Léčitelství přírodní

léčitelství přírodní – v širokém smyslu užívání nekonvenčních přír. prostředků k léčení nemocí osobami, z nichž jen nemnohé jsou aprobovanými lékaři. Většinou jsou nazývány léčiteli a v určitých spol. prostředích jsou velmi populární a často se těší i značné úctě. L.p. je někdy označováno také jako paramedicína nebo alternativní medicína, což souvisí s tím, že v některých zemích mají léčitelé dobré postavení, jsou oficiálně uznáváni, resp. jejich činnost je tolerována (Německo, Anglie). Zákl. léčebnými prostředky l.p. jsou především různé přírodniny (byliny, minerálie, kovy), tzv. „lidský magnetismus“ (F. A. Mesmer) či „ód“ (K. von Reichenbach) a různé postulované metafyzické síly, např. „prána“ (indická teozofie), „ch'ichin“ (taoistická životní síla s energetickými proudy „jang“ a „jin“), „orgon“ (W. Reich) atd. Z léčebných přírodnin byly popularizovány zejm. mandragora a její asijský protějšek ženšen, aloe a další. L.p. jako bioterapie i v širším smyslu je dnes reprezentováno řadou specif. směrů, např. různými systémy léčebné masáže („an-mo“ – čínská metoda „mikromasáže“, japonská „šiacu“ či akupresura), fytoterapií, aromaterapií (aromatické květiny), „cheiropraktikou“, „magnetovou terapií“, „izometrikou“ (systém tréninku svalů), „léčebným magnetismem“, „léčením duchem“ či „duchovní galvanoplastikou“ (M. G. Bakerové „christian science“, tj. křesťanská věda, H. Edwards), „dianetikou“, „paranormální filipínskou chirurgií“ a řadou dalších. Některé formy l.p. souvisí s různými metafyzickými koncepcemi – kromě taoistického principu „jin-jang“ je to „kosmická energie pyramid“, „orgonova energie“ atd. Některé z nich jsou právem označovány jako šarlatánství. Jiné se opírají o méně problematické teorie „biorytmů“, „síly podvědomí“ (autosugesce), makrobiotiku a dietetické systémy vůbec, akupunkturu (E. Asshauer, 1985) nebo o léčebné metody, jako je homeopatie, balneologie, resp. hydroterapie, léčebná gymnastika atd. Některé druhy l.p. se váží na paranormální diagnostiku prostřednictvím jasnozření, tzv. „iris-diagnostiku“ (podle oční duhovky) aj. Hist. předchůdcem l.p. byla zejm. spagyrie (zhotovování elixírů a léčebných „arkán“ v alchymii), dále zmíněný mesmerismus (léčení „lidským magnetismem“) a „léčba duchem“.

natural medicine traitement naturel Naturheilkunde, Naturmedizin medicina popolare

Literatura: Rosendorf, A.: Neue Erkentnisse in der Naturheilbehandlung. Bietigheim 1981.

Milan Nakonečný