Skupina referenční (MSgS)

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo skupina referenční ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

skupina referenční (MSgS) (vztahová) je skupina (viz skupiny společenské), se kterou se jednotlivec cítí identifikován a k jejímž hodnotám se vztahuje jako k normám a vzorům svého chování. Někdy bývají typologicky odlišovány referenční skupiny normativní (s důrazem na podřízení jedince jejich skupinovým normám) a srovnávací (s důrazem na aktivnější postoj jedince vůči skupině). Toto odlišení je však relativní. Daný pojem vykrystalizoval při výzkumech amerického vojáka za druhé světové války a byl teoreticky analyzován zejména Mertonem. Navazuje na myšlenky o referenčních soustavách hodnot, které byly obsaženy již v pracích Tönniese a Durkheima, na druhé straně na pojem „niterných skupin“ (in-groups). Prohlubuje tento pojem z hlediska kategorie hodnoty a též tím, že jasně odlišuje mezi „referenční skupinou“ a „členskou skupinou“. Není-li skupina pro daného člena současně referenční, vede to zpravidla k jeho konfliktní situaci a k aspiracím na členství v jiné skupině.

Klasifikační kombinace skupin podle kritérií: 1. referenčnosti, 2. členství, 3. primárnosti či sekundárnosti a 4. formálních či neformálních skupinových vztahů uvádí tabulka s příklady z oblasti pracovních skupin.

MSgS skupina-referenční.JPG

Literatura: Merton R. K., Social Theory and Social Structure, Glencoe, 1957; Stouffer S. a kol., The American Soldier, Cambridge, 1949—1950;

Dragoslav Slejška


Viz též heslo skupina referenční ve Velkém sociologickém slovníku (1996)