Obec (MSgS): Porovnání verzí

 
(Přidána poslední věta Viz též heslo obec ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
 
Řádek 5: Řádek 5:
 
Tento starší pojem obce, opírající se převážně o strukturální znaky (hospodářské činnosti, právo, území, kultura), se v poslední době rozšířil o dynamický pohled, zdůrazňující význam sociálních procesů. Pod vlivem rozvoje sociální psychologie před druhou světovou válkou se začaly zdůrazňovat funkční a dynamické znaky obce. V některých případech se pojmu obce užívalo jen pro označení lidských sdružení, ve kterých neexistují sociální konflikty.
 
Tento starší pojem obce, opírající se převážně o strukturální znaky (hospodářské činnosti, právo, území, kultura), se v poslední době rozšířil o dynamický pohled, zdůrazňující význam sociálních procesů. Pod vlivem rozvoje sociální psychologie před druhou světovou válkou se začaly zdůrazňovat funkční a dynamické znaky obce. V některých případech se pojmu obce užívalo jen pro označení lidských sdružení, ve kterých neexistují sociální konflikty.
  
V současné době došlo k syntéze strukturálního a funkčního pojetí (Sanders) a obec se chápe jako složitý sociální systém podmíněný hmotným prostředím, místem, obyvatelstvem, kulturou a časem a vytvářený sociálními institucemi, jako je hospodářství, třída, správa, rodina, náboženství, výchova, masové komunikace. Obec je však také procesem, ve kterém dochází k stálé výměně členů, k diferenciaci sociálního postavení, rozdělování moci a prestiže, rozdělování zboží a služeb, sociální mobilitě a k integraci jednotlivých složek, které obec vytvářejí.  
+
V současné době došlo k syntéze strukturálního a funkčního pojetí (Sanders) a obec se chápe jako složitý sociální systém podmíněný hmotným prostředím, místem, obyvatelstvem, kulturou a časem a vytvářený sociálními institucemi, jako je hospodářství, třída, správa, rodina, náboženství, výchova, masové komunikace. Obec je však také procesem, ve kterém dochází k stálé výměně členů, k diferenciaci sociálního postavení, rozdělování moci a prestiže, rozdělování zboží a služeb, sociální mobilitě a k integraci jednotlivých složek, které obec vytvářejí.
  
 
<span class="section_title">Literatura:</span> <span class="creator">Hillery G. A.</span>, Definitions of Community, Rural Sociology, vol. 2., 1955, str. 119; <span class="creator">König R.</span>, Grundformen der Gesellschaft: Die Gemeinde, Rohwolt, Hamburg, 1958; <span class="creator">MacIver R. M.</span>, The Community, London, 1920; <span class="creator">Sanders I. T.</span>, The Community, The Ronald Press Co., New York, 1958; <span class="creator">Sussman M. B.</span>, ed., Community Structure and Analysis, Thomas Y. Crowell Co., New York, 1959.
 
<span class="section_title">Literatura:</span> <span class="creator">Hillery G. A.</span>, Definitions of Community, Rural Sociology, vol. 2., 1955, str. 119; <span class="creator">König R.</span>, Grundformen der Gesellschaft: Die Gemeinde, Rohwolt, Hamburg, 1958; <span class="creator">MacIver R. M.</span>, The Community, London, 1920; <span class="creator">Sanders I. T.</span>, The Community, The Ronald Press Co., New York, 1958; <span class="creator">Sussman M. B.</span>, ed., Community Structure and Analysis, Thomas Y. Crowell Co., New York, 1959.
Řádek 11: Řádek 11:
 
''[[:Kategorie:Aut: Musil Jiří|Jiří Musil]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Musil Jiří|Jiří Musil]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Musil Jiří]]
 
[[Kategorie:Aut: Musil Jiří]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[obec]] ve [[VSgS|Velkém sociologickém slovníku (1996)]]</span>
 
[[Kategorie:MSgS]]
 
[[Kategorie:MSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

obec (MSgS). V sociologickém slova smyslu je obec větší nebo menší sociální jednotka, tvořená obyvatelstvem společně užívajícím určité vymezené území, ve kterém se odehrává převážná část denního, hospodářského a kulturního života. G. A. Hillery, který rozebral 94 definicí obce, došel k závěru, že ačkoli neexistuje shoda o povaze obce, většina definic zdůrazňuje jejich územní základnu.

Původně se pojmu obec ve společenských vědách užívalo pro označení území s právně vymezenými hranicemi, obydleného obyvatelstvem, jež se zabývá hospodářskými činnostmi navzájem závislými, a pro označení území tvořícího politicky samosprávnou jednotku. Za obce byly proto považovány vesnice, městyse, města i velkoměsta. Přes shodu o územní základně obcí existovaly v tomto starším pojetí rozdíly. Ekologicky orientovaná chicagská škola zdůrazňovala biologické hledisko a vysvětlovala existenci obce pomocí pojmů jako „soutěžení“, „symbióza“. Sociokulturní výklad obce vycházel buď ze subjektivních kritérií, jako je identifikace s lokalitou, nebo z objektivních kritérií, jako je existence kultury určitého města, případně z kombinace obou kritérií.

Tento starší pojem obce, opírající se převážně o strukturální znaky (hospodářské činnosti, právo, území, kultura), se v poslední době rozšířil o dynamický pohled, zdůrazňující význam sociálních procesů. Pod vlivem rozvoje sociální psychologie před druhou světovou válkou se začaly zdůrazňovat funkční a dynamické znaky obce. V některých případech se pojmu obce užívalo jen pro označení lidských sdružení, ve kterých neexistují sociální konflikty.

V současné době došlo k syntéze strukturálního a funkčního pojetí (Sanders) a obec se chápe jako složitý sociální systém podmíněný hmotným prostředím, místem, obyvatelstvem, kulturou a časem a vytvářený sociálními institucemi, jako je hospodářství, třída, správa, rodina, náboženství, výchova, masové komunikace. Obec je však také procesem, ve kterém dochází k stálé výměně členů, k diferenciaci sociálního postavení, rozdělování moci a prestiže, rozdělování zboží a služeb, sociální mobilitě a k integraci jednotlivých složek, které obec vytvářejí.

Literatura: Hillery G. A., Definitions of Community, Rural Sociology, vol. 2., 1955, str. 119; König R., Grundformen der Gesellschaft: Die Gemeinde, Rohwolt, Hamburg, 1958; MacIver R. M., The Community, London, 1920; Sanders I. T., The Community, The Ronald Press Co., New York, 1958; Sussman M. B., ed., Community Structure and Analysis, Thomas Y. Crowell Co., New York, 1959.

Jiří Musil


Viz též heslo obec ve Velkém sociologickém slovníku (1996)