PSpol:PSpol

Verze z 18. 9. 2020, 22:18, kterou vytvořil JD (diskuse | příspěvky) (formulace ZRN z přípravného prostředí)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Petruskovy Společnosti

Ať už naši současnost nazýváme dobou pozdně moderní, postmoderní nebo jakkoli jinak, jedním z jejích charakteristických rysů je překotný vývoj – společnost i sociologie se proměňují doslova před očima. Tento pohyb a transformace jsou tak rychlé a dalekosáhlé, s tolika očekávanými i nechtěnými dopady, že je stále obtížnější podat jejich všeobecně přijatelnou analýzu, neřku-li analýzu ukotvenou v rámci nějakého komplexního kognitivního systému. Velký sociologický slovník tak i přes dílčí aktualizace zaostává a současně je téměř nepředstavitelné, že by mohl být v dohledné době nahrazen obdobně široce pojatým dílem.

Žijícím autorům Velkého sociologického slovníku jsme v rámci Sociologické encyklopedie umožnili aktualizovat jejich hesla, podobný charakter přitom má i encyklopedie sociologických konceptualizací soudobých společností Miloslava Petruska. Proto ji k Sociologické encyklopedii připojujeme jako originální a zároveň kognitivně neobyčejně významný doplněk. Z knihy Společnosti pozdní doby ovšem přebíráme jen hesla, nikoliv rozsáhlou (42 stran) úvodní studii „Úvod k sociologii soudobých společností“. Jednotlivá hesla Petruskových Společností jsou přitom obousměrně provázána s (jedním či několika) relevantními hesly Velkého sociologického slovníku; toto párování je dílem Petruskovy manželky a nejbližší spolupracovnice Aleny Miltové.

V rámci elektronického vydání byly Alenou Miltovou současně odstraněny zjevné chyby, překlepy apod., výjimečně došlo k vypuštění nadbytečných informací. V literatuře za hesly byly aktualizovány překlady cizích knih, pokud od roku 2006 vyšly v češtině nově nebo znovu, v několika případech byly místo nepublikovaných rukopisů (Holubec) nebo odkazu na články (Sedláčková) uvedeny knižní publikace těchto autorů ke stejnému tématu. Citace z Adornova Úvodu do sociologie hudby, které Petrusek přebíral z ruského vydání, byly upraveny podle českého překladu a ten byl uveden i v literatuře za těmito (2) hesly.

Zdeněk R. Nešpor