Osobnost modální

osobnost modální viz osobnost a kultura, osobnost bazální