Platnost (MSgS): Porovnání verzí

 
(Přidána poslední věta Viz též heslo validita ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
 
Řádek 11: Řádek 11:
 
''[[:Kategorie:Aut: Disman Miroslav|Miroslav Disman]]'' (?)<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Disman Miroslav|Miroslav Disman]]'' (?)<br />
 
[[Kategorie:Aut: Disman Miroslav]]
 
[[Kategorie:Aut: Disman Miroslav]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[validita]] ve [[VSgS|Velkém sociologickém slovníku (1996)]]</span>
 
[[Kategorie:MSgS]]
 
[[Kategorie:MSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

platnost (MSgS) (validita) je základní gnoseologická vazba mezi skutečným jevem (procesem, situací) a informací o něm. Označuje stupeň, v jakém informace vyjadřuje skutečný jev, proces nebo situaci. Úzce souvisí, není však docela totožná s pojmem pravdivosti.

Platnost se týká informací vyjádřených slovně i informací vyjádřených čísly, které vyšly z nějakého způsobu měření (stupnice).

S platností se setkáváme u informací z dokumentů i u informací, které získáváme sami. V prvním případě bývá zjišťování platnosti obtížnější, zvláště jde-li o dokumenty poměrně staré. V druhém případě jde zejména o informace z dotazníků a interview, které musí být kontrolovány z hlediska formálního a věcného. Věcnou kontrolou se zkoumá platnost.

Při organizaci výzkumu je třeba počítat s kontrolou platnosti informací. Mluví se také o validizaci nebo o validizačním postupu.

Kontrola platnosti (validizace) se provádí několika způsoby, které lze rozdělit zásadně na individuální a statistické. K prvním patří kontrolní otázky v dotazníku nebo v interview (např. obecná otázka o poslechu rozhlasového pořadu, později konkrétní otázka o poslechu pořadu včera nebo v posledních dnech). Při validizaci statistické se provádí kontrola na základě většího počtu případů pomocí statistických veličin, např. aritmetického průměru, rozdělení četností apod. Například údaje o postojích ke mzdě v jednom závodě (180 odpovědí) mohou být kontrolovány údaji z jiného obdobného závodu (240 odpovědí). V tomto případě by se použilo rozdělení četností na pětimístné stupnici.

Miroslav Disman (?)


Viz též heslo validita ve Velkém sociologickém slovníku (1996)