa2a"><span class="bib-author" name="contrib-ff9bfa2a">KREBS, Vojtěch</span> aj. <span class="bib-title">Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009. 178 s. ISBN 978-80-7416-044-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be30fef0"><span class="bib-author" name="contrib-be30fef0">KREIDL, Martin</span>. <span class="bib-title">Percepce příčin chudoby a bohatství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>:  Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 58 s. ISBN 80-85950-32-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be30fef0 contrib-dfa70449"><span class="bib-author" name="contrib-be30fef0">KREIDL, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dfa70449">VLACHOVÁ, Klára</span>. <span class="bib-title">Nastal soumrak extrémní pravice?</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 33 s. ISBN 80-85950-60-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be30fef0 contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-be30fef0">KREIDL, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Rekonstrukce sociálního statusu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 30 s. ISBN 80-85950-53-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be30fef0 contrib-dfa70449"><span class="bib-author" name="contrib-be30fef0">KREIDL, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dfa70449">VLACHOVÁ, Klára</span>. <span class="bib-title">Rise and decline of right-wing extremism in the Czech Republic in the 1990s</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 36 s. ISBN 80-85950-75-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be30fef0"><span class="bib-author" name="contrib-be30fef0">KREIDL, Martin</span>. <span class="bib-title">The role of political, social and cultural capital in secondary school in socialist Czechoslovakia, 1948-1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 48 s. ISBN 80-85950-93-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be30fef0 contrib-266e9ad1"><span class="bib-author" name="contrib-be30fef0">KREIDL, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-266e9ad1">LEBEDA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Pre-election pools, election results, and validity of measurement before the 2002 elections</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 43 s. ISBN 80-7330-043-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be30fef0"><span class="bib-author" name="contrib-be30fef0">KREIDL, Martin</span>. <span class="bib-title">Cesty ke vzdělání: vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 323 s. ISBN 978-80-7043-678-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span> aj. <span class="bib-title">Společnost a kultura: stati z čtvrtletníku Proměny l984-l989</span>. <span class="bib-place">Lancaster</span>: University of Lancaster, 1990. 198 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Problémy demokracie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Legislativní ústav vlády České a Slovenské federativní republiky, 1991. 165 s. ISBN 80-85102-08-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23 contrib-4fed653d"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4fed653d">KREJČOVÁ, Anna</span>. <span class="bib-title">Civilizace Asie a Blízkého východu: náboženství a politika v souhře a střetání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1993. 307 s. ISBN 80-7066-734-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-742092a8">KANDERT, Josef</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1996, roč. 32, č. 4, s. 503-505.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Society in a global perspective. 1st pub</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1993. 59 s. ISBN 80-901424-5-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ad558898">ABRAMS, Bradley</span>. <span class="bib-journal">Czech Sociological Review</span>. 1994, roč. 2, č. 1, s. 132-134.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23 contrib-4fed653d"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4fed653d">KREJČOVÁ, Anna</span>. <span class="bib-title">The human predicament: its changing Image: a study in comparative religion and history. 1st publ</span>. <span class="bib-place">New York</span>: St. Martin's Press, 1993. 194 s. ISBN 0-312-09101-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23 contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Czechoslovakia, 1918-1992: a laboratory for social change. 1st pub</span>. <span class="bib-place">New York</span>: St. Martin's Press, 1996. 266 s. ISBN 0-312-12963-X.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-97ba7438">MARADA, Radim</span>. <span class="bib-journal">Czech Sociological Review</span>. 1997, roč. 5, č. 1, s. 115-117.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Islam in contact with rival civilizations: four views of the challenge and response</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 1998. 117 s. ISBN 80-7007-113-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">České křižovatky: osm pohledů na naše proplouvání peřejemi soudobých dějin</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Evropský literární klub, 2001. 97 s. ISBN 80-86316-24-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Kontrastní hodnoty a multikulturní společnost: sborník z mezinárodní konference 19. až 22. září 2001 v Praze</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2002. 127 s. ISBN 80-7007-162-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Postižitelné proudy dějin</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2002. 563 s. ISBN 80-86429-09-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 1, s. 151-154.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628be2b3"><span class="bib-author" name="contrib-628be2b3">KREJČÍ, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Výzkumy stranických preferencí, jejich uplatnění ve společnosti a jejich kvalita</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 68 s. ISBN 80-7330-041-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628be2b3"><span class="bib-author" name="contrib-628be2b3">KREJČÍ, Jindřich</span> (ed.). <span class="bib-title">Kvalita výzkumů volebních preferencí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 262 s. ISBN 80-7330-056-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628be2b3"><span class="bib-author" name="contrib-628be2b3">KREJČÍ, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 195 s. ISBN 978-80-7419-001-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-01bec02b contrib-4e620147 contrib-d75cb8cc"><span class="bib-author" name="contrib-01bec02b">KREJČÍ, Karel</span> (aut.); <span class="bib-author" name="contrib-4e620147">POSPÍŠIL, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d75cb8cc">ZELENKA, Miloš</span> (eds.). <span class="bib-title">Sociologie literatury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2001. 124 s. ISBN 80-210-2759-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 4, s. 729-732.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-01bec02b"><span class="bib-author" name="contrib-01bec02b">KREJČÍ, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie literatury</span>. <span class="bib-edition">2., dopl. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-2623-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-journal">SČ</span>. 2010, roč. 46, č. 1, s. 159-161.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c2d8a8ad contrib-d4cd3efb"><span class="bib-author" name="contrib-c2d8a8ad">KRCHOVÁ, Andrea</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d4cd3efb">VÍZNEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Evropská kontaktní skupina v České republice (EKS), 2008. 76 s. ISBN 978-80-254-2035-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3b28be55"><span class="bib-author" name="contrib-3b28be55">KROPÁČEK, Luboš</span>. <span class="bib-title">Islámský fundamentalismus</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšehrad, 1996. 263 s. ISBN 80-7021-168-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e5042034">JANDOUREK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1998, roč. 34, č. 1, s. 108-110.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0ad1632"><span class="bib-author" name="contrib-d0ad1632">KROUPA, A.</span> <span class="bib-title">Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. 127 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-94e4b5d2"><span class="bib-author" name="contrib-94e4b5d2">KRUPIČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Kosmický mozek</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Paseka, 2005. 158 s. ISBN 80-7185-691-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Životní strategie manažerek: případová studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 67 s. ISBN 80-7330-031-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0 contrib-65f46344"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-65f46344">PAVLICA, Karel</span>. <span class="bib-title">Management genderových vztahů: postavení žen a mužů v organizaci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Management Press, 2004. 155 s. ISBN 80-7261-117-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Životní strategie podnikatelek a podnikatelů na přelomu tisíciletí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 63 s. ISBN 80-7330-060-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span> (ed.). <span class="bib-title">Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav, 2005. 91 s. ISBN 80-7330-077-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span> (ed.). <span class="bib-title">Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus realita</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 105 s. ISBN 80-7330-112-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0 contrib-c88d1ca1 contrib-c815bef4"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c88d1ca1">MAŘÍKOVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c815bef4">UHDE, Zuzana</span> (eds.). <span class="bib-title">Sexualizovaná realita pracovních vztahů: analýza sexuálního obtěžování v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 155 s. ISBN 80-7330-090-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-33e6de3c">BAHNA, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2006, roč. 38, č. 5, s. 474-477.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 103 s. ISBN 978-80-7330-127-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 175 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span> aj. <span class="bib-title">Práce a péče: proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 162 s. ISBN 978-80-86429-94-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ec34a638">SLOBODA, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2010, roč. 46, č. 2, s. 315-318.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0 contrib-ec34a638"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ec34a638">SLOBODA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Genderová segregace českého trhu práce: kvantitativní a kvalitativní obraz</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 115 s. ISBN 978-80-7330-165-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a68512e contrib-aaec4106"><span class="bib-author" name="contrib-6a68512e">KŘÍŽKOVSKÝ, Ladislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-aaec4106">ADAMOVÁ, Karolina</span>. <span class="bib-title">Základy politologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1993. 199 s. ISBN 80-205-0290-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbd95aaa"><span class="bib-author" name="contrib-fbd95aaa">KŘÍŽOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Úvod k sociologii medicíny a zdravotnictví</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1993. 97 s. ISBN 80-7066-690-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbd95aaa contrib-1a279101"><span class="bib-author" name="contrib-fbd95aaa">KŘÍŽOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1a279101">PURKRÁBEK, Miroslav</span> aj. <span class="bib-title">Občané a centrální politické rozhodování v České republice: výsledky výzkumu názorů občanů České republiky v září 1998</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 1999. 229 s. ISBN 80-238-4331-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbd95aaa"><span class="bib-author" name="contrib-fbd95aaa">KŘÍŽOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Rovnost ve zdraví (ekvita) v transformovaném zdravotnictví České republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. 108 s. ISBN 80-238-3241-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbd95aaa"><span class="bib-author" name="contrib-fbd95aaa">KŘÍŽOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Proměny lékařské profese z pohledu sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2006. 142 s. ISBN 80-86429-57-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bab3f9be"><span class="bib-author" name="contrib-bab3f9be">KUBÁT, Michal</span>. <span class="bib-title">Postkomunismus a demokracie: politika ve středovýchodní Evropě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2003. 125 s. ISBN 80-86569-47-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85a9a620"><span class="bib-author" name="contrib-85a9a620">KUBÁTOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Metodologie sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta, 2006. 197 s. ISBN 80-244-1549-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7d56d484">KALENDA, Jan</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2010, roč. 42, č. 2, s. 174-176.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85a9a620"><span class="bib-author" name="contrib-85a9a620">KUBÁTOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Životní svět a sociální světy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 255 s. ISBN 978-80-244-2150-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b63d80e1 contrib-f78a4ce5"><span class="bib-author" name="contrib-b63d80e1">KUBEŠ, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f78a4ce5">HUNGR, Pavel</span>. <span class="bib-title">Kapitoly z právní sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1991. 120 s. ISBN 80-210-0280-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-826f7b84 contrib-808b288a"><span class="bib-author" name="contrib-826f7b84">KUBŮ, Eduard</span>; <span class="bib-author" name="contrib-808b288a">ŠOUŠA, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2008. 727 s. ISBN 978-80-7363-227-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4690a567 contrib-09333531"><span class="bib-author" name="contrib-4690a567">KUČERA, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-09333531">FIALOVÁ, Ludmila</span>. <span class="bib-title">Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 99 s. ISBN 80-85950-07-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2ac5f47 contrib-f91ee643 contrib-ffe45a89"><span class="bib-author" name="contrib-d2ac5f47">KUČEROVÁ, Helena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f91ee643">PŘÍHODOVÁ, Růžena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ffe45a89">SUCHOMELOVÁ, Miriam</span>. <span class="bib-title">Sociální pomoc chudým a boj proti chudobě ve vybraných zemích: expertíza</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 37 s. ISBN 80-7138-013-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-74e9efbe"><span class="bib-author" name="contrib-74e9efbe">KUDERNATSCH, Michal</span>. <span class="bib-title">Trh práce a jeho potenciál</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 43 s. ISBN 80-85950-01-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a91bba0c"><span class="bib-author" name="contrib-a91bba0c">KUCHAŘ, Pavel</span>. <span class="bib-title">Trh práce: sociologická analýza</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2007. 183 s. ISBN 978-80-246-1383-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Rodina s nezaměstnaným členem. 1. etapa</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 43 s. ISBN 80-7138-041-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Rodina s nezaměstnaným členem domácnosti. 2. etapa</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1992. 45 s. ISBN 80-7138-065-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771 contrib-459bcc6e"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-459bcc6e">LHOTSKÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Šetření rodin obracejících se na sociální referáty o pomoc</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1993. 41 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771 contrib-459bcc6e"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-459bcc6e">LHOTSKÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Diferenciace ekonomického chování vybraných typů rodin</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1994. 52 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771 contrib-459bcc6e"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-459bcc6e">LHOTSKÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Rodina v počáteční fázi rodinného cyklu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1994. 43 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Výzkum rodin klientů sociálních referátů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1995. 40 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Staří lidé ve společnosti a v rodině</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1996. 29, 43 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771 contrib-3b08e725"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3b08e725">ZAMYKALOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Aktuální otázky postavení žen v ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1998. 77 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771 contrib-eb78a61f contrib-3b08e725"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-eb78a61f">NEDOMOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3b08e725">ZAMYKALOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Předpoklady sňatkového a rodinného chování mladé generace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. 88 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1999. 90 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span> aj. <span class="bib-title">Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, v.v.i., 2009. 84, [14], 8 s. ISBN 978-80-7416-039-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6fc1590e"><span class="bib-author" name="contrib-6fc1590e">KUNA, Ivan</span>. <span class="bib-title">Vybrané kapitoly ze sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1995. 175 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ceec53e"><span class="bib-author" name="contrib-1ceec53e">KUNC, Jiří</span>. <span class="bib-title">Stranické systémy v re/konstrukci: Belgie, Itálie, Španělsko, Československo, Česká republika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2000. 262 s. ISBN 80-85850-79-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2c1f2557">NOVÁK, Miroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2002, roč. 38, č. 5, s. 647-651.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5939c8a6"><span class="bib-author" name="contrib-5939c8a6">KUNŠTÁT, Daniel</span> (ed.). <span class="bib-title">České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 226 s. ISBN 80-7330-081-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e3c153a3">ZEMAN, Milan</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2006, roč. 38, č. 4, s. 361-364.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5939c8a6 contrib-409fa060"><span class="bib-author" name="contrib-5939c8a6">KUNŠTÁT, Daniel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-409fa060">MRKLAS, Ladislav</span> (eds.). <span class="bib-title">Historická reflexe minulosti, aneb, „Ostalgie“ v Německu a Česku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Cevro, 2009. 56 s. ISBN 978-80-87125-09-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cf4fcece"><span class="bib-author" name="contrib-cf4fcece">KUŽEL, Stanislav</span> (ed.). <span class="bib-title">Terénní výzkum integrace a segregace: týmový monitoring situace obcí s romskými sídly v SR a studentské výzkumy v ČR: sborník výsledků</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Cargo Publishers: Katedra kulturní a sociální antropologie FSH ZČU, 2000. 323 s. ISBN 80-238-6041-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a65a1507 contrib-afce16e4"><span class="bib-author" name="contrib-a65a1507">LAPKA, Miloslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-afce16e4">GOTTLIEB, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Rolník a krajina: kapitoly ze života soukromých rolníků</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2000. 166 s. ISBN 80-85850-83-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2001, roč. 37, č. 3, s. 376-379.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a65a1507"><span class="bib-author" name="contrib-a65a1507">LAPKA, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie krajiny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2008. 86 s. ISBN 978-80-246-1595-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-266e9ad1"><span class="bib-author" name="contrib-266e9ad1">LEBEDA, Tomáš</span> aj. <span class="bib-title">Voliči a volby 2006</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 234 s. ISBN 80-7330-126-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-266e9ad1"><span class="bib-author" name="contrib-266e9ad1">LEBEDA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Volební systémy poměrného zastoupení: mechanismy, proporcionalita a politické konsekvence</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2008. 160 s. ISBN 978-80-246-1523-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-266e9ad1 contrib-f26f5817 contrib-466ba210"><span class="bib-author" name="contrib-266e9ad1">LEBEDA, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f26f5817">MALCOVÁ, Karolína</span>; <span class="bib-author" name="contrib-466ba210">LACINA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Volby do Senátu 1996 až 2008</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 84 s. ISBN 978-80-7330-175-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-266e9ad1 contrib-dfa70449 contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-266e9ad1">LEBEDA, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dfa70449">VLACHOVÁ, Klára</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">První volby do Senátu: analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 108 s. ISBN 978-80-7330-162-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-67aceff7"><span class="bib-author" name="contrib-67aceff7">LEHMANNOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Aktuální otázky globalizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003. 407 s. ISBN 80-245-0621-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79fd2379"><span class="bib-author" name="contrib-79fd2379">LENDEROVÁ, Milena</span>. <span class="bib-title">Chytila patrola, aneb, Prostituce za Rakouska i republiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2002. 219 s. ISBN 80-246-0379-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 5, s. 944-946.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79fd2379 contrib-f8cf54c2"><span class="bib-author" name="contrib-79fd2379">LENDEROVÁ, Milena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f8cf54c2">RÝDL, Karel</span>. <span class="bib-title">Radostné dětství?: dítě v Čechách devatenáctého století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place"><span class="bib-place">Praha</span>: Litomyšl</span>: Paseka, 2006. 376. ISBN 80-7185-647-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79fd2379 contrib-407e8a4f contrib-39fa87a2"><span class="bib-author" name="contrib-79fd2379">LENDEROVÁ, Milena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-407e8a4f">JIRÁNEK, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-39fa87a2">MACKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Z dějin české každodennosti: život v 19. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2009. 430 s. ISBN 978-80-246-1683-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79fd2379 contrib-d83f95f0 contrib-6ce83055 contrib-d4051556"><span class="bib-author" name="contrib-79fd2379">LENDEROVÁ, Milena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d83f95f0">KOPIČKOVÁ, Božena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6ce83055">BUREŠOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d4051556">MAUR, Eduard</span> (eds.). <span class="bib-title">Žena v českých zemích od středověku do 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 853 s. ISBN 978-80-7106-988-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-990029d2"><span class="bib-author" name="contrib-990029d2">LEONTIYEVA, Yana</span> (ed.). <span class="bib-title">Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů: (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, Romové)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 95 s. ISBN 80-7330-098-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-990029d2 contrib-e5a32284"><span class="bib-author" name="contrib-990029d2">LEONTIYEVA, Yana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e5a32284">VÁVRA, Martin</span> (eds.). <span class="bib-title">Postoje k imigrantům</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2009. 121 s. ISBN 978-80-7330-173-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ba06349"><span class="bib-author" name="contrib-1ba06349">LIBROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Hnutí DUHA, 1994. 218 s. ISBN 80-238-4210-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-84f5cb9b">KAMARÝT, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4d7e5020">ŠEVČÍK, Oldřich</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1994, roč. 30, č. 4, s. 529-532.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-241cdd0c">NOVÝ, Lubomír</span>. <span class="bib-journal">Czech Sociological Review</span>. 1994, roč. 2, č. 2, s. 251-253.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cca8d77b">ŠMÍDOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 1994, č. 2, s. 23-25.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ba06349"><span class="bib-author" name="contrib-1ba06349">LIBROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Vlažní a váhaví: (kapitoly o ekologickém luxusu)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2003. 319 s. ISBN 80-7239-149-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-df264333">BYSTŘIČAN, Ivo</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 1, s. 162-165.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-234e2d69">KLVAČ, Pavel</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2004, č. 34, s. 163-167.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9 contrib-9609ec2e"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9609ec2e">ŠALAMOUNOVÁ, Petra</span> (eds.). <span class="bib-title">The Parliament of the Czech Republic, 1993-1998: factbook</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: AS CR. Institute of Sociology, 2001. 95 s. ISBN 80-85950-99-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9 contrib-722f5509"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-722f5509">RAKUŠANOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Parties in the parliament: why, when and how do parties act in unity?: parliamentary party groups in the Chamber of deputies in the years 1998-2002</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 73 s. ISBN 80-7330-023-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span> aj. <span class="bib-title">Volby do Poslanecké sněmovny 2002</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 264 s. ISBN 80-7330-021-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Volby do Evropského parlamentu 2004: analýza volební účasti a stranické podpory v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 73 s. ISBN 80-7330-065-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9 contrib-17901f92"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-17901f92">PECHÁČEK, Štěpán</span>. <span class="bib-title">Základní charakteristiky členské základny KDU-ČSL</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 48 s. ISBN 80-7330-094-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span> aj. <span class="bib-title">Volby do Evropského parlamentu 2004</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.; <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Fakulta humanitních studií, Univerzita Hradec Králové, 2007. 314 s. ISBN 978-80-7330-106-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9 contrib-6619d61e"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6619d61e">LYONS, Pat</span>. <span class="bib-title">Politická informovanost občanů: teorie, měření a role při zkoumání politických postojů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 131 s. ISBN 978-80-7330-137-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9dbedd9b"><span class="bib-author" name="contrib-9dbedd9b">LINHART, Jiří</span>. <span class="bib-title">24x o demokracii a morálce z pohledu sociologů: od ledna do prosince 1990</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické aktuality, 1990. 79 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c6fefc34 contrib-98a42d9f"><span class="bib-author" name="contrib-c6fefc34">LINKOVÁ, Marcela</span>; <span class="bib-author" name="contrib-98a42d9f">ČERVINKOVÁ, Alice</span> (eds.). <span class="bib-title">Myšlení hranic = Thinking borders: genderové pohledy na racionalitu, objektivitu a vědoucí subjekt</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav, 2005. 121, 123 s. ISBN 80-7330-050-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c6fefc34"><span class="bib-author" name="contrib-c6fefc34">LINKOVÁ, Marcela</span> aj. <span class="bib-title">Re-claiming a political voice: women and science in Central Europe</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology of the Academy of Sciences, 2008. 240 s. ISBN 978-80-7330-139-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-34e48c99"><span class="bib-author" name="contrib-34e48c99">LIŠKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Hodné holky se dívají jinam: feminismus a pornografie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON); <span class="bib-place">Brno</span>: MUNI Press, 2009. 178 s. ISBN 978-80-7419-022-3</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fd52d5a5 contrib-39f8eaa0"><span class="bib-author" name="contrib-fd52d5a5">LORENZOVÁ, Helena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-39f8eaa0">PETRASOVÁ, Taťána</span>. <span class="bib-title">Fenomén smrti v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 9.-11. března 2000</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: KLP - Koniasch Latin Press, 2001. 425 s. ISBN 80-85917-79-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-992b84ca"><span class="bib-author" name="contrib-992b84ca">LOUČKOVÁ, Ivana</span>. <span class="bib-title">Základní statistické přístupy v sociologickém výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1991. 77 s. ISBN 80-7067-972-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ea653058 contrib-a5639699 contrib-988e5362"><span class="bib-author" name="contrib-ea653058">LOUDA, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a5639699">GROSPIČ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-988e5362">VOSTRÁ, Lenka</span> (eds.). <span class="bib-title">Modernizace veřejné správy v Evropě a v České republice: sborník příspěvků z workshopu s mezinárodní účastí, Praha 22.-23.11.2005</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Aleš Čeněk, 2006. 351 s. ISBN 80-7380-001-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a34ffef2"><span class="bib-author" name="contrib-a34ffef2">LOUŽEK, Marek</span>. <span class="bib-title">Populační ekonomie a její důsledky pro účinnost pronatalitních politik</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. 125 s. ISBN 80-86729-01-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a34ffef2"><span class="bib-author" name="contrib-a34ffef2">LOUŽEK, Marek</span>. <span class="bib-title">Max Weber</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2005. 753 s. ISBN 80-246-0812-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a34ffef2"><span class="bib-author" name="contrib-a34ffef2">LOUŽEK, Marek</span> aj. <span class="bib-title">Auguste Comte: 150 let od smrti: sborník textů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: CEP Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008. 131 s. ISBN 978-80-86547-87-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>. <span class="bib-title">Konzervatismus a liberalismus na pozadí percepce sociálního státu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 52 s. ISBN 80-85950-46-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a contrib-56519cf5"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-56519cf5">BURDOVÁ, Pavla</span>. <span class="bib-title">Výdaje na bydlení, sociální bydlení a napětí na trhu s bydlením: (mezinárodní komparace a polistopadový vývoj v ČR)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2000. 114 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span> (ed.). <span class="bib-title">Social housing in Europe 2000</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: AS CR. Institute of Sociology, 2001. 89 s. ISBN 80-85950-90-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span> aj. <span class="bib-title">Bydlení - věc veřejná: sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2002. 287 s. ISBN 80-86429-12-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 2, s. 330-332.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>. <span class="bib-title">Spokojenost českých občanů s bydlením</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 51 s. ISBN 80-7330-014-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span> aj. <span class="bib-title">Standardy bydlení 2002/03: finanční dostupnost a postoje občanů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 280 s. ISBN 80-7330-027-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>. <span class="bib-title">Standardy bydlení 2003/04: bytová politika v ČR: efektivněji a cíleněji</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 176 s. ISBN 80-7330-055-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>. <span class="bib-title">Standardy bydlení 2004/05: financování bydlení a regenerace sídlišť</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. 185 s. ISBN 80-7330-075-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a contrib-1d0e5a47"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1d0e5a47">SUNEGA, Petr</span>. <span class="bib-title">Jak dobře investovat do bydlení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 161 s. ISBN 80-86429-56-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a contrib-5587e0b2"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5587e0b2">KUDA, František</span> (eds.). <span class="bib-title">Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2008. 193 s. ISBN 978-80-7330-149-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span> (ed.). <span class="bib-title">Standardy bydlení 2007/08: faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 206 s. ISBN 978-80-7330-140-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c49f9189"><span class="bib-author" name="contrib-c49f9189">LUŽNÝ, Dušan</span>. <span class="bib-title">Nová náboženská hnutí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1997. 181 s. ISBN 80-210-1645-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c49f9189"><span class="bib-author" name="contrib-c49f9189">LUŽNÝ, Dušan</span>. <span class="bib-title">Náboženství a moderní společnost: sociologické teorie modernizace a sekularizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. ISBN 80-210-2224-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c49f9189"><span class="bib-author" name="contrib-c49f9189">LUŽNÝ, Dušan</span>. <span class="bib-title">Hledání ztracené jednoty: průniky nových náboženství a ekologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2004. 107 s. ISBN 80-210-3492-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b9620cea">FUJDA, Milan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, č. 1, s. 236-239.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c49f9189"><span class="bib-author" name="contrib-c49f9189">LUŽNÝ, Dušan</span>. <span class="bib-title">Řád a moc: vybrané texty ze sociologie náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2005. 375 s. ISBN 80-210-3043-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c49f9189 contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-c49f9189">LUŽNÝ, Dušan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> aj. <span class="bib-title">Náboženství v menšině: religiozita a spiritualita v současné české společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Malvern, 2008. 206 s. ISBN 978-80-86702-53-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b47f009c">TÍŽIK, Miroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1107-1111.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7189b964"><span class="bib-author" name="contrib-7189b964">MACEK, Petr</span>. <span class="bib-title">Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 1999. 207 s. ISBN 80-7178-348-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3128edfe"><span class="bib-author" name="contrib-3128edfe">MACURA, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře)</span>. <span class="bib-edition">V tomto uspořádání 1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2008. 351 s. 978-80-200-1669-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-086f0cd3 contrib-68ed045b"><span class="bib-author" name="contrib-086f0cd3">MACHAČOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-68ed045b">MATĚJČEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Studie k sociálním dějinám 19. století</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský ústav ČSAV, 1992. 331 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-086f0cd3 contrib-68ed045b"><span class="bib-author" name="contrib-086f0cd3">MACHAČOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-68ed045b">MATĚJČEK, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě: sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 5. - 6. 10. 1999 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1999. 294 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-086f0cd3 contrib-68ed045b"><span class="bib-author" name="contrib-086f0cd3">MACHAČOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-68ed045b">MATĚJČEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Problémy obecné kultury v českých zemích, 1781-1989</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezské muzeum v Opavě, 2008. 509 s. ISBN 978-80-86224-66-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-12069952"><span class="bib-author" name="contrib-12069952">MACHALOVÁ, Tatiana</span> a kol. <span class="bib-title">Lidská práva proti rasismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2001. 263 s. ISBN 80-7239-099-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sociální struktura Československa v předvečer Pražského jara 1968</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1992. 116 s. ISBN 80-7066-549-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-515eb751">BÁRTA, Miloš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1992, roč. 28, č. 6, s. 809-812.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Historical comparison of social stratification types in Czechoslovakia 1967 - 1984 - 1991</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 31 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Historical comparison of social structures in the Czech republic in 1984 and 1993</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology of the Academy of Sciences, 1994. 12 s. ISBN 80-901674-2-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Social and political transformation in the Czech Republic</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 32 s. ISBN 80-901674-0-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Česká společnost v transformaci: k proměnám sociální struktury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1996. 364 s. ISBN 80-85850-17-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Socio-economic changes in the Czech Republic with an appendix concerning the 1996 elections' results</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 38 s. ISBN 80-85950-16-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Strategie sociální transformace české společnosti a jejich úspěšnost v parlamentních volbách 1996</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 1996. 134 s. ISBN 80-85765-65-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Social transformation and modernization: on building theory of societal changes in the post-communist European countries = Sociální transformace a modernizace. 1st pub</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. 155 s. ISBN 80-85850-27-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-0570fb3a contrib-b2206f2b"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0570fb3a">GATNAR, Lumír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b2206f2b">BÚZIK, Bohumil</span>. <span class="bib-title">Results of a Czech-Slovak comparison: actors of social transformation and modernisation: Attitudes of individuals and institutions to social transformation</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Sociologický ústav, 1998. 65 s. ISBN 80-85950-44-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-7589077a"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7589077a">ADAMSKI, Władysław</span> (eds.). <span class="bib-title">System change and modernization: East-West in comparative perspective</span>. <span class="bib-place">Warsaw</span>: IFiS Publishers, 1999. 373 s. ISBN 83-87632-28-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-effea3fa">STRAPCOVÁ, Katarína</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2000, roč. 32, č. 4, s. 395-397.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-0570fb3a contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0570fb3a">GATNAR, Lumír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Vývoj sociální struktury v české společnosti 1988-1999</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2000. 63 s. ISBN 80-85950-82-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Výzkum postojů obyvatelstva po volbách do krajských zastupitelstev v České republice 2000</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Sociologický ústav, 2000. 33 s. ISBN 80-85950-80-88.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-8d70d572 contrib-c22c2ed7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8d70d572">ADAMSKI, Wladyslaw</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c22c2ed7">ZAPF, Wolfgang</span> (eds.). <span class="bib-title">Transformace a modernizační výzvy: Česko - Německo - Maďarsko - Polsko - Slovensko</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 239 s. ISBN 80-85950-98-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-087056d5">SUDA, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, s. 112-114.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b2206f2b">BÚZIK, Bohumil</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2002, roč. 34, s. 495-498.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-8d70d572 contrib-c22c2ed7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8d70d572">ADAMSKI, Władyslaw</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c22c2ed7">ZAPF, Wolfgang</span>. <span class="bib-title">Structural change and modernization in post-socialist societies</span>. <span class="bib-place">Hamburg</span>: Krämer, 2002. 344 s. ISBN 3-89622-055-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2004, roč. 40, č. 3, s. 379-381.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Zrod a další vývoj nových elit v České republice: (od konce osmdesátých let 20. století do jara 2002)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 60 s. ISBN 80-7330-011-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-03fcb4f5"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-03fcb4f5">ČABANOVÁ, Bohumila</span> aj. <span class="bib-title">Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu: výkumný projekt VaV - ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Sv. I, Základní text studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2004. 116 s. ISBN 80-86552-85-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7 contrib-03fcb4f5"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-03fcb4f5">ČABANOVÁ, Bohumila</span> aj. <span class="bib-title">Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního státu: výkumný projekt VaV - ZVZ MS6-2 zadaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Sv. II, Dílčí studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2004. 223 s. ISBN 80-86552-86-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bc0cbf7"><span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Česká společnost a sociologické poznání: (problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. století do současnosti)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ISV, 2005. 286 s. ISBN 80-86642-39-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-60f19316">MÜLLER, Karel</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 4, s. 715-719.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb993ae2"><span class="bib-author" name="contrib-bb993ae2">MACHOVCOVÁ, Kateřina</span> (ed.). <span class="bib-title">Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže: sborník textů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gender Studies, 2007. 61 s. ISBN 978-80-86620-14-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Sociologie venkova a zemědělství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita: Credit, 1997. 146 s. ISBN 80-213-0330-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-60debdaa"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-60debdaa">MAJER, Emerich</span>. <span class="bib-title">Kvalitativní metody v sociologii venkova a zemědělství. Část I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství Credit, 1999. ISBN 80-213-0507-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-db81330d"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-db81330d">HEROVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Český venkov 2000: základní údaje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, 2002. 148 s. ISBN 80-213-0915-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-5f7cc17b"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5f7cc17b">ČMEJREK, Jaroslav</span> aj. <span class="bib-title">Český venkov 2001: instituce. Část I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Credit, 2002. 207 s. ISBN 80-213-0863-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-a2197cdc"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a2197cdc">HRABÁNKOVÁ, Magdalela</span> aj. <span class="bib-title">Český venkov 2001: instituce. Část II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Credit, 2002. 99 s., 36 l. ISBN 80-213-0863-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-5f7cc17b"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5f7cc17b">ČMEJREK, Jaroslav</span> aj. <span class="bib-title">Český venkov 2002 - podniky a podnikání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, ve vydavatelství Credit, 2003. 201 s. ISBN 80-213-1002-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-fb9dfd46"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fb9dfd46">BLAŽEK, Petr</span> aj. <span class="bib-title">Český venkov 2003: situace před vstupem do EU</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, 2003. 209 s. ISBN 80-213-1121-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-fb9dfd46"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fb9dfd46">BLAŽEK, Petr</span> aj. <span class="bib-title">Český venkov 2004: život mladých a starých lidí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, 2005. 173 s. ISBN 80-213-1281-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-60debdaa"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-60debdaa">MAJER, Emerich</span>. <span class="bib-title">Kvalitativní metody v sociologii venkova a zemědělství. Část II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 170 s. ISBN 80-213-1369-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-5f7cc17b"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5f7cc17b">ČMEJREK, Jaroslav</span> aj. <span class="bib-title">Český venkov 2005: rozvoj venkovské společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005. 163 s. ISBN 80-213-1274-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-1ce7efb2"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1ce7efb2">HEROVÁ Irena</span> aj. <span class="bib-title">Český venkov 2006: sociální mobilita a kvalita života venkovské populace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, 2006. 127 s. ISBN 978-80-213-1631-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span> (ed.). <span class="bib-title">Venkov je náš svět: sborník příspěvků z mezinárodní konference = Countryside - our world: collection of papers of international conference: Český Krumlov 1.-3.3.2006</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, 2006. 585 s. ISBN 80-213-1539-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-60debdaa"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-60debdaa">MAJER, Emerich</span>. <span class="bib-title">Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Část II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2007. 276 s. ISBN 978-80-213-1671-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-1ce7efb2"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1ce7efb2">HEROVÁ Irena</span> aj. <span class="bib-title">Český venkov 2007: studie Jihočeského a Ústeckého kraje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2008. 246 s. ISBN 978-80-213-1768-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Český venkov 2008: proměny</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká zemědělská univerzita, 2009. 187 s. ISBN 978-80-213-1911-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a2fb41e5 contrib-4e9eeb1c"><span class="bib-author" name="contrib-a2fb41e5">MALÁTEK, Vojtěch</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4e9eeb1c">POLONSKÝ, Dušan</span>. <span class="bib-title">Metody sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Karviná</span>: Slezská univerzita, 1998. 92 s. ISBN 80-7248-015-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80d64ec2"><span class="bib-author" name="contrib-80d64ec2">MALÍNSKÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Do politiky prý žena nesmí - proč?: vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SLON, 2005. 173 s. ISBN 80-86429-42-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e186ca08"><span class="bib-author" name="contrib-e186ca08">MANDLER, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Češi i Němci: legendy, spory, realita</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Libri, 2001. 175 s. ISBN 80-7277-090-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-title">Tripartita jako model prostředkování zájmů v politickém systému České republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 42 s. ISBN 80-85950-11-1. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span> (ed.). <span class="bib-title">Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky: sborník referátů ze semináře konaného v Senátu PČR dne 14. 6. 2001</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology, Academy of Sciences, 2001. 39, 42 s. ISBN 80-7330-008-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span> (eds.). <span class="bib-title">Současná česká společnost: sociologické studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2002. 381 s. ISBN 80-7330-009-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 4, s. 570-573.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8f48208f">SOPÓCI, Ján</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2003, roč. 35, s. 185-187.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span> (ed.). <span class="bib-title">Czech Republic: the first elections in the new republic, 1992-1996: analyses, documents and data</span>. <span class="bib-place">Berlin</span>: Edition Sigma, 2003. 369 s. ISBN 3-89404-226-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-title">Democracy in the Czech Republic: an assessment of attitudes towards democracy and democratic values of the czech population 1990-2001</span>. <span class="bib-place">Bremen</span>: Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, 2003. 27 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8 contrib-6256c328 contrib-722f5509"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6256c328">OLSON, David M.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-722f5509">RAKUŠANOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Central European parliaments: first decade of democratic experience and the future prospective</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology of Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. 242 s. ISBN 80-7330-067-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-title">Economic policy making and parliamentary accountability in the Czech Republic</span>. <span class="bib-place">Geneva</span>: UNRISD, 2005. 73 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8 contrib-d0ad1632"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d0ad1632">KROUPA, Aleš</span> (eds.). <span class="bib-title">Participace a zájmové organizace v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 244 s. ISBN 80-86429-53-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-de845639">ČAMBÁLIKOVÁ, Monika</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2006, roč. 38, č. 4, s. 357-360.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8 contrib-65b9f4e0 contrib-99007802"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-65b9f4e0">SPARSCHUH, Vera</span>; <span class="bib-author" name="contrib-99007802">WENNINGER, Agnieszka</span> (eds.). <span class="bib-title">Patterns of Europeanisation in Central and Eastern Europe</span>. <span class="bib-place">Hamburg</span>: Krämer, 2005. 286 s. ISBN 3-89622-071-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8 contrib-aa2bd6de"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-aa2bd6de">LEWIS, Paul G.</span> (eds.). <span class="bib-title">The European Union and party politics in Central and Eastern Europe</span>. <span class="bib-place">Basingstoke</span>: Palgrave Macmillan, 2006. 260 s. ISBN 0-230-00183-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8 contrib-d0ad1632"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d0ad1632">KROUPA, Aleš</span> (eds.). <span class="bib-title">Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 274 s. ISBN 978-80-86429-88-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8 contrib-b51be0e9"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span> (eds.). <span class="bib-title">Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 160 s. ISBN 978-80-7330-171-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-97ba7438"><span class="bib-author" name="contrib-97ba7438">MARADA, Radim</span>. <span class="bib-title">Kultura protestu a politizace každodennosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 217 s. ISBN 80-7325-027-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f6296477">KUSÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2004, roč. 36, č. 5, s. 510-514.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-97ba7438"><span class="bib-author" name="contrib-97ba7438">MARADA, Radim</span> (ed.). <span class="bib-title">Etnická různost a občanská jednota</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 310 s. ISBN 80-7325-111-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-95a3d217">FRANTOVÁ, Veronika</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 5, s. 1029-1032.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e28a2af"><span class="bib-author" name="contrib-0e28a2af">MAREK, Pavel</span> (ed.). <span class="bib-title">Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 267 s. ISBN 978-80-7325-152-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-58d71970 contrib-643d120f"><span class="bib-author" name="contrib-58d71970">MAREŠ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-643d120f">KŘIVOHLAVÝ, Jaro</span>. <span class="bib-title">Sociální a pedagogická komunikace ve škole</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 161 s. ISBN 80-04-21854-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>. <span class="bib-title">Nezaměstnanost jako sociální problém</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1994. 151 s. ISBN 80-901424-9-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1994, roč. 30, č. 4, s. 532-535.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094 contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Institucionalizace chudoby v Čechách: přehledová studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nadace Start, 1995. 52 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>. <span class="bib-title">O chudobě v české a slovenské společnosti: sborník z konference s mezinárodní účastí: [Brno 10.-11. dubna 1995]</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 147 s. ISBN 80-210-1245-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>. <span class="bib-title">Sociologie nerovnosti a chudoby</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1999. 248 s. ISBN 80-85850-61-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094 contrib-962d43a3 contrib-aab8dce6"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-962d43a3">VYHLÍDAL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Nezaměstnaní na trhu práce: dopady nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 62 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094 contrib-962d43a3 contrib-aab8dce6"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-962d43a3">VYHLÍDAL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Strategie nezaměstnaných: druhá vlna dotazování v panelovém šetření (stav po 6 měsících nezaměstnanosti)</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 60 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094 contrib-962d43a3 contrib-aab8dce6"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-962d43a3">VYHLÍDAL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Ztráta zaměstnání: reakce, plány a flexibilita nezaměstnaných</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 53 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094 contrib-f5c941bf"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f5c941bf">POTOČNÝ, Tomáš</span> (eds.). <span class="bib-title">Modernizace a česká rodina: sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 15.-17. října 2003 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2003. 348 s. ISBN 80-86598-61-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f6223fb contrib-ce8b9eff contrib-13b743ff"><span class="bib-author" name="contrib-5f6223fb">MAREŠ, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ce8b9eff">SMOLÍK, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-13b743ff">SUCHÁNEK, Marek</span>. <span class="bib-title">Fotbaloví chuligáni: evropská dimenze subkultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum strategických studií: Barrister & Principal, 2004. 181 s. ISBN 80-903333-0-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>. <span class="bib-title">Chudoba v České republice v datech: (šetření sociální situace domácností): dílčí studie projektu o možnostech monitorování chudoby v ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004. 57 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span> aj. <span class="bib-title">Society, reproduction and contemporary challenges</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: School of Social Studies, Masaryk University, 2004. 198 s. ISBN 80-86598-67-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094 contrib-ecbc1ede contrib-aab8dce6"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ecbc1ede">RÁKOCZYOVÁ, Miroslava</span>; <span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span> aj. <span class="bib-title">Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: CESES FSV UK, 2006. Nestr.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094 contrib-8135dc26"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8135dc26">HOFÍREK, Ondřej</span> (eds.). <span class="bib-title">Sociální reprodukce a integrace - ideály a meze 2006: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze: sborník z konference</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. 324 s. ISBN 978-80-210-4439-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094 contrib-a6cb62c4 contrib-ecbc1ede"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a6cb62c4">HORÁKOVÁ, Markéta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ecbc1ede">RÁKOCZYOVÁ, Miroslava</span>. <span class="bib-title">Sociální exkluze na lokální úrovni</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008. 77, 10 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-103f6661 contrib-881d1874 contrib-f2064ceb"><span class="bib-author" name="contrib-103f6661">MAREŠOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-881d1874">KOTULAN, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f2064ceb">MARTINKOVÁ, Milada</span>. <span class="bib-title">Sonda do problematiky osob v ČR poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. 183 s. ISBN 80-7338-034-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-103f6661 contrib-881d1874 contrib-f2064ceb"><span class="bib-author" name="contrib-103f6661">MAREŠOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-881d1874">KOTULAN, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f2064ceb">MARTINKOVÁ, Milada</span>. <span class="bib-title">Výzkum prvovězněných žen: sonda do problematiky žen v ČR v posledních cca 10 letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 211 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a7a6677d"><span class="bib-author" name="contrib-a7a6677d">MARKOVÁ, Ivana</span> (ed.). <span class="bib-title">Trust and democratic transition in post-communist Europe</span>. <span class="bib-place">Oxford</span>: Published for the British Academy by Oxford University Press, 2004. 217 s. ISBN 0-19-726313-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5dff3183">SEDLÁČKOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, s. 940-944.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bc54bd5 contrib-567104c5"><span class="bib-author" name="contrib-7bc54bd5">MARKUSOVÁ, Renata</span>; <span class="bib-author" name="contrib-567104c5">NETÍK, Karel</span>. <span class="bib-title">Výzkum pachatelů trestné činnosti spáchané v organizované skupině: dílčí studie v rámci výzkumu struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v ČR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1997. 236 s. ISBN 80-86008-36-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f07afe76"><span class="bib-author" name="contrib-f07afe76">MARŠÁLEK, Pavel</span>. <span class="bib-title">Právo a společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2008. 258 s. ISBN 978-80-903786-8-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2064ceb contrib-5e32ee07 contrib-a524d004"><span class="bib-author" name="contrib-f2064ceb">MARTINKOVÁ, Milada</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5e32ee07">VLACH, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a524d004">KREJČOVÁ, Soňa</span>. <span class="bib-title">Špatné zacházení s osobami pokročilého věku - se zvláštním zřetelem k domácímu násilí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 98 s. ISBN 978-80-7338-087-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c88d1ca1"><span class="bib-author" name="contrib-c88d1ca1">MAŘÍKOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Muž v rodině: demokratizace sféry soukromé</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 108 s. ISBN 80-85950-69-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c88d1ca1 contrib-7568d881"><span class="bib-author" name="contrib-c88d1ca1">MAŘÍKOVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7568d881">VOHLÍDALOVÁ, Marta</span> (eds.). <span class="bib-title">Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 103 s. ISBN 978-80-7330-135-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c88d1ca1"><span class="bib-author" name="contrib-c88d1ca1">MAŘÍKOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Bazovoje issledovanije o prodviženii principov gendernogo ravenstva v Respublike Kazachstan: ocenka plana meroprijatij na 2006-2008 gody po realizacii Strategii gendernogo ravenstva v Respublike Kazachstan na 2006-2016 gody</span>. <span class="bib-place">Astana</span>: Programma razvitija OON; Posoľstvo Velikobritanii v Respublike Kazachstan, 2009. 34 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-12713fe2 contrib-fbd95aaa contrib-ca77c316"><span class="bib-author" name="contrib-12713fe2">MÁŠOVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fbd95aaa">KŘÍŽOVÁ, Eva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ca77c316">SVOBODNÝ, Petr</span>. <span class="bib-title">České zdravotnictví: vize a skutečnost, složité peripetie od plánů k realizaci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2005. 250 s. ISBN 80-246-0944-4. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Beyond educational inequality in Czechoslovakia</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1990. 22 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Who gains and who loses in a socialist redistribution?: educational inequalities in Czechoslovakia</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1990. 20 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-0071dee4 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0071dee4">REZLER, Luboš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Rodina: zdroje vzdělanostních nerovností: úvodní studie a hlavní výsledky z první vlny šetření. Tabulková část</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1991. 36 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Rodina '89: úloha mentálních schopností a sociálního původu ve formování vzdělanostních aspirací</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 22 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Perception of changing inequality in Czechoslovakia</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 24 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Changing conditions - changing values?: changes in the position and perception of education during the post-communist transformation: the case of the Czech Republic</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 18 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Rodina '89: determinanty ekonomického úspěchu v první fázi post-komunistické transformace: Česká republika 1989-1992</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 25 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Percepce sociální spravedlnosti: Česká republlika v mezinárodním srovnání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Start, 1995. 62 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">In search of explanations for recent left-turns in post-communist</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 30 s. ISBN 80-90-1674-9-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-dfa70449 contrib-628be2b3"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dfa70449">VLACHOVÁ, Klára</span>; <span class="bib-author" name="contrib-628be2b3">KREJČÍ, Jindřich</span>. <span class="bib-title">The making of post-communist elites in Eastern Europe: a comparison of political and economic elites in the Czech Republic, Hungary and Poland</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 49 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Subjective mobility and perception of life-chances in Eastern Europe: empirical evidence against a Marxist view of relationships between subjective and objective mobility</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 40 s. ISBN 80-85950-14-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Objektivní mobilita, subjektivní mobilita a životní šance v postkomunistické Evropě: nemarxistický přístup ke studiu subjektivní mobility a jejího významu pro studium transformace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 56 s. ISBN 80-85950-21-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-dfa70449"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dfa70449">VLACHOVÁ, Klára</span>. <span class="bib-title">Krystalizace politického spektra a faktory působící na volební rozhodování v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 61 s. ISBN 80-85950-33-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Obrat doleva nebo proměna vzorců volebního chování sociálních tříd?: analýza změny v efektu příslušnosti k sociální třídě na volební chování v České republice 1992-1996</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 58 s. ISBN 80-85950-20-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Představy o distributivní spravedlnosti v transformující se společnosti: vývoj představ o distributivní spravedlnosti v České republice v letech 1991-1995 v mezinárodní komparativní perspektivě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 66 s. ISBN 80-85950-25-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">Peripetie vývoje a krystalizace střední třídy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 36 s. ISBN 80-85950-51-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-be30fef0"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be30fef0">KREIDL, Martin</span>. <span class="bib-title">The crystallization of social status in the post-comunist society: the Czech republic 1991-1997</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 28 s. ISBN 8-085950-58-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>. <span class="bib-title">The middle class formation in the Czech republic</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 39 s. ISBN 80-85950-57-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-dfa70449"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dfa70449">VLACHOVÁ, Klára</span>. <span class="bib-title">Nerovnost, spravedlnost, politika: Česká republika 1991-1998</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 402 s. ISBN 80-85850-82-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-3189e23d contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3189e23d">SCHNEIDER, Ondřej</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Proč tak těžko...?: výroční publikace Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003. 114 s. ISBN 80-903316-0-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-8bf7a25f contrib-c088e55b"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c088e55b">SIMONOVÁ, Natalie</span>. <span class="bib-title">Strukturální determinace růstu nerovností: strukturální reformy a dostupnost vysokoškolského vzdělání v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 49 s. ISBN 80-7330-022-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-8b6398ee"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8b6398ee">STRAKOVÁ, Jana</span> (eds.). <span class="bib-title">(Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2006. 411 s. ISBN 80-200-1400-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-f1078a15 contrib-835d3e14"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f1078a15">SOUKUP, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-835d3e14">BASL, Josef</span>. <span class="bib-title">Educational aspirations in a comparative perspective: the role of individual, contextual and structural factors in the formation of educational aspirations in OECD countries</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Sociologický ústav, 2007. 53 s. ISBN 978-80-7330-113-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca24398d"><span class="bib-author" name="contrib-ca24398d">MATOUŠEK, Oldřich</span>. <span class="bib-title">Rodina jako instituce a vztahová síť</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1993. 124 s. ISBN 80-901424-7-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca24398d contrib-45554fa0"><span class="bib-author" name="contrib-ca24398d">MATOUŠEK, Oldřich</span>. <span class="bib-title">Ústavní péče</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1995. 159 s. Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-45554fa0">KAPR, Jaroslav</span>. SČ. 1997, roč. 33, č. 1, s. 113-115.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-702a24b2 contrib-b3e1672b"><span class="bib-author" name="contrib-702a24b2">MAYEROVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b3e1672b">RŮŽIČKA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologie v ekonomické praxi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita, 1997. 141 s. ISBN 80-7082-357-7.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Média jako překážka v komunikaci?: soubor textů z mezinárodní konference Litoměřice 2002</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Votobia, 2003. 108 s. ISBN 80-7220-141-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0575cfda"><span class="bib-author" name="contrib-0575cfda">MENDEL, Miloš</span>. <span class="bib-title">Islámská výzva: z dějin a současnosti politického islámu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Atlantis, 1994. 230 s. ISBN 80-7108-088-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e24d5a4c contrib-bdd0deb6 contrib-1935640d"><span class="bib-author" name="contrib-e24d5a4c">MENSDORFFOVÁ, Gabriela</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bdd0deb6">EXNEROVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1935640d">VESELOVSKÁ, Renata</span>. <span class="bib-title">Kulturní aspekty formování sociálních skupin: závěrečná studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 108 s. ISBN 80-7069-015-1.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích: sborník textů z mezinárodní vědecké konference</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. 237 s. ISBN 80-7368-101-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3e1615f"><span class="bib-author" name="contrib-a3e1615f">MEZŘICKÝ, Václav</span> (ed.). <span class="bib-title">Globalizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2003. 147 s. ISBN 80-7178-748-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e53bdb58"><span class="bib-author" name="contrib-e53bdb58">MILÉN, Petr</span>. <span class="bib-title">Cesta do budověku: esej o velkých změnách 21. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Prostor, 2002. 181 s. ISBN 80-7260-075-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b07dece"><span class="bib-author" name="contrib-8b07dece">MILLER, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Uzavřená společnost a její nepřátelé: město středovýchodní Evropy (1500-1700)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 463 s. ISBN 80-7106-805-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-27086676 contrib-37332d4b contrib-cba614f0"><span class="bib-author" name="contrib-27086676">MIŠOVIČ, Ján</span>; <span class="bib-author" name="contrib-37332d4b">DRAŽILOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-cba614f0">BURSÍKOVÁ, Marcelína</span>. <span class="bib-title">Názory na vzťahy národov a národností ČSSR: záverečná správa z výskumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro výzkum veřejného mínění, 1990. 59 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-27086676"><span class="bib-author" name="contrib-27086676">MIŠOVIČ, Ján</span>. <span class="bib-title">V hlavní roli otázka: průvodce přípravou otázek v sociologických a marketingových výzkumech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Sociologický ústav, 2001. 67 s. ISBN 80-238-6500-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-27086676"><span class="bib-author" name="contrib-27086676">MIŠOVIČ, Ján</span>. <span class="bib-title">Víra v dějinách zemí koruny české</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 193 s. ISBN 80-85850-99-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-journal">SČ</span>. 2002, roč. 38, č. 5, s. 637-641.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-27086676 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-27086676">MIŠOVIČ, Ján</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Pohled české veřejnosti na elity působící v politice a ekonomice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 57 s. ISBN 80-7330-046-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1dcc01e2"><span class="bib-author" name="contrib-1dcc01e2">MLČOCH, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Zastřená vize ekonomické transformace: česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled)</span>. <span class="bib-edition">2. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1997. 117 s. ISBN 80-7184-423-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1dcc01e2 contrib-3bc0cbf7 contrib-be386ff4"><span class="bib-author" name="contrib-1dcc01e2">MLČOCH, Lubomír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-be386ff4">SOJKA, Milan</span>. <span class="bib-title">Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989: alternativní pohled</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2000. 273 s. ISBN 80-246-0119-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-89aca1c1">ŠRUBAŘ, Ilja</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2001, roč. 37, s. 499-502.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a79c7b95"><span class="bib-author" name="contrib-a79c7b95">MLEZIVA, Emil</span>. <span class="bib-title">Diktatura informací: jak s námi informace manipulují</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 133 s. ISBN 80-86898-12-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f268fe1b"><span class="bib-author" name="contrib-f268fe1b">MOKREJŠ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Veřejnost: skutečnost - iluze - fikce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2005. 143 s. ISBN 80-7254-498-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aade9f95 contrib-082c4ed2"><span class="bib-author" name="contrib-aade9f95">MOLDAN, Bedřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-082c4ed2">JIRÁNEK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Ekologie, demokracie, trh</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Informatorium, 1992. 117 s. ISBN 80-85368-19-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aade9f95"><span class="bib-author" name="contrib-aade9f95">MOLDAN, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí: situace v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1997. 307 s. ISBN 80-7184-434-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-21d921c6"><span class="bib-author" name="contrib-21d921c6">MORAVČÍK, Ivan</span>. <span class="bib-title">My, Sidonští: [Díl 1.], aneb možná to jednou tak bylo</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Sidonie</span>: Ivan Moravčík, 2004. 87 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-21d921c6"><span class="bib-author" name="contrib-21d921c6">MORAVČÍK, Ivan</span>. <span class="bib-title">My, Sidonští: Díl 2., aneb „byli jsme a budem...“</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Sidonie</span>: Ivan Moravčík, 2006. 111 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eb7ffe82 contrib-5a4ff155"><span class="bib-author" name="contrib-eb7ffe82">MOYZESOVÁ, Daniela</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5a4ff155">HORÁKOVÁ, Milada</span>. <span class="bib-title">Přijímání, začleňování a sociální orientace uprchlíků</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 37 s. ISBN 80-7138-012-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eb7ffe82"><span class="bib-author" name="contrib-eb7ffe82">MOYZESOVÁ, Daniela</span>. <span class="bib-title">Mezinárodní srovnání politik sociální pomoci</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1992. 52 s. ISBN 80-7138-070-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-84a36e23 contrib-3a779f5d"><span class="bib-author" name="contrib-84a36e23">MOZGA, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3a779f5d">VÍTEK, Miloš</span>. <span class="bib-title">Společenské aspekty rizik</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Gaudeamus, 2005. 158 s. ISBN 80-7041-750-1.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Možnosti a meze sociálního inženýrství v oblasti sociálně-patologických jevů: sborník příspěvků ze semináře, Železná Ruda, 24.-26. dubna 1997</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 1997. 151 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Moderní rodina: (mýty a skutečnosti)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-42df5cc5">SVÍTEK, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1990, roč. 26, č. 6, s. 571-574.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Proč tak snadno ...: některé rodinné důvody sametové revoluce: sociologický esej</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1991. 81 s. ISBN 80-901059-0-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-42df5cc5">SVÍTEK, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1992, roč. 28, č. 3, s. 410-412.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee contrib-77b08094"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>. <span class="bib-title">Institucionalizace chudoby v Čechách: přehledová studie</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1994. 63 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee contrib-541768a7 contrib-77b08094"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-541768a7">MUSIL, Libor</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>. <span class="bib-title">Social consequences of a change in ownership: two case studies in industrial enterprises in the Czech Republic - Spring 1993</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1995. 154 s. ISBN 80-210-1204-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f6296477">KUSÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1996, roč. 28, č. 2, s. 177-180.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Sociologie rodiny</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1999. 251 s. ISBN 80-85850-75-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2002. 207 s. ISBN 80-7178-624-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2002, roč. 38, č. 5, s. 635-637.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5290285e">ROBERTS, Andrew</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2002, roč. 38, č. 6, s. 831-832.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee contrib-de761a97 contrib-bbfa934e"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-de761a97">PŘIDALOVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bbfa934e">BÁNOVCOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Mezigenerační solidarita: průběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 110 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8d57eee"><span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-title">Rodina a společnost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2006. 311 s. ISBN 80-86429-58-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-efe33f8d contrib-64c00a0d"><span class="bib-author" name="contrib-efe33f8d">MUCHA, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-64c00a0d">PŘIBÁŇ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Texty k sociologii práva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Všehrd, 1990. 71 s. ISBN 80-85305-07-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-efe33f8d"><span class="bib-author" name="contrib-efe33f8d">MUCHA, Ivan</span>. <span class="bib-title">Symboly v jednání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2000. 193 s. ISBN 80-246-0012-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-efe33f8d"><span class="bib-author" name="contrib-efe33f8d">MUCHA, Ivan</span>. <span class="bib-title">Texty ze sociologie</span>. <span class="bib-place">Dobrá Voda</span>: Aleš Čeněk, 2001. 223 s. ISBN 80-86391-04-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-efe33f8d"><span class="bib-author" name="contrib-efe33f8d">MUCHA, Ivan</span>. <span class="bib-title">Georg Simmel filosof a sociolog: (úvahy o celistvosti člověka a života)</span>. <span class="bib-place">Jesenice u Prahy</span>: Tiskárna a vydavatelství 999, 2008. 163 s. ISBN 978-80-86391-31-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-efe33f8d"><span class="bib-author" name="contrib-efe33f8d">MUCHA, Ivan</span>. <span class="bib-title">Sociologie: základní texty</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 248 s. ISBN 978-80-7380-227-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60f19316 contrib-e9a270f1"><span class="bib-author" name="contrib-60f19316">MÜLLER, Karel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e9a270f1">ŠTĚDROŇSKÝ, Václav</span>. <span class="bib-title">Transformace a modernizace společnosti na příkladech vybraných institucí: první část případovývh studií: střední průmyslový podnik, softwarová firma, banka, různá zdravotnická zařízení, vysokoškolský institut</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. 112 s. ISBN 80-85950-78-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60f19316"><span class="bib-author" name="contrib-60f19316">MÜLLER, Karel</span>. <span class="bib-title">Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2002. 225 s. ISBN 80-86429-07-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 4, s. 578-580.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60f19316"><span class="bib-author" name="contrib-60f19316">MÜLLER, Karel</span>. <span class="bib-title">Politická sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2008. 215 s. ISBN 978-80-7367-380-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60f19316"><span class="bib-author" name="contrib-60f19316">MÜLLER, Karel</span>. <span class="bib-title">Evropa a občanská společnost: projekt evropské identity</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 238 s. ISBN 978-80-86429-84-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fb6a6003"><span class="bib-author" name="contrib-fb6a6003">MUNKOVÁ, Gabriela</span>. <span class="bib-title">Sociální deviace: (přehled sociologických teorií)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2001. 134 s. ISBN 80-246-0279-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span> aj. <span class="bib-title">Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: CESES, 2004. 82 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-02973e2c">NĚMECKÝ, Marek</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, č. 4, s. 814-817.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: CESES UK FSV, 2008. 54 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b contrib-7a56a576"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">ILLNER, Michal</span>. <span class="bib-title">Dlouhodobé směry vývoje hlavního města Prahy z hlediska sociálně ekonomického, kulturního a geopolitického</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 48 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dff1f750"><span class="bib-author" name="contrib-dff1f750">MUSIL, Jiří V.</span> <span class="bib-title">Úvod do sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 81 s. ISBN 80-7067-647-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span> (eds.). <span class="bib-title">The view from Prague: thoughts on cooperation and integration</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Sociologické nakladatelství, 1997. 180 s. ISBN 80-85850-44-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4629cccf"><span class="bib-author" name="contrib-4629cccf">MUSIL, Josef</span>. <span class="bib-title">Elektronická média v informační společnosti</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Votobia, 2003. 261 s. ISBN 80-7220-157-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5305041b contrib-e7c17acf"><span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e7c17acf">MÜLLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Vnitřní periferie České republiky, sociální soudržnost a sociální vyloučení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: CESES FSV UK, 2006. 52 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-541768a7"><span class="bib-author" name="contrib-541768a7">MUSIL, Libor</span>. <span class="bib-title">Těžba uhlí, problém prostředí, modernita: jak ovlivnila ekologická výzva organizaci jedné ostravské šachty</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií: Georgetown, 1999. 257 s. ISBN 80-210-2188-8, ISBN 80-86251-06-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7945e22e">KONOPÁSEK, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 1999, č. 20, s. 85-97.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5bf8e012"><span class="bib-author" name="contrib-5bf8e012">MUSILOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Životní příběhy ročníku 1924: lidský osud v dějinách 20. století. 1. část, Historicko-biografický výzkum</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 95 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5bf8e012"><span class="bib-author" name="contrib-5bf8e012">MUSILOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Životní příběhy ročníku 1924: lidský osud v dějinách 20. století. 2. část, Historicko-biografický výzkum</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 102 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5bf8e012"><span class="bib-author" name="contrib-5bf8e012">MUSILOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Životní příběhy ročníku 1924: lidský osud v dějinách 20. století. 3. část, Historicko-biografický výzkum</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1997. 111 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5bf8e012"><span class="bib-author" name="contrib-5bf8e012">MUSILOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Z ženského pohledu: poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Pro Univerzitu Hradec Králové vydal Bohumír Němec - Veduta, 2007. 199 s. ISBN 978-80-86829-31-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dcb72de1"><span class="bib-author" name="contrib-dcb72de1">MUSILOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice v kontextu evropské integrace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Sociologický ústav, 1999. 55 s. ISBN 80-85950-68-5.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Muzeum a publikum: sociologický seminář 19.-21. září 1989, Opava</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezské muzeum, 1990. 97 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-856f21d2"><span class="bib-author" name="contrib-856f21d2">NAKONEČNÝ, Milan</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1999. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-856f21d2"><span class="bib-author" name="contrib-856f21d2">NAKONEČNÝ, Milan</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie organizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2005. 225 s. ISBN 80-247-0577-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dcf4fb52 contrib-4f361b60"><span class="bib-author" name="contrib-dcf4fb52">NAVRÁTIL, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4f361b60">ŠIMÍKOVÁ, Ivana</span>. <span class="bib-title">Hodnocení projektů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské populace</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 39 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dcf4fb52"><span class="bib-author" name="contrib-dcf4fb52">NAVRÁTIL, Pavel</span>. <span class="bib-title">Romové v české společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2003. 223 s. ISBN 80-7178-741-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba1eb5db"><span class="bib-author" name="contrib-ba1eb5db">NEČAS, Ctibor</span>. <span class="bib-title">Společenská problematika Romů v minulosti a přítomnosti. Část 1, Romové v českých zemích včera a dnes</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1991. 97 s. ISBN 80-210-0326-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba1eb5db"><span class="bib-author" name="contrib-ba1eb5db">NEČAS, Ctibor</span>. <span class="bib-title">Romové v České republice včera a dnes</span>. <span class="bib-edition">2., dopl. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1993. 99 s. ISBN 80-7067-310-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba1eb5db"><span class="bib-author" name="contrib-ba1eb5db">NEČAS, Ctibor</span>. <span class="bib-title">Historický kalendář: dějiny českých Romů v datech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 123 s. ISBN 80-7067-769-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba1eb5db"><span class="bib-author" name="contrib-ba1eb5db">NEČAS, Ctibor</span>. <span class="bib-title">Špalíček romských miniatur: osoby a dějství z romského dramatu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 123 s. ISBN 978-80-7325-151-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-810cdadd"><span class="bib-author" name="contrib-810cdadd">NEDBÁLKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Spoutaná Rozkoš: sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2006. 198 s. ISBN 80-86429-65-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-15c6d0e4">FERENČUHOVÁ, Slavomíra</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2008, roč. 40, č. 1, s. 82-84.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3ba7ce7e">ŠAFRÁNKOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2007, č. 42, s. 113-119.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eb78a61f contrib-310cb300"><span class="bib-author" name="contrib-eb78a61f">NEDOMOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Národní identita</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 37 s. ISBN 80-85950-15-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eb78a61f"><span class="bib-author" name="contrib-eb78a61f">NEDOMOVÁ, Alena</span> (ed.). <span class="bib-title">Trh bydlení, jeho regionální diferenciace a sociální souvislosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 79 s. ISBN 80-85950-65-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-449ffc6d contrib-2dacfd2e"><span class="bib-author" name="contrib-449ffc6d">NEJDL, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">ČERMÁK, Daniel</span> (eds.). <span class="bib-title">Participace a partnerství v místní veřejné správě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 124 s. ISBN 978-80-7330-130-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bff7331a"><span class="bib-author" name="contrib-bff7331a">NEKVAPIL, Václav</span> (ed.). <span class="bib-title">Impuls pro občanskou společnost: eseje o třetím rozměru demokracie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Evropský literární klub, 2003. 144 s. ISBN 80-86316-53-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bff7331a contrib-2439b644"><span class="bib-author" name="contrib-bff7331a">NEKVAPIL, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2439b644">VÉVODA, Rudolf</span> (eds.). <span class="bib-title">Média, kultura a náboženství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšší odborná škola publicistiky, 2007. 197 s. ISBN 978-80-903757-2-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty: prolegomena k sociologickému studiu českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západní reemigraci 90. let</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 95 s. ISBN 80-7330-017-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Proměny českých socioekonomických hodnot na přelomu století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 71 s. ISBN 80-7330-044-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> (ed.). <span class="bib-title">Jaká víra?: současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 115 s. ISBN 80-7330-061-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Víra bez církve?: východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Albis international, 2004. 240 s. ISBN 80-86067-92-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> (ed.). <span class="bib-title">Mezi náboženstvím a politikou: lidová kultura raného novověku: sborník z konference Lidová kultura v 16.-19. století: mezi náboženstvím a politikou, konané v Praze 28. listopadu 2003</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, 2005. 149 s. ISBN 80-7308-099-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Sociokulturní kapitál a socioekonomické instituce v zemědělství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005. 89 s. ISBN 80-86729-22-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Děkuji za bolest--: náboženské prvky v české folkové hudbě 60.-80. let</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 383 s. ISBN 80-7325-101-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Náboženství na prahu nové doby: česká lidová zbožnost 18. a 19. století</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Albis international, 2006. 693 s. ISBN 80-86971-06-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6 contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 278 s. ISBN 80-7330-085-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> (ed.). <span class="bib-title">Čeští nekatolíci v 18. století: mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Albis international, 2007. 449 s. ISBN 978-80-86971-27-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Institucionální zázemí české sociologie před nástupem marxismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2007. 89 s. ISBN 978-80-7330-114-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6 contrib-c49f9189"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c49f9189">LUŽNÝ, Dušan</span>. <span class="bib-title">Sociologie náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2007. 232 s. ISBN 978-80-7367-251-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Ne/náboženské naděje intelektuálů: vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Scriptorium, 2008. 429 s. ISBN 978-80-86197-97-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-49b07080">JANÁK, Dušan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1121-1123.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6 contrib-2b256889 contrib-540e512a"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2b256889">VÁCLAVÍK, David</span>; <span class="bib-author" name="contrib-540e512a">DOLEŽALOVÁ, Iva</span> aj. <span class="bib-title">Příručka sociologie náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 449 s. ISBN 978-80-86429-92-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0b86a744 contrib-7127664a"><span class="bib-author" name="contrib-0b86a744">NEŠPOROVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7127664a">CAZES, Sandrine</span>. <span class="bib-title">Labour markets in transition: balancing flexibility and security in Central and Eastern Europe</span>. <span class="bib-place">Geneva</span>: International Labour Office, 2003. 148 s. ISBN 92-2-113-723-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2004, roč. 40, č. 4, s. 536-537.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e773269f"><span class="bib-author" name="contrib-e773269f">NEŠPOROVÁ, Olga</span>. <span class="bib-title">Rodiny přistěhovalců. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2007. 62, 7 s. ISBN 978-80-87007-55-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e773269f contrib-647f2771"><span class="bib-author" name="contrib-e773269f">NEŠPOROVÁ, Olga</span>; <span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Rodiny přistěhovalců. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, v.v.i., 2009. 79, 8 s.: grafy, tab. ISBN 978-80-7416-040-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-259761d3"><span class="bib-author" name="contrib-259761d3">NEUDORFLOVÁ, Marie L.</span> <span class="bib-title">České ženy v 19. století: úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: JANUA, 1999. 446 s. ISBN 80-902622-2-8.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Nezaměstnanost - nizozemská zkušenost a československá realita: sborník přednášek z mezinárodní konference uspořádané v Brně 4.-6. června 1991</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1991. 151 s. ISBN 80-210-0334-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-91438a4b"><span class="bib-author" name="contrib-91438a4b">NOHEJL, Marek</span>. <span class="bib-title">Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze: pojednání o východiscích fenomenologické sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 117 s. ISBN 80-86429-02-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 1, s. 106-108.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-91438a4b"><span class="bib-author" name="contrib-91438a4b">NOHEJL, Marek</span>. <span class="bib-title">Jednání, diskurs, kritika: myslet společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2007. 242 s. ISBN 978-80-86429-71-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-be726743">KOPECKÁ, Anna</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 5, s. 1032-1036.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8d3f2bd1"><span class="bib-author" name="contrib-8d3f2bd1">NOSÁL, Igor</span> (ed.). <span class="bib-title">Obrazy dětství v dnešní české společnosti: studie ze sociologie dětství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2004. 203 s. ISBN 80-86598-80-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8d3f2bd1 contrib-ec6c1175"><span class="bib-author" name="contrib-8d3f2bd1">NOSÁL, Igor</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ec6c1175">SZALÓ, Csaba</span> (eds.). <span class="bib-title">Mozaika v re-konstrukci: formování sociálních identit v současné střední Evropě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masaryk University, 2003. 235 s. ISBN 80-210-3306-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ce5f0ec3"><span class="bib-author" name="contrib-ce5f0ec3">NOSKOVÁ, Helena</span> aj. <span class="bib-title">K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989: sborník studií</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. 267 s. ISBN 80-7285-057-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c9a232d"><span class="bib-author" name="contrib-9c9a232d">NOSKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity, 2007. 227 s. ISBN 978-80-254-0095-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c1f2557"><span class="bib-author" name="contrib-2c1f2557">NOVÁK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Systémy politických stran: úvod do jejich srovnávacího studia</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. 275 s. ISBN 80-85850-22-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c1f2557"><span class="bib-author" name="contrib-2c1f2557">NOVÁK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Jakou demokracii pro nové demokracie?: konsensuální model, efektivita a kulturně homogenní země</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2001. 86 s. ISBN 80-210-2742-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c1f2557 contrib-dfa70449"><span class="bib-author" name="contrib-2c1f2557">NOVÁK, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dfa70449">VLACHOVÁ, Klára</span>. <span class="bib-title">Linie štěpení v České republice. Komparace národní úrovně s příkladem konkrétní lokality</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 30 s. ISBN 80-7330-002-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c1f2557 contrib-266e9ad1"><span class="bib-author" name="contrib-2c1f2557">NOVÁK, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-266e9ad1">LEBEDA, Tomáš</span> aj. <span class="bib-title">Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání</span>. <span class="bib-place">Dobrá Voda</span>: Aleš Čeněk, 2004. 485 s. ISBN 80-86473-88-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9081a2ab">CABADA, Ladislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, č. 1, s. 223-226.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c1f2557"><span class="bib-author" name="contrib-2c1f2557">NOVÁK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Mezi demokracií a totalitarismem: Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. 213 s. ISBN 978-80-210-4437-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c1f2557 contrib-fb3c368a"><span class="bib-author" name="contrib-2c1f2557">NOVÁK, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fb3c368a">BRUNCLÍK, Miloš</span> (eds.). <span class="bib-title">Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2008. 399 s. ISBN 978-80-7363-179-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d036d55a contrib-3c32fb9e"><span class="bib-author" name="contrib-d036d55a">NOVÁKOVÁ, Vladimíra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3c32fb9e">VAŠKOVIČ, Petr</span> (eds.). <span class="bib-title">Multikulturalita v řízení globalizované firmy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: České vysoké učení technické, 2009. 94 s. ISBN 978-80-01-03949-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e42dc245"><span class="bib-author" name="contrib-e42dc245">NOVOTNÁ, Eliška</span>. <span class="bib-title">Antologie z dějin sociologie. I, Klasické sociologické teorie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1992. 53 s. ISBN 80-7040-042-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e42dc245"><span class="bib-author" name="contrib-e42dc245">NOVOTNÁ, Eliška</span>. <span class="bib-title">Antologie z dějin sociologie. II, Z dějin českého sociologického myšlení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Jihočeská univerzita, 1992. 54 s. ISBN 80-7040-054-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e42dc245"><span class="bib-author" name="contrib-e42dc245">NOVOTNÁ, Eliška</span>. <span class="bib-title">Sociologie organizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada Publishing, 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-2428-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e42dc245"><span class="bib-author" name="contrib-e42dc245">NOVOTNÁ, Eliška</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2008. 191 s. ISBN 978-80-247-2396-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d9f4d70 contrib-9d810416"><span class="bib-author" name="contrib-3d9f4d70">NOVOTNÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9d810416">SCHIMMERLINGOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Sociální práce, její vývoj a metodické postupy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1992. 128 s. ISBN 80-7066-483-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d9f4d70"><span class="bib-author" name="contrib-3d9f4d70">NOVOTNÁ, Věra</span> (ed.). <span class="bib-title">Delikvence, kriminalita a sociální práce: sborník ze 4. konference sociálních pracovníků v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 1994. 67 s. ISBN 80-85529-08-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aa1aaaca"><span class="bib-author" name="contrib-aa1aaaca">NOVÝ, Ivan</span>. <span class="bib-title">Psychologie a sociologie v personálním managementu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1992. 188 s. ISBN 80-7079-470-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aa1aaaca"><span class="bib-author" name="contrib-aa1aaaca">NOVÝ, Ivan</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 1997. 164 s. ISBN 80-7169-433-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aa1aaaca contrib-e7c5491f"><span class="bib-author" name="contrib-aa1aaaca">NOVÝ, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e7c5491f">SURYNEK, Alois</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro ekonomy a manažery</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2002. 191 s. ISBN 80-247-0384-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-241cdd0c"><span class="bib-author" name="contrib-241cdd0c">NOVÝ, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Životní dráha jako sociologický problém</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1990. 150 s. ISBN 80-210-0187-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0579bbe"><span class="bib-author" name="contrib-e0579bbe">OATES-INDRUCHOVÁ, Libora</span> (ed.). <span class="bib-title">Ženská literární tradice a hledání identit: antologie angloamerické feministické literární teorie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Slon, 2007. 409 s. ISBN 978-80-86429-69-4.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Obce, města, regiony a sociální služby</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SOCIOKLUB, 1997. 271 s. ISBN 80-902260-1-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7dfd1d77"><span class="bib-author" name="contrib-7dfd1d77">ORTOVÁ, Jitka</span>. <span class="bib-title">Kulturní a sociální ekologie. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1996. 93 s. ISBN 80-7184-224-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7dfd1d77"><span class="bib-author" name="contrib-7dfd1d77">ORTOVÁ, Jitka</span>. <span class="bib-title">Kulturní a sociální ekologie. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1997. 88 s. ISBN 80-7184-398-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb37843d contrib-17ce4c94"><span class="bib-author" name="contrib-bb37843d">OSVALDOVÁ, Barbora</span>; <span class="bib-author" name="contrib-17ce4c94">LÁBOVÁ Alena</span> aj. <span class="bib-title">Zpravodajství v médiích</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2001. 155 s. ISBN 80-246-0248-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb37843d"><span class="bib-author" name="contrib-bb37843d">OSVALDOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Česká média a feminismus</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SLON: Libri, 2004. 154 s. ISBN 80-7277-263-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0967f63b"><span class="bib-author" name="contrib-0967f63b">OŠANEC, František</span>. <span class="bib-title">Poskytování, financování a reformy zdravotní péče v pěti demokraciích: Rakousko, Německo, Nizozemsko, Kanada, Velká Británie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1997. 161 s. ISBN 80-238-2434-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-56a37862"><span class="bib-author" name="contrib-56a37862">OTÁHAL, Milan</span>. <span class="bib-title">Opozice, moc, společnost 1969 - 1989: příspěvek k dějinám „normalizace“</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Maxdorf, 1994. 124 s. ISBN 80-85800-12-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0e66d88a">DOBEŠ, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1996, roč. 32, č. 2, s. 229-232.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8edbc73b"><span class="bib-author" name="contrib-8edbc73b">OTČENÁŠEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Němci v Čechách po roce 1945: na příkladu západního Podještědí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Etnologický ústav Akademie věd ČR: Scriptorium, 2006. 207 s. ISBN 80-85010-92-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ebcff4ba">NOVOTNÝ, Lukáš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 1, s. 214-217.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dad3edb0"><span class="bib-author" name="contrib-dad3edb0">OUŘEDNÍČEK, Martin</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální geografie pražského městského regionu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2006. 159 s. ISBN 80-86561-94-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">ILLNER, Michal</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2007, roč. 43, č. 5, s. 1055-1058.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-38f3f008"><span class="bib-author" name="contrib-38f3f008">PÁCL, Pavel</span>. <span class="bib-title">Tři etapy sociologického výzkumu hromadných sdělovacích prostředků</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Sfinga, 1995. 93 s. ISBN 80-7042-427-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-38f3f008"><span class="bib-author" name="contrib-38f3f008">PÁCL, Pavel</span>. <span class="bib-title">Hromadné sdělovací prostředky v regionu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita, 1997. 105 s. ISBN 80-7042-481-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-38f3f008"><span class="bib-author" name="contrib-38f3f008">PÁCL, Pavel</span>. <span class="bib-title">Studenti a jejich rodiče: (závěrečná zpráva jednoho mezigeneračního výzkumu)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita, 1999. 81 s. ISBN 80-7042-545-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0a6d5a9e"><span class="bib-author" name="contrib-0a6d5a9e">PACHMANOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Věrnost v pohybu: hovory o feminismu, dějinách a vizualitě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: One Woman Press, 2001. 237 s. ISBN 80-86356-10-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0a6d5a9e"><span class="bib-author" name="contrib-0a6d5a9e">PACHMANOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Neznámá území českého moderního umění: pod lupou genderu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2004. 287 s. ISBN 80-7203-613-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77c667be"><span class="bib-author" name="contrib-77c667be">PALEČEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Kulturní identita a její ohroženost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Gaudeamus, 2002. 59 s. ISBN 80-7041-580-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33b51315"><span class="bib-author" name="contrib-33b51315">PALONCYOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Rodinné chování mladé generace: závěrečná zpráva z „Biografického výzkumu mladé generace 2002“</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 100 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33b51315"><span class="bib-author" name="contrib-33b51315">PALONCYOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 49 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-08145f96"><span class="bib-author" name="contrib-08145f96">PÁNKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Zvláštní svět speciální školy: nejen o drogách na Speciální škole ve Slezské: sborník prací</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1997. 78 s. ISBN 80-238-1115-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c49cb0cf contrib-6bfb1797"><span class="bib-author" name="contrib-c49cb0cf">PATOČKA, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6bfb1797">HEŘMANOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ASPI, 2008. 199 s. ISBN 978-80-7357-347-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c33d0451"><span class="bib-author" name="contrib-c33d0451">PAVELČÍKOVÁ, Nina</span>. <span class="bib-title">Romové v českých zemích v letech 1945-1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004. 183 s. ISBN 80-86621-07-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-595fa219"><span class="bib-author" name="contrib-595fa219">PAVELKOVÁ, Jaroslava</span>. <span class="bib-title">Problematika lidí v nouzi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 122 s. ISBN 978-80-7290-338-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f0bfaf00"><span class="bib-author" name="contrib-f0bfaf00">PAVKA, Marek</span>. <span class="bib-title">Kádry rozhodují vše!: kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit: (prvních pět let komunistické vlády)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Prius, 2003. 126 s. ISBN 80-7285-034-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a787435"><span class="bib-author" name="contrib-7a787435">PAVLÍK, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Open Society Fund, 2004. 120 s. ISBN 80-86520-04-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a787435 contrib-29222895"><span class="bib-author" name="contrib-7a787435">PAVLÍK, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-29222895">SMETÁČKOVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Analýza odměňování žen a mužů ve školství: jak vzniká odlišnost v platech učitelek a učitelů?</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Otevřená společnost, 2006. 28 s. ISBN 80-903331-6-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0ce25d73"><span class="bib-author" name="contrib-0ce25d73">PAVLÍK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Sňatečnost a rodina</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1992. 254 s. ISBN 80-200-0068-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7cc9d154">PISCOVÁ, Magdaléna</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1992, roč. 24, č. 6, s. 635-636.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-986770bb"><span class="bib-author" name="contrib-986770bb">PAVLÍKOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Sociální situace migrantů a religiozita ukrajinských migrantů v ČR: kolektivní monografie</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2009. 120 s. ISBN 978-80-86818-95-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-36bc7232"><span class="bib-author" name="contrib-36bc7232">PAYNE, Jan</span>. <span class="bib-title">Kvalita života a zdraví</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2005. 629 s. ISBN 80-7254-657-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-54c19c72"><span class="bib-author" name="contrib-54c19c72">PAŽOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Mocným navzdory: studentské hnutí v šedesátých letech 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Prostor, 2008. 342 s. ISBN 978-80-7260-186-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c49db117"><span class="bib-author" name="contrib-c49db117">PECINA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Kořeny zla: o příčinách odcizení člověka přírodě a úpadku jeho sociálního chování</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nika: Český svaz ochránců přírody, 1994. 108 s. ISBN 80-85368-62-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a1f3baa"><span class="bib-author" name="contrib-6a1f3baa">PECKA, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie politiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická, 1991. 110 s. ISBN 80-7079-086-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a1f3baa contrib-421889ea contrib-a3173988"><span class="bib-author" name="contrib-6a1f3baa">PECKA, Emanuel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-421889ea">PECKA, Jindřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a3173988">UNGR, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Každodennost konce 60. let: tři regionální sondy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Ústav pro soudobé dějiny, 1992. 154 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a1f3baa"><span class="bib-author" name="contrib-6a1f3baa">PECKA, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologické aspekty pobytu sovětských vojsk na území Československa 1968-1991</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Ústav pro soudobé dějiny, 1995. 69 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a1f3baa"><span class="bib-author" name="contrib-6a1f3baa">PECKA, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Pozitivismus v české sociologii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005. 198 s. ISBN 80-86708-03-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a1f3baa"><span class="bib-author" name="contrib-6a1f3baa">PECKA, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociolog Emanuel Chalupný</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. 200 s. ISBN 978-80-86708-49-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dc29cc36"><span class="bib-author" name="contrib-dc29cc36">PEŠEK, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Ostrovy občanské autonomie? tradiční samosprávné instituce v převratových letech 1944/45 a 1989/90</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2008. 300 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eb131b1c"><span class="bib-author" name="contrib-eb131b1c">PETRÁŇ, Josef</span>. <span class="bib-title">Dvacáté století v Ouběnicích: soumrak tradičního venkova</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 572 s. ISBN 978-80-7106-605-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-39f8eaa0 contrib-fd52d5a5"><span class="bib-author" name="contrib-39f8eaa0">PETRASOVÁ, Taťána</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fd52d5a5">LORENZOVÁ, Helena</span> (eds.). <span class="bib-title">Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století: úředník a podnikatel: sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 23 .- 25. února 2006</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: KLP, 2007. 384 s. ISBN 978-80-86791-43-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25cef4e9"><span class="bib-author" name="contrib-25cef4e9">PETRÁŠ, René</span>. <span class="bib-title">Menšiny v meziválečném Československu: právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2009. 437 s. ISBN 978-80-246-1639-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba5d5f4e"><span class="bib-author" name="contrib-ba5d5f4e">PETROVÁ, Iva</span>. <span class="bib-title">Neúplné rodiny v současných společenských podmínkách: výzkumná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. 44 s. ISBN 80-238-1198-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9e486a97 contrib-9569909a"><span class="bib-author" name="contrib-9e486a97">PETRUCIJOVÁ, Jelena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9569909a">FEBER, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Multikulturalismus jako komunikační problém: (kulturně antropologický aspekt)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 2005. 50 s. ISBN 80-7368-082-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie a literatura</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československý spisovatel, 1990. 106 s. ISBN 80-202-0165-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ec8f2876">VODÁKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1991, roč. 27, č. 2, s. 216-218.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e8d57eee">MOŽNÝ, Ivo</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1991, roč. 23, č. 4, s. 366-367.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Alternativní sociologie: úvahy o smyslu sociologie v nealternativní společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Klub osvobozeného samizdatu (KOS), 1992. 221 s. ISBN 80-901093-5-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Masarykova sociologie z pohledu dneška: z přednáškového cyklu Masarykova praktická filosofie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova společnost, 1993. 19 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Teorie a metoda v moderní sociologii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1993. 204 s. ISBN 80-7066-799-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb contrib-56617cbd contrib-ec8f2876"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-56617cbd">MILTOVÁ, Alena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ec8f2876">VODÁKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Sociologické školy, směry, paradigmata</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1994. 249 s. ISBN 80-85850-04-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Společnosti pozdní doby</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 459 s. ISBN 80-86429-63-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 1, s. 207-210.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0abb8c97">CHORVÁT, Ivan</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2007, roč. 39, č. 2, s. 184-188.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">-ať je stůl k pohoštění prostřený: úvahy a eseje k 660. výročí založení Univerzity Karlovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2008. 238 s. ISBN 978-80-246-1448-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">K 150. výročí úmrtí otce zakladatele naší vědy: Auguste Comte (1798-1857)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 32 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Akademie veřejné správy, 2009. 189 s. ISBN 978-80-87207-02-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7be484d6"><span class="bib-author" name="contrib-7be484d6">PIKÁLKOVÁ, Simona</span> (ed.). <span class="bib-title">Mezinárodní výzkum násilí na ženách - Česká republika/2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 152 s. ISBN 80-7330-054-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a47c72a0"><span class="bib-author" name="contrib-a47c72a0">PILÁTOVÁ, Agáta</span> (ed.). <span class="bib-title">K vybraným otázkám kultury: sborník statí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 78 s. ISBN 80-7069-016-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e6f056b6 contrib-7d084cd2"><span class="bib-author" name="contrib-e6f056b6">PLAŇAVA, Ivo</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7d084cd2">PILÁT, Milan</span> (eds.). <span class="bib-title">Děti, mládež a rodiny v období transformace: sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 19.-21. září 2002 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2002. 290 s. ISBN 80-86598-36-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c18d68ad"><span class="bib-author" name="contrib-c18d68ad">PLICHTA, Dalibor</span>. <span class="bib-title">Národ a národnost v čase globalizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: JOB Publishing, 1999. 127 s. ISBN 80-902246-X-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c18d68ad"><span class="bib-author" name="contrib-c18d68ad">PLICHTA, Dalibor</span>. <span class="bib-title">Česká otázka a Evropská unie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Dalibor Plichta, 2001. 159 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7ee5e484"><span class="bib-author" name="contrib-7ee5e484">PODRACKÝ, Vlastimil</span>. <span class="bib-title">Občanská obroda:  konzervativní pohled na problémy současného světa</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Votobia, 2003. 269 s. ISBN 80-7198-554-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4d3ccf36 contrib-3d59e94c contrib-8a7894cd"><span class="bib-author" name="contrib-4d3ccf36">POJAR, Miloš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8a7894cd">ZAHRADNÍKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Židovská menšina za druhé republiky: sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu až červnu 2007</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Židovské muzeum v Praze, 2007. 183 s. ISBN 978-80-86889-52-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bff41014"><span class="bib-author" name="contrib-bff41014">POKORNÝ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Psychologie a sociologie v podnikové praxi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Nakladatelství Vysokého učení technického, 1991. ISBN 80-214-0372-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b7b607e3"><span class="bib-author" name="contrib-b7b607e3">POLÁŠKOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Plánovaná lesbická rodina: klíčové aspekty přechodu k rodičovství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, 2009. 249 s. ISBN 978-80-210-5013-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-584c72c6"><span class="bib-author" name="contrib-584c72c6">POSPÍŠIL, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Marginálie k sociologii umění</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Votobia, 1992. 79 s. ISBN 80-85619-22-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-584c72c6"><span class="bib-author" name="contrib-584c72c6">POSPÍŠIL, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Sociosémiotika umělecké komunikace: (česko-slovenská varianta)</span>. <span class="bib-place">Boskovice</span>: Albert, 2005. 226 s. ISBN 80-7326-059-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f5c941bf"><span class="bib-author" name="contrib-f5c941bf">POTOČNÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Lidé na okraji: případová studie satelitního městečka</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2006. 47 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92 contrib-1a279101 contrib-cf06af6f"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1a279101">PURKRÁBEK, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-cf06af6f">HÁVA, Petr</span>. <span class="bib-title">Analýza událostí veřejné politiky v České republice. Díl I, Soubor analýz událostí veřejné politiky po roce 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vesmír, 1994. 159 s. ISBN 80-85977-01-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Česká sociální politika po listopadu 1989: problémy a perspektivy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Start, 1995. 32 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92 contrib-e481d503"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e481d503">KABELE, Jiří</span>. <span class="bib-title">The formation and implementation of social policy in the Czech Republic as a political process</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Start, 1995. 51 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Sociální politika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1995. 142 s. ISBN 80-85850-01-X.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a994ccd8">VAŠEČKA, Michal</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1995, roč. 27, č. 5-6, s. 464-465.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92 contrib-1a279101 contrib-cf06af6f"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1a279101">PURKRÁBEK, Miroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-cf06af6f">HÁVA, Petr</span>. <span class="bib-title">Analýza událostí veřejné politiky v České republice. II. díl, Soubor analýz událostí veřejné politiky po roce 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vesmír, 1996. 211 s. ISBN 80-238-0046-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. 188 s. ISBN 80-85850-26-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Analýza vývoje, neuralgických bodů a rozvojových příležitostí české sociální politiky po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1998. 102 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92 contrib-3dd26534"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3dd26534">RADIČOVÁ, Iveta</span>. <span class="bib-title">Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1998. 329 s. ISBN 80-7184-622-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2000, roč. 36, č. 1, s. 111-113.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span> (ed.). <span class="bib-title">Česká společnost na konci tisíciletí: konference pořádaná Fakultou sociálních věd UK pod záštitou rektora University Karlovy, Jeho Magnificence prof. JUDr. Karla Malého, Dr.Sc., v rámci oslav 650. výročí založení University Karlovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1999. 399 s. ISBN 80-7184-825-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Křižovatky české sociální reformy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. 317 s. ISBN 80-85850-70-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span> aj. <span class="bib-title">Průvodce krajinou priorit: pro Českou republiku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Gutenberg, 2002. 686 s. ISBN 80-86349-06-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span> aj. <span class="bib-title">Putování českou budoucností</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Gutenberg, 2003. 366 s. ISBN 80-86349-09-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span> aj. <span class="bib-title">Czech welfare state: changing environment, changing institutions = Český stát veřejných sociálních služeb: měnící se prostředí, měnící se instituce</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: CESES UK FSV, 2004. 65 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Jak jsme na tom. A co dál?: strategický audit České republiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 212 s. ISBN 80-86429-45-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span> aj. <span class="bib-title">Veřejná politika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2005. 396 s. ISBN 80-86429-50-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span> (ed.). <span class="bib-title">Manuál prognostických metod</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 193 s. ISBN 80-86429-55-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92 contrib-5305041b contrib-954142b5"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-954142b5">MAŠKOVÁ, Miroslava</span> (eds.). <span class="bib-title">Strategické volby pro českou společnost: teoretická východiska</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 375 s. ISBN 978-80-86429-86-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92 contrib-954142b5"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>; <span class="bib-author" name="contrib-954142b5">MAŠKOVÁ, Miroslava</span> aj. <span class="bib-title">Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2009. 364 s. ISBN 978-80-246-1655-1.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Pracovní trh - muži a ženy: sociologický výzkum pracovních podmínek vybraných profesí - základní data z výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 1994. 82 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-36c2c515"><span class="bib-author" name="contrib-36c2c515">PRAVDOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-title">McDonald: případová studie o značce McDonald</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2006. 246 s. ISBN 80-246-1178-3.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Právní aspekty odsunu sudetských Němců: sborník</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav mezinárodních vztahů, 1995. 84 s. ISBN 80-85864-13-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9d79f77f"><span class="bib-author" name="contrib-9d79f77f">PREMUSOVÁ, Jarmila</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum vybraných regionů na česko-polské hranici: Krnovsko</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 1999. 135 s. ISBN 80-7042-161-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cc591a57"><span class="bib-author" name="contrib-cc591a57">PROCHOVNÍK, Štěpán</span>. <span class="bib-title">Metody a techniky sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská, 1991. 98 s. ISBN 80-7078-094-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cc591a57 contrib-2a6609e4 contrib-9d79f77f"><span class="bib-author" name="contrib-cc591a57">PROCHOVNÍK, Štěpán</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2a6609e4">PAPŘOKOVÁ, Anna</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9d79f77f">PREMUSOVÁ, Jarmila</span>. <span class="bib-title">Obecná sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská, 1991. 158 s. ISBN 80-7078-090-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cc591a57"><span class="bib-author" name="contrib-cc591a57">PROCHOVNÍK, Štěpán</span>. <span class="bib-title">Sociologie průmyslu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská, 1991. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cc591a57"><span class="bib-author" name="contrib-cc591a57">PROCHOVNÍK, Štěpán</span>. <span class="bib-title">Sociologie v hornictví</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská, 1993. 59 s. ISBN 80-7078-183-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0ccc7775"><span class="bib-author" name="contrib-0ccc7775">PROKOP, Jiří</span>. <span class="bib-title">Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2005. 289 s. ISBN 80-246-1008-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fc9a5487"><span class="bib-author" name="contrib-fc9a5487">PROKOP, Radim</span> aj. <span class="bib-title">Slováci v České republice po roce 1945</span>. <span class="bib-place">Šenov u Ostravy</span>: Tilia, 1998. 199 s. ISBN 80-86101-13-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-43787998 contrib-128f8f43"><span class="bib-author" name="contrib-43787998">PRŮDKOVÁ, Táňa</span>; <span class="bib-author" name="contrib-128f8f43">Přemysl NOVOTNÝ</span>. <span class="bib-title">Bezdomovectví</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2008. 93 s. ISBN 978-80-7387-100-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ff22367"><span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span>. <span class="bib-title">Sociologie a marketing :uvod do problematiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Liberec</span>: Technická univerzita, 1995. 129 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ff22367"><span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span>. <span class="bib-title">Církve a sociální soudržnost v naší zemi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: UK FSV CESES, 2004. 89 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ff22367"><span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span>. <span class="bib-title">Experti k problematice mechanismů rozvoje sociální soudržnosti v naší společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: UK FSV CESES, 2005. 95 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ff22367"><span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span>. <span class="bib-title">Přístupy k sociologickému empirickému zkoumání hodnot</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: CESES FSV UK, 2007. 72 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ff22367"><span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span> aj. <span class="bib-title">Inventura hodnot: výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2009. 341 s. ISBN 978-80-200-1751-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ff22367"><span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span> (ed.). <span class="bib-title">Prostor a společnost: sborník profesoru Jiřímu Musilovi k osmdesátinám</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Matfyzpress, 2009. 138 s. ISBN 978-80-7378-086-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-51a0e8cc"><span class="bib-author" name="contrib-51a0e8cc">PRŮCHA, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Proměny vzdělávání v mezinárodním kontextu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1992. 155 s. ISBN 80-7066-546-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-51a0e8cc"><span class="bib-author" name="contrib-51a0e8cc">PRŮCHA, Jan</span>. <span class="bib-title">Interkulturní psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2004. 199 s. ISBN 80-7178-885-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-275f439f"><span class="bib-author" name="contrib-275f439f">PRUNNER, Pavel</span>. <span class="bib-title">Psychologie gamblerství, aneb, Sázka na štěstí</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 273 s. ISBN 978-80-7380-074-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-28478e99"><span class="bib-author" name="contrib-28478e99">PRŮŠA, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Stanovení indikátorů sociální problémovosti jednotlivých regionů v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006. 81 s. ISBN 80-86729-28-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-64c00a0d"><span class="bib-author" name="contrib-64c00a0d">PŘIBÁŇ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologie práva: systémově teoretický přístup k modernímu právu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1996. 197 s. ISBN 80-85850-18-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">BARŠA, Pavel</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1998, roč. 34, č. 1, s. 99-102.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-64c00a0d"><span class="bib-author" name="contrib-64c00a0d">PŘIBÁŇ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Hranice práva a tolerance: úvahy o liberálnosti a právním státě v postmoderní situaci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 1997. 79 s. ISBN 80-85850-28-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-64c00a0d"><span class="bib-author" name="contrib-64c00a0d">PŘIBÁŇ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Suverenita, právo a legitimita v kontextu moderní filosofie a sociologie práva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1997. 270 s. ISBN 80-7184-470-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-64c00a0d"><span class="bib-author" name="contrib-64c00a0d">PŘIBÁŇ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociologie práva: systémově teoretický přístup k modernímu právu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 199 s. ISBN 80-85850-18-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-64c00a0d"><span class="bib-author" name="contrib-64c00a0d">PŘIBÁŇ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Jací můžeme být?: podoby demokracie a identity v multikulturní situaci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2004. 115 s. ISBN 80-86429-30-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8aeaf5c5"><span class="bib-author" name="contrib-8aeaf5c5">PUCHMERTL, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Michel Foucault: fatální nedocenění významu konformity</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2008. 118 s. ISBN 978-80-7387-055-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a279101"><span class="bib-author" name="contrib-1a279101">PURKRÁBEK, Miroslav</span> a kol. <span class="bib-title">Rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v České republice: přípravné studie k 2. etapě analýzy veřejné politiky v období 1997-1999</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1997. 207 s. ISBN 80-238-2459-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a279101"><span class="bib-author" name="contrib-1a279101">PURKRÁBEK, Miroslav</span> aj. <span class="bib-title">Centrální politické rozhodování v České republice. 2. díl, Druhá část souboru expertních studií k druhé etapě analýzy veřejné politiky v období let 1997-1999</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2000. 181 s. ISBN 80-238-5082-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a705b4a"><span class="bib-author" name="contrib-7a705b4a">PUTNOVÁ, Anna</span> aj. <span class="bib-title">Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Vysoké učení technické, 2002. 45 s. ISBN 80-214-2170-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5370ad61"><span class="bib-author" name="contrib-5370ad61">RABUŠIC, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Česká společnost stárne</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1995. 192 s. ISBN 80-210-1155-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-bef057a5">RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1996, roč. 32, č. 2, s. 226-228.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-65a4c8f3">VIDOVÁ, Denisa</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1996, roč. 28, č. 6, s. 621-624.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5370ad61"><span class="bib-author" name="contrib-5370ad61">RABUŠIC, Ladislav</span> (ed.). <span class="bib-title">Česká společnost a senioři: sociální, ekonomické a politické aspekty demografického stárnutí české společnosti: texty celostátní konference konané 16.-17. října v Brně</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1997. 189 s. ISBN 80-210-1729-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5370ad61"><span class="bib-author" name="contrib-5370ad61">RABUŠIC, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 264 s. ISBN 80-86429-01-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0ce25d73">PAVLÍK, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 4, s. 573-578.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5370ad61 contrib-2faf1330"><span class="bib-author" name="contrib-5370ad61">RABUŠIC, Ladislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2faf1330">HAMANOVÁ, Jana</span> (eds.). <span class="bib-title">Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008: (pramenná publikace European Values Study)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. ISBN 978-80-210-4952-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5fdbe200"><span class="bib-author" name="contrib-5fdbe200">RABUŠICOVÁ, Milada</span>. <span class="bib-title">K sociologii výchovy, vzdělání a školy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova universita, 1991. 123 s. ISBN 80-210-0328-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5fdbe200"><span class="bib-author" name="contrib-5fdbe200">RABUŠICOVÁ, Milada</span>. <span class="bib-title">Gramotnost: staré téma v novém pohledu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Georgetown, 2002. 199 s. ISBN 80-86251-14-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5fdbe200 contrib-5370ad61"><span class="bib-author" name="contrib-5fdbe200">RABUŠICOVÁ, Milada</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5370ad61">RABUŠIC, Ladislav</span> (eds.). <span class="bib-title">Učíme se po celý život?: o vzdělávání dospělých v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ecbc1ede contrib-5383dd46"><span class="bib-author" name="contrib-ecbc1ede">RÁKOCZYOVÁ, Miroslava</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5383dd46">TRBOLA, Robert</span>. <span class="bib-title">Lokální strategie integrace cizinců v ČR. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, v.v.i., 2008. 74, 9 s. ISBN 978-80-7416-006-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-90760652"><span class="bib-author" name="contrib-90760652">RÁKOSNÍK, Jakub</span>. <span class="bib-title">Odvrácená tvář meziválečné prosperity: nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2008. 461 s. ISBN 978-80-246-1429-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-722f5509"><span class="bib-author" name="contrib-722f5509">RAKUŠANOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Civil society and civic participation in the Czech Republic</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav, 2005. 47 s. ISBN 80-7330-079-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-722f5509"><span class="bib-author" name="contrib-722f5509">RAKUŠANOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Česká politika: ženy v labyrintu mužů?</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Fórum 50%, 2006. 47 s. ISBN 80-239-7438-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-99622bbd">RYŠAVÝ, Dan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2007, roč. 43, č. 2, s. 462-463.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-722f5509 contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-722f5509">RAKUŠANOVÁ, Petra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Participace, demokracie a občanství v evropském kontextu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 80 s. ISBN 80-7330-091-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-722f5509 contrib-a82ad98f"><span class="bib-author" name="contrib-722f5509">RAKUŠANOVÁ, Petra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a82ad98f">STAŠKOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Organizovaná občanská společnost v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Professional Publishing, 2007. 116 s. ISBN 978-80-86946-22-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-722f5509"><span class="bib-author" name="contrib-722f5509">RAKUŠANOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav, 2007. 146 s. ISBN 978-80-7330-122-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-24f378bd"><span class="bib-author" name="contrib-24f378bd">REICHEL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Kapitoly systematické sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Eurolex Bohemia, 2004. 260 s. ISBN 80-86432-80-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-24f378bd"><span class="bib-author" name="contrib-24f378bd">REICHEL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Kapitoly metodologie sociálních výzkumů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2009. 184 s. ISBN 978-80-247-3006-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-86d6e248 contrib-bdd0deb6"><span class="bib-author" name="contrib-86d6e248">RENDLOVÁ, Eliška</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bdd0deb6">EXNEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Pražané o kulturních domech: informace o reprezentativním výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 79 s. ISBN 80-7069-009-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-86d6e248 contrib-266e9ad1"><span class="bib-author" name="contrib-86d6e248">RENDLOVÁ, Eliška</span>; <span class="bib-author" name="contrib-266e9ad1">LEBEDA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Výzkumy veřejného mínění: teoretické souvislosti a praktická aplikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 52 s. ISBN 80-7330-032-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-faf34a9f"><span class="bib-author" name="contrib-faf34a9f">RIEGEL, Karel</span> aj. <span class="bib-title">EU, Češi a skepse</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ISV nakladatelství, 2004. 177 s. ISBN 80-86642-34-8.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti: „kolize nebo komplementarita?“: sborník příspěvků z konference konané v rámci českého předsednictví v Radě EU 5.-6. února 2009 v Kongresovém centru Praha, Česká republika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: MPSV, 2009. 112 s. ISBN 978-80-7421-011-2.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Rodina matky měst: dnešní pražská rodina v zrcadle statistických údajů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Městská statistická správa, 1994. 69 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e79e083"><span class="bib-author" name="contrib-0e79e083">ROLLO, Vlastimil</span>. <span class="bib-title">Emocionalita a racionalita, aneb, Jak ďábel na svět přišel</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1993. 194 s. ISBN 80-901059-8-X.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Romové v České republice, (1945-1998)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociopress, 1999. 558 s. ISBN 80-902260-7-8.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Romové ve městě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Socioklub, 2002. 143 s. ISBN 80-86484-01-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4e720890 contrib-9081a2ab"><span class="bib-author" name="contrib-4e720890">ROSŮLEK, Přemysl</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9081a2ab">CABADA, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Evropa národů, patriotů a integrace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Dobrá Voda u Pelhřimova</span>: Aleš Čeněk, 2002. 166 s. ISBN 80-86473-13-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6466bac6 contrib-e510aa9f contrib-072b3cdc"><span class="bib-author" name="contrib-6466bac6">ROUBALOVÁ, Věra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e510aa9f">GÜNTEROVÁ, Tereza</span>; <span class="bib-author" name="contrib-072b3cdc">KOSTLÁN, František</span>. <span class="bib-title">Příchozí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: G plus G, 2005. 119 s. ISBN 80-86103-82-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fb99e804"><span class="bib-author" name="contrib-fb99e804">ROVNÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Kdo vládne Británii?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2004. 280 s. ISBN 80-86429-27-X.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 – 2001</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Gender centrum Fakulty sociálních studií MU, 2001. 49 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-16eb4e6d"><span class="bib-author" name="contrib-16eb4e6d">ROZUM, Jan</span>. <span class="bib-title">K problematice obětí zločinu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1993. 76 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b5bbe775"><span class="bib-author" name="contrib-b5bbe775">RUMPEL, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek: sborník příspěvků</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita v Ostravě, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2006. 137 s. ISBN 80-7368-261-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-306ffb9f contrib-e4f5a4b4"><span class="bib-author" name="contrib-306ffb9f">RŮŽIČKA, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e4f5a4b4">KOZÁK, Kryštof</span> aj. <span class="bib-title">Úpadek amerického federalismu?: posilování federální vlády na prahu 21. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2008. 160 s. ISBN 978-80-246-1503-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0d000858"><span class="bib-author" name="contrib-0d000858">RŮŽIČKA, Vlastimil</span>. <span class="bib-title">Squaty a jejich revoluční tendence</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7254-859-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-97ea8d50"><span class="bib-author" name="contrib-97ea8d50">RYBÁŘ, Radovan</span> aj. <span class="bib-title">Reflexe meziválečné vědy, kultury a filosofie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2009. 111 s. ISBN 978-80-210-4995-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bef057a5 contrib-7be484d6 contrib-5425605a"><span class="bib-author" name="contrib-bef057a5">RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7be484d6">PIKÁLKOVÁ, Simona</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Diferenciace reprodukčního a rodinného chování v evropských populacích</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 83 s. ISBN 80-7330-004-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bef057a5 contrib-647f2771"><span class="bib-author" name="contrib-bef057a5">RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Rodina, partnerství a demografické stárnutí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 2008. 169 s. ISBN 978-80-86561-52-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-823bbf0e"><span class="bib-author" name="contrib-823bbf0e">RYS, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Česká sociální reforma: (sociologická studie)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2003. 170 s. ISBN 80-246-0588-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-595221b8"><span class="bib-author" name="contrib-595221b8">RYŠAVÝ, Zdeněk</span> (ed.). <span class="bib-title">Problémy rozvoje venkovského osídlení, malých a středně velkých měst Československa a jejich demografické struktury: sborník semináře odborné skupiny pro rozmístění obyvatelstva a migraci Československé demografické společnosti při ČSAV konaného v Praze ve dnech 13.-24. září 1987</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1990. 223 s. ISBN 80-85124-10-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9fd45e96 contrib-242388d3"><span class="bib-author" name="contrib-9fd45e96">ŘEHÁK, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-242388d3">MÁNEK, Pavel</span>. <span class="bib-title">Prostředky kauzálního modelování v sociologii: shrnující pojednání o postupech a přehled základních pojmů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1994. 93 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Vývoj představ o spravedlivém příjmu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 35 s. ISBN 80-85950-24-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Volební chování různých skupin voličů v předčasných parlamentních volbách v roce 1998</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 32 s. ISBN 80-85950-52-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Vnímané a spravedlivé nerovnosti: vývoj v devadesátých letech a další souvislosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 41 s. ISBN 80-85950-74-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8bf7a25f"><span class="bib-author" name="contrib-8bf7a25f">ŘEHÁKOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Measuring value orientations with the use of S.H. Schwartz´s value portraits</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Sociologický ústav, 2005. 47 s. ISBN 80-7330-071-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4715c0d3"><span class="bib-author" name="contrib-4715c0d3">ŘEPA, Milan</span>. <span class="bib-title">Moravané nebo Češi?: vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2001. 220 s. ISBN 80-7239-084-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60bfc0ef"><span class="bib-author" name="contrib-60bfc0ef">ŘEZÁČ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Paido, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-20a0bd6b contrib-541768a7"><span class="bib-author" name="contrib-20a0bd6b">ŘEZNÍČEK, Ivo</span>. <span class="bib-title">Metody sociální práce: podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1994. 75 s. ISBN 80-85850-00-1. Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-541768a7">MUSIL, Libor</span>. SČ. 1995, roč. 31, č. 2, s. 279-281.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a35580c1"><span class="bib-author" name="contrib-a35580c1">ŘEZNÍČEK, Matouš</span>. <span class="bib-title">Systemická prevence sociálních deviací: (úvahy, možnosti, hypotézy). I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1994. 190 s. ISBN 80-7066-933-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a58ce7fc"><span class="bib-author" name="contrib-a58ce7fc">ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Študáci a kantoři za starého Rakouska: české střední školy v letech 1867-1918</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Libri, 2007. 215 s. ISBN 978-80-7277-163-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-39ffb5bb"><span class="bib-author" name="contrib-39ffb5bb">ŘÍČAN, Pavel</span>. <span class="bib-title">S Romy žít budeme - jde o to jak</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 1998. 143 s. ISBN 80-7178-250-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bc5033b contrib-30df95ad"><span class="bib-author" name="contrib-7bc5033b">SAK, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-30df95ad">SEMRÁD, Jiří</span>. <span class="bib-title">Profil studenta Policejní akademie: zpráva z empirického komparativního výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Policejní akademie České republiky, 1996. 181 s. ISBN 80-85981-27-0</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bc5033b"><span class="bib-author" name="contrib-7bc5033b">SAK, Petr</span>. <span class="bib-title">Proměny české mládeže</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Petrklíč, 2000. 291 s. ISBN 80-7229-042-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-89c441ce">HAVLÍK, Radomír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2002, roč. 38, č. 5, s. 644-647.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bc5033b contrib-8f32f06d"><span class="bib-author" name="contrib-7bc5033b">SAK, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8f32f06d">SAKOVÁ, Karolína</span>. <span class="bib-title">Mládež na křižovatce: sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda servis, 2004. 240 s. ISBN 80-86320-33-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-89c441ce">HAVLÍK, Radomír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 1, s. 165-168.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4d68fae2">MACHÁČEK, Ladislav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2004, roč. 37, č. 4, s. 405-409.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bc5033b"><span class="bib-author" name="contrib-7bc5033b">SAK, Petr</span> aj. <span class="bib-title">Člověk a vzdělání v informační společnosti: [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2007. 296 s. ISBN 978-80-7367-230-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2f72e555">KAFKOVÁ, Marcela</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 4, s. 817-820.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c5251161">MACEK, Jakub</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2009, č. 50, s. 115-120.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a79d9a3"><span class="bib-author" name="contrib-1a79d9a3">SALZMANN, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Jazyk, kultura a společnost: úvod do lingvistické antropologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, 1997. 211 s. ISBN 80-85010-01-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-86e05f0e">STAROSTOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 1999, č. 18-19, s. 115-117.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cca9ecd7"><span class="bib-author" name="contrib-cca9ecd7">SARVAŠ, Štefan</span>. <span class="bib-title">Bezpečnost a armáda v moderní společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy, 1997. 189 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník k 65. narozeninám doc. PhDr. Eduarda Urbánka, CSc</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Katedra sociologie FF UK, 1996. 138 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25719277"><span class="bib-author" name="contrib-25719277">SEDLÁK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Inocenc Arnošt Bláha</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Nadace Universitas Masarykiana, 1995. 200 s. ISBN 80-85834-25-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1997, roč. 33, č. 4, s. 500-501.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25719277"><span class="bib-author" name="contrib-25719277">SEDLÁK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Vybrané problémy ze sociální etiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1996. 73 s. ISBN 80-210-1331-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sociologie v kostce</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Paido, 2002. 142 s. ISBN 80-7315-021-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sport a společnost</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Paido, 2003. 191 s. ISBN 80-7315-047-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span> (ed.). <span class="bib-title">Kapitoly ze sportu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální dimenze sportu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004. 245 s. ISBN 80-210-3581-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-57599130">SVOBODA, Arnošt</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 5, s. 948-951.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sociologie sportu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita: Paido, 2006. 410 s. ISBN 80-210-4201-X.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-57599130">SVOBODA, Arnošt</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2008, roč. 44, č. 1, s. 217-219.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sociologické problémy sportu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2008. 223 s. ISBN 978-80-247-2562-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-57599130">SVOBODA, Arnošt</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1123-1126.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-30df95ad contrib-7bc5033b"><span class="bib-author" name="contrib-30df95ad">SEMRÁD, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7bc5033b">SAK, Petr</span>. <span class="bib-title">Diagnóza, prognóza a resocializace skupin mládeže ohrožených sociálně negativním vývojem</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vydavatelství Policejní akademie ČR, 1997. 136 s. ISBN 80-85981-61-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2860d35"><span class="bib-author" name="contrib-f2860d35">SCHEINOST, Miroslav</span> aj. <span class="bib-title">Výzkum cizích státních příslušníků v českých zemích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. 131 s. ISBN 80-7338-025-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7dd92b18"><span class="bib-author" name="contrib-7dd92b18">SCHIMMERLING, Hanuš</span>. <span class="bib-title">Sociologie venkova a zemědělství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola zemědělská, 1991. 147 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79dd3e8e"><span class="bib-author" name="contrib-79dd3e8e">SCHMEIDLER, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: PC-DIR, 1997. 292 s. ISBN 80-85895-11-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be9bf545"><span class="bib-author" name="contrib-be9bf545">SCHMELZOVÁ, Radka</span>. <span class="bib-title">Kladno Záporno</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Mamapapa, 2005. 70 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-af6770b5 contrib-1486853f"><span class="bib-author" name="contrib-af6770b5">SCHNEIDER, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1486853f">KOUDELKA, Ferdinand</span>. <span class="bib-title">Úvod do základů sociologických výzkumů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 118 s. ISBN 80-7067-302-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ff88a1a9 contrib-29222895"><span class="bib-author" name="contrib-ff88a1a9">SIMERSKÁ, Lenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-29222895">SMETÁČKOVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Pracovní a rodinná praxe mladých lékařek</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. 63 s. ISBN 80-85950-84-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c088e55b"><span class="bib-author" name="contrib-c088e55b">SIMONOVÁ, Natalie</span>. <span class="bib-title">The influence of family origin on the evolution of educational inequalities in the Czech republic after 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 36 s. ISBN 80-7330-012-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c088e55b contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-c088e55b">SIMONOVÁ, Natalie</span> (ed.); <span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span> (ved. projektu). <span class="bib-title">České vysoké školství na křižovatce: investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. 263 s. ISBN 80-73330-072-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Uvod do sociologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1992. 169 s. ISBN 80-210-0520-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6 contrib-20a0bd6b"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-20a0bd6b">ŘEZNÍČEK, Ivo</span>. <span class="bib-title">Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť: (srovnávací studie tří okresů)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1995. 117 s. ISBN 80-210-1246-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Politika pracovního trhu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1995. 171 s. ISBN 80-210-1251-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Marginalizace na pracovním trhu:  příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 80-210-1716-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6 contrib-52435f9c contrib-19daf63d"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-52435f9c">JAHODA, Robert</span>; <span class="bib-author" name="contrib-19daf63d">KOFROŇ, Pavel</span>. <span class="bib-title">Domácnosti a sociální dávky v letech 1996-2000: (analýza statistik rodinných účtů)</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 565 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span> (ed.). <span class="bib-title">Menšiny a marginalizované skupiny v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita: Georgetown, 2002. 355 s. ISBN 80-210-2791-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span> aj. <span class="bib-title">Monitorování chudoby v České republice: úvodní studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 125 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6 contrib-ecbc1ede"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ecbc1ede">RÁKOCZYOVÁ, Miroslava</span>. <span class="bib-title">Rozsah a cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků: hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6 contrib-77b08094"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span> (eds.). <span class="bib-title">Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span> aj. <span class="bib-title">Rodina, zaměstnání a sociální politika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Fakulta sociálních studií, 2006. 279 s. ISBN 80-7326-104-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-323f1f11"><span class="bib-author" name="contrib-323f1f11">SKALNÍK, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">The transition to democracy. The Czech Republic and South Africa compared</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Set Out, 1999. 92 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dfa70449">VLACHOVÁ, Klára</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2002, roč. 38, s. 832-835.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-323f1f11"><span class="bib-author" name="contrib-323f1f11">SKALNÍK, Petr</span>. <span class="bib-title">Dolní Roveň: poločas výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Pardubice</span>: Univerzita Pardubice, 2004. 272 s. ISBN 80-7194-573-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dcd07ac8">KAŠPAR, Oldřich</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, č. 5, s. 1080-1082.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-323f1f11"><span class="bib-author" name="contrib-323f1f11">SKALNÍK, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Set out, 2004. 271 s. ISBN 80-86277-40-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-323f1f11"><span class="bib-author" name="contrib-323f1f11">SKALNÍK, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální antropologie obce Dolní Roveň</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Pardubice</span>: Univerzita Pardubice, 2005. 287 s. ISBN 80-7194-730-X.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dcd07ac8">KAŠPAR, Oldřich</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2006, roč. 42, č. 5, s. 1080-1082.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37bed7d9"><span class="bib-author" name="contrib-37bed7d9">SKLÁDANÁ, Pavlína</span>. <span class="bib-title">SARTRE 3 v České republice: postoje řidičů k bezpečnosti silničního provozu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum dopravního výzkumu, 2005. 84 s. ISBN 80-86502-23-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5be229d0"><span class="bib-author" name="contrib-5be229d0">SKOVAJSA, Marek</span>. <span class="bib-title">Politická kultura: přístupy, kritiky, uplatnění ve zkoumání politiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2006. 207 s. ISBN 80-246-1136-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-81df466e contrib-6db9ce4f"><span class="bib-author" name="contrib-81df466e">SLAMĚNÍK, Ivan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6db9ce4f">VÝROST, Jozef</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ISV - nakladatelství, 1997. 453 s. ISBN 80-85866-20-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d contrib-681dbe5f"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Drahoslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-681dbe5f">HERMANN, Jan</span>. <span class="bib-title">Sondy do veřejného mínění: Jaro 1968, Podzim 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda, 1990. 66 s. ISBN 80-205-0141-X.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4126ad0f">HENDRICHOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1991, roč. 27, č. 1, s. 97-98.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Drahoslav</span>. <span class="bib-title">Vývojové procesy lidských hodnot a naše doba: (příspěvek k poznání základů axiologické dynamiky)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1990. 142 s. ISBN 80-7007-015-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8810a24d"><span class="bib-author" name="contrib-8810a24d">SLEJŠKA, Drahoslav</span>. <span class="bib-title">Hodnotové orientace československé mužské mládeže a jejich vztah k obraně vlasti: výzkumná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 72 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9ae264af"><span class="bib-author" name="contrib-9ae264af">SLEPIČKOVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Sportovní organizace: teoretická východiska a situace v ČR po roce 1990</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2007. 116 s. ISBN 978-80-246-1405-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c80ac4a contrib-bc7abcc3"><span class="bib-author" name="contrib-2c80ac4a">SLUŠNÁ, Nataša</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bc7abcc3">SCHMALZOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Kapitoly z vývoje sociologického myšlení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SPN, 1990. 61 s. ISBN 80-7066-123-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fda2ab31 contrib-7189b964"><span class="bib-author" name="contrib-fda2ab31">SMÉKAL, Vladimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7189b964">MACEK, Petr</span> (eds.). <span class="bib-title">Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociálni a pedagogické aspekty</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2002. 264 s. ISBN 80-85947-83-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-29222895 contrib-24f3bc71"><span class="bib-author" name="contrib-29222895">SMETÁČKOVÁ, Irena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-24f3bc71">VLKOVÁ, Klára</span> (eds.). <span class="bib-title">Gender ve škole: příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Otevřená společnost, 2005. 191 s. ISBN 80-903331-2-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-29222895"><span class="bib-author" name="contrib-29222895">SMETÁČKOVÁ, Irena</span> (ed.). <span class="bib-title">Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Otevřená společnost, 2007. 76 s. ISBN 978-80-87110-00-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-adc4ba50"><span class="bib-author" name="contrib-adc4ba50">SMITH, Michael L.</span> <span class="bib-title">Přímá demokracie v praxi: politika místních referend v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ISEA - Institut pro ekonomické analýzy: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2007. 101 s. ISBN 978-80-7330-117-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-adc4ba50"><span class="bib-author" name="contrib-adc4ba50">SMITH, Michael L.</span> aj. <span class="bib-title">Vnímání a realita korupce v České republice: nové výzkumy, metody a postupy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2008. 115 s. ISBN 978-80-903316-4-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ce8b9eff"><span class="bib-author" name="contrib-ce8b9eff">SMOLÍK, Josef</span>. <span class="bib-title">Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Karlovy Vary</span>: Zdeněk Plachý, 2008. 280 s. ISBN 978-80-903556-3-7.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Social problems of participation in the changing Czechoslovak economy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 39 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologie z masa a krve: sborník prací studentů sociologie FSV UK</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ISS FSV UK, 1997. 163 s. ISBN 80-238-1156-8.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sociologové o vývojových tendencích práce v průmyslu: sborník aktuálních názorů a informací</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost při ČSAV, 1990. 63 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0f2dfacb"><span class="bib-author" name="contrib-0f2dfacb">SOKAČOVÁ, Linda</span> (ed.). <span class="bib-title">Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku: sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gender Studies, 2005. 60 s. ISBN 80-86520-06-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0f2dfacb contrib-de25fb6c"><span class="bib-author" name="contrib-0f2dfacb">SOKAČOVÁ, Linda</span> (ed.); <span class="bib-author" name="contrib-de25fb6c">APPELTOVÁ, Michaela</span> aj. <span class="bib-title">Gender a demokracie 1989-2009</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gender Studies, 2009. 112 s. ISBN 80-86520-64-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba150b33"><span class="bib-author" name="contrib-ba150b33">SOKOL, Jan</span>. <span class="bib-title">Člověk a náboženství: proměny vztahu člověka k posvátnému</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál,  2004. 248 s. ISBN 80-7178-886-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4de3494a contrib-9f5bbaeb contrib-bc529f19"><span class="bib-author" name="contrib-4de3494a">SOKOLOVÁ, Gabriela</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9f5bbaeb">HERNOVÁ, Šárka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bc529f19">ŠRAJEROVÁ, Oľga</span>. <span class="bib-title">Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku a jejich vzájemné vztahy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Šenov u Ostravy</span>: Tilia, 1997. 191 s. ISBN 80-86101-03-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4de3494a contrib-bc529f19"><span class="bib-author" name="contrib-4de3494a">SOKOLOVÁ, Gabriela</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bc529f19">ŠRAJEROVÁ, Oľga</span> (eds.). <span class="bib-title">Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století: sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský ústav Slezského zemského muzea; <span class="bib-place">Praha</span>: Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 1998. 312 s. ISBN 80-86224-04-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4de3494a contrib-9f5bbaeb contrib-0b9ae222"><span class="bib-author" name="contrib-4de3494a">SOKOLOVÁ, Gabriela</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9f5bbaeb">HERNOVÁ, Šárka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0b9ae222">MALÁ, E.</span> <span class="bib-title">Vybrané výsledky sociologických výzkumů Slezského ústavu SZM k otázkám jazykového a národního vědomí. III., Tabulkové přehledy</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1998. 59 s. ISBN 80-86224-12-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3a874c7"><span class="bib-author" name="contrib-a3a874c7">SOUČEK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Strategie zdokonalení společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svoboda Servis, 2003. 80 s. ISBN 80-86320-28-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-57583a32"><span class="bib-author" name="contrib-57583a32">SOUČKOVÁ, Eliška</span>. <span class="bib-title">Město dělají lidé: sociologický pohled na regeneraci památkových rezervací a zón</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1994. 58 s. ISBN 80-85124-73-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f1078a15"><span class="bib-author" name="contrib-f1078a15">SOUKUP, Petr</span>. <span class="bib-title">ISSP - Životní prostředí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 73 s. ISBN 80-7330-000-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d8df8907"><span class="bib-author" name="contrib-d8df8907">SOUKUP, Václav</span>. <span class="bib-title">Dějiny sociální a kulturní antropologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1994. 226 s. ISBN 80-7066-882-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Český sebevědomý sen a evropská realita: reflexe Německa, Rakouska a českých Němců v české demokratické společnosti první republiky: část II., 1933 - 1938</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Pastelka, 2001. 151 s. ISBN 80-902785-5-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c contrib-8a7894cd"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8a7894cd">ZAHRADNÍKOVÁ, Marie</span> (eds.). <span class="bib-title">Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Židovské muzeum, 2003. 131 s. ISBN 80-85608-72-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span> aj. <span class="bib-title">Město - identita - paměť</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Zing Print, 2007. 239 s. ISBN 978-80-88997-40-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e45e749e"><span class="bib-author" name="contrib-e45e749e">SPENCEROVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">Jsem tranďák!</span> <span class="bib-place">Praha</span>: G plus G, 2003. 124 s. ISBN 80-86103-59-5.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Společenské podmínky vzniku sociálních deviací: sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Kašperské Hory 18.-20. dubna 2007</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2007. 254 s. ISBN 80-953541-4-9.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Společnost v přerodu: Češi ve 20. století: sborník referátů z cyklické konference „Demokracie 2000“</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AV ČR. Masarykův ústav, 2000. 319 s. ISBN 80-86495-01-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d379a3ef contrib-ced5ad2c"><span class="bib-author" name="contrib-d379a3ef">SPOUSTA, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span> (eds.). <span class="bib-title">Náboženství v době společenských změn</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav, 1999. 111 s. ISBN 80-210-2251-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cf5223b4"><span class="bib-author" name="contrib-cf5223b4">SPRATEK, Daniel</span>. <span class="bib-title">Evropská ochrana náboženské svobody</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: L. Marek, 2008. 228 s. ISBN 978-80-87127-13-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8d65c0ac"><span class="bib-author" name="contrib-8d65c0ac">STACHOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Občanská společnost v regionech České republiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005. 51 s. ISBN 80-7330-080-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8d65c0ac"><span class="bib-author" name="contrib-8d65c0ac">STACHOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Občanská společnost v regionech České republiky: [disertační práce z oboru sociologie]</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2008. 93 s. ISBN 978-80-7330-142-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8d65c0ac contrib-87140c11 contrib-2dacfd2e"><span class="bib-author" name="contrib-8d65c0ac">STACHOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-87140c11">BERNARD, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">ČERMÁK, Daniel</span>. <span class="bib-title">Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 121 s. ISBN 978-80-7330-166-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-de263a46"><span class="bib-author" name="contrib-de263a46">STEHLÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Budoucnost lidského společenství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2000. 368 s. ISBN 80-7184-795-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0f28293"><span class="bib-author" name="contrib-d0f28293">STERN, Jan</span>. <span class="bib-title">Média, psychoanalýza a jiné perverze</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Malvern, 2006. 221 s. ISBN 80-86702-13-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0f28293"><span class="bib-author" name="contrib-d0f28293">STERN, Jan</span>. <span class="bib-title">Totem, incest a odkouzlení buržoazie: (psychoanalytické eseje)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Malvern, 2007. 279 s. ISBN 978-80-86702-28-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0f28293"><span class="bib-author" name="contrib-d0f28293">STERN, Jan</span>. <span class="bib-title">Mystika Západu: (sociologické eseje)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Malvern, 2009. 327 s. ISBN 978-80-86702-57-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d0f28293"><span class="bib-author" name="contrib-d0f28293">STERN, Jan</span>. <span class="bib-title">Psychoanalýza všednosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Malvern, 2010. 340 s. ISBN 978-80-86702-67-4.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Stigmata: segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy: (včetně systémového doporučení Ligy lidských práv a analýz dopadu nové legislativy z let 2004-2005 na vzdělávání romských žáků v českém základním školství)</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Evropské centrum pro práva Romů: Liga lidských práv, 2007. 213 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c564ec7"><span class="bib-author" name="contrib-2c564ec7">STÖCKELOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">Biotechnologizace: legitimita, materialita a možnosti odporu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 160 s. ISBN 978-80-7330-152-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c564ec7"><span class="bib-author" name="contrib-2c564ec7">STÖCKELOVÁ, Tereza</span> (ed.). <span class="bib-title">Akademické poznávání, vykazování a podnikání: etnografie měnící se české vědy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 158 s. ISBN 978-80-7419-003-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6226c533"><span class="bib-author" name="contrib-6226c533">STRMISKA, Maxmilián</span>. <span class="bib-title">Politický terorismus: úvod do studia politického terorismu v demokratických systémech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1996. 104 s. ISBN 80-210-1360-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6226c533"><span class="bib-author" name="contrib-6226c533">STRMISKA, Maxmilián</span>. <span class="bib-title">Terorismus a demokracie: pojetí a typologie subverzívního teroristického násilí v soudobých demokraciích</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2001. 103 s. ISBN 80-210-2755-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f293fe02"><span class="bib-author" name="contrib-f293fe02">STRNADOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 361 s. ISBN 978-80-7380-081-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-05e63a3c">MYŠIČKA, Stanislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1117-1121.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Střední třída, demokracie, prosperita: sborník textů z konference konané 27. listopadu 2000 v Kaiserštejnském paláci v Praze</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: IEPE Institut pro evropskou politiku a ekonomiku, 2000. 192 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1d0e5a47"><span class="bib-author" name="contrib-1d0e5a47">SUNEGA, Petr</span>. <span class="bib-title">Adresný příspěvek na nájemné v prostředí České republiky: komparace vybraných modelů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 96 s. ISBN 80-85950-94-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1d0e5a47 contrib-2dacfd2e contrib-0e5b1112"><span class="bib-author" name="contrib-1d0e5a47">SUNEGA, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">ČERMÁK, Daniel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0e5b1112">VAJDOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-title">Dráhy bydlení v ČR 1960-2001: minulá, současná a budoucí stěhování občanů ČR ve výzkumu postojů k bydlení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 97 s. ISBN 80-7330-018-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1d0e5a47"><span class="bib-author" name="contrib-1d0e5a47">SUNEGA, Petr</span>. <span class="bib-title">Objektivní a subjektivní hodnocení finanční dostupnosti bydlení v ČR v průběhu 90. let</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 100 s. ISBN 80-7330-038-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e7c5491f contrib-996e3eac contrib-dbd25265"><span class="bib-author" name="contrib-e7c5491f">SURYNEK, Alois</span>; <span class="bib-author" name="contrib-996e3eac">KOMÁRKOVÁ, Růžena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dbd25265">KAŠPAROVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Metody sociologického a sociálně psychologického výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. 119 s. ISBN 80-7079-203-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e7c5491f contrib-996e3eac contrib-dbd25265"><span class="bib-author" name="contrib-e7c5491f">SURYNEK, Alois</span>; <span class="bib-author" name="contrib-996e3eac">KOMÁRKOVÁ, Růžena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dbd25265">KAŠPAROVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Základy sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Management Press, 2001. 160 s. ISBN 80-7261-038-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-10455f3e"><span class="bib-author" name="contrib-10455f3e">SUŠA, Oleg</span> (ed.). <span class="bib-title">K sociologické reflexi moderního rizika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004. 75 s. ISBN 80-7308-071-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8d7f917b"><span class="bib-author" name="contrib-8d7f917b">SVITÁK, Ivan</span>. <span class="bib-title">Nesnesitelné břemeno dějin: novosvětská symfonie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1990. 139 s. ISBN 80-235-0006-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8d7f917b"><span class="bib-author" name="contrib-8d7f917b">SVITÁK, Ivan</span>. <span class="bib-title">Ztracené iluze: výroční zpráva o sametové revoluci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Pražská imaginace, 1990. 227 s. ISBN 80-7110-016-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f3596a9d">HORŇÁK, Viliam</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1992, roč. 28, č. 1, s. 119-122.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aecc3953"><span class="bib-author" name="contrib-aecc3953">SÝKORA, Luděk</span> (ed.). <span class="bib-title">Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro ekopolitiku, 2002. 191 s. ISBN 80-901914-9-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9c60b9e4">BARVÍKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 2, s. 334-336.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7ce0ea79"><span class="bib-author" name="contrib-7ce0ea79">SÝKOROVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Úvod do demografie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1991. 57 s. ISBN 80-7067-984-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7ce0ea79"><span class="bib-author" name="contrib-7ce0ea79">SÝKOROVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Prázdné hnízdo - šance nebo břemeno?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 124 s. ISBN 80-7067-622-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7ce0ea79 contrib-f16b1473"><span class="bib-author" name="contrib-7ce0ea79">SÝKOROVÁ, Dana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f16b1473">CHYTIL, Oldřich</span> (eds.). <span class="bib-title">Autonomie ve stáří: strategie jejího zachování</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. 323 s. ISBN 80-7326-026-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7ce0ea79 contrib-70e514c4 contrib-14c4a54d"><span class="bib-author" name="contrib-7ce0ea79">SÝKOROVÁ, Dana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-70e514c4">ŠIMEK, Dušan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-14c4a54d">DVOŘÁKOVÁ, Miroslava</span> (eds.). <span class="bib-title">Třetí věk trojí optikou</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 2005. 187 s. ISBN 80-244-1006-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7ce0ea79"><span class="bib-author" name="contrib-7ce0ea79">SÝKOROVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Autonomie ve stáří: kapitoly z gerontosociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Slon, 2007. 284 s. ISBN 978-80-86429-62-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-23093994">VIDOVIČOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1126-1128.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a993d75a">MISTRÍKOVÁ, Ľudmila</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2008, roč. 40, č. 1, s. 84-88.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da3ad85e"><span class="bib-author" name="contrib-da3ad85e">ŠAFAŘÍKOVÁ, Vlasta</span>. <span class="bib-title">Transformace české společnosti 1989-1995</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 1996. 299 s. ISBN 80-85765-57-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13d5597e"><span class="bib-author" name="contrib-13d5597e">ŠAFR, Jiří</span>. <span class="bib-title">Social standing and lifestyle in Czech society</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 64 s. ISBN 80-7330-097-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13d5597e contrib-5dff3183"><span class="bib-author" name="contrib-13d5597e">ŠAFR, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5dff3183">SEDLÁČKOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-title">Sociální kapitál: koncepty, teorie a metody měření</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 93 s. ISBN 80-7330-095-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13d5597e contrib-119e9898"><span class="bib-author" name="contrib-13d5597e">ŠAFR, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-119e9898">HÄUBERER, Julia</span> (eds.). <span class="bib-title">Social distances and stratification: social space in the Czech Republic</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 108 s. ISBN 978-80-7330-159-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13d5597e"><span class="bib-author" name="contrib-13d5597e">ŠAFR, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2008. 145 s. ISBN 978-80-7330-146-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13d5597e"><span class="bib-author" name="contrib-13d5597e">ŠAFR, Jiří</span>. <span class="bib-title">Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 165 s. ISBN 978-80-7330-154-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-95cf3f39">PAULÍČEK, Miroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2010, roč. 46, č. 1, s. 153-156.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2a66bba3 contrib-dadb8537"><span class="bib-author" name="contrib-2a66bba3">ŠAFRÁNKOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-dadb8537">FRANĚK, Rudolf</span>. <span class="bib-title">Studenti a absolventi ČVUT: minulost a současnost v zrcadle sociologických průzkumů a tří století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: České vysoké učení technické v Praze, 2008. 125 s. ISBN 978-80-01-03646-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9609ec2e"><span class="bib-author" name="contrib-9609ec2e">ŠALAMOUNOVÁ, Petra</span> aj. <span class="bib-title">Nemanželská plodnost: její rizika a sociální podmínky: informační bulletin z projektu Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti v České republice po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 27 s. ISBN 80-7330-105-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-047491e9"><span class="bib-author" name="contrib-047491e9">ŠALANDA, Bohuslav</span>. <span class="bib-title">Česká vesnice Široký Důl</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Kolín</span>: Nezávislé centrum pro studium politiky: ARC - Vysoká škola politických a společenských věd, 2008. 173 s. ISBN 978-80-86879-14-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2d595442"><span class="bib-author" name="contrib-2d595442">ŠALDOVÁ, Kateřina</span> (ed.). <span class="bib-title">Cesty labyrintem: o vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Národní kontaktní centrum - Ženy a věda, SOÚ AV ČR, v.v.i., 2007. 54 s. ISBN 978-80-7330-115-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2d595442 contrib-2a44cb9f contrib-7568d881"><span class="bib-author" name="contrib-2d595442">ŠALDOVÁ, Kateřina</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2a44cb9f">TUPÁ, Barbora</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7568d881">VOHLÍDALOVÁ, Marta</span>. <span class="bib-title">Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: výzkumná zpráva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 70 s. ISBN 978-80-7330-178-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2c23ec3"><span class="bib-author" name="contrib-f2c23ec3">ŠAMALÍK, František</span>. <span class="bib-title">O podstatě a záludnostech politiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Prospektrum, 1992. 247 s. ISBN 80-85431-21-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2c23ec3"><span class="bib-author" name="contrib-f2c23ec3">ŠAMALÍK, František</span>. <span class="bib-title">O politické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1994. 267 s. ISBN 80-210-0943-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2c23ec3"><span class="bib-author" name="contrib-f2c23ec3">ŠAMALÍK, František</span>. <span class="bib-title">Občanská společnost v moderním státě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 1995. 279 s. ISBN 80-85765-45-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b2206f2b">BÚZIK, Bohumil</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1996, roč. 28, č. 1, s. 93-96.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2c23ec3"><span class="bib-author" name="contrib-f2c23ec3">ŠAMALÍK, František</span>. <span class="bib-title">Ústava sevřená v protikladech restaurace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7239-220-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5edc4c7d contrib-69417b6a contrib-e5ac261a"><span class="bib-author" name="contrib-5edc4c7d">ŠAMANOVÁ, Gabriela</span>; <span class="bib-author" name="contrib-69417b6a">ŠKODOVÁ, Markéta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e5ac261a">VINOPAL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Obraz vědy v českém veřejném mínění</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 110 s. ISBN 80-7330-096-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9febf5b2"><span class="bib-author" name="contrib-9febf5b2">ŠANDERA, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Výzkum rodiny. IV., Semináře o rodině, Praha 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1990. 77 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-32a2d5ef contrib-f47111e0"><span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f47111e0">KABÁTEK, Aleš</span>. <span class="bib-title">Socialist Czechoslovakia: system error and premises for change</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 29 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-32a2d5ef"><span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span>. <span class="bib-title">Sociální stratifikace: problém, vybrané teorie, výzkum</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2000. 172 s. ISBN 80-246-0025-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-32a2d5ef contrib-56617cbd"><span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span>; <span class="bib-author" name="contrib-56617cbd">MILTOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e0579bbe">OATES-INDRUCHOVÁ, Libora</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005. roč. 41, č. 4, s. 719-722.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-31773d5c">KVASNIČKOVÁ, Adela</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2005, roč. 37, č. 4, s. 379-381.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-32a2d5ef contrib-cca8d77b"><span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span>; <span class="bib-author" name="contrib-cca8d77b">ŠMÍDOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-title">Meze a možnosti interakcionistického výzkumu sociálních nerovností</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 28 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-32a2d5ef"><span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span>. <span class="bib-title">Praktiky nespravedlnosti uznání. Perspektivní dualismus a morální monismus z pohledu sociologa</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 20 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-32a2d5ef"><span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu: sborník z konference</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity, 2007. 168 s. ISBN 978-80-254-0812-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-32a2d5ef contrib-cca8d77b"><span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span>; <span class="bib-author" name="contrib-cca8d77b">ŠMÍDOVÁ, Olga</span> aj. <span class="bib-title">Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 269 s. ISBN 978-80-7419-015-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e94b6e52 contrib-6d66972a"><span class="bib-author" name="contrib-e94b6e52">ŠARADÍN, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6d66972a">OUTLÝ, Jan</span> (eds.). <span class="bib-title">Studie o volbách do zastupitelstech v obcích</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 232 s. ISBN 80-244-0798-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e94b6e52"><span class="bib-author" name="contrib-e94b6e52">ŠARADÍN, Pavel</span>. <span class="bib-title">Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 2008. 161 s. ISBN 978-80-244-1876-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f70ba4da"><span class="bib-author" name="contrib-f70ba4da">ŠAŠEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Regional interests in the Ústí nad Labem region and their holders: proceedings of the international workshop</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: J. E. Purkyně University, 2001. 84 s. ISBN 80-7044-382-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f70ba4da"><span class="bib-author" name="contrib-f70ba4da">ŠAŠEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Regionální aspekty socioekonomického vývoje</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Jan Evagelista Purkyně University, 2005. 93 s. ISBN 80-7044-725-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f70ba4da"><span class="bib-author" name="contrib-f70ba4da">ŠAŠEK, Miloslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Social and economic development and regional politics in Ústí region: Ústí nad Labem: 27. June and 28. June 2008: proceedings of the 8th international conference</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Faculty of Social and Economic Studies, Jan Evangelista Purkyně University, 2008. 124 s. ISBN 978-80-7414-094-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d3d715c5"><span class="bib-author" name="contrib-d3d715c5">ŠATAVA, Leoš</span>. <span class="bib-title">Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Cargo Publishers, 2001. 156 s. ISBN 80-902952-1-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2e3de5d3 contrib-539489e6"><span class="bib-author" name="contrib-2e3de5d3">ŠČASNÝ, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-539489e6">BRAUN KOHLOVÁ, Markéta</span> (eds.). <span class="bib-title">Modelling of consumer behaviour and wealth distribution</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Matfyzpress, 2008. 223 s. ISBN 978-80-7378-039-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3786bf1f"><span class="bib-author" name="contrib-3786bf1f">ŠEVČÍKOVÁ, Veronika</span>. <span class="bib-title">Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita, 2003. 233 s. ISBN 80-7042-282-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b6226a41"><span class="bib-author" name="contrib-b6226a41">ŠIK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Metody práce se skupinou pro pomáhající profese</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Univerzita J. E. Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická, 2008. 176 s. ISBN 978-80-7414-058-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49e75a14"><span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">ŠIKLOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Češi na prahu nového tisíciletí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Leo Burnett Advertising, 2000. nestr.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49e75a14"><span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">ŠIKLOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Dopisy vnučce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Kalich, 2007. 143 s. ISBN 978-80-7017-057-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49e75a14"><span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">ŠIKLOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Matky po e-mailu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Kalich, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7017-124-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-70e514c4"><span class="bib-author" name="contrib-70e514c4">ŠIMEK, Dušan</span>. <span class="bib-title">Sociologie práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 82 s. ISBN 80-7067-705-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-38e40935"><span class="bib-author" name="contrib-38e40935">ŠIMICE, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociálně ekonomické postavení zdravotně postižené mládeže se zaměřením na mládež zrakově postiženou</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí. 1992. 49 s. ISBN 80-7138-076-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bd599d22"><span class="bib-author" name="contrib-bd599d22">ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka</span>. <span class="bib-title">Přehled sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 2000. 181 s. ISBN 80-244-0150-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4f361b60 contrib-cd81ba4c"><span class="bib-author" name="contrib-4f361b60">ŠIMÍKOVÁ, Ivana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-cd81ba4c">VAŠEČKA, Imrich</span> aj. <span class="bib-title">Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2004. 211 s. ISBN 80-7364-009-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2019eeb1"><span class="bib-author" name="contrib-2019eeb1">ŠIMŮNEK, Robert</span> (ed.). <span class="bib-title">Regiony - časoprostorové průsečíky?</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Historický ústav, 2008. 289 s. ISBN 978-80-7286-129-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-94dc62d9"><span class="bib-author" name="contrib-94dc62d9">ŠINDLÁŘOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Sociologie venkova a zemědělství: úvod do problematiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. 64 s. ISBN 80-7157-067-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-38f81649"><span class="bib-author" name="contrib-38f81649">ŠIŠKOVÁ, Tatjana</span> (ed.). <span class="bib-title">Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2001. 200 s. ISBN 80-7178-648-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-69417b6a"><span class="bib-author" name="contrib-69417b6a">ŠKODOVÁ, Markéta</span> (ed.). <span class="bib-title">Česko-slovenské sociologické dny: sborník z konference</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 214 s. ISBN 80-7330-068-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-69417b6a"><span class="bib-author" name="contrib-69417b6a">ŠKODOVÁ, Markéta</span> (ed.). <span class="bib-title">Agenda-setting: teoretické přístupy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2008. 86 s. ISBN 978-80-7330-151-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-69417b6a contrib-8cb6668a"><span class="bib-author" name="contrib-69417b6a">ŠKODOVÁ, Markéta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-8cb6668a">NEČAS, Vlastimil</span> (eds.). <span class="bib-title">Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-009-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-353ebaa9"><span class="bib-author" name="contrib-353ebaa9">ŠMAJS, Josef</span>. <span class="bib-title">Kultura proti přírodě</span>. <span class="bib-edition">2., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Dobromysl, 1996. 63 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1997, roč. 33, č. 3, s. 350-351.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-353ebaa9"><span class="bib-author" name="contrib-353ebaa9">ŠMAJS, Josef</span>. <span class="bib-title">Potřebujeme filosofii přežití?: úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2008. 101 s. ISBN 978-80-7239-221-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-90c47ab2"><span class="bib-author" name="contrib-90c47ab2">ŠMEJKALOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Kniha: k teorii a praxi knižní kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Host, 2000. 238 s. ISBN 80-7294-005-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca65eef0"><span class="bib-author" name="contrib-ca65eef0">ŠMÍDOVÁ, Iva</span> (ed.). <span class="bib-title">Pečovatelská otcovství: zkušenost a genderové vztahy</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Institut pro výzkum reprodukce a integrace ve společnosti, 2008. 90 s. ISBN 978-80-7399-406-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9f879fa8 contrib-ecbc1ede"><span class="bib-author" name="contrib-9f879fa8">ŠMÍDOVÁ, Michaela</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ecbc1ede">RÁKOCZYOVÁ, Miroslava</span>. <span class="bib-title">Srovnání dvou aspektů sociální soudržnosti v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Finsku a Řecku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: CESES FSV UK, 2007. 81 s. ISBN 978-80-254-5037-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cca8d77b"><span class="bib-author" name="contrib-cca8d77b">ŠMÍDOVÁ, Olga</span> (ed.). <span class="bib-title">Zdi a mosty: česko-romské vztahy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií: Sdružení Biograf, 2001. 165 s. ISBN 80-238-7876-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-84f0fdf7"><span class="bib-author" name="contrib-84f0fdf7">ŠOLTYS, Otakar</span>. <span class="bib-title">Ikonické vytváření koalic</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta UK: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 32 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-078fa8ee"><span class="bib-author" name="contrib-078fa8ee">ŠOTOLOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Vzdělávání Romů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2008. 123 s. ISBN 978-80-246-1524-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-90c858c9"><span class="bib-author" name="contrib-90c858c9">ŠPATENKOVÁ, Naděžda</span>. <span class="bib-title">Krize: psychologický a sociologický fenomén</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2004. 129 s. ISBN 80-247-0888-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0c16a895"><span class="bib-author" name="contrib-0c16a895">ŠTAIF, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2007. 439 s. ISBN 978-80-7363-153-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ff12e3fa"><span class="bib-author" name="contrib-ff12e3fa">ŠTAMPACH, Odilo Ivan</span>. <span class="bib-title">Přehled religionistiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7367-384-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-71b0a492 contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-71b0a492">ŠTĚCHOVÁ, Markéta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>. <span class="bib-title">Šikanování mezi mladistvými - výskyt a formy v prostředí internátů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1992. 53 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-71b0a492"><span class="bib-author" name="contrib-71b0a492">ŠTĚCHOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-title">Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti: studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. 55 s. ISBN 80-86008-94-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-71b0a492 contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-71b0a492">ŠTĚCHOVÁ, Markéta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span> et al. <span class="bib-title">Romská minorita a postupy integrace: závěrečná zpráva z výzkumu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. 127 s. ISBN 80-7338-008-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-71b0a492"><span class="bib-author" name="contrib-71b0a492">ŠTĚCHOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-title">Interetnické konflikty: (jejich příčiny a dopady z pohledu teorie a empirických sond)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. 163 s. ISBN 80-7338-028-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-71b0a492 contrib-ef2957ad contrib-64c032c9"><span class="bib-author" name="contrib-71b0a492">ŠTĚCHOVÁ, Markéta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ef2957ad">LUPTÁKOVÁ, Marina</span>; <span class="bib-author" name="contrib-64c032c9">KOPOLDOVÁ, Bedřiška</span>. <span class="bib-title">Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie: závěrečná zpráva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008. 111 s. ISBN 978-80-7338-069-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5583fe9c"><span class="bib-author" name="contrib-5583fe9c">ŠTĚPÁNKOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Income maintenance policies, household characteristics and work incentives in the Czech Republic</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 40 s. ISBN 80-85950-92-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-845cff95"><span class="bib-author" name="contrib-845cff95">ŠTĚTKA, Václav</span>. <span class="bib-title">Mediální integrace národa v době globalizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2007. 197 s. ISBN 978-80-210-4376-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Civilizační teorie Norberta Eliase</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 1996. 106 s. ISBN 80-7184-197-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1997, roč. 33, č. 4, s. 494-497.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span> aj. <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologie veřejného mínění: teorie a výzkum</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1998. 241 s. ISBN 80-7184-522-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Problém času v sociologické teorii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2000. 118 s. ISBN 80-246-0053-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Společenské procesy a jejich aktéři</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2000. 168 s. ISBN 80-246-0052-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie: sociologické teorie druhé poloviny 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ISV nakladatelství, 2001. 164 s. ISBN 80-85866-77-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Čas a společnost: k otázce temporalizované sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: ISV, 2002. 158 s. ISBN 80-86642-06-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2003, roč. 39, č. 5, s. 717-719.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Aktér, instituce, společnost: sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 80-246-0653-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Organizace, rozhodování, řád a změna</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova - Karolinum, 2006. 144 s. ISBN 80-246-1041-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2006. 245 s. ISBN 80-246-1239-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-693a818b">ALIJEVOVÁ, Dilbar</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2007, roč. 39, č. 5, s. 459-469.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Historická sociologie: teorie dlouhodobých vývojových procesů</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 548 s. ISBN 978-80-7380-061-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Postparsonsovské teorie sociálních systémů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2007. 256 s. ISBN 978-80-246-1368-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span> aj. <span class="bib-title">Soudobá sociologie. I (Teoretické koncepce a jejich autoři)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2007. 334 s. ISBN 978-80-246-1275-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5c9a3060">ONDREJKOVIČ, Peter</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2007, roč. 39, č. 4, s. 357-364.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span> aj. <span class="bib-title">Soudobá sociologie. III</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2008. 382 s. ISBN 978-80-246-1486-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0abb8c97">CHORVÁT, Ivan</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2010, roč. 42, č. 2, s. 162-168.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921 contrib-a792b438"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a792b438">BALON, Jan</span> (eds.). <span class="bib-title">Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7308-219-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-235c4cad"><span class="bib-author" name="contrib-235c4cad">TABERY, Paulína</span>. <span class="bib-title">Reprezentace různých forem rodinného a pracovního života v ženských a mužských časopisech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 75 s. ISBN 978-80-7330-133-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a627155a"><span class="bib-author" name="contrib-a627155a">TENGLEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu: Monitorovací zpráva za rok 2008</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 49 s. ISBN 978-80-7330-158-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-94ba39dc"><span class="bib-author" name="contrib-94ba39dc">TEXLER, Jiří</span>. <span class="bib-title">Despotický socialismus: selhání utopie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1996. 139 s. ISBN 80-200-0575-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3db60085"><span class="bib-author" name="contrib-3db60085">TICHÝ, Radek</span> (ed.). <span class="bib-title">Miscellanea sociologica 2006: sborník příspěvků z 2. doktorandské sociologické konference pořádané FSV UK & FF UK 25.-26. 5. 2006</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 142 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3db60085"><span class="bib-author" name="contrib-3db60085">TICHÝ, Radek</span>. <span class="bib-title">Lidé, skupiny a praktiky v české katolické církvi 1997-2005</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 36 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie: sborník příspěvků z II. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 18. listopadu 1993</span>. <span class="bib-place">Hodonín</span>: Masarykovo muzeum, 1995. 116 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-59e79366 contrib-2b304f99"><span class="bib-author" name="contrib-59e79366">TOMEK, Václav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2b304f99">SLAČÁLEK, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Anarchismus: svoboda proti moci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšehrad, 2006. 669 s. ISBN 80-7021-781-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e4ce13ea">JAKÓCZY, Ladislav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2008, roč. 40, č. 4, s. 368-372.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-428d2a02"><span class="bib-author" name="contrib-428d2a02">TOMEŠ, Igor</span>. <span class="bib-title">Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost: výběr z přednášek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Socioklub, 1996. 213 s. ISBN 80-902260-0-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b1c1d3d6 contrib-2fee575c contrib-70857886"><span class="bib-author" name="contrib-b1c1d3d6">TOMEŠ, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2fee575c">FESTA, David</span>; <span class="bib-author" name="contrib-70857886">NOVOTNÝ, Josef</span> aj. <span class="bib-title">Konflikt světů a svět konfliktů: střety idejí a zájmů v současném světě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: P3K, 2007. 349 s. ISBN 978-80-903587-6-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b0b7a002">ČERNÝ, Karel</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2009, roč. 45, č. 2, s. 444-448.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d7483f3c"><span class="bib-author" name="contrib-d7483f3c">TOMEŠ, Josef</span> (ed.). <span class="bib-title">Naše nynější modernita: diskuze o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2008. 68 s. ISBN 978-80-86429-82-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d7483f3c"><span class="bib-author" name="contrib-d7483f3c">TOMEŠ, Josef</span> (ed.). <span class="bib-title">Ženy ve spektru civilizací: k proměnám postavení žen ve vývoji společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2009. 70 s. ISBN 978-80-7419-009-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77373db2"><span class="bib-author" name="contrib-77373db2">TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Cesta zpátky: návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 240 s. ISBN 978-80-210-5012-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8bc81244"><span class="bib-author" name="contrib-8bc81244">TOMIN, Mikuláš</span>. <span class="bib-title">Společenské konflikty s rasistickým podtextem: poznatky z výsledků průzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1990. 42 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8bc81244"><span class="bib-author" name="contrib-8bc81244">TOMIN, Mikuláš</span> (ed.). <span class="bib-title">K některým příčinám vzestupu kriminality v roce 1990: seminář</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1991. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-933031f9"><span class="bib-author" name="contrib-933031f9">TOMŠÍK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro ekonomy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomická, 1991. 237 s. ISBN 80-7079-146-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-58af6999"><span class="bib-author" name="contrib-58af6999">TOMŠÍK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Komparace makroekonomického vývoje transformačních ekonomik - České republiky, Maďarska a Polska s důrazem na vývoj zahraničního obchodu a platebních bilancí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Akademie věd České republiky, Sociologický ústav, 1997. 61 s. ISBN 80-85950-39-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-deba4f69"><span class="bib-author" name="contrib-deba4f69">TRÁVNÍČEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Čteme?: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize: (2007)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Host, 2008. 207 s. ISBN 978-80-7294-270-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e11dd06f"><span class="bib-author" name="contrib-e11dd06f">TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana</span>. <span class="bib-title">Pražská mládež a lidská práva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1995. 62 s. ISBN 80-86008-08-8.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Trendy vývoje české rodiny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Středisko empirických výzkumů, 1997. 33 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2 contrib-80d60866"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-80d60866">OLIVIER, Anne</span> (eds.). <span class="bib-title">Původní a noví vlastníci: strategie nabývání majetku ve střední Evropě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: CeFReS, 1996. 272 s. ISBN 80-901759-8-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>. <span class="bib-title">Zpráva o vývoji sociální struktury české a slovenské společnosti 1945-1993</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1996. 80 s. ISBN 80-85950-12-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span> aj. <span class="bib-title">Česká rodina v transformaci: stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 159 s. ISBN 80-85950-45-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2 contrib-4309a447 contrib-9e689090"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4309a447">BUNČÁK, Ján</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9e689090">HARMADYOVÁ, Valentína</span>. <span class="bib-title">Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 1998. 173 s. ISBN 80-7239-022-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4d68fae2">MACHÁČEK, Ladislav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 1999, roč. 31, č. 2, s. 221-223.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span> aj. <span class="bib-title">Odraz společenských změn ve veřejném mínění 1990-1998: (analýza dat IVVM)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 99 s. ISBN 80-85950-63-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2 contrib-d1194961"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d1194961">FRIEDLAENDEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Češi na prahu nového tisíciletí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON); <span class="bib-place">Praha</span>: Median, 2000. 223 s. ISBN 80-85850-88-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2 contrib-d1194961"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d1194961">FRIEDLAENDEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Evropa na prahu sjednocení: životní úroveň a životní styl ve vybraných zemích východní a západní Evropy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Median; <span class="bib-place">Praha</span>: KMR, 2001. 218 s. ISBN 80-902847-2-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span> aj. <span class="bib-title">Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2003. 428 s. ISBN 80-86429-22-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span> aj. <span class="bib-title">Jak se máte Slováci, ako sa máte Češi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Median, 2003. 207 s. ISBN 80-902847-4-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2005, roč. 41, č. 1, s. 147-151.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span> aj. <span class="bib-title">České elity po patnácti letech transformace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 107 s. ISBN 80-7330-084-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2 contrib-a792b438"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a792b438">BALON, Jan</span> (eds.). <span class="bib-title">Chaos a řád ve společnosti a v sociologii: sborník textů k životnímu jubileu prof. Miloslava Petruska</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 184 s. ISBN 80-239-9418-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span> (ed.). <span class="bib-title">Soudržnost společnosti z pohledu české veřejnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 189 s. ISBN 80-7330-110-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span> (ed.). <span class="bib-title">Vnímání sociální spravedlnosti v transformující se české společnosti: soubor empirických studií z výzkumů 1991-2006</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Matfyzpress, 2007. 216 s. ISBN 978-80-7378-037-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">TUČEK, Milan</span> (ed.). <span class="bib-title">Soudržnost v diferencující se společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2008. 245 s. ISBN 978-80-7330-145-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f76d7c5f"><span class="bib-author" name="contrib-f76d7c5f">TŮMA, Oldřich</span>. <span class="bib-title">Zítra zase tady!: protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Maxdorf, 1994. 84 s. ISBN 80-85800-21-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f76d7c5f contrib-742702fc"><span class="bib-author" name="contrib-f76d7c5f">TŮMA, Oldřich</span>; <span class="bib-author" name="contrib-742702fc">VILÍMEK, Tomáš</span> (eds.). <span class="bib-title">Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 263 s. ISBN 80-7285-93-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2a44cb9f"><span class="bib-author" name="contrib-2a44cb9f">TUPÁ, Barbora</span> (ed.). <span class="bib-title">Vlastní pokoj: 10 pohledů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národní kontaktní centrum - Ženy a věda, SOÚ AV ČR, 2004. 93 s. ISBN 80-7330-059-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2a44cb9f"><span class="bib-author" name="contrib-2a44cb9f">TUPÁ, Barbora</span> (ed.). <span class="bib-title">Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Národní kontaktní centrum - Ženy a věda, SOÚ AV ČR, v.v.i., 2007. 89 s. ISBN 978-80-7330-116-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-814aece4 contrib-9f7ffff9 contrib-b428cc0a"><span class="bib-author" name="contrib-814aece4">TUTTEROVÁ, Jitka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9f7ffff9">VOŇKOVÁ, Jiřina</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b428cc0a">HARTL, Jan</span>. <span class="bib-title">Stabilita rodiny</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, pobočka Praha, 1990. 83 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ec442b04"><span class="bib-author" name="contrib-ec442b04">TVRDÝ, Lubor</span> aj. <span class="bib-title">Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 221 s. ISBN 978-80-248-1665-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ec442b04"><span class="bib-author" name="contrib-ec442b04">TVRDÝ, Lubor</span>. <span class="bib-title">Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra regionální a environmentální ekonomiky, 2008. 158 s. ISBN 978-80-248-1729-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df31bdbc contrib-ea623b10"><span class="bib-author" name="contrib-df31bdbc">TYL, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ea623b10">SCHNEIBERG, František</span>. <span class="bib-title">Kapitoly ze sociální medicíny a veřejného zdravotnictví</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1998. 282 s. ISBN 80-7184-654-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9d49cda"><span class="bib-author" name="contrib-c9d49cda">UHEREK, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Urban anthropology and the supranational and regional networks of the town</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: AS CR. Institute of Ethnology, 1993. 237 s. ISBN 80-85010-73-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9d49cda contrib-f3aad429"><span class="bib-author" name="contrib-c9d49cda">UHEREK, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f3aad429">BAZAC-BILLAUD, Laurent</span> (eds.). <span class="bib-title">Slova města</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách: Etnologický ústav AV ČR, 2000. 264 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9d49cda"><span class="bib-author" name="contrib-c9d49cda">UHEREK, Zdeněk</span> aj. <span class="bib-title">Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 198 s. ISBN 80-85010-45-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9d49cda contrib-d37ddf77"><span class="bib-author" name="contrib-c9d49cda">UHEREK, Zdeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d37ddf77">GRILL, Jan</span> (eds.). <span class="bib-title">Fieldwork and local communities</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. 221 s. ISBN 80-85010-68-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9d49cda"><span class="bib-author" name="contrib-c9d49cda">UHEREK, Zdeněk</span> aj. <span class="bib-title">Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Etnologický ústav AV ČR, 2008. 259 s. ISBN 978-80-87112-12-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d8604b9b"><span class="bib-author" name="contrib-d8604b9b">URBAN, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Eurolex Bohemia, 2006. 373 s. ISBN 80-86861-45-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d8604b9b contrib-9f234c53"><span class="bib-author" name="contrib-d8604b9b">URBAN, Lukáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-9f234c53">DUBSKÝ, Josef</span>. <span class="bib-title">Sociální deviace</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 167 s. ISBN 978-80-7380-133-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d8604b9b"><span class="bib-author" name="contrib-d8604b9b">URBAN, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Sociologie trochu jinak</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2493-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span> (ed.). <span class="bib-title">Studie z dějin sociologie a sociologické teorie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1993. 134 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-173afad5"><span class="bib-author" name="contrib-173afad5">URBÁNEK, Eduard</span> (ed.). <span class="bib-title">Proměny současné sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1995. 121 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1996, roč. 32, č. 2, s. 233-235.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ab5bbd01 contrib-4551ffa0 contrib-f78a4ce5"><span class="bib-author" name="contrib-ab5bbd01">URBANOVÁ, Martina</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4551ffa0">VEČEŘA, Miloš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f78a4ce5">HUNGR, Pavel</span>. <span class="bib-title">Ženská delikvence: teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2004. 247 s. ISBN 80-210-3608-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ab5bbd01"><span class="bib-author" name="contrib-ab5bbd01">URBANOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Systémy sociální kontroly a právo</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 191 s. ISBN 80-86898-94-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-15093827"><span class="bib-author" name="contrib-15093827">URBANOVÁ, Svatava</span>. <span class="bib-title">Region bez hranic: sociologická sonda do vnímání literatury Ostravska</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Votobia, 2001. 93 s. ISBN 80-7198-469-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f1e5b061"><span class="bib-author" name="contrib-f1e5b061">URBÁŠEK, Pavel</span>. <span class="bib-title">Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 234 s. ISBN 978-80-244-1879-7.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Úvahy nad 20. stoletím: problém a výzva pro společenské vědy (historie - antropologie - sociologie): antologie francouzských společenských věd</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 2000. 214 s. ISBN 80-86311-02-3.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Územní vztahy, územní a státoprávní uspořádání České republiky v názorech obyvatel: studie k výsledkům výzkumu provedeného pro Českou národní radu v březnu 1991</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav ČSAV, 1991. 40 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dc835d12"><span class="bib-author" name="contrib-dc835d12">VACEK, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Čtení o veřejném mínění: pozvání do světa názorů lidí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Orego, 1997. 125 s. ISBN 80-902107-6-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2b256889"><span class="bib-author" name="contrib-2b256889">VÁCLAVÍK, David</span>. <span class="bib-title">Sociologie nových náboženských hnutí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2007. 150 s. ISBN 978-80-86702-22-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b9620cea">FUJDA, Milan</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. Roč. 5, č. 3-4, s. 219-224.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-40b11a5e contrib-f34b73da"><span class="bib-author" name="contrib-40b11a5e">VAĎUROVÁ, Helena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f34b73da">MÜHLPACHR, Pavel</span>. <span class="bib-title">Kvalita života: teoretická a metodologická východiska</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 143 s. ISBN 80-210-3754-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f82aeb2"><span class="bib-author" name="contrib-5f82aeb2">VÁGNER, Ivan</span>. <span class="bib-title">Svět postmoderních her</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Jinočany</span>: H & H, 1995. 146 s. ISBN 80-85787-75-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f82aeb2"><span class="bib-author" name="contrib-5f82aeb2">VÁGNER, Ivan</span>. <span class="bib-title">Televizní zprávy - psychický nátlak?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 1997. 149 s. ISBN 80-7203-160-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c935a2f contrib-1db9c58f"><span class="bib-author" name="contrib-9c935a2f">VÁGNER, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1db9c58f">FIALOVÁ, Dana</span> aj. <span class="bib-title">Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2004. 286 s. ISBN 80-86561-15-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49fc000c contrib-bdfadad6 contrib-25e4d462"><span class="bib-author" name="contrib-49fc000c">VÁGNEROVÁ, Marie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bdfadad6">STRNADOVÁ Iva</span>; <span class="bib-author" name="contrib-25e4d462">KREJČOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Náročné mateřství: být matkou postiženého dítěte</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2009. 333 s. ISBN 978-80-246-1616-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-73453f44"><span class="bib-author" name="contrib-73453f44">VAISHAR, Antonín</span> aj. <span class="bib-title">Orlicko - region v pohraničí :výstup projektu Národního programu výzkumu II číslo 2D06001 Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2009. 116 s. ISBN 978-80-86407-87-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b12e8263"><span class="bib-author" name="contrib-b12e8263">VAJDOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">An assessment of Czech civil society in 2004: after fifteen years of development</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 119 s. ISBN 80-7204-379-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b12e8263"><span class="bib-author" name="contrib-b12e8263">VAJDOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 119 s. ISBN 80-7204-379-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e5b1112"><span class="bib-author" name="contrib-0e5b1112">VAJDOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-title">Politická kultura lokálních politických elit: srovnání českého a východoněmeckého města</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 40 s. ISBN 80-85950-28-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e5b1112 contrib-2dacfd2e contrib-7a56a576"><span class="bib-author" name="contrib-0e5b1112">VAJDOVÁ, Zdenka</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">ČERMÁK, Daniel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">ILLNER, Michal</span>. <span class="bib-title">Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 108 s. ISBN 80-7330-086-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f415a6ae">STRUSSOVÁ, Mária</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2009, roč. 41, č. 4, s. 397-401.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e5b1112"><span class="bib-author" name="contrib-0e5b1112">VAJDOVÁ, Zdenka</span> (ed.). <span class="bib-title">Aktéři rozvoje regionu - Orlicko</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 123 s. ISBN 80-7330-012-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e5b1112"><span class="bib-author" name="contrib-0e5b1112">VAJDOVÁ, Zdenka</span> (ed.). <span class="bib-title">Místní společenství Orlicka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2009. 139 s. ISBN 978-80-7330-170-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e11b5732"><span class="bib-author" name="contrib-e11b5732">VALDROVÁ, Jana Decarli</span>. <span class="bib-title">Abc feminismu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Nesehnutí, 2004. 232 s. ISBN 80-903228-3-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e11b5732"><span class="bib-author" name="contrib-e11b5732">VALDROVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Gender a společnost</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Univerzita J. E. Purkyně, 2006. 236 s. ISBN 80-7044-808-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d3472af2 contrib-77cf89a0 contrib-841be171"><span class="bib-author" name="contrib-d3472af2">VALENTOVÁ, Božena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77cf89a0">KOHOUT, Jaroslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-841be171">KLÍMA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Bydlení a bytová politika v Evropské unii = Housing and housing policy in the European Union</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 1997. 76 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c8c2a9bc"><span class="bib-author" name="contrib-c8c2a9bc">VALENTOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Evropský sociální monitoring: jak uchopit sociální kvalitu: (přehledová studie a konceptualizace problému)</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 107 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c8c2a9bc"><span class="bib-author" name="contrib-c8c2a9bc">VALENTOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti: mezinárodní srovnávací studie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004. 63 s. ISBN 80-239-4198-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0202276b"><span class="bib-author" name="contrib-0202276b">VALEŠ, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice a Tachov a jejich vývoj v 90. letech 20. století</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7380-082-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0202276b"><span class="bib-author" name="contrib-0202276b">VALEŠ, Lukáš</span> (ed.). <span class="bib-title">Česko-rakouské souvislosti Pražského jara</span>. <span class="bib-place">Zavlekov</span>: AgAkcent; <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 107, 133 s. ISBN 978-80-87018-04-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ab92647 contrib-4b0896a9"><span class="bib-author" name="contrib-3ab92647">VÁLKOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4b0896a9">NEUMANN, Jan</span>. <span class="bib-title">Systémy prevence kriminality</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1992. 159 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-50627033"><span class="bib-author" name="contrib-50627033">VANĚK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Způsoby estetického prožívání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Galerie Zdeněk Sklenář, 2009. 277 s. ISBN 978-80-904315-1-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-95cf3f39">PAULÍČEK, Miroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2010, roč. 46, č. 1, s. 153-156.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80366b02"><span class="bib-author" name="contrib-80366b02">VANĚK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989: analýza výsledků výzkumů veřejného mínění prováděných ÚVVM od roku 1972 do roku 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Maxdorf, 1994. 59 s. ISBN 80-85800-10-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80366b02"><span class="bib-author" name="contrib-80366b02">VANĚK, Miroslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Mocní? a Bezmocní?: politické elity a disent v období tzv. normalizace; interpretační studie životopisných interview</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Prostor: Ústav pro soudobé dějiny, 2006. 411 s. ISBN 80-7260-161-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80366b02"><span class="bib-author" name="contrib-80366b02">VANĚK, Miroslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Obyčejní lidé...?!: pohled do života tzv. mlčící většiny: životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2009. 3 sv. 531 s. ISBN 978-80-200-1791-8.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Varia sociologica et andragogica</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 1992. 79 s. ISBN 80-7067-073-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5a32284"><span class="bib-author" name="contrib-e5a32284">VÁVRA, Martin</span>. <span class="bib-title">Hodnotový portrét evropských zemí: srovnávací analýza s použitím přístupu Shaloma Schwartze</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: CESES FSV UK, 2007. 69 s. ISBN 978-80-254-5036-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cf72318f contrib-77c1e45e contrib-1b5a1ec9"><span class="bib-author" name="contrib-cf72318f">VAVREČKOVÁ, Jana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-77c1e45e">FISCHLOVÁ, Drahomíra</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1b5a1ec9">JANATA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Migrační potenciál příhraničí České republiky s Německem: analýza terénního šetření</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 79 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cf72318f"><span class="bib-author" name="contrib-cf72318f">VAVREČKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Migrační potenciál českého obyvatelstva v procesu evropské integrace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2003. 17 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cf72318f"><span class="bib-author" name="contrib-cf72318f">VAVREČKOVÁ, Jana</span> aj. <span class="bib-title">Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008. 114 s. ISBN 978-80-87008-88-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2fb3532a"><span class="bib-author" name="contrib-2fb3532a">VAVŘÍKOVÁ, Jindra</span>. <span class="bib-title">Sociologický a prostorový výzkum vybraných regionů na česko-polské hranici. Bruntálsko - prostorová část</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1997. 41 s. ISBN 80-7042-135-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e contrib-71b0a492"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-71b0a492">ŠTĚCHOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-title">Faktory ovlivňující kriminalitu mladistvých Romů: stručný souhrn závěrečné zprávy ze stejnojmenného výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1990. 27 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e contrib-71b0a492 contrib-4b0896a9"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-71b0a492">ŠTĚCHOVÁ, Markéta</span>; <span class="bib-author" name="contrib-4b0896a9">NEUMANN, Jan</span>. <span class="bib-title">Vztah mladých lidí k některým mravním a právním normám</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1992. 64 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>. <span class="bib-title">Prevence kriminality v teorii a praxi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996. 202 s. ISBN 80-86008-24-X.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie: Kašperské Hory 13.-15. dubna 1998, Zátoň u Č. Krumlova 22.-24. dubna 1999</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 1999. 199 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span> (ed.). <span class="bib-title">Seminář sekce sociální patologie MČSS ve Velkých Karlovicích 2003: (sborník příspěvků): 14.-16. května 2003</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost, 2003. 212 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span> (ed.). <span class="bib-title">Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS: Velké Karlovice 15.-17. května 2002</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost, 2003. 146 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span> (ed.). <span class="bib-title">Mládež a sociální patologie: sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS: Bystřice pod Hostýnem 5.-7. dubna 2006</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2006. 243. ISBN 80-903541-3-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span> aj. <span class="bib-title">Občané o kriminalitě a prevenci: závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2007. 112 s. ISBN 978-80-7338-057-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Economic inequalities old and new: the Czech case</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 27 s. ISBN 80-901674-5-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Household incomes and social policies: the Czech Republic in the period 1989-1995</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Foundation START, 1995. 52 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Markets and people: the Czech reform experience in a comparative perspective</span>. <span class="bib-place">Aldershot</span>: Avebury, 1996. 294 s. ISBN 1-85972-406-X.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">MACHONIN, Pavel</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1997, roč. 33, č. 3, s. 345-347.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Změny na trhu práce a v materiálních podmínkách života v České republice v období 1989-1995</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1996. 82 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Privatizace, formování středních tříd a postoje populace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 50 s. ISBN 80-85950-22-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Občan a tržní ekonomika: příjmy, nerovnosti a politické postoje v české společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Lidové noviny, 1998. 327 s. ISBN 80-7106-235-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-89aca1c1">ŠRUBAŘ, Ilja</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1999, roč. 35, č. 2, s. 233-235.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span> (ed.); <span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span> (ved. týmu). <span class="bib-title">Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1998. 364 s. ISBN 80-200-0703-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-89aca1c1">ŠRUBAŘ, Ilja</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2001, roč. 37, s. 371-374.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Distribution of income in the Czech Republic in 1988-1996: readjustment to the market</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 30 s. ISBN 80-85950-61-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce contrib-1fe9426a"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span> (eds.). <span class="bib-title">Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 1999. 367 s. ISBN 80-200-0774-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Earnings disparities in the Czech republic: evidence of the post decade and cross-national comparison</span>. <span class="bib-place">Ann Arbor</span>: Davidson Institute, 2001. 29 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">From needs to the market: changing inequality of household income in the Czech transition</span>. <span class="bib-place">Ann Arbor</span>: The Davidson Institute, 2001. 26 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Labour market flexibility and employment security: Czech Republic. 1st pub</span>. <span class="bib-place">Geneva</span>: International Labour Office, 2001. 95 s. ISBN 92-2-112750-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Mzdová a příjmová diferenciace v České republice v transformačním období</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 66 s. ISBN 80-85950-55-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Work and job values in CEE and EU countries</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 50 s. ISBN 80-7330-036-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Structural tensions in the interface between the labour market and social policy in the Czech Republic</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 87 s. ISBN 80-7330-058-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">The Czech labour market: changing stuctures and work orientations</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 164 s. ISBN 978-80-7330-132-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policies and structures</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Academia, 2009. 286 s. ISBN 978-80-200-1750-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4551ffa0 contrib-e12bfca4"><span class="bib-author" name="contrib-4551ffa0">VEČEŘA, Miloš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e12bfca4">GREGOR, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Vysoká škola zemědělská, 1991. 70 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4551ffa0"><span class="bib-author" name="contrib-4551ffa0">VEČEŘA, Miloš</span>. <span class="bib-title">Sociální stát: východiska a přístupy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 1993. 103 s. ISBN 80-901424-6-X.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 1994, roč. 30, č. 3, s. 384-385.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4551ffa0 contrib-ab5bbd01"><span class="bib-author" name="contrib-4551ffa0">VEČEŘA, Miloš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ab5bbd01">URBANOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Texty ke studiu sociologie práva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1993. 105 s. ISBN 80-210-0745-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4551ffa0 contrib-ab5bbd01"><span class="bib-author" name="contrib-4551ffa0">VEČEŘA, Miloš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ab5bbd01">URBANOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie práva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 1994. 210 s. ISBN 80-210-1048-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4551ffa0 contrib-ab5bbd01"><span class="bib-author" name="contrib-4551ffa0">VEČEŘA, Miloš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-ab5bbd01">URBANOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Sociologie práva</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 80-86898-72-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a452e9d5"><span class="bib-author" name="contrib-a452e9d5">VELÍŠKOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Rovné šance jako konkurenční výhoda</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2007. 54 s. ISBN 978-80-86520-19-3.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Velký sociologický slovník</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1996. 1627 s. 2 sv. ISBN 80-7184-311-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c4cb7634"><span class="bib-author" name="contrib-c4cb7634">VESELÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie volného času</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Pardubice</span>: Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, 1999. 80 s. ISBN 80-7194-187-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c4cb7634"><span class="bib-author" name="contrib-c4cb7634">VESELÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Obecná sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Pardubice</span>: Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, 2000. 93 s. ISBN 80-7194-312-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f97e7b18"><span class="bib-author" name="contrib-f97e7b18">VESELÁ, Renata</span> aj. <span class="bib-title">Rodina a rodinné právo: historie, současnost a perspektivy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Eurolex Bohemia, 2003. 262 s. ISBN 80-86432-48-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d9328c5f"><span class="bib-author" name="contrib-d9328c5f">VESELÁ-PRUDKOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Feministické reflexe vědy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta sociálních věd UK, 2006. 32 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e82d8711 contrib-c0614584"><span class="bib-author" name="contrib-e82d8711">VESELÝ, Arnošt</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c0614584">NEKOLA, Martin</span> (eds.). <span class="bib-title">Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Slon, 2007. 407 s. ISBN 978-80-86429-75-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d43d102c">BEBLAVÝ, Miroslav</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2009, roč. 41, č. 1, s. 90-92.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca15f1fc"><span class="bib-author" name="contrib-ca15f1fc">VIDLÁK, Miloš</span>. <span class="bib-title">Sociologie náboženství. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1991. 164 s. ISBN 80-7066-463-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca15f1fc"><span class="bib-author" name="contrib-ca15f1fc">VIDLÁK, Miloš</span>. <span class="bib-title">Sociologie náboženství. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 1992. 164 s. ISBN 80-7066-575-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-23093994 contrib-5370ad61"><span class="bib-author" name="contrib-23093994">VIDOVIČOVÁ, Lucie</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5370ad61">RABUŠIC, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti: zpráva z empirického výzkumu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-23093994"><span class="bib-author" name="contrib-23093994">VIDOVIČOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-title">Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 232 s. ISBN 978-80-210-4627-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e74723a3">BENEŠOVÁ, Romana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2010, roč. 46, č. 1, s. 156-159.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5ac261a"><span class="bib-author" name="contrib-e5ac261a">VINOPAL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: metoda okamžité validizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 112 s. ISBN 978-80-7330-153-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fd88e7c1"><span class="bib-author" name="contrib-fd88e7c1">VÍŠEK, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">Romové: bydlení, soužití</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: SOCIOKLUB, 2000. 126 s. ISBN 80-902260-8-6b.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6e83008b"><span class="bib-author" name="contrib-6e83008b">VÍTEČKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Názory na rozvoj soukromého podnikání: (výsledky expertní ankety)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 1990. 35 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6e83008b"><span class="bib-author" name="contrib-6e83008b">VÍTEČKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Nultá podnikatelská generace: výsledky pilotážní sondy „Soukromí podnikatelé 1990“</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1991. 99 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-70c0765d"><span class="bib-author" name="contrib-70c0765d">VÍTEK, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">Občanská společnost deset let poté: reflexe a výhledy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Gaudeamus, 2000. 176 s. ISBN 80-7041-663-7.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Vize rozvoje České republiky do r. 2015</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2001. 245 s. ISBN 80-86349-02-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-507411a3 contrib-bf9ebd31"><span class="bib-author" name="contrib-507411a3">VLÁČIL, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bf9ebd31">HRADECKÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Sociální a mzdové problémy zaměstnanců malých a středních soukromých podniků: výzkumná zpráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 81 s. </div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-507411a3 contrib-bf9ebd31 contrib-64930db1"><span class="bib-author" name="contrib-507411a3">VLÁČIL, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-bf9ebd31">HRADECKÁ, Irena</span>; <span class="bib-author" name="contrib-64930db1">MAZÁLKOVÁ, Ivana</span>. <span class="bib-title">Large-scale privatization: social conflict and consensus</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 74 s. ISBN 80-901674-6-2.</div>