Sociologie matematická: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Mickense, E.'' ed.: Mathematics and Science. Singapore 1990.
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Mickense, E.'' ed.: Mathematics and Science. Singapore 1990.
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Doreian Patrick|Patrick Doreian]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Doreian Patrick|Patrick Doreian]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Doreian Patrick]]
 
[[Kategorie:Aut: Doreian Patrick]]
 
[[Kategorie:Směry, školy, teorie a koncepce sociologického a sociálního myšlení]]
 
[[Kategorie:Směry, školy, teorie a koncepce sociologického a sociálního myšlení]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:03

sociologie matematická – tímto pojmem se většinou rozumí studium lidských společností používající matematiku, přesněji teor. reprezentace reálného světa matem. modely. Někteří matem. sociologové zůstávají výlučně v oblasti teorie, zatímco jiní hledají potvrzení v empirii. Vnější hodnota matem. modelu spočívá hlavně v jeho tech. komponentě, svůj úmysl ale tento model odvozuje od umístění v širším kontextu. Statistika představuje hlavní, ale ne jediné užití matematiky v rámci s-gie. Dvěma kontrastními matem. modely jsou modely soc. procesů a modely soc. struktury. První se týkají mechanismů změny a jako modelující nástroje v nich vystupují diferenciální rovnice a diferenční rovnice. U modelů struktury je tendence používat teorii grafů a obecněji moderní algebru. Druhou kontrastní dvojicí jsou deterministické modely a náhodné modely (pracují s pravděpodobnostními pravidly). Lze také odlišit modely s nespojitými proměnnými od modelů se spojitými proměnnými (toto rozlišení je mnohem jemnější, než připouští konvenční diskuse). Výběr modelů je velmi široký. V ideálním případě vyplývá z charakteru studovaného jevu, resp. jako teor. reprezentace. Naše nedostatečná znalost matematiky omezuje často náš výběr na ty modely, které jsou na seznamu používaných. Bývají to modely, které byly vyvinuty pro přír. vědy nebo v nich byly původně použity. Např. teorie her a teorie rozhodování se zdají být legitimními vynálezy pro uspokojení potřeb spol. věd.

mathematical sociology sociologie mathématique mathematische Soziologie sociologia matematica

Literatura: Mickense, E. ed.: Mathematics and Science. Singapore 1990.

Patrick Doreian