PSpol

Verze z 25. 11. 2022, 16:14, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Petruskovy Společnosti (2006)
Miloslav Petrusek

PS obalka 1.jpg
Logo SOU 2.jpg Logo Strategie V2 1.jpg Logo Slon 1.png

Byl-li Miloslav Petrusek jedním z hlavních architektů i autorů Velkého sociologického slovníku (1996), můžeme jedno z jeho posledních děl, encyklopedii Společnosti pozdní doby (2006) chápat jako osobitou aktualizaci velkého slovníku, zohledňující překotný vývoj současných společností i samotné sociologie. Obsahuje 108 hesel charakterizujících některé nejvýznamnější aspekty (fungování) soudobých společností, reflektujících klasickou i aktuální sociologickou literaturu a současně výrazně autorských. I stylově stojí na pomezí akademického výkladu a eseje. Z těchto důvodů jsme se při zařazení Společností pozdní doby do Sociologické encyklopedie (2020) rozhodli akcentovat Petruskovo autorství i v názvu.

Autorem všech hesel je Miloslav Petrusek.

Internetové vydání připravili Alena Miltová a Zdeněk R. Nešpor.

Knižní vydání: Společnosti pozdní doby. Sociologické nakladatelství (SLON), Praha 2006, 459 s. ISBN 978-80-86429-63-2.

Ilustrace na obálce Maja Polackova.

Všechna hesla

Více o Petruskových Společnostech