Socialismus katedrový

Verze z 11. 12. 2017, 18:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

socialismus katedrový – (z lat. cathedra = sedadlo, učitelské křeslo) – též socialismus akademický – pojem odvozený spíše od způsobu pěstování doktríny než od jejího obsahu, vztahovaný k hlásání myšlenek socialismu „z kateder“, kritizovaný „revolučními marxisty“ jako pohodlný, stranící se nebezpečí. Byl spojován také s důrazem na teorii na úkor praxe, na pokojné reformy na úkor třídního boje a na etické aspekty socialismu. V 2. polovině 19. st. byli s tímto přístupem spojováni B. Hildebrandt, A. Wagner a W. Sombart. K. Marx tento přístup kritizoval. S.k. bývá přisuzován také fabiánskému socialismu, revizionismu, později eurokomunismu.

socialism „ex cathedra“, academic socialism socialisme de chaire Kathedersozialismus socialismo della cattedra, cattedratico

Alena Vodáková