Metoda inscenační

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

metoda inscenační – (z lat. inscenace = uvedení na jeviště, na scénu) – aktivizující vzdělávací metoda směřující k podněcování samostatné činnosti. Je postavena na řešení problémových situací, které se vztahují k nejrůznějším tématům. Vytvoří se scénka, ve které vybraní žáci vystupují jako herci a podle svých představ se snaží řešit danou situaci. Ostatní účastníci výuky jsou pozorovateli a hodnotí rozvíjení situace. Herci mají rámcově stanovené role, předem jsou jim vysvětleny výchozí podmínky a cíl inscenovaného případu. M.i. může zvolený problém přesně strukturovat do podrobného scénáře, podle kterého se hraje, nebo se problém rozehrává bez scénáře. Herci však mají vždy reagovat podle svých představ, hrají sami sebe, ne naučené role. Při závěrečném rozboru se lektor zaměřuje na hodnocení celkové atmosféry v průběhu inscenace, způsobu jejího zahájení, pojetí jednotlivých rolí (důležité je, kdo udával hlavní tón). M.i. je metodou doplňkovou, využitelnou u některých typů výuky. Spec. se používá při výchově manažerů ve specif. postgraduálních kursech.

role-playing method méthode de mise en scène Inszenierungsmethode metodo dei giochi di ruolo

Jitka Procházková