Logistika

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

logistika – (z řec. logos = slovo, řeč) – označení moderní vývojové etapy logiky, zavedené počátkem 20. st. L. Couturatem k odlišení tzv. matem. nebo symbolické logiky od logiky tradiční. Toto označení se nyní jako tech. termín nepoužívá, má spíše negativní podtext. V antice se pod názvem „logistiké techné“ rozumělo umění počítat. Ve vojenství se pod l. rozumí zásobovací systém armádních útvarů.

logistics logistique Logistik logistica

Karel Berka