SCSg

Verze z 10. 12. 2017, 18:58, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Slovník českých sociologů (2013)
ed. Zdeněk R. Nešpor

SCSg obalka 2.jpg
Logo SOU 1.png Logo Strategie V2 1.jpg Logo Academia V2 1.jpg

Slovník českých sociologů obsahuje 178 biografických medailonů nejvýznamnějších osobností české sociologie a příbuzných věd od jejich počátků v 19. století až po současnost. Shrnuje životní osudy těchto osobností, přináší soupis a kritickou analýzu jejich díla i shrnutí jejich odborného a společenského vlivu. Česká sociologie je přitom záměrně chápána široce, zahrnuje i německé, ruské, ukrajinské, případně další jinojazyčné sociology působící v českých zemích, a rovněž české sociology působící v zahraničí. Slovník vznikl v letech 2010–12 na půdě Sociologického ústavu AV ČR, pro internetové vydání byla aktualizována pouze data úmrtí.

Autorský kolektiv vedl Zdeněk R. Nešpor, dalšími autory byli Vladimír Benáček, Ludmila Fialová, Dušan Janák, Anna Kopecká, Miloslav Petrusek, Jakub Rákosník, Jiří Ryba, Jiří Večerník, Olga Vodáková a Michael Voříšek.

Lektorovali: Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. a PhDr. Josef Tomeš.

Knižní vydání: Academia, Praha 2013, 469 s., ISBN 978-80-200-2221-9.

Sociologové


Více o Slovníku českých sociologů.