Sociologie a historie zemědělství

Verze z 25. 4. 2018, 09:40, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sociologie a historie zemědělství (1965–1992)

Sociologie a historie zemědělství 01.jpg

Tato encyklopedie obsahuje rovněž obecné heslo sociologie zemědělství.

Sborník Ústavu vědeckotechnických informací ministerstva zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, který vycházel jako měsíčník, přičemž v roce 1965 začala být dvě čísla v roce věnována speciálně otázkám dějin a sociologie zemědělství a venkova, se samostatným názvem Sociologie a historie zemědělství a vlastním číslováním ročníků. Šéfredaktorem se stal Jan Tauber. Časopis sice získal standardní strukturu odborného periodika, nicméně měl jen úzký okruh autorů a nevyrovnanou kvalitu příspěvků. V roce 1990 (26. ročník) byl časopis přejmenován na Sociologii zemědělství, o rok později na Sociologii venkova a zemědělství a v roce 1992 (28. ročník) bylo jeho vydávání ukončeno. Témata ze sociologie zemědělství se začala objevovat v časopise Zemědělská ekonomika (dnes Agricultural Economics), který se současně stal hlavní publikační platformou autorů dříve spojených se Sociologií a historií zemědělství.

Časopis je v naskenované podobě přístupný prostřednictvím internetových stánek České zemědělské univerzity: http://www.czechrural.cz/cs/?r=5759.

Zdeněk R. Nešpor