Metody sociometrické: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(Přidána poslední věta Viz též heslo test sociometrický v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
 
Řádek 13: Řádek 13:
 
[[Kategorie:Aut: Petrusek Miloslav]]
 
[[Kategorie:Aut: Petrusek Miloslav]]
 
[[Kategorie:Metodologie/metodologie empirického výzkumu]]
 
[[Kategorie:Metodologie/metodologie empirického výzkumu]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[test sociometrický (MSgS)|test sociometrický]] v historickém [[MSgS|Malém sociologickém slovníku (1970)]]</span>
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

metody sociometrické – soubor výzk. technik, z nichž většinu navrhl J. L. Moreno v rámci své sociometrie a jejichž cílem je popsat a podle původního Morenova záměru zčásti také měnit interpersonální strukturu malé soc. skupiny. V zásadě jde o způsoby kvant. vyjádření vztahů vzájemné přitažlivosti či odpuzování, obecně preference či sociopreference uvnitř skupiny. Tyto vztahy jsou zjišťovány výhradně na základě informací získaných od členů skupiny, v čemž je všeob. shledáváno zákl. omezení m.s., které nemohou poskytnout úplný objektivní popis interpersonálních vztahů ve skupině. Omezují se nadto na vztahy preference a opomíjejí vztahy pozorovatelné interakce, komunikační systém, instrumentální vůdcovství atd. Nejpodstatnější m.s. je sociometrický test, jehož výsledky se vyjadřují v sociometrické matici a v sociogramu. Test je založen na tom, že individua mají podle určitého předem stanoveného kritéria vybrat jiné osoby pro výkon nějaké společné aktivity. Kromě sociometrického testu se ve výčtu m.s. uvádí test seznámení, test vzájemného působení, test rolí, test spontánnosti, živé noviny, technika sebehodnocení, technika PSI, tzv. škála Syracuse a plebiscit náklonnosti. Podstatnou složkou sociometrických postupů jsou techniky dramatické, zejm. sociodrama a psychodrama, které se rozsáhle používají nejen v s-gii, ale především v psychiatrii a v soc.-psychol. výcviku, dokonce při studiu historie a přípravě diplomatů.

sociometric methods méthodes sociométriques soziometrische Methoden metodi sociometrici

Literatura: viz sociometrie.

Miloslav Petrusek


Viz též heslo test sociometrický v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)