KBCSg:Sociologická literatura 2010–2017: Porovnání verzí

imported>JD
(přesměrování na celou stránku bibliografie)
(Značka: Nové přesměrování)
 
Řádek 1: Řádek 1:
 
+
#REDIRECT [[KBCSg:Bibliografie]]
<span id="entry">Knižní bibliografie české sociologie:<br/>Sociologická literatura 2010–2017</span>
 
 
==2010==
 
<div class="bib-work" name="contrib-080c8973 contrib-89370c8d"><span class="bib-author" name="contrib-080c8973">ANTOŠ, Marek</span> a <span class="bib-author" name="contrib-89370c8d">Jan WINTR</span>. <span class="bib-title">Volby, demokracie, politické svobody</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Leges, 2010. 224 s. Teoretik. ISBN 978-80-87212-62-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a47b0863 contrib-ccfd4dc4 contrib-5bf8e012"><span class="bib-author" name="contrib-a47b0863">BAHENSKÁ, Marie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ccfd4dc4">Libuše HECZKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5bf8e012">Dana MUSILOVÁ</span>. <span class="bib-title">Ženy na stráž!: české feministické myšlení 19. a 20. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykův ústav a Archiv Akdaemie věd AV ČR, 2010. 335 s. ISBN 978-80-86495-70-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179 contrib-fc7ecd55 contrib-d4e1b10a"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-fc7ecd55">Ondřej CÍSAŘ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-d4e1b10a">Petr FIALA</span>. <span class="bib-title">Veřejné politiky v České republice v letech 1989–2009</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2010. 695 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-236-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 279 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-224-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7b96aa92"><span class="bib-author" name="contrib-7b96aa92">BAREŠOVÁ, Ivona</span>. <span class="bib-title">Současná problematika východoasijských menšin v České republice</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2010. 126 s. ISBN 978-80-244-2645-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54a5974 contrib-2c564ec7"><span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">BARŠA, Pavel</span> a <span class="bib-author" name="contrib-2c564ec7">Tereza STÖCKELOVÁ</span>. <span class="bib-title">Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové normalizaci</span>. <span class="bib-place">Všeň</span>: Grimmus, c2010. 230 s. ISBN 978-80-902831-6-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6bd200ad"><span class="bib-author" name="contrib-6bd200ad">BARTOŇOVÁ, Dagmar</span>. <span class="bib-title">Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993-2008</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 238 s. ISBN 978-80-7419-024-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1478de1e contrib-288b3e4d contrib-21287f78"><span class="bib-author" name="contrib-1478de1e">BEDNÁRIK, Rastislav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">Hynek JEŘÁBEK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-21287f78">Lucie SMÉKALOVÁ</span>. <span class="bib-title">Aktuální otázky české a slovenské společnosti: sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Tribun EU, 2010. 168 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-964-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-87140c11 contrib-f96a9e4a contrib-7a56a576 contrib-310cb300 contrib-8f2ecda2 contrib-6e2405c8"><span class="bib-author" name="contrib-87140c11">BERNARD, Josef</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f96a9e4a">Tomáš HUDEČEK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">Michal ILLNER</span>, <span class="bib-author" name="contrib-310cb300">Tomáš KOSTELECKÝ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8f2ecda2">Přemysl ŠTYCH</span> a <span class="bib-author" name="contrib-6e2405c8">Jana VOBECKÁ</span>. <span class="bib-title">Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2010. 126 s. Sociologické studie = Sociological studies. ISBN 978-80-7330-187-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-56f32407"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-56f32407">Mirjam MORAVCOVÁ</span>. <span class="bib-title">Etnické komunity: v kulturní a sociální různosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: FHS UK, 2010. 314 s. Agora. ISBN 978-80-87398-08-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0d58f78a"><span class="bib-author" name="contrib-0d58f78a">BLATNÍKOVÁ, Šárka</span>. <span class="bib-title">Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. 126 s. Studie. ISBN 978-80-7338-103-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-237ff211"><span class="bib-author" name="contrib-237ff211">BUBÍK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">České bádání o náboženství ve 20. století: možnosti a meze</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2010. 246 s. ISBN 978-80-87378-09-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b85a7034 contrib-27f54e38 contrib-d2bccc40"><span class="bib-author" name="contrib-b85a7034">BUREŠ, Jan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-27f54e38">Jakub CHARVÁT</span> a <span class="bib-author" name="contrib-d2bccc40">Petr JUST</span>. <span class="bib-title">Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2010. 176 s. ISBN 978-80-7380-294-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-57b1a280"><span class="bib-author" name="contrib-57b1a280">CEJP, Martin</span>. <span class="bib-title">Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. 102 s. Studie. ISBN 978-80-7338-105-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8aa98e28"><span class="bib-author" name="contrib-8aa98e28">DAVIDOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2010. 251 s. Sociální práce. ISBN 978-80-7387-428-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca64116a"><span class="bib-author" name="contrib-ca64116a">DRBOHLAV, Dušan</span>. <span class="bib-title">Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 207 s. Studie. ISBN 978-80-7419-039-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60ba722a"><span class="bib-author" name="contrib-60ba722a">DRULÁK, Petr</span> a kol. <span class="bib-title">Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. 202 s. ISBN 978-80-86506-86-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7f967f64">BROUČEK, Stanislav</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2011, roč. 98, č. 1. s. 95-97.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60ba722a"><span class="bib-author" name="contrib-60ba722a">DRULÁK, Petr</span>. <span class="bib-title">Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. 231 s. ISBN 978-80-86506-87-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60ba722a"><span class="bib-author" name="contrib-60ba722a">DRULÁK, Petr</span> a kol. <span class="bib-title">Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. 262 s. ISBN 978-80-86506-88-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a8254d6"><span class="bib-author" name="contrib-6a8254d6">DUFEK, Pavel</span>. <span class="bib-title">Úrovně spravedlnosti: liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. 297 s. Monografie. ISBN 978-80-210-5317-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ccf1ccb6"><span class="bib-author" name="contrib-ccf1ccb6">FASORA, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Dělník a měšťan: vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 423 s. ISBN 978-80-7325-233-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-15c6d0e4 contrib-8775c0a2 contrib-13e72156"><span class="bib-author" name="contrib-15c6d0e4">FERENČUHOVÁ, Slavomíra</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8775c0a2">Lucie GALČANOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-13e72156">Barbora VACKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2010. 281 s. ISBN 978-80-87378-44-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4e1b10a"><span class="bib-author" name="contrib-d4e1b10a">FIALA, Petr</span>. <span class="bib-title">Politika, jaká nemá být</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 163 s. ISBN 978-80-7325-216-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae0817f contrib-e82d8711 contrib-6f8f5012"><span class="bib-author" name="contrib-fae0817f">FRIČ, Pavol</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e82d8711">Arnošt VESELÝ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-6f8f5012">Miloš BALABÁN</span>. <span class="bib-title">Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Matfyzpress, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7378-110-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae0817f contrib-4479be86"><span class="bib-author" name="contrib-fae0817f">FRIČ, Pavol</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4479be86">Tereza POSPÍŠILOVÁ</span>. <span class="bib-title">Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Agnes, 2010. 263 s. ISBN 978-80-903696-8-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b9620cea contrib-c49f9189"><span class="bib-author" name="contrib-b9620cea">FUJDA, Milan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c49f9189">LUŽNÝ, Dušan</span>. <span class="bib-title">Oddaní Kršny: hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 255 s. ISBN 978-80-7043-951-7</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83ff61ca"><span class="bib-author" name="contrib-83ff61ca">GILLERNOVÁ, Ilona</span> et al. <span class="bib-title">Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2010. 256 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2798-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6b15dd7d contrib-416b199c"><span class="bib-author" name="contrib-6b15dd7d">HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava</span> a <span class="bib-author" name="contrib-416b199c">Ema HREŠANOVÁ</span>. <span class="bib-title">První krok na sociologické stezce</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita, 2010. 251 s. ISBN 978-80-7043-950-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-59f372a6"><span class="bib-author" name="contrib-59f372a6">HAŠKOVCOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Fenomén stáří</span>. <span class="bib-edition">Vydání druhé, podstatně přepracované a doplněné.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Havlíček Brain Team, 2010. 365 s. ISBN 978-80-87109-19-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1735eec0"><span class="bib-author" name="contrib-1735eec0">HAVELKA, Miloš</span>. <span class="bib-title">Ideje - dějiny - společnost: studie k historické sociologii vědění</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 414 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-220-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d6dabaa0">HAVLÍČEK, Jakub</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, č. 2, s. 433-438.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5e8e8683"><span class="bib-author" name="contrib-5e8e8683">HEJNA, Dalibor</span>. <span class="bib-title">Náboženství a společnost: věda o náboženství a její historické kořeny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2010. 198 s. ISBN 978-80-247-2427-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6bfb1797"><span class="bib-author" name="contrib-6bfb1797">HEŘMANOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Kvalita života a její regionální diferenciace v Česku a v Praze: případová studie kvality života Pražanů: doktorská disertační práce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, 2010. 252 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e71565e6 contrib-0570fb3a contrib-2fe025a2 contrib-370a2240"><span class="bib-author" name="contrib-e71565e6">HESOVÁ, Nela</span>, <span class="bib-author" name="contrib-0570fb3a">Lumír GATNAR</span>, <span class="bib-author" name="contrib-2fe025a2">Eva MIKOLÁŠOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-370a2240">Radka TAUCOVÁ</span>. <span class="bib-title">Bibliografie české knižní sociologické literatury (do roku 2009)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Scriptorium, 2010. 232 s. ISBN 978-80-87271-27-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4613382"><span class="bib-author" name="contrib-d4613382">HNILICA, Karel</span>. <span class="bib-title">Stereotypy, předsudky, diskriminace: (pojmy, měření, teorie)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova - Karolinum, 2010. 207 s. Acta Universitatis Carolinae. ISBN 978-80-246-1776-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cd9c68d4"><span class="bib-author" name="contrib-cd9c68d4">HORKÝ, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Česká rozvojová spolupráce: diskurzy, praktiky, rozpory</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 165 s. Studie. ISBN 978-80-7419-040-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-366c1307"><span class="bib-author" name="contrib-366c1307">HRUŠKA TVRDÝ, Lubor</span> a kol. <span class="bib-title">Industriální město v postindustriální společnosti. 2. díl, Sousedství, komunity a lokality</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2010. 179 s. ISBN 978-80-904810-0-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>. <span class="bib-title">Vojvodovo: etnologie krajanské obce v Bulharsku</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, 2010. 347 s. Etnologická řada. ISBN 978-80-7325-230-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ada87bfe">WOITSCH, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 1, s. 163-166.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cb266767">PAVLÁSEK, Michal</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2011, roč. 98, č. 4. s. 425-427.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5042034"><span class="bib-author" name="contrib-e5042034">JANDOUREK, Jan</span>. <span class="bib-title">Čítanka sociologických klasiků</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2010. 197 s. ISBN 978-80-247-2934-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5042034"><span class="bib-author" name="contrib-e5042034">JANDOUREK, Jan</span>. <span class="bib-title">Vzestup a pád moderního ateismu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2010. 108 s. ISBN 978-80-247-2981-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4e6a8a2f contrib-34e48c99 contrib-ca65eef0"><span class="bib-author" name="contrib-4e6a8a2f">JARKOVSKÁ, Lucie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-34e48c99">Kateřina LIŠKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ca65eef0">Iva ŠMÍDOVÁ</span>. <span class="bib-title">S genderem na trh: rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 220 s. Studie. ISBN 978-80-7419-030-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6b15dd7d">HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2011, roč. 13, č. 4, s. 151-155.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e0101bb contrib-ba6d052d contrib-df8bf78e"><span class="bib-author" name="contrib-8e0101bb">JEŘÁBEK, Milan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ba6d052d">Blanka POHAJDOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-df8bf78e">Pavel RAŠKA</span>. <span class="bib-title">Regionální výzkum v česko-německém pohraničí</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010. 137 s. Acta Universitatis Purkynianae. ISBN 978-80-7414-236-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bb02f87"><span class="bib-author" name="contrib-7bb02f87">JUŘÍČKOVÁ, Věra</span>. <span class="bib-title">Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezská univerzita. Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010. 1 CD-ROM, 168 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f878f84"><span class="bib-author" name="contrib-6f878f84">KATRŇÁK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Na prahu dospělosti: partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2010. 222 s. ISBN 978-80-7363-352-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f878f84 contrib-67d0f5ef"><span class="bib-author" name="contrib-6f878f84">KATRŇÁK, Tomáš</span> a <span class="bib-author" name="contrib-67d0f5ef">Petr FUČÍK</span>. <span class="bib-title">Návrat k sociálnímu původu: vývoj sociální stratifikace v letech 1989 až 2009</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 213 s. Sociologická řada.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-32a2d5ef">ŠANDEROVÁ, Jadwiga</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2012, roč. 9, č. 4, s. 89-94.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 211 s. Studie. ISBN 978-80-7419-031-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5305041b">MUSIL, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, č. 4, s. 859-862.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c7a7db32">GERBERY, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">Sociológia - Slovak Sociological Review</span>. 2011, roč. 43, č. 5, s. 615-617.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-67ba748e contrib-5425605a contrib-b7ba326c"><span class="bib-author" name="contrib-67ba748e">KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Jana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5425605a">Dana HAMPLOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-b7ba326c">Eva MITCHELL</span>. <span class="bib-title">Proměny rodinných a profesních startů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2010. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7d80b91f"><span class="bib-author" name="contrib-7d80b91f">KOHÁK, Erazim</span>. <span class="bib-title">Domov a dálava: kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení</span>. <span class="bib-edition">2., rozš. a opr. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2010. 422 s. ISBN 978-80-7007-340-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-23bf1df3">JÜPTNER, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 1, s. 163-167.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-773db6b2"><span class="bib-author" name="contrib-773db6b2">KORYTOVÁ-MAGSTADT, Štěpánka</span>. <span class="bib-title">Kde domov můj?: Češi a Slováci v USA a jejich vazba k mateřské zemi, 1880-1920</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010. 93 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-56-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bab3f9be"><span class="bib-author" name="contrib-bab3f9be">KUBÁT, Michal</span>. <span class="bib-title">Politická opozice v teorii a středoevropské praxi: (vybrané otázky)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2010. 199 s. Bod. ISBN 978-80-7363-285-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0a9a07a1">NAXERA, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 4, s. 805-808.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85a9a620"><span class="bib-author" name="contrib-85a9a620">KUBÁTOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Sociologie životního způsobu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada Publishing., 2010. 272 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-2456-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5587e0b2 contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-5587e0b2">KUDA, František</span> a <span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">Martin LUX</span>. <span class="bib-title">Bydlení v regionech: důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Professional Publishing, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7431-026-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4bb09b9"><span class="bib-author" name="contrib-d4bb09b9">KUNA, Zbyněk</span>. <span class="bib-title">Demografický a potravinový problém světa</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Wolters Kluwer ČR, 2010. 337 s. ISBN 978-80-7357-588-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-67aceff7"><span class="bib-author" name="contrib-67aceff7">LEHMANNOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Paradigma kultur</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 511 s. ISBN 978-80-7380-297-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Zrazení snu?: struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jejich důsledky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 259 s. Studie. ISBN 978-80-7419-029-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-94cc8efb">GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga</span>. <span class="bib-journal">Sociológia - Slovak Sociological Review</span>. 2011, roč. 43, č. 2, s. 214-216.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-143bd10d">LEBEDOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, č. 2, s. 421-424.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-992b84ca"><span class="bib-author" name="contrib-992b84ca">LOUČKOVÁ, Ivana</span>. <span class="bib-title">Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 311 s. Studijní texty. ISBN 978-80-86429-79-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-26e99f2b">BUCHTÍK, Martin</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, č. 4, s. 874-877.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>. <span class="bib-title">Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2010. 51 s. ISBN 978-80-7330-177-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a contrib-f372ddb4 contrib-1d0e5a47"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f372ddb4">Martina MIKESZOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1d0e5a47">Petr SUNEGA</span>. <span class="bib-title">Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením - mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2010. 64 s. ISBN 978-80-7330-176-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c49f9189 contrib-2b256889"><span class="bib-author" name="contrib-c49f9189">LUŽNÝ, Dušan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-2b256889">David VÁCLAVÍK</span>. <span class="bib-title">Individualizace náboženství a identita: poznámky k současné sociologii náboženství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Malvern, 2010. 351 s. ISBN 978-80-86702-69-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-086f0cd3 contrib-68ed045b"><span class="bib-author" name="contrib-086f0cd3">MACHAČOVÁ, Jana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-68ed045b">Jiří MATĚJČEK</span>. <span class="bib-title">Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2010. 494 s. ISBN 978-80-246-1679-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c88d1ca1 contrib-310cb300 contrib-266e9ad1"><span class="bib-author" name="contrib-c88d1ca1">MAŘÍKOVÁ, Hana</span>; <span class="bib-author" name="contrib-310cb300">Tomáš KOSTELECKÝ</span>; <span class="bib-author" name="contrib-266e9ad1">Tomáš LEBEDA</span> et al. <span class="bib-title">Jaká je naše společnost?: otázky, které si často klademe..</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 446 s. ISBN 978-80-7419-025-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7ecfbb1a">KOTÍK, Michal</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, č. 5, s. 1069-1072.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-8b6398ee contrib-e82d8711"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8b6398ee">Jana STRAKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e82d8711">Arnošt VESELÝ</span>. <span class="bib-title">Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 495 s. ISBN 978-80-7419-032-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-563c972d">VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, č. 4, s. 862-866.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-27086676"><span class="bib-author" name="contrib-27086676">MIŠOVIČ, Ján</span>. <span class="bib-title">Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění</span>. <span class="bib-place">Divišov</span>: OREGO, 2010. 239 s. ISBN 978-80-86741-94-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b7ba326c"><span class="bib-author" name="contrib-b7ba326c">MITCHELL, Eva</span>. <span class="bib-title">Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7330-183-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a1d09555"><span class="bib-author" name="contrib-a1d09555">MLSNA, Petr</span>. <span class="bib-title">Německá centra, německé periferie: federalismus, regionalismus, subsidiarita</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Kairos, 2010. 311 s. Studie a dokumenty. ISBN 978-80-904818-0-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4629cccf"><span class="bib-author" name="contrib-4629cccf">MUSIL, Josef</span>. <span class="bib-title">Sociální a mediální komunikace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7452-002-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Náboženství 19. století: nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Scriptorium, 2010. 324 s. ISBN 978-80-87271-22-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Kalich, 2010. 214 s. ISBN 978-80-7017-147-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e42dc245 contrib-099d6de9"><span class="bib-author" name="contrib-e42dc245">NOVOTNÁ, Eliška</span> a <span class="bib-author" name="contrib-099d6de9">Pavla MATĚJKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociologická studie vojenského území Boletice a jeho okolí - souhrn závěrů</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Sdružení Calla, ©2010. 15 s. ISBN 978-80-87267-10-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e42dc245"><span class="bib-author" name="contrib-e42dc245">NOVOTNÁ, Eliška</span>. <span class="bib-title">Sociologie sociálních skupin</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2010. 120 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-2957-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f6c6173d"><span class="bib-author" name="contrib-f6c6173d">ONDRAČKA, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Cesta domů, 2010. 116 s. ISBN 978-80-904516-3-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a1f3baa"><span class="bib-author" name="contrib-6a1f3baa">PECKA, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie politiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2010. 240 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-2793-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ff22367 contrib-9f879fa8"><span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span> a <span class="bib-author" name="contrib-9f879fa8">Michaela ŠMÍDOVÁ</span>. <span class="bib-title">Kudy ke dnu: analýza charakteristik klientů Naděje, o.s., středisko Praha, Bolzanova</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Socioklub, 2010. 135 s. Sešity pro sociální politiku. ISBN 978-80-86140-68-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ff22367 contrib-418e4c8e"><span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span>. <span class="bib-title">Tehdy a teď: česká společnost po 20 letech: reflexe očekávání a naplňování vývoje společnosti ČR mezi roky 1989 a 2009 očima sociálních vědců = Then and now: Czech society after 20 years: a look at expectations and actual developments in Czech society between 1989 and 2009 through the eyes of social scientists</span>. Přeložil <span class="bib-author" name="contrib-418e4c8e">Stephan von POHL</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 165 s. ISBN 978-80-7380-279-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-90760652"><span class="bib-author" name="contrib-90760652">RÁKOSNÍK, Jakub</span>. <span class="bib-title">Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. 503 s. Fontes. ISBN 978-80-7308-303-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1217e02b">RIPKA, Vojtěch</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, č. 1, s. 180-183.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2596da6c contrib-e1417942"><span class="bib-author" name="contrib-2596da6c">RUDOLFOVÁ, Veronika</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e1417942">Vít SAMEK</span>. <span class="bib-title">Důchodová reforma a její vliv na ekonomickou konkurenceschopnost a sociální soudržnost [online]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta UK, 2010. 80 s. [cit. 2018-05-15]. Pražské sociálně vědní studie = Prague social science studies. Veřejná politika a prognostika. Dostupné z: http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/497_038%20-%20Rudolfova,%20Samek.pdf</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-99622bbd"><span class="bib-author" name="contrib-99622bbd">RYŠAVÝ, Dan</span>. <span class="bib-title">Sociologica - andragogica 2009. Problémy ohrožených skupin. Mezigenerační vztahy v rodině</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 2010. 172 s. Acta Universitatis Palackiane Olomoucensis. Facultas philosophica. ISBN 978-80-244-2483-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-968ecba4"><span class="bib-author" name="contrib-968ecba4">SEKERA, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Rodina v nečase</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7368-877-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociální patologie</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2010. 193 s. ISBN 978-80-210-5261-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f2860d35"><span class="bib-author" name="contrib-f2860d35">SCHEINOST, Miroslav</span> et al. <span class="bib-title">Kriminalita očima kriminologů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. 238 s. ISBN 978-80-7338-096-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c088e55b"><span class="bib-author" name="contrib-c088e55b">SIMONOVÁ, Natalie</span>. <span class="bib-title">Vývoj vzdělanostní mobility v České republice v historické a komparativní perspektivě: disertační práce = (The development of educational mobility in the Czech Republic in historical and comparative perspectives)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: FF UK, 2010. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5be229d0"><span class="bib-author" name="contrib-5be229d0">SKOVAJSA, Marek</span>. <span class="bib-title">Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2010. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-bac18ada">HYÁNEK, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, č. 1, s. 169-171.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6b9de18a"><span class="bib-author" name="contrib-6b9de18a">SKUPNIK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Antropologie příbuzenství: příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 402 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-019-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8286e72d">SCHEFFEL, David</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, s. 1235-1237.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d8e1fd46">PLAVJANIKOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2011, roč. 98. č. 2. s. 217-219.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ad7fd14c">POKORNÝ, Jan</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2011, roč. 98. č. 2. s. 219-221.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f70a3cb6"><span class="bib-author" name="contrib-f70a3cb6">SLÁDEK, Karel</span>. <span class="bib-title">Ruská diaspora v České republice: sociální, politická a religiózní variabilita ruských migrantů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Pavel Mervart, 2010. 144 s. ISBN 978-80-87378-49-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-35ea80d9"><span class="bib-author" name="contrib-35ea80d9">SLEPIČKA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Divácká reflexe sportu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2010. 181 s. ISBN 978-80-246-1838-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ce8b9eff"><span class="bib-author" name="contrib-ce8b9eff">SMOLÍK, Josef</span>. <span class="bib-title">Subkultury mládeže: uvedení do problematiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2010. 281 s. ISBN 978-80-247-2907-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0f2dfacb contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-0f2dfacb">SOKAČOVÁ, Linda</span> a <span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">Marek HRUBEC</span>. <span class="bib-title">Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance?: genderové aspekty finanční krize</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gender Studies, 2010. 84 s. ISBN 978-80-86520-35-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-af565f54 contrib-0811704d"><span class="bib-author" name="contrib-af565f54">STÁREK, František</span> a <span class="bib-author" name="contrib-0811704d">KOSTÚR, Jiří</span>. <span class="bib-title">Baráky: souostroví svobody</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Pulchra, 2010. 635 s. Testis; sv. 5. ISBN 978-80-87377-19-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-128297b8"><span class="bib-author" name="contrib-128297b8">STROUHAL, Martin</span>. <span class="bib-title">Émile Durkheim - sociolog a pedagog</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. 192 s. Humanitas. ISBN 978-80-7308-335-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-43202304">MARŠÁLEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, č. 5, s. 1057-1061.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1d0e5a47 contrib-719acd2a contrib-f372ddb4"><span class="bib-author" name="contrib-1d0e5a47">SUNEGA, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">Martin LUX</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f372ddb4">Martina MIKESZOVÁ</span>. <span class="bib-title">Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jako bariéra pro migraci za prací - analýza a možné nástroje státu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2010. 54 s. ISBN 978-80-7330-179-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-10455f3e"><span class="bib-author" name="contrib-10455f3e">SUŠA, Oleg</span>. <span class="bib-title">Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: diagnóza a analýza</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2010. 350 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-320-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aecc3953"><span class="bib-author" name="contrib-aecc3953">SÝKORA, Luděk</span>. <span class="bib-title">Rezidenční segregace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. 143 s. ISBN 978-80-86561-34-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8286e72d">SCHEFFEL, David Z.</span> <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 6, s. 1210-1211.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9f879fa8 contrib-e5a32284"><span class="bib-author" name="contrib-9f879fa8">ŠMÍDOVÁ, Michaela</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e5a32284">Martin VÁVRA</span>. <span class="bib-title">Hodnotová a sociální reprodukce v rodině: první výsledky z výzkumu dvou generací</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: CESES FSV, 2010. 101 s. Studie CESES. Analytik. ISBN 978-80-904138-2-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921 contrib-1785fdcb contrib-327a3669"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1785fdcb">Zdeněk BENEŠ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-327a3669">Stanislav HAMPL</span> et al. <span class="bib-title">Historické vědomí: jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum</span>. <span class="bib-place">Kolín</span>: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. 136 s. Historická sociologie: knižní edice. ISBN 978-80-86879-25-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921 contrib-20b8d0ab"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span> a <span class="bib-author" name="contrib-20b8d0ab">Jóhann Páll ÁRNASON</span>. <span class="bib-title">Kultury, civilizace, světový systém</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2010. 230 s. ISBN 978-80-246-1822-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Soudobá sociologie IV</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2010. 383 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1789-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5c9a3060">ONDREJKOVIČ, Peter</span>. <span class="bib-journal">Sociológia - Slovak Sociological Review</span>. 2011, roč. 43, č. 1, s. 89-98.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ff12e3fa"><span class="bib-author" name="contrib-ff12e3fa">ŠTAMPACH, Odilo Ivan</span>. <span class="bib-title">Na nových stezkách ducha: přehled a analýza současné religiozity</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšehrad, 2010. 261 s. ISBN 978-80-7429-060-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a627155a"><span class="bib-author" name="contrib-a627155a">TENGLEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu: monitorovací zpráva za rok 2009</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2010. 74 s. ISBN 978-80-7330-181-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f96c4a11"><span class="bib-author" name="contrib-f96c4a11">TOMÁŠEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Úvod do kriminologie: jak studovat zločin</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2010. 214 s. ISBN 978-80-247-2982-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9d49cda contrib-064e3982 contrib-095d6e09"><span class="bib-author" name="contrib-c9d49cda">UHEREK, Zdeněk</span>, <span class="bib-author" name="contrib-064e3982">BĚLOHRADSKÁ, Kateřina</span> a <span class="bib-author" name="contrib-095d6e09">POJAROVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Etnologický ústav AV ČR, 2010. 110 s. ISBN 978-80-87112-32-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c1061801">MÉSZÁROSOVÁ, Marianna</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2011, roč. 98, č. 4, s. 429-431.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13e72156"><span class="bib-author" name="contrib-13e72156">VACKOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Prostor, moc a utopie: ideální město a jeho společnost</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. 171 s. EDIS: ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5252-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2b256889 contrib-c49f9189"><span class="bib-author" name="contrib-2b256889">VÁCLAVÍK, David</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c49f9189">Dušan LUŽNÝ</span>. <span class="bib-title">Individualizace náboženství a identita: poznámky k současné sociologii náboženství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Malvern, 2010. 351 s. ISBN 978-80-86702-69-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e5b1112 contrib-e5ac261a"><span class="bib-author" name="contrib-0e5b1112">VAJDOVÁ, Zdenka</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e5ac261a">Jiří VINOPAL</span>. <span class="bib-title">Adaptace obyvatel na umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2010. 60 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bf53e342"><span class="bib-author" name="contrib-bf53e342">VALJENT, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Aktivní životní styl vysokoškoláků: (studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: České vysoké učení technické. Fakulta elektrotechnická, 2010. 160 s. ISBN 978-80-01-04669-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80366b02"><span class="bib-author" name="contrib-80366b02">VANĚK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Byl to jenom rock'n'roll?: hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2010. 639 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-1870-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2011, roč. 47, č. 1, s. 184-187.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-21175983"><span class="bib-author" name="contrib-21175983">VANĚK, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">Životní nároky výkonové společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Agora, 2010. 350 s. ISBN 978-80-86820-07-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce contrib-e773269f contrib-f75a360e contrib-c85f29d3 contrib-6edd77c2 contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e773269f">Olga NEŠPOROVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f75a360e">Martina MYSÍKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c85f29d3">Vladimír BENÁČEK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-6edd77c2">Eva MICHALÍKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">Zdeněk R. NEŠPOR</span>. <span class="bib-title">Individuals and households in the Czech Republic and CEE countries</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010. 218 s. ISBN 978-80-7330-186-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c1d996f4"><span class="bib-author" name="contrib-c1d996f4">VESELÝ, Karel</span>. <span class="bib-title">Hudba ohně: radikální černá hudba od jazzu po hip hop a dále</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: BiggBoss, 2010. 431 s. ISBN 978-80-903973-1-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7568d881"><span class="bib-author" name="contrib-7568d881">VOHLÍDALOVÁ, Marta</span>. <span class="bib-title">Akademické duety: o profesním a soukromém životě ve vědě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2010. 198 s. ISBN 978-80-7330-180-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7568d881 contrib-2d595442 contrib-2a44cb9f"><span class="bib-author" name="contrib-7568d881">VOHLÍDALOVÁ, Marta</span>, <span class="bib-author" name="contrib-2d595442">Kateřina ŠALDOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-2a44cb9f">Barbora TUPÁ</span>. <span class="bib-title">Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2010. 127 s. ISBN 978-80-7330-184-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ff9342a contrib-c815bef4"><span class="bib-author" name="contrib-6ff9342a">YOUNG, Iris Marion</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c815bef4">UHDE, Zuzana</span> (eds.). <span class="bib-title">Proti útlaku a nadvládě: transnacionální výzvy politické a feministické teorii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2010. 256 s. Filosofie a sociální vědy; 37. ISBN 978-80-7007-341-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f925b108"><span class="bib-author" name="contrib-f925b108">ZAHRÁDKA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2010. 486 s. ISBN 978-80-87474-11-2.</div>
 
 
 
==2011==
 
<div class="bib-work" name="contrib-a7dd95ef"><span class="bib-author" name="contrib-a7dd95ef">ARON, Jiří</span>. <span class="bib-title">Sociální nájemní bydlení a regionální disparity v dostupnosti bydlení v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: FinEco, 2011. 119 s. ISBN 978-80-86590-07-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-927520f8"><span class="bib-author" name="contrib-927520f8">BAHBOUH, Radvan</span>. <span class="bib-title">Sociomapování týmů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Qed group, c2011. 272 s. ISBN 978-80-86149-73-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a47b0863 contrib-5bf8e012 contrib-ccfd4dc4"><span class="bib-author" name="contrib-a47b0863">BAHENSKÁ, Marie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5bf8e012">Dana MUSILOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ccfd4dc4">Libuše HECZKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Iluze spásy: české feministické myšlení 19. a 20. století</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Veduta, 2011. 282 s. ISBN 978-80-86829-79-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179 contrib-5fd18463"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5fd18463">Vlastimil HAVLÍK</span>. <span class="bib-title">Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010)</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 259 s. Monografie. ISBN 978-80-210-5537-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a792b438"><span class="bib-author" name="contrib-a792b438">BALON, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie v USA: historické kontextualizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 173 s. Studie. ISBN 978-80-7419-063-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2865cad1 contrib-19f73daa contrib-94fc9909"><span class="bib-author" name="contrib-2865cad1">BALVÍN, Jaroslav</span> (ed.), <span class="bib-author" name="contrib-19f73daa">KOWALCZYK, Małgorzata</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-94fc9909">KWADRANS, Łukasz</span> (ed.). <span class="bib-title">Situation of the roma minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2</span>. <span class="bib-place">Wrocław</span>: Foundation of Social Integration Prom, 2011. 419 s. ISBN 978-83-62969-01-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dbf83b60 contrib-0da05382 contrib-3527cf68 contrib-563c972d"><span class="bib-author" name="contrib-dbf83b60">BARGEL, Miroslav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-0da05382">Ewa JAROSZ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3527cf68">Miloslav JŮZL</span> a <span class="bib-author" name="contrib-563c972d">Kateřina VOJTÍŠKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociální pedagogika v souvislostech globální krize: sborník příspěvků z mezinárodní konference [online]</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Institut mezioborových studií, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-87182-16-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54a5974"><span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">BARŠA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Orientálcova vzpoura: (a další texty z let 2003-2011)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2011. 326 s. Bod. ISBN 978-80-7363-374-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54a5974"><span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">BARŠA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Paměť a genocida: úvahy o politice holocaustu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2011. 283 s. Historické myšlení. ISBN 978-80-257-0368-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-baa3daf1 contrib-b166ec5b"><span class="bib-author" name="contrib-baa3daf1">BÁRTA, Miroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-b166ec5b">Martin KOVÁŘ</span>. <span class="bib-title">Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur: minulost, současnost a budoucnost komplexních společností</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2011. 814 s. ISBN 978-80-200-2036-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6bd200ad"><span class="bib-author" name="contrib-6bd200ad">BARTOŇOVÁ, Dagmar</span> et al. <span class="bib-title">Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993-2008</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2011. 238 s. ISBN 978-80-7419-024-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-75c42323 contrib-0cc03da4 contrib-627f00f6 contrib-ac065086 contrib-796a976c contrib-925b222c contrib-ffd52bc7 contrib-92113d07"><span class="bib-author" name="contrib-75c42323">BARTOŠ, Michael</span>, <span class="bib-author" name="contrib-0cc03da4">Drahomíra KUŠOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-627f00f6">Jan TĚŠITEL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ac065086">Marie NOVOTNÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-796a976c">Jan KOPP</span>, <span class="bib-author" name="contrib-925b222c">Jaroslav MACHÁČEK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ffd52bc7">MOSS, Laurence A.G.</span> a <span class="bib-author" name="contrib-92113d07">GLORIOSO, Romella</span>. <span class="bib-title">Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky</span>. <span class="bib-place">Kostelec nad Černými lesy</span>: Lesnická práce, 2011. 196 s. ISBN 978-80-87154-49-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c1d15fff contrib-234e2d69"><span class="bib-author" name="contrib-c1d15fff">BARTOŠOVÁ, Eliška</span> a <span class="bib-author" name="contrib-234e2d69">Pavel KLVAČ</span>. <span class="bib-title">Pospolitosti nikdy dosti = Closeness never too close</span>. <span class="bib-place">Drnovice</span>: Občanské sdružení Drnka, 2010. 71 s. ISBN 978-80-904591-0-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-38bd6582">GIBAS, Petr</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2010, roč. 17, č. 51, s. 103-107.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ae9a6b9"><span class="bib-author" name="contrib-1ae9a6b9">BASTL, Martin</span>. <span class="bib-title">Krajní pravice a krajní levice v ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2011. 285 s. Politologie. ISBN 978-80-247-3797-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bf10b6b4 contrib-1294f2d2 contrib-7d429a22"><span class="bib-author" name="contrib-bf10b6b4">BEDNAŘÍK, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1294f2d2">Barbara KÖPPLOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-7d429a22">Jan JIRÁK</span>. <span class="bib-title">Dějiny českých médií: od počátku do současnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada Publishing, 2011. 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a87a0dca"><span class="bib-author" name="contrib-a87a0dca">BĚLÍČEK, Pavel</span>. <span class="bib-title">Encyklopedie soustavné literární vědy. 2, Sociologie literatury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Urania, 2011. 327 s. Literárněvědná edice. ISBN 978-80-86580-39-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-87140c11 contrib-310cb300 contrib-7a56a576 contrib-6e2405c8"><span class="bib-author" name="contrib-87140c11">BERNARD, Josef</span>, <span class="bib-author" name="contrib-310cb300">Tomáš KOSTELECKÝ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">Michal ILLNER</span> a <span class="bib-author" name="contrib-6e2405c8">Jana VOBECKÁ</span>. <span class="bib-title">Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7419-069-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a9ee6dcb contrib-adda9cec"><span class="bib-author" name="contrib-a9ee6dcb">BIEDERMANOVÁ, Eva</span> a <span class="bib-author" name="contrib-adda9cec">Michal PETRAS</span>. <span class="bib-title">Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 98 s. Studie. ISBN 978-80-7338-115-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-ed35adc1 contrib-2bba5702"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ed35adc1">David DOUBEK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-2bba5702">Markéta LEVÍNSKÁ</span>. <span class="bib-title">Funkce kulturních modelů ve vzdělávání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011. 308 s. ISBN 978-80-87398-18-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-86e05f0e">STAROSTOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2013, roč. 20, č. 57. S. 141-148.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-08e863fc">WEINEROVÁ, Renata</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2012, roč. 99, č. 3. s. 375-377.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aa98c062 contrib-29faa679"><span class="bib-author" name="contrib-aa98c062">BLAŽEK, Jiří</span> a <span class="bib-author" name="contrib-29faa679">David UHLÍŘ</span>. <span class="bib-title">Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace</span>. <span class="bib-edition">2. vyd., přeprac. a rozš.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 342 s. ISBN 978-80246-1974-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-051f1810 contrib-06cf1510 contrib-a48ef478"><span class="bib-author" name="contrib-051f1810">BOČKOVÁ, Lenka</span>, <span class="bib-author" name="contrib-06cf1510">Šárka HASTRMANOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-a48ef478">Egle HAVRDOVÁ</span>. <span class="bib-title">50+ aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Respekt institut, 2011. 95 s. ISBN 978-80-904153-2-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7f967f64"><span class="bib-author" name="contrib-7f967f64">BROUČEK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Češi - národ bez hranic: výběr textů a diskuse ze semináře k problematice národního vědomí Čechů žijících v zahraničí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Etnologický ústav AV ČR, 2011. 238 s. ISBN 978-80-87112-49-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fb3c368a contrib-5fd18463 contrib-ee454eca"><span class="bib-author" name="contrib-fb3c368a">BRUNCLÍK, Miloš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5fd18463">Vlastimil HAVLÍK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ee454eca">Aneta PINKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Skandinávie: [proměny politiky v severských zemích]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 303 s. ISBN 978-80-7357-703-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9081a2ab contrib-e9e76297"><span class="bib-author" name="contrib-9081a2ab">CABADA, Ladislav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e9e76297">David ŠANC</span>. <span class="bib-title">Panregiony ve 21. století: vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Aleš Čeněk, 2011. 431 s. ISBN 978-80-7380-357-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8ca9ca20"><span class="bib-author" name="contrib-8ca9ca20">CÍLEK, Václav</span>. <span class="bib-title">Obraz krajiny: pohled ze středních Čech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2011. 310 s. ISBN 978-80-7363-205-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2dacfd2e"><span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">ČERMÁK, Daniel</span>. <span class="bib-title">Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2011. 181 s. Studie. ISBN 978-80-7419-067-4.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 348 s. ISBN 978-80-246-1911-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-895caa0c contrib-9833ba08"><span class="bib-author" name="contrib-895caa0c">DOUBEK, Vratislav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-9833ba08">Martin POLÁŠEK</span>. <span class="bib-title">Parlament v čase změny: případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Akropolis, 2011. 174 s. ISBN 978-80-87481-21-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e343578b contrib-d07bbda2 contrib-e343578b"><span class="bib-author" name="contrib-e343578b">DRDA, Adam</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d07bbda2">Karel STRACHOTA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e343578b">Adam DRDA</span>. <span class="bib-title">Naše normalizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Člověk v tísni, 2011. 213 s. ISBN 978-80-87456-11-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-958a1e5d"><span class="bib-author" name="contrib-958a1e5d">DURDOVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. 127 stran. ISBN 978-80-248-2439-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6e088a69"><span class="bib-author" name="contrib-6e088a69">EICHLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 214 s. ISBN 978-80-246-1956-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6c4c5dcb">RAŠEK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 2, s. 390-393.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span>. <span class="bib-title">Čítanka: Sociologie volného času a cestovniho ruchu: (výběr statí, textů a klíčových citací z děl pojednávajících o sociologii volného času a cestovním ruchu)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola obchodní, 2011. 297 s. ISBN 978-80-86841-35-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-15c6d0e4"><span class="bib-author" name="contrib-15c6d0e4">FERENČUHOVÁ, Slavomíra</span>. <span class="bib-title">Meno, mesto, vec: urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 275 s. EDIS: ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity; sv. 7. ISBN 978-80-210-5583-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b4dde187 contrib-5587e0b2"><span class="bib-author" name="contrib-b4dde187">FERKO, Martin</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5587e0b2">František KUDA</span>. <span class="bib-title">Disparity ve fyzické dostupnosti bydlení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Professional Publishing, 2011. 180 s. ISBN 978-80-7431-052-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ee117558"><span class="bib-author" name="contrib-ee117558">FIALA, Vlastimil</span>. <span class="bib-title">Vliv politických aktérů na fungování veřejné správy a veřejné politiky</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Periplum, 2011. 189 s. Studie a analýzy. ISBN 978-80-86624-58-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae0817f contrib-3bc0cbf7 contrib-c0614584 contrib-be5d29e2"><span class="bib-author" name="contrib-fae0817f">FRIČ, Pavol</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3bc0cbf7">Pavel MACHONIN</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c0614584">Martin NEKOLA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-be5d29e2">Milan TUČEK</span>. <span class="bib-title">Elity v české postsocialistické transformaci (1989-2007)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 171 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-69-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8a0c5eea"><span class="bib-author" name="contrib-8a0c5eea">FRIEDL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Státní politika vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945-1949: výběrová edice dokumentů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2011. 623 s. Bibliotheca Tessinensis. V., Series Bohemica. ISBN 978-80-7286-194-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-38bd6582"><span class="bib-author" name="contrib-38bd6582">GIBAS, Petr</span> et al. <span class="bib-title">Non-humans in social science: animals, spaces, things</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2011. 314 s. ISBN 978-80-7465-010-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83ff61ca contrib-fdf3dab8 contrib-65cb69a5"><span class="bib-author" name="contrib-83ff61ca">GILLERNOVÁ, Ilona</span>, <span class="bib-author" name="contrib-fdf3dab8">Vladimír KEBZA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-65cb69a5">Milan RYMEŠ</span>. <span class="bib-title">Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2011. 256 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2798-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c6f1347d"><span class="bib-author" name="contrib-c6f1347d">GJURIČOVÁ, Adéla</span>. <span class="bib-title">Rozdělení minulostí: vytváření politických identit v České republice po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Knihovna Václava Havla, 2011. 415 s. Edice Knihovny Václava Havla. ISBN 978-80-87490-03-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6af975f1 contrib-a9c02572 contrib-c170f8e8"><span class="bib-author" name="contrib-6af975f1">GUASTI, Petra</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a9c02572">Jessie HRONEŠOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">Zdenka MANSFELDOVÁ</span>. <span class="bib-title">The nexus between democracy, collective identity formation, and EU enlargement</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. 193 s. ISBN 978-80-7330-198-9..</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-fa1f231d">GAWRECKÁ, Daniela</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 2, s. 321-324.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-974a0143"><span class="bib-author" name="contrib-974a0143">HÁJEK, Václav</span>. <span class="bib-title">Jak rozpoznat odpadkový koš: eseje o stereotypech ve vizuální kultuře</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Labyrint, 2011. 148 s. Labyrint fresh eye. ISBN 978-80-87260-31-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0fa5ceb4"><span class="bib-author" name="contrib-0fa5ceb4">HÁJKOVÁ, Dagmar</span>. <span class="bib-title">"Naše česká věc": Češi v Americe za první světové války</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Lidové noviny, 2011. 162 s. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 978-80-7422-086-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ea4f2a79"><span class="bib-author" name="contrib-ea4f2a79">HANDL, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Německo v čele Evropy?: SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav mezinárodních vztahů, 2011. 375 s. ISBN 978-80-87558-03-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fdb9341b"><span class="bib-author" name="contrib-fdb9341b">HASIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 221 s. Acta Universitatis Purkynianae. ISBN 978-80-7414-400-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6b15dd7d"><span class="bib-author" name="contrib-6b15dd7d">HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava</span>. <span class="bib-title">Matky samoživitelky a jejich situace v České republice: sandwichová generace" - kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory)</span>. <span class="bib-place">Praha?</span>: Gender Studies, 2011. 18 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d contrib-c815bef4"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-c815bef4">UHDE, Zuzana</span> (ed.). <span class="bib-title">Women and social citizenship in Czech society: continuity and change [CD-ROM]</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology AS CR, 2011. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7330-195-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-454f9592"><span class="bib-author" name="contrib-454f9592">HAVEL, Ivan M</span>. <span class="bib-title">Hlavou zeď: 2011: úvahy nad civilizací a její budoucností</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dybbuk, 2011. 238 s. ISBN 978-80-7438-055-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d6dabaa0"><span class="bib-author" name="contrib-d6dabaa0">HAVLÍČEK, Jakub</span>. <span class="bib-title">Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2011. 223 s. ISBN 978-80-210-5563-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0ad355f5">VLČKOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 1, s. 141-144.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-58a697e1"><span class="bib-author" name="contrib-58a697e1">HAVRDOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: FHS UK, 2011. 102 s. ISBN 978-80-87398-14-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-58a697e1"><span class="bib-author" name="contrib-58a697e1">HAVRDOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: FHS UK, 2011. 206 s. ISBN 978-80-87398-15-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be62ebd1 contrib-678198f4 contrib-42e75d3b"><span class="bib-author" name="contrib-be62ebd1">HAZDRA, Zdeněk</span>, <span class="bib-author" name="contrib-678198f4">Václav HORČIČKA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-42e75d3b">Jan ŽUPANIČ</span>. <span class="bib-title">Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století: Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011. 347 s. ISBN 978-80-87211-52-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0ee55fff contrib-ba7c751f"><span class="bib-author" name="contrib-0ee55fff">HELLER, Jiří</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ba7c751f">Olga PECINOVSKÁ</span>. <span class="bib-title">Pavučina závislosti: alkoholismus jako nemoc a možnosti efektivní léčby</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Togga, 2011. 215 s. ISBN 978-80-87258-62-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-280cde2e contrib-1bded7f5"><span class="bib-author" name="contrib-280cde2e">HENDL, Jan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1bded7f5">Lubomír DOBRÝ</span>. <span class="bib-title">Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 300 s. ISBN 978-80-246-2000-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13292769 contrib-1c72a2e9 contrib-c774497b"><span class="bib-author" name="contrib-13292769">HLAVAČKA, Milan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1c72a2e9">Antoine MARÈS</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c774497b">Magdaléna POKORNÁ</span>. <span class="bib-title">Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Historický ústav AV ČR, 2011. 685 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A - Monographia. ISBN 978-80-7286-186-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eb39b073 contrib-89d1495b contrib-a677f23e"><span class="bib-author" name="contrib-eb39b073">HLOUŠEK, Vít</span>, <span class="bib-author" name="contrib-89d1495b">Lubomír KOPEČEK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-a677f23e">Jakub ŠEDO</span>. <span class="bib-title">Politické systémy</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2011. 292 s. ISBN 978-80-87474-23-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-07c5437b contrib-5dff3183 contrib-13d5597e"><span class="bib-author" name="contrib-07c5437b">HOLÁ, Marie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5dff3183">Markéta SEDLÁČKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-13d5597e">Jiří ŠAFR</span>. <span class="bib-title">Demokracie jako hodnota a problém: sborník z konference, která se konala ... u příležitosti 20. výročí založení fakulty 22.10.2010</span>. <span class="bib-place">Liberec</span>: Technická univerzita v Liberci, 2011. 112 s. ISBN 978-80-7372-707-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-65969c19"><span class="bib-author" name="contrib-65969c19">HOLZBACHOVÁ, Ivana</span>. <span class="bib-title">Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2011. 168 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 397. ISBN 978-80-210-5530-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">HRUBEC, Marek</span>. <span class="bib-title">Od zneuznání ke spravedlnosti: kritická teorie globální společnosti a politiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2011. 562 s. Filosofie a sociální vědy; sv. 40. ISBN 978-80-7007-362-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-99800f2d">PULLMANN, Michal</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 4, s. 819-821.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-366c1307"><span class="bib-author" name="contrib-366c1307">HRUŠKA TVRDÝ, Lubor</span> a kol. <span class="bib-title">Industriální město v postindustriální společnosti. 3. díl, Komparace měst</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2011. 221 s. ISBN 978-80-904810-1-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-366c1307"><span class="bib-author" name="contrib-366c1307">HRUŠKA TVRDÝ, Lubor</span> a kol. <span class="bib-title">Industriální město v postindustriální společnosti. 4. díl, Závěrečná monografie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2011. 249 s. ISBN 978-80-904810-3-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-366c1307"><span class="bib-author" name="contrib-366c1307">HRUŠKA TVRDÝ, Lubor</span> a kol. <span class="bib-title">Socioekonomický atlas Ostravy = Socioeconomic atlas of Ostrava</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-904810-2-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-370ebfe5"><span class="bib-author" name="contrib-370ebfe5">HULÍK, Štěpán</span>. <span class="bib-title">Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2011. 475 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2041-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f78a4ce5"><span class="bib-author" name="contrib-f78a4ce5">HUNGR, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sociologie a psychologie práva: vybrané otázky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Sting, 2011. 66 s. ISBN 978-80-86342-96-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aae1f1e5"><span class="bib-author" name="contrib-aae1f1e5">HVÍŽĎALA, Karel</span>. <span class="bib-title">Mardata: vzpoury v žurnalistice: dějiny rozhovoru a další texty o médiích 2006-2011</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2011. 263 s. ISBN 978-80-7367-851-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bac18ada"><span class="bib-author" name="contrib-bac18ada">HYÁNEK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Neziskové organizace: teorie a mýty</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5651-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>. <span class="bib-title">Vojvodovo: kus česko-bulharské historie: tentokrát převážně očima jeho obyvatel</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011. 258 s. Etnologická řada. ISBN 978-80-7325-261-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-021c89c9"><span class="bib-author" name="contrib-021c89c9">JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka</span> et al. <span class="bib-title">Balkán a migrace: na křižovatce antropologických perspektiv</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AntropoWeb, 2011. 149 stran. AntropoEdice; sv. 1. ISBN 978-80-905098-0-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e2cf3af8">MACHOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2013, roč. 100, č. 2, s. 233-235.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-021c89c9"><span class="bib-author" name="contrib-021c89c9">JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900–1950</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, 2011. 242 s. Etnologická řada. ISBN 978-80-7325-263-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5042034"><span class="bib-author" name="contrib-e5042034">JANDOUREK, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie zločinu: proč lidé vraždí a jezdí načerno</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2011. 175 s. ISBN 978-80-262-0026-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c7a7db32">GERBERY, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">Sociológia - Slovak Sociological Review</span>. 2012, roč. 44, č. 2, s. 244-247.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9a6e36dc contrib-83172ab8"><span class="bib-author" name="contrib-9a6e36dc">JANEČEK, Petr</span> a <span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">Dana BITTNEROVÁ</span>. <span class="bib-title">Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národní muzeum, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7036-315-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8edbc73b">OTČENÁŠEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2012, roč. 99, č. 3, s. 372-374.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c1e82da"><span class="bib-author" name="contrib-9c1e82da">JANOUCH, František</span>. <span class="bib-title">Myslím zeleně, proto volím jádro: úvahy o energii, životním prostředí a politice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Akropolis, 2011. 350 s. ISBN 978-80-87481-46-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7d429a22 contrib-1294f2d2 contrib-efcf763c"><span class="bib-author" name="contrib-7d429a22">JIRÁK, Jan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1294f2d2">Barbara KÖPPLOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-efcf763c">Radim WOLÁK</span>. <span class="bib-title">Česká novinářka: k postavení a obrazu novinářek v českých médiích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2011. 166 s. ISBN 978-80-262-0056-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-041bba7b contrib-90e325e5"><span class="bib-author" name="contrib-041bba7b">JURECHOVÁ-MAŇKOVÁ, Zuzana</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-90e325e5">BARGÁR, Pavol</span> (ed.). <span class="bib-title">Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Středoevropské centrum misijních studií, 2011. 179 s. ISBN 978-80-903986-4-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-295975ee"><span class="bib-author" name="contrib-295975ee">KABÁT, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Psychologie komunismu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Práh, 2011. 470 s. ISBN 978-80-7252-347-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6eb8615e"><span class="bib-author" name="contrib-6eb8615e">KALEJA, Martin</span>. <span class="bib-title">Romové a škola versus rodiče a žáci</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. 162 s. ISBN 978-80-7368-943-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-53e8039e"><span class="bib-author" name="contrib-53e8039e">KARLAS, Jan</span>. <span class="bib-title">Národní parlamenty a kontrola evropských záležitostí: komparativní analýza</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 218 s. ISBN 978-80-246-1886-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dbd25265 contrib-35d63b62"><span class="bib-author" name="contrib-dbd25265">KAŠPAROVÁ, Eva</span> a <span class="bib-author" name="contrib-35d63b62">HAMPL, Petr</span>. <span class="bib-title">Sociologie řízení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">[Praha]</span>: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2011. 154 s. ISBN 978-80-86730-67-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. Knižnice Sociologické aktuality. 197 s. ISBN 978-80-7419-059-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8c38fc68">KRČÁL, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 2, s. 381-384.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-16d630c7"><span class="bib-author" name="contrib-16d630c7">KLAPETEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku: význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západních společností</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 255 s. ISBN 978-80-7325-264-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-01c57eb8"><span class="bib-author" name="contrib-01c57eb8">KNAPÍK, Jiří</span> a kol. <span class="bib-title">Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2011. s. 657-1297. Šťastné zítřky; sv. 5. ISBN 978-80-200-2019-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-549d64c2">PETRÁŇOVÁ, Lydia</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2013, roč. 100, č. 2, s. 243-244.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a588e78 contrib-54c19c72 contrib-90760652"><span class="bib-author" name="contrib-1a588e78">KOCIAN, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-54c19c72">Jaroslav PAŽOUT</span> a <span class="bib-author" name="contrib-90760652">Jakub RÁKOSNÍK</span>. <span class="bib-title">Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. 326 s. ISBN 978-80-7363-504-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1dade352 contrib-87e1b78e"><span class="bib-author" name="contrib-1dade352">KOLÁŘOVÁ, Marta</span> a <span class="bib-author" name="contrib-87e1b78e">Anna ORAVCOVÁ</span>. <span class="bib-title">Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 264 s. ISBN 978-80-7419-060-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-67d0f5ef">FUČÍK, Petr</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2016, roč. 18. č. 3, s. 141-143.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0e0cbbe"><span class="bib-author" name="contrib-e0e0cbbe">KOMÁREK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Eseje o lidských duších a společnosti. II</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2011. 301 s. ISBN 978-80-257-0344-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-44382c0d contrib-269d198d"><span class="bib-author" name="contrib-44382c0d">KOPÁČ, Radim</span> a <span class="bib-author" name="contrib-269d198d">Josef SCHWARZ</span>. <span class="bib-title">Pohlavní sklony v pořádku?: erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Artes Liberales, 2011. 177 s. ISBN 978-80-904745-5-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b576cb46 contrib-c0d3928d contrib-3a3b97dd"><span class="bib-author" name="contrib-b576cb46">KOŘÍNKOVÁ, Lucie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c0d3928d">Václav PETRBOK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-3a3b97dd">Jan RANDÁK</span>. <span class="bib-title">Zločin a trest v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.–27. února 2010</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2011. 391 s. ISBN 978-80-200-1900-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-23c158c6"><span class="bib-author" name="contrib-23c158c6">KOSEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Právo (n)a předsudek: historické, filozofické, sociálně psychologické, kulturní a právnické souvislosti stereotypů a předsudků</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2011. 351 s. Bod. ISBN 978-80-7363-312-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bdf79fb"><span class="bib-author" name="contrib-3bdf79fb">KOSINOVÁ, Kristýna</span>. <span class="bib-title">Cestování před sto lety, aneb, Všude dobře, doma nejlépe: rozvoj českého turismu v kontextu světových výstav ve druhé polovině devatenáctého století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2011. 222 s. Bod. ISBN 978-80-7363-384-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fa724ff4 contrib-50be4d3e contrib-615c47cf"><span class="bib-author" name="contrib-fa724ff4">KOTKOVÁ, Anna</span>, <span class="bib-author" name="contrib-50be4d3e">Zuzana CANDIGLIOTA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-615c47cf">Kateřina ČERVENÁ</span> et al. <span class="bib-title">Tělo v rukou společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gender Studies, 2011. 83 s. ISBN 978-80-86520-38-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-43676d88"><span class="bib-author" name="contrib-43676d88">KOUTSKÝ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Staré průmyslové regiony - vývojové tendence, možnosti rozvoje</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Univerzita J.E. Purkyně, 2011. 125 s. ISBN 978-80-7414-440-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37cbed23"><span class="bib-author" name="contrib-37cbed23">KREJČÍ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Praha - Vídeň - Lancaster: stopami makrosociologického pohledu na dějiny i přítomnost: výbor ze studií</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav T. G. Masaryka, 2011. 162 s. ISBN 978-80-86142-38-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628be2b3 contrib-e5ac261a contrib-e5a32284 contrib-f788468a"><span class="bib-author" name="contrib-628be2b3">KREJČÍ, Jindřich</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e5ac261a">Jiří VINOPAL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e5a32284">Martin VÁVRA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f788468a">Tomáš ČÍŽEK</span>. <span class="bib-title">Zkoumání veřejného mínění, zdroje dat a kvalita dat z výběrových šetření: studijní podklady [CD-ROM]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2011. 978-80-7330-196-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d39ab6cf"><span class="bib-author" name="contrib-d39ab6cf">KREJČÍ, Oskar</span>. <span class="bib-title">Lidská práva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Professional Publishing, 2011. 176 s. ISBN 978-80-7431-056-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2fb1d6e0"><span class="bib-author" name="contrib-2fb1d6e0">KRYL, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Rasismus, antisemitismus, holocaust</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 256 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7414-389-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Pracovní dráhy žen v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 258 s. Gender sondy. ISBN 978-80-7419-054-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbd95aaa"><span class="bib-author" name="contrib-fbd95aaa">KŘÍŽOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Postavení komplementární a alternativní medicíny v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 101 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-65-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-193cdca7"><span class="bib-author" name="contrib-193cdca7">KUBÁTOVÁ, Dagmar</span>. <span class="bib-title">Biologický vývoj a vzdělávání dětí romského etnika v Ústeckém kraji</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 209 s. Acta Universitatis Purkynianae. ISBN 978-80-7414-405-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dec4bfdb"><span class="bib-author" name="contrib-dec4bfdb">KUBÍČKOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Dítě - rodina - instituce, aneb, Jak neztratit budoucnost</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. 116 s. ISBN 978-80-7464-017-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a85dedbe"><span class="bib-author" name="contrib-a85dedbe">KUČERA, Martin</span>. <span class="bib-title">Kultura v českých dějinách 19. století: ke zrodu, genezi a smyslu avantgard</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2011. 619 s. Novověk. ISBN 978-80-200-1962-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-154b2013"><span class="bib-author" name="contrib-154b2013">KURAS, Benjamin</span>. <span class="bib-title">Jak zabít civilizaci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Baronet, 2011. 191 s. ISBN 978-80-7384-387-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-990029d2 contrib-e5a32284"><span class="bib-author" name="contrib-990029d2">LEONTIYEVA, Yana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e5a32284">Martin VÁVRA</span>. <span class="bib-title">Postoje k imigrantům [CD-ROM]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2011. ISBN 978-80-7330-199-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83bcf5bf"><span class="bib-author" name="contrib-83bcf5bf">LHOŤAN, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Islám a islamismus v České republice</span>. <span class="bib-place">Pstruží</span>: Lukáš Lhoťan, 2011. 116 s. ISBN 978-80-904932-1-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7340473c"><span class="bib-author" name="contrib-7340473c">LORENCOVÁ, Radmila</span>. <span class="bib-title">Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dauphin, 2011. 139 s. ISBN 978-80-7272-247-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4234a7d5">KORECKÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2012, roč. 99, č. 2, s. 246-248.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0129d8de contrib-b74d72c0"><span class="bib-author" name="contrib-0129d8de">LOUDÍN, Jiří</span> a <span class="bib-author" name="contrib-b74d72c0">Josef HOCHGERNER</span>. <span class="bib-title">Social and cultural dimensions of innovation in knowledge societies</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Filosofia, 2011. 275 s. ISBN 978-80-7007-353-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a contrib-310cb300"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span> a <span class="bib-author" name="contrib-310cb300">Tomáš KOSTELECKÝ</span>. <span class="bib-title">Bytová politika: teorie a inovace pro praxi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 229 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-068-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>. <span class="bib-title">Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2011. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-24702330"><span class="bib-author" name="contrib-24702330">MAGINCOVÁ, Dagmar</span>. <span class="bib-title">O protektorátu v sociokulturních souvislostech</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2011. 243 s. ISBN 978-80-87378-79-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb993ae2"><span class="bib-author" name="contrib-bb993ae2">MACHOVCOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Nesamozřejmé perspektivy: genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 186 s. EDIS: ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5605-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25001310 contrib-310cb300 contrib-aecc3953"><span class="bib-author" name="contrib-25001310">MAJEROVÁ, Věra</span>, <span class="bib-author" name="contrib-310cb300">Tomáš KOSTELECKÝ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-aecc3953">Luděk SÝKORA</span>. <span class="bib-title">Sociální kapitál a rozvoj regionu: příklad Kraje Vysočina</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2011. 221 s. ISBN 978-80-247-4093-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-823fbb55"><span class="bib-author" name="contrib-823fbb55">MALÝ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Globalizace, integrace a české národní zájmy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Professional Publishing, 2011. 247 s. ISBN 978-80-7431-061-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8 contrib-1c3bc586"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1c3bc586">Heiko PLEINES</span>. <span class="bib-title">Informal relations from democratic representation to corruption: case studies from Central and Eastern Europe</span>. <span class="bib-place">Stuttgart</span>: Ibidem-Verlag, 2011. 307 s. Changing Europe. ISBN 978-3-8382-0173-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-103f6661"><span class="bib-author" name="contrib-103f6661">MAREŠOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Analýza trendů kriminality v roce 2011</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 134 s. Studie.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-103f6661 contrib-0d58f78a contrib-881d1874 contrib-f2064ceb contrib-71b0a492 contrib-1ce16150"><span class="bib-author" name="contrib-103f6661">MAREŠOVÁ, Alena</span>, <span class="bib-author" name="contrib-0d58f78a">Šárka BLATNÍKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-881d1874">Petr KOTULAN</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f2064ceb">Milada MARTINKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-71b0a492">Markéta ŠTĚCHOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1ce16150">Miroslav TAMCHYNA</span>. <span class="bib-title">Kriminální recidiva a recidivisté: (charakteristika, projevy, možnosti trestní justice)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 302 s. Studie. ISBN 978-80-7338-119-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bef23437"><span class="bib-author" name="contrib-bef23437">MATLAS, Pavel</span>. <span class="bib-title">Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní: hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2011. 323 s. Každodenní život. ISBN 978-80-257-0382-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca24398d contrib-f00619fc"><span class="bib-author" name="contrib-ca24398d">MATOUŠEK, Oldřich</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f00619fc">Andrea MATOUŠKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže</span>. <span class="bib-edition">3. vyd., aktualiz.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2011. 336 s. ISBN 978-80-7367-825-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5690e01f"><span class="bib-author" name="contrib-5690e01f">MELICHÁREK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Islám v Brně: muslimská komunita očima médií a Brňanů</span>. <span class="bib-place">Pstruží</span>: Lukáš Lhoťan, 2011. 130 s. ISBN 978-80-904932-0-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3e1615f contrib-aade9f95 contrib-8ca9ca20"><span class="bib-author" name="contrib-a3e1615f">MEZŘICKÝ, Václav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-aade9f95">Bedřich MOLDAN</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8ca9ca20">Václav CÍLEK</span>. <span class="bib-title">Perspektivy globalizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2011. 226 s. ISBN 978-80-7367-846-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-475cfdd2"><span class="bib-author" name="contrib-475cfdd2">MLEJNEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Postavení hlavy státu v postkomunistických zemích: od pádu komunismu v roce 1989 do roku 2010</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011. 351 s. ISBN 978-80-87404-11-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb427546"><span class="bib-author" name="contrib-bb427546">MRAVČÍK, Viktor</span>. <span class="bib-title">Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011. 160 s. ISBN 978-80-7440-056-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-efe33f8d"><span class="bib-author" name="contrib-efe33f8d">MUCHA, Ivan</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro právníky: sociologie a právo v mediálním věku</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 265 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-288-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e9b7b51"><span class="bib-author" name="contrib-8e9b7b51">NEČASOVÁ, Denisa</span>. <span class="bib-title">Buduj vlast - posílíš mír!: ženské hnutí v českých zemích 1945-1955</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Matice moravská, 2011. 411 s. Knižnice Matice moravské. ISBN 978-80-86488-82-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-810cdadd"><span class="bib-author" name="contrib-810cdadd">NEDBÁLKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Matky kuráže: lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 119 s. Studie. ISBN 978-80-7419-041-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-80f0b862">KUBICOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 4, s. 657-658.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c0614584 contrib-978b5752 contrib-c6dda606"><span class="bib-author" name="contrib-c0614584">NEKOLA, Martin</span>, <span class="bib-author" name="contrib-978b5752">Hana GEISSLER</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c6dda606">Magdalena MOURALOVÁ</span>. <span class="bib-title">Současné metodologické otázky veřejné politiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 305 s. ISBN 978-80-246-1865-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6 contrib-be726743"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> a <span class="bib-author" name="contrib-be726743">Anna KOPECKÁ</span>. <span class="bib-title">Edice českých sociologických časopisů: Parlament (výběr 1921-1931), Sociální problémy (1931-1939,1947), Sociologická revue (1930-1940, 1946-1949), Sociologický obzor (1987-1989) [CD-ROM]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7330-190-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6 contrib-be726743"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> a <span class="bib-author" name="contrib-be726743">Anna KOPECKÁ</span>. <span class="bib-title">Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 362 s. ISBN 978-80-7419-051-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Republika sociologů: zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Scriptorium, 2011. 304 s. ISBN 978-80-87271-48-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c1f2557 contrib-c58f140a contrib-266e9ad1 contrib-5be229d0"><span class="bib-author" name="contrib-2c1f2557">NOVÁK, Miroslav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c58f140a">Lubomír BROKL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-266e9ad1">Tomáš LEBEDA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5be229d0">Marek SKOVAJSA</span>. <span class="bib-title">Úvod do studia politiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 783 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-052-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1447f141">BLÁHA, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 2, s. 319-320.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3773a315"><span class="bib-author" name="contrib-3773a315">NOVOSAD, Libor</span>. <span class="bib-title">Tělesné postižení jako fenomén: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2011. 166 s. ISBN 978-80-7367-873-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0579bbe"><span class="bib-author" name="contrib-e0579bbe">OATES-INDRUCHOVÁ, Libora</span>. <span class="bib-title">Tvrdošíjnost myšlenky: od feministické kriminologie k teorii genderu: na počest profesorky Gerlindy Šmausové</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2011. 243 s. ISBN 978-80-7419-043-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-924fd2c5"><span class="bib-author" name="contrib-924fd2c5">ONDRUŠOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Stáří a smysl života</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 168 s. ISBN 978-80-246-1997-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb37843d"><span class="bib-author" name="contrib-bb37843d">OSVALDOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Zpravodajství v médiích</span>. <span class="bib-edition">2. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 978-80-246-1899-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dad3edb0 contrib-12a67264 contrib-b06f6703"><span class="bib-author" name="contrib-dad3edb0">OUŘEDNÍČEK, Martin</span>, <span class="bib-author" name="contrib-12a67264">Jana TEMELOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-b06f6703">Lucie POSPÍŠILOVÁ</span>. <span class="bib-title">Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky = Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 137 s. ISBN 978-80-246-1889-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5a0ff5f2"><span class="bib-author" name="contrib-5a0ff5f2">PAVELKA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice</span>. <span class="bib-place">Slaný</span>: Melandrium, 2011. 116 s. ISBN 978-80-86175-76-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9bf90fef"><span class="bib-author" name="contrib-9bf90fef">PAVLÍČEK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Formování kulturního mecenátu Josefa Hlávky v souvislosti s komunikačními strategiemi v osobní korespondenci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 83 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-62-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5b4f7fa8"><span class="bib-author" name="contrib-5b4f7fa8">PAZDERKA, Josef</span>. <span class="bib-title">Invaze 1968: ruský pohled</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011. 270 s. ISBN 978-80-87211-49-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2724b9cb"><span class="bib-author" name="contrib-2724b9cb">PECÁKOVÁ, Iva</span>. <span class="bib-title">Statistika v terénních průzkumech</span>. <span class="bib-edition">2., dopl. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Professional Publishing, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7431-039-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-20936e6b"><span class="bib-author" name="contrib-20936e6b">PECHOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-title">Psychologie náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 117 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2927-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-163a9e5a"><span class="bib-author" name="contrib-163a9e5a">PEJČOCH, Ivo</span>. <span class="bib-title">Fašismus v českých zemích: fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922-1945</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2011. 507 s. Historie. ISBN 978-80-200-1919-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be09eede"><span class="bib-author" name="contrib-be09eede">PETRÁK, Milan</span>. <span class="bib-title">Skrytá autorita: iracionalita a dav v člověku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dybbuk, 2011. 321 s. ISBN 978-80-7438-053-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eb131b1c"><span class="bib-author" name="contrib-eb131b1c">PETRÁŇ, Josef</span>. <span class="bib-title">Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 990 s. Česká historie. ISBN 978-80-7422-123-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-47498369"><span class="bib-author" name="contrib-47498369">PETRÁŇ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Ecce homo: (esej o vizuální antropologii)</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Univerzita Pardubice, 2011. 305 s. ISBN 978-80-7395-341-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">České sociální vědy v exilu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 291 s. ISBN 978-80-7419-064-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Dějiny sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2011. 236 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-3234-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb contrib-a792b438"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-a792b438">Jan BALON</span>. <span class="bib-title">Společnost naší doby: populární sociologie (ne)populárních problémů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2011. 155 s. Průhledy. ISBN 978-80-200-1965-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ff526f26"><span class="bib-author" name="contrib-ff526f26">PETRŮV, Helena</span>. <span class="bib-title">Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2011. 262 s. 20. století. ISBN 978-80-87284-19-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e4dd466d"><span class="bib-author" name="contrib-e4dd466d">PICK, Miloš</span>. <span class="bib-title">Stát blahobytu, nebo kapitalismus?: my a svět v éře neoliberalismu 1989-2011: (vybrané články autora)</span>. <span class="bib-edition">2., dopl. vyd.</span> <span class="bib-place">Všeň</span>: Grimmus, 2011. 209 s. Politika - ekonomie. ISBN 978-80-87461-05-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0d99da5 contrib-0a9a07a1"><span class="bib-author" name="contrib-e0d99da5">PIKNEROVÁ, Linda</span> a <span class="bib-author" name="contrib-0a9a07a1">Vladimír NAXERA</span>. <span class="bib-title">Globální vládnutí: vybrané problémy</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 319 s. ISBN 978-80-7380-356-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ee454eca"><span class="bib-author" name="contrib-ee454eca">PINKOVÁ, Aneta</span>. <span class="bib-title">Zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR: prosazování organizovaných zájmů</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011. 202 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-258-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b956b49b"><span class="bib-author" name="contrib-b956b49b">PODANÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 183 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-68-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Cesty z krize</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 135 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-057-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b340ec92"><span class="bib-author" name="contrib-b340ec92">POTŮČEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Poznávání budoucnosti jako výzva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 153 s. ISBN 978-80-246-1897-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9c9829d contrib-c35a639b"><span class="bib-author" name="contrib-c9c9829d">PROROK, Vladimír</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c35a639b">Aleš LISA</span>. <span class="bib-title">Teorie a praxe řešení politických konfliktů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2011. 156 s. ISBN 978-80-247-3027-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-51a0e8cc"><span class="bib-author" name="contrib-51a0e8cc">PRŮCHA, Jan</span>. <span class="bib-title">Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele</span>. <span class="bib-edition">2., aktualiz. a rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2011. 167 s. ISBN 978-80-7387-502-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-64c00a0d"><span class="bib-author" name="contrib-64c00a0d">PŘIBÁŇ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Obrazy české postmoderny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Kant, 2011. 142 s. ISBN 978-80-7437-042-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d41c6c55 contrib-795e10fd"><span class="bib-author" name="contrib-d41c6c55">PTÁČEK, Radek</span> a <span class="bib-author" name="contrib-795e10fd">Libuše ČELEDOVÁ</span>. <span class="bib-title">Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2011. 117 s. ISBN 978-80-246-1998-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-99800f2d"><span class="bib-author" name="contrib-99800f2d">PULLMANN, Michal</span>. <span class="bib-title">Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Scriptorium, 2011. 243 s. ISBN 978-80-87271-31-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5abe20b5">BALOUN, Pavel</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2013, s. 113-119.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5033471"><span class="bib-author" name="contrib-e5033471">PUTNA, Martin C.</span> <span class="bib-title">Homosexualita v dějinách české kultury</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2011. 494 s. Historie. ISBN 978-80-200-2000-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5fdbe200 contrib-700ad012 contrib-f1f52498"><span class="bib-author" name="contrib-5fdbe200">RABUŠICOVÁ, Milada</span>, <span class="bib-author" name="contrib-700ad012">Lenka KAMANOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f1f52498">Kateřina PEVNÁ</span>. <span class="bib-title">O mezigeneračním učení</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2011. 208 s. ISBN 978-80-210-5750-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cdb7f14e"><span class="bib-author" name="contrib-cdb7f14e">RAŠTICOVÁ, Martina</span> et al. <span class="bib-title">Diversity is reality: effective leadership of diverse teams in a global environment</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 228 s. ISBN 978-80-7204-775-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0d000858"><span class="bib-author" name="contrib-0d000858">RŮŽIČKA, Vlastimil</span>. <span class="bib-title">Politika a média v konzumní společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada Publishing, 2011. 181 s. ISBN 978-80-247-3667-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-db264e5b"><span class="bib-author" name="contrib-db264e5b">RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna</span>. <span class="bib-title">Slováci v Praze: vliv velkoměsta na jejich integraci do českého prostředí: stručný společensko-kulturní a politický přehled</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Etnologický ústav AV ČR, 2011. 113 s. ISBN 978-80-87112-55-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-af4d2759">SULITKA, Andrej</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2012, roč. 99, č. 4. s. 487-488.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-99622bbd contrib-e94b6e52"><span class="bib-author" name="contrib-99622bbd">RYŠAVÝ, Dan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e94b6e52">Pavel ŠARADÍN</span>. <span class="bib-title">Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 191 s. Studie. ISBN 978-80-7419-042-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-57295355">PTÁČNÍK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 4, s. 661-662.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8eb82d34"><span class="bib-author" name="contrib-8eb82d34">SAMKOVÁ, Klára</span>. <span class="bib-title">Romská otázka: psychologické důvody sociálního vyloučení Romů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Blinkr, 2011. 95 s. ISBN 978-80-87579-03-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c088e55b"><span class="bib-author" name="contrib-c088e55b">SIMONOVÁ, Natalie</span>. <span class="bib-title">Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti: vývoj od počátku 20. století do současnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 179 s. Studie. ISBN 978-80-7419-070-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-69ce7d52"><span class="bib-author" name="contrib-69ce7d52">SIOSTRZONEK, Jiří</span> (ed.). <span class="bib-title">Fotografie a sociologie</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie, 2011. 151 s. ISBN 978-80-7248-656-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f70a3cb6"><span class="bib-author" name="contrib-f70a3cb6">SLÁDEK, Karel</span>. <span class="bib-title">Křesťanství a islám v liberálním státu: výzvy tradice a současnosti</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2011. 308 s. ISBN 978-80-7465-006-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ec34a638 contrib-fb268f14 contrib-88a6ded0 contrib-1fd961eb contrib-5d970812 contrib-d589434f"><span class="bib-author" name="contrib-ec34a638">SLOBODA, Zdeněk</span>, <span class="bib-author" name="contrib-fb268f14">Jan KEILHAUER</span>, <span class="bib-author" name="contrib-88a6ded0">Bernd SCHORB</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1fd961eb">Jana HNILICOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5d970812">Gregor WEIßFLOG</span> a <span class="bib-author" name="contrib-d589434f">Carmen ULLMANN</span>. <span class="bib-title">Mediální tvorba v kontextu vzdělávání: na příkladu česko-německého mediálně-pedagogického projektu o genetice</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2011. 113 s. ISBN 978-80-87474-28-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f33a3ead"><span class="bib-author" name="contrib-f33a3ead">SOUKUP, Martin</span>. <span class="bib-title">Kultura: biokulturologická perspektiva</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2011. 367 s. Studie. ISBN 978-80-87378-96-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c contrib-4d3ccf36"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4d3ccf36">Miloš POJAR</span>. <span class="bib-title">Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968: od destalinizace k pražskému jaru</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Židovské muzeum v Praze, c2011. 145 s. ISBN 978-80-87366-09-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be14cea2"><span class="bib-author" name="contrib-be14cea2">SPURNÝ, Matěj</span>. <span class="bib-title">Nejsou jako my: česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Antikomplex, 2011. 373 s. ISBN 978-80-904421-3-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1d0e5a47"><span class="bib-author" name="contrib-1d0e5a47">SUNEGA, Petr</span>. <span class="bib-title">Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2011. 68 s. ISBN 978-80-7330-201-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-047491e9"><span class="bib-author" name="contrib-047491e9">ŠALANDA, Bohuslav</span>. <span class="bib-title">Tradiční a moderní: z perspektivy historické sociologie: studentské práce</span>. <span class="bib-place">Kolín</span>: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2011. 168 s. Historická sociologie: knižní edice. ISBN 978-80-86879-30-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cbed8bf5"><span class="bib-author" name="contrib-cbed8bf5">ŠANDEROVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: kulturně antropologický problém</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 162 s. ISBN 978-80-7419-046-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-fd59fa42">JANAS, Martin</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 5, s. 790-793.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d3a5b32b contrib-90c858c9"><span class="bib-author" name="contrib-d3a5b32b">ŠEVČÍK, Drahomír</span> a <span class="bib-author" name="contrib-90c858c9">Naděžda ŠPATENKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2011. 186 s. ISBN 978-80-7367-690-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49e75a14 contrib-7291c53f contrib-3e363f45"><span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">ŠIKLOVÁ, Jiřina</span>, <span class="bib-author" name="contrib-7291c53f">Michal PLZÁK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-3e363f45">Magdalena ČECHLOVSKÁ</span>. <span class="bib-title">Bez ohlávky: (rozhovory)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Kalich, 2011. 359 s. ISBN 978-80-7017-154-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-353ebaa9"><span class="bib-author" name="contrib-353ebaa9">ŠMAJS, Josef</span>. <span class="bib-title">Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Host, 2011. 269 s. ISBN 978-80-7294-458-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8581d369"><span class="bib-author" name="contrib-8581d369">ŠTEFKO, Martin</span>. <span class="bib-title">Sociální reformy ve střední Evropě - cesta k novému modelu sociálního státu?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2011. 240 s. ISBN 978-80-87284-14-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0f01eacf"><span class="bib-author" name="contrib-0f01eacf">ŠŤASTNOVÁ, Pavlína</span>. <span class="bib-title">Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 77 s. VIP - Kariéra.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality: příspěvek k teoretickým diskusím v soudobé sociologii</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 93 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-63-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a627155a"><span class="bib-author" name="contrib-a627155a">TENGLEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu: monitorovací zpráva za rok 2010</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2011. 53 s. ISBN 978-80-7330-193-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-42e81c1a"><span class="bib-author" name="contrib-42e81c1a">THÖNDLOVÁ, Gabriela</span>. <span class="bib-title">Komparativní analýza agroturistiky v České republice a ve Svobodném státu Bavorsku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 131 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-67-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9ee4b652"><span class="bib-author" name="contrib-9ee4b652">TITTELBACHOVÁ, Šárka</span>. <span class="bib-title">Turismus a veřejná správa: průniky - dysfunkce - problémy - šance, státní politika turismu České republiky, systémový přístup k řešení problémů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada Publishing, 2011. 196 s. ISBN 978-80-247-3842-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a870ca04"><span class="bib-author" name="contrib-a870ca04">TOŽIČKA, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Educon, 2011. 83 s. ISBN 978-80-260-0352-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-deba4f69"><span class="bib-author" name="contrib-deba4f69">TRÁVNÍČEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Čtenáři a internauti: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010)</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Host, 2011. 191 s. ISBN 978-80-7294-515-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0b583ff1">SVOBODOVÁ, Marta</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 2, s. 393-395.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5383dd46 contrib-ecbc1ede"><span class="bib-author" name="contrib-5383dd46">TRBOLA, Robert</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ecbc1ede">Miroslava RÁKOCZYOVÁ</span>. <span class="bib-title">Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. I</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2011. 181 s ISBN 978-80-87474-19-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5383dd46 contrib-ecbc1ede"><span class="bib-author" name="contrib-5383dd46">TRBOLA, Robert</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ecbc1ede">Miroslava RÁKOCZYOVÁ</span>. <span class="bib-title">Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. II</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2011. 186 s. ISBN 978-80-87474-20-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d8604b9b contrib-9f234c53 contrib-5f2c7b33"><span class="bib-author" name="contrib-d8604b9b">URBAN, Lukáš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-9f234c53">Josef DUBSKÝ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5f2c7b33">Karol MURDZA</span>. <span class="bib-title">Masová komunikace a veřejné mínění</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2011. 230 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3563-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13e72156 contrib-8775c0a2 contrib-15c6d0e4"><span class="bib-author" name="contrib-13e72156">VACKOVÁ, Barbora</span> (ed.), <span class="bib-author" name="contrib-8775c0a2">GALČANOVÁ, Lucie</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-15c6d0e4">FERENČUHOVÁ, Slavomíra</span> (ed.). <span class="bib-title">Třetí město</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2011. 228 s. ISBN 978-80-7465-015-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-73453f44"><span class="bib-author" name="contrib-73453f44">VAISHAR, Antonín</span>. <span class="bib-title">Regiony v pohraničí: (případové studie vybraných periferních regionů jednotlivých úseků českého pohraničí): výstup projektu národního programu II číslo 2D06001 Rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orlicka)</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Ústav geoniky AV ČR, 2011. 133 s. Studia geographica. ISBN 978-80-86407-16-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e5b1112"><span class="bib-author" name="contrib-0e5b1112">VAJDOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-title">Sociální kapitál a dopady ekonomické krize v regionech: Kraj Vysočina a Ústecký kraj</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2011. 155 s. ISBN 978-80-7330-215-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e5b1112 contrib-2dacfd2e contrib-8d65c0ac"><span class="bib-author" name="contrib-0e5b1112">VAJDOVÁ, Zdenka</span>, <span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">Daniel ČERMÁK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8d65c0ac">Jana STACHOVÁ</span>. <span class="bib-title">Spolupráce - rozvojová strategie Orlicka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2011. 121 s. ISBN 978-80-7330-200-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1908159c"><span class="bib-author" name="contrib-1908159c">VALENTA, Josef</span>. <span class="bib-title">Scénologie (každodenního) chování</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: KANT, 2011. 201 s. Disk. Velká řada. ISBN 978-80-7437-055-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7f7e97b6"><span class="bib-author" name="contrib-7f7e97b6">VALENTA, Martin</span>. <span class="bib-title">Revoluce na pořadu dne: kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé strany Zelených: diskursivní analýza</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Matfyzpress, 2011. 318 s. Teritoria. ISBN 978-80-7378-153-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3394bce0">ŠAMÁNEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 5, s. 1029-1031.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d3fe8326"><span class="bib-author" name="contrib-d3fe8326">VÁLKA, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Sociokulturní proměny vesnice: moravský venkov na prahu třetího tisíciletí</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2011. 224 s. Etnologické studie. ISBN 978-80-210-3908-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-de5570e3"><span class="bib-author" name="contrib-de5570e3">VANDROVCOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2011. 138 s. ISBN 978-80-7387-456-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80366b02 contrib-6259d4c8 contrib-ecc319d7"><span class="bib-author" name="contrib-80366b02">VANĚK, Miroslav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-6259d4c8">Přemysl HOUDA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ecc319d7">Pavel MÜCKE</span>. <span class="bib-title">Deset let na cestě: orální historie na Sovinci 2002-2011</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011. 298 s. ISBN 978-80-87398-12-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80366b02 contrib-ecc319d7"><span class="bib-author" name="contrib-80366b02">VANĚK, Miroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ecc319d7">Pavel MÜCKE</span>. <span class="bib-title">Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií UK v Praze, 2011. 293 s. ISBN 978-80-7285-145-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-27b29fdb"><span class="bib-author" name="contrib-27b29fdb">VARADZIN, František</span>. <span class="bib-title">Sociální a ekonomická rizika soudobého vývoje</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Professional Publishing, 2011. 180 s. ISBN 978-80-7431-053-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9b240348"><span class="bib-author" name="contrib-9b240348">VAVREJNOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Migrace obyvatelstva jako faktor ekonomického rozvoje: (zvláště v oblasti Evropské unie a České republiky)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 79 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-66-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>. <span class="bib-title">Ohrožená mládež mezí prevencí a represí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 185 s. Studie. ISBN 978-80-7338-118-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>. <span class="bib-title">Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací: sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2011. 272 s. ISBN 978-80-903541-8-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4551ffa0 contrib-ab5bbd01"><span class="bib-author" name="contrib-4551ffa0">VEČEŘA, Miloš</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ab5bbd01">URBANOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Sociologie práva</span>. <span class="bib-edition">2., upr. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 313 s. ISBN 978-80-7380-321-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c0a7c311"><span class="bib-author" name="contrib-c0a7c311">VERNER, Pavel</span>. <span class="bib-title">Propaganda a manipulace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7452-015-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c4cb7634 contrib-632985b3"><span class="bib-author" name="contrib-c4cb7634">VESELÁ, Jana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-632985b3">Petra KANIOKOVÁ VESELÁ</span>. <span class="bib-title">Sociologické aspekty managementu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2011. 200 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-2792-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4060087"><span class="bib-author" name="contrib-d4060087">VIDO, Roman</span>. <span class="bib-title">Konec velkého vyprávění?: sekularizace v sociologické perspektivě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 350 s. Sociologická řada; sv. č. 11. ISBN 978-80-7325-266-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d6dabaa0">HAVLÍČEK, Jakub</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 4, s. 808-811.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7d56d484">KALENDA, Jan</span>. <span class="bib-journal">Sociológia - Slovak Sociological Review</span>. 2013, roč. 45, č. 1, s. 97-101.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-352e7bb2 contrib-c1d996f4"><span class="bib-author" name="contrib-352e7bb2">VLADIMIR 518</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c1d996f4">VESELÝ, Karel</span>. <span class="bib-title">Kmeny: současné městské subkultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Bigg Boss & Yinachi, 2011. 517 s. ISBN 978-80-903973-2-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7568d881"><span class="bib-author" name="contrib-7568d881">VOHLÍDALOVÁ, Marta</span> (ed.). <span class="bib-title">Academic duets: on the professional and private life in science</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology AS CR, 2011. 211 s. ISBN 978-80-7330-189-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79367757 contrib-92181138"><span class="bib-author" name="contrib-79367757">VOJTĚCH, Jiří</span> a <span class="bib-author" name="contrib-92181138">Daniela CHAMOUTOVÁ</span>. <span class="bib-title">Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011. 52 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1c93350b contrib-e11dd06f contrib-4b00415e"><span class="bib-author" name="contrib-1c93350b">ZEMAN, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e11dd06f">Ivana TRÁVNÍČKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4b00415e">Michaela ŠTEFUNKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 136 s. Studie. ISBN 978-80-7338-112-7.</div>
 
 
 
==2012==
 
<div class="bib-work" name="contrib-728a4f4d"><span class="bib-author" name="contrib-728a4f4d">ANDĚL, Petr</span>. <span class="bib-title">Rozšířením NATO ke globálnímu vládnutí: americký pohled na vstup České republiky, Polska a Maďarska do aliance</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2012. 230 s. ISBN 978-80-246-2004-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bd416b87 contrib-09f3eb6b contrib-117727be"><span class="bib-author" name="contrib-bd416b87">ANDREAS, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-09f3eb6b">Hana GRISOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-117727be">Lenka HABRNÁLOVÁ</span> et al. <span class="bib-title">Vysokoškoláci o totalitě: sborník oceněných studentských prací 2011</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. 373 s. ISBN 978-80-87211-61-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-080c8973 contrib-89370c8d"><span class="bib-author" name="contrib-080c8973">ANTOŠ, Marek</span> a <span class="bib-author" name="contrib-89370c8d">Jan WINTR</span>. <span class="bib-title">Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Leges, 2012. 299 s. Teoretik. ISBN 978-80-87576-38-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f8f5012 contrib-1c78b07b contrib-04918a30"><span class="bib-author" name="contrib-6f8f5012">BALABÁN, Miloš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1c78b07b">Jan LUDVÍK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-04918a30">Libor STEJSKAL</span>. <span class="bib-title">Strategické trendy globálního vývoje</span>. <span class="bib-place">Liberec</span>: vydala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím nakl. Roman Karpaš - RK, 2012. 142 s. ISBN 978-80-87100-20-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179 contrib-bab3f9be"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-bab3f9be">Michal KUBÁT</span>. <span class="bib-title">Teorie a praxe nedemokratických režimů</span>. <span class="bib-edition">2., přeprac. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2012. 215 s. Bod. ISBN 978-80-7363-266-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Studie ke komunálním volbám 2010</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2012. 138 s. ISBN 978-80-210-5854-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f3d4370f"><span class="bib-author" name="contrib-f3d4370f">BARONOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Slečny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Wo-men, 2012. 371 s. ISBN 978-80-905239-0-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54a5974"><span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">BARŠA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Levice by se měla přihlásit k ideálu rovné důstojnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: CESTA - Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, 2012. 7 s. Stanoviska. ISBN 978-80-905134-5-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-87140c11 contrib-a8bb1cbb"><span class="bib-author" name="contrib-87140c11">BERNARD, Josef</span> a <span class="bib-author" name="contrib-a8bb1cbb">Věra PATOČKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Mezinárodní mobilita českých vědců a výzkumníků a jejich pobyty v zahraničí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 139 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-78-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-56f32407"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-56f32407">Mirjam MORAVCOVÁ</span>. <span class="bib-title">Diverzita etnických menšin: prostorová dislokace a kultura bydlení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012. 442 s. Agora. ISBN 978-80-87398-25-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-56f32407"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-56f32407">Mirjam MORAVCOVÁ</span>. <span class="bib-title">Etnické komunity: vyjednávání pozice v majoritě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: FHS UK, 2012. 367 s. Agora. ISBN 978-80-87398-28-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-539489e6"><span class="bib-author" name="contrib-539489e6">BRAUN KOHLOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-title">Cesty městem: o racionalitě každodenního cestování</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 283 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-099-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-94f25f1c">DOBRYLOVSKÝ, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 1, s. 134-135.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7f967f64 contrib-04c515f9"><span class="bib-author" name="contrib-7f967f64">BROUČEK, Stanislav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-04c515f9">Tomáš GRULICH</span>. <span class="bib-title">Migrace a česká společnost: výběr textů a diskuse z konference k aktuálním problémům migrací</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR, 2012. 195 s. ISBN 978-80-87112-61-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b85a7034"><span class="bib-author" name="contrib-b85a7034">BUREŠ, Jan</span>. <span class="bib-title">Česká demokracie po roce 1989: institucionální základy českého politického systému</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2012. 526 s. ISBN 978-80-247-4283-0.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Celopopulační studie užívání návykových látek: a postojů k němu v České republice v roce 2008</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Úřad vlády České republiky, 2012. 196 s. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-7440-052-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b0b7a002"><span class="bib-author" name="contrib-b0b7a002">ČERNÝ, Karel</span>. <span class="bib-title">Svět politického islámu: politické probuzení Blízkého východu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 599 s. ISBN 978-80-7422-166-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-45677660 contrib-eede937f contrib-795e10fd"><span class="bib-author" name="contrib-45677660">ČEVELA, Rostislav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-eede937f">Zdeněk KALVACH</span> a <span class="bib-author" name="contrib-795e10fd">Libuše ČELEDOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociální gerontologie: úvod do problematiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2012. 263 s. ISBN 978-80-247-3901-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-895caa0c"><span class="bib-author" name="contrib-895caa0c">DOUBEK, Vratislav</span>. <span class="bib-title">Česká politika a (východní) vystěhovalectví 1848-1922</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Akropolis, 2012. 135 s. ISBN 978-80-7470-023-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-906c7504">JIRKA, Luděk</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2014, roč. 101, č. 2, s. 243-245.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60ba722a"><span class="bib-author" name="contrib-60ba722a">DRULÁK, Petr</span>. <span class="bib-title">Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 323 s. Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-115-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-fc7ecd55">CÍSAŘ, Ondřej</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 1, s. 153-161.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-34e26c32">MÜLLER, Karel B.</span> <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 1, s. 169-178.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6affa576"><span class="bib-author" name="contrib-6affa576">DUDOVÁ, Radka</span>. <span class="bib-title">Interrupce v České republice: zápas o ženská těla</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2012. 177 s. ISBN 978-80-7330-214-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d90def0e">TOMÁŠEK, Marcel</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 1, s. 165-170.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7851a391"><span class="bib-author" name="contrib-7851a391">DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra</span>. <span class="bib-title">Rozkládání státu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Universum, 2012. 175 s. ISBN 978-80-242-3488-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-76c763e5 contrib-1e1c2f72"><span class="bib-author" name="contrib-76c763e5">EZZEDDINE, Petra</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1e1c2f72">Magdalena HORNOVÁ</span>. <span class="bib-title">Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gender Studies, 2012. 79 s. ISBN 978-80-86520-45-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a31a9fa"><span class="bib-author" name="contrib-1a31a9fa">FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana</span> et al. <span class="bib-title">Venkov jako místo pro žití</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 99 s. ISBN 978-80-7357-911-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ee117558"><span class="bib-author" name="contrib-ee117558">FIALA, Vlastimil</span>. <span class="bib-title">Politické strany Afriky, Asie a Latinské Ameriky: rysy politického stranictví</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. 390 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-299-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-09333531 contrib-fbc2b41e"><span class="bib-author" name="contrib-09333531">FIALOVÁ, Ludmila</span> a <span class="bib-author" name="contrib-fbc2b41e">František David KRCH</span>. <span class="bib-title">Pojetí vlastního těla - zdraví, zdatnost, vzhled</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2012. 278 s. ISBN 978-80-246-2160-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae0817f contrib-e5a32284"><span class="bib-author" name="contrib-fae0817f">FRIČ, Pavol</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e5a32284">VÁVRA, Martin</span>. <span class="bib-title">Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Agnes, 2012. 137 s. ISBN 978-80-903696-9-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ced5ad2c"><span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Meze smířlivosti: diskuse nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Quaestiones quodlibetales. 101 s. ISBN 978-80-7325-282-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6b15dd7d contrib-be30fef0 contrib-7e951b2c contrib-397ff30f contrib-5370ad61 contrib-31fd67bd"><span class="bib-author" name="contrib-6b15dd7d">HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava</span>, <span class="bib-author" name="contrib-be30fef0">Martin KREIDL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-7e951b2c">Barbora HUBATKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-397ff30f">Alena PAŘÍZKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5370ad61">Ladislav RABUŠIC</span> a <span class="bib-author" name="contrib-31fd67bd">Martina ŠTÍPKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Proměny partnerství: životní dráhy a partnerství v české společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 264 s. Studie. ISBN 978-80-7419-142-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d contrib-153632a4 contrib-4708201c"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-153632a4">Steven SAXONBERG</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4708201c">Jiří MUDRÁK</span>. <span class="bib-title">Péče o nejmenší: boření mýtů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 199 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-114-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-59f372a6"><span class="bib-author" name="contrib-59f372a6">HAŠKOVCOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Galén, 2012. 194 s. ISBN 978-80-7262-900-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-119e9898 contrib-310cb300 contrib-6619d61e contrib-5edc4c7d contrib-235c4cad contrib-c9d668a6"><span class="bib-author" name="contrib-119e9898">HÄUBERER, Julia</span>, <span class="bib-author" name="contrib-310cb300">Tomáš KOSTELECKÝ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-6619d61e">Pat LYONS</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5edc4c7d">Gabriela ŠAMANOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-235c4cad">Paulína TABERY</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c9d668a6">Klára PLECITÁ</span>. <span class="bib-title">Voliči a volby 2010</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 254 s. ISBN 978-80-7419-110-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1735eec0"><span class="bib-author" name="contrib-1735eec0">HAVELKA, Miloš</span>. <span class="bib-title">Víra, kultura a společnost: náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2012. 520 s. ISBN 978-80-7465-053-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-132e0767"><span class="bib-author" name="contrib-132e0767">HEJLOVÁ, Denisa</span>. <span class="bib-title">Zveřejněné soukromí: utváření obrazu soukromého života politiků v mediích</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. 199 s. Politika a společnost. ISBN 978-80-7325-294-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6bfb1797"><span class="bib-author" name="contrib-6bfb1797">HEŘMANOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Koncepty, teorie a měření kvality života</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: SLON, 2012. 239 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-106-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f9cf7d2a"><span class="bib-author" name="contrib-f9cf7d2a">HIRT, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 330 s. ISBN 978-80-261-0122-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dcbe35a9"><span class="bib-author" name="contrib-dcbe35a9">HLAVÁČEK, Petr</span>. <span class="bib-title">Intelektuál ve veřejném prostoru: vzdělanost, společnost, politika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2012. 399 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2083-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eb39b073 contrib-89d1495b"><span class="bib-author" name="contrib-eb39b073">HLOUŠEK, Vít</span> a <span class="bib-author" name="contrib-89d1495b">Lubomír KOPEČEK</span>. <span class="bib-title">Záchrana státu?: úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2012. 118 s. ISBN 978-80-87474-59-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-625efb97"><span class="bib-author" name="contrib-625efb97">HNILIČKA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů</span>. <span class="bib-edition">2., doplněné vydání</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Host, 2012. 207 s. ISBN 978-80-7294-592-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-45f76941"><span class="bib-author" name="contrib-45f76941">HOMEROVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Kapitoly z dějin evropského města</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Akropolis, 2012. 346 s. ISBN 978-80-7304-144-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-92867d0f"><span class="bib-author" name="contrib-92867d0f">HORÁKOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Kultura jako všelék?: kritika soudobých přístupů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 318 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-103-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f33a3ead">SOUKUP, Martin</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2012, roč. 99, č. 4. s. 497-500.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8c38fc68">KRČÁL, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 2, s. 328-330.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbe9db2a"><span class="bib-author" name="contrib-fbe9db2a">HOUŽVIČKA, Václav</span>. <span class="bib-title">Odsun Němců z Československa 65 let poté</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7325-296-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">HRUBEC, Marek</span>. <span class="bib-title">Etika sociálních konfliktů: Axel Honneth a kritická teorie uznání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2012. 263 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-377-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">HRUBEC, Marek</span>. <span class="bib-title">Od zneuznání ke spravedlnosti: kritická teorie globální společnosti a politiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2012. 562 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-362-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-366c1307"><span class="bib-author" name="contrib-366c1307">HRUŠKA TVRDÝ, Lubor</span>. <span class="bib-title">Industriální město v postindustriální společnosti. 2. díl, Sousedství, komunity a lokality</span>. <span class="bib-edition">2., upr. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Accendo - centrum pro vědu a výzkum, 2012. 180 s. ISBN 978-80-904810-5-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-366c1307"><span class="bib-author" name="contrib-366c1307">HRUŠKA TVRDÝ, Lubor</span>. <span class="bib-title">Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů: pohled prostorové sociologie s využitím multikriteriálních analýz</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2012. 318 s. ISBN 978-80-904810-4-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f8d56b56"><span class="bib-author" name="contrib-f8d56b56">CHRASTINA, Karel</span>. <span class="bib-title">Přežije Západ svůj úspěch?: euroamerická civilizace v pasti</span>. <span class="bib-place">Příbram</span>: xPrint, 2012. 340 s. Edice X. ISBN 978-80-904946-3-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>. <span class="bib-title">Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. 199 s. Etnologická řada. ISBN 978-80-7325-292-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-41c2eb8a">ZALABÁKOVÁ, Jitka</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2014, roč. 101, č. 2, s. 254-256.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ada87bfe">WOITSCH, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 1, s. 136-138.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5042034"><span class="bib-author" name="contrib-e5042034">JANDOUREK, Jan</span>. <span class="bib-title">Slovník sociologických pojmů: 610 hesel</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2012. 258 s. ISBN 978-80-247-3679-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9a6e36dc"><span class="bib-author" name="contrib-9a6e36dc">JANEČEK, Petr</span>. <span class="bib-title">Současná pověst a fáma v České republice: Vznik, geneze a sociální a kulturní funkce domácího urbánního folkloru v mezinárodním kontextu</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, 2012. 281 s. 281 stran.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f7048653 contrib-70a033f8"><span class="bib-author" name="contrib-f7048653">JIRKOVÁ, Klára</span> a <span class="bib-author" name="contrib-70a033f8">Aleš ČERMÁK</span>. <span class="bib-title">Formování historie: interpretace dějin z pohledu různých států</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Akademie výtvarných umění ve spolupráci s nakl. Ausdruck Books, 2012. 333 s. ISBN 978-80-87108-37-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-db329b05 contrib-1d15a5d0"><span class="bib-author" name="contrib-db329b05">JIROUŠKOVÁ, Jana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1d15a5d0">Monika BAĎUROVÁ</span>. <span class="bib-title">Svatební rituály u nás a ve světě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 337 s. Mythologie. ISBN 978-80-7106-229-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a2f440f0"><span class="bib-author" name="contrib-a2f440f0">KALINOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2012. 396 s. Historie. ISBN 978-80-200-2043-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č.2, s. 384-386.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e672734b">PRŮCHA, Václav</span>. <span class="bib-journal">Soudobé dějiny</span>. 2012, roč. 19, č. 2, s. 323-330.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4fa7f93b"><span class="bib-author" name="contrib-4fa7f93b">KAMENÍČEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Lidský kapitál: bohatství, které dřímá v nás</span>. <span class="bib-edition">Vydání 2., upravené</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2012. 230 s. ISBN 978-80-246-2139-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-680faa1c"><span class="bib-author" name="contrib-680faa1c">KAPLAN, Karel</span>. <span class="bib-title">Proměny české společnosti (1948-1960). Část druhá, Venkov</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. 467 s. Česká společnost po roce 1945. ISBN 978-80-7285-155-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0a91a3a5"><span class="bib-author" name="contrib-0a91a3a5">KAPLÁNEK, Michal</span>. <span class="bib-title">Čas volnosti - čas výchovy: pedagogické úvahy o volném čase</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2012. 175 s. ISBN 978-80-262-0450-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dbd25265 contrib-35d63b62"><span class="bib-author" name="contrib-dbd25265">KAŠPAROVÁ, Eva</span> a <span class="bib-author" name="contrib-35d63b62">HAMPL, Petr</span>. <span class="bib-title">Sociologie řízení</span>. <span class="bib-edition">2., aktualiz. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2012. 181 s. Edice učebních textů. ISBN 978-80-86730-81-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie středních vrstev</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 215 s. Studie. ISBN 978-80-7419-109-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-94f25f1c">DOBRYLOVSKÝ, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 4, s. 623-626.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-745c0f3d contrib-883378e3 contrib-3ee8c383"><span class="bib-author" name="contrib-745c0f3d">KLIMEŠOVÁ, Magdalena</span>, <span class="bib-author" name="contrib-883378e3">Radim BUREŠ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-3ee8c383">Petr BOUDA</span>. <span class="bib-title">Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 95 s. ISBN 978-80-7330-221-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e620422d"><span class="bib-author" name="contrib-e620422d">KLVAČOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Biografie a identity cizinců usilujících o integraci do české společnosti: od „samozřejmé nerovnosti“ k „nesamozřejmé rovnosti“</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. 85 s. ISBN 978-80-86729-79-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c4e9944d contrib-f7bfbc16 contrib-bace8327"><span class="bib-author" name="contrib-c4e9944d">KOLÁŘOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Jinakost - postižení - kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu: antologie textů z oboru disability studies</span>. Přeložil <span class="bib-author" name="contrib-f7bfbc16">Zuzana ŠŤASTNÁ</span>, přeložil <span class="bib-author" name="contrib-bace8327">Sylva FICOVÁ</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 581 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-050-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cd559b4c"><span class="bib-author" name="contrib-cd559b4c">KOŠŤÁLOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Stereotypní obrazy a etnické mýty: kulturní identita Arménie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 315 s. Studie; sv. 79. ISBN 978-80-7419-093-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-75cca6e9">ZÁKRAVSKÝ, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 1, s. 139-140.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-43676d88"><span class="bib-author" name="contrib-43676d88">KOUTSKÝ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Ekonomické a sociální trendy vývoje v Ústeckém kraji po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. 101 s. ISBN 978-80-7414-537-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1b8d9c87 contrib-7d773930"><span class="bib-author" name="contrib-1b8d9c87">KRÁLOVÁ, Kateřina</span> a <span class="bib-author" name="contrib-7d773930">Konstantinos TSIVOS</span>. <span class="bib-title">Vyschly nám slzy--: řečtí uprchlíci v Československu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2012. 335 s. Bod. ISBN 978-80-7363-416-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628be2b3 contrib-990029d2 contrib-f788468a"><span class="bib-author" name="contrib-628be2b3">KREJČÍ, Jindřich</span>, <span class="bib-author" name="contrib-990029d2">Yana LEONTIYEVA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f788468a">Tomáš ČÍŽEK</span> et al. <span class="bib-title">Cesty k datům: zdroje a management sociálněvědních dat v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 469 s. ISBN 978-80-7419-111-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e2a211c7"><span class="bib-author" name="contrib-e2a211c7">KREUZZIEGER, Milan</span>. <span class="bib-title">Kultura v době zrychlené globalizace: studie k transkulturnímu obratu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2012. 104 s. ISBN 978-80-7007-389-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7f6e2096"><span class="bib-author" name="contrib-7f6e2096">KUBÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Slovník politického managementu a volebního marketingu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2012. 103 s. ISBN 978-80-247-4013-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ccb3d61"><span class="bib-author" name="contrib-3ccb3d61">KUČERA, Rudolf</span>. <span class="bib-title">Identity v českých zemích 19. a 20. století: hledání a proměny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012. 263 s. ISBN 978-80-86495-98-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2f007118"><span class="bib-author" name="contrib-2f007118">KUČEROVÁ, Silvie</span>. <span class="bib-title">Proměny územní struktury základního školství v Česku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Česká geografická společnost, 2012. 209 s. Geographica. ISBN 978-80-904521-8-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f45440b"><span class="bib-author" name="contrib-3f45440b">KUNC, Kamil</span>. <span class="bib-title">Ekonomické dopady domácího násilí v ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: proFem, 2012. 71 s. ISBN 978-80-904564-1-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-43214af9 contrib-5f83239c contrib-848edc17"><span class="bib-author" name="contrib-43214af9">LEDVINKA, Tomáš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5f83239c">Kateřina VARHANÍK WILDOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-848edc17">Radek VISINGER</span>. <span class="bib-title">Towards an anthropology of the legal field: critiques and case studies</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012. 119 s. ISBN 978-80-87398-23-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ab8365d"><span class="bib-author" name="contrib-6ab8365d">LOZOVIUK, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">Etnicita a nacionalismus v diskurzu 20. století: příspěvek intelektuálů z českých zemí ke studiu kolektivních identit</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 242 s. Etnologická řada; sv. č. 5. ISBN 978-80-7325-283-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-59276bd1">BAHENSKÝ, František</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2013, roč. 100, č. 4, s. 501-502.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a contrib-b9c89126 contrib-049723ca contrib-719acd2a contrib-b7ba326c contrib-1d0e5a47 contrib-e90e4cc0"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b9c89126">Ondřej ŠPAČEK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-049723ca">Tomáš DVOŘÁK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">Martin LUX</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b7ba326c">Eva MITCHELL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1d0e5a47">Petr SUNEGA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e90e4cc0">Štěpánka PFEIFEROVÁ</span>. <span class="bib-title">Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. 192 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-24394bda"><span class="bib-author" name="contrib-24394bda">MACHOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Komparace úrovně lidského kapitálu evropských ekonomik s využitím modelu multikriteriálního hodnoceni variant</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 75 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-81-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb993ae2"><span class="bib-author" name="contrib-bb993ae2">MACHOVCOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže: sborník textů Gender studies 2012</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Gender Studies, 2012. 67 s. ISBN 978-80-86520-42-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c170f8e8 contrib-6af975f1"><span class="bib-author" name="contrib-c170f8e8">MANSFELDOVÁ, Zdenka</span> a <span class="bib-author" name="contrib-6af975f1">Petra GUASTI</span>. <span class="bib-title">Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice v letech 2004-2010</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 199 s. ISBN 978-80-7330-217-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2ba742a1 contrib-6e7f3fe5 contrib-5a0d00b5"><span class="bib-author" name="contrib-2ba742a1">MAREK, Jakub</span>, <span class="bib-author" name="contrib-6e7f3fe5">Aleš STRNAD</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5a0d00b5">Lucie HOTOVCOVÁ</span>. <span class="bib-title">Bezdomovectví: v kontextu ambulantních sociálních služeb</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2012. 175 s. ISBN 978-80-262-0090-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c88d1ca1 contrib-79181ee0 contrib-7568d881"><span class="bib-author" name="contrib-c88d1ca1">MAŘÍKOVÁ, Hana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">Alena KŘÍŽKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-7568d881">Marta VOHLÍDALOVÁ</span>. <span class="bib-title">Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 303 s. Gender sondy. ISBN 978-80-7419-100-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b7ba326c contrib-5425605a contrib-67ba748e"><span class="bib-author" name="contrib-b7ba326c">MITCHELL, Eva</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5425605a">Dana HAMPLOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-67ba748e">Jana KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Kdo se (po)stará?: dítě mezi rodinou, státem a trhem</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 135 s. ISBN 978-80-7330-216-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-34e26c32"><span class="bib-author" name="contrib-34e26c32">MÜLLER, Karel B.</span> <span class="bib-title">Politická sociologie: politika a identita v proměnách modernity</span>. <span class="bib-edition">2., rozš. vyd.</span>, Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 270 s. ISBN 978-80-7380-394-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f3553afe"><span class="bib-author" name="contrib-f3553afe">NAVRÁTILOVÁ, Alexandra</span>. <span class="bib-title">Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšehrad, 2012. 421 s. ISBN 978-80-7429-238-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0a9a07a1 contrib-896160cd"><span class="bib-author" name="contrib-0a9a07a1">NAXERA, Vladimír</span> a <span class="bib-author" name="contrib-896160cd">Ondřej STULÍK</span>. <span class="bib-title">Komparace sociálních utopií</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Václav Klemm, 2012. 144 s. ISBN 978-80-904083-5-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-901a1333 contrib-8cb6668a"><span class="bib-author" name="contrib-901a1333">NEPUSTIL, Pavel</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8cb6668a">Vlastimil NEČAS</span>. <span class="bib-title">Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám: situace v ČR: analýza informačních zdrojů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2012. 84 s. Monografie. ISBN 978-80-7440-072-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ae91e561"><span class="bib-author" name="contrib-ae91e561">NOVÁČEK, Aleš</span>. <span class="bib-title">Dualita Evropy: historickogeografická analýza</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Česká geografická společnost, 2012. 241 s. Geographica. ISBN 978-80-904521-9-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dad3edb0 contrib-12a67264"><span class="bib-author" name="contrib-dad3edb0">OUŘEDNÍČEK, Martin</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-12a67264">TEMELOVÁ, Jana</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociální proměny pražských čtvrtí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2012. 302 s. ISBN 978-80-200-2064-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a8bb1cbb contrib-2dacfd2e contrib-563c972d contrib-87140c11"><span class="bib-author" name="contrib-a8bb1cbb">PATOČKOVÁ, Věra</span>, <span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">Daniel ČERMÁK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-563c972d">Kateřina VOJTÍŠKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-87140c11">Josef BERNARD</span>. <span class="bib-title">Kultura v krajích České republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. 416 s. ISBN 978-80-7330-222-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-95cf3f39"><span class="bib-author" name="contrib-95cf3f39">PAULÍČEK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Nikdo se neodváží říci, že je to nudné: sociologie vysokého a nízkého umění</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 131 s. Studie. ISBN 978-80-7419-097-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0b583ff1">SVOBODOVÁ, Marta</span>. <span class="bib-journal">A2</span>. 2012, roč. 8, č. 16, s. 29.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2b082702">UHL, Michal</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 5, s. 1025-1029.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b7d70aa">ALAN, Josef</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2012/2013, roč. 19/20, č. 57, s. 127-131.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-65846368">FRYDLOVÁ, Veronika</span>. <span class="bib-journal">Umění</span>. 2013, roč. 61, č.1, s. 89.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-040d3953"><span class="bib-author" name="contrib-040d3953">PAVELKOVÁ ČEVELOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Gender, víra a manželství v "dlouhém" 19. století: možnosti interpretace katolických normativních pramenů</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2012. 243 s. Monographica. ISBN 978-80-7395-487-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-986770bb"><span class="bib-author" name="contrib-986770bb">PAVLÍKOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Muslimští migranti a český sekulární stát</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2012. 123 s. ISBN 978-80-7465-018-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-52346895"><span class="bib-author" name="contrib-52346895">PÁNA, Lubomír</span> a kol. <span class="bib-title">Sociologie politiky - minulost, současnost, budoucnost: (k teorii, dějinám a problémům)</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. 268 s. Studia. ISBN 978-80-87472-33-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5ffc3a90">KOPER, Ján</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 5, s. 1017-1023.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a61c858c contrib-20b8d0ab contrib-d54a5974"><span class="bib-author" name="contrib-a61c858c">PEHE, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-20b8d0ab">Jóhann Páll ÁRNASON</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">Pavel BARŠA</span> et al. <span class="bib-title">Krize, nebo konec kapitalismu?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Prostor, 2012. 294 s. ISBN 978-80-7260-267-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25cef4e9"><span class="bib-author" name="contrib-25cef4e9">PETRÁŠ, René</span>. <span class="bib-title">Cizinci ve vlastní zemi: dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2012. 255 s. 20. století. ISBN 978-80-87284-32-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-af4d2759">SULITKA, Andrej</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2013, roč. 100, č. 3, s. 370-372.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Společnost a kultura: sociologické úvahy a eseje</span>. <span class="bib-place">Praha [i.e. Břeclav]</span>: Malovaný kraj, 2012. 189 s. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. ISBN 978-80-904956-5-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0945e51"><span class="bib-author" name="contrib-e0945e51">PINK, Michal</span>. <span class="bib-title">Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. 263 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-287-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9d668a6"><span class="bib-author" name="contrib-c9d668a6">PLECITÁ, Klára</span>. <span class="bib-title">Národní identita a vztah k Evropské unii: Česká republika v západo- a středoevropském srovnání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 65 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-71-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9833ba08 contrib-3c840c70 contrib-56a01136"><span class="bib-author" name="contrib-9833ba08">POLÁŠEK, Martin</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3c840c70">Vilém NOVOTNÝ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-56a01136">Michel PEROTTINO</span>. <span class="bib-title">Mezi masovou a kartelovou stranou: možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 189 s. Studie. ISBN 978-80-7419-094-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d963a03b"><span class="bib-author" name="contrib-d963a03b">POTUŽÁKOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Strukturální změny českého trhu práce a proměna sociálního modelu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 109 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-75-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9c9829d"><span class="bib-author" name="contrib-c9c9829d">PROROK, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Tvorba rozhodování a analýza v politice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada Publishing, 2012. 189 s. ISBN 978-80-247-4179-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5033471 contrib-3b2b14e5"><span class="bib-author" name="contrib-e5033471">PUTNA, Martin C.</span> a <span class="bib-author" name="contrib-3b2b14e5">ROLEČEK, Aleš</span>. <span class="bib-title">Hluboká</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Malvern, 2012. 166 s. ISBN 978-80-87580-32-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-90760652 contrib-cfa73034"><span class="bib-author" name="contrib-90760652">RÁKOSNÍK, Jakub</span> a <span class="bib-author" name="contrib-cfa73034">Jiří NOHA</span>. <span class="bib-title">Kapitalismus na kolenou: dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2012. 333 s. ISBN 978-80-87284-29-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-90760652 contrib-428d2a02"><span class="bib-author" name="contrib-90760652">RÁKOSNÍK, Jakub</span> a <span class="bib-author" name="contrib-428d2a02">Igor TOMEŠ</span>. <span class="bib-title">Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2012. 416 s. ISBN 978-80-87284-30-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bc5033b contrib-85ad6eae"><span class="bib-author" name="contrib-7bc5033b">SAK, Petr</span> a <span class="bib-author" name="contrib-85ad6eae">Karolína KOLESÁROVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociologie stáří a seniorů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2012. 225 s. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3850-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-153632a4 contrib-f4fe627d contrib-4708201c"><span class="bib-author" name="contrib-153632a4">SAXONBERG, Steven</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">Hana HAŠKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4708201c">Jiří MUDRÁK</span>. <span class="bib-title">The development of Czech childcare policies</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 174 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-101-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5dff3183"><span class="bib-author" name="contrib-5dff3183">SEDLÁČKOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-title">Důvěra a demokracie: přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 271 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-058-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e5beca5"><span class="bib-author" name="contrib-0e5beca5">SEIDL, Jan</span>. <span class="bib-title">Od žaláře k oltáři: emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Host, 2012. 582 s. ISBN 978-80-7294-585-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-97f8b4fb"><span class="bib-author" name="contrib-97f8b4fb">SKOPAL, Pavel</span>. <span class="bib-title">Naplánovaná kinematografie: český filmový průmysl 1945 až 1960</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2012. 557 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2096-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c151d3b"><span class="bib-author" name="contrib-2c151d3b">SLABÁKOVÁ, Radmila</span>. <span class="bib-title">Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: koncepty, metody, perspektivy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 542 s. ISBN 978-80-7422-218-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f829ddec"><span class="bib-author" name="contrib-f829ddec">SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka</span>. <span class="bib-title">Člověk v pokorném závazku vůči světu: studie z ekologické etiky</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2012. 246 s. ISBN 978-80-7465-042-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-51dd69c0 contrib-329bb213"><span class="bib-author" name="contrib-51dd69c0">SOUDKOVÁ, Šárka</span> a <span class="bib-author" name="contrib-329bb213">František BARTOŠ</span>. <span class="bib-title">Narcismus: skrytá dimenze soudobé společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 99 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-77-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c contrib-7e7697b5 contrib-e1065910"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span>, <span class="bib-author" name="contrib-7e7697b5">Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e1065910">Miroslav HROCH</span>. <span class="bib-title">Společnost českých zemí v evropských kontextech: české evropanství ve srovnávacích perspektivách</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012. 254 s. Urbánní studie. ISBN 978-80-87398-20-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c0771f9e"><span class="bib-author" name="contrib-c0771f9e">SPALOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Bůh ví, proč: studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 417 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-300-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e5042034">JANDOUREK, Jan</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2014, roč. 21, č. 59, s. 103-108.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-01530889">MOTAL, Jan</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2013, roč. 15. č. 2, s. 121.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79e95b8d"><span class="bib-author" name="contrib-79e95b8d">SPILKOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Geografie maloobchodu a spotřeby: věda o nakupování</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2012. 245 s. ISBN 978-80-246-1951-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c564ec7"><span class="bib-author" name="contrib-2c564ec7">STÖCKELOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">Nebezpečné známosti: o vztahu sociálních věd a společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 110 s. Studie. ISBN 978-80-7419-095-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6927e683">BENDA, Libor</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 5, s. 854-858.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-34e48c99">LIŠKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2015, roč. 17, č. 2, s. 137-139.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span> (ed.) et al. <span class="bib-title">Mýtus - "realita" - identita: státní a národní metropole po první světové válce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012. 216 s. Urbánní studie; sv. 3. ISBN 978-80-87398-27-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7f9fc6f1"><span class="bib-author" name="contrib-7f9fc6f1">SVOBODA, František</span>. <span class="bib-title">Tři archetypy evropské sociální politiky</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2012. 153 s. ISBN 978-80-210-5990-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-de6f8bfb contrib-7210a436"><span class="bib-author" name="contrib-de6f8bfb">SVOBODA, Jan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-7210a436">Ondřej ŠTĚCH</span>. <span class="bib-title">Interkulturní vojna a mír</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2012. 220 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-384-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-514ed2d2"><span class="bib-author" name="contrib-514ed2d2">SVOBODOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Důstojně a radostně: příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání</span>. <span class="bib-place">Středokluky</span>: Zdeněk Susa, 2012. 158 s. ISBN 978-80-86057-75-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13d5597e contrib-aa0eb933 contrib-df91f1a0 contrib-119e9898 contrib-a8bb1cbb contrib-b9c89126"><span class="bib-author" name="contrib-13d5597e">ŠAFR, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-aa0eb933">Tereza BARIEKZAHYOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-df91f1a0">Magdaléna GORČÍKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-119e9898">Julia HÄUBERER</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a8bb1cbb">Věra PATOČKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-b9c89126">Ondřej ŠPAČEK</span>. <span class="bib-title">Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2012. 166 s. ISBN 978-80-7330-188-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49e75a14"><span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">ŠIKLOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Stoupenci proměn</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Kalich, 2012. 355 s. Kairos. ISBN 978-80-7017-175-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-353ebaa9"><span class="bib-author" name="contrib-353ebaa9">ŠMAJS, Josef</span>. <span class="bib-title">Evoluční ontologie kultury a problém podnikání</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2012. 246 s. ISBN 978-80-7239-298-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-87d60945"><span class="bib-author" name="contrib-87d60945">ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-title">"Rudé právo psalo, že nás bylo málo-": restituce identity a identita restituce v diskurzu Rudého práva v roce nula</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 187 s. Studie. ISBN 978-80-7419-065-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4c713ed2">HANOVSKÁ, Lenka</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 1, s. 185-187.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0d33ade0 contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-0d33ade0">ŠPIDLA, Vladimír</span> a <span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">Marek HRUBEC</span>. <span class="bib-title">Na cestě k evropské sociální unii: rozhovor Marka Hrubce s Vladimírem Špidlou</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 146 s. Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-116-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83107abf contrib-0ed47c34"><span class="bib-author" name="contrib-83107abf">TAKÁCS, Lea</span> a <span class="bib-author" name="contrib-0ed47c34">Jitka MLÍKOVÁ SEIDLEROVÁ</span>. <span class="bib-title">Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví: kvalita perinatální péče očima rodiček: zpráva z výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 119 s. ISBN 978-80-7308-431-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-12a67264 contrib-b06f6703 contrib-dad3edb0"><span class="bib-author" name="contrib-12a67264">TEMELOVÁ, Jana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b06f6703">Lucie POSPÍŠILOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-dad3edb0">Martin OUŘEDNÍČEK</span>. <span class="bib-title">Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 203 s. ISBN 978-80-7380-378-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a627155a"><span class="bib-author" name="contrib-a627155a">TENGLEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Postavení žen v české vědě: monitorovací zpráva za rok 2011: NKC - ženy a věda</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 60 s. ISBN 978-80-7330-227-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3db60085 contrib-e5a32284"><span class="bib-author" name="contrib-3db60085">TICHÝ, Radek</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e5a32284">Martin VÁVRA</span>. <span class="bib-title">Náboženství z jiného úhlu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 142 s. Quaestiones quodlibetales. ISBN 978-80-7325-275-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-journal">SČ</span>. 2012, roč. 48, č. 5, s. 1023-1025.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-743fc45b contrib-ebcff4ba contrib-365abb1b"><span class="bib-author" name="contrib-743fc45b">TÓTH, Andrej</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ebcff4ba">Lukáš NOVOTNÝ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-365abb1b">Michal STEHLÍK</span>. <span class="bib-title">Národnostní menšiny v Československu 1918-1938: od státu národního ke státu národnostnímu?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 722 s. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis. ISBN 978-80-7308-413-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f76d7c5f contrib-742702fc"><span class="bib-author" name="contrib-f76d7c5f">TŮMA, Oldřich</span> a <span class="bib-author" name="contrib-742702fc">Tomáš VILÍMEK</span>. <span class="bib-title">Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. Česká společnost po roce 1945. 288 s. ISBN 978-80-7285-162-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9d49cda"><span class="bib-author" name="contrib-c9d49cda">UHEREK, Zdeněk</span> a kol. <span class="bib-title">Analýza státního integračního programu pro azylanty</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Etnologický ústav AV ČR, 2012. 273 s. ISBN 978-80-87112-65-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-af4d2759">SULITKA, Andrej</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2012, roč. 99, č. 4. s. 500-501.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-43804dbd"><span class="bib-author" name="contrib-43804dbd">VACKOVÁ, Jitka</span>. <span class="bib-title">Zdravotně sociální aspekty života imigrantů v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2012. 301 s. ISBN 978-80-7387-514-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-996ad221"><span class="bib-author" name="contrib-996ad221">VÁCLAVÍKOVÁ-HELŠUSOVÁ, Lenka</span> a kol. <span class="bib-title">Dětské čtenářství v současné společnosti z perspektivy sociologie vzdělání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Liberec</span>: Technická univerzita, 2012. 117 s. ISBN 978-80-7372-936-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77d66c5e"><span class="bib-author" name="contrib-77d66c5e">VÁNĚ, Jan</span>. <span class="bib-title">Komunita jako nová naděje?: náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 187 s. ISBN 978-80-261-0085-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d5d62250">POSLT, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 4, s. 659-660.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c49f9189">LUŽNÝ, Dušan</span>. <span class="bib-journal">Sociológia - Slovak Sociological Review</span>. 2012, roč. 44, č. 4, s. 506-508.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6ed0b950"><span class="bib-author" name="contrib-6ed0b950">VARVAŘOVSKÝ, Pavel</span>. <span class="bib-title">České maličkosti, aneb, Jako by to trochu drhlo ..</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 115 s. ISBN 978-80-7357-764-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5a32284"><span class="bib-author" name="contrib-e5a32284">VÁVRA, Martin</span>. <span class="bib-title">Kdo je vinen?: sociologie trestního práva a trestání</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 127 s. Monografie. ISBN 978-80-7380-390-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cf72318f contrib-8364f349"><span class="bib-author" name="contrib-cf72318f">VAVREČKOVÁ, Jana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8364f349">Karolína DOBIÁŠOVÁ</span>. <span class="bib-title">Integrace dětí cizinců z třetích zemí na základě mezinárodního šetření OECD PISA a řízených rozhovorů s pedagogy základních škol</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2012. 65 s. ISBN 978-80-7416-107-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>. <span class="bib-title">Mládež o kriminalitě a etice každodennosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2012. 121 s. Studie. ISBN 978-80-7338-124-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7568d881 contrib-98a42d9f"><span class="bib-author" name="contrib-7568d881">VOHLÍDALOVÁ, Marta</span> a <span class="bib-author" name="contrib-98a42d9f">Alice ČERVINKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Vědci a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 199 s. ISBN 978-80-7330-226-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a886c1a7"><span class="bib-author" name="contrib-a886c1a7">VOŘÍŠEK, Michael</span>. <span class="bib-title">The reform generation: 1960s Czechoslovak sociology from a comparative perspective</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Kalich, 2012. 364 s. ISBN 978-80-7017-166-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5be229d0">SKOVAJSA, Marek</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 5, s. 779-783.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f925b108 contrib-225cb213"><span class="bib-author" name="contrib-f925b108">ZAHRÁDKA, Pavel</span> a <span class="bib-author" name="contrib-225cb213">Renáta SEDLÁKOVÁ</span>. <span class="bib-title">New perspectives on consumer culture theory and research</span>. <span class="bib-place">Newcastle</span>: Cambridge Scholars, 2012. 261 s. ISBN 978-1-4438-4157-3.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Životní styl směřující k delikvenci: sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS: Blansko, Skalní Mlýn, 25.-27. dubna 2012</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost, 2012. 206 s. ISBN 978-80-903541-9-7.</div>
 
 
 
==2013==
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179 contrib-ced5ad2c"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">Jiří HANUŠ</span>. <span class="bib-title">Katolická církev v Československu 1945-1989</span>. <span class="bib-edition">2. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 399 s. ISBN 978-80-7325-311-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Krajské volby 2012</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2013. 261 s. Monografie. ISBN 978-80-210-6641-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Většinový systém pro sněmovní volby?: české zkušenosti a debaty</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. 198 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-304-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-baa3daf1 contrib-b166ec5b"><span class="bib-author" name="contrib-baa3daf1">BÁRTA, Miroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-b166ec5b">Martin KOVÁŘ</span>. <span class="bib-title">Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2013. 557 s. ISBN 978-80-200-2301-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-96df930f"><span class="bib-author" name="contrib-96df930f">BAŠTA, Jiří</span>. <span class="bib-title">Lidové milice: 1948-1969: nelegální armáda Komunistické strany Československa</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. 406 s. ISBN 978-80-87211-87-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aa120780"><span class="bib-author" name="contrib-aa120780">BENDA, Jan</span>. <span class="bib-title">Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 542 s. ISBN 978-80-246-2119-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f4cbaae"><span class="bib-author" name="contrib-6f4cbaae">BERÁNEK, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Arabské revoluce: demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2013. 301 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2298-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-56f32407"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-56f32407">MORAVCOVÁ, Mirjam</span> (ed.). <span class="bib-title">Etnické komunity. Romové</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: FHS UK, 2013. 223 s. Agora; sv. 11. ISBN 978-80-87398-45-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd71483c"><span class="bib-author" name="contrib-dd71483c">BUDIL, Ivo T.</span> <span class="bib-title">Úsvit rasismu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2013. 827 s. ISBN 978-80-7387-630-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ba623b7"><span class="bib-author" name="contrib-1ba623b7">BURDA, František</span>. <span class="bib-title">Kultura - doličný předmět obětního mechanismu</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Orlicí</span>: Oftis, 2013. 326 s. ISBN 978-80-7405-317-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dfb25a55"><span class="bib-author" name="contrib-dfb25a55">BURIÁNEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Nerovnosti a rizika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 127 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. ISBN 978-80-246-2222-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-512f5ae3"><span class="bib-author" name="contrib-512f5ae3">CIMRMANNOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: aplikace v kontextu rodinného násilí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 197 s. ISBN 978-80-246-2205-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-402bfcb0"><span class="bib-author" name="contrib-402bfcb0">ČAPKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Češi, Němci, Židé?: národní identita Židů v Čechách: 1918-1938</span>. <span class="bib-edition">2., přeprac. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Paseka, 2013. 367 s. ISBN 978-80-7432-294-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-32b905fb"><span class="bib-author" name="contrib-32b905fb">ČERNÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Kyberšikana: průvodce novým fenoménem</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2013. 150 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4577-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-20c96937 contrib-e2315631"><span class="bib-author" name="contrib-20c96937">ČERNÝ, David</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e2315631">Adam DOLEŽAL</span>. <span class="bib-title">Smrt a umírání: etické, právní a medicínské otazníky na konci života</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. 251 s. ISBN 978-80-87439-15-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-214dd336"><span class="bib-author" name="contrib-214dd336">DANIEL, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Bigbít nebo turbofolk: představy migrantů z bývalé Jugoslávie</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: AntropoWeb, 2013. 155 stran. AntropoEdice; svazek 3. ISBN 978-80-905098-5-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cb266767">PAVLÁSEK, Michal</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2014, roč. 101, s. 122-125.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-214dd336 contrib-9975b515 contrib-4c9e16d6"><span class="bib-author" name="contrib-214dd336">DANIEL, Ondřej</span>, <span class="bib-author" name="contrib-9975b515">Tomáš KAVKA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4c9e16d6">Jakub MACHEK</span>. <span class="bib-title">Populární kultura v českém prostoru</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 327 s. ISBN 978-80-246-2192-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6d897964"><span class="bib-author" name="contrib-6d897964">DOROTÍKOVÁ, Soňa</span>. <span class="bib-title">Morálka a sociální soudržnost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 149 s. ISBN 978-80-7290-631-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6e088a69 contrib-6135dbba"><span class="bib-author" name="contrib-6e088a69">EICHLER, Jan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-6135dbba">Lukáš TICHÝ</span>. <span class="bib-title">USA a Ruská federace: komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. 318 s. ISBN 978-80-87558-16-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-232948c5 contrib-8976b728"><span class="bib-author" name="contrib-232948c5">FAZIK, Alexander</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8976b728">Jan ŠTEMBERK</span>. <span class="bib-title">Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu</span>. <span class="bib-place">Pelhřimov</span>: Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s Katedrou společenských věd Vysoké školy obchodní v Praze, 2013. 199 s. ISBN 978-80-7415-076-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-15c6d0e4"><span class="bib-author" name="contrib-15c6d0e4">FERENČUHOVÁ, Slavomíra</span>. <span class="bib-title">Sociologie města: 20. a 21. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (Slon), 2013. 290 s. Základy sociologie. ISBN 978-80-7419-162-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-478954af contrib-e4f5a4b4"><span class="bib-author" name="contrib-478954af">FIŘTOVÁ, Magdalena</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e4f5a4b4">Kryštof KOZÁK</span>. <span class="bib-title">Spojené státy v úpadku?: vybrané problémy veřejné politiky v severoamerickém kontextu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2013. 287 s. Bod. ISBN 978-80-7363-545-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-95f5c704 contrib-01c57eb8"><span class="bib-author" name="contrib-95f5c704">FRANC, Martin</span> a <span class="bib-author" name="contrib-01c57eb8">Jiří KNAPÍK</span>. <span class="bib-title">Volný čas v českých zemích 1957-1967</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2013. 573 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2229-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-67d0f5ef"><span class="bib-author" name="contrib-67d0f5ef">FUČÍK, Petr</span>. <span class="bib-title">Rozvod a změny reprodukčních strategií</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2013. 168 s. ISBN 978-80-210-6093-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-38bd6582 contrib-8e748253 contrib-02426bfd contrib-737ee23b contrib-73fc8e53 contrib-049d0250 contrib-8ead4781"><span class="bib-author" name="contrib-38bd6582">GIBAS, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8e748253">Lucie MATĚJOVSKÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-02426bfd">Arnošt NOVÁK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-737ee23b">Eliška ROLFOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-73fc8e53">Veronika TVARDKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-049d0250">Irena VALEŠOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8ead4781">Martin VESELÝ</span>. <span class="bib-title">Zahrádkové osady: stíny minulosti nebo záblesky budoucnosti?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Egmont, 2013. 147 s. ISBN 978-80-87398-30-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4d4b2579"><span class="bib-author" name="contrib-4d4b2579">HALAMOVÁ, Veronika</span>. <span class="bib-title">Člověk, jednání, společnost: sociologický přístup v transkulturní komunikaci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Moravapress, 2013. 98 s. ISBN 978-80-87853-02-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 151 s. ISBN 978-80-246-2244-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f384c2c3"><span class="bib-author" name="contrib-f384c2c3">HANÁKOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Volání rodu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy vydal Akropolis, 2013. 269 s. ISBN 978-80-7470-042-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4c713ed2 contrib-ed8589a3"><span class="bib-author" name="contrib-4c713ed2">HANOVSKÁ, Lenka</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ed8589a3">Linda HRONÍKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Člověk a strach: strach v antropologických perspektivách</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Togga, 2013. 216 s. Andrias. ISBN 978-80-7476-018-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ced5ad2c contrib-2d5cbd85"><span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span> a <span class="bib-author" name="contrib-2d5cbd85">Radomír VLČEK</span>. <span class="bib-title">Lenin: kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin?</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 163 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-310-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cbd497a5"><span class="bib-author" name="contrib-cbd497a5">HARNA, Josef</span>. <span class="bib-title">Konsenzus a kompromis: budování politického systému první Československé republiky 1918-1922</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Historický ústav, 2013. 242 s. Práce Historického ústavu AV ČR. ISBN 978-80-7286-209-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6b15dd7d"><span class="bib-author" name="contrib-6b15dd7d">HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava</span>. <span class="bib-title">Aktivita jako projekt: diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 170 s. Studie. ISBN 978-80-7419-152-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5846189b">PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2014, roč. 16, č. 3, s. 105-108.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cf63ca1c">TICHÁ, Soňa</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 2, s. 324-326.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d9b201f9"><span class="bib-author" name="contrib-d9b201f9">HAVLÍK, Vratislav</span>. <span class="bib-title">Města jako partner v procesu vládnutí: případ českých a německých měst</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2013. 167 s. Monografie. ISBN 978-80-210-6544-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-495c8e0d contrib-719acd2a contrib-1b4bff7f"><span class="bib-author" name="contrib-495c8e0d">HEGEDÜS, József</span>, <span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">Martin LUX</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1b4bff7f">Nóra TELLER</span>. <span class="bib-title">Social housing in transition countries</span>. <span class="bib-place">New York</span>: Routledge, 2013. Routledge studies in health and social welfare. 342 s. ISBN 978-0-415-89014-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a41f14dc contrib-017b0939"><span class="bib-author" name="contrib-a41f14dc">HERZMANN, Jan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-017b0939">Martin KOMÁREK</span>. <span class="bib-title">Proč právě Zeman?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Práh, 2013. 177 s. ISBN 978-80-7252-419-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-344475b8 contrib-0e5beca5 contrib-03d0d7c9"><span class="bib-author" name="contrib-344475b8">HIML, Pavel</span>, <span class="bib-author" name="contrib-0e5beca5">Jan SEIDL</span> a <span class="bib-author" name="contrib-03d0d7c9">Franz SCHINDLER</span>. <span class="bib-title">"Miluji tvory svého pohlaví": homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2013. 649 s. Každodenní život. ISBN 978-80-257-0876-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13292769 contrib-ccbc332a"><span class="bib-author" name="contrib-13292769">HLAVAČKA, Milan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ccbc332a">Pavel CIBULKA</span>. <span class="bib-title">Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Historický ústav, 2013. 623 s. Práce Historického ústavu AV ČR. ISBN 978-80-7286-225-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6859da4a"><span class="bib-author" name="contrib-6859da4a">HOLAS, Jakub</span>. <span class="bib-title">Politický radikalismus a mládež</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013. 163 s. Studie. ISBN 978-80-7338-131-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6859da4a contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-6859da4a">HOLAS, Jakub</span> a <span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">Kazimír VEČERKA</span>. <span class="bib-title">Stát a občan v prevenci kriminality</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013. 137 s. Studie. ISBN 978-80-7338-137-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-05be6746 contrib-23a9af0c contrib-779a3a9d"><span class="bib-author" name="contrib-05be6746">HOLZER, Jan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-23a9af0c">Pavel MOLEK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-779a3a9d">Jiří BAROŠ</span>. <span class="bib-title">Demokratizace a lidská práva: středoevropské pohledy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 266 s. Studie. ISBN 978-80-7419-159-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">HRUBEC, Marek</span>. <span class="bib-title">Kritická teorie společnosti: český kontext</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2013. 715 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-403-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-122b4471">CHARVÁT, Martin</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 5, s. 581-884.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-becad141">RAKOWSKI, Roman</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2014, roč. 21 , s. 177-183.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-27f54e38"><span class="bib-author" name="contrib-27f54e38">CHARVÁT, Jakub</span>. <span class="bib-title">Politika volebních reforem v ČR po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2013. 228 s. Politologie. ISBN 978-80-247-4700-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>. <span class="bib-title">Vojvodovo: identity, tradice a výzkum</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. 262 s. Etnologická řada. ISBN 978-80-7325-327-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cab3038d">PENČEV, Vladimir</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 4, s. 626-628.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4e6a8a2f"><span class="bib-author" name="contrib-4e6a8a2f">JARKOVSKÁ, Lucie</span>. <span class="bib-title">Gender před tabulí: etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. Studie; sv. 96. ISBN 978-80-7419-119-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-416b199c">HREŠANOVÁ, Ema</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 2, s. 237-240.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-178bffa9">OBROVSKÁ, Jana</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2014, roč. 16, č. 1, s. 189-193.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>. <span class="bib-title">Mezigenerační solidarita v péči o seniory</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 316 s. Studie. ISBN 978-80-7419-117-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-23093994">VIDOVIĆOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 2, s. 309-311.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3dba03aa"><span class="bib-author" name="contrib-3dba03aa">JURKOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Pražské hudební světy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 303 s. ISBN 978-80-246-2484-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2d2b5d22"><span class="bib-author" name="contrib-2d2b5d22">KARLOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2013. 189 s. ISBN 978-80-7465-076-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Posvícení bezdomovců: úvod do sociologie domova</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 290 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-155-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2a75de12">SEJKOVÁ, Apolónia</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2014, roč. 16, č. 4, s. 121-124.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-739e3025 contrib-d42bb708"><span class="bib-author" name="contrib-739e3025">KLIMEŠ, Ivan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-d42bb708">Jan WIENDL</span>. <span class="bib-title">Kultura a totalita: národ</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 474 s. Varia. ISBN 978-80-7308-488-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0e0cbbe"><span class="bib-author" name="contrib-e0e0cbbe">KOMÁREK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Muž jako evoluční inovace?: eseje o maskulinitě, její etologii, životních strategiích a proměnách</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2012. 262 s. ISBN 978-80-200-2086-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d65aead8">TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-journal">Český lid</span>. 2014, roč. 101, č. 4, s. 503-505.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0e0cbbe"><span class="bib-author" name="contrib-e0e0cbbe">KOMÁREK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Západ v mlze</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2192-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cae2ac4c"><span class="bib-author" name="contrib-cae2ac4c">KOPECKÝ, Martin</span>. <span class="bib-title">Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 132 s. Varia. ISBN 978-80-7308-474-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cae2ac4c"><span class="bib-author" name="contrib-cae2ac4c">KOPECKÝ, Martin</span>. <span class="bib-title">Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou: politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 165 s. Humanitas. ISBN 978-80-7308-493-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f92d4f23"><span class="bib-author" name="contrib-f92d4f23">KOSTELECKÁ, Yvona</span>. <span class="bib-title">Žáci-cizinci v základních školách: fakta, analýzy, diagnostika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 179 s. ISBN 978-80-7290-630-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-df91f1a0">GORČÍKOVÁ, Magdaléna</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 2, s. 317-320.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85fafa2b"><span class="bib-author" name="contrib-85fafa2b">KOŠŤÁL, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Vybrané metody vícerozměrné statistiky: se zvláštním zaměřením na sociologický výzkum</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013. 113 s. Vybrané metody kriminologického výzkumu. ISBN 978-80-7338-128-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bf76f39 contrib-e74001eb contrib-7ab6b7b6"><span class="bib-author" name="contrib-7bf76f39">KOŤA, Jaroslav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e74001eb">Dobromila TRPIŠOVSKÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-7ab6b7b6">Marie VACÍNOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociální psychologie: vybrané kapitoly</span>. <span class="bib-edition">Vydání 2., rozšířené a přepracované</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013. 176 s. ISBN 978-80-7452-029-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fc696616"><span class="bib-author" name="contrib-fc696616">KOUBEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Zápas o uvozovky: interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989-2007</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2013. 189 s. EDIS: ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-6550-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-bf09dace">KOZUBÍK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 4, s. 591-594.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d56cd930"><span class="bib-author" name="contrib-d56cd930">KRÁTKÝ, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Blízkovýchodní internacionála: milníky šíitské aktivizace ve 20. století</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Václav Klemm, 2013. 281 s. ISBN 978-80-87713-04-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df1269bc"><span class="bib-author" name="contrib-df1269bc">KREISSLOVÁ, Sandra</span>. <span class="bib-title">Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců: na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 194 s. Humanitas. ISBN 978-80-7308-484-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-34e9275c"><span class="bib-author" name="contrib-34e9275c">KRHUTOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Autonomie v kontextu zdravotního postižení</span>. <span class="bib-place">Boskovice</span>: Ostravská univerzita v Ostravě v nakl. Albert, 2013. 243 s. ISBN 978-80-7326-232-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cec3af25"><span class="bib-author" name="contrib-cec3af25">KŘEČEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Politická komunikace: od res publica po public relations</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2013. 169 s. Politologie. ISBN 978-80-247-3536-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-42c5fe0e"><span class="bib-author" name="contrib-42c5fe0e">KŘEN, Jan</span>. <span class="bib-title">Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 416 s. ISBN 978-80-246-2177-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bab3f9be"><span class="bib-author" name="contrib-bab3f9be">KUBÁT, Michal</span>. <span class="bib-title">Současná česká politika: co s neefektivním režimem?</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2013. 119 s. ISBN 978-80-87474-86-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85a9a620"><span class="bib-author" name="contrib-85a9a620">KUBÁTOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Ways of life in the late modernity</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Palacký University Olomouc, 2013. Monographs. 401 s. ISBN 978-80-244-3450-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-010e3925 contrib-0921557d"><span class="bib-author" name="contrib-010e3925">KUBÁTOVÁ, Jaroslava</span> a <span class="bib-author" name="contrib-0921557d">Adéla KUKELKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Interkulturní rozdíly v pracovní motivaci generace Y: příklad České republiky a Francie</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 128 s. ISBN 978-80-244-3961-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ccb3d61"><span class="bib-author" name="contrib-3ccb3d61">KUČERA, Rudolf</span>. <span class="bib-title">Život na příděl: válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 213 s. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 978-80-7422-232-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8552410 contrib-94274daf"><span class="bib-author" name="contrib-e8552410">KUKLÍK, Jan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-94274daf">Jan NĚMEČEK</span>. <span class="bib-title">Od národního státu ke státu národností?: národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 450 s. ISBN 978-80-246-2377-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5939c8a6"><span class="bib-author" name="contrib-5939c8a6">KUNŠTÁT, Daniel</span>. <span class="bib-title">Za rudou oponou: komunisté a jejich voliči [po roce 1989]</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 324 s. Studie. ISBN 978-80-7419-143-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-422b20dd"><span class="bib-author" name="contrib-422b20dd">LACA, Slavomír</span> a kol. <span class="bib-title">Jinakost z pohledu sociálních věd</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Institut mezioborových studií, 2013. 229 s. ISBN 978-80-87182-39-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-143bd10d"><span class="bib-author" name="contrib-143bd10d">LEBEDOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Voliči, strany a negativní kampaň: politická komunikace v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 264 s. Studie. ISBN 978-80-7419-158-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79fd2379 contrib-eed1df03 contrib-4e944c4e"><span class="bib-author" name="contrib-79fd2379">LENDEROVÁ, Milena</span>, <span class="bib-author" name="contrib-eed1df03">Vladan HANULÍK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4e944c4e">Daniela TINKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2013. 261 s. ISBN 978-80-7465-068-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c226e498 contrib-570f8d4d"><span class="bib-author" name="contrib-c226e498">LEŠTINOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Přehled problémového hráčství v Evropě</span>. Přeložil <span class="bib-author" name="contrib-570f8d4d">Jiří BAREŠ</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Úřad vlády, 2013. 94 s. Monografie. ISBN 978-80-7440-085-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9 contrib-6619d61e"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span> a <span class="bib-author" name="contrib-6619d61e">Pat LYONS</span>. <span class="bib-title">Dočasná stabilita?: volební podpora politických stran v České republice v letech 1990-2010</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství SLON, 2013. 220 s. Studie. ISBN 978-80-7419-160-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b7fd388b">FIŠER, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">Lukáš LINEK</span>; <span class="bib-author" name="contrib-6619d61e">Pat LYONS</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 5, s. 786-788.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Kam se ztratili voliči?: vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990–2010</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. 334 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-314-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4f663e5e">MAZÁK, Jaromír</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">Lukáš LINEK</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 4, s. 613-616.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c6fefc34 contrib-a7af1472 contrib-a627155a contrib-7568d881 contrib-98a42d9f"><span class="bib-author" name="contrib-c6fefc34">LINKOVÁ, Marcela</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a7af1472">Kateřina CIDLINSKÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a627155a">Hana TENGLEROVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-7568d881">Marta VOHLÍDALOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-98a42d9f">Alice ČERVINKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Nejisté vyhlídky: proměny vědecké profese z genderové perspektivy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (Slon), 2013. 193 s. Studie. ISBN 978-80-7419-145-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d75e14d1">KRÁLOVÁ, Nikola</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c6fefc34">Marcela LINKOVÁ</span> et al. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 1, s. 179-181.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c5251161"><span class="bib-author" name="contrib-c5251161">MACEK, Jakub</span>. <span class="bib-title">Poznámky ke studiím nových médií</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2013. 199 s. Media. ISBN 978-80-210-6476-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-24394bda"><span class="bib-author" name="contrib-24394bda">MACHOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 152 s. ISBN 978-80-246-2342-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f6223fb contrib-1676566a"><span class="bib-author" name="contrib-5f6223fb">MAREŠ, Miroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1676566a">Štěpán VÝBORNÝ</span>. <span class="bib-title">Militantní demokracie ve střední Evropě</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. 249 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-326-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-103f6661 contrib-57b1a280 contrib-6859da4a contrib-35935d4b contrib-f2064ceb contrib-f2860d35"><span class="bib-author" name="contrib-103f6661">MAREŠOVÁ, Alena</span>, <span class="bib-author" name="contrib-57b1a280">Martin CEJP</span>, <span class="bib-author" name="contrib-6859da4a">Jakub HOLAS</span>, <span class="bib-author" name="contrib-35935d4b">Karel KUCHAŘÍK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f2064ceb">Milada MARTINKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f2860d35">Miroslav SCHEINOST</span>. <span class="bib-title">Analýza trendů kriminality v roce 2012</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013. 115 s. Studie. ISBN 978-80-7338-136-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca24398d"><span class="bib-author" name="contrib-ca24398d">MATOUŠEK, Oldřich</span>. <span class="bib-title">Encyklopedie sociální práce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2013. 570 s. ISBN 978-80-262-0366-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f372ddb4 contrib-e90e4cc0 contrib-049723ca contrib-b3d8f95a contrib-719acd2a contrib-1d0e5a47"><span class="bib-author" name="contrib-f372ddb4">MIKESZOVÁ, Martina</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e90e4cc0">Štěpánka PFEIFEROVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-049723ca">Tomáš DVOŘÁK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b3d8f95a">Jana HAVLÍKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">Martin LUX</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1d0e5a47">Petr SUNEGA</span>. <span class="bib-title">Housing and social care for the elderly in Central Europe. WP3: Main findings report</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institute of Sociology AS CR, 2013. 165 s. ISBN 978-80-7330-233-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8396ee4f">FEIKEMA, Marianne</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 6, s. 1012-1014.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f372ddb4"><span class="bib-author" name="contrib-f372ddb4">MIKESZOVÁ, Martina</span> (ed.) et al. <span class="bib-title">WP3: catalogue of practices: HELPS: housing and home care for the elderly and vulnerable people and local partnership strategies in Central European cities</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology AS CR, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7330-232-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2e8925e8 contrib-686d160b"><span class="bib-author" name="contrib-2e8925e8">MILFAIT, René</span> a <span class="bib-author" name="contrib-686d160b">Daniel BARTOŇ</span>. <span class="bib-title">Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících na pozadí nacistických sterilizací a programu "Euthanasie"</span>. <span class="bib-edition">2., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Středokluky</span>: Zdeněk Susa, 2013. 423 s. ISBN 978-80-86057-85-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1dcc01e2"><span class="bib-author" name="contrib-1dcc01e2">MLČOCH, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 137 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-84-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c150026c"><span class="bib-author" name="contrib-c150026c">MOREE, Dana</span>. <span class="bib-title">Učitelé na vlnách transformace: kultura školy před rokem 1989 a po něm</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 185 s. ISBN 978-80-246-2298-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fb6a6003"><span class="bib-author" name="contrib-fb6a6003">MUNKOVÁ, Gabriela</span>. <span class="bib-title">Sociální deviace: přehled sociologických teorií</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 168 s. Monografie. ISBN 978-80-7380-398-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Slovník českých sociologů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2013. 467 s. ISBN 978-80-200-2221-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5be229d0">SKOVAJSA, Marek</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 2, s. 305-308.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e773269f"><span class="bib-author" name="contrib-e773269f">NEŠPOROVÁ, Olga</span>. <span class="bib-title">O smrti a pohřbívání</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 351 s. ISBN 978-80-7325-320-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-44428849"><span class="bib-author" name="contrib-44428849">OCHRANA, František</span>. <span class="bib-title">Metodologie sociálních věd</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 134 s. ISBN 978-80-246-2380-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25055480"><span class="bib-author" name="contrib-25055480">OSMAN, Robert</span>. <span class="bib-title">Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize: sborník z workshopu, Brno 2012</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2013. 262 s. ISBN 978-80-210-6230-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25055480"><span class="bib-author" name="contrib-25055480">OSMAN, Robert</span>. <span class="bib-title">Geografický výzkum: participace a angažovanost: sborník z workshopu, Brno 2013</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2013. 218 s. ISBN 978-80-210-6415-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dad3edb0 contrib-d8f1c7d8 contrib-04d20c50"><span class="bib-author" name="contrib-dad3edb0">OUŘEDNÍČEK, Martin</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d8f1c7d8">Petra ŠPAČKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-04d20c50">Jakub NOVÁK</span>. <span class="bib-title">Sub urbs: krajina, sídla a lidé</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2013. 338 s. ISBN 978-80-200-2226-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b9c89126">ŠPAČEK, Ondřej</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 4, s. 611-613.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6d66972a contrib-4f64498c"><span class="bib-author" name="contrib-6d66972a">OUTLÝ, Jan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4f64498c">Jan PROUZA</span>. <span class="bib-title">Navrhování a výběr kandidátů: politické strany v ČR a ve střední Evropě</span>. <span class="bib-edition">2., přeprac. a rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Civipolis, 2013. 255 s. ISBN 978-80-905527-1-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0a6d5a9e"><span class="bib-author" name="contrib-0a6d5a9e">PACHMANOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Zrození umělkyně z pěny limonády: genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2013. 163 s. ISBN 978-80-86863-64-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-54c19c72 contrib-0a3afd56"><span class="bib-author" name="contrib-54c19c72">PAŽOUT, Jaroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-0a3afd56">Kamil ČINÁTL</span>. <span class="bib-title">Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. 254 s. ISBN 978-80-87211-93-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5846189b"><span class="bib-author" name="contrib-5846189b">PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela</span>. <span class="bib-title">Šedivějící hodnoty?: aktivita jako dominantní způsob stárnutí</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2013. 181 s. EDIS: edicní řada disertačních prací FSS MU. ISBN 978-80-210-6310-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-22c1a4a1">MARHÁNKOVÁ HASMANOVÁ, Jaroslava</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 5, s. 788-790.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9d668a6"><span class="bib-author" name="contrib-c9d668a6">PLECITÁ, Klára</span>. <span class="bib-title">Hodnoty, postoje, chování: Česká republika 2002-2012: sociální report projektu European Social Survey</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd AV ČR, 2013. 147 s. ISBN 978-80-7330-224-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4479be86"><span class="bib-author" name="contrib-4479be86">POSPÍŠILOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">Jiná než ostatní: Středoevropská univerzita v Praze v letech 1990 až 1996</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 121 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-88-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-64c00a0d"><span class="bib-author" name="contrib-64c00a0d">PŘIBÁŇ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Tyranizovaná spravedlnost: rozhovor s Karlem Hvížďalou</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2013. 276 s. ISBN 978-80-262-0491-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ecbc1ede contrib-5383dd46 contrib-962d43a3"><span class="bib-author" name="contrib-ecbc1ede">RÁKOCZYOVÁ, Miroslava</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5383dd46">Robert TRBOLA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-962d43a3">Jiří VYHLÍDAL</span>. <span class="bib-title">Nezaměstnanost cizinců v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2013. 149 s. ISBN 978-80-7416-125-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fcda13c0"><span class="bib-author" name="contrib-fcda13c0">REGULI, Zdenko</span> a kol. <span class="bib-title">Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů: monografie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2013. 167 s. ISBN 978-80-210-6290-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1170c97e"><span class="bib-author" name="contrib-1170c97e">RIEGL, Martin</span>. <span class="bib-title">Proměny politické mapy po roce 1945</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2013. 238 s. Politologie. ISBN 978-80-247-4111-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eccaaa13 contrib-99114bbf"><span class="bib-author" name="contrib-eccaaa13">ROKOSKÝ, Jaroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-99114bbf">Libor SVOBODA</span>. <span class="bib-title">Kolektivizace v Československu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. 473 s. ISBN 978-80-87211-96-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b70d2e87"><span class="bib-author" name="contrib-b70d2e87">ROUBAL, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Biografická identita v pohraničí: teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Professional Publishing, 2013. 155 s. ISBN 978-80-7431-130-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ff99139f contrib-e3d10eab contrib-ed17f50d"><span class="bib-author" name="contrib-ff99139f">ŘIHÁČEK, Tomáš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e3d10eab">Ivo ČERMÁK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ed17f50d">Roman HYTYCH</span>. <span class="bib-title">Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6382-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-827310fe contrib-838da9eb contrib-1817c62c"><span class="bib-author" name="contrib-827310fe">SEDLÁČEK, Tomáš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-838da9eb">David GRAEBER</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1817c62c">Roman CHLUPATÝ</span>. <span class="bib-title">(R)evoluční ekonomie o systému a lidech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: 65. pole, 2013. 135 s. Double. ISBN 978-80-87506-28-8</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7bc5033b contrib-85ad6eae"><span class="bib-author" name="contrib-7bc5033b">SAK, Petr</span> a <span class="bib-author" name="contrib-85ad6eae">Karolína KOLESÁROVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociologie stáří a seniorů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2012. 225 s. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3850-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-89c441ce">HAVLÍK, Radomír</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 1, s. 170-174.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-23093994">VIDOVIĆOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 4, s. 653-656.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Sociologie sportu: aktuální problémy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2013. 191 s. ISBN 978-80-210-6181-1..</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5be229d0"><span class="bib-author" name="contrib-5be229d0">SKOVAJSA, Marek</span>. <span class="bib-title">Struktury významu: kultura a jednání v současné sociální teorii</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 221 s. Studie. ISBN 978-80-7419-163-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 2, s. 301-316.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5570e482"><span class="bib-author" name="contrib-5570e482">SLÁDEK, Pavel</span>. <span class="bib-title">Sociologie a podnikání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: České vysoké učení technické, 2013. 112 s. ISBN 978-80-01-05178-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ec34a638"><span class="bib-author" name="contrib-ec34a638">SLOBODA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Mediální výchova v rodině: postoje, nástroje, výzvy</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 246 s. Kultura, média, komunikace. Paedagogia mediorum. ISBN 978-80-244-4496-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-adc4ba50 contrib-a68d5b94"><span class="bib-author" name="contrib-adc4ba50">SMITH, Michael L.</span> a <span class="bib-author" name="contrib-a68d5b94">Vojtěch PROKEŠ</span>. <span class="bib-title">Regulace lobbingu v České republice: od myšlenky ke konceptu a implementaci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2013. 117 s. ISBN 978-80-7330-247-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ce8b9eff"><span class="bib-author" name="contrib-ce8b9eff">SMOLÍK, Josef</span>. <span class="bib-title">Národní strana v kontextu krajní pravice: 2003–2012</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. 367 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-307-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c contrib-ce5f0ec3 contrib-bf10b6b4"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span> (ed.), <span class="bib-author" name="contrib-ce5f0ec3">NOSKOVÁ, Helena</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-bf10b6b4">BEDNAŘÍK, Petr</span> (ed.). <span class="bib-title">Paměť - národ - menšiny - marginalizace - identity I</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 261 stran. Urbánní studie; sv. 6. ISBN 978-80-87398-43-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span>. <span class="bib-title">Cesty urbánní antropologie: tradice - nové směry - identita</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 111 s. Urbánní studie. ISBN 978-80-87398-34-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c564ec7 contrib-5d0255f2 contrib-ebba6ada"><span class="bib-author" name="contrib-2c564ec7">STÖCKELOVÁ, Tereza</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5d0255f2">Yasar ABU GHOSH</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ebba6ada">Tereza DVOŘÁKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Etnografie: improvizace v teorii a terénní praxi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 250 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-148-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ff2df0d5">DLOUHÁ, Marie</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 5, s. 874-876.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-dd58d52a">MATOUŠEK, Petr</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2015, roč. 22, č. 61. S. 101-105.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b6398ee contrib-e82d8711"><span class="bib-author" name="contrib-8b6398ee">STRAKOVÁ, Jana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e82d8711">Arnošt VESELÝ</span>. <span class="bib-title">Předpoklady úspěchu v práci a v životě: výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dům zahraniční spolupráce, 2013. 228 s. ISBN 978-80-87335-53-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3e893e4f contrib-c8d19189"><span class="bib-author" name="contrib-3e893e4f">STŘÍTECKÝ, Vít</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c8d19189">Daniel TOPINKA</span>. <span class="bib-title">Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v teorii a praxi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. 184 s. ISBN 978-80-87558-11-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-37c69170"><span class="bib-author" name="contrib-37c69170">SUCHÁČEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Transformace v České republice z institucionálně-regionální perspektivy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 151 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-90-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5445f102"><span class="bib-author" name="contrib-5445f102">SYNEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Svobodni v nesvobodě: náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšehrad, 2013. 254 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7429-333-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c92d5d1b"><span class="bib-author" name="contrib-c92d5d1b">ŠEĎOVÁ, Klára</span>. <span class="bib-title">Humor ve škole</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2013. 189 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta. ISBN 978-80-210-6205-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49e75a14"><span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">ŠIKLOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Vyhoštěná smrt</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Kalich, 2013. 127 s. ISBN 978-80-7017-197-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79969067"><span class="bib-author" name="contrib-79969067">ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra</span>. <span class="bib-title">Ekonomické a bezpečnostní dopady (sub)urbanizace</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Civitas per Populi, 2013. 233 s. ISBN 978-80-87756-04-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1541aaed contrib-2c08d3b5"><span class="bib-author" name="contrib-1541aaed">ŠIMA, Karel</span> a <span class="bib-author" name="contrib-2c08d3b5">Petr PABIAN</span>. <span class="bib-title">Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 172 s. Studie. ISBN 978-80-7419-156-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-bb993ae2">MACHOVCOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2014, roč. 21, č. 60, s. 165-172.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-46716f2e contrib-9b90cbc5"><span class="bib-author" name="contrib-46716f2e">ŠLOUFOVÁ, Romana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-9b90cbc5">Marie DOHNALOVÁ</span>. <span class="bib-title">Výzkum sociálních podniků v ČR - 2013</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Pro Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013. 133 s. ISBN 978-80-7416-130-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0db26bda contrib-353ebaa9 contrib-1c5cbc1e"><span class="bib-author" name="contrib-0db26bda">ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena</span>, <span class="bib-author" name="contrib-353ebaa9">Josef ŠMAJS</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1c5cbc1e">Zdeněk BOLELOUCKÝ</span>. <span class="bib-title">Nezaměstnanost</span>. <span class="bib-edition">2., přeprac. a aktualiz. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2013. 187 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4282-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921 contrib-e5ac261a contrib-327a3669 contrib-c9d668a6 contrib-5425605a contrib-e5a32284 contrib-b0b7a002 contrib-d90def0e"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e5ac261a">Jiří VINOPAL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-327a3669">Stanislav HAMPL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c9d668a6">Klára PLECITÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5425605a">Dana HAMPLOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e5a32284">Martin VÁVRA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b0b7a002">Karel ČERNÝ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-d90def0e">Marcel TOMÁŠEK</span>. <span class="bib-title">Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 256 s. Historická sociologie: knižní edice. ISBN 978-80-246-2140-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-61d713ad">HOLUBEC, Stanislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2014, roč. 50, č. 1, s. 131-133.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Soudobá sociologie V: (teorie sociální změny)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 443 s. ISBN 978-80-246-2219-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-deba4f69"><span class="bib-author" name="contrib-deba4f69">TRÁVNÍČEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Knihy a jejich lidé: čtenářské životopisy</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Host, 2013. 534 s. ISBN 978-80-7294-967-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49fc000c contrib-a3c016f9 contrib-2ba742a1"><span class="bib-author" name="contrib-49fc000c">VÁGNEROVÁ, Marie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a3c016f9">Ladislav CSÉMY</span> a <span class="bib-author" name="contrib-2ba742a1">Jakub MAREK</span>. <span class="bib-title">Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2013. 339 s. ISBN 978-80-246-2209-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8058dff3">KOTYK, Lukáš</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2015, roč. 33, č. 61. S. 107-114.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>. <span class="bib-title">Prevence sociálních deviací - přání, naděje a realita: konference sekce sociální patologie MČSS: Červená nad Vltavou 17.-19. dubna 2013</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost, 2013. 223 s. ISBN 978-80-905443-0-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b35ba0ee"><span class="bib-author" name="contrib-b35ba0ee">VEGRICHTOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Extremismus a společnost</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 319 s. ISBN 978-80-7380-427-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-23093994"><span class="bib-author" name="contrib-23093994">VIDOVIĆOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-title">Stáří ve městě, město v životě seniorů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 371 s. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-352e7bb2"><span class="bib-author" name="contrib-352e7bb2">VLADIMIR 518</span>. <span class="bib-title">Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Bigg Boss & Yinachi, 2013. 739 s. ISBN 978-80-903973-8-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6e2405c8"><span class="bib-author" name="contrib-6e2405c8">VOBECKÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Demographic avant-garde: Jews in Bohemia between the Enlightenment and Shoah</span>. <span class="bib-edition">English edition published in 2013</span>. <span class="bib-place">Budapest-New York</span>: Central European University Press, 2013. 225 s. ISBN 978-615-5225-33-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-16f12a94">STAMPFER, Shaul</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2013, roč. 49, č. 6, s. 989-991.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-acac0486"><span class="bib-author" name="contrib-acac0486">ZADRAŽILOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-title">Když se utopie stane skutečností</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Arbor vitae, 2013. 143 s. Kontexty. ISBN 978-80-7101-133-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f925b108 contrib-225cb213"><span class="bib-author" name="contrib-f925b108">ZAHRÁDKA, Pavel</span> a <span class="bib-author" name="contrib-225cb213">Renáta SEDLÁKOVÁ</span>. <span class="bib-title">New perspectives on consumer culture theory and research</span>. <span class="bib-place">Newcastle</span>: Cambridge Scholars, 2012. 261 s. ISBN 978-1-4438-4157-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2be05b97"><span class="bib-author" name="contrib-2be05b97">ZNEBEJÁNEK, František</span>. <span class="bib-title">Mezi konfliktem a kooperací: jednotná teorie konfliktu a kooperace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 167 s. Studie. ISBN 978-80-7419-154-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-05889a7a"><span class="bib-author" name="contrib-05889a7a">ZOUBKOVÁ, Ivana</span> a kol. <span class="bib-title">Kriminologie: aktuální problémy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Policejní akademie České republiky v Praze, 2013. 270 s. ISBN 978-80-7251-395-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9219e5cc"><span class="bib-author" name="contrib-9219e5cc">ŽÁK, Jindřich</span>. <span class="bib-title">S plamenem kolektivizace v zádech: padesátá léta ve Velké Vsi na Broumovsku</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Slovanský kulturní institut, 2013. 134 s. Edice dějin. ISBN 978-80-904915-4-0.</div>
 
 
 
==2014==
 
<div class="bib-work" name="contrib-a47b0863 contrib-ccfd4dc4 contrib-5bf8e012"><span class="bib-author" name="contrib-a47b0863">BAHENSKÁ, Marie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ccfd4dc4">Libuše HECZKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5bf8e012">Dana MUSILOVÁ</span>. <span class="bib-title">O ženské práci: dobové (sebe)reflexe a polemiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 243 s. ISBN 978-80-87782-34-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a47b0863 contrib-80d64ec2"><span class="bib-author" name="contrib-a47b0863">BAHENSKÁ, Marie</span> a <span class="bib-author" name="contrib-80d64ec2">Jana MALÍNSKÁ</span>. <span class="bib-title">Ženy a politika: (1890-1938)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 362 s. ISBN 978-80-87782-24-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ce2c9584 contrib-e188545a contrib-382cdc13"><span class="bib-author" name="contrib-ce2c9584">BAUM, Detlef</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e188545a">VONDROUŠOVÁ, Kamila</span> a <span class="bib-author" name="contrib-382cdc13">TICHÁ, Iva</span>. <span class="bib-title">Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7464-491-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-56f32407"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-56f32407">MORAVCOVÁ, Mirjam</span> (ed.). <span class="bib-title">Etnické komunity. Lidé Bosny a Hercegoviny</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: FHS UK, 2014. 270 s. Agora; sv. 12. ISBN 978-80-87398-46-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e2a99255 contrib-1db9c58f contrib-0ac8506b"><span class="bib-author" name="contrib-e2a99255">BLAŽKOVÁ, Tereza</span> (ed.), <span class="bib-author" name="contrib-1db9c58f">FIALOVÁ, Dana</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-0ac8506b">MATOUŠEK, Václav</span> (ed.). <span class="bib-title">Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.- 21. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Togga, 2014. 233 s. Steam; sv. 1. ISBN 978-80-7476-063-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fb3c368a contrib-2c1f2557 contrib-5939c8a6"><span class="bib-author" name="contrib-fb3c368a">BRUNCLÍK, Miloš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-2c1f2557">Miroslav NOVÁK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5939c8a6">Daniel KUNŠTÁT</span>. <span class="bib-title">Internetové volby: budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 291 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-168-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3fa35f88">PETRÚŠEK, Ivan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 5, s. 765-769.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dfb25a55 contrib-7be484d6 contrib-b956b49b"><span class="bib-author" name="contrib-dfb25a55">BURIÁNEK, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-7be484d6">Simona PIKÁLKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-b956b49b">Zuzana PODANÁ</span>. <span class="bib-title">Násilí na mužích: sonda do zákoutí partnerských vztahů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 110 s. Humanitas. ISBN 978-80-7308-545-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5bedf207"><span class="bib-author" name="contrib-5bedf207">BURZOVÁ, Petra Lupták</span>. <span class="bib-title">Okouzleni pohledem na dav: principy uzavření a meze postsocialistické slovenské identifikace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 157 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-183-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5bedf207"><span class="bib-author" name="contrib-5bedf207">BURZOVÁ, Petra Lupták</span>. <span class="bib-title">Politika poloveřejnosti: narativní analýza sporů o demolici Domu hrůzy u Radbuzy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2014. 115 s. Společensko-ekologická edice; sv. 18. ISBN 978-80-7239-320-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0a9a07a1">NAXERA, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2016, roč. 18, č. 3, s. 145-147.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be7b7398"><span class="bib-author" name="contrib-be7b7398">BYSTŘICKÝ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Mediální moderna: studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7465-118-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 5, s. 584-887.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8ca9ca20"><span class="bib-author" name="contrib-8ca9ca20">CÍLEK, Václav</span>. <span class="bib-title">Něco se muselo stát: nová kniha proměn</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Novela bohemica, 2014. 489 s. ISBN 978-80-87683-36-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-45677660 contrib-795e10fd"><span class="bib-author" name="contrib-45677660">ČEVELA, Rostislav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-795e10fd">Libuše ČELEDOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociální gerontologie: východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2014. 238 s. ISBN 978-80-247-4544-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c40965de"><span class="bib-author" name="contrib-c40965de">ČOPÍK, Jan</span>. <span class="bib-title">Proměny a kontinuita české komunální politiky: územní samospráva v nové době (1850-2010)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Scriptorium, 2014. 317 s. ISBN 978-80-87271-89-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8aa98e28 contrib-c9d49cda"><span class="bib-author" name="contrib-8aa98e28">DAVIDOVÁ, Eva</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c9d49cda">Zdeněk UHEREK</span>. <span class="bib-title">Romové v československé a české společnosti v letech 1945-2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. 77 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-98-5.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Demokracie jako hodnota a problém: sborník z konference. II, která se konala 18. a 19. října 2012</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Liberec</span>: Technická univerzita v Liberci, 2014. 311 s. ISBN 978-80-7494-048-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4efe0448 contrib-59864c97 contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-4efe0448">DINUŠ, Peter</span>, <span class="bib-author" name="contrib-59864c97">Ladislav HOHOŠ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">Marek HRUBEC</span>. <span class="bib-title">Revoluce nebo transformace = Revolúcia alebo transformácia?</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Veda, 2014. 286 s. ISBN 978-80-224-1371-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-67248f02 contrib-2c564ec7"><span class="bib-author" name="contrib-67248f02">DVOŘÁČKOVÁ, Jana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-2c564ec7">Tereza STÖCKELOVÁ</span>. <span class="bib-title">Politika a každodennost na českých vysokých školách: etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 267 s . Studie. ISBN 978-80-7419-171-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-bb993ae2">MACHOVCOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2015, roč. 22, č. 61, s. 115-120.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-316bc741"><span class="bib-author" name="contrib-316bc741">FIRSTOVÁ, Jana</span>. <span class="bib-title">Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 215 s. ISBN 978-80-7380-521-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a79b5461"><span class="bib-author" name="contrib-a79b5461">FÓNADOVÁ, Laura</span>. <span class="bib-title">Nenechali se vyloučit: sociální vzestupy Romů v české společnosti: (kvalitativní studie)</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-6574-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9bbd0557"><span class="bib-author" name="contrib-9bbd0557">FREIDINGEROVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 232 s. Studie. ISBN 978-80-7419-174-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-67d0f5ef contrib-4d08bb39 contrib-d08dbbab contrib-9c2ce9de contrib-59a86619 contrib-5370ad61 contrib-4c8d1e9e"><span class="bib-author" name="contrib-67d0f5ef">FUČÍK, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-4d08bb39">Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d08dbbab">Lucie VONDRÁČKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-9c2ce9de">Martin LAKOMÝ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-59a86619">Jiří MATULA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5370ad61">Ladislav RABUŠIC</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4c8d1e9e">Jana BUKVAIOVÁ</span>. <span class="bib-title">Rodičovské dráhy: dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-6551-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628da5d0"><span class="bib-author" name="contrib-628da5d0">HÁJEK, Martin</span>. <span class="bib-title">Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 226 s. Studie. ISBN 978-80-7419-161-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8c29a1ce">JANTULOVÁ, Magdaléna Šťovíčková</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 1, s. 130-132.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a contrib-a4ff3303 contrib-67ba748e contrib-2b7ccc70"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a4ff3303">Kristina BŘEZINOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-67ba748e">Jana KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-2b7ccc70">Olga SIVKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 147 s. Studie. ISBN 978-80-7419-169-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f4fe627d contrib-7568d881 contrib-c88d1ca1 contrib-6affa576 contrib-c815bef4 contrib-79181ee0 contrib-a338f78a"><span class="bib-author" name="contrib-f4fe627d">HAŠKOVÁ, Hana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-7568d881">Marta VOHLÍDALOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c88d1ca1">Hana MAŘÍKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-6affa576">Radka DUDOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c815bef4">Zuzana UHDE</span>, <span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">Alena KŘÍŽKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-a338f78a">Lenka FORMÁNKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Vlastní cestou?: životní dráhy v pozdně moderní společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 397 s. Studie. ISBN 978-80-7419-178-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-aaee91fa">KOZÁKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 5, s. 877-881.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7ccd35fb contrib-5376397b"><span class="bib-author" name="contrib-7ccd35fb">HAVELKOVÁ, Barbara</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5376397b">Blanka BELLAK-HANČILOVÁ</span>. <span class="bib-title">Co s prostitucí?: veřejné politiky a práva osob v prostituci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 304 s. Studie. ISBN 978-80-7419-149-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7ecfbb1a">KOTÍK, Michal</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2015, roč. 22, č. 62, s. 77-82.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-87c4a35f">MOSKVINA, Yuliya</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 1, s. 127-129.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-318c01c8 contrib-9b9a85fd"><span class="bib-author" name="contrib-318c01c8">HLAVÁČEK, Pavel</span> a <span class="bib-author" name="contrib-9b9a85fd">Petr JUREK</span>. <span class="bib-title">Politické systémy anglosaských zemí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2014. 247 s. Bod. ISBN 978-80-7363-678-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-97e33574"><span class="bib-author" name="contrib-97e33574">HORÁK, Pavel</span>. <span class="bib-title">Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti: evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2014. 176 s. ISBN 978-80-210-7489-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f3bf150b"><span class="bib-author" name="contrib-f3bf150b">HORÁK, Martin</span>. <span class="bib-title">Úspěch i zklamání: demokracie a veřejná politika v Praze 1990-2000</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 278 s. Politeia. ISBN 978-80-246-2330-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-92867d0f contrib-1db9c58f"><span class="bib-author" name="contrib-92867d0f">HORÁKOVÁ, Hana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1db9c58f">Dana FIALOVÁ</span>. <span class="bib-title">Transformace venkova: turismus jako forma rozvoje</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 398 s. ISBN 978-80-7380-537-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6259d4c8"><span class="bib-author" name="contrib-6259d4c8">HOUDA, Přemysl</span>. <span class="bib-title">Intelektuální protest, nebo masová zábava?: folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2014. 239 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2353-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b7db78b0"><span class="bib-author" name="contrib-b7db78b0">HRADILKOVÁ, Jana</span> a kol. <span class="bib-title">Zbuzanky, aneb, Obec je rodu ženského</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Zbuzany</span>: Zbuževa, 2014. 211 s. ISBN 978-80-260-6760-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e8e773ef"><span class="bib-author" name="contrib-e8e773ef">CHROMÝ, Jan</span>. <span class="bib-title">Komunikace, média, vzdělávání, kultura</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Extrasystem Praha, 2014. 201 s. Didaktika, pedagogika. ISBN 978-80-87570-19-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b4056856"><span class="bib-author" name="contrib-b4056856">CHYTILEK, Roman</span>. <span class="bib-title">Politický prostor a politická témata: studie k soutěži politických stran</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. 203 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-357-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8a77bf60"><span class="bib-author" name="contrib-8a77bf60">JAKLOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Proměny etnické a kulturní identity českých přistěhovalců ve Spojených státech amerických</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. 117 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-96-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49b07080"><span class="bib-author" name="contrib-49b07080">JANÁK, Dušan</span>. <span class="bib-title">Počátky sociologie ve střední Evropě: studie k formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 279 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-176-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 1, s. 107-109.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49b07080 contrib-ca1277c3 contrib-5791430d"><span class="bib-author" name="contrib-49b07080">JANÁK, Dušan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ca1277c3">Miroslav PILÁT</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5791430d">Jan BEZDĚK</span>. <span class="bib-title">Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu: situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2014. 133 s. ISBN 978-80-7248-947-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e5042034"><span class="bib-author" name="contrib-e5042034">JANDOUREK, Jan</span>. <span class="bib-title">Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2014. 190 s. ISBN 978-80-262-0723-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a28fc164">NOVOTNÁ, Hana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 2, s. 331-335.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dd4d14f2"><span class="bib-author" name="contrib-dd4d14f2">JANSA, Petr</span>. <span class="bib-title">Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 116 s. ISBN 978-80-246-2444-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-288b3e4d"><span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>. <span class="bib-title">Slavné sociologické výzkumy: (1899-1949)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 395 s. Klas. ISBN 978-80-7419-165-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-288b3e4d">JEŘÁBEK, Hynek</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 4, s. 714-718.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ec779f2 contrib-7d429a22"><span class="bib-author" name="contrib-1ec779f2">JEŽEK, Vlastimil</span> a <span class="bib-author" name="contrib-7d429a22">Jan JIRÁK</span>. <span class="bib-title">Média a my</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta, 2014. Management umění - umění managementu. 145 s. ISBN 978-80-7331-304-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cb837ece"><span class="bib-author" name="contrib-cb837ece">KAŠPAROVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Politika romství - romská politika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. Knižnice Sociologické aktuality. 274 s. ISBN 978-80-7419-157-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 59 s. ISBN 978-80-7464-490-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Jsme tady doma: komentáře z let 2008-2014</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Novela Bohemica, 2014. 235 s. ISBN 978-80-87683-37-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-997d4728"><span class="bib-author" name="contrib-997d4728">KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-title">Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2014. 233 s. ISBN 978-80-87284-44-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Koho volí Vaši sousedé?: prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav, 2014. 173 s. Studie. ISBN 978-80-7419-166-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4624dfcf">MAŠKARINEC, Pavel</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 4, s. 709-711.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-145e9d2c"><span class="bib-author" name="contrib-145e9d2c">KOTKOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Domácí násilí v kontextu rodiny a práce</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Spondea, 2014. 127 s. ISBN 978-80-260-7191-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8e0fee45"><span class="bib-author" name="contrib-8e0fee45">KOUBA, Petr</span>. <span class="bib-title">Exodus bez Mojžíše: romská emigrace jako politický problém</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2014. 62 s. Parva philosophica. ISBN 978-80-7007-427-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1136c858"><span class="bib-author" name="contrib-1136c858">KOZÁK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Právo na pomezí diktatury a demokracie: právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2014. 167 s. Téma. ISBN 978-80-87284-50-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e7f86164"><span class="bib-author" name="contrib-e7f86164">KRATINOVÁ, Alžběta</span>. <span class="bib-title">Dovolená s poukazem: odborové rekreace v Československu 1948-1968</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2014. 250 s. Šťastné zítřky (Academia). ISBN 978-80-200-2363-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-628be2b3"><span class="bib-author" name="contrib-628be2b3">KREJČÍ, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Introduction to the management of social survey data</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology CAS, 2014. 64 s. ISBN 978-80-7330-252-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d39ab6cf"><span class="bib-author" name="contrib-d39ab6cf">KREJČÍ, Oskar</span>. <span class="bib-title">Sametová revoluce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Professional Publishing, 2014. 159 s. ISBN 978-80-7431-138-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2a572750"><span class="bib-author" name="contrib-2a572750">KREJČOVÁ, Nikola</span>. <span class="bib-title">Komerční suburbanizace Prahy</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 159 s. ISBN 978-80-7380-478-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bab3f9be contrib-266e9ad1"><span class="bib-author" name="contrib-bab3f9be">KUBÁT, Michal</span> a <span class="bib-author" name="contrib-266e9ad1">Tomáš LEBEDA</span>. <span class="bib-title">O komparativní politologii a současné české politice: Miroslavu Novákovi k 60. narozeninám</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 162 s. ISBN 978-80-246-2479-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5939c8a6"><span class="bib-author" name="contrib-5939c8a6">KUNŠTÁT, Daniel</span>. <span class="bib-title">25 let české demokracie očima veřejnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2014. 314 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2465-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-488f3fdd">BLAŽEJOVSKÁ, Markéta</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 5, s. 761-765.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b464a5d1 contrib-8228ea06"><span class="bib-author" name="contrib-b464a5d1">KUTÁLKOVÁ, Petra</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8228ea06">Ľubica KOBOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sexuální násilí: proč se nikdo neptá?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: In IUSTITIA, 2014. 232 s. ISBN 978-80-260-5793-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79fd2379 contrib-4e944c4e contrib-76534c39"><span class="bib-author" name="contrib-79fd2379">LENDEROVÁ, Milena</span>, <span class="bib-author" name="contrib-4e944c4e">Daniela TINKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-76534c39">Vojtěch HANULÍK</span>. <span class="bib-title">Tělo mezi medicínou a disciplínou: proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 641 s. Česká historie. ISBN 978-80-7422-313-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-70f6bc72"><span class="bib-author" name="contrib-70f6bc72">MALANÍKOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Autenticita ve světě médií: televizní příběh</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Brkola, 2014. 183 s. ISBN 978-80-905714-5-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4624dfcf"><span class="bib-author" name="contrib-4624dfcf">MAŠKARINEC, Pavel</span>. <span class="bib-title">Volební geografie Libereckého kraje 1992-2010: voličské chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA)</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 333 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-344-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba03cf98 contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-ba03cf98">MASLOWSKI, Nicolas</span> a <span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">Jiří ŠUBRT</span>. <span class="bib-title">Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 319 s. ISBN 978-80-246-2689-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4e38c22 contrib-25055480"><span class="bib-author" name="contrib-d4e38c22">MATOUŠEK, Roman</span> a <span class="bib-author" name="contrib-25055480">Robert OSMAN</span>. <span class="bib-title">Prostor(y) geografie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 309 s. ISBN 978-80-246-2733-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1dcc01e2"><span class="bib-author" name="contrib-1dcc01e2">MLČOCH, Lubomír</span>. <span class="bib-title">Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 192 s. ISBN 978-80-246-2323-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-23093994">VIDOVIĆOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 5, s. 871-874.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-94b20c74 contrib-7a4bdddd contrib-0c731f88"><span class="bib-author" name="contrib-94b20c74">MRÁČKOVÁ, Markéta</span> (ed.), <span class="bib-author" name="contrib-7a4bdddd">ŠIMONOVÁ, Barbora</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-0c731f88">VEJVODA, Viktor</span> (ed.). <span class="bib-title">Legenda o sídlišti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Akademie výtvarných umění v Praze a cosa.cz, 2014. 240 s. ISBN 978-80-87108-53-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60027d10"><span class="bib-author" name="contrib-60027d10">MRÁZEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Svět očima Samuela P. Huntingtona: pohled z historickosociologické perspektivy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 121 s. ISBN 978-80-246-2462-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-05e63a3c"><span class="bib-author" name="contrib-05e63a3c">MYŠIČKA, Stanislav</span>. <span class="bib-title">John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 263 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-343-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-691ab704"><span class="bib-author" name="contrib-691ab704">NEKOLNÝ, Bohumil</span>. <span class="bib-title">Paradigmata moderní kulturní politiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut umění - Divadelní ústav, 2014. 107 s. ISBN 978-80-7008-317-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Dějiny české sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2014. 667 s. ISBN 978-80-200-2355-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5be229d0">SKOVAJSA, Marek</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 5, s. 849-869.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-758c435e"><span class="bib-author" name="contrib-758c435e">OLŠÁKOVÁ, Doubravka</span>. <span class="bib-title">Věda jde k lidu!: československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2014. 678 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2318-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da9d4375"><span class="bib-author" name="contrib-da9d4375">OSTŘANSKÝ, Bronislav</span>. <span class="bib-title">Atlas muslimských strašáků, aneb, Vybrané kapitoly z "mediálního islámu"</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2014. 190 s. ISBN 978-80-200-2428-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b69824c7 contrib-496c2342 contrib-38bd6582"><span class="bib-author" name="contrib-b69824c7">PAUKNEROVÁ, Karolína</span>, <span class="bib-author" name="contrib-496c2342">Marco STELLA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-38bd6582">Petr GIBAS</span>. <span class="bib-title">Non-humans in social science: ontologies, theories and case studies</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2014. 350 s. ISBN 978-80-7465-122-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-54c19c72"><span class="bib-author" name="contrib-54c19c72">PAŽOUT, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Informační boj o Československo/v Československu (1945-1989)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 287 s. ISBN 978-80-87912-10-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-512b00a6"><span class="bib-author" name="contrib-512b00a6">PETRÁČEK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Člověk, hodnoty a dynamika středověké společnosti: antropologické koncepty středověku v transkulturní perspektivě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Moravapress, 2014. 111 s. ISBN 978-80-87853-13-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Texty z pozůstalosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 116 s. ISBN 978-80-7419-173-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fde30b70"><span class="bib-author" name="contrib-fde30b70">POSPĚCH, Pavel</span>. <span class="bib-title">Vynalézání venkova v ČR po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 175 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-353-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5b237c38">HUDCOVÁ, Eliška</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 5, s. 786-790.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a7c874ff"><span class="bib-author" name="contrib-a7c874ff">PREISSOVÁ, Andrea</span>. <span class="bib-title">Multikulturalismus - ztracené paradigma?</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 202 s. ISBN 978-80-244-4134-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ff22367"><span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span>. <span class="bib-title">Rozvoj osobnosti vysokoškoláků jako součást kvality výuky: témata a otázky k pojetí vysokoškolského studia jako učení se svobodě</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. 111 s. ISBN 978-80-7325-352-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-64c00a0d"><span class="bib-author" name="contrib-64c00a0d">PŘIBÁŇ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Obrana ústavnosti: aneb Česká otázka v postnacionální Evropě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 266 s. Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-175-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-eebbd82d"><span class="bib-author" name="contrib-eebbd82d">PŘIKRYL, Pavel</span>. <span class="bib-title">USA a evropská integrace: nenápadný půvab americké hegemonie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 256 s. ISBN 978-80-246-2688-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b70d2e87 contrib-5cce029b"><span class="bib-author" name="contrib-b70d2e87">ROUBAL, Ondřej</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span>. <span class="bib-title">Marketingová sociologie: marketingová komunikace a moderní společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 102 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-102-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b70d2e87"><span class="bib-author" name="contrib-b70d2e87">ROUBAL, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Sociologie a pozdně moderní společnost</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 57 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-087-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-225cb213"><span class="bib-author" name="contrib-225cb213">SEDLÁKOVÁ, Renáta</span>. <span class="bib-title">Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada Publishing, 2014. 539s . Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie: aktuální problémy soudobé společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2014. 184 s. ISBN 978-80-210-6788-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b9df15eb"><span class="bib-author" name="contrib-b9df15eb">SILBER, Radomír</span>. <span class="bib-title">Stranictví médií: vliv médií na české politické stranictví, mediální tvorba limitů veřejné oponentury a kontroly výkonu moci v ČR v 90. letech 20. století</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Tribun EU, 2014. 74 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0792-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aab8dce6 contrib-a6cb62c4 contrib-97e33574"><span class="bib-author" name="contrib-aab8dce6">SIROVÁTKA, Tomáš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a6cb62c4">Markéta HORÁKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-97e33574">Pavel HORÁK</span>. <span class="bib-title">Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií v nakl. Albert, 2014. 231 s. ISBN 978-80-210-7149-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f70a3cb6"><span class="bib-author" name="contrib-f70a3cb6">SLÁDEK, Karel</span>. <span class="bib-title">Ruská menšina a česká společnost: východiska transkulturní komunikace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Ostrava</span>: Moravapress, 2014. 106 s. ISBN 978-80-87853-12-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-778140ab"><span class="bib-author" name="contrib-778140ab">SLEPIČKOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Diagnóza neplodnost: sociologický pohled na zkušenost nedobrovolné bezdětnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (Slon), 2014. 166 s. Studie. ISBN 978-80-7419-140-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-18d07eac">POKORNÁ, Jana</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2017, roč. 19, s. 143-147.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-91976342">ŠTÝBROVÁ ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 2, s. 328-331.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f33a3ead contrib-9cb1c940"><span class="bib-author" name="contrib-f33a3ead">SOUKUP, Martin</span> a <span class="bib-author" name="contrib-9cb1c940">Martin RYCHLÍK</span>. <span class="bib-title">Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2014. 248 s. Antropos. ISBN 978-80-7465-108-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f33a3ead"><span class="bib-author" name="contrib-f33a3ead">SOUKUP, Martin</span>. <span class="bib-title">Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 169 s. ISBN 978-80-246-2567-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c contrib-88dc7ca3 contrib-0a6e9824"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span>, <span class="bib-author" name="contrib-88dc7ca3">Daniel LUTHER</span> a <span class="bib-author" name="contrib-0a6e9824">Peter SALNER</span>. <span class="bib-title">Mýtus - "realita" - identita: socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2014. 207 s. Urbánní studie. ISBN 978-80-87398-69-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1800d20d"><span class="bib-author" name="contrib-1800d20d">STORCHOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-title">Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Scriptorium, 2014. 449 s. ISBN 978-80-87271-87-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-db4be901"><span class="bib-author" name="contrib-db4be901">ŠLESINGEROVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Imaginace genů: sociologická perspektiva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 135 s. Studie. ISBN 978-80-7419-146-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7210a436"><span class="bib-author" name="contrib-7210a436">ŠTĚCH, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Konstruktivistické přístupy v sociálních vědách [CD-ROM]. Vydání: první</span>. <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Gaudeamus, 2014. 48 s. Texty k sociální práci. Sociologie pro sociální práci. ISBN 978-80-7435-451-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Soudobá sociologie. VI</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 401 s. ISBN 978-80-246-2558-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4e6cc616 contrib-2c2405be"><span class="bib-author" name="contrib-4e6cc616">ŠUSTROVÁ, Radka</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-2c2405be">HÉDLOVÁ, Luba</span> (ed.). <span class="bib-title">Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2014. 457 s. Historie. ISBN 978-80-200-2411-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6c2e2d2a">BERG, Lucie</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2016, roč. 23, č. 63-64, s. 183-190.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a627155a"><span class="bib-author" name="contrib-a627155a">TENGLEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Postavení žen v české vědě: monitorovací zpráva za rok 2012</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2014. 72 s. ISBN 978-80-7330-245-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6a2c0d0f"><span class="bib-author" name="contrib-6a2c0d0f">THELENOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Sociologie, andragogika a teorie učení Petera Jarvise</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 174 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4309-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a253b6e3"><span class="bib-author" name="contrib-a253b6e3">TOŠNER, Jiří</span> a kol. <span class="bib-title">Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to?: dobrovolnictví - cesta ke spolupráci obce s občany a organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Agnes, 2014. 135 s. ISBN 978-80-87548-00-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-deba4f69"><span class="bib-author" name="contrib-deba4f69">TRÁVNÍČEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013)</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky vydal Host, 2014. 190 s. ISBN 978-80-7491-256-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c2df68ac"><span class="bib-author" name="contrib-c2df68ac">ULVR, Michal</span>. <span class="bib-title">Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 252 s. Fontes. ISBN 978-80-7308-496-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13e72156 contrib-8775c0a2 contrib-90dd976c contrib-976514fb"><span class="bib-author" name="contrib-13e72156">VACKOVÁ, Barbora</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8775c0a2">Lucie GALČANOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-90dd976c">Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-976514fb">Lukáš KALA</span>. <span class="bib-title">Sami doma: bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7465-185-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2b256889"><span class="bib-author" name="contrib-2b256889">VÁCLAVÍK, David</span>. <span class="bib-title">Religionistická typologie a taxonomie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2014. 103 s. ISBN 978-80-210-7099-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80366b02 contrib-548d83d6"><span class="bib-author" name="contrib-80366b02">VANĚK, Miroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-548d83d6">Lenka KRÁTKÁ</span>. <span class="bib-title">Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 541 s. Oralní historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2813-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9685dff0 contrib-f829ddec contrib-a65a1507"><span class="bib-author" name="contrib-9685dff0">VÁVRA, Jan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f829ddec">Zdenka SOKOLÍČKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-a65a1507">Miloslav LAPKA</span>. <span class="bib-title">Naše společná přítomnost II</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 118 s. Acta universitatis Carolinae. Philosophica et historica.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13232d5e"><span class="bib-author" name="contrib-13232d5e">VEČERKA, Kazimír</span>. <span class="bib-title">Metodologické problémy identifikace a interpretace sociálních deviací: konference sekce sociální patologie MČSS: Červená nad Vltavou 9.-11. dubna 2014</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova česká sociologická společnost, 2014. 157 s. ISBN 978-80-905443-1-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d44182c7"><span class="bib-author" name="contrib-d44182c7">VODÁKOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-title">Hledání stop sociologie v nesociologických vědách</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2014. 178 s. Studie. ISBN 978-80-7419-180-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7568d881"><span class="bib-author" name="contrib-7568d881">VOHLÍDALOVÁ, Marta</span>. <span class="bib-title">Rozehraná partie: talentky sedm let poté</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2014. 141 s. ISBN 978-80-7330-261-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-06936913 contrib-1a66ffb3 contrib-ffb16b3b"><span class="bib-author" name="contrib-06936913">WAGNEROVÁ, Alena</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1a66ffb3">NIKRMAJER, Leoš</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ffb16b3b">PETRÁŠ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Paměť kraje: proměny Zbudovských blat (Sedlec a okolí) v průběhu dvacátého století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Svazek obcí Blata ve spolupráci s MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, ©2014. 208 s. ISBN 978-80-260-6594-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-08e863fc"><span class="bib-author" name="contrib-08e863fc">WEINEROVÁ, Renata</span>. <span class="bib-title">Romové a stereotypy: výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 90 s. ISBN 978-80-246-2632-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f925b108"><span class="bib-author" name="contrib-f925b108">ZAHRÁDKA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Spotřební kultura: historie, teorie, výzkum</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2014. 438 s. ISBN 978-80-200-2372-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b70d2e87">ROUBAL, Ondřej</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2015, roč. 51, č. 1, s. 181-185.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4fdb335c contrib-ab2fdb17 contrib-1a70b82c"><span class="bib-author" name="contrib-4fdb335c">ZNOJ, Milan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ab2fdb17">Jan BÍBA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1a70b82c">Jana VARGOVČÍKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Demokracie v postliberální konstelaci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2014. 240 s. Politeia. ISBN 978-80-246-2878-3.</div>
 
 
 
==2015==
 
<div class="bib-work" name="contrib-af38c045"><span class="bib-author" name="contrib-af38c045">ANTOŠÍKOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-title">Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Akropolis, 2015. 341 s. ISBN 978-80-7470-109-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179 contrib-fa02f245 contrib-9feb3d42"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-fa02f245">Petr GONGALA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-9feb3d42">Kamil GREGOR</span>. <span class="bib-title">Dvacet let komunálních voleb v ČR</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 159 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-381-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e2fa2583">JÜPTNER, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 2, s. 240-244.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54a5974"><span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">BARŠA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Cesty k emancipaci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2015. 270 s. 21. století. ISBN 978-80-200-2466-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-baa3daf1 contrib-b166ec5b contrib-66703c80"><span class="bib-author" name="contrib-baa3daf1">BÁRTA, Miroslav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b166ec5b">Martin KOVÁŘ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-66703c80">Otakar FOLTÝN</span>. <span class="bib-title">Povaha změny: bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšehrad, 2015. 317 s. ISBN 978-80-7429-641-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-122b4471">CHARVÁT, Martin</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 2, s. 326-328.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-29ac24b9"><span class="bib-author" name="contrib-29ac24b9">BRZOBOHATÝ, Tomáš</span> et al. <span class="bib-title">Česko hledá budoucnost: sborník projektu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Heinrich-Böll-Stiftung, 2015. 240 stran. ISBN 978-80-87753-21-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-57b1a280 contrib-0d58f78a contrib-124f91a4 contrib-6859da4a contrib-e11dd06f contrib-5e32ee07"><span class="bib-author" name="contrib-57b1a280">CEJP, Martin</span>, <span class="bib-author" name="contrib-0d58f78a">Šárka BLATNÍKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-124f91a4">Lucie HÁKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-6859da4a">Jakub HOLAS</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e11dd06f">Ivana TRÁVNÍČKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5e32ee07">Jiří VLACH</span>. <span class="bib-title">Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. 211 s. Studie. ISBN 978-80-7338-155-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a7af1472"><span class="bib-author" name="contrib-a7af1472">CIDLINSKÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Změna trasy: o odchodech z vědy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7330-286-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a2438256"><span class="bib-author" name="contrib-a2438256">CRHA, Bedřich</span> a kol. <span class="bib-title">Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2015. 247 stran. ISBN 978-80-210-8089-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b0b7a002"><span class="bib-author" name="contrib-b0b7a002">ČERNÝ, Karel</span>. <span class="bib-title">Nad Evropou půlměsíc</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. 278 s. ISBN 978-80-246-3066-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a85e50c8"><span class="bib-author" name="contrib-a85e50c8">DLUHOŠ, Marek</span>. <span class="bib-title">Vorové v zákoně - vůdcové zločinců postsovětského světa: (od perestrojky k dnešku)</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vodnář, 2015. 203 s. ISBN 978-80-7439-100-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca64116a contrib-6f561a4d contrib-b6fd475b"><span class="bib-author" name="contrib-ca64116a">DRBOHLAV, Dušan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-6f561a4d">Zdeněk ČERMÁK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b6fd475b">Milan LUPTÁK</span> et al. <span class="bib-title">Ukrajinská pracovní migrace v Česku: migrace - remitence - (rozvoj)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2015. 282 s. ISBN 978-80-246-2995-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-958a1e5d"><span class="bib-author" name="contrib-958a1e5d">DURDOVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Sport jako sociálně ekonomický fenomén</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. 135 stran. ISBN 978-80-248-3658-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6affa576"><span class="bib-author" name="contrib-6affa576">DUDOVÁ, Radka</span>. <span class="bib-title">Postarat se ve stáří: rodina a zajištění péče o seniory</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 199 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-182-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4e1b10a"><span class="bib-author" name="contrib-d4e1b10a">FIALA, Petr</span>. <span class="bib-title">Na konci bezstarostnosti: co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2015. 146 s. ISBN 978-80-7485-038-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a338f78a contrib-c88d1ca1 contrib-79181ee0 contrib-5fb32e87"><span class="bib-author" name="contrib-a338f78a">FORMÁNKOVÁ, Lenka</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c88d1ca1">Hana MAŘÍKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">Alena KŘÍŽKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5fb32e87">Romana VOLEJNÍČKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Gender a rovnováha moci: podpora rovného přístupu žen do řídících pozic v sociálním a konvenčním podniku ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 56 s. ISBN 978-80-7330-273-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7afbf53c"><span class="bib-author" name="contrib-7afbf53c">FRAŇKOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Lokální ekonomiky v souvislostech, aneb, Produkce a spotřeba z blízka</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2015. 216 s. ISBN 978-80-210-7740-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1119014a contrib-4fc38868 contrib-896bbe9d contrib-83d8da88"><span class="bib-author" name="contrib-1119014a">GRAF, Sylvie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-4fc38868">Martina HŘEBÍČKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-896bbe9d">Magda PETRJÁNOŠOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-83d8da88">Alicja LEIX</span>. <span class="bib-title">Češi a jejich sousedé: meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2015. 349 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2489-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-284256a7 contrib-e0f2df8a contrib-8b6398ee"><span class="bib-author" name="contrib-284256a7">GREGER, David</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e0f2df8a">Jaroslava SIMONOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8b6398ee">Jana STRAKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Spravedlivý start?: nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 177 s. ISBN 978-80-7290-861-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9141b4b3"><span class="bib-author" name="contrib-9141b4b3">HAHNOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Dlouhé stíny předsudků: německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2015. 487 s. Historie. ISBN 978-80-200-2479-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5425605a"><span class="bib-author" name="contrib-5425605a">HAMPLOVÁ, Dana</span>. <span class="bib-title">Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele: štěstí ze sociologické perspektivy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fortuna Libri, 2015. 214 s. ISBN 978-80-7321-947-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1735eec0"><span class="bib-author" name="contrib-1735eec0">HAVELKA, Miloš</span>. <span class="bib-title">Výklady a kritika</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. 285 s. ISBN 978-80-7465-177-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ed8a0dd2 contrib-e0579bbe contrib-f384c2c3"><span class="bib-author" name="contrib-ed8a0dd2">HAVELKOVÁ, Hana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e0579bbe">Libora OATES-INDRUCHOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f384c2c3">Petra HANÁKOVÁ</span> et al. <span class="bib-title">Vyvlastněný hlas: proměny genderové kultury v české společnosti: 1948-1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2015. 512 s. POST. ISBN 978-80-7419-096-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e4266e08">ANTOŠOVÁ, Svatava</span>. <span class="bib-journal">Tvar</span>. 2016, roč. 27, č. 13, s. 18.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1b34d69b contrib-dc4dc412 contrib-c3906e8b"><span class="bib-author" name="contrib-1b34d69b">HOJDA, Zdeněk</span> (ed.), <span class="bib-author" name="contrib-dc4dc412">OTTLOVÁ, Marta</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-c3906e8b">PRAHL, Roman</span> (ed.). <span class="bib-title">Útisk, charita, vyloučení: sociální 19. století: sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 27.2.-1.3.2014</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2015. 391 s. ISBN 978-80-200-2460-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-61d713ad"><span class="bib-author" name="contrib-61d713ad">HOLUBEC, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Ještě nejsme za vodou: obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace</span>. <span class="bib-place">Dolní Břežany</span>: Scriptorium, 2015. 310 s. ISBN 978-80-88013-07-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-66e97e98 contrib-69417b6a contrib-3bf2cb61 contrib-3b8df664"><span class="bib-author" name="contrib-66e97e98">HOPPE, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-69417b6a">Markéta ŠKODOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3bf2cb61">Jiří SUK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-3b8df664">Francesco CACCAMO</span>. <span class="bib-title">O nový československý model socialismu: čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2015. 141 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny. ISBN 978-80-7285-194-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cd9c68d4 contrib-1e5fdcb4"><span class="bib-author" name="contrib-cd9c68d4">HORKÝ, Ondřej</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1e5fdcb4">Tomáš PROFANT</span>. <span class="bib-title">Mimo Sever a Jih: rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav mezinárodních vztahů, 2015. 328 s. ISBN 978-80-87558-18-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0ca47dff">MIKUŠ, Marek</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 5, s. 790-792.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-001975f4"><span class="bib-author" name="contrib-001975f4">HORSKÝ, Jan</span>. <span class="bib-title">Teorie a narace: k noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2015. 274 s. Historické myšlení. ISBN 978-80-257-1320-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33cfabec"><span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">HRUBEC, Marek</span>. <span class="bib-title">Odjištěná společnost: rozhovory o potřebné společenské změně</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 150 s. Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-228-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-59939b10 contrib-753632aa contrib-c66fe09f contrib-f33a3ead contrib-d8df8907 contrib-18e0ab12"><span class="bib-author" name="contrib-59939b10">HUBÁČEK, Ondřej</span>; <span class="bib-author" name="contrib-753632aa">Lenka OPLETALOVÁ</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c66fe09f">Barbora PŮTOVÁ</span>; <span class="bib-author" name="contrib-f33a3ead">Martin SOUKUP</span>; <span class="bib-author" name="contrib-d8df8907">Václav SOUKUP</span> a <span class="bib-author" name="contrib-18e0ab12">Josef ŽÁK</span>. <span class="bib-title">Lokální funkce kultury: teoreticko metodologická východiska evaluace kulturních služeb</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 148 s. ISBN 978-80-7308-569-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0ea33b26 contrib-d8eeda76 contrib-390c1b73"><span class="bib-author" name="contrib-0ea33b26">CHOTAŠ, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d8eeda76">Aleš PRÁZNÝ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-390c1b73">Tomáš HEJDUK</span>. <span class="bib-title">Moderní univerzita: ideál a realita</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2015. 456 s. ISBN 978-80-7007-419-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-52435f9c contrib-962d43a3 contrib-f81e8cb4 contrib-19daf63d contrib-23093994"><span class="bib-author" name="contrib-52435f9c">JAHODA, Robert</span>, <span class="bib-author" name="contrib-962d43a3">Jiří VYHLÍDAL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f81e8cb4">Jana GODAROVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-19daf63d">Pavel KOFROŇ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-23093994">Lucie VIDOVIĆOVÁ</span>. <span class="bib-title">Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2015. 109 s. ISBN 978-80-7416-215-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5a44c3fb"><span class="bib-author" name="contrib-5a44c3fb">JÁCHYMOVÁ KRÁLOVCOVÁ, Magdalena</span>. <span class="bib-title">Emil Lederer, sociolog a ekonom</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2015. 159 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-04-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580 contrib-906c7504 contrib-a4db4688 contrib-cb266767 contrib-5acd9064"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>, <span class="bib-author" name="contrib-906c7504">Luděk JIRKA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a4db4688">Nela KRÁLOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-cb266767">Michal PAVLÁSEK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5acd9064">Jiří TŮMA</span>. <span class="bib-title">Krajané: hledání nových perspektiv</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2015. 186 s. ISBN 978-80-7465-151-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49b07080 contrib-cb993a72 contrib-e0b3029f contrib-845890f4 contrib-ca1277c3 contrib-5f96c050"><span class="bib-author" name="contrib-49b07080">JANÁK, Dušan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-cb993a72">Martin STANOEV</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e0b3029f">Kateřina TVRDÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-845890f4">Václav WALACH</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ca1277c3">Miroslav PILÁT</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5f96c050">Lubomír HLAVIENKA</span>. <span class="bib-title">Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu: sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově</span>. <span class="bib-place">Opava</span>: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015. 147 s. ISBN 978-80-7510-157-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4e6a8a2f contrib-34e48c99 contrib-d9f0b2f3"><span class="bib-author" name="contrib-4e6a8a2f">JARKOVSKÁ, Lucie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-34e48c99">Kateřina LIŠKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d9f0b2f3">Lucie OBROVSKÁ</span> et al. <span class="bib-title">Etnická rozmanitost ve škole: stejnost v různosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2015. 255 s. ISBN 978-80-262-0792-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7a28372c">JELÍNEK, Matouš</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2016, roč. 18, č. 3, s. 155-164.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-bb993ae2">MACHOVCOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 4, s. 597-601.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ddaa5d1e"><span class="bib-author" name="contrib-ddaa5d1e">JIRSA, Jakub</span>. <span class="bib-title">Idea university</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2015. 186 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2375-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e579872f contrib-953a7159"><span class="bib-author" name="contrib-e579872f">KALOUS, Jan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-953a7159">František KOLÁŘ</span>. <span class="bib-title">Sport v komunistickém Československu 1945-1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 236 s. ISBN 978-80-87912-38-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fab8033f contrib-8c551cab"><span class="bib-author" name="contrib-fab8033f">KASPER, Tomáš</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8c551cab">Markéta PÁNKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2015. 319 s. Historie. ISBN 978-80-86935-26-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Odsouzeni k modernitě: co hledá sociologie a našla beletrie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Novela bohemica, 2015. 186 s. ISBN 978-80-87683-53-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ceb971d5 contrib-6619d61e"><span class="bib-author" name="contrib-ceb971d5">KINDLEROVÁ, Rita</span> a <span class="bib-author" name="contrib-6619d61e">Pat LYONS</span>. <span class="bib-title">47 odstínů české společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 369 s. ISBN 978-80-7330-280-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-04cb10d9"><span class="bib-author" name="contrib-04cb10d9">KLÍMA, Michal</span>. <span class="bib-title">Od totality k defektní demokracii: privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Slon, 2015. 364 s. Politické systémy. ISBN 978-80-7419-139-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c5c5e9f0">BÍLEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 1, s. 109-111.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c723a088"><span class="bib-author" name="contrib-c723a088">KLIMEŠ, David</span>. <span class="bib-title">Jak zábavné je informovat: infotainment čili infozábava v teorii, praxi a českém kontextu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 118 s. ISBN 978-80-246-2973-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-739e3025 contrib-d42bb708"><span class="bib-author" name="contrib-739e3025">KLIMEŠ, Ivan</span> a <span class="bib-author" name="contrib-d42bb708">Jan WIENDL</span>. <span class="bib-title">Kultura a totalita. III, Revoluce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. Varia / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 513 s. ISBN 978-80-7308-637-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c1bc89b7"><span class="bib-author" name="contrib-c1bc89b7">KLUFOVÁ, Renata</span>. <span class="bib-title">Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvislostí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Wolters Kluwer, 2015. 275 s. ISBN 978-80-7478-733-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f91c4bd3 contrib-df1269bc contrib-1e733b3b contrib-e62135c7 contrib-85bf954f"><span class="bib-author" name="contrib-f91c4bd3">KOKAISL, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-df1269bc">Sandra KREISSLOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1e733b3b">Andrea ŠTOLFOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e62135c7">Jana ZYCHOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-85bf954f">Pavla FAJFRLÍKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Po stopách Němců ve východní Evropě: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, bývalá Jugoslávie a Ukrajina</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nostalgie, 2015. 322 s. Pestrá Evropa. ISBN 978-80-906207-1-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e0e0cbbe"><span class="bib-author" name="contrib-e0e0cbbe">KOMÁREK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Evropa na rozcestí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2015. 397 s. ISBN 978-80-200-2510-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-310cb300 contrib-247228c9 contrib-e10fcbd6 contrib-2dacfd2e contrib-87140c11 contrib-90ed1b5d"><span class="bib-author" name="contrib-310cb300">KOSTELECKÝ, Tomáš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-247228c9">Renáta MIKEŠOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e10fcbd6">Markéta POLÁKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">Daniel ČERMÁK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-87140c11">Josef BERNARD</span> a <span class="bib-author" name="contrib-90ed1b5d">Martin ŠIMON</span>. <span class="bib-title">Geografie výsledků parlamentních voleb: vzorce volebního chování v Česku: 1992-2013</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 209 s. ISBN 978-80-7330-284-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9f02fbf0"><span class="bib-author" name="contrib-9f02fbf0">KRATOCHVÍL, Petr</span>. <span class="bib-title">Městský veřejný prostor</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Zlatý řez, 2015. 191 s. ISBN 978-80-88033-00-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df1269bc contrib-ebcff4ba"><span class="bib-author" name="contrib-df1269bc">KREISSLOVÁ, Sandra</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ebcff4ba">Lukáš NOVOTNÝ</span>. <span class="bib-title">Kulturní život německé menšiny v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. 170 s. ISBN 978-80-87975-32-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-09f81b7b contrib-b956b49b contrib-dfb25a55"><span class="bib-author" name="contrib-09f81b7b">KRULICHOVÁ, Eva</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b956b49b">Zuzana PODANÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-dfb25a55">Jiří BURIÁNEK</span> et al. <span class="bib-title">Delikvence mládeže: trendy a souvislosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Triton, 2015. 231 s. ISBN 978-80-7387-860-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e38b0e61"><span class="bib-author" name="contrib-e38b0e61">KRUNTORÁDOVÁ, Ilona</span>. <span class="bib-title">Politické aspekty financování českých měst</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, 2015. 192 s. ISBN 978-80-246-2744-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbd95aaa"><span class="bib-author" name="contrib-fbd95aaa">KŘÍŽOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Alternativní medicína v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2015. 149 s. ISBN 978-80-246-2498-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85a9a620"><span class="bib-author" name="contrib-85a9a620">KUBÁTOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 354 s. Studie. ISBN 978-80-7419-190-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6da63b63">KAWULOK, Josef</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 4, s. 647-650.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771 contrib-9c60b9e4 contrib-b93193ae contrib-ce23e887"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span>, <span class="bib-author" name="contrib-9c60b9e4">Jana BARVÍKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b93193ae">Kristýna JANUROVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ce23e887">Sylva HÖHNE</span>. <span class="bib-title">Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2015. 219 s. ISBN 978-80-7416-204-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79fd2379 contrib-fea47dc1 contrib-407e8a4f"><span class="bib-author" name="contrib-79fd2379">LENDEROVÁ, Milena</span>, <span class="bib-author" name="contrib-fea47dc1">Martina HALÍŘOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-407e8a4f">Tomáš JIRÁNEK</span>. <span class="bib-title">Vše pro dítě: válečné dětství 1914-1918</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Paseka, 2015. 277 s. ISBN 978-80-7432-499-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83bcf5bf"><span class="bib-author" name="contrib-83bcf5bf">LHOŤAN, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Eurabia: mýtus nebo realita budoucnosti?</span>. <span class="bib-place">Pstruží</span>: Lukáš Lhoťan, 2015. 104 s. ISBN 978-80-906030-3-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-61ee16cd"><span class="bib-author" name="contrib-61ee16cd">LOEWENSTEIN, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Občanská společnost a její krize: eseje historické a filosofické</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. Dějiny a kultura. 455 s. ISBN 978-80-7325-377-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b0a6bf68"><span class="bib-author" name="contrib-b0a6bf68">LUPAČ, Petr</span>. <span class="bib-title">Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 260 s. Studie. ISBN 978-80-7419-231-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-719acd2a"><span class="bib-author" name="contrib-719acd2a">LUX, Martin</span> et al. <span class="bib-title">Standardy bydlení 2014/2015: sociální normy a rozhodování na trhu bydlení</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 186 stran. ISBN 978-80-7330-279-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1df9ffb1 contrib-bf10b6b4 contrib-029a2346"><span class="bib-author" name="contrib-1df9ffb1">MALÝ, Ivan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-bf10b6b4">Petr BEDNAŘÍK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-029a2346">Michal GEISLER</span> et al. <span class="bib-title">Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národní muzeum, 2015. 268 s. ISBN 978-80-7036-470-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5f6223fb"><span class="bib-author" name="contrib-5f6223fb">MAREŠ, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Ne islámu!: protiislámská politika v České republice</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 219 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-397-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77b08094"><span class="bib-author" name="contrib-77b08094">MAREŠ, Petr</span>. <span class="bib-title">Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova universita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ff8bbde9 contrib-1217e02b"><span class="bib-author" name="contrib-ff8bbde9">MAŠKOVÁ, Tereza</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1217e02b">Vojtěch RIPKA</span>. <span class="bib-title">Železná opona v Československu: usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948-1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro výzkum totalitních režimů, 2015. 197 s. ISBN 978-80-87912-31-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-124f91a4">HÁKOVÁ, Lucie</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 5, s. 772-776.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0575cfda"><span class="bib-author" name="contrib-0575cfda">MENDEL, Miloš</span>. <span class="bib-title">Arabské jaro: historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2015. 349 s. Orient. ISBN 978-80-200-2474-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-27086676"><span class="bib-author" name="contrib-27086676">MIŠOVIČ, Ján</span>. <span class="bib-title">Komunikace ve společnosti</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 303 s. ISBN 978-80-7380-545-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-475cfdd2"><span class="bib-author" name="contrib-475cfdd2">MLEJNEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Kuře v hrnci a křeček v kole: česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. Politika a společnost. 265 s. ISBN 978-80-7325-365-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c150026c"><span class="bib-author" name="contrib-c150026c">MOREE, Dana</span>. <span class="bib-title">Základy interkulturního soužití</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2015. 204 s. ISBN 978-80-262-0915-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e3939965">SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 4, s. 640-645.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aee251b1"><span class="bib-author" name="contrib-aee251b1">MRŇKA, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Svéhlavá periferie: každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 216 s. ISBN 978-80-87912-34-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-efe33f8d"><span class="bib-author" name="contrib-efe33f8d">MUCHA, Ivan</span>. <span class="bib-title">Proměny práva a společnosti</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 174 stran. Monografie. ISBN 978-80-7380-596-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0a9a07a1"><span class="bib-author" name="contrib-0a9a07a1">NAXERA, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace: studie korupčních, klientelistických a patronážních jevů z prostředí Československa/České republiky</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2015. 243 s. Společensko-ekologická edice. ISBN 978-80-7239-323-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02973e2c"><span class="bib-author" name="contrib-02973e2c">NĚMECKÝ, Marek</span>. <span class="bib-title">Co drží společnost pohromadě?: pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 197 s. ISBN 978-80-246-3009-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6 contrib-e8788ca5"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e8788ca5">Zdeněk VOJTÍŠEK</span>. <span class="bib-title">Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 655 s. ISBN 978-80-246-3315-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fff2d9d0"><span class="bib-author" name="contrib-fff2d9d0">NOVÝ, Michal</span>. <span class="bib-title">Vyšší princip?: individuální a kontextuální determinanty volební účasti ve 31 zemích</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. 287 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-367-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02245f5b"><span class="bib-author" name="contrib-02245f5b">PÁNEK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Výběr metod participativního mapování</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci pro katedru geoinformatiky, 2015. 108 s. Terra notitia. ISBN 978-80-244-4435-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cb266767"><span class="bib-author" name="contrib-cb266767">PAVLÁSEK, Michal</span>. <span class="bib-title">S motykou a Pánem Bohem: po stopách českých evangelíků ve Vojvodině</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha - pracoviště Brno, 2015. 200 s. ISBN 978-80-87112-91-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-54c19c72"><span class="bib-author" name="contrib-54c19c72">PAŽOUT, Jaroslav</span> (ed.). <span class="bib-title">Každodenní život v Československu 1945/48-1989</span>. <span class="bib-edition">Vydání první</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 239 s. ISBN 978-80-87912-35-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ffb16b3b contrib-99114bbf"><span class="bib-author" name="contrib-ffb16b3b">PETRÁŠ, Jiří</span> (ed.) a <span class="bib-author" name="contrib-99114bbf">SVOBODA, Libor</span> (ed.). <span class="bib-title">Československo v letech 1954-1962</span>. <span class="bib-edition">Vydání první</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 651 s. ISBN 978-80-87912-24-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3fa35f88"><span class="bib-author" name="contrib-3fa35f88">PETRÚŠEK, Ivan</span>. <span class="bib-title">Analýza chybějících hodnot: srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 146 s. ISBN 978-80-7330-267-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1e0688f4">NEMČOK, Miroslav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2018, roč. 54, č. 2, s. 296-298.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7be484d6"><span class="bib-author" name="contrib-7be484d6">PIKÁLKOVÁ, Simona</span>. <span class="bib-title">Ženy jako oběti partnerského násilí: sociologická perspektiva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (Slon), 2015. 162 s. Studie. ISBN 978-80-7419-189-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-edd90f83"><span class="bib-author" name="contrib-edd90f83">PITHART, Petr</span>. <span class="bib-title">Po Devětaosmdesátém: rozpomínání a přemítání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2015. 490 s. Spisy Petra Pitharta. ISBN 978-80-200-2504-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d80f0fd5"><span class="bib-author" name="contrib-d80f0fd5">PLACÁK, Petr</span>. <span class="bib-title">Gottwaldovo Československo jako fašistický stát</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Paseka, 2015. 189 s. ISBN 978-80-7432-604-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fde30b70"><span class="bib-author" name="contrib-fde30b70">POSPĚCH, Pavel</span>. <span class="bib-title">Od veřejného prostoru k nákupním centrům: svět cizinců a jeho regulace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 194 s. Studie.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c96a0e07 contrib-1a8dc447 contrib-eba34cb1 contrib-f3553afe contrib-9c9a232d contrib-b3a4b6b7 contrib-b60863cb"><span class="bib-author" name="contrib-c96a0e07">POSPÍŠILOVÁ, Jana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1a8dc447">Karel ALTMAN</span>, <span class="bib-author" name="contrib-eba34cb1">Peter DEMETZ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f3553afe">Alexandra NAVRÁTILOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-9c9a232d">Jana NOSKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b3a4b6b7">Marta TONCROVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-b60863cb">Andrea ZOBAČOVÁ</span>. <span class="bib-title">Děti v Brně: kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2015. 175 s. ISBN 978-80-87112-97-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-51a0e8cc"><span class="bib-author" name="contrib-51a0e8cc">PRŮCHA, Jan</span>. <span class="bib-title">Česká vzdělanost: multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Wolters Kluwer, 2015. 205 s. ISBN 978-80-7478-675-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-64c00a0d contrib-1a34e0d0 contrib-8d75dcb5"><span class="bib-author" name="contrib-64c00a0d">PŘIBÁŇ, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1a34e0d0">Václav BĚLOHRADSKÝ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8d75dcb5">Petr AGHA</span> et al. <span class="bib-title">Lidská práva: (ne)smysl české politiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 253 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-230-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-27abe4bb contrib-0d48abf6 contrib-5fede688 contrib-9cb91276"><span class="bib-author" name="contrib-27abe4bb">PŠEJA, Pavel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0d48abf6">SUCHÝ, Petr</span>; <span class="bib-author" name="contrib-5fede688">KRPEC, Oldřich</span> a <span class="bib-author" name="contrib-9cb91276">KŘÍŽ, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Moc a zájmy v mezinárodním systému: procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7325-409-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-90853a2f"><span class="bib-author" name="contrib-90853a2f">RYNDA, Ivan</span>. <span class="bib-title">Krize: společnost, kultura a ekologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Togga, 2015. 198 s. ISBN 978-80-7476-086-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-99622bbd contrib-2dacfd2e contrib-7a56a576 contrib-87140c11 contrib-20e98b09"><span class="bib-author" name="contrib-99622bbd">RYŠAVÝ, Dan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-2dacfd2e">Daniel ČERMÁK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-7a56a576">Michal ILLNER</span>, <span class="bib-author" name="contrib-87140c11">Josef BERNARD</span> a <span class="bib-author" name="contrib-20e98b09">Petr VAŠÁT</span>. <span class="bib-title">Na/O kraji: kraje a jejich představitelé 2000-2013</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (Slon), 2015. 213 s. ISBN 978-80-7419-227-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6da63b63">KAWULOK, Josef</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 4, s. 594-597.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-06eb8bb5 contrib-e2fa2583 contrib-1170c97e contrib-1ad2d533"><span class="bib-author" name="contrib-06eb8bb5">ŘÍCHOVÁ, Blanka</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e2fa2583">Petr JÜPTNER</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1170c97e">Martin RIEGL</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1ad2d533">Kamil ŠVEC</span>. <span class="bib-title">Analýza politiky a političtí aktéři: možnosti a limity aplikace teorií v příkladech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 251 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-187-9.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ffcdcdd4">KISSOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2018, roč. 54, č. 1, s. 141-143.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5dff3183 contrib-729328a4"><span class="bib-author" name="contrib-5dff3183">SEDLÁČKOVÁ, Markéta</span> a <span class="bib-author" name="contrib-729328a4">Jakub MLYNÁŘ</span>. <span class="bib-title">„Prima to bývalo a prima je to i teď!": memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 116 s. Varia. ISBN 978-80-7308-573-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-17dbd2df"><span class="bib-author" name="contrib-17dbd2df">SEKOT, Aleš</span>. <span class="bib-title">Pohybové aktivity pohledem sociologie</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2015. 151 s. ISBN 978-80-210-7918-2.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-57599130">SVOBODA, Arnošt</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2016, roč. 18, č. 3, . 149-153.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-16d61ef5"><span class="bib-author" name="contrib-16d61ef5">SCHNEIDEROVÁ, Soňa</span>. <span class="bib-title">Analýza diskurzu a mediální text</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 164 s. ISBN 978-80-246-2884-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-35ea80d9 contrib-4708201c contrib-9ae264af"><span class="bib-author" name="contrib-35ea80d9">SLEPIČKA, Pavel</span>, <span class="bib-author" name="contrib-4708201c">Jiří MUDRÁK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-9ae264af">Irena SLEPIČKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sport a pohyb v životě seniorů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 162 s. ISBN 978-80-246-3110-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-29222895"><span class="bib-author" name="contrib-29222895">SMETÁČKOVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Česká ženská lobby, 2015. 175 s. ISBN 978-80-260-9118-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b59b4a8e"><span class="bib-author" name="contrib-b59b4a8e">SOLDÁT, Martin</span>. <span class="bib-title">Dialogy o transformaci: s devíti zástupci české inteligence hovoří Martin Soldát</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví, 2015. 150 s. ISBN 978-80-906192-0-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1857519c"><span class="bib-author" name="contrib-1857519c">SOLÍK, Martin</span>. <span class="bib-title">Rozpory a alternativy globálního kapitalismu: polemika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2015. 302 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-431-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c contrib-99e24363"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span> a <span class="bib-author" name="contrib-99e24363">Andrzej STAWARZ</span>. <span class="bib-title">Mýtus - "realita" - identita: národní metropole v čase "návratu do Evropy"</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, společensko-vědní modul ve spolupráci s Českým centrem ve Varšavě, 2015. 183 s. Urbánní studie. ISBN 978-80-87398-85-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-caf38540"><span class="bib-author" name="contrib-caf38540">STROBACH, Vít</span>. <span class="bib-title">Židé: národ, rasa, třída: sociální hnutí a "židovská otázka" v českých zemích 1861-1921</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 307 s. Knižnice dějin a současnosti. ISBN 978-80-7422-377-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5977023f"><span class="bib-author" name="contrib-5977023f">STŘÍTESKÝ, Václav</span>. <span class="bib-title">Diference ve spotřebním chování mužů a žen: význam kritéria pohlaví v segmentaci spotřebních trhů</span>. <span class="bib-place">Zlín</span>: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 237 s. ISBN 978-80-87500-65-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aee56900 contrib-e5295462 contrib-e5ac261a contrib-6f992b3f"><span class="bib-author" name="contrib-aee56900">SVOBODOVÁ, Lenka</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e5295462">Iveta MLEZIVOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e5ac261a">Jiří VINOPAL</span> a <span class="bib-author" name="contrib-6f992b3f">Jan ČERVENKA</span>. <span class="bib-title">Proměny kvality pracovního života. Vydání: první</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2015, 129 s. ISBN 978-80-87676-13-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49e75a14 contrib-9f7ffff9 contrib-988612f8"><span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">ŠIKLOVÁ, Jiřina</span>, <span class="bib-author" name="contrib-9f7ffff9">Jiřina VOŇKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-988612f8">Anna ŠABATOVÁ</span> et al. <span class="bib-title">Jak je to s genderovou demokracií v České republice?: 20 let od Pekingské akční platformy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Heinrich-Böll-Stiftung, 2015. 79 s. ISBN 978-80-260-8258-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-49e75a14"><span class="bib-author" name="contrib-49e75a14">ŠIKLOVÁ, Jiřina</span>. <span class="bib-title">Omlouvám se za svou nepřítomnost: dopisy z Ruzyně 1981-1982</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Kalich, 2015. 244 s. ISBN 978-80-7017-219-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b0395086">JUŘÍČEK, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 4, s. 650-655.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1541aaed"><span class="bib-author" name="contrib-1541aaed">ŠIMA, Karel</span>. <span class="bib-title">Humboldtovská idea jednoty výzkumu a výuky a její podoby v českém vysokém školství po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2015. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-03-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ca65eef0 contrib-db4be901 contrib-778140ab"><span class="bib-author" name="contrib-ca65eef0">ŠMÍDOVÁ, Iva</span>, <span class="bib-author" name="contrib-db4be901">ŠLESINGEROVÁ, Eva</span> a <span class="bib-author" name="contrib-778140ab">SLEPIČKOVÁ, Lenka</span>. <span class="bib-title">Games of life: Czech reproductive biomedicine: sociological perspectives</span>. <span class="bib-edition">1st edition</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masaryk university, 2015. 164 stran. ISBN 978-80-210-7916-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-21f188d3">DURNOVÁ, Anna</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2016, roč. 18, č. 4, s. 107-110.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13fbab10 contrib-c33d0451 contrib-49b07080"><span class="bib-author" name="contrib-13fbab10">ŠTREIT, Jindřich</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c33d0451">Nina PAVELČÍKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-49b07080">Dušan JANÁK</span>. <span class="bib-title">Romské: děti, rodina, výchova, vzdělání = Romane: čhave, fameľija, edukacija, andre</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 2015. 80 s. ISBN 978-80-87975-37-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">ŠUBRT, Jiří</span>. <span class="bib-title">Individualismus a holismus v sociologii: jak překonat teoretické dilema?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 153 s. Studie. ISBN 978-80-7419-170-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-bae48bb1">ČEPILOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2016, roč. 52, č. 4, s. 601-604.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a627155a"><span class="bib-author" name="contrib-a627155a">TENGLEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Postavení žen v české vědě: monitorovací zpráva za rok 2014</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 63 s. ISBN 978-80-7330-281-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce contrib-f75a360e"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f75a360e">Martina MYSÍKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Chudoba v České republice: kritický pohled na evropské ukazatele</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2015. 113 s. ISBN 978-80-7330-283-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8ead4781 contrib-eccaaa13"><span class="bib-author" name="contrib-8ead4781">VESELÝ, Martin</span> a <span class="bib-author" name="contrib-eccaaa13">Jaroslav ROKOSKÝ</span>. <span class="bib-title">Paměť a místo: proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Labem</span>: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. 517 s. Studia historica / Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-765-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dfa70449"><span class="bib-author" name="contrib-dfa70449">VLACHOVÁ, Klára</span>. <span class="bib-title">Národní identity a identifikace: Česká republika, Visegrádská čtyřka, Evropská unie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 204 s. Studie. ISBN 978-80-7419-188-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-11ae0182"><span class="bib-author" name="contrib-11ae0182">VODA, Petr</span>. <span class="bib-title">Jaká je role postkomunismu?: volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 241 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-369-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f925b108"><span class="bib-author" name="contrib-f925b108">ZAHRÁDKA, Pavel</span>. <span class="bib-title">Heteronomie estetické hodnoty: sociologická kritika filozofické estetiky</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Host, 2015. 237 s . ISBN 978-80-7491-490-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2be05b97"><span class="bib-author" name="contrib-2be05b97">ZNEBEJÁNEK, František</span>. <span class="bib-title">Sociologie konfliktu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2015. 172 s. Základy sociologie. ISBN 978-80-7419-177-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-87fe6b3d"><span class="bib-author" name="contrib-87fe6b3d">ŽANTOVSKÝ, Petr</span>. <span class="bib-title">Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut Václava Klause, 2015. 261 s. Publikace. ISBN 978-80-87806-97-5.</div>
 
 
 
==2016==
 
<div class="bib-work" name="contrib-de25fb6c contrib-f0988503 contrib-c53a3da0"><span class="bib-author" name="contrib-de25fb6c">APPELTOVÁ, Michaela</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f0988503">Alžběta MOŽÍŠOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c53a3da0">Lenka VOCHOCOVÁ</span>. <span class="bib-title">Analýza mediálního zobrazování genderově podmíněného násilí</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Úřad vlády České republiky, Oddělení rovnosti žen a mužů, 2016. 74 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1aa2397a contrib-7c11eaf6"><span class="bib-author" name="contrib-1aa2397a">BAČUVČÍK, Radim</span> a <span class="bib-author" name="contrib-7c11eaf6">Lenka HARANTOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociální marketing</span>. <span class="bib-place">Zlín</span>: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 254 s. ISBN 978-80-87500-80-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179 contrib-e0945e51 contrib-d98edeeb contrib-458ab94d contrib-5a5651c0 contrib-11ae0182"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e0945e51">Michal PINK</span>, Andrew Lawrence ROBERTS, <span class="bib-author" name="contrib-d98edeeb">Marek RYBÁŘ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-458ab94d">Peter SPÁČ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5a5651c0">Petra SVAČINOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-11ae0182">Petr VODA</span>. <span class="bib-title">Kvalita demokracie v České republice</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 223 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-417-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4182c4e0"><span class="bib-author" name="contrib-4182c4e0">BANDIT, Rad</span>. <span class="bib-title">Naděje je na druhém břehu: životy pražských žen bez domova</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Broken Books, 2016. 190 s. ISBN 978-80-905743-4-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-baa3daf1 contrib-b166ec5b contrib-66703c80"><span class="bib-author" name="contrib-baa3daf1">BÁRTA, Miroslav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-b166ec5b">Martin KOVÁŘ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-66703c80">Otakar FOLTÝN</span>. <span class="bib-title">Na rozhraní: krize a proměny současného světa</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšehrad, 2016. 348 s. ISBN 978-80-7429-357-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-73061521 contrib-3e16e5bd contrib-c7c279d4"><span class="bib-author" name="contrib-73061521">BARTOŇOVÁ, Miroslava</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3e16e5bd">Marie VÍTKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c7c279d4">Barbora BOČKOVÁ</span> et al. <span class="bib-title">Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma = Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue</span>. <span class="bib-edition">2., upravené vydání</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c60b9e4 contrib-33b51315"><span class="bib-author" name="contrib-9c60b9e4">BARVÍKOVÁ, Jana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-33b51315">Jana PALONCYOVÁ</span>. <span class="bib-title">Děti, rodiče a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu, z.ú</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2016. 217 s. ISBN 978-80-7416-245-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-43587811 contrib-ff411fc7"><span class="bib-author" name="contrib-43587811">BAŽANT, Vojtěch</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ff411fc7">Věra VEJRYCHOVÁ</span>. <span class="bib-title">Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a stereotypy v pozdním středověku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Centrum medievistických studií (CMS), 2016. 302 s. ISBN 978-80-7007-456-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f4cbaae contrib-da9d4375"><span class="bib-author" name="contrib-6f4cbaae">BERÁNEK, Ondřej</span> a <span class="bib-author" name="contrib-da9d4375">Bronislav OSTŘANSKÝ</span>. <span class="bib-title">Islámský stát: Blízký východ na konci časů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2016. Orient. 294 s. ISBN 978-80-200-2654-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f4cbaae contrib-da9d4375"><span class="bib-author" name="contrib-6f4cbaae">BERÁNEK, Ondřej</span> a <span class="bib-author" name="contrib-da9d4375">Bronislav OSTŘANSKÝ</span>. <span class="bib-title">Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2016. 272 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2630-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83172ab8 contrib-1e32adb5 contrib-27e4e32a"><span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">BITTNEROVÁ, Dana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1e32adb5">NOVOTNÁ, Hedvika</span> a <span class="bib-author" name="contrib-27e4e32a">HEŘMANSKÝ, Martin</span>. <span class="bib-title">Cesty k vesnici</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. 158 stran. ISBN 978-80-87178-25-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0d58f78a"><span class="bib-author" name="contrib-0d58f78a">BLATNÍKOVÁ, Šárka</span>. <span class="bib-title">Nebezpečnost a násilí ve vězeňském prostředí</span>. <span class="bib-edition">Vydání první</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016. 108 s . Studie. ISBN 978-80-7338-158-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c4b6f60b"><span class="bib-author" name="contrib-c4b6f60b">BRTNICKÝ, Michael</span>. <span class="bib-title">Evropská unie a prostor arabského Středomoří: blízký partner, nebo nebezpečná periferie?</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 275 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-406-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ba623b7"><span class="bib-author" name="contrib-1ba623b7">BURDA, František</span>. <span class="bib-title">Za hranice kultur: transkulturní perspektiva</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 311 s. ISBN 978-80-7325-402-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8ca9ca20"><span class="bib-author" name="contrib-8ca9ca20">CÍLEK, Václav</span>. <span class="bib-title">Co se děje se světem?: kniha malých dobrodiní v časech velké proměny Země</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2016. 269 s. ISBN 978-80-7363-761-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a2438256"><span class="bib-author" name="contrib-a2438256">CRHA, Bedřich</span> a kol. <span class="bib-title">Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2016. 282 stran. ISBN 978-80-210-8442-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-214dd336"><span class="bib-author" name="contrib-214dd336">DANIEL, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Kultura svépomocí: ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 169 s. ISBN 978-80-7308-706-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-214dd336"><span class="bib-author" name="contrib-214dd336">DANIEL, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Násilím proti "novému biedermeieru": subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu</span>. <span class="bib-place">Příbram</span>: Pistorius & Olšanská, 2016. 176 s. ISBN 978-80-87855-90-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f7e6f91a">PODHAJSKÝ, Jiří</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2018, roč. 54, č. 2, s. 304-307.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ff2df0d5 contrib-92cf7bea contrib-a627155a"><span class="bib-author" name="contrib-ff2df0d5">DLOUHÁ, Marie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-92cf7bea">Michaela SVATOŠOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-a627155a">Hana TENGLEROVÁ</span>. <span class="bib-title">Analýza genderově podmíněného kybernásilí v ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Úřad vlády České republiky, Oddělení rovnosti žen a mužů, 2016. 61 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-60ba722a"><span class="bib-author" name="contrib-60ba722a">DRULÁK, Petr</span>. <span class="bib-title">Umění, mystika a politické jednání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Novela bohemica, 2016. 165 s. ISBN 978-80-87683-61-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-049723ca contrib-661c1605 contrib-f05fa1c1 contrib-d1977268 contrib-dd00d822 contrib-85ae6cd6 contrib-28b07b68"><span class="bib-author" name="contrib-049723ca">DVOŘÁK, Tomáš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-661c1605">Radim HLADÍK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f05fa1c1">Václav JANOŠČÍK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d1977268">Čeněk PÝCHA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-dd00d822">Irena REIFOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-85ae6cd6">Marek ŠEBEŠ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-28b07b68">Filip VOSTAL</span>. <span class="bib-title">Temporalita (nových) médií</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: NAMU, 2016. 282 s. ISBN 978-80-7331-425-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77771625"><span class="bib-author" name="contrib-77771625">FAFEJTA, Martin</span>. <span class="bib-title">Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Portál, 2016. 237 s. ISBN 978-80-262-1030-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7d33d30e"><span class="bib-author" name="contrib-7d33d30e">FIŠTEJN, Jefim</span>. <span class="bib-title">Za humny je válka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Daranus, 2016. 227 s. ISBN 978-80-87423-71-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fae0817f contrib-5162b651 contrib-997b20ba contrib-ddcadb78"><span class="bib-author" name="contrib-fae0817f">FRIČ, Pavol</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5162b651">Tamara KATUŠČÁK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-997b20ba">Pavel MIČKA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ddcadb78">Vít SKÁLA</span>. <span class="bib-title">Občanský sektor v ohrožení?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 288 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-243-2.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Gender a rovnováha moci: dobré praxe napříč Evropou: podpora rovného přístupu žen a mužů do řídicích pozic v sociálních a konvenčních podnicích v Evropě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: [Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.], 2016. 31 s. ISBN 978-80-7330-291-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-270dc0cf contrib-beec98eb contrib-8493cbae"><span class="bib-author" name="contrib-270dc0cf">GRACOVÁ, Blažena</span> a <span class="bib-author" name="contrib-beec98eb">Martin TOMÁŠEK</span>. <span class="bib-title">Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích = Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach</span>. Přeložil <span class="bib-author" name="contrib-8493cbae">Jan KUBICZEK</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: University of Ostrava, 2016. 435 s. ISBN 978-80-7464-854-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3b6aee88"><span class="bib-author" name="contrib-3b6aee88">GRYGAR, Jakub</span>. <span class="bib-title">Děvušky a cigarety: o hranicích, migraci a moci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 256 s. Studie. ISBN 978-80-7419-234-0.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-906c7504">JIRKA, Luděk</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 2, s. 322-325. ISSN 0038-0288.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c628190a">WŁADYNIAK, Ludmiła</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2016, roč. 23, č. 63-64. S. 177-182.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-764de6fd contrib-20b8d0ab contrib-e96e69e6 contrib-ba150b33 contrib-d54a5974"><span class="bib-author" name="contrib-764de6fd">HANYŠ, Milan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-20b8d0ab">Jóhann Páll ÁRNASON</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">Zdeněk R. NEŠPOR</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ba150b33">Jan SOKOL</span> a <span class="bib-author" name="contrib-d54a5974">Pavel BARŠA</span>. <span class="bib-title">Mezi náboženstvím a politikou</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Togga, 2016. 393 s. Scholia. ISBN 978-80-7476-102-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-89c441ce"><span class="bib-author" name="contrib-89c441ce">HAVLÍK, Radomír</span>. <span class="bib-title">Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie</span>. <span class="bib-edition">Vydání I.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. 176 s. ISBN 978-80-7452-121-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0392f8a4"><span class="bib-author" name="contrib-0392f8a4">HEČKOVÁ, Michaela</span>. <span class="bib-title">O městech a lidech</span>. <span class="bib-place">Ústí nad Orlicí</span>: Piána na ulici, 2016. 335 s. ISBN 978-80-270-1016-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dcbe35a9"><span class="bib-author" name="contrib-dcbe35a9">HLAVÁČEK, Petr</span> et al. <span class="bib-title">Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí"</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 132 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh. Europeana Pragensia; 9. Historia Franciscana; VI. ISBN 978-80-7308-688-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dcbe35a9 contrib-1a34e0d0 contrib-e5033471 contrib-1689855b"><span class="bib-author" name="contrib-dcbe35a9">HLAVÁČEK, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1a34e0d0">Václav BĚLOHRADSKÝ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e5033471">Martin C. PUTNA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1689855b">Michael ROMANCOV</span>. <span class="bib-title">Proč jsme Západ?: Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 317 s. ISBN 978-80-7308-669-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dcbe35a9"><span class="bib-author" name="contrib-dcbe35a9">HLAVÁČEK, Petr</span>. <span class="bib-title">Západ, nebo Východ?: české reflexe Evropy 1918-1948</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2016. 838 s. Historie. ISBN 978-80-200-2606-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1837ad1d"><span class="bib-author" name="contrib-1837ad1d">HOFFMANNOVÁ, Jaroslava</span>. <span class="bib-title">Prvenství žen: ženy iniciativní, vzdělané a tvořivé</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav T.G.Masaryka, 2016. 208 s. ISBN 978-80-86142-56-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6859da4a contrib-09f81b7b contrib-124f91a4 contrib-f2860d35"><span class="bib-author" name="contrib-6859da4a">HOLAS, Jakub</span>, <span class="bib-author" name="contrib-09f81b7b">Eva KRULICHOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-124f91a4">Lucie HÁKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f2860d35">Miroslav SCHEINOST</span>. <span class="bib-title">Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016. 142 s. Studie. ISBN 978-80-7338-160-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-34068464"><span class="bib-author" name="contrib-34068464">HORNEK, Jakub</span>. <span class="bib-title">Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice: případová studie Karlovarského kraje 2010-2014</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 348 s. Studie. ISBN 978-80-7419-242-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e1065910"><span class="bib-author" name="contrib-e1065910">HROCH, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 340 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-232-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-350c33c6"><span class="bib-author" name="contrib-350c33c6">HURTÍKOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti: případová studie pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 195 s. Politika a společnost. ISBN 978-80-7325-400-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-aae1f1e5 contrib-8a4768dc contrib-1d28f7cc"><span class="bib-author" name="contrib-aae1f1e5">HVÍŽĎALA, Karel</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8a4768dc">Karel SCHWARZENBERG</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1d28f7cc">Martin RYŠAVÝ</span> et al. <span class="bib-title">Evropa, Rusko, teroristé a běženci: Schwarzenberg, Ryšavý, Kraus, Glanc, Přibáň, Romancov, Robejšek, Dobrovský, Rubeš, Steiner, Rupnik, Petříček, Pithart</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Mladá fronta, 2016. 252 s. ISBN 978-80-204-4061-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1d808642 contrib-4624dfcf contrib-ebcff4ba"><span class="bib-author" name="contrib-1d808642">HYNČICA, Pavel</span>, <span class="bib-author" name="contrib-4624dfcf">Pavel MAŠKARINEC</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ebcff4ba">Lukáš NOVOTNÝ</span>. <span class="bib-title">Euroskepticismus ve střední Evropě</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2016. 215 s. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-2619-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ad3aa580"><span class="bib-author" name="contrib-ad3aa580">JAKOUBEK, Marek</span>. <span class="bib-title">Teorie etnicity: čítanka textů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. Studijní texty. 733 s. ISBN 978-80-7419-185-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-04739b16">HEJNAL, Ondřej</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2017, roč. 19, č. 2. s. 149-152.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-906c7504">JIRKA, Luděk</span>. <span class="bib-journal">Biograf</span>. 2017, roč. 24, č. 65-66, s. 122-126.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-236783d7 contrib-e9d5ab0b contrib-0245d4d4"><span class="bib-author" name="contrib-236783d7">JANÁČKOVÁ, Stanislava</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e9d5ab0b">Jan SKOPEČEK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-0245d4d4">Martin SLANÝ</span> et al. <span class="bib-title">Masová imigrace: záchrana, nebo zkáza Evropy?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut Václava Klause, 2016. 221 s. Publikace. ISBN 978-80-7542-007-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-585de886"><span class="bib-author" name="contrib-585de886">JANATA, Michal</span>. <span class="bib-title">Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn: urbanistické strategie v komparativní perspektivě</span>. <span class="bib-place">Zlín</span>: Archa, 2016. 163 s. Architektura. ISBN 978-80-87545-47-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7befb4ff"><span class="bib-author" name="contrib-7befb4ff">JEŽKOVÁ, Veronika</span>. <span class="bib-title">Právem proti násílí na ženách: bílá místa české legislativy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: ProFem, 2016. 143 s. ISBN 978-80-904564-7-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7d429a22 contrib-bf10b6b4 contrib-1294f2d2"><span class="bib-author" name="contrib-7d429a22">JIRÁK, Jan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-bf10b6b4">Petr BEDNAŘÍK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1294f2d2">Barbara KÖPPLOVÁ</span>. <span class="bib-title">Druhá republika: 167 obyčejných dnů: politické a mediální klima a jeho reflexe</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. 198 s. ISBN 978-80-246-3586-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe70480b"><span class="bib-author" name="contrib-fe70480b">KADLEC, Petr</span> et al. <span class="bib-title">Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. II. díl</span>. <span class="bib-edition">Vydání první</span>. <span class="bib-place">[Ostrava]</span>: Ostravská univerzita, 2016. 440 stran. ISBN 978-80-7422-551-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f51aa6e4 contrib-00f8eef7 contrib-f3d6b57d"><span class="bib-author" name="contrib-f51aa6e4">KANIOKOVA, Miriam</span>, <span class="bib-author" name="contrib-00f8eef7">Štěpán RIPKA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f3d6b57d">Jan SNOPEK</span>. <span class="bib-title">Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců: východiska, zahraniční praxe, doporučení a strategie</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Platforma pro sociální bydlení, 2016. 137 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ceb971d5 contrib-6619d61e"><span class="bib-author" name="contrib-ceb971d5">KINDLEROVÁ, Rita</span> a <span class="bib-author" name="contrib-6619d61e">Pat LYONS</span>. <span class="bib-title">Contemporary Czech Society</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2016. 551 s. ISBN 978-80-7330-299-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a0cad700 contrib-59a3f2a1 contrib-fe70480b contrib-cb3005d0 contrib-1c8f05e5"><span class="bib-author" name="contrib-a0cad700">KLADIWA, Pavel</span>, <span class="bib-author" name="contrib-59a3f2a1">Dan GAWRECKI</span>, <span class="bib-author" name="contrib-fe70480b">Petr KADLEC</span>, <span class="bib-author" name="contrib-cb3005d0">Andrea POKLUDOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1c8f05e5">Petr POPELKA</span>. <span class="bib-title">Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. I. díl</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita, 2016. 307 s. ISBN 978-80-7422-549-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ee13bc31"><span class="bib-author" name="contrib-ee13bc31">KLIMENT, Pavel</span>. <span class="bib-title">Pohled na bezdomovectví v České republice</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého, 2016. 122 s. ISBN 978-80-244-5007-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2907244 contrib-99800f2d"><span class="bib-author" name="contrib-d2907244">KOLÁŘ, Pavel</span> a <span class="bib-author" name="contrib-99800f2d">Michal PULLMANN</span>. <span class="bib-title">Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 222 s. ISBN 978-80-7422-560-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-6b095195">MORAVANSKÁ, Lucia</span>. <span class="bib-journal">Sociální studia</span>. 2017, roč. 19, s. 159-163.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3a2bf0e4 contrib-9066816a contrib-8581d369"><span class="bib-author" name="contrib-3a2bf0e4">KOLDINSKÁ, Kristina</span>, <span class="bib-author" name="contrib-9066816a">Harald Christian SCHEU</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8581d369">Martin ŠTEFKO</span>. <span class="bib-title">Sociální integrace cizinců</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2016. 350 s. ISBN 978-80-87284-60-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85ad6eae"><span class="bib-author" name="contrib-85ad6eae">KOLESÁROVÁ, Karolína</span>. <span class="bib-title">Životní styl v informační společnosti</span>. <span class="bib-edition">Vydání I.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. 176 s. ISBN 978-80-7452-119-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-add2f126"><span class="bib-author" name="contrib-add2f126">KOUBA, Karel</span>. <span class="bib-title">Personalizace voleb a demokracie v Latinské Americe</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2016. 167 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-392-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9d6f4fa6 contrib-0749f5e5"><span class="bib-author" name="contrib-9d6f4fa6">KOZLOVÁ, Andrea</span> a <span class="bib-author" name="contrib-0749f5e5">Martina ŠIMÍKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Kreativní město: kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita, 2016. 360 s. ISBN 978-80-7464-839-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8c38fc68"><span class="bib-author" name="contrib-8c38fc68">KRČÁL, Petr</span>. <span class="bib-title">Dispozitiv penální legitimity: kritická reflexe legitimity ve společnosti po neoliberální revoluci</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2016. 183 s. Společensko-ekologická edice. ISBN 978-80-7239-331-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-92223a55"><span class="bib-author" name="contrib-92223a55">KROUTVOR, Josef</span>. <span class="bib-title">Praha mizerná</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Pulchra, 2016. 203 stran. ISBN 978-80-7564-010-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85a9a620"><span class="bib-author" name="contrib-85a9a620">KUBÁTOVÁ, Helena</span>. <span class="bib-title">Proměny příměstského venkova a venkovské každodennosti</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 372 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4996-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-647f2771 contrib-b93193ae"><span class="bib-author" name="contrib-647f2771">KUCHAŘOVÁ, Věra</span> a <span class="bib-author" name="contrib-b93193ae">Kristýna JANUROVÁ</span>. <span class="bib-title">Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: VÚPSV, 2016. 85 s. ISBN 978-80-7416-243-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-154b2013"><span class="bib-author" name="contrib-154b2013">KURAS, Benjamin</span>. <span class="bib-title">Poslední naděje civilizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Eminent, 2016. 213 s. ISBN 978-80-7281-505-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0f2e5173"><span class="bib-author" name="contrib-0f2e5173">KYSELA, Jan</span> a kol. <span class="bib-title">Kolos na hliněných nohou?: k proměnám státu a jeho rolí</span>. <span class="bib-edition">Vydání první</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Leges, 2016. 320 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-149-6.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a6a99482">ZBÍRAL, Robert</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 4, s. 638-640.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79fd2379"><span class="bib-author" name="contrib-79fd2379">LENDEROVÁ, Milena</span>. <span class="bib-title">K hříchu i k modlitbě: žena devatenáctého století</span>. <span class="bib-edition">Vydání druhé, v Karolinu první, přepracované</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 319 s. ISBN 978-80-246-3540-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ba06349 contrib-d634ebca contrib-3cd233c7 contrib-8775c0a2 contrib-976514fb"><span class="bib-author" name="contrib-1ba06349">LIBROVÁ, Hana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d634ebca">Dino BUZZATI</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3cd233c7">Vojtěch PELIKÁN</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8775c0a2">Lucie GALČANOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-976514fb">Lukáš KALA</span>. <span class="bib-title">Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2016. 327 s. ISBN 978-80-210-8412-4.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Lokální a alternativní ekonomické systémy: síla komunity, nepeněžní, solidární a místní ekonomika</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Permakultura (CS), 2016. 94 stran. Klíč k soběstačnosti: edice permakulturních příruček, svazek 5. ISBN 978-80-905108-6-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b0a6bf68"><span class="bib-author" name="contrib-b0a6bf68">LUPAČ, Petr</span>. <span class="bib-title">Za hranice digitální propasti: nerovnost v informační společnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 260 s. Studie. ISBN 978-80-7419-231-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0724035c"><span class="bib-author" name="contrib-0724035c">MALAST, Jan</span>. <span class="bib-title">Teoretická východiska obecní samosprávy v České republice</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 340 s. ISBN 978-80-261-0657-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0575cfda"><span class="bib-author" name="contrib-0575cfda">MENDEL, Miloš</span>. <span class="bib-title">Muslimové a jejich svět: o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dingir, 2016. 299 s. ISBN 978-80-86779-42-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2e8729a8"><span class="bib-author" name="contrib-2e8729a8">MERTL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Přerozdělování welfare: nástroj pomoci, nebo kontroly?</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Doplněk, 2016. 241 s. Společensko-ekologická edice. ISBN 978-80-7239-332-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1dcc01e2 contrib-4fa7f93b"><span class="bib-author" name="contrib-1dcc01e2">MLČOCH, Lubomír</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4fa7f93b">Jiří KAMENÍČEK</span>. <span class="bib-title">Ekonomie, ekologie, eudaimonia: lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 94 s. ISBN 978-80-246-3280-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-082b2dbc"><span class="bib-author" name="contrib-082b2dbc">MORAVEC, Václav</span>. <span class="bib-title">Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2016. 188 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2572-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-34e26c32"><span class="bib-author" name="contrib-34e26c32">MÜLLER, Karel B.</span> <span class="bib-title">Češi, občanská společnost a evropské výzvy: mezi nacionalismem a liberarismem aneb od etnické exkluze k aktivní hranici</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 294 s. ISBN 978-80-7387-865-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3cdeaaf6"><span class="bib-author" name="contrib-3cdeaaf6">NAVRÁTIL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“: proměny českého levicového aktivismu na počátku 21. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 178 s. Studie. ISBN 978-80-7419-245-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2c1f2557"><span class="bib-author" name="contrib-2c1f2557">NOVÁK, Miroslav</span>. <span class="bib-title">Strany, volby a demokracie: od Duvergera k Sartorimu a dále</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 516 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-233-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7454dbd4 contrib-1f614fd2 contrib-c29bccc6 contrib-971abe88 contrib-8ec691ce"><span class="bib-author" name="contrib-7454dbd4">NOVÁK, Václav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1f614fd2">Marek VOKOUN</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c29bccc6">František STELLNER</span>, <span class="bib-author" name="contrib-971abe88">Marek VOCHOZKA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-8ec691ce">Robert ZEMAN</span>. <span class="bib-title">Trhy práce v České republice po roce 1989: regionální komparace politik zaměstnanosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Setoutbooks.cz, 2016. 287 s. ISBN 978-80-86277-81-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bb37843d contrib-44382c0d contrib-5f750e4e"><span class="bib-author" name="contrib-bb37843d">OSVALDOVÁ, Barbora</span>, <span class="bib-author" name="contrib-44382c0d">Radim KOPÁČ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5f750e4e">Eugen BRIKCIUS</span> et al. <span class="bib-title">Co je bulvár, co je bulvarizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2016. 142 s. ISBN 978-80-246-3229-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b69824c7 contrib-496c2342 contrib-38bd6582"><span class="bib-author" name="contrib-b69824c7">PAUKNEROVÁ, Karolína</span>, <span class="bib-author" name="contrib-496c2342">Marco STELLA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-38bd6582">Petr GIBAS</span>. <span class="bib-title">Non-humans and after in social science</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2016. 263 s. ISBN 978-80-7465-199-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-516bf20f contrib-ae27c0e6"><span class="bib-author" name="contrib-516bf20f">PĚLUCHA, Martin</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ae27c0e6">Viktor KVĚTOŇ</span>. <span class="bib-title">Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma politiky rozvoje venkova EU</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. 173 s. ISBN 978-80-88018-09-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f9a81acc"><span class="bib-author" name="contrib-f9a81acc">PEROUTKOVÁ, Michaela</span>. <span class="bib-title">Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Libri, 2016. 257 s. ISBN 978-80-7277-552-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d54918fb contrib-56617cbd contrib-72478078 contrib-9e603114"><span class="bib-author" name="contrib-d54918fb">PETRUSEK, Miloslav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-56617cbd">Alena MILTOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-72478078">Martin BÚTORA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-9e603114">Zora BÚTOROVÁ</span>. <span class="bib-title">Ale snad i pro toto jsme žili, ne?: výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou: 1985-1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 413 s. ISBN 978-80-7419-247-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85e2f276"><span class="bib-author" name="contrib-85e2f276">PLISKOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Propaganda džihádu: časopisy Al-Káidy, Islámského státu a Tálibánu v angličtině</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2016. 100 s. ISBN 978-80-7485-113-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b2c57ce7"><span class="bib-author" name="contrib-b2c57ce7">PONÍŽILOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Regionální řád a mocnosti Blízkého východu: formování blízkovýchodního řádu na pozadí soupeření regionálních mocností v letech 1945-2015</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2016. 295 s. ISBN 978-80-7363-813-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fdecb883 contrib-0f2dfacb"><span class="bib-author" name="contrib-fdecb883">POSPÍŠIL, David</span> a <span class="bib-author" name="contrib-0f2dfacb">Linda SOKAČOVÁ</span>. <span class="bib-title">Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016. 155 s. ISBN 978-80-7421-122-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77d8eb41"><span class="bib-author" name="contrib-77d8eb41">POSPÍŠILOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Facebooková (ne)závislost: identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. 136 s. ISBN 978-80-246-3306-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ff22367 contrib-9f879fa8 contrib-563c972d"><span class="bib-author" name="contrib-4ff22367">PRUDKÝ, Libor</span>, <span class="bib-author" name="contrib-9f879fa8">Michaela ŠMÍDOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-563c972d">Kateřina VOJTÍŠKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Periferie, kraje, hodnoty: možnosti periferních krajů na cestě za dobrými hodnotami</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 251 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-414-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e994e107"><span class="bib-author" name="contrib-e994e107">RADIL, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Holocaust a Evropa po sedmdesáti letech: sociálně-psychologické mechanismy, dopady, asociace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2016. 239 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2643-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-90760652 contrib-4e6cc616"><span class="bib-author" name="contrib-90760652">RÁKOSNÍK, Jakub</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4e6cc616">Radka ŠUSTROVÁ</span>. <span class="bib-title">Rodina v zájmu státu: populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 281 s. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 978-80-7422-378-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2f1f1d80"><span class="bib-author" name="contrib-2f1f1d80">ROUBAL, Petr</span>. <span class="bib-title">Československé spartakiády</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2016. 405 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2537-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-56e65695"><span class="bib-author" name="contrib-56e65695">SAMEK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Tahle země je naše: český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě</span>. <span class="bib-edition">Vydání první</span>. <span class="bib-place">Pardubice</span>: Univerzita Pardubice, 2016. 214 stran. ISBN 978-80-7395-993-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a8a97815">TERRY, Zuzana</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 4, s. 645-647.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-827310fe contrib-119f3d15 contrib-05c3bc06"><span class="bib-author" name="contrib-827310fe">SEDLÁČEK, Tomáš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-119f3d15">Jindřich ŠÍDLO</span>, <span class="bib-author" name="contrib-05c3bc06">Šimon PÁNEK</span> et al. <span class="bib-title">2036: jak budeme žít za 20 let?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: 65. pole, 2016. 230 s. ISBN 978-80-87506-81-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-edfbb312 contrib-77519f68 contrib-8e9c0797 contrib-6ddcb43b contrib-86b2c2b9 contrib-cc9b2160 contrib-ebb2bcf5"><span class="bib-author" name="contrib-edfbb312">SITEK, Pavel</span>, <span class="bib-author" name="contrib-77519f68">Didier FASSIN</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8e9c0797">Christian LEQUESNE</span>, <span class="bib-author" name="contrib-6ddcb43b">Gérard NOIRIEL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-86b2c2b9">Patrick WEIL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-cc9b2160">Michel WIEVIORKA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ebb2bcf5">Catherine WIHTOL DE WENDEN</span>. <span class="bib-title">Pohyb a začlenění: francouzská perspektiva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 217 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-184-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79616b59"><span class="bib-author" name="contrib-79616b59">SKOŘEPOVÁ, Markéta</span>. <span class="bib-title">Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti: panství Nový Rychnov (1785-1855)</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. 432 s. Monographia Historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. ISBN 978-80-7394-591-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5be229d0"><span class="bib-author" name="contrib-5be229d0">SKOVAJSA, Marek</span> et al. <span class="bib-title">Sociológia a každodennosť: pocta dielu Dilbar Alievy</span>. <span class="bib-edition">Prvé vydanie</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Sociologický ústav SAV, 2016. 252 stran. ISBN 978-80-85544-90-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-32622534 contrib-d44d3b85 contrib-c8b99a46"><span class="bib-author" name="contrib-32622534">SKŘEJPEK, Michal</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d44d3b85">Petr BĚLOVSKÝ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c8b99a46">Kamila STLOUKALOVÁ</span>. <span class="bib-title">Cizinci, hranice a integrace v dějinách</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Auditorium, 2016. 256 s. ISBN 978-80-87284-62-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ce3f8e12 contrib-3d0a68e1 contrib-d572b83c contrib-2ca32600"><span class="bib-author" name="contrib-ce3f8e12">SKŘIVÁNKOVÁ, Lucie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3d0a68e1">Rostislav ŠVÁCHA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d572b83c">Eva NOVOTNÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-2ca32600">Karolína JIRKALOVÁ</span>. <span class="bib-title">Paneláci. 1</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Uměleckoprůmyslové museum, 2016. 463 s. ISBN 978-80-7101-161-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ffd0981b"><span class="bib-author" name="contrib-ffd0981b">SLAVÍČKOVÁ, Pavla</span>. <span class="bib-title">Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 292 s. ISBN 978-80-7422-508-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ec34a638"><span class="bib-author" name="contrib-ec34a638">SLOBODA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Pasparta, 2016. 163 s. ISBN 978-80-88163-09-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-29222895"><span class="bib-author" name="contrib-29222895">SMETÁČKOVÁ, Irena</span>. <span class="bib-title">Genderové představy a vztahy: sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 274 s. Gender sondy. ISBN 978-80-7419-229-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1b29fbda"><span class="bib-author" name="contrib-1b29fbda">SOBEK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Právní rozum a morální cit: hodnotové základy právního myšlení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav státu a práva AV ČR, 2016. 339 s. ISBN 978-80-87439-23-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-55d361c9 contrib-4ad1d841 contrib-cbb7726c"><span class="bib-author" name="contrib-55d361c9">SOBKOVÁ, Petra</span>, <span class="bib-author" name="contrib-4ad1d841">Milena ÖBRINK HOBZOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-cbb7726c">Ludmila TROCHTOVÁ</span>. <span class="bib-title">Odrazy emocí v postojích k imigrantům</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 126 s. Monografie. ISBN 978-80-244-5078-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be14cea2"><span class="bib-author" name="contrib-be14cea2">SPURNÝ, Matěj</span>. <span class="bib-title">Most do budoucnosti: laboratoř socialistické modernity na severu Čech</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. 287 s. ISBN 978-80-246-3332-9.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje: závěrečná zpráva z výzkumu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nadace Sirius, 2016. 84 s. ISBN 978-80-906468-0-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-128297b8 contrib-cd430463"><span class="bib-author" name="contrib-128297b8">STROUHAL, Martin</span> a <span class="bib-author" name="contrib-cd430463">Stanislav ŠTECH</span>. <span class="bib-title">Vzdělání a dnešek: pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. 225 s. ISBN 978-80-246-3558-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bf2cb61 contrib-3751950a"><span class="bib-author" name="contrib-3bf2cb61">SUK, Jiří</span> a <span class="bib-author" name="contrib-3751950a">Kristina ANDĚLOVÁ</span>. <span class="bib-title">Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří: eseje o Moci bezmocných</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016. 309 s. ISBN 978-80-7285-200-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bf2cb61"><span class="bib-author" name="contrib-3bf2cb61">SUK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Veřejné záchodky ze zlata: konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Prostor, 2016. 325 s. Obzor. ISBN 978-80-7260-341-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-10455f3e contrib-581eb106"><span class="bib-author" name="contrib-10455f3e">SUŠA, Oleg</span> a <span class="bib-author" name="contrib-581eb106">Richard SŤAHEL</span>. <span class="bib-title">Environmentální devastace a sociální destrukce</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2016. 256 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-452-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7ce0ea79 contrib-81c30937"><span class="bib-author" name="contrib-7ce0ea79">SÝKOROVÁ, Dana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-81c30937">Eva KLIMENTOVÁ</span>. <span class="bib-title">Poverty and social work</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita, 2016. 197 s. ERIS monographs. ISBN 978-80-7464-891-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-278462a9"><span class="bib-author" name="contrib-278462a9">ŠÁMALOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 161 s. ISBN 978-80-246-3469-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cb5e1ff4 contrib-e91b5395"><span class="bib-author" name="contrib-cb5e1ff4">ŠEBESTOVÁ, Jarmila</span> a <span class="bib-author" name="contrib-e91b5395">Zuzana PALOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociální inovace: vliv podpory fondů EU na jejich tvorbu</span>. <span class="bib-place">Bratislava</span>: Kartprint, 2016. 135 s. ISBN 978-80-89553-42-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-67a15e12"><span class="bib-author" name="contrib-67a15e12">ŠIMRAL, Vít</span>. <span class="bib-title">Financování českých politických stran</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 247 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-410-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-69417b6a contrib-3f421d68 contrib-122b4471 contrib-27f54e38 contrib-2cf4d19c contrib-197cc088 contrib-0f17a060"><span class="bib-author" name="contrib-69417b6a">ŠKODOVÁ, Markéta</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3f421d68">Michala ŠKRÁBOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-122b4471">Martin CHARVÁT</span>, <span class="bib-author" name="contrib-27f54e38">Jakub CHARVÁT</span>, <span class="bib-author" name="contrib-2cf4d19c">Denisa CHARVÁTOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-197cc088">Eva NIKLESOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-0f17a060">Michaela FIŠEROVÁ</span>. <span class="bib-title">Mediální smrt konsenzu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Togga, 2016. 190 s. ISBN 978-80-7476-113-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0f2a9433"><span class="bib-author" name="contrib-0f2a9433">ŠLECHTOVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Rodinná socializace: na příkladu českých a francouzských rodin se třemi dětmi</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2016. 218 s. ISBN 978-80-7465-246-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-13a7a390"><span class="bib-author" name="contrib-13a7a390">ŠORMOVÁ, Kateřina</span>. <span class="bib-title">Jak čtou Romové: kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 196 s. Varia. ISBN 978-80-7308-595-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-98e719a5 contrib-73fe1b64"><span class="bib-author" name="contrib-98e719a5">ŠOTOLA, Jaroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-73fe1b64">Mario RODRÍGUEZ POLO</span>. <span class="bib-title">Etnografie sociální mobility: etnicita, bariéry, dominance</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2016. 274 s. Anthropologia. ISBN 978-80-87895-54-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbc24e45"><span class="bib-author" name="contrib-fbc24e45">ŠOUKAL, Jiří</span>. <span class="bib-title">Slasti a strasti letních bytů: život na letních bytech a v letních vilách v éře první republiky</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2016. 185 s. První republika. ISBN 978-80-200-2611-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0aa6488c"><span class="bib-author" name="contrib-0aa6488c">ŠPILÁČKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Česká sociální práce v letech 1968-1989: rozvedeno na příkladu Ostravy</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. 159 s. ISBN 978-80-7464-838-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f96c4a11 contrib-f2860d35 contrib-f4cf9e31"><span class="bib-author" name="contrib-f96c4a11">TOMÁŠEK, Jan</span>, <span class="bib-author" name="contrib-f2860d35">Miroslav SCHEINOST</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f4cf9e31">Simona DIBLÍKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016. 180 s. Studie. ISBN 978-80-7338-163-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c8d19189"><span class="bib-author" name="contrib-c8d19189">TOPINKA, Daniel</span>. <span class="bib-title">Muslimové v Česku: etablování muslimů a islámu na veřejnosti</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2016. 469 s. ISBN 978-80-7485-115-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c9d49cda contrib-3122077b contrib-4172308a contrib-03dd2a15"><span class="bib-author" name="contrib-c9d49cda">UHEREK, Zdeněk</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3122077b">Šárka OŠŤÁDALOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-4172308a">Věra HONUSKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-03dd2a15">Vladislav GÜNTER</span>. <span class="bib-title">Migrace: historie a současnost</span>. <span class="bib-place">Ostrava</span>: Občanské sdružení PANT, 2016. 143 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-905942-9-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fccf8d2e"><span class="bib-author" name="contrib-fccf8d2e">URBAN, Jiří</span>. <span class="bib-title">Kolektivizace venkova v Horním Polabí: od fenoménů k aktérům a jejich motivacím</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 348 s. ISBN 978-80-246-3615-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-43804dbd"><span class="bib-author" name="contrib-43804dbd">VACKOVÁ, Jitka</span>. <span class="bib-title">Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, 2016. 313 s. ISBN 978-80-7422-470-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80366b02 contrib-6259d4c8"><span class="bib-author" name="contrib-80366b02">VANĚK, Miroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-6259d4c8">Přemysl HOUDA</span>. <span class="bib-title">Střípky mozaiky: každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. 447 s. ISBN 978-80-87398-97-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80366b02 contrib-ecc319d7"><span class="bib-author" name="contrib-80366b02">VANĚK, Miroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ecc319d7">Pavel MÜCKE</span>. <span class="bib-title">Velvet revolutions: an oral history of Czech society</span>. <span class="bib-place">New York</span>: Oxford University Press, 2016. 251 s. Oxford oral history series. ISBN 978-0-19-934272-3.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8442aac8">KUBALA, Petr</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2018, roč. 54, č. 2, s. 293-296.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e052b5a9 contrib-abb46577 contrib-fd1d60c6 contrib-eccaaa13 contrib-d7483f3c contrib-27da4582 contrib-be62ebd1 contrib-94274daf"><span class="bib-author" name="contrib-e052b5a9">VAŠEK, Richard</span>, <span class="bib-author" name="contrib-abb46577">Martin KLEČACKÝ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-fd1d60c6">Robert KVAČEK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-eccaaa13">Jaroslav ROKOSKÝ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d7483f3c">Josef TOMEŠ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-27da4582">Michal PEHR</span>, <span class="bib-author" name="contrib-be62ebd1">Zdeněk HAZDRA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-94274daf">Jan NĚMEČEK</span>. <span class="bib-title">Česká politická pravice v letech 1938-1945</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2016. 265 s. Studie z moderních českých dějin. ISBN 978-80-87782-62-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span>. <span class="bib-title">Práce, hodnoty, blahobyt: české reálie v evropském kontextu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2016. 415 s. ISBN 978-80-7330-295-5.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-c6c3a572">DOSEDĚL, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 5, s. 784-786.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b35ba0ee"><span class="bib-author" name="contrib-b35ba0ee">VEGRICHTOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Symbolika kriminálního tetování</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 234 s. ISBN 978-80-7380-579-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1bf256c5"><span class="bib-author" name="contrib-1bf256c5">VELČOVSKÝ, Václav</span>. <span class="bib-title">Čeština pod hákovým křížem</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 250 s. ISBN 978-80-246-3543-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-742702fc"><span class="bib-author" name="contrib-742702fc">VILÍMEK, Tomáš</span>. <span class="bib-title">"Všichni komunisté do uren!": volby v Československu v letech 1971-1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016. Česká společnost po roce 1945. 354 s. ISBN 978-80-7285-198-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4cd3efb contrib-4cba77bc"><span class="bib-author" name="contrib-d4cd3efb">VÍZNEROVÁ, Hana</span> a <span class="bib-author" name="contrib-4cba77bc">Blanka NYKLOVÁ</span>. <span class="bib-title">Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Vysoká škola chemicko-technologická, 2016. 206 s. Osobnosti české vědy. ISBN 978-80-7080-933-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-352e7bb2"><span class="bib-author" name="contrib-352e7bb2">VLADIMIR 518</span> a kol. <span class="bib-title">Kmeny 90: městské subkultury a nezávislé společenské proudy v letech 1989-2000</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: BiggBoss, 2016. 813 stran. ISBN 978-80-906019-9-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7568d881 contrib-c88d1ca1 contrib-262c615d contrib-31b400b8"><span class="bib-author" name="contrib-7568d881">VOHLÍDALOVÁ, Marta</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c88d1ca1">Hana MAŘÍKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-262c615d">Marie ČERMÁKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-31b400b8">Romana MARKOVÁ VOLEJNÍČKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sólo pro soprán: o ženách v české politice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Fórem 50%, 2016. 239 s. ISBN 978-80-7330-293-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-218a2549 contrib-77d8eb41 contrib-79181ee0"><span class="bib-author" name="contrib-218a2549">VOLEJNÍČKOVÁ MARKOVÁ, Romana</span>, <span class="bib-author" name="contrib-77d8eb41">Marie POSPÍŠILOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">Alena KŘÍŽKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Gender a energetika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2016. 82 s. ISBN 978-80-7330-297-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-955b52ad"><span class="bib-author" name="contrib-955b52ad">VONDRUŠKA, Vlastimil</span>. <span class="bib-title">Breviář pozitivní anarchie</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: MOBA, 2016. 333 s. ISBN 978-80-243-7325-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9f7ffff9 contrib-5f9f9e7a"><span class="bib-author" name="contrib-9f7ffff9">VOŇKOVÁ, Jiřina</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5f9f9e7a">Ivana SPOUSTOVÁ</span>. <span class="bib-title">Domácí násilí z pohledu žen a dětí: právní stav k 1.1. 2016</span>. <span class="bib-edition">3. přepracované vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: proFem, 2016. 253 s. ISBN 978-80-904564-5-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d81a39ec contrib-e591065d contrib-279decd1 contrib-3d59e94c contrib-1e32adb5"><span class="bib-author" name="contrib-d81a39ec">VRZGULOVÁ, Monika</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e591065d">Hana KUBÁTOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-279decd1">Jan LÁNÍČEK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">Blanka SOUKUPOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1e32adb5">Hedvika NOVOTNÁ</span>. <span class="bib-title">Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. 239 s. ISBN 978-80-246-3461-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-70b8357e"><span class="bib-author" name="contrib-70b8357e">WAIC, Marek</span>. <span class="bib-title">Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. 193 s. ISBN 978-80-88018-06-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85bbafeb contrib-217f98ec contrib-66db990d"><span class="bib-author" name="contrib-85bbafeb">WAISOVÁ, Šárka</span>, <span class="bib-author" name="contrib-217f98ec">Nikola KLÍMOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-66db990d">Lenka KUDLÁČOVÁ</span>. <span class="bib-title">Environmentální spolupráce jako nástroj řešení konfliktů: aktéři, podmínky vzniku a fungování</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Libri, 2016. 191 s. ISBN 978-80-7277-551-4.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Women in management of small enterprises: co-inspiration between social and conventional enterprises to promote equal access to decision-making positions in six European countries: comparative study</span>. <span class="bib-place">Prague</span>: Institute of Sociology CAS, 2016. 103 s. ISBN 978-80-7330-292-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-636efe5a"><span class="bib-author" name="contrib-636efe5a">WAWROSZ, Petr</span>. <span class="bib-title">Korupce v redistribučním prostředí -: Česká republika, Evropa, svět</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. 363 s. ISBN 978-80-88018-07-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5cce029b contrib-cdc6bfc8"><span class="bib-author" name="contrib-5cce029b">ZICH, František</span> a <span class="bib-author" name="contrib-cdc6bfc8">Petra ANÝŽOVÁ</span>. <span class="bib-title">Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 301 s. Studie. ISBN 978-80-7419-241-8.</div>
 
 
 
==2017==
 
<div class="bib-work" name="contrib-8d75dcb5 contrib-1a34e0d0 contrib-a69406bf"><span class="bib-author" name="contrib-8d75dcb5">AGHA, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1a34e0d0">Václav BĚLOHRADSKÝ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a69406bf">Radek BUBEN</span> et al. <span class="bib-title">Budoucnost státu?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2017. 214 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2681-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1aa2397a"><span class="bib-author" name="contrib-1aa2397a">BAČUVČÍK, Radim</span>. <span class="bib-title">Spotřebitelské typologie: nákupní chování na trzích zboží a služeb 2015</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Zlín</span>: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 206 s. Verbum; 1705. ISBN 978-80-87500-90-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1aa2397a"><span class="bib-author" name="contrib-1aa2397a">BAČUVČÍK, Radim</span>. <span class="bib-title">Víra, náboženství a církve: nákupní chování na trzích kulturních produktů 2017</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Zlín</span>: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 164 s. Verbum; 1707. ISBN 978-80-87500-92-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a47b0863 contrib-ccfd4dc4 contrib-5bf8e012"><span class="bib-author" name="contrib-a47b0863">BAHENSKÁ, Marie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ccfd4dc4">Libuše HECZKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5bf8e012">Dana MUSILOVÁ</span>. <span class="bib-title">Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: o ženské práci</span>. <span class="bib-place">České Budějovice</span>: Veduta, 2017. 299 s. ISBN 978-80-88030-21-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-83f5a179 contrib-d4e1b10a contrib-ced5ad2c contrib-75c97119"><span class="bib-author" name="contrib-83f5a179">BALÍK, Stanislav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-d4e1b10a">Petr FIALA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">Jiří HANUŠ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-75c97119">František MIKŠ</span>. <span class="bib-title">Manifest čtyř: program pro přátele svobody</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal Publishing, 2017. 151 s. ISBN 978-80-7485-135-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4307fd1b"><span class="bib-author" name="contrib-4307fd1b">BARTLOVÁ, Milena</span>. <span class="bib-title">Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: UMPRUM, 2017. 269 s. ISBN 978-80-87989-23-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2772dcf8 contrib-8e871656 contrib-41e8a28f"><span class="bib-author" name="contrib-2772dcf8">BĚLÍK, Václav</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8e871656">Stanislava HOFERKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-41e8a28f">Blahoslav KRAUS</span>. <span class="bib-title">Slovník sociální patologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2017. 120 s. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0599-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7f967f64"><span class="bib-author" name="contrib-7f967f64">BROUČEK, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Etnologický ústav AV ČR, 2017. 298 s. ISBN 978-80-88081-09-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fb3c368a contrib-bab3f9be"><span class="bib-author" name="contrib-fb3c368a">BRUNCLÍK, Miloš</span> a <span class="bib-author" name="contrib-bab3f9be">Michal KUBÁT</span>. <span class="bib-title">Kdo vládne Česku?: poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal Publishing, 2017. 143 s. ISBN 978-80-7485-122-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a7af1472 contrib-aaa59540"><span class="bib-author" name="contrib-a7af1472">CIDLINSKÁ, Kateřina</span> a <span class="bib-author" name="contrib-aaa59540">Martina FUCIMANOVÁ</span>. <span class="bib-title">Mentoring: co v příručkách nenajdete</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2017. 135 s. ISBN 978-80-7330-303-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b0b7a002"><span class="bib-author" name="contrib-b0b7a002">ČERNÝ, Karel</span>. <span class="bib-title">Velká blízkovýchodní nestabilita: Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950-2015</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 577 s. ISBN 978-80-7422-595-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-85bab1ca"><span class="bib-author" name="contrib-85bab1ca">DOSTÁL, Vít</span>. <span class="bib-title">Paradiplomacie českých krajů: regiony jako aktér mezinárodní politiky</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2017. 189 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-447-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-962c13d0"><span class="bib-author" name="contrib-962c13d0">DVOŘÁK, Petr</span>. <span class="bib-title">Jako jeden muž?: jednota hlasování poslanců v parlamentních demokraciích</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 183 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-428-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4e1b10a"><span class="bib-author" name="contrib-d4e1b10a">FIALA, Petr</span>. <span class="bib-title">Rozum a odvaha: jak čelit současným výzvám a krizím Evropy</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Barrister & Principal, 2017. 131 s. ISBN 978-80-7485-131-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4521e57c"><span class="bib-author" name="contrib-4521e57c">FRITZOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Život za zdí: sociální identita řeckokatolické komunity v Bajt Sáhúr (Beit Sahour)</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Katedra blízkovýchodních studií, Západočeská univerzita, 2017. 332 s. ISBN 978-80-261-0704-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dfbe3464"><span class="bib-author" name="contrib-dfbe3464">HÁBLOVÁ, Anna Beata</span>. <span class="bib-title">Města zdí: život a smrt obchodních center</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Dokořán, 2017. 253 s. ISBN 978-80-7363-861-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ced5ad2c"><span class="bib-author" name="contrib-ced5ad2c">HANUŠ, Jiří</span>. <span class="bib-title">Jak mohou přežít hodnoty?: příspěvky ze senátní konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2017. 117 s. Quaestiones quodlibetales. ISBN 978-80-7325-426-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7fefa334 contrib-70857886"><span class="bib-author" name="contrib-7fefa334">HASMAN, Jiří</span> a <span class="bib-author" name="contrib-70857886">Josef NOVOTNÝ</span>. <span class="bib-title">Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. 146 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-13-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-03a03912 contrib-8f807166 contrib-df8c9420"><span class="bib-author" name="contrib-03a03912">HAVLÍČEK, Tomáš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8f807166">Kamila KLINGOROVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-df8c9420">Jakub LYSÁK</span>. <span class="bib-title">Atlas náboženství Česka = The atlas of religions in Czechia</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 223 s. ISBN 978-80-246-3794-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-63942cfb contrib-ec53c453"><span class="bib-author" name="contrib-63942cfb">HEJDÁNEK, Ladislav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ec53c453">Jan HRON</span>. <span class="bib-title">Češi a Evropa</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 123 s. ISBN 978-80-87912-95-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a40e0ade"><span class="bib-author" name="contrib-a40e0ade">HORÁK, Vít</span>. <span class="bib-title">Společnost jako otázka: hermeneutický pohled na sociologii</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 199 s. Quaestiones quodlibetales. ISBN 978-80-7325-439-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-34068464"><span class="bib-author" name="contrib-34068464">HORNEK, Jakub</span>. <span class="bib-title">Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice: případová studie Karlovarského kraje 2010-2014</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 348 s. ISBN 978-80-7419-242-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-122b4471"><span class="bib-author" name="contrib-122b4471">CHARVÁT, Martin</span>. <span class="bib-title">O nových médiích, modularitě a simulaci</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Togga, 2017. 275 s. ISBN 978-80-7476-121-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-585de886"><span class="bib-author" name="contrib-585de886">JANATA, Michal</span>. <span class="bib-title">Paradoxy demokracie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Malvern, 2017. 175 s. ISBN 978-80-7530-100-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a556bd6c"><span class="bib-author" name="contrib-a556bd6c">KAJANOVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Proč selhává sociální práce se sociálně exkludovanými</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: NLN, 2017. 69 s. ISBN 978-80-7422-613-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe03abcb"><span class="bib-author" name="contrib-fe03abcb">KELLER, Jan</span>. <span class="bib-title">Evropské rozpory ve světle migrace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. Sociologické aktuality. 227 s. ISBN 978-80-7419-249-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-43202304">MARŠÁLEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2017, roč. 53, č. 5, s. 781-784.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d521977c"><span class="bib-author" name="contrib-d521977c">KLÍMOVÁ, Monika</span>. <span class="bib-title">Interkulturní specifika a cestovní ruch</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Wolters Kluwer, 2017. 107 s. ISBN 978-80-7552-619-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0d0ce403"><span class="bib-author" name="contrib-0d0ce403">KRATOCHVÍLOVÁ, Martina</span>. <span class="bib-title">Postavení ženy na Plzeňsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století v českém a evropském kontextu</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita, 2017. 245 s. ISBN 978-80-261-0743-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-09f81b7b"><span class="bib-author" name="contrib-09f81b7b">KRULICHOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Pocit bezpečí a obavy z kriminality v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. 105 s. ISBN 978-80-88018-12-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7196abef contrib-0e6aaa10"><span class="bib-author" name="contrib-7196abef">KŘÍŽ, Jaroslav</span> a <span class="bib-author" name="contrib-0e6aaa10">Lenka KŘÍŽOVÁ</span>. <span class="bib-title">Střípky z českého Chicaga: edice dokumentů k dějinám Čechů v americkém Chicagu v letech 1848-1918</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2017. 478 s. Historie. ISBN 978-80-200-2721-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-79181ee0"><span class="bib-author" name="contrib-79181ee0">KŘÍŽKOVÁ, Alena</span> et al. <span class="bib-title">Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR: hloubková analýza statistik a mezinárodní srovnání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. 148 stran. ISBN 978-80-7421-147-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fbd95aaa"><span class="bib-author" name="contrib-fbd95aaa">KŘÍŽOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">SOS - sociologie pro pomáhající profese</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 173 s. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-3650-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a997d930"><span class="bib-author" name="contrib-a997d930">KUPKA, Petr</span>. <span class="bib-title">Násilí, podvody a každodennost: jak zkoumat organizovaný zločin?</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-418-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-143bd10d"><span class="bib-author" name="contrib-143bd10d">LEBEDOVÁ, Eva</span>. <span class="bib-title">Polarizovaná politika?: vliv volebních kampaní na stranickou polarizaci v České republice</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 125 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5209-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2bba5702 contrib-83172ab8 contrib-ed35adc1"><span class="bib-author" name="contrib-2bba5702">LEVÍNSKÁ, Markéta</span>, <span class="bib-author" name="contrib-83172ab8">Dana BITTNEROVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ed35adc1">David DOUBEK</span>. <span class="bib-title">Dohled a okraj: rozhodovací procesy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. 244 s. ISBN 978-80-7571-008-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b51be0e9 contrib-fc7ecd55 contrib-3fa35f88 contrib-be3d6620"><span class="bib-author" name="contrib-b51be0e9">LINEK, Lukáš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-fc7ecd55">Ondřej CÍSAŘ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3fa35f88">Ivan PETRÚŠEK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-be3d6620">Kateřina VRÁBLÍKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Občanství a politická participace v České republice</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 248 s. Studie. ISBN 978-80-7419-262-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c6fefc34 contrib-11a0e066"><span class="bib-author" name="contrib-c6fefc34">LINKOVÁ, Marcela</span> a <span class="bib-author" name="contrib-11a0e066">Naďa STRAKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Bytová revolta: jak ženy dělaly disent</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2017. 413 s. ISBN 978-80-200-2794-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba03cf98 contrib-047491e9"><span class="bib-author" name="contrib-ba03cf98">MASLOWSKI, Nicolas</span> a <span class="bib-author" name="contrib-047491e9">Bohuslav ŠALANDA</span>. <span class="bib-title">Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2017. 261 s. ISBN 978-80-246-3438-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fe9426a contrib-5425605a contrib-35d63b62 contrib-a34ffef2 contrib-54744dee contrib-cdc6bfc8 contrib-adc4ba50"><span class="bib-author" name="contrib-1fe9426a">MATĚJŮ, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-5425605a">Dana HAMPLOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-35d63b62">Petr HAMPL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a34ffef2">Marek LOUŽEK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-54744dee">Simona WEIDNEROVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-cdc6bfc8">Petra ANÝŽOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-adc4ba50">Michael L. SMITH</span>. <span class="bib-title">Moc krásy: pomáhá krása a atraktivita k životnímu úspěchu?</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 274 s. ISBN 978-80-246-3691-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4f30b53"><span class="bib-author" name="contrib-d4f30b53">MAŤOVÁ, Petra</span>. <span class="bib-title">Trochu jiné mámy: hovory o mateřství navzdory zdravotnímu hendikepu</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Host, 2017. 204 s . ISBN 978-80-7577-184-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-729328a4 contrib-95cf3f39 contrib-be0d5921"><span class="bib-author" name="contrib-729328a4">MLYNÁŘ, Jakub</span>, <span class="bib-author" name="contrib-95cf3f39">Miroslav PAULÍČEK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-be0d5921">Jiří ŠUBRT</span>. <span class="bib-title">Člověk v teoretické perspektivě společenských věd</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 221 s. ISBN 978-80-246-3611-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ecc319d7"><span class="bib-author" name="contrib-ecc319d7">MÜCKE, Pavel</span>. <span class="bib-title">Šťastnou cestu...?!: proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945-1989)</span>. <span class="bib-place">Pelhřimov</span>: Nová tiskárna Pelhřimov, 2017. 399 s. ISBN 978-80-7415-149-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-34e26c32"><span class="bib-author" name="contrib-34e26c32">MÜLLER, Karel B.</span> <span class="bib-title">Inovace - vědění - instituce: k výzvám současné doby</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 302 s. ISBN 978-80-246-3669-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bc9a2090"><span class="bib-author" name="contrib-bc9a2090">NEBŘENSKÝ, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Marx, Engels, Beatles: myšlenkový svět polských a československých vysokoškoláků, 1956-1968</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2017. 422 s. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2668-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e96e69e6"><span class="bib-author" name="contrib-e96e69e6">NEŠPOR, Zdeněk R.</span> <span class="bib-title">Slovník institucionálního zázemí české sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Scriptorium, 2017. 171 s. ISBN 978-80-88013-53-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-02426bfd"><span class="bib-author" name="contrib-02426bfd">NOVÁK, Arnošt</span>. <span class="bib-title">Tmavozelený svět: radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 347 s. Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-254-8.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9a24edf1">ORCÍGR, Václav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2018, roč. 54, č. 2, s. 298-301.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4cba77bc contrib-d4cd3efb"><span class="bib-author" name="contrib-4cba77bc">NYKLOVÁ, Blanka</span> a <span class="bib-author" name="contrib-d4cd3efb">Hana VÍZNEROVÁ</span>. <span class="bib-title">Dynamická rovnováha na dosah?: s chemiky z VŠCHT Praha o vědě a rovnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2017. 191 s. Osobnosti české vědy. ISBN 978-80-7330-305-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3c6ab7ae"><span class="bib-author" name="contrib-3c6ab7ae">OPATRNÝ, Aleš</span>. <span class="bib-title">Otázky rodiny ve světě a v církvi</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2017. 210 s. ISBN 978-80-7465-278-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dad3edb0 contrib-ca096a31 contrib-b06f6703"><span class="bib-author" name="contrib-dad3edb0">OUŘEDNÍČEK, Martin</span>, <span class="bib-author" name="contrib-ca096a31">Jana JÍCHOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-b06f6703">Lucie POSPÍŠILOVÁ</span>. <span class="bib-title">Historický atlas obyvatelstva českých zemí: historical population atlas of the Czech lands</span>. <span class="bib-edition">Vydání první / First edition</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Karolinum, 2017. 131 s. ISBN 978-80-246-3577-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dad3edb0 contrib-ca096a31"><span class="bib-author" name="contrib-dad3edb0">OUŘEDNÍČEK, Martin</span> a <span class="bib-author" name="contrib-ca096a31">Jana JÍCHOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2017. 248 s. Urbanismus. ISBN 978-80-200-2729-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-77535f15"><span class="bib-author" name="contrib-77535f15">PERNICA, Petr</span>. <span class="bib-title">Nový pohled na kulturu: logistika kultury</span>. <span class="bib-edition">Vydání I.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2017. 443 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2730-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fa211239 contrib-0cfbcbc4 contrib-d1d1bb93"><span class="bib-author" name="contrib-fa211239">PETŘÍK, Petr</span>, <span class="bib-author" name="contrib-0cfbcbc4">Jana MACKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-d1d1bb93">Josef FANTA</span>. <span class="bib-title">Krajina a lidé</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2017. 170 s. Průhledy. ISBN 978-80-200-2695-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5ec95157 contrib-54c19c72"><span class="bib-author" name="contrib-5ec95157">PORTMANN, Kateřina</span> a <span class="bib-author" name="contrib-54c19c72">Jaroslav PAŽOUT</span>. <span class="bib-title">Život na československých hranicích: a jejich překračování v letech 1945-1989</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 319 s. ISBN 978-80-87912-68-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4479be86"><span class="bib-author" name="contrib-4479be86">POSPÍŠILOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-title">Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie: studie transnacionální filantropie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 270 s. Studie. ISBN 978-80-7419-253-1.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-61d713ad">HOLUBEC, Stanislav</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2018, roč. 54, č. 1, s. 139-141.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Rodičovství a/nebo práce?: problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Trexima, 2017. 84 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d98edeeb contrib-458ab94d contrib-11ae0182 contrib-1e0688f4"><span class="bib-author" name="contrib-d98edeeb">RYBÁŘ, Marek</span>, <span class="bib-author" name="contrib-458ab94d">Peter SPÁČ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-11ae0182">Petr VODA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1e0688f4">Miroslav NEMČOK</span>. <span class="bib-title">Po stopách politického zemětřesení: parlamentní volby na Slovensku v roce 2016</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 183 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-444-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-2681fe9a contrib-72df0c94"><span class="bib-author" name="contrib-2681fe9a">RYCHTECKÝ, Antonín</span> a <span class="bib-author" name="contrib-72df0c94">Pavel TILINGER</span>. <span class="bib-title">Životní styl české mládeže: pohybová aktivita, standardy a normy motorické výkonnosti</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 201 s. ISBN 978-80-246-3746-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-645d6173"><span class="bib-author" name="contrib-645d6173">ŘEHKA, Karel</span>. <span class="bib-title">Informační válka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2017. 218 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2770-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5be229d0 contrib-a792b438"><span class="bib-author" name="contrib-5be229d0">SKOVAJSA, Marek</span> a <span class="bib-author" name="contrib-a792b438">BALON, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociology in the Czech Republic: between East and West</span>. <span class="bib-place">London</span>: Palgrave Macmillan, [2017], ©2017. xiii, 150 stran. Palgrave pivot. Sociology transformed. ISBN 978-1-137-45026-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ce3f8e12 contrib-3d0a68e1 contrib-1e911928 contrib-d572b83c"><span class="bib-author" name="contrib-ce3f8e12">SKŘIVÁNKOVÁ, Lucie</span>, <span class="bib-author" name="contrib-3d0a68e1">Rostislav ŠVÁCHA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1e911928">Martina KOUKALOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-d572b83c">Eva NOVOTNÁ</span>. <span class="bib-title">Paneláci. 2</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Uměleckoprůmyslové museum, 2017. 350 s. ISBN 978-80-7101-169-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bf1dc5a1 contrib-433f6134"><span class="bib-author" name="contrib-bf1dc5a1">SNIEGOŇ, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Zmizelá historie: holokaust v české a slovenské historické kultuře</span>. Přeložila <span class="bib-author" name="contrib-433f6134">Zuzana KROTOVYCHOVÁ</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Argo, 2017. 277 s. Edice historické myšlení. ISBN 978-80-257-2265-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f33a3ead contrib-1bfc7c72 contrib-dbc79770 contrib-c62121bd contrib-9cb1c940"><span class="bib-author" name="contrib-f33a3ead">SOUKUP, Martin</span>, <span class="bib-author" name="contrib-1bfc7c72">Marie DUDZIAKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-dbc79770">Michaela DVOŘÁKOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c62121bd">Jana KADLECOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-9cb1c940">Martin RYCHLÍK</span>. <span class="bib-title">Tělo 2.0: hranice těla a podoby bolesti</span>. <span class="bib-place">Červený Kostelec</span>: Pavel Mervart, 2017. 179 s. Antropos. ISBN 978-80-7465-288-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3d59e94c"><span class="bib-author" name="contrib-3d59e94c">SOUKUPOVÁ, Blanka</span> a kol. <span class="bib-title">Mýty a "realita" středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918-2016) = Mythen und "Realität" der mitteleuropäischen Metropolen bei der Schaffung nationaler und multinationaler Identitäten (1918-2016)</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. 215 stran. Urbánní studie; sv. 11. ISBN 978-80-7571-000-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0909878d"><span class="bib-author" name="contrib-0909878d">SOURALOVÁ, Adéla</span>. <span class="bib-title">Péče na prodej: jak se práce z lásky stává placenou službou</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2017. 249 s. ISBN 978-80-210-8651-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c0771f9e"><span class="bib-author" name="contrib-c0771f9e">SPALOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Laici a klerici v české katolické církvi: na cestě ke spiritualitě spolupráce?</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 228 s. ISBN 978-80-7325-448-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c0771f9e"><span class="bib-author" name="contrib-c0771f9e">SPALOVÁ, Barbora</span> et al. <span class="bib-title">Ruprechtice: veřejný prostor podle mentálních map</span>. <span class="bib-edition">První vydání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 187 stran. ISBN 978-80-246-3504-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3bf2cb61 contrib-b560fb5b contrib-3751950a contrib-742702fc contrib-0bc08014 contrib-1d8d3386"><span class="bib-author" name="contrib-3bf2cb61">SUK, Jiří</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b560fb5b">Michal KOPEČEK</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3751950a">Kristina ANDĚLOVÁ</span>; <span class="bib-author" name="contrib-742702fc">Tomáš VILÍMEK</span>; <span class="bib-author" name="contrib-0bc08014">Tomáš HERMANN</span> a <span class="bib-author" name="contrib-1d8d3386">Tomáš ZAHRADNÍČEK</span>. <span class="bib-title">Šest kapitol o disentu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017. 304 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny. ISBN 978-80-7285-208-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-10455f3e contrib-33cfabec contrib-c758f8d3"><span class="bib-author" name="contrib-10455f3e">SUŠA, Oleg</span>, <span class="bib-author" name="contrib-33cfabec">Marek HRUBEC</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c758f8d3">Ulrich BECK</span> et al. <span class="bib-title">Riziková společnost a globální ohrožení: ke kritické teorii Ulricha Becka</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství, 2017. 372 s. Post. ISBN 978-80-7419-251-7.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f6296477">KUSÁ, Zuzana</span>. <span class="bib-journal">Sociológia</span>. 2018, roč. 50, č. 4, s. 484-488.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ec6c1175"><span class="bib-author" name="contrib-ec6c1175">SZALÓ, Csaba</span>. <span class="bib-title">Paměť míst: kulturní sociologie vzpomínání</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 184 s. Studie. ISBN 978-80-7419-181-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-87d60945 contrib-a004ef72 contrib-393c20e3 contrib-c00088d8 contrib-416b199c contrib-cba30bac contrib-42510f77"><span class="bib-author" name="contrib-87d60945">ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Olga</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a004ef72">Blanka TOLLAROVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-393c20e3">Karel ČADA</span>, <span class="bib-author" name="contrib-c00088d8">Boleslav KEPRT</span>, <span class="bib-author" name="contrib-416b199c">Ema HREŠANOVÁ</span>, <span class="bib-author" name="contrib-cba30bac">NĚMCOVÁ GUHLOVÁ, Lenka</span> a <span class="bib-author" name="contrib-42510f77">KONTROVÁ, Veronika</span>. <span class="bib-title">Po stopách moci v nemoci: o morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 238 s. Studie. ISBN 978-80-7419-250-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-87d60945"><span class="bib-author" name="contrib-87d60945">ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Olga</span>. <span class="bib-title">Restituce jako hra očima jejích protagonistů</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. 101 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-16-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9f879fa8 contrib-e5a32284 contrib-f788468a"><span class="bib-author" name="contrib-9f879fa8">ŠMÍDOVÁ, Michaela</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e5a32284">Martin VÁVRA</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f788468a">Tomáš ČÍŽEK</span>. <span class="bib-title">Inventura předsudků</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2017. 193 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2731-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7210a436"><span class="bib-author" name="contrib-7210a436">ŠTĚCH, Ondřej</span>. <span class="bib-title">Náboženství a sekularita: zápas o veřejný prostor</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofia, 2017. 221 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-499-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8976b728"><span class="bib-author" name="contrib-8976b728">ŠTEMBERK, Jan</span>. <span class="bib-title">Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem: k dějinám československé turistiky v letech 1945-1968</span>. <span class="bib-place">Pelhřimov</span>: Nová tiskárna Pelhřimov, 2017. 281 s. ISBN 978-80-7415-150-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e5e56ff contrib-c0610e3e"><span class="bib-author" name="contrib-0e5e56ff">ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c0610e3e">Miroslav TEJKL</span>. <span class="bib-title">Kapitalismus, socialismus a budoucnost: aneb Mikeš už přišel</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Rybka Publishers, 2017. 349 s. ISBN 978-80-87950-44-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0e5e56ff contrib-7d773930"><span class="bib-author" name="contrib-0e5e56ff">ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona</span> a <span class="bib-author" name="contrib-7d773930">Konstantinos TSIVOS</span>. <span class="bib-title">Řecká tragédie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Novela bohemica, 2017. 294 s. ISBN 978-80-87683-69-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-40a21bed"><span class="bib-author" name="contrib-40a21bed">TABERY, Erik</span>. <span class="bib-title">Opuštěná společnost: česká cesta od Masaryka po Babiše</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Paseka, 2017. 280 s. ISBN 978-80-7432-849-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a25d6d9 contrib-7bf5f61d"><span class="bib-author" name="contrib-7a25d6d9">TARANT, Zbyněk</span> a <span class="bib-author" name="contrib-7bf5f61d">Věra TYDLITÁTOVÁ</span>. <span class="bib-title">Na počátku bylo slovo...: verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Západočeská univerzita, 2017. 211 s. ISBN 978-80-261-0654-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f96c4a11"><span class="bib-author" name="contrib-f96c4a11">TOMÁŠEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Zaměstnání jako faktor desistence</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2017. 172 s. Studie. ISBN 978-80-7338-166-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-428d2a02 contrib-278462a9"><span class="bib-author" name="contrib-428d2a02">TOMEŠ, Igor</span> a <span class="bib-author" name="contrib-278462a9">Kateřina ŠÁMALOVÁ</span>. <span class="bib-title">Sociální souvislosti aktivního stáří</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2017. 254 s. ISBN 978-80-246-3612-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fe31010c"><span class="bib-author" name="contrib-fe31010c">TRČKA, Michal</span>. <span class="bib-title">Ne-prostupné hranice: teritorialita, biopolitika a etika</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Epocha, 2017. 151 s. ISBN 978-80-7557-118-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d8604b9b"><span class="bib-author" name="contrib-d8604b9b">URBAN, Lukáš</span>. <span class="bib-title">Sociologie: klíčová témata a pojmy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada, 2017. 228 s. ISBN 978-80-247-5774-2.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4bbfc4ce contrib-f75a360e"><span class="bib-author" name="contrib-4bbfc4ce">VEČERNÍK, Jiří</span> a <span class="bib-author" name="contrib-f75a360e">Martina MYSÍKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Jací jsme rovnostáři?: výdělky, příjmy a situace domácností v Česku v porovnání s Evropou</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2017. 114 s. ISBN 978-80-7330-306-8.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4551ffa0"><span class="bib-author" name="contrib-4551ffa0">VEČEŘA, Miloš</span> a kol. <span class="bib-title">Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu</span>. <span class="bib-edition">1. vydání</span>. <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova univerzita, 2017. 190 stran. 190 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity; svazek č. 610. Řada teoretická = Acta Universitatis Brunensis Iuridica; vol. 610. Edice Scientia = Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8897-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b35ba0ee"><span class="bib-author" name="contrib-b35ba0ee">VEGRICHTOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Extremismus a společnost</span>. <span class="bib-edition">2. aktualizované a doplněné vydání</span>. <span class="bib-place">Plzeň</span>: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 319 s. ISBN 978-80-7380-665-1.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b35ba0ee"><span class="bib-author" name="contrib-b35ba0ee">VEGRICHTOVÁ, Barbora</span>. <span class="bib-title">Gangy: vězeňské, pouliční a motorkářské</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Grada Publishing, 2017. 181 s. ISBN 978-80-271-0377-5.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d4cd3efb"><span class="bib-author" name="contrib-d4cd3efb">VÍZNEROVÁ, Hana</span>. <span class="bib-title">Genderová rovnost ve vaší výzkumné instituci: jak na to: kulturní a institucionální změna</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2017 123 s. ISBN 978-80-7330-304-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-524254a7 contrib-e93fb91e contrib-8d4feeda contrib-7f61ae19 contrib-67ae3f9c contrib-cd3b19f6"><span class="bib-author" name="contrib-524254a7">VLK, Aleš</span>, <span class="bib-author" name="contrib-e93fb91e">Jakub DRBOHLAV</span>, <span class="bib-author" name="contrib-8d4feeda">Tomáš FLIEGL</span>, <span class="bib-author" name="contrib-7f61ae19">Vladimír HULÍK</span>, <span class="bib-author" name="contrib-67ae3f9c">Šimon STIBUREK</span> a <span class="bib-author" name="contrib-cd3b19f6">Václav ŠVEC</span>. <span class="bib-title">Studijní neúspěšnost na vysokých školách: teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 154 s. Studie. ISBN 978-80-7419-248-7.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b718aeb6"><span class="bib-author" name="contrib-b718aeb6">VOBOŘIL, Jan</span>. <span class="bib-title">Vlivní muži pražských předměstí: komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 376 s. Fontes. ISBN 978-80-7308-676-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-95dafe66"><span class="bib-author" name="contrib-95dafe66">VODRÁŽKA, Mirek</span>. <span class="bib-title">Rozumí české ženy vlastní h_storii?: kritika teorie genderu a stranického technokratického ženského aktivismu na pozadí justiční vraždy političky a feministky Milady Horákové</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Herrmann, 2017. 196 s. ISBN 978-80-87054-52-9.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7568d881 contrib-c6fefc34"><span class="bib-author" name="contrib-7568d881">VOHLÍDALOVÁ, Marta</span> a <span class="bib-author" name="contrib-c6fefc34">Marcela LINKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Gender and Neoliberalism in Czech Academia</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav AV ČR, 2017. 369 s. (e-kniha). Gender Enquiry. ISBN 978-80-7330-287-0.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-563c972d contrib-a8bb1cbb contrib-247228c9"><span class="bib-author" name="contrib-563c972d">VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina</span>, <span class="bib-author" name="contrib-a8bb1cbb">Věra PATOČKOVÁ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-247228c9">Renáta MIKEŠOVÁ</span>. <span class="bib-title">Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. Sociologická perspektiva</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Kancelář Akademie věd ČR, 2017. 65 s. Strategie AV21. Rozmanitost života a zdraví ekosystémů. ISBN 978-80-200-2686-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d9f738b5 contrib-64efc8c9"><span class="bib-author" name="contrib-d9f738b5">VOLEK, Jaromír</span> a <span class="bib-author" name="contrib-64efc8c9">Marína URBÁNIKOVÁ</span>. <span class="bib-title">Čeští novináři v komparativní perspektivě: hybridní, virtuální a mizející žurnalisté v post-transformační fázi</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Academia, 2017. 386 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2699-6.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-06936913"><span class="bib-author" name="contrib-06936913">WAGNEROVÁ, Alena</span>. <span class="bib-title">Žena za socialismu: Československo 1945-1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 262 s. Gender sondy. ISBN 978-80-7419-252-4.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-bae48bb1">ČEPILOVÁ, Tereza</span>. <span class="bib-journal">SČ</span>. 2018, roč. 54, č. 2, s. 301-304.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-683715b4 contrib-eafc4808 contrib-5d852036"><span class="bib-author" name="contrib-683715b4">ZOUNEK, Jiří</span>, <span class="bib-author" name="contrib-eafc4808">Michal ŠIMÁNĚ</span> a <span class="bib-author" name="contrib-5d852036">Dana KNOTOVÁ</span>. <span class="bib-title">Normální život v nenormální době: základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Wolters Kluwer, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7552-709-7.</div>
 
 
 
 
 
[[Kategorie:KBCSg]]
 

Aktuální verze z 21. 11. 2018, 08:09

Přesměrování na: