Kontext objevování

kontext objevování viz kontext zdůvodnění, logika objevování