Kryptomarxismus

kryptomarxismus – (z řec. kryptos = tajný, skrytý) – termín označující teor. i praktické polit. koncepce, které přejímají selektivně určité prvky marxismu a využívají je způsobem, který marxismus devalvuje nebo popírá. Prvními představiteli k. byli zřejmě legální marxisté. Ve 20. l. mezi ně bývá řazen K. Mannheim, protože údajně svoji s-gii vědění založil na reinterpretaci marx. koncepce ideologie jakožto falešného vědomí a využil tento koncept k útoku proti marxismu. Ke k. byla někdy počítána i frankfurtská škola a neomarxismus. V současnosti se pojem k. používá již jen zřídka.

crypto-marxism cryptomarxisme Kryptomarxismus criptomarxismo

Eduard Urbánek