Procedura monografická

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo procedura monografická v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

procedura monografická – typ výzkumné procedury zaměřený na komplexní, podrobný, hloubkový popis výzk. objektu, kterým je většinou malá skupina, závod, město apod., v krajním případě i jednotlivec. Často končí na úrovni deskripce. Užití p.m. má v s-gii dlouhou tradici. Nejčastěji je spojováno s pojmem case study, resp. komunitní studie, „sociální přehled“. Pro p.m. je typické použití kvalitativních metod: analýzy dokumentů (osobních, hist. atd.) a techniky přímého pozorování. P.m. se často aplikuje v longitudinálním výzkumu. Zachycuje jak případy normální (nejčastěji definované jako průměrné) nebo typické, tak i případy atypické či abnormální, a to v jejich přirozeném kontextu a pokud možno ve vývoji. Hlavní součástí p.m. je terénní výzkum (field work, field study). P.m. nezřídka vyžaduje interdisciplinární přístup. Její využití má bohatou tradici v etnografii, soc. a kult. antropologii. Nevyžaduje vysokou míru standardizace výzk. technik, což dává dobré předpoklady pro rychlé orientační výzkumy a pro výzkumy diagnostické, komplikuje to však komparaci a zobecňování. Osobní kontakt výzkumníka se členy zkoumané populace (zvl. je-li dlouhodobějšího rázu) může vést k ovlivnění zkoumané situace.

monographic(al) procedure procédure (démarche) monographique monographisches Verfahren procedura monografica

Literatura: viz procedura výzkumná.

Jiří Buriánek


Viz též heslo procedura monografická v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)