Originalita

originalita – původnost, neotřelost, neopakovatelnost produktů, myšlenek, nápadů, způsobů řešení problémů. O. se pokládá za charakteristickou vlastnost kreativního člověka. Někteří autoři směšují o.kreativitou, se schopností vytvářet nové věci, seskupení, konstelace, což je osobnostní rys. O. je význ. hodnotou v oblasti umění a vědy.

originality originalité Originalität originalità

Literatura: viz kreativita.

Michal Černoušek