SCSg

Verze z 13. 12. 2017, 15:33, kterou vytvořil JD (diskuse | příspěvky) (odstraněn <div> se style="clear: both")

Slovník českých sociologů (2013)
ed. Zdeněk R. Nešpor

SCSg obalka 2.jpg
Logo SOU 1.png Logo Strategie V2 1.jpg Logo Academia V2 1.jpg

Slovník českých sociologů obsahuje 178 biografických medailonů nejvýznamnějších osobností české sociologie a příbuzných věd od jejich počátků v 19. století až po současnost. Shrnuje životní osudy těchto osobností, přináší soupis a kritickou analýzu jejich díla i shrnutí jejich odborného a společenského vlivu. Česká sociologie je přitom záměrně chápána široce, zahrnuje i německé, ruské, ukrajinské, případně další jinojazyčné sociology působící v českých zemích, a rovněž české sociology působící v zahraničí. Slovník vznikl v letech 2010–12 na půdě Sociologického ústavu AV ČR, pro internetové vydání byla aktualizována pouze data úmrtí.

Autorský kolektiv vedl Zdeněk R. Nešpor, dalšími autory byli Vladimír Benáček, Ludmila Fialová, Dušan Janák, Anna Kopecká, Miloslav Petrusek, Jakub Rákosník, Jiří Ryba, Jiří Večerník, Olga Vodáková a Michael Voříšek.

Lektorovali: Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. a PhDr. Josef Tomeš.

Knižní vydání: Academia, Praha 2013, 469 s., ISBN 978-80-200-2221-9.

Sociologové:

Adamec Čeněk - Alan Josef - Árnason Johann Pál - Auerhan Jan - Beneš Edvard - Bláha Inocenc Arnošt - Blažek Bohuslav - Boháč Antonín - Bolzano Bernard - Brokl Lubomír - Butter Oskar - Čapek Emil - Čapek Karel - Čecháček Jaroslav - Čep Tomáš - Dědek František - Disman Miroslav - Dubská Irena - Durdík Josef - Dušek Jan - Fajfr František - Filipcová Blanka - Filipec Jindřich - Fischer Josef Ludvík - Foret Miroslav - Fořt Josef - Foustka Břetislav - Frič Pavol - Fuchs Alfred - Gabal Ivan - Gaďourek Ivan - Gál Fedor - Galla Karel - Geist Bohumil - Gellner Ernest (Arnošt) - Hájek František - Hájek Mojmír - Hampl Martin - Hanáček Jaroslav - Havelka Miloš - Hirner Alexander - Hník František Maria - Hrdina Josef - Hudec Josef - Huláková Marie - Chalupný Emanuel - Charvát František - Illner Michal - Jeřábek Hynek - Jodl Miroslav - Jochmann Vladimír - Jungmann Bohumil - Kabele Jiří - Kadlec Vladimír - Kadlecová Erika - Kaizl Josef - Kaláb Miloš - Kalandra Záviš - Kalinová Lenka - Kapr Jaroslav - Kárníková Ludmila - Keller Jan - Kettner Josef - Klácel František Matouš - Klofáč Jaroslav - Kohn Jindřich - Kohout Jaroslav - Kolaja Jiří Tomáš - Korčák Jaromír - Kozák Jan Blahoslav - Köttner Mojmír - Král Josef - Krejčí František - Krejčí Jaroslav - Krejčí Karel - Kučera Milan - Kunte Ladislav - Lamser Václav - Librová Hana - Lindner Gustav Adolf - Linhart Jiří - Macek Josef - Macků Jan - Machonin Pavel - Machotka Otakar - Maiwald Karel - Makovička Emanuel - Malý Rudolf Ina - Mareš Petr - Marušiak Martin - Masaryk Tomáš Garrigue - Masaryková Alice - Matějů Petr - Mertl Jan - Mlčoch Lubomír - Modráček František - Možný Ivo - Musil Jiří - Nehněvajsa Jiří - Nejedlý Zdeněk - Neuschl Robert - Nový Lubomír - Obrdlík Antonín - Obrdlíková Juliana - Ovesný Miroslav - Pavlík Zdeněk - Peroutka Ferdinand - Petrusek Miloslav - Pistorius Theodor - Porket Josef Ludvík - Potůček Martin - Potužil František - Procházka Matěj - Rabušic Ladislav - Rádl Emanuel - Reif Gustav - Reich Edvard - Reyl František - Richta Radovan - Rouček Joseph Slabey - Rychtaříková Jitka - Rýznar Václav - Řehák Jan - Sedláček Jan - Sedláček Oto - Sekot Aleš - Schoenbaum Emil - Sirovátka Tomáš - Slaminka Vladimír - Slejška Dragoslav - Smetana Augustin - Solař Josef - Soldát Alois - Sorokin Pitirim Alexandrovič - Srb Vladimír - Stark Werner - Strmiska Zdeněk - Střítecký Jaroslav - Suda Zdeněk - Sviták Ivan - Svoboda Ludvík - Šapoval Mykyta - Šiklová Jiřina - Šíma Jaroslav - Škrach Vasil Kaprálek - Šmejkal Karel - Šnobl Jaroslav - Šrámek Jan - Šrubař Ilja - Štefánek Anton - Štern Evžen - Tauber Jan Bohumil - Teige Karel - Teltšík Rudolf - Tlustý Vojtěch - Tomeš Igor - Trapl Miloslav - Tyrš Miroslav - Uhlíř Antonín - Ullrich Zdeněk - Urbánek Eduard - Vacek Lubomír - Václavek Bedřich - Vaněk Antonín - Vašek Bedřich - Večerník Jiří - Verunáč Václav - Voráček Josef - Vybral Vladimír - Weber Alfred - Weyr František - Von Wieser Friedrich - Winter Lev - Ziegler Heinz Otto - Zich František - Zwicker Bruno - Žalud Augustin - Žmavc Ivan

Více o Slovníku českých sociologů.