Katastrofa ekologická

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

katastrofa ekologická – (z řec. katastrofé = převrat) – vážné nebezpečí, v globální podobě hrozba ukončení existence lidské společnosti a současné podoby biosféry planety Země. K.e. je možným pokračováním ekologické krize. Je to situace v ekosystému, kdy nejsou splněny zákl. potřeby živého subsystému (biocenózy) a jeho adaptační schopnosti překročily své meze, takže v něm zanikají možnosti biol. reprodukce. Ke k.e. může dojít buď jednorázově vlivem extrémního zásahu (požár v lokálním měřítku nebo válečný konflikt s použitím jaderných zbraní v měřítku globálním), nebo postupně dlouhodobým působením stresorů, které postupně vyčerpávají adaptační schopnosti ekosystému a způsobí zánik jeho ekologické stability. O k.e. (stejně jako o ekologické krizi) lze mluvit bez ohledu na měřítko, ve kterém probíhá. K.e. globální je mezním případem, kdy se do tohoto stavu dostává globální ekosystém, tedy biosféra, zahrnující také lidskou společnost. Proto se nebezpečí globální k.e. a reakce společnosti na ni stává i předmětem s-gického studia.

ecological disaster catastrophe écologique ökologische Katastrophe disastro ecologico

Jiří Plamínek