Populace zajatá

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

populace zajatá – metaforické označení pro větší skupiny osob, jejichž členové se pravidelně a často stávají respondenty v s-gických šetřeních, zejm. v dotazníkových šetřeních různého druhu. Jako příklad p.z. se často uvádějí vysokoškolští studenti, kteří jsou výzkumníkům nejsnadněji k dispozici. P.z. není samozřejmě totožná s panelovým souborem (viz šetření panelové).

imprisoned population population prisonnière popolazione reclutata

Miloslav Petrusek