Rovnováha ekologická: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Plamínek Jiří|Jiří Plamínek]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Plamínek Jiří|Jiří Plamínek]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Plamínek Jiří]]
 
[[Kategorie:Aut: Plamínek Jiří]]
 
[[Kategorie:Terminologie/životní prostředí, ekologie]]
 
[[Kategorie:Terminologie/životní prostředí, ekologie]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:03

rovnováha ekologická – dynamický stav ekosystému, který je dlouhodobě charakterizován přibližnou stálostí. Vlastnosti ekosystému se ve stavu r.e. mění buď jen v relativně malém rozsahu (konstantnost), nebo v přibližně pravidelných cyklech (cykličnost). Dojde-li v ekosystému ke změně způsobené zvenčí, jeví tento tendenci vracet se spontánně zpět do rovnovážného stavu, což je projevem ekologické stability ekosystému. Nejrozsáhlejší ekosystém na Zemi, biosféra, která zahrnuje i lidstvo, je dnes ve stavu ekologické nerovnováhy, resp. k tomuto stavu rychle směřuje (viz populační exploze, skleníkový efekt, ozonová díra, ekologická krize). Lidstvo nemůže trvale žít v prostředí, které je v ekologické nerovnováze, proto pro další vývoj lidské společnosti je důležité ekologickou rovnováhu v biosféře obnovit. Nutnou podmínkou pro to je dosažení harmonického rovnovážného vztahu mezi lidskou společností a prostředím, ve kterém žije, což je hlavním atributem koncepce trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti.

ecological balance équilibre écologique ökoligisches Gleichgewicht equilibrio ecologico

Jiří Plamínek